Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547608

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 350
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Анісімова Ольга Миколаївна Adaptive Pseudo-Random Sequence Generation for Spread Spectrum Image Steganography Kuznetsov, A., Smirnov, O., Onikiychuk, A., Anisimova, O., Arischenko, A. немає Proceedings - 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, англійська 2020 стаття 195
This article discusses methods for hiding data in digital images by using pseudo-random sequences and direct spread spectrum technology. We propose a new method of forming sequences that takes into account the statistical properties of cover images. This allows you to achieve low correlation, which provides reliable and safe hiding of information in digital images. The results of experimental studies show that the bit error rate in the recovered messages is significantly reduced. At the same time, distortions of cover images remain at the same level.

2 Анісімова Ольга Миколаївна Opportunities of social networks in educational activities Anisimova, O., Kovalska, L., Peleshchyshyn, O. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 195
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding. The positive and negative consequences of expanding access to the Internet, the involvement and inclusiveness of users of the generation of millennials and buzzers to communicate on social networks

3 Анісімова Ольга Миколаївна Formation of the portrait of the specialist in social networks Anisimova, O., Lukash, H., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 222
The article considers the issue of creating and developing a portrait of a professional personality by electronic social networks. The problem of analysis of social network tools in the process of its formation is investigated. The social information networks common in Ukraine, their content, application of their specificity and orientation to a certain target audience in the construction of a professional portrait are considered. The significance of the image of a professional in social networks as a special market force is determined. The tendencies of activization of brand image in modern social information system, in development of domestic communicative space are investigated.

4 Анісімова Ольга Миколаївна Social networks as a tool for a higher education institution image creation Anisimova, O., Vasylenko, V., Fedushko, S. немає arXiv preprint arXiv:1909.01678 англійська 2019 стаття 266
The article presents the dynamics of social networks users increase, depending on the total world population from 2010 to 2018. It also identifies the most popular social networks in Ukraine. The systematic risk indicator of using social networks relative to the total number of Internet resources users is determined. Types of social intercourse in the process of the higher education institution image creation are presented. The peculiarities of using social networks in the formation of a positive image of an educational institution are highlighted.

5 Ковальска Леся Андріївна Opportunities of Social Networks in Educational Activities Olha Anisimova, Lesia Kovalska, Oksana Peleshchyshyn Львів немає англійська 2020 стаття 199
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding.

6 Ковальска Леся Андріївна Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941-1945 рр.) Ковальська Л. А. Донецьк ; Вінниця немає англійська 2015 монографія 196
Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941—1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці

7 Лукаш Галина Павлівна Formation of the Portrait of the Specialist in Social Networks Olha Anisimova, Halyna Lukash, Yuriy Syerov Львів Контроль, оптимізація та аналітична обробка соціальних мереж англійська 2020 стаття 195
The article considers the issue of creating and developing a portrait of a professional personality by electronic social networks. The problem of analysis of social network tools in the process of its formation is investigated. The social information networks common in Ukraine, their content, application of their specificity and orientation to a certain target audience in the construction of a professional portrait are considered. The significance of the image of a professional in social networks as a special market force is determined.

8 Лукаш Галина Павлівна Словник конотативних власних назв Лукаш Г.П. Вінниця немає українська 2018 стаття 177
У словнику зібрано власні назви різних розрядів, які продовжують слугувати у мові та мовленні іменами нашого довкілля, але й набувають вторинного, понятійного змісту (конотацій), стаючи емоційно-експресивними замінниками загальних назв.

9 Філіпішин Ігор Володимирович Development of complex system for ensuring economic safety of agrarian sector of Ukraine Igor Filipishyn , Larysa Oliinyk , Ivan Vlasenko немає немає англійська 2017 стаття 181
At present, the system of ensuring economic security of the agrarian sector of Ukraine is not effective enough. This is primarily due to the fact that at the state level, there are no clear national decisions on ensuring the economic safety of the agrarian sector. The study established that development of economic safety system for the agrarian sector should take into account its resistance to external and internal factors, which could lead to systemic crisis in the agrarian sector development.

10 Філіпішин Ігор Володимирович Information systems as an instrument for the enterprise potential development Гончар, О. І.; Філіпішин, І. В.; Щербіна, О. С. немає Чернігівська політехніка англійська 2017 стаття 169
The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out

11 Філіпішин Ігор Володимирович The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством Olha Shcherbina, Igor Filipishyn немає Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i Alcide De Gasperi w Józefowie англійська 2019 стаття 184
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

12 Щербіна Ольга Сергіївна Information systems as an instrument for the enterprise potential development Гончар, О. І., Філіпішин, І. В., Щербіна, О. С. немає Чернігівська політехніка англійська 2017 стаття 257
The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out

13 Яворська Тетяна Михайлівна Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 188
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks

14 Яворська Тетяна Михайлівна Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 179
The article is devoted to the study of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Considered the presence of libraries in social networks. The tools are provided of social networks which are helping to communicate information to users to advertise library activity. Approach is proposed on the evaluation of the activity of libraries on the basis of. Metrics for assessing the effectiveness of doing

15 Василенко Валерія Юріївна Social networks as a tool for a higher education institution image creation Olha Anisimova, Valeriia Vasylenko, Solomia Fedushko немає arXiv preprint arXiv:1909.01678 англійська 2019 стаття 205
The article presents the dynamics of social networks users increase, depending on the total world population from 2010 to 2018. It also identifies the most popular social networks in Ukraine. The systematic risk indicator of using social networks relative to the total number of Internet resources users is determined. Types of social intercourse in the process of the higher education institution image creation are presented. The peculiarities of using social networks in the formation of a positive image of an educational institution are highlighted. The statistical indicators of user actions in the official group of the Faculty of Mathematics and Information Technologies of Vasyl Stus Donetsk National University in January, February and March 2019 are presented, as well as the average attraction coefficient of users depending on the subject of publications. The main technologies of astroturfing in the creation process of the higher education institution negative image are considered

16 Прігунов Олексій Володимирович Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 198
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks. Copyright © 2020 for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

17 Прігунов Олексій Володимирович Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 206
The article is devoted to the research of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Social media is considered as a means of forming communication links in library science, the presence of libraries in social networks, interaction with readers through social media. Also provided are social networking tools that help you communicating information to users, promote the activities of the library. The approach to assessing the activity of libraries based on the metrics of assessing the effectiveness of business conduct in social media marketing is proposed. © 2018 CEUR-WS. All rights reserved

18 Щербіна Ольга Сергіївна The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством Olha Shcherbina, Igor Filipishyn немає Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i Alcide De Gasperi w Józefowie англійська 2019 стаття 224
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

19 Поповський Юрій Борисович CUSTOMER CLASSIFICATION AND DECISION MAKING IN THE DIGITAL ECONOMY BASED ON SCORING MODELS Lavrov, Ruslan Burkina, Natalia Popovskyi, Yurii Vitvitskyi, Serhii Korniichuk, Oleksandr Kozlovskyi, Serhii немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 166
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial decision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. According the results of the building models it was proposed some recommendation about decision making in the risk situation. The model shows how to save existing clients and

20 Щербіна Ольга Сергіївна Інформаційна асиметрія на ринку промислової продукції України Щербіна О.С. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2018 стаття 152
немає

21 Антонов Юрій Сергійович ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА РОЗРОБКИ Ю. С. Антонов, К. Р. Дзігора Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. ( українська 2017 тези 143
До першого тому увійшли матеріали секцій: біологія, бібліотечна справа, історія, економіка, математика

22 Антонов Юрій Сергійович ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ Ю. С. Антонов, Д. В. Казьонна, П. В. Римар Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 141
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

23 Антонов Юрій Сергійович ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ Ю. С. Антонов, О. П. Мулярчук Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 143
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

24 Антонов Юрій Сергійович РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ «МОРСЬКИЙ БІЙ» ПІД ПЛАТФОРМУ ANDROID ЗА ДОПОМОГОЮ JAVA М. А. Гнатюк, Ю. С. Антонов Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 136
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

25 Антонов Юрій Сергійович РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ШАХИ» ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROID П. В. Римар, Ю. С. Антонов, С. Д. Зорич Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 156
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання

26 Антонов Юрій Сергійович БІБЛІОТЕКИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ К. С. Черненко, М. В. Макаров, Ю. С. Антонов Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 157
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

27 Антонов Юрій Сергійович ПРОБЛЕМА DoS / DDoS АТАК НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТАМИ Антонов Ю.С., Римар П.В., Антонова О.Г. немає СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ українська 2019 стаття 135
немає

28 Бабаков Роман Маркович Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2016 стаття 129
Решена задача формализации задания микропрограммного автомата, в структуре которого часть автоматных переходов реализуется неканоническим способом. Предложен новый подход к организации функции переходов микропрограммного автомата, в соответствии с которым функция переходов представляется в виде семейства частичных функций, каждая из которых определена лишь на части области определения функции переходов автомата и соответствует некоторому подмножеству автоматных переходов

29 Бабаков Роман Маркович Обобщение математической модели микропрограммного автомата на счетчике Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2018 стаття 140
Проанализирована известная математическая модель микропрограммного автомата на счетчике, основанная на представлении функции переходов в виде двух частичных функций. Использование в структуре автомата инкрементного счетчика выражается в данной модели промежуточной алгеброй переходов, сигнатура которой образована единственной функцией инкремента. При этом аргументом функции является код текущего состояния автомата, интерпретируемый как целое число без знака. Для рассмотренной математической модели сделан ряд обобщений в части количества промежуточных алгебр переходов, их сигнатур и носителей. Проанализированы изменения в математической модели и структуре автомата на счетчике, являющиеся следствием сделанных обобщений.

30 Бабаков Роман Маркович Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А.А., Бабаков Р.М. немає Кибернетика и системный анализ російська 2016 стаття 142
немає

31 Бабаков Роман Маркович Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных переменных Бабаков Р.М., Баркалов А.А. немає Управляющие системы и машины російська 2017 стаття 152
немає

32 Бабаков Роман Маркович Операционное преобразование кодов состояний в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. Винница немає російська 2019 монография 139
немає

33 Антонов Юрій Сергійович Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт Антонов, Ю.С. Римар, П.В. Шамарін, Ю.В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 142
У методичних рекомендаціях подано опис, структуру, правила написання та оформлення курсових робіт. Призначено для студентів 3–4 курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» та «Інформатика» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

34 Антонов Юрій Сергійович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 189
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

35 Довбня Катерина Миколаївна The generalized function theory use for investigating shells with discontinuity Dovbnya K.M. Хельницький немає англійська 2018 тези 148
Shells of various configuration are widely used in different branches of modern engineering, aircraft building, shipbuilding, industrial and civil building. At the same time the priority is given to the security question. To create strong shell structures it is very important to investigate their tense-deformed state. Since in every physical body there are a lot of structural defects, then it makes the task very difficult. According to experimental research data the presence of holes, cracks, structural sections, inclusions and the other stress concentrators has an essentially impact on bearing capacity of structures

36 Довбня Катерина Миколаївна Construction and investigation of the third-order approximation to the solution of the heat-conduction equation for thin shallow shells by using legendre polynomials in the case of stationary heat exchange K. M. Dovbnya, O. D. Dundar немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 156
By using the N th order approximation of temperature function and its first derivative by Legendre polynomials, we construct the solution of problem of heat conduction for a thin-walled shallow isotropic shell and deduce the system of resolving equations for the N th approximation. For the first and third approximations, we solve this problem for the case of concentrated heat sources. In the third approximation, we also construct the plots of the dependences of temperature on the distance to the heat source and on the curvature of the shell under the conditions of symmetric or asymmetric stationary heat exchange

37 Довбня Катерина Миколаївна Системний аналіз Т.В. Січко, К.М. Довбня, В.А. Врублевський Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 131
У методичних вказівках зазначено мету, завдання навчальної дисципліни, подано короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, завдання та контрольні питання. Для студентів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

38 Довбня Катерина Миколаївна Ефективність алгоритму побудови випадкового латинського квадрату А. С. Акопян, О. С. Вєтров, К. М. Довбня немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 126
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n× n, складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю

39 Довбня Катерина Миколаївна Комп’ютерно-математичне моделювання можливостей корекції визначення переможця голосування методом Борда О. С. Вєтров, К. М. Довбня, Д. О. Ливицька немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 137
Одним із найуживаніших на практиці методів голосування є метод Борда. На сьогодні метод Борда–це не один, а ціла група методів, що мають єдину ідейну основу, і розрізняються у певних деталях реалізації. Метод Борда–це система голосування з єдиним переможцем, у якій кожен виборець ранжує список кандидатів в порядку переваги, тобто метод Борда відноситься класу систем преференціального голосування (як і, наприклад, метод Кондорсе)

40 Довбня Катерина Миколаївна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством Шушура, О.М. Довбня, К.М. Січко, Т.В. немає Зв'язок українська 2018 стаття 148
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею

41 Довбня Катерина Миколаївна Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 132
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

42 Ніколюк Петро Карпович Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста Богуто, Д.Г. Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2017 стаття 197
Представлена технологія такого інтелектуального регулювання руху транспорту у великому місті, при якій не будуть виникати затори. Пропонується рішення проблеми трафіку шляхом контролю регулювання транспортних потоків як на окремому перехресті, так і в межах всього мегаполісу. Вибір найоптимальнішого маршруту базується на моніторингу ситуації з трафіком в режимі постійного контролю і корекції маршруту кожного транспортного засобу, що замовляє маршрут центральному пункту керування трафіком (ЦПКТ)

43 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транспортних засобів Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 141
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

44 Ніколюк Петро Карпович Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний доступ Ніколюк, П.К. Волинець, В.І Донецьк Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід українська 2014 монографія 130
Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок

45 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 138
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

46 Ніколюк Петро Карпович JAVA. Теорія і практика Кадомський, К.К. Ніколюк, П.К. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 128
Навчальний посібник призначений для студентів природничих спеціальностей університетів при вивченні курсу «Технології Java». У цьому курсі студенти знайомляться із основами технології Java, можливостями мови програмування Java, а також із інструментальними засобами Integrated Development Environment (IDE) IntelliJ IDEA для розробки програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам. Розглядаються засоби Java для роботи із структурами даних, роботи із файловою системою, створення розвиненого GUI (Graphical User Interface). Також студенти навчаються застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем.Для початку даного курсу бажано мати базові навички програмування: ознайомитись з курсами «Основи програмування» та «Об’єктно-орієнтоване програмування».Освоєння цього курсу є передумовою для більш спеціалізованого курсу Java, в якому розглядаються технології мультипотокового програмування, засоби син-хронізації потоків, технології роботи з базами даних

47 Ніколюк Петро Карпович Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 154
Описане спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє модернізувати та суттєво прискорити подання звітності як кредитних спілок так і інших підзвітних організацій та установ

48 Ніколюк Петро Карпович Algorithm of Intelligent Urban Traffic Boguto, D.G. Kadomskiy, K.K. Nikolyuk, P.K. Pidgurska, A.I. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» англійська 2019 стаття 133
The aim of this work is solution of a specific issue – traffic problem in a big city. To solve this problem we examined the city roads intersection - the main source of the traffic congestion. Intersection is a basic element in the technology of urban traffic regulation. Therefore, first of all, it is necessary to implement the intellectual regulation of vehicles movement through a separate intersection. Such regulation is carried out with a help of a computer program that takes into account the vehicle road situation at the intersection and the corresponding adjustment of the traffic lights signal phases. At a second stage it is necessary to plan an optimal route for each vehicle using, for example, A*-algorithm and the spectrum of data received from an infrastructure of the urban network. As a result of an application of these two phases of urban traffic regulation, an optimal movement regime of all city mobile transport is achieve

49 Нескородєва Тетяна Василівна Method for Automatic Analysis of Compliance of Expenses Data and the Enterprise Income by Neural Network Model of Forecast Neskorodieva, Tatiana Fedorov, Eugene немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 137
The problem of automation of audit data analysis the prerequisite "Compliance of costs and incomes" based on the forecast is considered. A neural network model for forecast based on a gateway recurrent unit is proposed. For parametric identification of this model, adaptive cross entropy is proposed. This allows you to increase the forecast efficiency by reducing computational complexity and improving the forecast accuracy. Software was developed using the Matlab package that implements the proposed method. The developed software is studied when solving the problem of forecasting indicators in the task of analyzing the data mapping “settlements with suppliers - settlements with customers”

50 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ немає українська 2020 тези 157
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

51 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів виживання людини в екстримальних умовах на прикладі набору даних «titanic» Нескородєва Т.В., Бевз Д.М. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладні інформаційні технології»: збірник наукових праць українська 2020 тези 133
Розглянуто приклад аналізу на основі даних технологічної катастрофи; oтримано описову статистику для змінних набору даних; проаналызовано моделі виживання і перевірено фактори; створено гістограми та графіки

52 Нескородєва Тетяна Василівна FORMALIZATION METHOD OF THE FIRST LEVEL VARIABLES IN THE AUDIT SYSTEMS IT T.V. Neskorodіeva немає Математичні машини і системи англійська 2019 стаття 143
The article is devoted to the problem of creating information technologies for decision support systems in auditing. The problem is relevant because the created IT must provide analysis of large 80 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2019, № 4 amounts of data. This analysis should be invariant with respect to the features of the economic and production activities of the enterprise and its accounting system. It is noted that the data characterizing an enterprise as an audit object is characterized by a global multi-level hierarchical structure of heterogeneous, multi-factorial, multifunctional connections, interdependencies and interactions of its subsystems, from IT control, accounting, management, business, to other IT and systems in structure of the information system of the national economy. It is noted that to create IT conforming to these requirements in previous works, the author proposed a method of generalized-multiple display of audit data

53 Нескородєва Тетяна Василівна Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита Т. В. НЕСКОРОДЕВА немає Системний аналіз, управління та інформаційні технології російська 2017 стаття 169
Визначена інформація синтетичного обліку, яка характеризує стан і результати діяльності підприємства за період перевірки на верхньому рівні. Встановлено взаємозв’язки синтетичного обліку і характеристик підприємства як об'єкта управління. Формалізовані функціональні залежності, що характеризують взаємодію змінних СППР аудиту. Визначено правила і властивості відповідності відображень множин чисельних значень змінних як попередній етап підготовки даних для аудиту. На підставі отриманих результатів сформульована сутність методики узагальнено-множинного відображення інформації в СППР аудиту

54 Нескородєва Тетяна Василівна Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления Нескородева Т.В.. немає Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами російська 2016 стаття 155
Запропоновано методику для множини формального моделювання проблем аудиту первинного обліку відповідно до аналогічної методикою для аналітичного обліку, як складова частина методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації та управління в аудиті. Виділено проблеми аудиту, що вимагають автоматизованої обробки інформації. Встановлено взаємозв'язки між аналізованими множинами аналітичного і первинного обліку. Визначено послідовність відображень множин даних щодо можливих напрямків аналізу. Формалізовані проблеми аудиту первинного обліку. Методика проілюстрована на прикладі перевірки матеріальних витрат операційної діяльності

55 Мартьянова Тетяна Андріївна Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті Кожем’яко В. П., Салдан Й. Р., Прудивус П. Г., Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. Вінниця Вісник Вінницького політехнічного інституту українська 2015 стаття 139
Проведено аналіз методів і комп’ютерних засобів розпізнавання біомедичних зображень, розроблено теоретичні основи методів і комп’ютерних засобів розпізнавання зображень очного дна при цукровому діабеті. Розроблено методи, алгоритми, структури та програмно-апаратні засоби для розпізнавання патологічних зображень очного дна. Проведено експериментальні дослідження розпізнавання зображень очного дна та визначення площі патології.

56 Нескородєва Тетяна Василівна ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ МЕДИЧНОЇ СТРАХОВКИ В США Нескородєва, Т.В. Комар, Ю.О. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 стаття 235
немає

57 Русаков Володимир Федорович Фізичні основи механіки Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 122
Посібник містить матеріал курсу механіки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найскладніші питання викладені досить детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу запропонована для самостійного вивчення. Посібник може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу загальної фізики

58 Русаков Володимир Федорович Електрика та магнетизм Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 125
У посібнику викладено матеріал з електромагнетизму відповідно до програми із загальної фізики. Для студентів спеціальностей: «Фізика та астрономія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Прикладна фізика», «Середня освіта. Фізика». Може використовуватися студентами й інших спеціальностей під час вивчення відповідних розділів курсу загальної фізики.

59 Русаков Володимир Федорович Вимушені коливання ізольованого вихору Абрикосова у жорстких надпровідниках II роду Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 145
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

60 Єпік Марина Олександрівна INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT MODEL BASED ON COMPUTING WITH WORDS Iepik Maryna, Oleg Tymchuk, Artyom Sivyakov Brno MENDEL – Soft Computing Journal англійська 2017 стаття 165
The basis for company IT infrastructure security is information security risks assessment of IT services. The increased complexity, connectivity and rapid changes occurring in IT services make it impossible to apply traditional models of quantitative/qualitative risk assessment. Existing quantitative assessment models are time-consuming, at the same time, qualitative assessment models do not take into account the subjective expert assessments and the uncertainty of risk factors. This paper presents the new information security risk assessment model for IT services based on computing with words. The model methodology is based on OWASP risk rating methodology for web applications

61 Єпік Марина Олександрівна Концепція розробки інтелектуальної системи діагностики захворювань Єпік М.О. Харків Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті українська 2019 стаття 150
The development of the information technologies resulted in a creation of plenty of the medical informative systems from the automated ones to the intellectual systems of decision support. Co-operative complications at the decision making, absence of the terminology standardization and scales of measuring, badly formalized information and knowledge hamper the usage of the intellectual systems in the medical field. These resulted in a way that such systems are the least studied area of the artificial intelligence. The disease diagnostics intellectual system (DDIS) allows modeling of the doctor’s thinking process as it applies to the decision making in a specific task, to form certain conclusions, based on the knowledge which the system disposes, to explain achieved result. The development concept of DDIS, which allows the selection of the separate planning stages of the system, is offered in this article

62 Єпік Марина Олександрівна Проектування бази даних інтелектуальної системи діагностики захворювань Єпік М.О. Херсон ВІСНИК Херсонського національного технічного університету українська 2019 стаття 149
In this work, the problem of adaptive database’s design for the disease diagnostics intellectual system (DDIS), which contains facts, presenting input data and a particular task state, was considered. Knowledge as facts presents description of objects in the subject domain and relations between them. DB of the system contained the great number of information, necessary for a decision-making in the tasks formulated by the users; takes into account their informative necessities; to have the structured and connected between itself elements (data), which do not depend on the features of DB’s management program; to present information in a form, suitable for their use with the database management system (DBMS).In addition, DB has operative access to information, which available for the usage; possibility to change composition and form of the information, in which the user is interested; the presence of measures and instruments that ensure security of DB from an unauthorized access and manip

63 Катаєва Анна Ігорівна Розробка моделі людино-машинного діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту Лісовенко А. І. Бісікало О. В Вінниця Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, ВНТУ українська 2015 тези 133
В даний час стає все більш очевидно, що найбільш перспективний шлях підвищення якості інформаційних процесів в людській діяльності, соціумі, ноосфері – спільне використання можливостей людини і програмно-технічних засобів, зокрема, інформаційних систем. Внаслідок цього стає актуальною задача вивчення основних аспектів людино-машинної взаємодії, а саме параметрів інтелектуальної діалогової системи. Метою розробки людино-машинної діалогової системи, що надаватиме відповідь у вигляді цитати з тексту на основі визначення сили зв'язків між словоформами за допомогою лінгвістичної технології DKPro

64 Катаєва Анна Ігорівна Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями О.В. Бісікало., А.І. Лісовенко, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Харків Вісник НТУ «ХПІ» українська 2015 стаття 202
Визначено змістовні ознаки і характеристики англомовного тексту на основі дослідження зв’язків між лемами та синсетами, що розпізнано лінгвістичними пакетами. Результати у вигляді списків ключових слів, елементів онтологій та змістовних кластерів понять отримано на прикладі «Address by President of the Russian Federation 2013/2014». Проведене дослідження було здійснено за допомогою пакетів DKPro Core та NLTK.

65 Катаєва Анна Ігорівна Підтримка діалогу з навчальним контентом А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Одеса Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конференції українська 2015 тези 142
Все більшої актуальності набуває створення інтелектуальних діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них навчального (зазвичай текстового) контенту. Метою дослідження є розробка людино-машинної діалогової системи, що на письмове питання користувача має надавати відповідь у вигляді цитати з навчального контенту

66 Катаєва Анна Ігорівна Моделювання процесів побудови парадигматичних зв’язків між словоформами на основі вимірювання текстової інформації О.В. Бісікало, С.С. Траченко, О.В. Яхимович, А.І. Лісовенко Вінниця немає українська 2015 тези 140
Надшвидкий ріст доступних текстових ресурсів мережі інтернет збільшує актуальність алгоритмів для розв'язання задач комп'ютерної лінгвістики, зокрема задачі лінгвістичного аналізу текстової інформації. Переважна кількість відомих підходів до аналізу тексту та відповідних технологічних засобів базуються на основі використання експертних знань лінгвістів та філологів у тій чи іншій формі правил, предикатів, фреймів, сценаріїв, алгоритмічних конструкцій тощо. Проте, якщо на етапах морфологічного та синтаксичного аналізу такий шлях формалізації знань про мову загалом демонструє задовільні для практики результати, то на етапі семантичного аналізу спостерігаються суттєві труднощі не тільки для мов синтаксичного типу, але й для аналітичних

67 Катаєва Анна Ігорівна Створення діалогової системи для текстового навчального контенту А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, С.М.Довгалець Вінниця Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, ВНТУ українська 2015 стаття 144
Необхідність застосування методів розподілу динамічної пам’яті в оптоелектронних системах з високими показниками ефективності є актуальною задачею. Сучасні програмні засоби операційних систем та компіляторів мов програмування характеризуються великим часом роботи при реалізації методу розподілу динамічної пам’яті у випадках формування блоків пам’яті малого об’єму. В даній статті наведено метод зменшення часу роботи програмної реалізації методу розподілу динамічної пам’яті за рахунок використання нових структур даних управління пам’ятю в оптоелектронних системах – структура пошуку та структура склейки

68 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту А.І.Лісовенко Вінниця XLV науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ ),ВНТУ українська 2016 тези 136
Запропоновано метод підтримки діалогової системи, яка здатна давати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу в залежності від вміщеного навчального контенту. Даний метод основанийна моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу. Достовірність роботи розробленої моделі перевірено за допомогою методу експертних оцінок

69 Катаєва Анна Ігорівна Експертна цінка ревалентності відповідей автоматизованої системи підтримки діалогу для дистанційного навчання А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало Одеса Автоматизація технологічних і бізнес-процесів українська 2016 стаття 149
В статті представлено опис та аналіз існуючих методів експертної оцінки ревалентності відповідей автоматизованої діалогової системи, наведено переваги та недоліки кожного з них, а також обґрунтовано метод, що найбільше підходить для оцінки ревалентності відповідей нової діалогової системи для дистанційного навчання

70 Катаєва Анна Ігорівна Development of dialog system powered by textual educational content O.V. Bisikalo, S.M. Dovgalets, A.I. Lisovenko, Paweł Pijarski немає Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments англійська 2016 стаття 134
The advances in computer technology require an interconnection between a man and computer, more specifically, between complex information systems. The paper is therefore dedicated to creation of dialog systems, able to respond to users depending on the implemented textual educational content. To support the dialog there had been suggested the knowledge base model on the basis of the unit and a fuzzy sense relation. Lexical meanings is taken out from the text by processing the syntactic links between the allologs of all the sentences and the answer shall be generated as the composition of a fuzzy ratios upon the formal criterion. The information support technology had been put to an evaluation sample test, which demonstrates the combination of information from some sentences in the final response

71 Катаєва Анна Ігорівна System of Computational Linguistic on Base of the Figurative Text Comprehension O.V. Bisikalo, A.I. Lisovenko, O.V. Jahumovuch, S.S. Trachenko, M.G. Pradivliannyi Lviv Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing англійська 2016 стаття 140
The paper describes building systems for computational linguistics based on an approach to the image text comprehension. There had been suggested a set theoretical formalization for such type of systems using the fuzzy sense relationship. The possibilities of conceptual approach had been demonstrated on the solution examples of such tasks as searching for reference words, building lexical ontology and receiving an answer to the user request within the input text

72 Катаєва Анна Ігорівна Аналіз характеристик систем типу «запитання-відповідь» А.І.Лісовенко, О.В. Бісікало Вінниця XLVІ науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ) українська 2017 тези 147
В роботі проведено аналіз та характеристику систем типу «запитання-відповідь». Наведено основні структурні елементи системи та принципи їх взаємодії. На основі даної системи розроблено інформаційну технологію аналізу фахового вхідного контентую

73 Катаєва Анна Ігорівна Застосування методу експертних оцінок до алгоритму підтримки діалогу між користувачем та комп`ютером О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко Вінниця Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)",ВНТУ українська 2016 тези 138
Враховуючи те, як тісно комп’ютер увійшов у всі сфери життя сучасної людини, необхідність комунікації з ним значно зростає. Існує потреба комунікації на розвинутому рівні, коли комп’ютер матиме змогу надавати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу та близькі до відповіді людини-експерта. Тому актуальною є задача розробки засобів підтримки діалогової системи між користувачем та комп’ютером на основі фахового вхідного контенту

74 Катаєва Анна Ігорівна Експериментальне підтвердження релевантності методу підтримки функції «запитання-відповідь» А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2018 тези 130
Запропоновано метод підтримки функції «запитання-відповідь», який здатний давати не позбавлені сенсу відповіді на запитання користувача до певного тексту. Метод базується на моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу для словоформ вхідного тексту. Релевантність результатів роботи розробленої системи у порівнянні з відомими перевірено за допомогою методу експертних оцінок

75 Катаєва Анна Ігорівна Модель пошуку розгорнутої від питального займенника відповіді на питання для функції «запитання-відповідь» А. Лісовенко, О. Бісікало, Н. Гоц Вінниця Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)" українська 2018 тези 150
Мета роботи полягає в розробці моделі для підтримки функції «запитання-відповідь», що має здатність перетворити певний вхідний текстовий контент на формальну базу знань, представити відповідь користувача у вигляді, сумісному з базою знань, згенерувати відповідь та надати її у вигляді, максимально наближеної до відповіді людини-експерта. Для реалізації поставленої мети варто застосувати модель пошуку розгорнутої від запитального займенника відповіді на запитання, додавши до неї додаткові теореми

76 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки функції "запитання-відповідь" А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія, ВНТУ українська 2018 стаття 201
Розроблено метод підтримки функції «запитання - відповідь». Запропонований метод дозволяє автоматизовано проводити лінгвістично-статистичну обробку вхідної неструктурованої текстової інформації та запитання користувача з метою генерації бази знань онтологічного типу. Метод будує відповідь на запитання користувача за рахунок попередньої обробки вхідного природно-мовного контенту та врахування сенсу питання. В основу методу покладено модель бази знань із нечітким відношенням сенсу, який застосовує семантичну модель побудови бази знань для словоформ вхідного тексту і питання. Запропоновано застосування комутативної півгрупи образних конструкцій як моделі формальної теорії Th до речень природними мовами. Розроблений метод має розширені інтерактивні можливості, які охоплюють три типи обмеженого за формальними ознаками та вхідною інформацією псевдодіалогу

77 Катаєва Анна Ігорівна Метод розподілу часу на доставку товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів згідно пріоритету Книш Б.П., Кулик Я.А., Лісовенко А.І. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету українська 2019 стаття 135
В роботі запропоновано метод, який дозволяє зменшити час доставки товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів за рахунок зменшення середнього часу очікування в черзі при доставці однієї одиниці товару залежно від параметрів систем доставки товарів. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили ефективність запропонованого методу для систем доставки товарів. Ключові слова: авіація, безпілотні літальні апарати, метод, пріоритет, доставка товарів

78 Катаєва Анна Ігорівна Огляд можливостей kotlin та java для розробки android додатку Лісовенко А.І., Вовк М. Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 143
В роботі проведено аналіз мов програмування Kotlin та Java для розробки Android додатку. Наведено основніпереваги та недоліки даних мов програмування для Android розробки

79 Катаєва Анна Ігорівна Програмна реалізація формальної теорії засобами NLTK Python Лісовенко А.І., Жирома М.В Вінниця Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 39), ВНТУ українська 2019 тези 154
Метою роботи є підвищення ефективності інтерактивної взаємодії користувача з системою типу «запитання-відповідь» (Question-Answering Systems) на основі формальної моделі пошуку відповіді. Також даній роботі було реалізовано здатність графового розбору речення для отримання розгорнутої від запитального займенника відповіді на питання користувача основаного на прикладній теорії першого порядку

80 Катаєва Анна Ігорівна Розробка програмного забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу Лісовенко А.І., Бісікало О. В., Копецький Я. Е Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 151
Запропоновано програмне забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу на основі вільно доступних інструментів парсингу. Підхід використовує POS тегування, що дозволяє зменшити час обробки тестової інформації та форматувати отримані результатиу вигляді таблиці MS Excel

81 Катаєва Анна Ігорівна Інформаційна технологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця немає українська 2019 монографія 146
В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку

82 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 154
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

83 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 158
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

84 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 137
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»

85 Нескородєва Тетяна Василівна Прикладні інформаційні технології Нескородева Т.В.. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених українська 2020 тези 134
немає

86 Парамонов Антон Іванович АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «НАУЧНЫЙ РЕЙТИНГ» Н. А. Астахова, О. С. Парамонова, А. И. Парамонов немає Електротехнічні та комп'ютерні системи російська 2018 стаття 153
немає

87 Парамонов Антон Іванович AGENT COMMUNICATION METHOD IN COOPERATIVE ENVIRONMENT BASED ON THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Нprotsenko Yaroslav, Paramonov Anton Одеса Інформаційні технології та автоматизація англійська 2020 монографія 136
The problem of communication between cooperating agents in multiagent environments is considered in this paper. An algorithm is proposed that is based in reinforcement learning and recurrent neural networks. Main idea behind the algorithm is to use an additional recurrent network that translates information from internal state of one agent to internal state of another agent. Experimental evaluation is performed on model environment. Experimental results have shown that proposed method is potentially useful but requires additional investigation

88 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт Ю.С. Антонов, П.В. Римар, Ю.В. Шамарін Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 138
У методичних рекомендаціях подано опис, структуру, правила написання та оформлення курсових робіт. Призначено для студентів 3–4 курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» та «Інформатика» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

89 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Ю.С. Антонов, К.М. Довбня, П.В. Римар, К.В. Смоктій Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 139
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

90 Римар Павло Володимирович Системи та методи прийняття рішень С.М. Мічківський, О.В. Прігунов, П.В. Римар Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 141
Методичні вказівки містять основні положення теорії прийняття рішень, вимоги, що висуваються до результатів виконання індивідуальних завдань, інструкції з визначення варіанта індивідуального завдання, варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів галузей знань 11 «Математика та статистика» та 12 «Інформаційні технології».

91 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних завдань з курсу «Бази даних та інформаційні системи» (проектування баз даних, реляційна алгебра) П.В. Римар, К.В. Смоктій, О.Д. Смоктій Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 151
У методичних рекомендаціях розглянуті принципи проектування систем баз даних та операції реляційної алгебри. Розв’язані типові приклади з тем та наведені задачі для засвоєння матеріалу. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології»

92 Римар Павло Володимирович Проблема DoS / DDoS атак навчальних ресурсів студентами Ю.С. Антонов, П.В. Римар, О.Г. Антонова немає Сучасний захист інформації №4 українська 2019 стаття 128
У роботі досліджено проблему DoS / DDoS атак на навчальні ресурси зі сторони студентів. Сформульовано причини, що можуть спонукати студентів до здійснення кібератак на ЗВО або навчальні ресурси. Розглянуто приклад реальної DoS атаки автоматизованої системи контролю знань студентом, та способи виявлення особи кіберхулігана. Запропоновано певні заходи з упередження та протидії атакам

93 Римар Павло Володимирович Маніпулятивність системи голосування методом Борда О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 145
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору

94 Вєтров Олег Станіславович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 206
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору

95 Римар Павло Володимирович Розробка інтернет-магазину з використанням CMS «WORDPRESS» Римар, П.В. Войтко, Б.С Херсон Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць українська 2019 тези 155
Робота присвячена розробці інтернет-магазину з використанням CMS WORDPRESS

96 Римар Павло Володимирович Про деякі проблеми автоматизації діяльності студентської ради Антонов, Ю.С. Казьонна, Д.В. Римар, П.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 130
немає

97 Римар Павло Володимирович Розробка мобільного додатку «Шахи» для платформи Android Антонов, Ю.С. Римар, П.В. Зорич, С.Д. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 123
немає

98 Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем Ротштейн А. П. немає Надежность російська 2019 стаття 149
У цій статті запропонован і продемонстрований на прикладі людино-машинної системи метод ранжирування факторів, що впливають на її надійність. В основу методу покладена формалізація причинно-наслідкових зв'язків «впливають фактори - надійність» у вигляді нечіткої когнітивної карти, тобто орієнтованого графа, вершини якого відповідають надійності системи і впливає чинникам, а зважені дуги відображають сили впливів факторів один на одного і на надійність системи. Запропонований метод можна розглядати як аналог ранжирування елементів системи по Бірнбаум в ймовірнісної теорії надійності. Можливими об'єктами застосування методу можуть бути складні системи з нечітко визначеною структурою, надійність яких значною мірою залежить від взаємопов'язаних факторів, що вимірюються експертно

99 Ротштейн Олександр Петрович A Fuzzy Cognitive Approach to Ranking of Factors Affecting the Reliability of Man–Machine Systems Alexander Rotshtein, Denys Katielnikov, Andrii Kashkanov немає Cybernetics and Systems Analysis англійська 2019 стаття 132
We consider the approach to modeling of man–machine systems reliability using expert information and fuzzy cognitive maps. The novelty of this approach is that interrelations of factors affecting system’s reliability are taken into account. The paper includes the basic correlations of fuzzy cognitive maps and proposes the algorithm that allows evaluating the importance index of concepts related to the factors that affect the reliability. To demonstrate the proposed approach, we use the system “driver–car–road.”

100 Ротштейн Олександр Петрович Risk Analysis: Fuzzy Cognitive Map vs Fault Tree Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International англійська 2019 стаття 131
Restrictions of the method of fault trees in risk analysis problems are analyzed. As an alternative to this method, we consider the possibility to apply fuzzy cognitive maps; this new modelling technique is not sufficiently propagated in the reliability theory. Based on fuzzy cognitive maps, we propose a method to rank risk factors and illustrate it by an example of a man-machine system

101 Ротштейн Олександр Петрович Method of Fuzzy Perfectness in Human Reliability Analysis: Selection of Performance Conditions Alexander Rotshtein, Ludmila Pustylnik, Brian Polin немає Academic Press is an imprint of Elsevier англійська 2018 стаття 136
Within the framework of the cognitive reliability and error analysis method (CREAM), we propose a systematic procedure for the comparison of various performance conditions, that is, the factors affecting human reliability without the actual calculation of the probability of human error. The proposed method is based on the idea of fuzzy perfection of performance conditions and the theory of multicriteria selection of alternatives under fuzziness. The alternatives are vectors of human performance conditions that must be compared. The criteria are levels of perfection of performance conditions calculated using specially introduced membership functions. To test the proposed method, we use probabilities of human errors for the five different scenarios calculated by fuzzy CREAM

102 Ротштейн Олександр Петрович Selection of Human Working Condition Based on Fuzzy Perfection Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International 57 англійська 2018 стаття 147
A method for selecting the working conditions affecting the probability of human errors is proposed. The problem is reduced to comparing alternative scenarios each of which determines a set of concrete working conditions. The method is based on the idea of evaluating each working condition by the criterion of fuzzy perfection, i.e., the degree of proximity to a certain perfect condition, and on an integral evaluation of the scenario as a whole by intersecting fuzzy perfection sets of individual conditions. Fuzzy perfection membership functions, an algorithm for comparing alternative scenarios, and an example illustrating a comparison of the different working conditions of the crew of a vehicle are considered

103 Ротштейн Олександр Петрович Надежность и интеллектуальные вычисления Александр Ротштейн Винница немає російська 2018 монография 196
У цій книзі зібрані деякі статті А.П. Ротштейна по імовірнісним моделям надійності людино-машинних систем і інтелектуальним обчислень на основі нечіткої логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів і теорії хаосу. Більшість з статей опубліковано в центральних російськомовних журналах, які перекладені на англійську мову. Збірник буде цікавий фахівцям з надійності систем і інтелектуальним технологіям моделювання, прогнозування, діагностики та прийняття рішень

104 Січко Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ Тези доповідей сьомої міжнародної науково практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти українська 2020 тези 123
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи пітримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

105 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль англійська 2019 тези 132
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description

106 Січко Тетяна Василівна Теоретико-графове моделювання економіко-географічного потенціалу підприємства Січко Т.В. Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 123
Теоретико-графове моделювання застосовується для підвищення ефективності управління будь-яким економічним об’єктом та є альтернативним підходом для рішення багатьох економічних задач. Теоретико-графове моделювання має перевагу, яка полягає в тому, що досліджувані структури представлені в наочній формі. Теоретико-графові моделі дають можливість не лише відображати структуру системи та зв’язки між її елементами, а й розв’язувати широкий діапазон економічних задач: задачі розподілу або перерозподілу ресурсів, які виникають в умовах їх обмеженості; логістичні задачі; задачі оптимізації економічних структур

107 Січко Тетяна Василівна Прикладні аспекти розрахунку структурно-топологічних характеристик систем Т. В. Січко, К.В. Смоктій А.О. Ткачук Дніпро Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 121
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічниххарактеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка

108 Січко Тетяна Василівна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством О. М. Шушура, К. М. Довбня, Т. В. Січко немає Зв'язок українська 2018 стаття 118
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею

109 Січко Тетяна Василівна Системний аналіз діяльності підприємства Т. В. Січко Вінниця немає українська 2018 тези 115 no file
Моделювання бізнес-процесів підприємства дозволяє виконувати системний аналіз його діяльності, виявляти недоліки в організації діяльності, а також створювати модель ідеального бізнес-процесу

110 Січко Тетяна Василівна Розробка веб-додатку туристичної фірми Т. В. Січко, Б.О. Юрчук Хмельницький ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ серія: Технічні науки українська 2018 стаття 160
Під час розробки проекту було реалізовано веб-додаток для туристичної фірми. Метою проекту є розробка веб-додатку для туристичної фірми із застосуванням сучасних методологій і технологій. Актуальність проекту полягає в його адаптації до людей з обмеженими можливостями. Розробка відбувалась повністю на стеку JavaScript технологій. За основу взято нові стандарти мов програмування та розмітки, такі як HTML5, CSS3, ES6(ECMAScript 2015). Розробка серверної частини побудована на технологіях JavaScript, зокрема використана платформа Node.js. Для роботи з великим об’ємом інформації було підключено базу даних. З огляду на стек проекту, було обрано базу типу noSQL. Проект доведено до фінальної стадії розробки та реалізовано повний купівельний цикл. Описано особливості проекту та перспективи для подальшого вдосконалення

111 Січко Тетяна Василівна Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. немає Ефективна економіка українська 2018 стаття 135
У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження. Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками. Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку». Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому

112 Січко Тетяна Василівна Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємств Січко Т.В., Попадинець Н.П. немає АгроСвіт українська 2018 стаття 118
У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано методику визначення економічної ефективності заходів енергозбереження, що поширюються на всі підприємства й організації. У роботі розраховано економічну ефективність проведення енергозберігаючих заходів з метою вибору найкращого з декількох можливих варіантів. Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства, яка дозволить об'єктивно та комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням специфіки діяльності підприємства.

113 Січко Тетяна Василівна Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.. немає ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція українська 2018 тези 125
Розглядається інтерактивне навчання як специфічна форма організації пізнавальної діяльності, що спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність

114 Січко Тетяна Василівна Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. Вінниця Техніка, енергетика, транспорт АПК українська 2018 стаття 147
Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-дослідної роботи у ННВК Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі. Розглянуто призначення Системи, її основні завдання та принципи роботи. Досліджено структуру системи, що реалізована у формі автоматизованих робочих місць. Кожне автоматизоване робоче місце відповідає за виконання конкретних завдань дослідження та працює на відповідному рівні організаційної структури. Наведено короткий опис кожного із автоматизованих робочих місць у відповідності до рівня організаційної структури

115 Січко Тетяна Василівна Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В Вінниця Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф., українська 2017 тези 130
Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємодій з ринком та внутрішніх взаємодій в стан, що сприяє максимально ефективному досягненню цілей підприємства в рамках прийнятих стратегій

116 Січко Тетяна Василівна Аналіз використання ресурсного потенціалу ґрунтів Вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. немає СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Грунтознавство українська 2017 стаття 129
Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах Вінницької області. Здійснено аналіз використання ресурсу ґрунтів на прикладі озимої пшениці, яка займає найбільшу посівну площу в області. Пропонується розглядати показник урожайності як результат рівня господарювання з врахуванням потенціалу родючості ґрунтів. Пропонується спосіб оцінки рівня врожайності, який враховує два показники: урожайність з 1 гектара і бал родючості ґрунту. Він характеризує рівень використання ресурсу землі і коштів безпосередньо у конкретному господарстві в конкретних ґрунтових умовах. Знаючи бал землі, визначають яку кількість продукції одержали на 1 бал землі (балогектар)

117 Січко Тетяна Василівна Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В Львів Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року українська 2017 тези 142
В умовах ринку, який розвивається і здорової конкуренції пропонується використовувати процесний підхід управління. Основні його достоїнства - прозорість, орієнтованість всієї команди на позитивний результат і гнучкість системи управління

118 Січко Тетяна Василівна Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 125
Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи

119 Січко Тетяна Василівна Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 121
Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які засновуються на рішеннях фірми Computer Associates, а саме: CASE-засіб верхнього рівня AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1), MS Excel та MS Project. Докладно розглянуто такі методи моделювання бізнес-процесів, як функціональний, діаграма Ганта та IDEF0. Аналіз та моделювання бізнес-процесів проілюструвано на прикладі підприємства «Концерн Хлібпром», наведено контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня. Спільне використання засобів функціонального моделювання та управління проектами дозволяє комплексно вирішити завдання з реорганізації підприємства та впровадження інформаційних систем, включаючи аналіз, реорганізацію функцій і управління проектом, створеним на основі реорганізованих бізнес-процесів

120 Січко Тетяна Василівна Мережевий підхід до аналізу фінансової системи Січко Т.В Вінниця Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації: тези доповідей українська 2016 тези 123
Розглянуто узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до системного ризику ліквідності, висвітлення сучасних тенденцій в наукових дослідженнях топології банківських мереж

121 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль) англійська 2019 тези 127
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description

122 Січко Тетяна Василівна Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network Tetiana V. Sichko; Leonid I. Timchenko; Natalia I. Kokriatskaia; Sergii V. Pavlov; Dmytro S. Stepaniuk; Igor D. Ivasyuk; Róża Dzierżak; Saltanat Amirgaliyeva немає International Society for Optics and Photonics англійська 2019 стаття 140
The article is considering building of the method of prediction of indicators of biomedical images. There was considered structure of the system that have to solve the problem of processing parameters of biomedical images. There was considered the constructing of such system using a parallel-hierarchical network as well

123 Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Дніпропетровськ Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки українська 2015 стаття 141
Розглянуто актуальність використання в інформаційному просторі підприємства спеціального програмного забезпечення і його окремих компонентів, що забезпечують організацію спільної роботи співробітників в інтернеті, систему єдиного пошуку інформації в корпоративних документах і інформаційних системах, створення ефективно функціонуючих веб-порталів, інтерфейсів для введення, відображення та аналізу інформації. Досліджено архітектурні рішення при створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення Sharepoint компанії Microsoft, розглянуто їхні особливості при розміщенні відповідних компонентів як на локальному, так і хмарному сервері, сформульовані рекомендації з вибору шаблону розміщення

124 Смоктій Кирило Вікторович ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ Січко, Т.В. Смоктій, К.В. Ткачук, А.О. немає Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 126
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічних характеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка

125 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних та індивідуальних завдань з курсу «Теорія керування» Вайсруб, Н.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Врублевський, В.А. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 255
Методичні рекомендації містять стислі теоретичні положення теорії керування, рекомендації щодо вирішення практичних завдань, приклади розв’язання задач, а також контрольні запитання та завдання для самостійного опрацювання. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології»

126 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних завдань з курсу «Бази даних та інформаційні системи» (проектування баз даних, реляційна алгебра) Римар, П.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 137
У методичних рекомендаціях розглянуті принципи проектування систем баз даних та операції реляційної алгебри. Розв’язані типові приклади з тем та наведені задачі для засвоєння матеріалу. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології».

127 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 159
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

128 Смоктій Кирило Вікторович Полумарковская модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений Иванченко, О.В. Смоктий, К.В. Вінниця Вісник Донецького національного університету, серія А "Природничі науки" російська 2015 стаття 130
Одна из тенденций развития современных информационных центров проявляется в их стремлении трансформировать традиционно предоставляемые сервисы в сферу облачных вычислений. С этой целью большая часть облачных провайдерских информационных центров старается увеличивать количество физических машин, что приводит к резкому снижению сервисного времени простоя. Однако, с ростом числа физических машин усложняется процедура оценки уровня надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, снижается ее точность, повышается сложность процессов оптимального управления. Предлагается решить эту проблему путем построения полумарковской модели надежности инфраструктуры, которая, в отличие от известных, учитывает предысторию и многофункциональный характер построения облачной инфраструктуры

129 Смоктій Кирило Вікторович Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications Oleg Ivanchenkо, Vyacheslav Kharchenko, Borys Moroz, Leonid Kabak, Ivan Blindyuk, Kyrylo Smoktii Берлін немає англійська 2019 монографія 163
This paper addresses a stochastic approach based on Semi-Markov Process modeling in order to determine availability level and energy performance for Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud. It is generally agreed today that Cloud Service Providers try to offer diverse IT services, using large number of physical machines (PMs). It really is created serious energy performance issue for cloud computing systems. In this situation we also propose to use information of Technical and Information State Control System in order to improve monitoring process for IaaS Cloud

130 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 128
Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок щодо теоретикометодологічних, організаційних та історичних засад бібліотекознавства та бібліотечної справи як науки та навчальної дисципліни, з'ясування феномену бібліотеки як соціокультурного явища, ознайомлення з основами організації функціонування бібліотечної справи, розгляд еволюції різних типів і видів бібліотек, особливостей їх функціонування

131 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 114
Методичні рекомендації призначені для формування навичок практичного застосування теоретичних знань щодо сутності науки «Бібліотекознавство», бібліотечно-інформаційної діяльності та особливостей розвитку і функціонування бібліотек у сучасному суспільстві, державної політики в галузі бібліотечної справи, типології бібліотек, організації бібліотечної мережі в Україні, міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва

132 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 113
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»)

133 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2020 тези 142
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

134 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2019 тези 112
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознавство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

135 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2018 тези 146
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознав-ство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців ви-робничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

136 Яворська Тетяна Михайлівна Актуальні питання розвитку біології та екології : матеріали Міжнар наук.-практ. конф. Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2016 тези 107
Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків України, Білорусі, Вірменії, Молдови, США, Литви та Японії. Розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, фахівців які працюють у галузі біології, екології, охорони довкілля, ме дицини, сільського господарства, лісового господарства,біологічної освіти. За достовірність викладених матеріалів і тексту відповідальність несуть автори тез.

137 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 127
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

138 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 155
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

139 Ковальска Леся Андріївна ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Ковальська Л. А. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Історичні науки, Том 31 (70). № 4, українська 2020 стаття 169
У статті проведено аналіз теоретичних основ вивчення документального носія інформації, що дає змогу узагальнити комплексне бачення його зовнішніх і внутрішніх ознак документальноінформаційного ресурсу та засобу комунікації з погляду теоретичної й тематико-прикладної проблематики. Метою роботи є необхідність з’ясувати змістове навантаження поняття «документ» у міждисциплінарному дискурсі історичної науки, визначити ролі документа у формуванні соціально-історичної реальності. Наукове дослідження проведено на базі розробленої методології. Застосовано методи історичного документознавства, історичного джерелознавства, архівознавства, інформології й соціальної комунікації, які дали змогу розкрити змістову повноту поняття «документ» як наукової міждисциплінарної проблеми історичної науки

140 Ковальска Леся Андріївна Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 192
У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито комунікаційні взаємовідношення, виявлено потреби суспільства в інформаційному документальному забезпеченні та створенні конкретних документних форм і організації їх зберігання, що виникли задля задоволення цих потреб. Дослідження дозволило провести вивчення теоретичних основ документально-інформаційних ресурсів, побачити їх можливості, створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як джерела інформації та засобу комунікації окремого періоду з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики.

141 Ковальска Леся Андріївна Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 163
Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні знання історичного документознавства і джерелознавства про видові особливості документально-інформаційного ресурсу і процес їх наступного класифікування. Систематизація та класифікація документально-інформаційних ресурсів розширює можливості вивчення теоретичних основ документа, дозволяє створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як ресурсу інформації та засобу комунікації з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики. Історичне документознавство, архівознавство і джерелознавство передбачають використання міждисциплінарних методологічних засад наукового дослідження документально-інформаційних ресурсів. Процес класифікації документальноінформаційних ресурсів конкретного проблемно-історичного дослідження включає в себе той факт, що вони є органічним складником інформаційного минулого України

142 Ковальска Леся Андріївна Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості Ковальська Л. А. немає Вісник Книжкової палати українська 2020 стаття 194
Вагомим елементом документознавчого дослідження є феномен документа як носія історичної інформації. Він являє собою обсяг надбань, створених у процесі людської діяльності, що відображають управлінські, політичні, соціальні, економічні, ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2020. № 4 31 психологічні, комунікаційно-інформаційні, культурні аспекти та особливості розвитку тогочасного суспільства, влади, системи цінностей і моралі, мотивів та стереотипів людської поведінки. Опрацьований у дослідженні інформативний потенціал публіцистики структуровано за жанровим принципом на інформаційний, інформаційно-аналітичний, літературний, що висвітлює актуальні питання та явища поточного життя суспільства. В різних історичних умовах твори публіцистики виконували соціальну, політичну та ідеологічну роль.

143 Римар Павло Володимирович ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ . Римар, П.В. Вінниця Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» українська 2020 тези 123
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

144 Римар Павло Володимирович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА .. Вєтров, О. С., Римар П. В. Вінниця Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» українська 2019 тези 121
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознавство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

145 Єпік Марина Олександрівна МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М.О. немає Международная Академия Журнала Web of Scholar українська 2019 стаття 116
В статье предлагается модель представления экспертных знаний в интеллектуальной системе диагностики заболеваний. Рассмотрена проблема репрезентации знаний. Разумно использование модели, основанной на правилах. Приведено определение лингвистической переменной. Описание знаний о системе представлено в виде лингвистических переменных. Приведен фрагмент описания лингвистических переменных системы. Описана база нечетких правил системы. Приведено описание формы нечетких правил. Приведены примеры внешнего и внутреннего представления знаний.

146 Єпік Марина Олександрівна МЕХАНІЗМ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М.О. немає Open Access Peer-reviewed Journal Science Review українська 2019 стаття 126
Статья посвящена рассмотрению механизма нечеткого вывода в интеллектуальной системе диагностики заболеваний. Описан процесс реализации метода вывода. Представлена ​​общая структура модели диагностики заболеваний. Рассмотрен пример фрагмента модели. Представлено описание базы нечетких правил интеллектуальной системы. Приведены примеры внешнего и внутреннего представления правил. Рассмотрены этапы алгоритма нечеткого вывода Мамдани. Представлено описание применения алгоритма Мамдани для интеллектуальной системы диагностики заболеваний

147 Єпік Марина Олександрівна ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М. О. немає Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» February 28, 2019 українська 2019 тези 125 no file
немає

148 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи менеджера автосалону Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 123 no file
немає

149 Єпік Марина Олександрівна Додаток для слідкування за здоров’ям Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 108 no file
немає

150 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи адміністратора фотоательє Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 стаття 114 no file
немає

151 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи платної стоматологічної поліклініки Єпік М.О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 201 no file
немає

152 Єпік Марина Олександрівна Торговий телеграм бот Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 115 no file
немає

153 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи менеджера агенції з продажу авіаквитків Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 201 no file
немає

154 Єпік Марина Олександрівна Веб-сайт спортивних новин Єпік М. О. немає Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 113 no file
немає

155 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи адміністратора салону краси Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 162 no file
немає

156 Єпік Марина Олександрівна Розробка веб-сайта кінотеатра «classical cinema» Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 108 no file
немає

157 Єпік Марина Олександрівна Десктопний додаток «книга рецептів» Єпік М.О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 109 no file
немає

158 Ковальска Леся Андріївна Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1 українська 2021 стаття 145
немає

159 Анісімова Ольга Миколаївна ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Анісімова О. М. Chişinău: ASEM немає англійська 2021 стаття 195
The article contains research on the influence of innovative technologies on the management processes of an enterprise. The principle of functioning of Electronic Data Interchange technologies has been investigated. The advantages, disadvantages, strengths and weaknesses of the implementation of Electronic Data Interchange technology are considered. A SWOT analysis of the implementation of Electronic Data Interchange technologies in the transport sector was carried out. The mandatory conditions for the introduction of electronic data exchange in enterprise management, electronic analysis of data exchange between managers are shown. Possible technical solutions for the introduction of electronic data exchange technology in management, planning and financing to improve the efficiency of management activities are considered

160 Щербіна Ольга Сергіївна ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕСА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ Щербина Ольга Chişinău: ASEM Conferinţa ştiinţifică internaţională "Strategii şi politici de management în economia contemporană", ediţia a 6-a, 26-27 martie 2021 англійська 2021 стаття 107
The use of instant messengers as a new communication channel is a promising direction for improving the efficiency of enterprise management. This is evidenced by the experience of developed enterprises using the technological advantages of instant messengers. Support and customer service; sending messages; promotion and marketing; advertising in social networks as the main directions of using instant messengers at enterprises allow to increase the efficiency of external and internal (corporate) communication of the enterprise. Comparative analysis of the capabilities of corporate messengers allows you to make an informed choice of the desired instant messenger

161 Яворська Тетяна Михайлівна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М. , Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С, Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 120
немає

162 Анісімова Ольга Миколаївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С., Яворська Т. М. Вінниця ДонНУ імені Василя Стуса українська 2021 монографія 166
немає

163 Ковальска Леся Андріївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 102
немає

164 Лукаш Галина Павлівна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 151
немає

165 Прігунов Олексій Володимирович Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 100
немає

166 Щербіна Ольга Сергіївна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С., Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 105
немає

167 Анісімова Ольга Миколаївна СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ Анісімова О. М., Денисова К.О. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2018 стаття 181
Дослідження пов’язане з аналізом основних тенденцій розвитку соціальних комунікацій в Україні та виокремленням четвертого рівня інтерактивності в соціальних інтернет-комунікаціях. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу і синтезу. Використаний методологічний підхід дозволяє розкрити та піддати аналізу соціальні комунікації та тенденції їх розвитку в українському Інтернет-просторі. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виокремлюються особливості рівнів інтерактивності в соціальних комунікаціях інтернет-простору. Проведено аналіз існуючих тенденцій розвитку соціальних комунікацій в інтернеті. Виділено новий рівень інтерактивності в українських соціальних інтернет-комунікаціях

168 Анісімова Ольга Миколаївна АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ В ОСВІТІ Анісімова О.М., Спектор А.Ю. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2018 стаття 142
Стаття висвітлює використання інформаційних технологій в освіта та їх вплив на здобувачів освіти. Проведено дослідження та аналіз використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій таких як Learning Management System та ePortfolio. Надано порівняльний аналіз даних технологій. Методи дослідження: аналіз літератури – дослідження можливостей кожної з технологій і зазначення їх функціонального набору; метод системного і порівняльного аналізу – для аналізу різних інформаційних платформ, визначення їх переваг та недоліків, порівняльний аналіз технологій. Наукова новизна роботи полягає у проведенні порівняльного аналізу інформаційно-комунікаційних платформ в освіті. Досліджено можливості, переваги та розроблено критерії оцінки інформаційних платформ з точки зору саморозвитку здобувача освіти

169 Анісімова Ольга Миколаївна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ Анісімова О. М. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2018 стаття 152
Проаналізувати процес збору зовнішньої інформації в інтегрованій системі бізнес-аналітики для індустрії діагностики українських підприємств. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виокремлюється механізми управління інформацією в системі бізнес-аналітики. У якості дослідницької задачі авторами була здійснено спроби оцінити інформаційну складову систем бізнес-аналітики. Виокремлено функції інтегрованої системи показників бізнес-аналітики. Виділено види капіталу, з якими взаємодіє інформаційна модель нематеріальних активів бізнес-аналітики

170 Анісімова Ольга Миколаївна ЗОВНІШНІ ПЕРЕДУМОВИ АДАПТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ Анісімова О. М. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2021 стаття 124
У статті розглядаються питання адаптації закладів вищої освіти до сучасних вимог. Адаптація до змін зовнішнього середовища може здійснюватися, перш за все, з урахуванням концепції гнучкого управління. Окреслено основні фактори які потребують адаптаційних змін закладами вищої освіти. Виділено найбільш вагомі проблеми, які були виявлені у ході адаптації здобувачів вищої освіти до дистанційного навчання. Запропоновано шляхи для їх вирішення. Зазначено пріоритети щодо адаптації закладу вищої освіти за трьома напрямами: прагматизація освітньої діяльності, формування науковоінноваційного простору реалізації діяльності університету; формування університетського світоглядного простору «спільноти, що живе і навчається разом». Найвагомішими пріоритетами мають бути практика формування Університету як надійного та відповідального партнеру для різноманітних вітчизняних стейкхолдерів, міжнародної бізнес-спільноти а також подолання характерного формалізму, суб’єктивних оцінок, права надання послуг сф

171 Василенко Валерія Юріївна ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Василенко, В.Ю. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 117
Визначити особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу закладу вищої освіти. методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналізу, синтезу, логічного методу, моніторингу та методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна. Розглянуто Rскuлsаsдiaоnв]і. формування іміджу закладу вищої освіти в контексті їх якісних та кількісних показників. Визначені особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу освітнього закладу

172 Щербіна Ольга Сергіївна ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ПАРСЕРІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Щербіна О.С., Вакуленко Ю.О. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2021 стаття 113
Мета роботи полягає в необхідності розроблення концепції формування комунікації з використанням програм-парсерів у відділі кадрів закладу вищої освіти для удосконалення освітньої діяльності. Методологія. У процесі дослідження було застосовано методи інформології і соціальної комунікації, діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, які дозволили розкрити змістовну повноту впровадження програм-парсерів; здійснити аналіз використання програм-парсерів в закладах вищої освіти на прикладі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність впровадження та використання програм-парсерів у закладах вищої освіти. Досліджено використання Google Spreadsheet у відділі кадрів університету як інформаційно-пошукової системи та текстово-цифрової бази даних для удосконалення освітньої діяльності закладів вищої освіти

173 Анісімова Ольга Миколаївна КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН Анісімова О.М., Прігунов О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 118
Одним з ключових принципів забезпечення якості вищої освіти, закріпленому на законодавчому рівні, є залучення до обговорення освітніх траєкторій студентів і роботодавців. Кожен заклад вищої освіти, реалізуючи своє право на самоврядування, має самостійно розв’язувати проблему розробки механізмів і процедур забезпечення якості вищої освіти. В результаті виникає проблема визначення і вибору показників діяльності ЗВО. Розглянуто особливості кожних з трьох груп показників діяльності закладу вищої освіти: показники кількісного оцінювання діяльності , показники продуктивності, показники ефективності. Зроблено висновки про необхідність узгодження KPI зі стратегічним деревом цілей університету. Ключовими PI є ті, вплив на які дозволяє менеджменту ЗВО досягати поставленої мети, тобто адаптуватись до змін зовнішнього середовища, до вимог стейкголдерів

174 Прігунов Олексій Володимирович КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН Анісімова О.М., Прігунов О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 124
Одним з ключових принципів забезпечення якості вищої освіти, закріпленому на законодавчому рівні, є залучення до обговорення освітніх траєкторій студентів і роботодавців. Кожен заклад вищої освіти, реалізуючи своє право на самоврядування, має самостійно розв’язувати проблему розробки механізмів і процедур забезпечення якості вищої освіти. В результаті виникає проблема визначення і вибору показників діяльності ЗВО. Розглянуто особливості кожних з трьох груп показників діяльності закладу вищої освіти: показники кількісного оцінювання діяльності , показники продуктивності, показники ефективності. Зроблено висновки про необхідність узгодження KPI зі стратегічним деревом цілей університету. Ключовими PI є ті, вплив на які дозволяє менеджменту ЗВО досягати поставленої мети, тобто адаптуватись до змін зовнішнього середовища, до вимог стейкголдерів

175 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки Ковальська Л. А. немає Бібліотечний вісник українська 2021 стаття 118
Актуальність теми. Віддалена інформаційна діяльність людини, яка стала буденністю, акту-алізувала потреби в цілісному інформаційно-аналітичному продукті. Це, в свою чергу, стимулюєрозширення інструментального супроводу послуг, збільшення варіативності спектра техніко-тех-нологічних рішень, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформаційного ресурсу бібліотек.Мета дослідження – розкрити зміст діяльності бібліотек в умовах цифровізації, «ковідних» змін,враховуючи зростаючі потреби користувачів в інформаційно-аналітичній продукції. При викладіосновного матеріалу дослідження розглянуто напрями інформаційно-аналітичної діяльностібібліотек, наявні бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти; обґрунтовано необхідністьпришвидшення переходу до інноваційних методів роботи з інформацією; запропоновано перспек-тивні напрями аналітичного опрацювання бібліотечних ресурсів. У висновках наголошується насуттєвих змінах запитів сучасних користувачів, що вимагає від бібліотекарів невідкладного впро-ва

176 Щербіна Ольга Сергіївна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 181
Методичні рекомендації щодо організації та проходження виробничої практичної підготовки для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання ступеня освіти «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність»

177 Щербіна Ольга Сергіївна Рекламний менеджмент Філіпішин І.В. Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2018 конспект лекцій 142
Конспект лекцій «Рекламний менеджмент» призначений для надання здобувачам вищої освіти знань про методи й технології підготовки та організації рекламних кампаній: від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту та популяризації його в засобах масової інформації.

178 Щербіна Ольга Сергіївна Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2018 метод. вказівки 113
Наведено питання для практичної роботи, теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи, контрольні питання, тести з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» для студентів ступеня освіти «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архів- на справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність», а також залікові, екзаменаційні питання і список рекомендованої літератури.

179 Крижановський Володимир Григорович Автогенератори класу Е Крижановський В.Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 98
В монографії розглянуто методи розробки автогенераторів з високим коефіцієнтом корисної дії – автогенераторів класу Е. Розглядаються різні конструкції таких пристроїв, що працюють у високочастотному та надвисокочастотному діапазонах. Книга призначена для вчених, інженерів, аспірантів та студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузях силової електроніки, радіотехніки та телекомунікації

180 Крижановський Володимир Григорович Методика вибору теми магістерської або докторської (Ph. D.) дисертацій Крижановський В.Г. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 143 no file
Видання є навчальним посібником із курсу «Методологія наукових досліджень», а також може використовуватися окремо для вибору теми кваліфікаційної роботи або для осмислення методів та завдань наукової роботи. Розглядаються питання встановлення мети роботи та методів її досягнення, планування успішного виконання кваліфікаційної роботи

181 Крижановський Володимир Григорович Апаратно-програмні засоби захисту інформації у корпораціях Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 128
Розглядаються основи функціонування корпоративних систем управління інформаційною безпекою та контролю інформаційних подій, на прикладі відомої системи фірми IBM QRadar SIEM. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Кібербезпека (Cybersecurity)».

182 Крижановський Володимир Григорович До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ). Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 87 no file
Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Ком’пютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

183 Крижановський Володимир Григорович Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 109 no file
Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

184 Крижановський Володимир Григорович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Крижановський В. Г., Сергієнко С. П., Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 113 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

185 Крижановський Володимир Григорович A method for analyzing irregularities in stripline-slot structures. Part 1: analysis of a width jump in a microstrip line by the transverse resonance method Yu. V. Rassokhina V. G. Krizhanovskii немає Telecommunications and Radio Engineering, v76 англійська 2017 стаття 172
Удосконалено алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини у мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивної та ємнісної неоднорідностей) методом поперечного резонансу. Для алгебраїзації крайових задач щільність струму в неоднорідній смужковій лінії виражається через магнітний і електричний векторні потенціали, що представляють собою хвильові функції (ортогональний базис), які виходять з рішення двовимірної крайової задачі на власні функції та власні значення

186 Крижановський Володимир Григорович A method for analyzing irregularities in stripline-slot structures. Part 2: Analysis of complex irregularities in three-layer planar structures V. G. Kryzhanovskyi ,Yu. V. Rassokhina. немає Telecommunications and Radio Engineering англійська 2017 стаття 114
Побудовано алгоритми аналізу неоднорідностей у вигляді стрибка ширини в мікросмужковій лінії передачі кінцевої довжини (індуктивного та ємнісного відрізків) з додаванням прямокутних щілинних резонаторів в заземлюючу площину. Швидка збіжність алгоритмів досягається за рахунок опису функцій щільності струму в неоднорідній мікросмужковій лінії через векторні потенціали для них. Додавання в схему на східчастих неоднорідностях щілинних резонаторів в заземлюючій площині призводить до появи додаткових частот резонансного відбиття та пропускання, в порівнянні з характеристиками традиційних східчастих неоднорідностей

187 Крижановський Володимир Григорович Transmission-Line Load Network Design Technique for Class-E Power Amplifiers Vladimir G. Krizhanovski , Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Andrei Grebennikov немає High Frequency Electronics, Summit Technical Media англійська 2017 стаття 107
The switchmode Class-E power amplifiers with shunt capacitance have found widespread application due to their design simplicity and high efficiency of operation [1]. Their load-network configuration shown in Fig. 1(a) consists of a shunt capacitance, a series inductance, and a series fundamentally tuned filter to provide high level of harmonic suppression. In this case, the transistor operates as an on-to-off switch and the shapes of the current and voltage waveforms provide a condition when the high current and high voltage do not overlap simultaneously that minimizes the power dissipation and maximizes the power amplifier efficiency. Such an operation mode can be realized for the tuned power amplifier by an appropriate choice of the values of the reactive elements in its load network

188 Крижановський Володимир Григорович The Analysis of Distributed Two-Layers Components in Three-Layer Planar Structure Rassokhina, Yu. V., V. G. Kryzhanovskyi немає Вестник НТУУ КПИ Серия - Радиотехника Радиоапаратобудування англійська 2018 стаття 110
The algorithms for analyzing of two-layer distributed discontinuities in the form of an inductive section in a microstrip transmission line and an H-shaped slot resonator with a transverse arrangement of "dumbbells" in its ground plane by the transverse resonance method are improved and developed. This method includes the mutual coupling of components that make up the discontinuity. According to the analysis results, the considered discontinuity is a multifunctional device and has scattering characteristics that contain simultaneously signal transmission and rejection. At this the two-layer discontinuity provides a wideband (up to 40 %) rejection with two-frequency characteristic of resonant reflection, and forms either two narrowband passband filters (about 3 %), or one wideband (up to 10 %) passband

189 Крижановський Володимир Григорович Generalized Class-E Power Amplifier with Shunt Capacitance and Shunt Filter Moïse Safari Mugisho, Denis G. Makarov, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski, Andrei Grebennikov. Mury Thian немає IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, v. 67, англійська 2019 стаття 105
The Class-E power amplifier with shunt capacitance and shunt filter offers a unique design flexibility which can be exploited either to extend the maximum operating frequency of the power amplifier or to allow the use of active devices with a higher output capacitance. This flexibility is exploited to design a high-efficiency power amplifier that delivers a peak drain efficiency of 90 %, a peak power added efficiency of 82 % and a peak output power of 38.6 dBm at a maximum operating frequency of 1.5 GHz. A novel transmission lines load network was used to terminate the drain of the active device with the required load impedances at the fundamental frequency, even and odd harmonic frequencies

190 Крижановський Володимир Григорович Использование многовыводной выходной секции в автофазной ЛБВ Крыжановский В.Г., Чурюмов Г.И.. немає Прикладная радиоэлектроника, Том 18, №1-2 російська 2019 стаття 113 no file
Розглянуто роботу автофазної ЛБХ (АЛБХ) з розподіленим виводом потужності у наближенні «гладких» сповільнюючих систем та систем з урахуванням зустрічної хвилі. Виконані розрахунки при різних коефіцієнтах відведення потужності на кожній ділянці вихідної секції. Підтверджено, що використання багатовивідних вихідних секцій АЛБХ дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії пристрої при збереженні стійкості режиму з захопленням електронного згустку

191 Крижановський Володимир Григорович Аналіз східчастої неоднорідності у мікросмужковій лінії передачі методом поперечного резонансу: спосіб алгебраїзації крайових задач Рассохіна Ю. В., Крыжановский В.Г немає Радіотехніка українська 2019 стаття 101
Метод поперечного резонансу, за яким розраховуються характеристики розсіювання на неоднорідності у лініях передачі планарного типу у мікрохвильовому діапазоні, базується на розв'язанні крайових задач щодо тривимірних резонаторів, що містять цю, у загальному випадку багатошарову, неоднорідність . Назву методу обумовлено введенням граничних умов в поперечному по відношенню до неоднорідності напрямку в термінах коефіцієнтів відбиття від ідеальних границь (електричної або магнітної). Ключовим моментом для ефективного розв'язання крайової задачі (наприклад, методом Гальоркіна) є спосіб її алгебраїзації, тобто вибір базису, за яким розкладаються невідомі компоненті поля або струму

192 Крижановський Володимир Григорович Фазові характеристики підсилювача класу Е з різними вихідними ланками Крижановський В.Г. немає Радіотехніка українська 2020 стаття 96 no file
Моделюванням та експериментально досліджено залежності зсуву фази від частоти у підсилювачах класу Е з класичною вихідною ланкою та вихідною ланкою з двократним виконанням умов класу Е на навантажувальний імпеданс. Аналітично розглянута залежність зсуву фази на ключі в номінальному режимі. Досліджено зсув фаз на ключі у субоптимальному режимі роботи підсилювача класу Е, що виникає при зміні робочої частоти. Моделювання проведено методом гармонічного балансу на основі моделі ключа з урахуванням структури потужного польового транзистора – наявність вбудованого антипаралельного діоду, який змінює форму імпульсу напруги на ключі. Враховувались вхідна та перехідна ємності транзистора. Експериментальне вимірювання зсуву фаз проводилось на основі записаних оцифрованих форм напруги на вході та на виході ключа шляхом обчислення фаз перших гармонік напруги за допомогою швидкого перетворення Фурье

193 Крижановський Володимир Григорович Підслуховування NFC-зв’язку на частотах вищих гармонік Крижановський В.Г., Сергієнко С.П., Чернов Д.В., В.В. Крижановський немає Радіотехніка українська 2021 стаття 112
Широке використання технології NFC – комунікації у близькому полі спонукає розглядати різні аспекти безпеки її використання. Відомі приклади обміну інформацією з карткою на відстані, яка значно більше ніж типові максимальні 5-10 см. Також пригортає увагу можливість отримати сигнал з картки на частотах вищих гармонік, які потенційно можуть випромінюватися у вигляді електромагнітних хвиль, а не тільки існувати як індуктивне поле котушки зв’язку. В роботі досліджено випромінювання третьої гармоніки частоти 13,36 МГц карткою стандарту ISO 14443-3A у різних режимах збудження, – за допомогою пристрою RFID-RC522, смартфона Sony Xperia Z5 Premium та сигналом 13,36 МГц з прямокутною модуляцією 10% на частоті піднесучої відповіді картки 847,5 кГц.

194 Крижановський Володимир Григорович The Analysis Of Distributed Two-Layers Components In Three-Layer Planar Structure Yulia V. Rassokhina, ladimir G. Krizhanovski, Vasyl Komarov Київ Advances in Information and Communication Technology and Systems. Lecture Notes in Networks and Systems англійська 2021 стаття 139
The method of scattering characteristics calculating on a symmetric two-layer discontinuity in microstrip transmission line, consisting of capacitive section of microstrip line and the comb-shaped slot resonator in its ground plane, by transverse resonance method are proposed. The distribution of the electromagnetic field in a comb-slot resonator is described in terms of basis functions of H-waves of a complex cross section waveguide. It is shown that the proposed structure allows the design of passive devices (filters) with a complex scattering characteristic containing both bandwidths and wide stop bands with at least three frequencies of resonant interaction with the microstrip transmission line

195 Крижановський Володимир Григорович Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів Крижановський В.Г., Комаров В.Ф., Сергієнко С.П., Загоруйко .Л. В немає Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 українська 2021 стаття 113
При передачі даних вимірювань у кіберфізичних системах та інтернеті речей існує загроза як виходу з ладу сенсорних вузлів так і несанкціонованого втручання у роботу системи. Враховуючи велику кількість таких вузлів та обмеження з боку енергоспоживання, що обмежує трафік та обчислювальні ресурси систем, а також потребу повної автоматизації їх роботи з огляду на економічну недоцільність обслуговування, виникає потреба в розробці та удосконалені методів контролю роботи сенсорних вузлів. Пропонується використовувати один з статистичних методів дослідження стохастичних процесів у часових послідовностях, що представляють реалізації випадкових результатів вимірювання – дисперсію Аллана або більш загальне поняття структурних функцій. Перевагою цього методу є придатність обчислювати статистичні характеристики нестаціонарних процесів та визначали спектральні залежності різних видів шуму, при цьому обчислювальні витрати є доволі помірними

196 Крижановський Володимир Григорович Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка. Вип. 205 українська 2021 стаття 106
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель. В якості моделі шумових завад використовувався випадковий вузько смуговий сигнал маючий закон розподілу Гауса

197 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія EWB. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності Л.В. Загоруйко Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 110 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

198 Загоруйко Любов Василівна Лабораторний практикум з моделювання й аналізу схем різного ступеня складності для електронних систем захисту інформації Загоруйко Л. В. Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Вінниця немає українська 2020 лаборат. практикум 90 no file
У лабораторному практикумі наведені описи лабораторних робіт, основні теоретичні положення, загальні методичні рекомендації щодо моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

199 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія Electronics Workbench. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності для технічних систем захисту інформації Загоруйко Л. В., Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 87 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

200 Загоруйко Любов Василівна Ідентифікація та аутентифікація в системах комп’ютерного зору. Ч. І Загоруйко Л. В., Мартьянова Т.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 88 no file
У посібнику розглядаються питання будови ока людини, особливості зорового сприйняття, основні параметри і характеристики оптичної та фотоприймальної систем ока, а також способи отримання цифрових зображень і тісно пов’язані з цим поняття квантування, дискретизації, ступінчастості, муара, проблеми, пов’язані зі зміною масштабу зображення, ідентифікації та аутентифікації в системах комп’ютерного зору. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей

201 Загоруйко Любов Василівна Methods and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology S.V. Pavlov, T.A. Martianova, L.V. Zagoruiko Y.R. Saldan, Y.I. Saldan, O.Yu. Pinaieva, Z. Omiotek K. Dassibekov London, UK Information Technology in Medical Diagnostics II англійська 2019 стаття 94 no file
Abstract. This work analyzes the methods and computer tools for recognition of diabetes-affected eye-ground images and offers the theoretical grounds for methods and computer aids fit for recognition of eye-ground images in case of diabetes. The methods, algorithms and architecture of software and hardware tools for eye-ground pathology identification have been developed and demonstrate the capability of the cryptographic methods in smart-card functionability; such methods are to ensure confidentiality and integrity of patients’ and doctors’ data within an eye-ground pathology identification computer system. The eye-ground image recognition is based on automatic tracing of an individual blood vessel. The described in the paper process generates a sequence of parameters which characterize the condition of the vascular system and can be used for pathology assessment and authentication process as well. The use of eye-ground image (which is unique enough for every individual) for authentic

202 Загоруйко Любов Василівна Personal Data Protection with Smart Cards Using Eye-Ground Image Recognition Technique Yosip R. Saldan, Lubov V. Zagoruiko, Tetiana A. Martianova, Serhiienko SergeyР., Dmytro V. Chernov, Alya K. Zilgaraeva Kherson Proceedings of the 1st International Workshop on Computational Information Technologies for Risk-Informed Systems (CITRisk 2020) co-located with XX International scientific and technical conference on Information Technologies in Education and Management (ITEM 2020) англійська 2020 стаття 124
This work analyzes the methods and computer tools for recognition of diabetes-affected eye-ground images and offers the theoretical grounds for methods and computer aids fit for recognition of eye-ground images in case of diabetes. The methods, algorithms and architecture of software and hardware tools for eye-ground pathology identification have been developed and demonstrate the capability of the cryptographic methods in smart-card functionability; such methods are to ensure confidentiality and integrity of patients’ and doctors’ data within an eye-ground pathology identification computer system. The eye-ground image recognition is based on automatic tracing of an individual blood vessel

203 Загоруйко Любов Василівна Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів Крижановський В.Г., Комаров В.Ф., Сергієнко С.П., Загоруйко .Л. В немає Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3 українська 2021 стаття 95
При передачі даних вимірювань у кіберфізичних системах та інтернеті речей існує загроза як виходу з ладу сенсорних вузлів так і несанкціонованого втручання у роботу системи. Враховуючи велику кількість таких вузлів та обмеження з боку енергоспоживання, що обмежує трафік та обчислювальні ресурси систем, а також потребу повної автоматизації їх роботи з огляду на економічну недоцільність обслуговування, виникає потреба в розробці та удосконалені методів контролю роботи сенсорних вузлів. Пропонується використовувати один з статистичних методів дослідження стохастичних процесів у часових послідовностях, що представляють реалізації випадкових результатів вимірювання – дисперсію Аллана або більш загальне поняття структурних функцій.

204 Загоруйко Любов Василівна Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка. Вип. 205 українська 2021 стаття 111
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель

205 Барибін Олексій Ігорович Testing the Security ESP32 Internet of Things Devices Oleksii Barybin, Elina Zaitseva, Volodymyr Brazhnyi Kyiv 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), англійська 2019 стаття 94
The physical model of a handmade IoT system that includes device for measuring temperature based on ESP32, WiFi home network and web interface was proposed and implemented upon laboratory scale. The result of the experiment based on this model to attempt to gain unauthorized access to the transmitted data was successful. Attack scenario was formulated and consist of four stages: gaining unauthorized access to a network, network traffic interception and analysis, create fake ESP32 client and disconnecting original ESP32 from a server. It is shown that the attacker, who has the basic knowledge and skills in working with common wireless network hacking tools and a basic knowledge of ESP32 and ESP32 programming skills can access the system and send fake information to the web interface. To reduce the probability of the proposed scenario it is recommended to use TCP instead of UDP

206 Барибін Олексій Ігорович Implementation and testing of hash function based on modified skein algorithm Barybin O., Tkachenko V., Zhabska E., Petrova I. немає Проблеми інформаційних технологій англійська 2018 стаття 97
Modification for Skein based on the fact that the original algorithm is assumed that the hash process can be represented as a multilevel tree structure. The basic idea is that the message on the first hashing level is divided into blocks, for each of the blocks calculated parameters for the second and higher levels become the input values for the next level. A significant simplification has been proposed no speed up the algorithm – use the only single-level hash that actually means abandoning the use of tree structure calculations

207 Барибін Олексій Ігорович Методологія тестування на проникнення веб-сайту закладу вищої освіти Барибін О.І. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2019 стаття 124
У статті розглянута проблема контролю якості кіберзахисту веб-сайту закладу вищої освіти шляхом використання технологій тестування на проникнення. На основі аналізу сучасних методологій тестування на проникнення запропонована методологія, яка складається з трьох етапів (1 збір інформації та її аналіз; 2 тестування управління конфігурацією та тестування управління сесіями; 3 звітування та переведення системи у початковий стан). Результати досліджень щодо типових вразливостей для веб-сайтів університетів України дозволили обмежити можливу поверхню атаки, що пришвидшить пошук та аналіз вразливостей на першому етапі запропонованої методології

208 Барибін Олексій Ігорович Модель якості для гнучкої методології розробки програмного забезпечення SCRUM Барибін О.І. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2019 стаття 101
У статті розглянута проблема забезпечення якості програмного забезпечення та процесу розробки програмного забезпечення під час використання гнучкої методології Scrum. На основі аналізу основоположних елементів цієї метології побудовано модель якості із використанням підходу GQM (goal, question, metric, або ціль, питання, метрика). Три аспекти якості – функціональна якість, структурна якість та якість процесу були запропоновані як цілі, для яких сформовані питання, в рамках яких запропоновано набір відповідних метрик: рейтинг покращення, рівень видалення дефектів, ефективність видалення дефектів, коефіціент часу покращення, швидкість, час виконання, час циклу

209 Барибін Олексій Ігорович Оцінювання якості веб-сайту закладу вищої освіти Барибін О.І., Перун О.М. немає Стандартизація, сертифікація, якість українська 2018 стаття 121
У статті розглянуто проблему оцінки якості веб-сайтів закладів вищої освіти. Показано, що, незважаючи на досить велику кількість науковців, які займалися цією проблемою, окремі естетичні та репутаційні атрибути якості практично не враховувалися в більшості запропонованих моделей якості. На основі аналізу існуючих моделей була обрана базова, в яку були внесені модифікації. В рамках модифікованої моделі були отримані кількісні значення метрик, характеристик та атрибутів якості та розрахована величина загальної оцінки якості головної сторінки старого та нового веб-сайтів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Результати оцінки вказують на нажчий рівень якості нового веб-сайту

210 Чернов Дмитро Вікторович Автогенератори класу Е Крижановський В.Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В. Вінниця немає українська 2017 монографія 91 no file
В монографії розглянуто методи розробки автогенераторів з високим коефіцієнтом корисної дії – автогенераторів класу Е. Розглядаються різні конструкції таких пристроїв, що працюють у високочастотному та надвисокочастотному діапазонах. Книга призначена для вчених, інженерів, аспірантів та студентів старших курсів, які спеціалізуються у галузях силової електроніки, радіотехніки та телекомунікації.

211 Чернов Дмитро Вікторович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Чернов Д.В, Крижановський В. Г., Сергієнко С. П.. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 90 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

212 Чернов Дмитро Вікторович Підслуховування NFC-зв’язку на частотах вищих гармонік Крижановський В.Г., Сергієнко С.П., Чернов Д.В., В.В. Крижановський немає Радіотехніка українська 2021 стаття 106
Широке використання технології NFC – комунікації у близькому полі спонукає розглядати різні аспекти безпеки її використання. Відомі приклади обміну інформацією з карткою на відстані, яка значно більше ніж типові максимальні 5-10 см. Також пригортає увагу можливість отримати сигнал з картки на частотах вищих гармонік, які потенційно можуть випромінюватися у вигляді електромагнітних хвиль, а не тільки існувати як індуктивне поле котушки зв’язку. В роботі досліджено випромінювання третьої гармоніки частоти 13,36 МГц карткою стандарту ISO 14443-3A у різних режимах збудження, – за допомогою пристрою RFID-RC522, смартфона Sony Xperia Z5 Premium та сигналом 13,36 МГц з прямокутною модуляцією 10% на частоті піднесучої відповіді картки 847,5 кГц.

213 Чернов Дмитро Вікторович Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка українська 2021 стаття 98
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель. В якості моделі шумових завад використовувався випадковий вузько смуговий сигнал маючий закон розподілу Гауса.

214 Сергієнко Сергій Петрович Апаратно-програмні засоби захисту інформації у корпораціях Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 134
Розглядаються основи функціонування корпоративних систем управління інформаційною безпекою та контролю інформаційних подій, на прикладі відомої системи фірми IBM QRadar SIEM. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Кібербезпека (Cybersecurity)».

215 Сергієнко Сергій Петрович До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 93 no file
Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Ком’пютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

216 Сергієнко Сергій Петрович Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 117 no file
Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

217 Сергієнко Сергій Петрович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Крижановський В. Г., Сергієнко С. П., Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 103 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».

218 Сергієнко Сергій Петрович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Чернов Д.В., Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 98
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

219 Сергієнко Сергій Петрович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Чернов Д.В., Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 93
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

220 Сергієнко Сергій Петрович Пристрій верифікованого зберігання інформації Сергієнко С.П., Крижановський В.Г., Чернов Д.В., Крижановський В.В. немає Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Радіоелектроніка та телекомунікації» №915 українська 2019 стаття 88
Відображено результати досліджень з теорії та проєктування радіоелектронних кілта пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців із радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості

221 Сергієнко Сергій Петрович Traveling Wave Tube without Resistive Coumpling Jump for Operation us Amplifier and Converter S. Sergeynko, V. Krizhanovsky, G. Churyumov Autophaser немає IEEE 2nd Ukraine Conference Electrecal and Computer Engenering Lviv англійська 2019 стаття 129
Hal is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers

222 Сергієнко Сергій Петрович Modeling of the Potential Threat of Unauthorized Removal of Information by a Passive Radio Tab in the Rooms Protected by Noise Field S. Sergeynko, V. Krizhanovsky немає International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo) англійська 2019 стаття 103
In this paper, a potential threat of unauthorized information leakage is simulated using passive radio fill-in devices, which are activated by a radio-frequency noise field used to protect premises against the use of such devices

223 Сергієнко Сергій Петрович Підслуховування NFC-зв’язку на частотах вищих гармонік Крижановський В.Г., Сергієнко С.П., Чернов Д.В., В.В. Крижановський немає Радіотехніка українська 2021 стаття 95
Широке використання технології NFC – комунікації у близькому полі спонукає розглядати різні аспекти безпеки її використання. Відомі приклади обміну інформацією з карткою на відстані, яка значно більше ніж типові максимальні 5-10 см. Також пригортає увагу можливість отримати сигнал з картки на частотах вищих гармонік, які потенційно можуть випромінюватися у вигляді електромагнітних хвиль, а не тільки існувати як індуктивне поле котушки зв’язку. В роботі досліджено випромінювання третьої гармоніки частоти 13,36 МГц карткою стандарту ISO 14443-3A у різних режимах збудження, – за допомогою пристрою RFID-RC522, смартфона Sony Xperia Z5 Premium та сигналом 13,36 МГц з прямокутною модуляцією 10% на частоті піднесучої відповіді картки 847,5 кГц.

224 Сергієнко Сергій Петрович Використання дисперсії Аллана для ідентифікації нормальної роботи сенсорних вузлів Крижановський В.Г., Комаров В.Ф., Сергієнко С.П., Загоруйко .Л. В немає Вісник Вінницького політехнічного інституту № 3 українська 2021 стаття 93
При передачі даних вимірювань у кіберфізичних системах та інтернеті речей існує загроза як виходу з ладу сенсорних вузлів так і несанкціонованого втручання у роботу системи. Враховуючи велику кількість таких вузлів та обмеження з боку енергоспоживання, що обмежує трафік та обчислювальні ресурси систем, а також потребу повної автоматизації їх роботи з огляду на економічну недоцільність обслуговування, виникає потреба в розробці та удосконалені методів контролю роботи сенсорних вузлів. Пропонується використовувати один з статистичних методів дослідження стохастичних процесів у часових послідовностях, що представляють реалізації випадкових результатів вимірювання – дисперсію Аллана або більш загальне поняття структурних функцій

225 Сергієнко Сергій Петрович Ефективні режими роботи радіозакладних пристроїв для потайного знімання інформації у полі шумових завад Крижановський В.Г , Сергієнко С.П., Чернов Д.В., Загоруйко Л.В. немає Радіотехніка. Вип. 205 українська 2021 стаття 97
Інформаційна безпека сучасного суспільства знаходиться у постійної протидії і постійному удосконаленню технічних засобів, які використовуються для несанкціонованого зніманню інформації, і технічних засобів, які цьому заважають. В роботі проаналізовані приклади методів застосування шумових завад для протидії несанкціонованому зніманню інформації. Проаналізовано та показана можливість несанкціонованого знімання інформації пасивними радіопристроями з використанням шумових завад, які застосовуються для боротьби з підслуховуючими пристроями. Передача несакціоновано знятої інформації можливо як по радіохвильовим каналам і по низькочастотним каналам з використанням металевих конструкцій або комунікацій будівель

226 Зелінська Оксана Владиславівна Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій Зелінська О.В., Веселовська Н.Р Вінниця немає українська 2020 монографія 110
Монографія присвячена сучасним методикам аналізу та синтезу комп’ютерних систем управління технологічними процесами компютерних систем управління технологічними процесами в машинобудуванні, що функціонують в умовах неминучої при рішенні реальних галузевих задач управління невизначеності, яка породжується відсутністю знань точних значень параметрів об’єктів управління та характеристик діючих на них неконтрольованих збурень і завад.

227 Зелінська Оксана Владиславівна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 107
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу

228 Зелінська Оксана Владиславівна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 81
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації

229 Потапова Надія Анатоліївна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 86
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу

230 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 86
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації

231 Потапова Надія Анатоліївна Formation of management mechanisms of warehousing logistics in Ukrainian AIC Potapova, N., Kachurovskyy, S., Ushkalenko, I., & Volontyr, L. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2019 стаття 89
У статті розглядаються основні механізми управління складською логістикою АПК на національному рівні. Система управління складською логістикою АПК розглядається як сукупність п’яти основних механізмів: механізм управління складом, механізм управління фінансовими потоками, механізм управління інформаційними потоками, механізм контролю процесів зберігання та механізм управління ризиками. Запроваджено організаційний ефективний механізм управління складською логістикою, який потребує комплексного концептуально-методичного підходу до його оцінки

232 Потапова Надія Анатоліївна Оптоелектронна система автоматизованого керування логістичною діяльністю підприємства Дорощенков Г. Д., Потапова Н. А., Качуровський С. В. немає Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї українська 2016 стаття 83
В даній статті розглядаються функціональні процеси в оптоелектронній інформаційно-аналітичній системі логістичного адміністрування та взаємозв’язки її компонентів. Досліджуються концептуальні питання побудови інформаційно-аналітичної системи логістичного адміністрування підприємств на основі функціональних взаємозв’язків в системі логістичного менеджменту

233 Потапова Надія Анатоліївна Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур. Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2017 стаття 82
Досліджено основні тенденцій розвитку агрологістики України та її вплив на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Досліджено особливості формування витрат в агрологістичних ланцюгах, на основі яких оцінено зміни та сезонні коливання індексу витрат виробництва сільськогосподарської продукції України

234 Потапова Надія Анатоліївна Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2017 стаття 74
У статті викладено основні теоретичні положення розподільчої логістики АПК, які конкретизовано на основі загальної теорії логістики та принципів управління процесами. Розглянуто питання функціонування розподільчої логістики АПК з позиції утворення інтегрованих ланцюгів постачання: сільськогосподарський виробник – переробне підприємство – кінцевий споживач

235 Потапова Надія Анатоліївна Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств Потапова Н.А. немає Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика" українська 2017 стаття 78
Визначено проблематику формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами як один із ключових чинників ефективної збутової агрологістики. Обґрунтовано необхідність орієнтації процесів продажу на потреби споживача та налагодження системи взаємовідносин із клієнтами як важелів, що надають підприємствам додаткових переваг у конкурентному середовищі і знижують ризики недоотримання прибутків внаслідок недосконалої збутової агрологістики

236 Потапова Надія Анатоліївна Економетричний аналіз причинно-наслідкових зв’язків компонентів структури реалізації зернових культур в збутовій агрологістиці. Потапова Н.А. немає Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. українська 2017 стаття 82
В статті висвітлюються питання аналізу причинно-наслідкових зв’язків між ціновим фактором та структурою реалізації зернових та зернобобових культур в збутовій агрологістиці сільськогосподарських підприємств України. На основі тесту Гренджера обґрунтовується вплив ціни на формування каналів реалізації

237 Потапова Надія Анатоліївна Cмарт-логістика: концептуальні засади та практика реалізації Потапова Н.А. немає Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика" українська 2018 стаття 72
Досліджено проблематику теоретико-методологічних засад формування смарт-логістичної концепції управління на підприємствах. На підставі статистичного аналізу показників росту цифрової економіки та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій по різних напрямах економічної діяльності України, обґрунтовано гіпотезу щодо використання смарт-підходу в логістиці

238 Потапова Надія Анатоліївна Виробництво та використання біопалив в Україні: економетричні підходи, моделювання Калетнік Г.М., Бурєннікова Н.В., Потапова Н. А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2018 стаття 74
У статті досліджено тенденції у виробництві й споживанні енергоресурсів в Україні та світі за останні десять років із розробкою на їхній основі відповідних економетричних моделей для окреслення перспектив подальшого розвитку вітчизняного ринку біопалив. У результаті досліджень реалізовано економетричні підходи з побудовою відповідних моделей

239 Потапова Надія Анатоліївна Особливості вантажоперевезень зернових культур морським транспортом Потапова Н.А., Качуровський С.В., Ушкаленко І.М. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2018 стаття 75
Обґрунтовано необхідність дослідження рівня логістичної інфраструктури для покращення показників експорту продукції зернових та зернобобових культур,можливості їх зберігання та складування з метою подальшої доставки в перевалочні пункти та в кінцевому результаті на експорт до інших країн. Запропоновано використання логістичних показників для оцінки витрат та підвищення рівня експортних можливостей країни

240 Потапова Надія Анатоліївна Державне регулювання експортних поставок в агрологістиці України Потапова Н.А., Андрущенко А.О. немає Приазовський економічний вісник українська 2019 стаття 89
Статтю присвячено висвітленню актуальних питань міжнародної агрологістики в контексті державного регулювання експортних поставок продукції сільського господарства та формування митно-тарифної системи. На основі досліджень виявлено основні складники, на яких базується політика тарифно-митного регулювання експортних поставок сільськогосподарської продукції

241 Потапова Надія Анатоліївна Логістика онлайн-торгівлі в контексті проявів глобалізації цифрової економіки. Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 89
У статті висвітлюються питання організації та функціонування логістики онлайн-торгівлі в умовах глобалізації економічних відносин на засадах впровадження сучасних цифрових інформаційно-комунікаційних технологій. Досліджується вплив цифрової економіки на зміни форм торговельних операцій та специфічність їх організації в мережі Інтернет

242 Потапова Надія Анатоліївна Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2019 стаття 69
Досліджується проблематика прогнозування поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України. Встановлено особливості класифікації логістичних витрат та їх відповідність бухгалтерському обліку, на підставі чого формується їх місце при оцінці ефективності логістичної системи. Однією із основних складових поточних логістичних витрат сільськогосподарських підприємств визначено матеріальні витрати, що обґрунтовує необхідність їх прогнозування при плануванні показників логістичної діяльності

243 Потапова Надія Анатоліївна Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики англійська 2019 стаття 81
Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що останнім часом ціни на сільськогосподарську продукцію, і зокрема рибу, м'ясо і особливо овочі в Україні демонструють значну нестабільність і варіативність, і спрогнозувати ціну на основі таких даних досить складно. Загальновідомо, що у ринкових умовах рівень ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції

244 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами Потапова Н.А., Лавринчук Д.Д. немає Ефективна економіка українська 2019 стаття 72
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційної підтримки землеустрою та удосконаленню теоретико-методичних засад інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Доцільність запровадження інформаційної підтримки землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій

245 Потапова Надія Анатоліївна Економетрична модель оцінки виробництва продукції тваринництва Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Мельник І.С. немає Інфраструктура ринку українська 2020 стаття 70
Висвітлюються питання побудови та аналізу економетричної моделі оцінки продукції тваринництва. Обґрунтовано, що серед низки чинників, які формують стохастичну природу змін вартості продукції тваринництва, найбільш вразливими є такі, як: приплід телят, приплід поросят та середньорічний надій молока. На основі показників приросту та варіації проведено оцінку динаміки цих факторів, яка дала змогу виявити основні тенденції змін у галузі тваринництва

246 Потапова Надія Анатоліївна Structurization of the regions of ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Volontyr L, Zelinska O., Potapova N. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики англійська 2020 стаття 77
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання

247 Потапова Надія Анатоліївна Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies. Potapova N., Zelinska О., Volontyr L немає Техніка. Енергетики. Транспорт АПК англійська 2020 стаття 111
В статті висвітлюються методологічні питання проведення математико-статистичного оцінювання процесів використання інформаційних технологій. Обґрунтовується необхідність використання інформаційних технологій для забезпечення гнучкості систем керування. Визначено вплив рівня інтеграції впроваджуваних інформаційних технологій на підвищення ефективності управління виробництвом через моделі обробки даних та використання єдиного інформаційного простору

248 Потапова Надія Анатоліївна Econometric model for estimating the impact of small business factors on changes in the sectoral structure of agriculture in Ukraine Potapova N.A. немає Colloquium-journal англійська 2021 стаття 79
В статті висвітлюються процеси формування системи економічних індикаторів для оцінки зміни галузевої структури сільського господарства України. Наведено результати розробки і апробації економетричної моделі оцінки впливу чинників малих форм господарювання на зміни галузевої структури сільського господарства України з метою її подальшого використання в процесах реструктуризації та держаної регуляції галузі сільського господарства

249 Потапова Надія Анатоліївна The current state of logistics of the agricultural sector of Ukraine Volontyr L.O., Potapova N.A. немає Colloquium-journal англійська 2021 стаття 73
У статті висвітлюються питання оцінки та виклики сучасного стану матеріально-технічного забезпечення аграрного сектору економіки України. Розглянуто основні складові логістики, як такі, визначені транспорт, виробництво, витрати, матеріально-технічні та енергетичні ресурси. На основі статистичних даних проаналізовано основні тенденції, що спостерігаються в логістиці аграрного сектору

250 Потапова Надія Анатоліївна Econometric analysis of changes in the size of wages of the population of Ukraine Potapova N.A. немає Annali d’Italia англійська 2021 стаття 70
У статті проведено економетричний аналіз змін заробітної плати, що передбачає дослідження ступеня впливу рівня безробіття, капітальних інвестиції та депозитів фінансових установ. Доведено, що дані показники формують понад 95% впливу на рівень заробітної плати, найбільш вагомим є показник капітальних інвестицій; мультиколінеарність у моделі відсутня. Досліджено еластичність фактору заробітної плати по відношенню до обраних факторів.

251 Потапова Надія Анатоліївна Econometric analysis of changes in working capital of Ukrainian enterprises Potapova N.A. немає The scientific heritage англійська 2021 стаття 66
Стаття присвячення питанням економетричного аналізу оборотного капіталу підприємств України. Встановлено тенденцію змін оборотного капіталу під впливом факторів кількості найманих працівників, фінансового результату діяльності та матеріальних витрат. Проведено розрахунок характеристик кореляційного зв'язку між факторами та оцінку їх еластичності. За даними статистики (при 5% рівні значимості факторів) обґрунтовано найбільший зворотній вплив фактору кількості працівників на фактор оборотного капіталу.

252 Потапова Надія Анатоліївна Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 87
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичне моделювання, який включає основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу та моделей для аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для контролю

253 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційна логістика в системі менеджменту підприємства Потапова Н.А. Київ Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 лютого 2019 р.). українська 2019 тези 77
Розглянуто сутність інформаційної логістики та її роль в системі менеджменту підприємства. Встановлено основні структурні елементи та характеристики інформаційного логістичного контуру підприємства

254 Потапова Надія Анатоліївна Сучасна цифрова логістика України. Потапова Н.А. Київ Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 травня 2019 р.). українська 2019 тези 72
Розглянуто сутність цифрової логістики як складової інформаційної логістики підприємства в загальній інформаційній системі управління. Висвітлюються основні складові цифрової логістики та специфіка їх використання в логістиці

255 Потапова Надія Анатоліївна Цифровізація логістичних ланцюгів. Потапова Н.А. Луцьк Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квітня 2019 р., Луцьк). українська 2019 тези 74
Висвітлюються питання використання інформаційних технологій в побудові ефективних логістичних ланцюгів. Зроблено наголос на системних програмних рішенням контролю за просуванням інформації в логістичному ланцюзі

256 Потапова Надія Анатоліївна Логістика в віртуальних соціальних мережах Потапова Н.А. Полтава Маркетингове забезпечення продуктового ринку: збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 16 квітня 2019 року) українська 2019 тези 65
Висвітлюються питання логістичного управління інформацією та потоками даних в соціальних мережах. Встановлено причинний зв'язок між управляючими контактами та очікуваннями користувачів в віртуальному просторі

257 Потапова Надія Анатоліївна Оцінка системних характеристик агрологістики. Потапова Н.А. Полтава Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.) українська 2019 тези 72
Розглянуто системний підхід до оцінювання логістичного середовища аграрних підприємств. Встановлені основні складові логістичного контуру підприємства

258 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні технології в управлінні сільськогосподарських підприємств Потапова Н.А. Луцьк Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2019 р українська 2019 тези 78
Розглянуто використання можливостей практичного застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні сільськогосподарських підприємств з урахуванням проблематики їх побудови та ефективного впровадження. Обгрунтовується актуальність досліджень умов та особливостей їх впровадження в процесах управління на рівні споживачів інформаційних систем та програмного забезпечення з метою виявлення проблемних ділянок функціонування та пошуку шляхів їх подолання

259 Потапова Надія Анатоліївна Управління інформаційними потоками в умовах цифровізації логістики Потапова Н.А. Тернопіль Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства». (Тернопіль, 11 листопада 2020 р. українська 2020 тези 81
Висвітлюються питання категорії цифрової логістики в аспекті проявів сучасних елементів цифрової трансформації економічного простору, що в своїй більшості проявляється в таких напрямах, як: цифровізація світової торгівлі, електронний бізнес, інформаційний простір. Оцінюється гіпотеза, що до формування якісних змін в логістиці такого фактору, як електронні способи комунікації між учасниками ланцюгів постачання в інформаційному просторі, зумовленому інфраструктурою глобальних мереж та засобів їх підтримки

260 Зелінська Оксана Владиславівна СТРУКТУРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКОМ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ВОЛОНТИР, Л.О. ЗЕЛІНСЬКА, О.В. ПОТАПОВА, Н.А. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики українська 2020 стаття 94
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання. Обґрунтовано, що одними із вагомих причин неефективного використання та зміни цільового призначення землі є подрібненість земельних угідь, відсутність фінансових ресурсів та узгодженості дій дрібних землевласників.

261 Щербіна Ольга Сергіївна Проблеми оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства Щербіна О.С., Головань А.А. немає Підприємництво та інновації українська 2018 стаття 74
В статті досліджено основні проблеми, які виникають у процесі оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства. Мета даної статті полягає в аналізі й обґрунтуванні існуючих підходів до оптимізації медіапланування підприємства. Дане дослідження було проведено такими методами, як аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення.

262 Щербіна Ольга Сергіївна Організаційна культура в системі управління людськими ресурсами підприємств морської галузі Щербіна О. С Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Т. ХIX, вип. 308. українська 2018 стаття 68
У статті визначено, що організаційна культура займає вагоме місце в системі управіння людськими ресурсами підприємств морської галузі. Система управління людськими ресурсами підприємств морської галузі представлена як сукупність підсистем: підсистеми загального та лінійного керівництва; підсистеми планування, прогнозування та маркетингу; підсистеми управління набором та обліком персоналу; підсистеми управління трудовими відносинами; підсистеми забезпечення нормальних умов праці; підсистеми управління розвитком персоналу; підсистеми управління мотивацією поведінки персоналу (стимулювання праці); підсистеми управління соціальним розвитком (розвитку соціальної інфраструктури); підсистеми розвитку організаційної структури управління; підсистеми правового забезпечення (юридичних послуг) та підсистеми інформаційного забезпечення системи управління людськими ресурсами

263 Щербіна Ольга Сергіївна Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини Щербіна О.С., Шевчук О.С. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 79
Мета роботи – визначити напрями кооперації бібліотек України в аспекті збереження національної документальної спадщини. Методологія. Дослідження базується на структурно- функціональному підході щодо аналізу бібліотечних фондів та колекцій; під час узагальнення матеріалу використані загальнонаукові методи: індукція, дедукція, аналіз, синтез. Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні необхідності кооперації бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини

264 Яворська Тетяна Михайлівна Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців Яворська Т. М. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2018 стаття 81
Мета роботи – дослідження проблеми формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, виокремлення в їх структурі інформаційної компетентності.

265 Яворська Тетяна Михайлівна Роль освітнього середовища у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців Яворська Т. М. Київ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. №2. Кн.2. Том І (24) українська 2019 стаття 70 no file
У статті акцентовано увагу на дослідженні освітнього середовища закладу вищої освіти. Обґрунтовано, що освітнє середовище закладу вищої освіти є одним із найважливіших факторів формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. На основі аналізу виявлено ступінь задоволеності параметрами освітнього середовища серед учасників освітнього процесу закладу вищої освіти.

266 Яворська Тетяна Михайлівна Формування медіа- та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек Яворська Т. М., Щусь Н. В. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 82
Дослідження побудоване на вивченні зарубіжного досвіду діяльності публічних бібліотек щодо формування медіа- та інформаційної культури користувачів.

267 Анісімова Ольга Миколаївна З ІСТОРІЇ МОВНИХ КЛІШЕ ДІЛОВОДСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА Галина Лукаш, Ольга Анісімова немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 3 українська 2021 стаття 153
Метою статті є висвітлення історії сталих словосполучень справочинства у контексті документної лінгвістики.

268 Лукаш Галина Павлівна З ІСТОРІЇ МОВНИХ КЛІШЕ ДІЛОВОДСТВА ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА Галина Лукаш, Ольга Анісімова немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 3 українська 2021 стаття 70
Метою статті є висвітлення історії сталих словосполучень справочинства у контексті документної лінгвістики.

269 Ковальска Леся Андріївна ДОКУМЕНТ В ДІЛОВОДСТВІ ТА АРХІВНІЙ СПРАВІ: КОМУНІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 3 українська 2021 стаття 133
Мету дослідження визначає виявлення комунікативних складових документно-інформаційної діяльності установи задля налагодження ефективного функціонування документа

270 Анісімова Ольга Миколаївна Місце та роль ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства Ольга Анісімова, Галина Лукаш, Ірина Вишинська немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 4 українська 2021 стаття 81
Мета дослідження – з’ясувати значення державного стандарту щодо оформлення документів ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства та уніфікації документних текстів, проаналізувати його особливості й відповідність вимогам сьогодення у зіставленні з документами зазначеного спрямування, внести пропозиції щодо усунення розбіжностей у текстах згаданих документів.

271 Лукаш Галина Павлівна Місце та роль ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства Ольга Анісімова, Галина Лукаш, Ірина Вишинська немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021., № 4 українська 2021 стаття 83
Мета дослідження – з’ясувати значення державного стандарту щодо оформлення до- кументів ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована сис- тема організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» у системі чинних документів із справочинства та уні- фікації документних текстів, проаналізувати його особливості й відповідність вимогам сьогодення у зіставленні з документами зазна- ченого спрямування, внести пропозиції щодо усунення розбіжностей у текстах згаданих до- кументів.

272 Бабаков Роман Маркович Определение области эффективного применения микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А. А., Бабаков Р. М немає Кибернетика и системный анализ, № 3 українська 2018 стаття 70
Проведено дослідження ефективності мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів у порівнянні з канонічним автоматом за критерієм апаратурних витрат у логічній схемі автомата. Для досліджених структур визначено область їхнього ефективного застосування, виражену сукупністю діапазонів значень параметрів автомата.

273 Бабаков Роман Маркович Синтез логической схемы микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Бабаков Р. М. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки російська 2018 стаття 93 no file
В статье рассматриваются основные этапы синтеза логической схемы микропрограммного авто-мата с операционным автоматом переходов. Исходными данными для синтеза социальных схемформальное решение задачи алгебраического синтеза автомата. В общем случае формальное решениерешить проблему выхода и их кодов, решить операции переходов и их кодов, а такжемножество переходов, реализуемых каноническим способом. На рассвете автомата Мура рассмо-трены последовательности и редко встречающийся синтез его логической схемы.

274 Бабаков Роман Маркович Алгебраический синтез микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Бабаков Р. М. немає Информационные технологии и компьютерная инженерия, № 39 українська 2017 стаття 97
Для микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов сформулирована задача алгебраического синтеза, представленная частью процесса структурного синтеза данного класса автоматов. Дано формальное определение решения задачи алгебраического синтеза. Введено понятие методологии алгебраического синтеза. Предложен общий алгоритм алгебраического синтеза, основанный на полном переборе с ограничениями.

275 Бабаков Роман Маркович Структурная классификация методов синтеза микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А.А., Бабаков Р.М немає Кибернетика и системный анализ, № 2 українська 2019 стаття 75
Запропоновано використовувати представлення методів синтезу мікропрограмного автомата з операційним автоматом переходів у вигляді структури, блоки якої відповідають елементам математичної моделі автомата. Розроблено п’ять структур, що враховують відмінності у вхідних даних і результатах методів синтезу. Ці й подібні структури можуть бути використані для класифікації теперішніх та розроблюваних у майбутньому методів синтезу цього класу автоматів

276 Бабаков Роман Маркович Прикладна теорія цифрових автоматів в сучасній українській науці. Матеріали наукової конференції Баркалов О.О., Бабаков Р.М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (Україна, Вінниця, ДонНУ імені Василя Стуса, квітень-травень 2021 р.) українська 2021 тези 68
Будь-яка цифрова система представляється композицією двох основних блоків – операційного пристрою та пристрою керування. Операційний пристрій перетворює дані і формує результат під впливом сигналів, що надходять з пристрою керування. Пристрій керування реалізує задану мікропрограму (алгоритм керування) і виконує функцію координації роботи усіх блоків цифрової системи.

277 Бабаков Роман Маркович Structural representation of synthesis methods of finite state machine with datapath of transitions. Barkalov A., Babakov R Київ Conference Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018) (м. Київ, 24–27 травня 2018 р англійська 2018 стаття 78
В этой статье показано, что для синтеза конечного автомата с путями данных переходов можно использовать множество различных методов. Выбор метода зависит от заданных начальных условий и существующих ограничений процесса проектирования. Ряд методов синтеза, обладающих сходными признаками, предлагается представить в виде структуры. В качестве компонентов такой структуры выступают элементы математической модели конечного автомата с цепочкой переходов. Связи между компонентами структуры отражают их взаимное влияние в процессе синтеза конечного автомата

278 Бабаков Роман Маркович Прикладні аспекти дискретної математики в кібербезпеці Бабаков Р. М. Тернопіль Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», випуск 60 (Україна, Тернопіль, 13 липня 2021 р.) українська 2021 тези 62 no file
немає

279 Бабаков Роман Маркович Пріоритет операцій над множинами в мові Python Бабаков Р. М. Тернопіль Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Світ наукових досліджень» (випуск 2) (Україна, Тернопіль, 28 липня 2021 р.) українська 2021 тези 72
Теорія множин є необхідним математичним підґрунтям у підготовці фахівців в галузі інформаційних технологій. Зазвичай даний розділ викладається в межах дисципліни «Дискретна математика» і передбачає, серед іншого, знайомство з основами алгебри множин.

280 Вєтров Олег Станіславович Новий алгоритм побудови фундаментального розв’язку двовимірного рівняння С.Л. Соболєва Вєтров О., Мальгота А., Шевченко В Львів Конференція молодих учених "Підстригачівські читання-2021", Львів, 26-28 травня 2021 р українська 2021 тези 67
Робота є продовженням досліджень авторів [1-2], присвячених розвитку методології побудови фундаментальних розв’язків динамічних рівнянь теорії тонких пологих оболонок. Описаний метод базується на використанні інтегральних перетворень Фур’є-Лапласа та знаходженні в аналітичному вигляді невласних інтегралів від спеціальних функцій, використовуючи для цього підхід О.І. Марічева

281 Крикун Іван Григорович Статистичний огляд впливу пандемії COVID-19 на навколишнє природне середовище. Крикун І..Г., Прямухіна Н. В. Київ Сучасні наукові інновації :V Міжнародна науково-практична конференція українська 2021 тези 68 no file
немає

282 Крикун Іван Григорович Порівняння біологічних та комп’ютерних вірусів Крикун І.Г., Степанюк О.С Вінниця Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладні інформаційні технології» українська 2021 тези 61 no file
немає

283 Крикун Іван Григорович Динаміка автомобільного ринку України Крикун І..Г., Бевз Д..М. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2021 тези 57 no file
немає

284 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика.Ч 1 Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2019 курс лекцій 62 no file
немає

285 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика.Ч 2 Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2019 курс лекцій 62 no file
немає

286 Крикун Іван Григорович Математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів та виробничих систем. Ч. 1 Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2018 конспект лекцій 67 no file
немає

287 Крикун Іван Григорович Математичне моделювання і оптимізація технологічних процесів та виробничих систем. Ч. 2 Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2018 конспект лекцій 71 no file
немає

288 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей. Ч. 1. Випадкові події Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2021 курс лекцій 64 no file
немає

289 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей. Ч. 2. Випадкові величини Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2021 курс лекцій 63 no file
немає

290 Крикун Іван Григорович Математична економіка Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 59 no file
немає

291 Крижановський Володимир Григорович Дослідження підсилювача класу E/F3 з паралельним контуром Макаров, Д.В. Чернов, В.В. Крижановський, Ю.В. Рассохіна, В.Г. Крижановський, А. Грєбєнніков немає Радіотехніка. Вип. 204 українська 2021 стаття 72
Розраховано елементи та проаналізовано режими роботи підсилювача класу Е з шунтуючою ємністю та паралельним контуром і з додатковим фільтром у навантажувальному колі. Показано наявність різних режимів, які можуть виникати в такій схемі за умови ідеальних елементів. Розглянуто варіанти реалізації підсилювача у режимі класу Е/F3, та проведено його моделювання і експериментальне дослідження. Вказано на значну роль втрат у додатковому контурі на характеристики підсилювача

292 Крижановський Володимир Григорович Використання нестаціонарних шумових завад для протидії пасивним радіозакладкам С. П. Сергієнко, В.Г. Крижановський, Д.В. Чернов, Л.В. Загоруйко немає Радіотехніка. Вип. 207 українська 2021 стаття 51 no file
немає

293 Зелінська Оксана Владиславівна Моделювання складних систем управління з керованою структурою Зелінська О.В. немає Бізнес Інформ, № 2 українська 2018 стаття 58
Метою статті є побудова процесів керування структурою складних систем. Одним із домінуючих завдань прикладної теорії складних систем є завдання побудови процесів керування структурою складних об’єктів. Її розв’язання є найнеобхіднішим зовнішнім доповненням до проблематики добре аксіоматизиваної математичної теорії систем, що створила апарат дослідження внутрішніх властивостей динамічних диференціальних і кінцевих динамічних систем (керованості, спостережливості та ін.) та надає можливість розв’язувати завдання логічного керування структурою системи та динамікою підсистем у векторних просторах. Також визначено обчислювальну схему для моделювання систем з керованою структурою. Практичне застосування графів для аналізу такого класу систем забезпечує всю необхідну інформацію для числового моделювання динамічних процесів як на цифрових ЕОМ, так і на цифро-аналогових комплексах

294 Зелінська Оксана Владиславівна Методологія проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК Зелінська О.В. немає Техніка. енергетика, транспорт АПК. Вип.1 (97) українська 2018 стаття 72
В даній статті розглянуті питання методології проектування комп’ютерних систем управління технологічними процесами в АПК, де запропоновані принципи методології структури і логічної організації розчленування об’єкта і системи проектування на відповідні ієрархічні рівні вирішення проблем по представленню об’єкта розробки, включаючи вимоги, мотиви, цілі реалізації, рух засобів проектування, побудови системи, яка включає об’єкт розробки – проект – людину, адаптацію об’єкта в просторі і часі при змінах внутрішніх і зовнішніх умов функціонування об’єкта проектування.

295 Зелінська Оксана Владиславівна ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Зелінська О.В., Волонтир Л. О. немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, № 12 українська 2018 стаття 60
У статті здійснено аналітичний огляд інформаційних систем управління аграрним підприємством, зокрема інтегрованих та корпоративних інформаційних систем; вказано на необхідність упровадження інформаційних систем та технологій у діяльність аграрних підприємств у цілому та в логістичну систему зокрема. Наведено алгоритм формування інформаційної логістичної системи аграрного підприємства та розроблено модель її реалізації. Зроблено спробу оцінити ефективність інформаційної логістичної системи аграрного підприємства та встановлено переваги розвитку інформаційних систем на підприємстві з метою оптимізації його господарської діяльності

296 Зелінська Оксана Владиславівна Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом Веселовська Н.Р, Зелвнська О. В., Іванчук Я. В. немає Вібрації в техніці та технологіях, № 4 українська 2018 стаття 68
Розглянуті принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин. Загальний аналіз робіт з вібраційного та віброударного пресування дозволяє виділяти ознаки відповідних режимів роботи на основі математичних моделей робочих процесів вібраційних та віброударних машин.

297 Зелінська Оксана Владиславівна Підвищення ефективності інформаційних систем О. В. Зелінська, В. Р. Говоруха немає Ефективна економіка, № 11 українська 2019 стаття 53
В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та новітніх технологій. Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство є важливим етапом на виробництві, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій.

298 Зелінська Оксана Владиславівна ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВІБРОПРЕСОВОМУ ОБЛАДНАННІ З ГІДРОІМПУЛЬСНИМ ПРИВОДОМ Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук Вінниця немає українська 2018 монографія 74
Визначено високу ефективність вібраційного і віброударного формоутворення заготовок з порошкових матеріалів. Розглянуто системний підхід і на основі нечітких множин зроблено оцінку ефективності функціонування технологічного комплексу формоутворення. Розроблено автоматизовану систему розрахунку і експериментально досліджені основні параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок.

299 Зелінська Оксана Владиславівна Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М., Бурєнніков Ю.Ю. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 70
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економікоматематичнемоделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економікоматематичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю

300 Барибін Олексій Ігорович Тестування безпеки пристроїв Інтернету речей на базі мікроконтролера ESP32 Барибін О.І., Зайцева Е.Є., Бражний В.В. немає Кібербезпека: освіта, наука, техніка. № 2 українська 2019 стаття 69
В статті на основі аналізу сучасних тенденцій в області IoT технологій визначено сегмент, для якого забезпечення інформаційної безпеки може зіткнутися з недостатністю її рівня. Це пристрої IoT на основі мікроконтролера ESP32, які розроблені і впроваджені в домашніх умовах непрофесіоналами. Запропонована і реалізована на лабораторному масштабі фізична модель непрофесіональної саморобної системи IoT, яка включає в себе пристрій для вимірювання температури на базі ESP32 (малогабаритний ESP32 на основі набору ESP32 DevKit V2 виробництва Espressif та цифровий датчик температури DS18B20), домашню мережу WiFi (на базі маршрутизатора TL-WR841N) і веб-інтерфейс (на базі модуля node-red-dashboard)

301 Барибін Олексій Ігорович Стандартизація та сертифікація в галузі інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 55 no file
немає

302 Барибін Олексій Ігорович Управління ризиками інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 57 no file
немає

303 Барибін Олексій Ігорович Система інтернету речей для моніторингу характеристик безпеки житлових приміщень Барибін О.І., Бражний В.В. Одеса Інформаційні Технології і Автоматизація :XIII Міжнародна Науково Практична Конференція українська 2020 тези 60 no file
В роботі наведено проект системи для моніторингу характеристик безпеки житлових приміщень, заснованої на концепції Інтернету речей, яка використовує вхідні дані датчиків для їхньої обробки на мікроконтролері ESP32 та застосовуючи платформу Blynk інформує користувача про стан житлового приміщення у реальному часі.

304 Барибін Олексій Ігорович СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ Барибін О.І. Маріуполь Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку : збірник матеріалів наукового круглого столу, м. Маріуполь, 26 квітня 2018 р. українська 2018 тези 60
У роботі зазначено чотири основні проблемні напрями досліджень, що пов’язані з тестуванням на проникнення

305 Барибін Олексій Ігорович Testing the Security ESP32 Internet of Things Devices Oleksii Barybin, Elina Zaitseva, Volodymyr Brazhnyi Kyiv Proceedings of 2019 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology, October 8-11 українська 2019 стаття 68
В статті на основі аналізу сучасних тенденцій в області IoT технологій визначено сегмент, для якого забезпечення інформаційної безпеки може зіткнутися з недостатністю її рівня. Це пристрої IoT на основі мікроконтролера ESP32, які розроблені і впроваджені в домашніх умовах непрофесіоналами. Запропонована і реалізована на лабораторному масштабі фізична модель непрофесіональної саморобної системи IoT, яка включає в себе пристрій для вимірювання температури на базі ESP32 (малогабаритний ESP32 на основі набору ESP32 DevKit V2 виробництва Espressif та цифровий датчик температури DS18B20), домашню мережу WiFi (на базі маршрутизатора TL-WR841N) і веб-інтерфейс (на базі модуля node-red-dashboard)

306 Барибін Олексій Ігорович Dumbbell-Shaped Low-Pass Load Matching Network Design Using Dumbbell-Shaped DGS for High-Efficiency Microwave Power Amplifiers. Vasyl Komarov, Oleksii Barybin and Yulia Rassokhina Odessa Proceedings of Radio Electronics & Info Communications, International Conference, September 10-13, 2019 англійська 2019 стаття 66
В качестве примера применения микрополосковая линия с интегрированными гантелеобразными дефектными грунтовыми конструкциями (ДГС) принята в выходной согласующей цепи (ОМН) высокоэффективного усилителя мощности (УМ) классов Е, Е/F, F- 1 для уменьшение размера. Было рассмотрено три способа подачи питания на УМ. Показаны две конструкции OMN, прототипы, эффекты фильтров и характеристики.

307 Барибін Олексій Ігорович Dumbbell-Shaped Defected Ground Structure Resonator Filter for High-Efficiency Microwave Power Amplifiers Vasyl Komarov, Oleksii Barybin, Yulia V. Rassokhina, Vladimir G. Krizhanovski Odessa Proceedings of Radio Electronics & Info Communications, International Conference, September 18, 2018 англійська 2018 стаття 55 no file
немає

308 Зелінська Оксана Владиславівна Structurization of the regions of Ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А немає Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, № 1 українська 2020 стаття 55
У статті висвітлюються питання структуризації регіонів України за показниками грошової оцінки сільськогосподарських угідь. На основі даних Державної служби статистики України проведено аналіз структури сільськогосподарських угідь, який дозволив установити дольову частку площі окремих видів угідь в загальній кількості. Робиться акцент на зосередження значних обсягів земельних угідь у приватній власності, у зв’язку з чим загострюється питання щодо оцінювання земель з позиції можливого розпорядження ресурсами та ефективності їхнього використання. Обґрунтовано, що одними із вагомих причин неефективного використання та зміни цільового призначення землі є подрібненість земельних угідь, відсутність фінансових ресурсів та узгодженості дій дрібних землевласників

309 Зелінська Оксана Владиславівна Mathematical and statistical evaluation of processes of using information technologies Потапова Надія, Зелінська Оксана, Волонтир Людмила немає Техніка. Енергетики. Транспорт АПК, № 4 англійська 2020 стаття 56
The article covers the methodological issues of mathematical and statistical evaluation of the information technology use. The necessity of using information technologies to ensure control system flexibility has been substantiated. The impact of the level of integration of implemented information technologies on the increase of production management efficiency through data processing models and use of a single information space has been determined. To achieve the appropriate characteristics of stochastic processes of information technology, it is proposed to use methodological approaches to modeling on the basis of mathematical and statistical evaluation with elements of correlation and regression analysis. We have established the features of regression model development on the basis of which the estimation of the modeled process is carried out in the forecasting period.

310 Зелінська Оксана Владиславівна Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business Zelinska O., Khomiakovska T немає Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. українська 2019 стаття 71
У роботі обґрунтовано необхідність створення веб-сайту для туристичних підприємств, які займаються розвитком зеленого туризму в Україні; наголошено на необхідності постійного вдосконалення сайтів таких підприємств. Вказано напрямки застосування веб-ресурсів для туристичної галузі та їх особливості для зеленого туризму. Висвітлені основні шляхи поліпшення роботи сайту туристичної фірми для успішного розвитку галузі зеленого туризму, зокрема: створення якісного та сучасного контенту, зрозуміла для користувача навігація та ін. Досліджено інструменти, що дозволяють вдосконалити роботу сайту для туристичних агенцій, а саме: пошукове просування, органічне просування, SEO або пошукова оптимізація, контекстна реклама, соціальне просування, аналіз сайтів конкурентів

311 Крикун Іван Григорович Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one Крикун І. Г., Димбовська Л.А. Kyiv International Conference «Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes» dedicated to the 100th anniversary of I. I. Gikhman, українська 2018 стаття 62
Получены условия сходимости в среднем косых броуновских движений с локальными временами в нескольких точках, стягиваемых в предельную точку. Доказано, что предельный процесс также является косым броуновским движением с локальным временем в предельной точке. Приведена формула для расчета коэффициента местного времени предельного процесса.

312 Бабаков Роман Маркович СТРУКТУРИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ З ОПЕРАЦІЙНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ КОДІВ СТАНІВ Бабаков Р. М. Харків немає українська 2020 дисертація 76
У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову проблему розробки, обґрунтування і дослідження теоретичних основ, структур, моделей і методів, спрямованих на зменшення апаратурних витрат у схемі мікропрограмного автомата за рахунок адаптації схеми автомата до характеристик імплементованого алгоритму керування

313 Лозинська Людмила Федорівна Вплив дистанційної форми вивчення англійської мови на професійну підготовку фахівців з інформаційних технологій Лозинська Л.Ф., Липченко Т.С., Усик Л.М. немає Інноваційна економіка українська 2021 стаття 76
У статті висвітлено вплив дистанційної форми вивчення англійської мови на професійну підготовку фахівців з інформаційних технологій. Виокремлено основні тенденції дистанційної освіти у вищій школі в Україні та світі в умовах пандемічних обмежень. Визначено зміст поняття дистанційної освіти в нашій країні. Висвітлено сукупність заходів та характеристики ефективного дистанційного навчання. Перелічені основні моделі дистанційного навчання

314 Щербіна Ольга Сергіївна ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА Щербіна О. С. немає Підприємництво та інновації українська 2018 стаття 72
В статті досліджено основні проблеми, які виникають у процесі оптимізації планування рекламних комунікацій підприємства. Мета даної статті полягає в аналізі й обґрунтуванні існуючих підходів до оптимізації медіапланування підприємства. Дане дослідження було проведено такими методами, як аналіз, систематизація, порівняння та узагальнення. Досліджено підходи, що дозволяють оптимально розподілити рекламний бюджет між різними ЗМІ під час рекламної кампанії підприємства.

315 Василенко Валерія Юріївна Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання Василенко, В.Ю. немає Вісник Книжкової палати, № 4 українська 2019 стаття 64 no file
немає

316 Сивицька Інга Геннадіївна Мотивація як провідна рушійна сила активізаціїї діяльності персоналу підприємства Сивицька І.Г., А.В. Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 60
У статті проведено теоретичний аналіз трактування поняття мотивації, обґрунтована її дихотомічна природа. Розглянуто дефініції «мотив» і «мотиватор». Систематизовано й уточнено внутрішню структуру мотиву, в якій виділено чотири основних складових елемента: усвідомлення причини емоційної незадоволеності, усвідомлення об'єкта / предмета задоволення потреби, усвідомлення способу задоволення потреби, реалізація енергетичного компонента. Доведено, що серед неусвідомлених мотивів першочергове значення має установка, яка розглядається як цілісна готовність людини до сприйняття майбутніх подій і здійснення їх в певному напрямку.

317 Ковальска Леся Андріївна Гібридна війна: in verbo et in praxi Ковальська Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 монографія 67
Запропонована читачеві монографія може бути розглянута як продовження наукової роботи з осмислення суті гібридної війни. Далеко не кожному поколінню науковців доля дарує можливість стати свідками і фіксаторами подій, що визначають світову історію. Автори, у більшості соціальні філософи за фахом, вважають за обов’язок зафіксувати процес формування смислів, еволюція яких обумовила певні очікування громадян, видозмінила мотиви їх поведінки та, врешті-решт, призвела до початку бойових дій.

318 Зелінська Оксана Владиславівна MATHEMATICAL METHODS AND MANAGEMENT MODELS OF PRODUCTION ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE Zelinska, O. Bratislava Slovak international scientific journal № 53 англійська 2021 стаття 57
The modern functioning of enterprises in the agricultural sector of the economy gives the right to assert that optimal management of an agricultural enterprise is a key factor in the development of any agricultural enterprise. During enterprise management it is expedient to apply optimization methods, which are a universal method of scientific knowledge and determination of factors of economic growth of agricultural enterprises, which are im-possible without the use of economic and mathematical models. It is the use of modern methods of optimizing the activities of enterprises in the agricultural sector of the economy is impossible without the use of economic and mathematical models

319 Зелінська Оксана Владиславівна АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Зелінська О.В. Warszawa POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 27 українська 2020 стаття 56
У статті розглянуто автоматизацію проектування комп’ютерних систем, що дозволяє підвищити продуктивність праці фахівців при існуючій суперечності між встановленим терміном реалізації технологічного управління і якістю матеріалів проекту з урахуванням характеру праці при змінах внутрішніх і зовнішніх умов. Метою автоматизації проектування є збереження раціонального функціонування при виконанні поставлених задач з високими показниками продуктивності і мінімальними витратами. Визначено завдання проектування та визначено стратегію автоматизації проектування комп’ютерних систем

320 Зелінська Оксана Владиславівна ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ОБ’ЄКТІВ РОЗРОБКИ Зелінська О.В. немає Техніка, енергетика, транспорт АПК, № 4 українська 2018 стаття 53
В даній роботі розглянуто завдання моделювання великих технічних систем (ВТС), які розв'язуються апаратом логіко-диференціальних рівнянь, альтернативних інформаційних мереж і пакетів динамічних операцій. Метою моделювання ВТС є створення математично узгоджених систем моделей, що забезпечують постановку і проведення великого математичного експерименту при розв’язанні завдань системного проектування ВТС визначеного класу. Дослідженню задач проектування складних систем присвячене значна кількість робіт у вітчизняній і закордонній літературі. Перераховані різновиди моделей складних систем розглядалися для опису законів функціонування окремих класів об'єктів.

321 Зелінська Оксана Владиславівна ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Зелінська О.В. немає TECHNICAL SCIENCES;№18 українська 2021 стаття 54
The purpose of the article is to study the problems of protection of economic and entrepreneurial information, identify areas, mechanisms to improve information protection. To achieve this goal it is necessary to solve the following separate tasks: to analyze the theoretical provisions of the basics of modeling for the purposes of information security; show the criteria and conditions for the use of functional models for information security systems.

322 Зелінська Оксана Владиславівна ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ФОРМУВАННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛОНТИР, Л.О. ЗЕЛІНСЬКА, О.В. ПОТАПОВА, Н.А. немає Актуальні питання науки і практики;№ 5 українська 2019 стаття 44
Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що останнім часом ціни на сільськогосподарську продукцію, і зокрема рибу, м'ясо і особливо овочі в Україні демонструють значну нестабільність і варіативність, і спрогнозувати ціну на основі таких даних досить складно. Загальновідомо, що у ринкових умовах рівень ціни визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Разом з тим, в умовах сучасного аграрного ринку, недосконалого і недостатньо ефективного, на ціну сільськогосподарської продукції значно впливають внутрішньогосподарські фактори, які не дають змоги сільськогосподарським товаровиробникам формувати максимально можливі ціни реалізації на вироблену готову продукцію. Останнім часом на ринку овочевої продукції змінилася ситуація: різко скоротилися попит і пропозиція, переважаючими стали темпи зниження попиту, і зокрема за рахунок значного зростання цін.

323 Прокофьєв Михайло Іванович Співвідношення рівнів гармонік розсіяного поля в нелінійній локації М. Прокофьєв, М. Зинченко, Ю. Зінковський, В. З. Фук Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні українська 2017 стаття 65
У роботі розглянуті переваги використання методів нелінійної локації у сфері технічного захисту інформації. Показано, що пошук радіоелектронної апаратури як нелінійних розсіювачів (НРс) раціонально здійснювати детектором нелінійних переходів (NLJD – Non Linear Junction Detector). Ефективність використання NLJD пов'язана з вибором порогових значень співвідношень рівнів прийнятих кратних гармонік

324 Прокофьєв Михайло Іванович Формалізація функцій операційного середовища обчислювальних процесів мережі однотипних програмно-апаратних засобів М. Прокофьєв, П. Хусаінов, В. Кузавков Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні українська 2017 стаття 58 no file
Пропонується типізація і формалізація функцій операційного середовища обчислювальних процесів у контексті організації та забезпечення алгоритмічної, інформаційної, фізичної зв’язності вузлів мережі однотипних програмно-апаратних засобів

325 Прокофьєв Михайло Іванович Нормативне забезпечення захисту конфіденційної інформації Прокофьєв М. І. Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 63 no file
Розглядається сучасний стан проблеми і шляхи вдосконалення нормативного регулювання обігу конфіденційної інформації, а також таємної інформації, що не становить державної таємниці

326 Прокофьєв Михайло Іванович Міра лінійних спотворень і її вплив на ймовірність виявлення сигналу М. Прокофьєв, І. Железаров, В. Дворський Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 58 no file
Розглядається вплив спотворень на ймовірність правильного виявлення сигналу н фоні гаусової завади за критерієм Неймана-Пірсона для сигналів з невідомими амплітудою і початковою фазою на виході коррелятора або узгодженого фільтра приймача. Пропонується рішення задачі, що дозволяє оцінити вплив лінійних спотворень на ступінь погіршення відношення сигнал/шум

327 Прокофьєв Михайло Іванович Впровадження універсального імітатора закладного пристрою Во Зуй Фук, М. В. Зінченко, Ю. Ф. Зіньковський, М. І. Прокофьєв Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XІХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2017 тези 49 no file
Розглянуті питання сертифікації детекторів нелінійних переходів (NLJD – NonLinearJunctionDetector). Запропоновано як універсальний імітатор використовувати розсіювач на базі двозаходової плоскої спіральної антени, у навантаженні якої нелінійний елемент із змінюваною вольт-амперною характеристикою. Обґрунтовано визначення значень сертифікаційних показників ефективності використання NLJD

328 Прокофьєв Михайло Іванович Особливості вимірювання електромагнітних випромінювань у каналах телекомунікаційних системах мм діапазону М. І. Прокофьєв, О. П. Яненко, С. М. Перегудов Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2018 тези 64 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового діапазону в перспективних системах зв’язку. Для вимірювання рівня ПЕМВН і проведення моніторингу ипромінювань у телекомунікаційному каналі зв’язку запропоновано радіометричний метод і приведені параметри розроблених та атестованих радіометричних систем

329 Прокофьєв Михайло Іванович Генератори завад для віброакустичного захисту мовної інформації І.А. Порошин, М.І. Прокофьєв Київ Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : XХ міжнар. наук.-практ. конф українська 2018 тези 56 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового Розглянуто особливості функціональних можливостей вітчизняних генераторів захисної завади для захисту мовної інформації і переваги їх застосування як багатофункціональних приладів у монофункціональному виконанні

330 Прокофьєв Михайло Іванович Технічний об’єкт зі складною структурою інформаційних, фізичних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів М. Прокофьєв, П. Хусаінов, В. Кузавков Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, no. 1 (35), українська 2018 стаття 52 no file
Формальний апарат "мережа однотипних програмно-апаратних засобів" для розробки математичних моделей діагностування технічних об’єктів зі складною структурою інформаційних, фізичних зв’язків типізованих програмно-апаратних засобів

331 Прокофьєв Михайло Іванович ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ СИГНАЛІВ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ Яненко Олексій; Перегудов Сергій; Прокофьєв Михайло Київ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні, вип. 1 (35), українська 2018 стаття 55 no file
Розглянуто основні переваги застосування апаратури міліметрового діапазону в перспективних системах зв’язку. Для вимірювання рівня випромінювань та проведення радіомоніторингу у телекомунікаційному каналі запропоновано використовувати метод мікрохвильової радіометрії. В статті приведені параметри розроблених та атестованих радіометричних систем

332 Прокофьєв Михайло Іванович Perspectives of the using mm-range radiometry in telecommunication systems of information transmission" М. Prokofiev, A. Yanenko, S. Peregudov. K. Shevchenko немає Adv. InfCommun. Technol., vol. 59 англійська 2019 стаття 53 no file
The perspectives of the using mm-range radiometric receivers in the systems of wireless communication are explored. To measure the level of radiation and conduct radio monitoring in a telecommunication channel, it is proposed to use the method of microwave radiometry. The functional diagram of the modulation radiometer with the transformation of the input signal and the parameters of the developed and certified radiometric systems are given

333 Прокофьєв Михайло Іванович MEASUREMENT OF THE REFLECTION COEFFICIENT OF MOIST MATERIALS AT ULTRAHIGH FREQUENCIES Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov , Vasyl Kuz, Stanislav Ustenko немає Journal of the Technical University of Gabrovo англійська 2019 стаття 56 no file
The paper considers the possibility of increasing the accuracy of the measurement of the reflection coefficient of moist materials in the region of ultrahigh frequencies. By the magnitude of the reflection coefficient, the moisture content of the material is uniquely determined. The solutions proposed by the authors allow adaptively to monitor the minimum value of the reflection coefficient and to intensify the processes of heat treatment of moist materials

334 Прокофьєв Михайло Іванович Peculiarities of metrology in millimeter range communication systems Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Valentina Ovod GABROVО Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2019" (15 - 16 NOVEMBER 2019) англійська 2019 тези 68
The main advantages of equipment of the millimeter range in perspective communication systems are considered. To measure the level of radiation and conduct radio monitoring in a telecommunication channel, it is proposed to use the method of microwave radiometry. The functional diagram of the modulation radiometer with the transformation of the input signal and the parameters of the developed and certified radiometric systems are given

335 Прокофьєв Михайло Іванович MICROWAVE FOOD FAT METER Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Vasyl Kuz Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2020" англійська 2020 стаття 69
The paper considers the possibility of measuring the fat content of food products by estimating the level of reflected microwave radiation from the product. The functional scheme of the device is offered, the algorithm of its work and process of measurement of parameter of fat content is described. It is shown that with the use of the described measurement algorithm the influence on the measurement result of the parameters of the measuring path elements is significantly reduced. This, in turn, increases the accuracy of measurements from 0.05% to 0.2% when changing the fat content of products in the range up to 12%.

336 Прокофьєв Михайло Іванович Features of information support of conditions of safe functioning of personnel of management of objects of critical infrastructure Azarenko Olena, Divizinyuk Mikhailo, Prokofiev Mikhailo Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2020” англійська 2020 тези 65
A mathematical model of information support of conditions for safe operation of critical infrastructure management personnel has been developed, which describes the process of detecting an integral part of a terrorist act disguised as a technological failure - hidden negative electromagnetic impact on operators providing the main production process. The conditions of safe operation of operational personnel at the critical infrastructure facility are determined, which are determined by the need to control the level of five factors - electromagnetic radiation, psychoemotional state of personnel, prevention of errors of operational staff, hidden psycho-emotional impact on personnel, technical counteraction electromagnetic effects on operating personnel.

337 Прокофьєв Михайло Іванович Сommutation-modulation method and means of determining acupuncture points Konstantyn Shevchenko, Oleksiy Yanenko, Mikhail Prokofiev, Sergey Peregudov, Vasyl Kuz Gabrovo Proceedings of the international scientific conference “UNITECH 2021” англійська 2021 тези 62 no file
The authors developed an algorithm for measuring noise signals to determine acupuncture points using switching-modulation conversion of information signals. The functional scheme of means (device) concerning realization of the developed algorithm is offered. A characteristic feature of the developed method and the proposed device is the use of the patient's own electrical noise signals, which allows to conduct research without the influence of external electrical signals on the human body

338 Прокофьєв Михайло Іванович Адаптер для визначення відношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення : патент України № u201808538 на корисну модель UA 132009 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68, заявл. 07.08.2018 В. В. Куліш, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, А. С. Тодоренко Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 69
Адаптер для визначення співвідношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення, що містить корпус та світловий індикатор, який відрізняється тим, шо містить перший та другий фільтри високих частот (ФВЧ) та симетрувальний трансформатор, при чому перші входи першого та другого ФВЧ є входами адаптеру, виконаними з можливістю підключення до фазного та нульового дротів мережі електроживлення, другі входи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та виконані з можливістю підключення до дроту заземлення мережі електроживлення, перші виходи першого та другого ФВЧ підключені до першого та другого входів симетрувального трансформатора, другі виходи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та підключені до третього входу симетрувального трансформатора, а перший та другий виходи симетрувального трансформатора є виходом адаптера

339 Прокофьєв Михайло Іванович Конвертер для дослідження сигналів у дротових лініях зв’язку : патент України № u201808537 на корисну модель UA132008 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68; заявл. 07.08.2018 О. П. Вівдич, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, Д. В. Танцюра Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 59 no file
Конвертер для дослідження сигналів у дротових комунікаційних лініях, що містить корпус, вхід та вихід конвертера, який відрізняється тим, що містить виносний пробник, що є входом конвертора, вихід якого підключено до вхідного блоку, який включає коло узгодження вхідного опору, компаратор захисту від перенапруги та гальванічну розв’язку, вихід вхідного блока підключено до паралельно включених першого і другого атенюаторів, до яких підключені зовнішні джерела живлення, виходи першого і другого атенюаторів підключені до першого та другого входів комутатора відповідно, вихід комутатора підключено до входу пасивного режекторного фільтру, вихід якого підключено до входу активного режекторного фільтру, вихід якого підключено до послідовно з’єднаних фільтру високих частот та фільтру низьких частот, а вихід фільтру низьких частот підключено до входу кола узгодження вихідного опору, що є виходом конвертора, при цьому конвертор спеціально пристосований для використання з мережевим адаптером для

340 Фриз Ірина Василівна Invertibility criterion of composition of two multiary quasigroups Sokhatsky F.M., Fryz I.V. немає Comment. Math. Univ. Carolin. англійська 2012 стаття 32
We study invertibility of operations that are composition of two operations of arbitrary arities. We find the criterion for quasigroups and specifications for T -quasigroups. For this purpose we introduce notions of perpendicularity of operations and hypercubes. They differ from the previously introduced notions of orthogonality of operations and hypercubes [Belyavskaya G., Mullen G.L., Orthogonal hypercubes and n-ary operations, Quasigroups Related Systems 13 (2005), no. 1, 73-86]. We establish some relationships between these notions and give illustrative examples

341 Ковальска Леся Андріївна Організація державного апарату України Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
У методичних рекомендаціях обгрунтовано мету навчальної дисципліни, наведено методичні складові організації практичних занять, варіативність самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Практичну складову методичних рекомендацій навчальної дисципліни становить необхідність засвоєння знань та вироблення навичок необхідних для роботи документознавців зі структурами державного апарату, ознайомлення зі специфікою діловодства і документообігу, інформаційної діяльності та публічності управлінської діяльності державного апарату, пізнання інформаційних технологій взаємодії органів державної влади та суспільства

342 Ковальска Леся Андріївна Практична підготовка. Методичні рекомендації до організації та проведення. Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 7
У методичних рекомендаціях розкрито мету практичної підготовки, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок проходження практичної підготовки, особливості виконання індивідуального завдання, наведено вимоги до підготовки і оформлення звіту та організації його захисту, визначено обов’язки здобувача вищої освіти та керівника практичної підготовки, обґрунтовано критерії оцінювання.

343 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Управління бібліотечною та архівною діяльністю» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 8
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, орієнтовну тематику рефератів та доповідей, тестові питання для опрацюванням матеріалів курсу, перелік питань для підсумкового контролю та спирок рекомендованих джерел для самостійної роботи над курсом, ухвалено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри інформаційних систем управління, протокол № 3 від 13.09.2022.

344 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота» ( АНІСІМОВА, Ольга ЯВОРСЬКА, Тетяна Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, тематичний план самостійної роботи, рекомендації щодо оформлення індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, перелік питань для підсумкового контролю, список використаних джерел.

345 Анісімова Ольга Миколаївна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота» АНІСІМОВА, Ольга ЯВОРСЬКА, Тетяна Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, тематичний план самостійної роботи, рекомендації щодо оформлення індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, перелік питань для підсумкового контролю, список використаних джерел.

346 Дудатьєв Андрій Веніамінович Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід Дудатьєв А. В. Вінниця немає українська 2018 метод. вказівки 4 no file
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід"

347 Дудатьєв Андрій Веніамінович Модель загроз соціотехнічної системи: соціальний аспект Дудатьєв А.В., Миронюк В.В. немає Вчені записки таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Частина 1, No 3.- Том 30 (69). українська 2019 стаття 6
У представленій статті запропонована модель загроз для соціальної частини соціотехнічної системи, яка враховує спеціально створену інформацію – меми та можливі джерела впливу: внутрішні і зовнішні. Представлена модель взаємодії різнорідних складників соціотехнічної системи, яка демонструє можливі деструктивні впливи соціуму на технічну частину системи. У статті також представлена ситуаційна модель взаємодії складників соціотехнічної системи, яка демонструє можливість реалізації прямого й опосередкованого впливу людини на технічну частину системи. Запропоновані моделі пропонується використовувати під час побудови комплексних систем захисту інформації

348 Дудатьєв Андрій Веніамінович Інформаційно-аналітичні центри - в управлінні інформаційною безпекою держави А.В. Дудатьєв, О.П. Войтович, В.В. Миронюк Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, № 1(281) українська 2020 стаття 7
Запропонована модель «інформаційного портрету» об’єкту захисту від локального до державию Наведена схема інформаційного забезпечення інформаційно-аналітичного центру. На базі отриманих результатів запропонована методологія побудова трьохрівненвої політики безпеки, спрямовану на державу, регіон, локальний об’єкт

349 Дудатьєв Андрій Веніамінович Модель політики інформаційної безпеки для об`єктів критичної інфраструктури Куперштейн Л.М., Дудатьєв А.В., Войтович О.П., Ясінська Я. немає Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, № 2 українська 2021 стаття 4
У статті запропоновано підхід щодо створення політики інформаційної безпеки об’єкта інформаційної діяльності, яке відноситься до об’єктів критичної інфраструктури. Шляхом логіко-ймовірнісного моделювання досліджено рівень поточного стану кібербезпеки досліджуваного об’єкту. Проведене ранжування дозволило виявити найбільш значущі загрози, що у свою чергу, дозволило розробити адекватну політику інформаційної безпеки.

350 Дудатьєв Андрій Веніамінович Аналіз проблем безпеки пірингових мереж Куперштейн Л.М., Кренцін М.Д., Дудатьєв А.В., Каплун О.П немає Інформаційні технології та комп’ютерні технології, № 2 українська 2022 стаття 6
Проаналізовано поняття та природу пірингових мереж, досліджено та представлено коротку історію їх розвитку. Розглянуто покоління пірингових мереж та їх архітектурні особливості. Досліджено основні переваги та недоліки однорангових мереж. Виконано порівняльний аналіз однорангових та багаторангових мереж. Досліджено найбільш відомі на сьогодні практики використання пірингових мереж. Визначено перспективні напрямки досліджень та розвитку пірингової технології обміну інформацією