Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117711
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 158
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Анісімова Ольга Миколаївна Adaptive Pseudo-Random Sequence Generation for Spread Spectrum Image Steganography Kuznetsov, A., Smirnov, O., Onikiychuk, A., Anisimova, O., Arischenko, A. немає Proceedings - 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, англійська 2020 стаття 57
This article discusses methods for hiding data in digital images by using pseudo-random sequences and direct spread spectrum technology. We propose a new method of forming sequences that takes into account the statistical properties of cover images. This allows you to achieve low correlation, which provides reliable and safe hiding of information in digital images. The results of experimental studies show that the bit error rate in the recovered messages is significantly reduced. At the same time, distortions of cover images remain at the same level.

2 Анісімова Ольга Миколаївна Opportunities of social networks in educational activities Anisimova, O., Kovalska, L., Peleshchyshyn, O. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 69
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding. The positive and negative consequences of expanding access to the Internet, the involvement and inclusiveness of users of the generation of millennials and buzzers to communicate on social networks

3 Анісімова Ольга Миколаївна Formation of the portrait of the specialist in social networks Anisimova, O., Lukash, H., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 74
The article considers the issue of creating and developing a portrait of a professional personality by electronic social networks. The problem of analysis of social network tools in the process of its formation is investigated. The social information networks common in Ukraine, their content, application of their specificity and orientation to a certain target audience in the construction of a professional portrait are considered. The significance of the image of a professional in social networks as a special market force is determined. The tendencies of activization of brand image in modern social information system, in development of domestic communicative space are investigated.

4 Анісімова Ольга Миколаївна Social networks as a tool for a higher education institution image creation Anisimova, O., Vasylenko, V., Fedushko, S. немає arXiv preprint arXiv:1909.01678 англійська 2019 стаття 62
The article presents the dynamics of social networks users increase, depending on the total world population from 2010 to 2018. It also identifies the most popular social networks in Ukraine. The systematic risk indicator of using social networks relative to the total number of Internet resources users is determined. Types of social intercourse in the process of the higher education institution image creation are presented. The peculiarities of using social networks in the formation of a positive image of an educational institution are highlighted.

5 Ковальска Леся Андріївна Opportunities of Social Networks in Educational Activities Olha Anisimova, Lesia Kovalska, Oksana Peleshchyshyn Львів немає англійська 2020 стаття 69
The article analyzes the possibilities of socio-communication technologies on the Internet, taking into account the needs of modern users, increasing the number of participants in information and communication relationships in the Internet space. It is established that today the number of users of social networks in the world has significantly increased, the area of Internet coverage is increasing, the possibilities of using continuous involvement in the latest information and communication technologies are expanding.

6 Ковальска Леся Андріївна Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941-1945 рр.) Ковальська Л. А. Донецьк ; Вінниця немає англійська 2015 монографія 72
Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941—1945 роках. З’ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці

7 Лукаш Галина Павлівна Formation of the Portrait of the Specialist in Social Networks Olha Anisimova, Halyna Lukash, Yuriy Syerov Львів Контроль, оптимізація та аналітична обробка соціальних мереж англійська 2020 стаття 62
The article considers the issue of creating and developing a portrait of a professional personality by electronic social networks. The problem of analysis of social network tools in the process of its formation is investigated. The social information networks common in Ukraine, their content, application of their specificity and orientation to a certain target audience in the construction of a professional portrait are considered. The significance of the image of a professional in social networks as a special market force is determined.

8 Лукаш Галина Павлівна Словник конотативних власних назв Лукаш Г.П. Вінниця немає українська 2018 стаття 58
У словнику зібрано власні назви різних розрядів, які продовжують слугувати у мові та мовленні іменами нашого довкілля, але й набувають вторинного, понятійного змісту (конотацій), стаючи емоційно-експресивними замінниками загальних назв.

9 Філіпішин Ігор Володимирович Development of complex system for ensuring economic safety of agrarian sector of Ukraine Igor Filipishyn , Larysa Oliinyk , Ivan Vlasenko немає немає англійська 2017 стаття 58
At present, the system of ensuring economic security of the agrarian sector of Ukraine is not effective enough. This is primarily due to the fact that at the state level, there are no clear national decisions on ensuring the economic safety of the agrarian sector. The study established that development of economic safety system for the agrarian sector should take into account its resistance to external and internal factors, which could lead to systemic crisis in the agrarian sector development.

10 Філіпішин Ігор Володимирович Information systems as an instrument for the enterprise potential development Гончар, О. І.; Філіпішин, І. В.; Щербіна, О. С. немає Чернігівська політехніка англійська 2017 стаття 64
The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out

11 Філіпішин Ігор Володимирович The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством Olha Shcherbina, Igor Filipishyn немає Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i Alcide De Gasperi w Józefowie англійська 2019 стаття 59
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

12 Щербіна Ольга Сергіївна Information systems as an instrument for the enterprise potential development Гончар, О. І., Філіпішин, І. В., Щербіна, О. С. немає Чернігівська політехніка англійська 2017 стаття 58
The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development. On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out

13 Яворська Тетяна Михайлівна Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 60
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks

14 Яворська Тетяна Михайлівна Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 68
The article is devoted to the study of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Considered the presence of libraries in social networks. The tools are provided of social networks which are helping to communicate information to users to advertise library activity. Approach is proposed on the evaluation of the activity of libraries on the basis of. Metrics for assessing the effectiveness of doing

15 Василенко Валерія Юріївна Social networks as a tool for a higher education institution image creation Olha Anisimova, Valeriia Vasylenko, Solomia Fedushko немає arXiv preprint arXiv:1909.01678 англійська 2019 стаття 54
The article presents the dynamics of social networks users increase, depending on the total world population from 2010 to 2018. It also identifies the most popular social networks in Ukraine. The systematic risk indicator of using social networks relative to the total number of Internet resources users is determined. Types of social intercourse in the process of the higher education institution image creation are presented. The peculiarities of using social networks in the formation of a positive image of an educational institution are highlighted. The statistical indicators of user actions in the official group of the Faculty of Mathematics and Information Technologies of Vasyl Stus Donetsk National University in January, February and March 2019 are presented, as well as the average attraction coefficient of users depending on the subject of publications. The main technologies of astroturfing in the creation process of the higher education institution negative image are considered

16 Прігунов Олексій Володимирович Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 62
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks. Copyright © 2020 for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

17 Прігунов Олексій Володимирович Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 69
The article is devoted to the research of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Social media is considered as a means of forming communication links in library science, the presence of libraries in social networks, interaction with readers through social media. Also provided are social networking tools that help you communicating information to users, promote the activities of the library. The approach to assessing the activity of libraries based on the metrics of assessing the effectiveness of business conduct in social media marketing is proposed. © 2018 CEUR-WS. All rights reserved

18 Щербіна Ольга Сергіївна The current state and role of information systems and technologies in the management of the enterprise Сучасний стан та роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством Olha Shcherbina, Igor Filipishyn немає Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej i Alcide De Gasperi w Józefowie англійська 2019 стаття 55
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

19 Поповський Юрій Борисович CUSTOMER CLASSIFICATION AND DECISION MAKING IN THE DIGITAL ECONOMY BASED ON SCORING MODELS Lavrov, Ruslan Burkina, Natalia Popovskyi, Yurii Vitvitskyi, Serhii Korniichuk, Oleksandr Kozlovskyi, Serhii немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 45
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial decision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. According the results of the building models it was proposed some recommendation about decision making in the risk situation. The model shows how to save existing clients and

20 Щербіна Ольга Сергіївна Інформаційна асиметрія на ринку промислової продукції України Щербіна О.С. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 32
немає

21 Антонов Юрій Сергійович ПРОБЛЕМА ОБРАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА РОЗРОБКИ Ю. С. Антонов, К. Р. Дзігора Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. ( українська 2017 тези 28
До першого тому увійшли матеріали секцій: біологія, бібліотечна справа, історія, економіка, математика

22 Антонов Юрій Сергійович ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ Ю. С. Антонов, Д. В. Казьонна, П. В. Римар Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 30
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

23 Антонов Юрій Сергійович ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПІДСИСТЕМ ОБЛІКУ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ Ю. С. Антонов, О. П. Мулярчук Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 31
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

24 Антонов Юрій Сергійович РОЗРОБКА МОБІЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ «МОРСЬКИЙ БІЙ» ПІД ПЛАТФОРМУ ANDROID ЗА ДОПОМОГОЮ JAVA М. А. Гнатюк, Ю. С. Антонов Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 32
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

25 Антонов Юрій Сергійович РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ШАХИ» ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROID П. В. Римар, Ю. С. Антонов, С. Д. Зорич Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 31
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання

26 Антонов Юрій Сергійович БІБЛІОТЕКИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ТА ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ К. С. Черненко, М. В. Макаров, Ю. С. Антонов Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково- дослідної роботи за період 2017–2018 рр. ( українська 2019 тези 32
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

27 Антонов Юрій Сергійович ПРОБЛЕМА DoS / DDoS АТАК НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТАМИ Антонов Ю.С., Римар П.В., Антонова О.Г. немає СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ українська 2019 стаття 32
немає

28 Бабаков Роман Маркович Промежуточная алгебра переходов в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2016 стаття 26
Решена задача формализации задания микропрограммного автомата, в структуре которого часть автоматных переходов реализуется неканоническим способом. Предложен новый подход к организации функции переходов микропрограммного автомата, в соответствии с которым функция переходов представляется в виде семейства частичных функций, каждая из которых определена лишь на части области определения функции переходов автомата и соответствует некоторому подмножеству автоматных переходов

29 Бабаков Роман Маркович Обобщение математической модели микропрограммного автомата на счетчике Бабаков Р.М. немає Радиоэлектроника, информатика, управление російська 2018 стаття 29
Проанализирована известная математическая модель микропрограммного автомата на счетчике, основанная на представлении функции переходов в виде двух частичных функций. Использование в структуре автомата инкрементного счетчика выражается в данной модели промежуточной алгеброй переходов, сигнатура которой образована единственной функцией инкремента. При этом аргументом функции является код текущего состояния автомата, интерпретируемый как целое число без знака. Для рассмотренной математической модели сделан ряд обобщений в части количества промежуточных алгебр переходов, их сигнатур и носителей. Проанализированы изменения в математической модели и структуре автомата на счетчике, являющиеся следствием сделанных обобщений.

30 Бабаков Роман Маркович Алгебраическая интерпретация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов Баркалов А.А., Бабаков Р.М. немає Кибернетика и системный анализ російська 2016 стаття 29
немає

31 Бабаков Роман Маркович Модификация микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов и заменой входных переменных Бабаков Р.М., Баркалов А.А. немає Управляющие системы и машины російська 2017 стаття 34
немає

32 Бабаков Роман Маркович Операционное преобразование кодов состояний в микропрограммном автомате Бабаков Р.М. Винница немає російська 2019 монография 29
немає

33 Антонов Юрій Сергійович Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт Антонов, Ю.С. Римар, П.В. Шамарін, Ю.В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 29
У методичних рекомендаціях подано опис, структуру, правила написання та оформлення курсових робіт. Призначено для студентів 3–4 курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» та «Інформатика» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

34 Антонов Юрій Сергійович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 35
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

35 Довбня Катерина Миколаївна The generalized function theory use for investigating shells with discontinuity Dovbnya K.M. Хельницький немає англійська 2018 тези 34
Shells of various configuration are widely used in different branches of modern engineering, aircraft building, shipbuilding, industrial and civil building. At the same time the priority is given to the security question. To create strong shell structures it is very important to investigate their tense-deformed state. Since in every physical body there are a lot of structural defects, then it makes the task very difficult. According to experimental research data the presence of holes, cracks, structural sections, inclusions and the other stress concentrators has an essentially impact on bearing capacity of structures

36 Довбня Катерина Миколаївна Construction and investigation of the third-order approximation to the solution of the heat-conduction equation for thin shallow shells by using legendre polynomials in the case of stationary heat exchange K. M. Dovbnya, O. D. Dundar немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 37
By using the N th order approximation of temperature function and its first derivative by Legendre polynomials, we construct the solution of problem of heat conduction for a thin-walled shallow isotropic shell and deduce the system of resolving equations for the N th approximation. For the first and third approximations, we solve this problem for the case of concentrated heat sources. In the third approximation, we also construct the plots of the dependences of temperature on the distance to the heat source and on the curvature of the shell under the conditions of symmetric or asymmetric stationary heat exchange

37 Довбня Катерина Миколаївна Системний аналіз Т.В. Січко, К.М. Довбня, В.А. Врублевський Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 32
У методичних вказівках зазначено мету, завдання навчальної дисципліни, подано короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, завдання та контрольні питання. Для студентів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

38 Довбня Катерина Миколаївна Ефективність алгоритму побудови випадкового латинського квадрату А. С. Акопян, О. С. Вєтров, К. М. Довбня немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 27
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n× n, складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю

39 Довбня Катерина Миколаївна Комп’ютерно-математичне моделювання можливостей корекції визначення переможця голосування методом Борда О. С. Вєтров, К. М. Довбня, Д. О. Ливицька немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 31
Одним із найуживаніших на практиці методів голосування є метод Борда. На сьогодні метод Борда–це не один, а ціла група методів, що мають єдину ідейну основу, і розрізняються у певних деталях реалізації. Метод Борда–це система голосування з єдиним переможцем, у якій кожен виборець ранжує список кандидатів в порядку переваги, тобто метод Борда відноситься класу систем преференціального голосування (як і, наприклад, метод Кондорсе)

40 Довбня Катерина Миколаївна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством Шушура, О.М. Довбня, К.М. Січко, Т.В. немає Зв'язок українська 2018 стаття 30
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею

41 Довбня Катерина Миколаївна Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 27
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

42 Ніколюк Петро Карпович Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста Богуто, Д.Г. Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2017 стаття 34
Представлена технологія такого інтелектуального регулювання руху транспорту у великому місті, при якій не будуть виникати затори. Пропонується рішення проблеми трафіку шляхом контролю регулювання транспортних потоків як на окремому перехресті, так і в межах всього мегаполісу. Вибір найоптимальнішого маршруту базується на моніторингу ситуації з трафіком в режимі постійного контролю і корекції маршруту кожного транспортного засобу, що замовляє маршрут центральному пункту керування трафіком (ЦПКТ)

43 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транспортних засобів Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 21
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

44 Ніколюк Петро Карпович Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний доступ Ніколюк, П.К. Волинець, В.І Донецьк Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід українська 2014 монографія 25
Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок

45 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 29
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

46 Ніколюк Петро Карпович JAVA. Теорія і практика Кадомський, К.К. Ніколюк, П.К. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 29
Навчальний посібник призначений для студентів природничих спеціальностей університетів при вивченні курсу «Технології Java». У цьому курсі студенти знайомляться із основами технології Java, можливостями мови програмування Java, а також із інструментальними засобами Integrated Development Environment (IDE) IntelliJ IDEA для розробки програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам. Розглядаються засоби Java для роботи із структурами даних, роботи із файловою системою, створення розвиненого GUI (Graphical User Interface). Також студенти навчаються застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем.Для початку даного курсу бажано мати базові навички програмування: ознайомитись з курсами «Основи програмування» та «Об’єктно-орієнтоване програмування».Освоєння цього курсу є передумовою для більш спеціалізованого курсу Java, в якому розглядаються технології мультипотокового програмування, засоби син-хронізації потоків, технології роботи з базами даних

47 Ніколюк Петро Карпович Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 27
Описане спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє модернізувати та суттєво прискорити подання звітності як кредитних спілок так і інших підзвітних організацій та установ

48 Ніколюк Петро Карпович Algorithm of Intelligent Urban Traffic Boguto, D.G. Kadomskiy, K.K. Nikolyuk, P.K. Pidgurska, A.I. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» англійська 2019 стаття 32
The aim of this work is solution of a specific issue – traffic problem in a big city. To solve this problem we examined the city roads intersection - the main source of the traffic congestion. Intersection is a basic element in the technology of urban traffic regulation. Therefore, first of all, it is necessary to implement the intellectual regulation of vehicles movement through a separate intersection. Such regulation is carried out with a help of a computer program that takes into account the vehicle road situation at the intersection and the corresponding adjustment of the traffic lights signal phases. At a second stage it is necessary to plan an optimal route for each vehicle using, for example, A*-algorithm and the spectrum of data received from an infrastructure of the urban network. As a result of an application of these two phases of urban traffic regulation, an optimal movement regime of all city mobile transport is achieve

49 Нескородєва Тетяна Василівна Method for Automatic Analysis of Compliance of Expenses Data and the Enterprise Income by Neural Network Model of Forecast Neskorodieva, Tatiana Fedorov, Eugene немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 33
The problem of automation of audit data analysis the prerequisite "Compliance of costs and incomes" based on the forecast is considered. A neural network model for forecast based on a gateway recurrent unit is proposed. For parametric identification of this model, adaptive cross entropy is proposed. This allows you to increase the forecast efficiency by reducing computational complexity and improving the forecast accuracy. Software was developed using the Matlab package that implements the proposed method. The developed software is studied when solving the problem of forecasting indicators in the task of analyzing the data mapping “settlements with suppliers - settlements with customers”

50 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ немає українська 2020 тези 31
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

51 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів виживання людини в екстримальних умовах на прикладі набору даних «titanic» Нескородєва Т.В., Бевз Д.М. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладні інформаційні технології»: збірник наукових праць українська 2020 тези 25
Розглянуто приклад аналізу на основі даних технологічної катастрофи; oтримано описову статистику для змінних набору даних; проаналызовано моделі виживання і перевірено фактори; створено гістограми та графіки

52 Нескородєва Тетяна Василівна FORMALIZATION METHOD OF THE FIRST LEVEL VARIABLES IN THE AUDIT SYSTEMS IT T.V. Neskorodіeva немає Математичні машини і системи англійська 2019 стаття 30
The article is devoted to the problem of creating information technologies for decision support systems in auditing. The problem is relevant because the created IT must provide analysis of large 80 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2019, № 4 amounts of data. This analysis should be invariant with respect to the features of the economic and production activities of the enterprise and its accounting system. It is noted that the data characterizing an enterprise as an audit object is characterized by a global multi-level hierarchical structure of heterogeneous, multi-factorial, multifunctional connections, interdependencies and interactions of its subsystems, from IT control, accounting, management, business, to other IT and systems in structure of the information system of the national economy. It is noted that to create IT conforming to these requirements in previous works, the author proposed a method of generalized-multiple display of audit data

53 Нескородєва Тетяна Василівна Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита Т. В. НЕСКОРОДЕВА немає Системний аналіз, управління та інформаційні технології російська 2017 стаття 30
Визначена інформація синтетичного обліку, яка характеризує стан і результати діяльності підприємства за період перевірки на верхньому рівні. Встановлено взаємозв’язки синтетичного обліку і характеристик підприємства як об'єкта управління. Формалізовані функціональні залежності, що характеризують взаємодію змінних СППР аудиту. Визначено правила і властивості відповідності відображень множин чисельних значень змінних як попередній етап підготовки даних для аудиту. На підставі отриманих результатів сформульована сутність методики узагальнено-множинного відображення інформації в СППР аудиту

54 Нескородєва Тетяна Василівна Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления Нескородева Т.В.. немає Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами російська 2016 стаття 24
Запропоновано методику для множини формального моделювання проблем аудиту первинного обліку відповідно до аналогічної методикою для аналітичного обліку, як складова частина методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації та управління в аудиті. Виділено проблеми аудиту, що вимагають автоматизованої обробки інформації. Встановлено взаємозв'язки між аналізованими множинами аналітичного і первинного обліку. Визначено послідовність відображень множин даних щодо можливих напрямків аналізу. Формалізовані проблеми аудиту первинного обліку. Методика проілюстрована на прикладі перевірки матеріальних витрат операційної діяльності

55 Мартьянова Тетяна Андріївна Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті Кожем’яко В. П., Салдан Й. Р., Прудивус П. Г., Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. Вінниця Вісник Вінницького політехнічного інституту українська 2015 стаття 21
Проведено аналіз методів і комп’ютерних засобів розпізнавання біомедичних зображень, розроблено теоретичні основи методів і комп’ютерних засобів розпізнавання зображень очного дна при цукровому діабеті. Розроблено методи, алгоритми, структури та програмно-апаратні засоби для розпізнавання патологічних зображень очного дна. Проведено експериментальні дослідження розпізнавання зображень очного дна та визначення площі патології.

56 Нескородєва Тетяна Василівна ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ МЕДИЧНОЇ СТРАХОВКИ В США Нескородєва, Т.В. Комар, Ю.О. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 стаття 30
немає

57 Русаков Володимир Федорович Фізичні основи механіки Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 22
Посібник містить матеріал курсу механіки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найскладніші питання викладені досить детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу запропонована для самостійного вивчення. Посібник може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу загальної фізики

58 Русаков Володимир Федорович Електрика та магнетизм Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 26
У посібнику викладено матеріал з електромагнетизму відповідно до програми із загальної фізики. Для студентів спеціальностей: «Фізика та астрономія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Прикладна фізика», «Середня освіта. Фізика». Може використовуватися студентами й інших спеціальностей під час вивчення відповідних розділів курсу загальної фізики.

59 Русаков Володимир Федорович Вимушені коливання ізольованого вихору Абрикосова у жорстких надпровідниках II роду Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 стаття 24
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

60 Єпік Марина Олександрівна INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT MODEL BASED ON COMPUTING WITH WORDS Iepik Maryna, Oleg Tymchuk, Artyom Sivyakov Brno MENDEL – Soft Computing Journal англійська 2017 стаття 29
The basis for company IT infrastructure security is information security risks assessment of IT services. The increased complexity, connectivity and rapid changes occurring in IT services make it impossible to apply traditional models of quantitative/qualitative risk assessment. Existing quantitative assessment models are time-consuming, at the same time, qualitative assessment models do not take into account the subjective expert assessments and the uncertainty of risk factors. This paper presents the new information security risk assessment model for IT services based on computing with words. The model methodology is based on OWASP risk rating methodology for web applications

61 Єпік Марина Олександрівна Концепція розробки інтелектуальної системи діагностики захворювань Єпік М.О. Харків Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті українська 2019 стаття 26
The development of the information technologies resulted in a creation of plenty of the medical informative systems from the automated ones to the intellectual systems of decision support. Co-operative complications at the decision making, absence of the terminology standardization and scales of measuring, badly formalized information and knowledge hamper the usage of the intellectual systems in the medical field. These resulted in a way that such systems are the least studied area of the artificial intelligence. The disease diagnostics intellectual system (DDIS) allows modeling of the doctor’s thinking process as it applies to the decision making in a specific task, to form certain conclusions, based on the knowledge which the system disposes, to explain achieved result. The development concept of DDIS, which allows the selection of the separate planning stages of the system, is offered in this article

62 Єпік Марина Олександрівна Проектування бази даних інтелектуальної системи діагностики захворювань Єпік М.О. Херсон ВІСНИК Херсонського національного технічного університету українська 2019 стаття 29
In this work, the problem of adaptive database’s design for the disease diagnostics intellectual system (DDIS), which contains facts, presenting input data and a particular task state, was considered. Knowledge as facts presents description of objects in the subject domain and relations between them. DB of the system contained the great number of information, necessary for a decision-making in the tasks formulated by the users; takes into account their informative necessities; to have the structured and connected between itself elements (data), which do not depend on the features of DB’s management program; to present information in a form, suitable for their use with the database management system (DBMS).In addition, DB has operative access to information, which available for the usage; possibility to change composition and form of the information, in which the user is interested; the presence of measures and instruments that ensure security of DB from an unauthorized access and manip

63 Катаєва Анна Ігорівна Розробка моделі людино-машинного діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту Лісовенко А. І. Бісікало О. В Вінниця Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, ВНТУ українська 2015 тези 17
В даний час стає все більш очевидно, що найбільш перспективний шлях підвищення якості інформаційних процесів в людській діяльності, соціумі, ноосфері – спільне використання можливостей людини і програмно-технічних засобів, зокрема, інформаційних систем. Внаслідок цього стає актуальною задача вивчення основних аспектів людино-машинної взаємодії, а саме параметрів інтелектуальної діалогової системи. Метою розробки людино-машинної діалогової системи, що надаватиме відповідь у вигляді цитати з тексту на основі визначення сили зв'язків між словоформами за допомогою лінгвістичної технології DKPro

64 Катаєва Анна Ігорівна Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями О.В. Бісікало., А.І. Лісовенко, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Харків Вісник НТУ «ХПІ» українська 2015 стаття 24
Визначено змістовні ознаки і характеристики англомовного тексту на основі дослідження зв’язків між лемами та синсетами, що розпізнано лінгвістичними пакетами. Результати у вигляді списків ключових слів, елементів онтологій та змістовних кластерів понять отримано на прикладі «Address by President of the Russian Federation 2013/2014». Проведене дослідження було здійснено за допомогою пакетів DKPro Core та NLTK.

65 Катаєва Анна Ігорівна Підтримка діалогу з навчальним контентом А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, О.В. Яхимович, С.С. Траченко Одеса Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конференції українська 2015 тези 21
Все більшої актуальності набуває створення інтелектуальних діалогових систем, які здатні давати відповіді користувачам в залежності від вміщеного до них навчального (зазвичай текстового) контенту. Метою дослідження є розробка людино-машинної діалогової системи, що на письмове питання користувача має надавати відповідь у вигляді цитати з навчального контенту

66 Катаєва Анна Ігорівна Моделювання процесів побудови парадигматичних зв’язків між словоформами на основі вимірювання текстової інформації О.В. Бісікало, С.С. Траченко, О.В. Яхимович, А.І. Лісовенко Вінниця немає українська 2015 тези 22
Надшвидкий ріст доступних текстових ресурсів мережі інтернет збільшує актуальність алгоритмів для розв'язання задач комп'ютерної лінгвістики, зокрема задачі лінгвістичного аналізу текстової інформації. Переважна кількість відомих підходів до аналізу тексту та відповідних технологічних засобів базуються на основі використання експертних знань лінгвістів та філологів у тій чи іншій формі правил, предикатів, фреймів, сценаріїв, алгоритмічних конструкцій тощо. Проте, якщо на етапах морфологічного та синтаксичного аналізу такий шлях формалізації знань про мову загалом демонструє задовільні для практики результати, то на етапі семантичного аналізу спостерігаються суттєві труднощі не тільки для мов синтаксичного типу, але й для аналітичних

67 Катаєва Анна Ігорівна Створення діалогової системи для текстового навчального контенту А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало, С.М.Довгалець Вінниця Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, ВНТУ українська 2015 стаття 25
Необхідність застосування методів розподілу динамічної пам’яті в оптоелектронних системах з високими показниками ефективності є актуальною задачею. Сучасні програмні засоби операційних систем та компіляторів мов програмування характеризуються великим часом роботи при реалізації методу розподілу динамічної пам’яті у випадках формування блоків пам’яті малого об’єму. В даній статті наведено метод зменшення часу роботи програмної реалізації методу розподілу динамічної пам’яті за рахунок використання нових структур даних управління пам’ятю в оптоелектронних системах – структура пошуку та структура склейки

68 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки діалогу на основі образної індексації природно-мовного контенту А.І.Лісовенко Вінниця XLV науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ ),ВНТУ українська 2016 тези 23
Запропоновано метод підтримки діалогової системи, яка здатна давати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу в залежності від вміщеного навчального контенту. Даний метод основанийна моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу. Достовірність роботи розробленої моделі перевірено за допомогою методу експертних оцінок

69 Катаєва Анна Ігорівна Експертна цінка ревалентності відповідей автоматизованої системи підтримки діалогу для дистанційного навчання А.І. Лісовенко, О.В. Бісікало Одеса Автоматизація технологічних і бізнес-процесів українська 2016 стаття 27
В статті представлено опис та аналіз існуючих методів експертної оцінки ревалентності відповідей автоматизованої діалогової системи, наведено переваги та недоліки кожного з них, а також обґрунтовано метод, що найбільше підходить для оцінки ревалентності відповідей нової діалогової системи для дистанційного навчання

70 Катаєва Анна Ігорівна Development of dialog system powered by textual educational content O.V. Bisikalo, S.M. Dovgalets, A.I. Lisovenko, Paweł Pijarski немає Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments англійська 2016 стаття 23
The advances in computer technology require an interconnection between a man and computer, more specifically, between complex information systems. The paper is therefore dedicated to creation of dialog systems, able to respond to users depending on the implemented textual educational content. To support the dialog there had been suggested the knowledge base model on the basis of the unit and a fuzzy sense relation. Lexical meanings is taken out from the text by processing the syntactic links between the allologs of all the sentences and the answer shall be generated as the composition of a fuzzy ratios upon the formal criterion. The information support technology had been put to an evaluation sample test, which demonstrates the combination of information from some sentences in the final response

71 Катаєва Анна Ігорівна System of Computational Linguistic on Base of the Figurative Text Comprehension O.V. Bisikalo, A.I. Lisovenko, O.V. Jahumovuch, S.S. Trachenko, M.G. Pradivliannyi Lviv Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Data Stream Mining & Processing англійська 2016 стаття 21
The paper describes building systems for computational linguistics based on an approach to the image text comprehension. There had been suggested a set theoretical formalization for such type of systems using the fuzzy sense relationship. The possibilities of conceptual approach had been demonstrated on the solution examples of such tasks as searching for reference words, building lexical ontology and receiving an answer to the user request within the input text

72 Катаєва Анна Ігорівна Аналіз характеристик систем типу «запитання-відповідь» А.І.Лісовенко, О.В. Бісікало Вінниця XLVІ науково-технічна конференція Вінницького національного технічного університету (НТК ВНТУ) українська 2017 тези 22
В роботі проведено аналіз та характеристику систем типу «запитання-відповідь». Наведено основні структурні елементи системи та принципи їх взаємодії. На основі даної системи розроблено інформаційну технологію аналізу фахового вхідного контентую

73 Катаєва Анна Ігорівна Застосування методу експертних оцінок до алгоритму підтримки діалогу між користувачем та комп`ютером О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко Вінниця Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)",ВНТУ українська 2016 тези 25
Враховуючи те, як тісно комп’ютер увійшов у всі сфери життя сучасної людини, необхідність комунікації з ним значно зростає. Існує потреба комунікації на розвинутому рівні, коли комп’ютер матиме змогу надавати відповіді на запитання користувача не позбавлені сенсу та близькі до відповіді людини-експерта. Тому актуальною є задача розробки засобів підтримки діалогової системи між користувачем та комп’ютером на основі фахового вхідного контенту

74 Катаєва Анна Ігорівна Експериментальне підтвердження релевантності методу підтримки функції «запитання-відповідь» А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2018 тези 22
Запропоновано метод підтримки функції «запитання-відповідь», який здатний давати не позбавлені сенсу відповіді на запитання користувача до певного тексту. Метод базується на моделі бази знань із нечітким відношенням сенсу для словоформ вхідного тексту. Релевантність результатів роботи розробленої системи у порівнянні з відомими перевірено за допомогою методу експертних оцінок

75 Катаєва Анна Ігорівна Модель пошуку розгорнутої від питального займенника відповіді на питання для функції «запитання-відповідь» А. Лісовенко, О. Бісікало, Н. Гоц Вінниця Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)" українська 2018 тези 23
Мета роботи полягає в розробці моделі для підтримки функції «запитання-відповідь», що має здатність перетворити певний вхідний текстовий контент на формальну базу знань, представити відповідь користувача у вигляді, сумісному з базою знань, згенерувати відповідь та надати її у вигляді, максимально наближеної до відповіді людини-експерта. Для реалізації поставленої мети варто застосувати модель пошуку розгорнутої від запитального займенника відповіді на запитання, додавши до неї додаткові теореми

76 Катаєва Анна Ігорівна Метод підтримки функції "запитання-відповідь" А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія, ВНТУ українська 2018 стаття 22
Розроблено метод підтримки функції «запитання - відповідь». Запропонований метод дозволяє автоматизовано проводити лінгвістично-статистичну обробку вхідної неструктурованої текстової інформації та запитання користувача з метою генерації бази знань онтологічного типу. Метод будує відповідь на запитання користувача за рахунок попередньої обробки вхідного природно-мовного контенту та врахування сенсу питання. В основу методу покладено модель бази знань із нечітким відношенням сенсу, який застосовує семантичну модель побудови бази знань для словоформ вхідного тексту і питання. Запропоновано застосування комутативної півгрупи образних конструкцій як моделі формальної теорії Th до речень природними мовами. Розроблений метод має розширені інтерактивні можливості, які охоплюють три типи обмеженого за формальними ознаками та вхідною інформацією псевдодіалогу

77 Катаєва Анна Ігорівна Метод розподілу часу на доставку товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів згідно пріоритету Книш Б.П., Кулик Я.А., Лісовенко А.І. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету українська 2019 стаття 20
В роботі запропоновано метод, який дозволяє зменшити час доставки товарів за допомогою безпілотних літальних апаратів за рахунок зменшення середнього часу очікування в черзі при доставці однієї одиниці товару залежно від параметрів систем доставки товарів. Проведено експериментальні дослідження, які підтвердили ефективність запропонованого методу для систем доставки товарів. Ключові слова: авіація, безпілотні літальні апарати, метод, пріоритет, доставка товарів

78 Катаєва Анна Ігорівна Огляд можливостей kotlin та java для розробки android додатку Лісовенко А.І., Вовк М. Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 22
В роботі проведено аналіз мов програмування Kotlin та Java для розробки Android додатку. Наведено основніпереваги та недоліки даних мов програмування для Android розробки

79 Катаєва Анна Ігорівна Програмна реалізація формальної теорії засобами NLTK Python Лісовенко А.І., Жирома М.В Вінниця Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 39), ВНТУ українська 2019 тези 27
Метою роботи є підвищення ефективності інтерактивної взаємодії користувача з системою типу «запитання-відповідь» (Question-Answering Systems) на основі формальної моделі пошуку відповіді. Також даній роботі було реалізовано здатність графового розбору речення для отримання розгорнутої від запитального займенника відповіді на питання користувача основаного на прикладній теорії першого порядку

80 Катаєва Анна Ігорівна Розробка програмного забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу Лісовенко А.І., Бісікало О. В., Копецький Я. Е Вінниця Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ українська 2019 тези 22
Запропоновано програмне забезпечення для визначення чисельних характеристик словосполучень текстового файлу на основі вільно доступних інструментів парсингу. Підхід використовує POS тегування, що дозволяє зменшити час обробки тестової інформації та форматувати отримані результатиу вигляді таблиці MS Excel

81 Катаєва Анна Ігорівна Інформаційна технологія підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало Вінниця немає українська 2019 монографія 28
В монографії розглядаються теоретичні засади і практичні аспекти реалізації інформаційної технології підтримки функції «запитання-відповідь» на основі образного аналізу фахових текстів. Призначена для магістрів, аспірантів та наукових працівників технічного напрямку

82 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 26
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

83 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 26
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

84 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 26
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»

85 Нескородєва Тетяна Василівна Прикладні інформаційні технології Нескородева Т.В.. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених українська 2020 тези 28
немає

86 Парамонов Антон Іванович АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «НАУЧНЫЙ РЕЙТИНГ» Н. А. Астахова, О. С. Парамонова, А. И. Парамонов немає Електротехнічні та комп'ютерні системи російська 2018 стаття 28
немає

87 Парамонов Антон Іванович AGENT COMMUNICATION METHOD IN COOPERATIVE ENVIRONMENT BASED ON THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Нprotsenko Yaroslav, Paramonov Anton Одеса Інформаційні технології та автоматизація англійська 2020 монографія 30
The problem of communication between cooperating agents in multiagent environments is considered in this paper. An algorithm is proposed that is based in reinforcement learning and recurrent neural networks. Main idea behind the algorithm is to use an additional recurrent network that translates information from internal state of one agent to internal state of another agent. Experimental evaluation is performed on model environment. Experimental results have shown that proposed method is potentially useful but requires additional investigation

88 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт Ю.С. Антонов, П.В. Римар, Ю.В. Шамарін Вінниця немає українська 2018 метод. рек. 23
У методичних рекомендаціях подано опис, структуру, правила написання та оформлення курсових робіт. Призначено для студентів 3–4 курсів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» та «Інформатика» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

89 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Ю.С. Антонов, К.М. Довбня, П.В. Римар, К.В. Смоктій Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 27
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса.

90 Римар Павло Володимирович Системи та методи прийняття рішень С.М. Мічківський, О.В. Прігунов, П.В. Римар Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 29
Методичні вказівки містять основні положення теорії прийняття рішень, вимоги, що висуваються до результатів виконання індивідуальних завдань, інструкції з визначення варіанта індивідуального завдання, варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів галузей знань 11 «Математика та статистика» та 12 «Інформаційні технології».

91 Римар Павло Володимирович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних завдань з курсу «Бази даних та інформаційні системи» (проектування баз даних, реляційна алгебра) П.В. Римар, К.В. Смоктій, О.Д. Смоктій Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 28
У методичних рекомендаціях розглянуті принципи проектування систем баз даних та операції реляційної алгебри. Розв’язані типові приклади з тем та наведені задачі для засвоєння матеріалу. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології»

92 Римар Павло Володимирович Проблема DoS / DDoS атак навчальних ресурсів студентами Ю.С. Антонов, П.В. Римар, О.Г. Антонова немає Сучасний захист інформації №4 українська 2019 стаття 23
У роботі досліджено проблему DoS / DDoS атак на навчальні ресурси зі сторони студентів. Сформульовано причини, що можуть спонукати студентів до здійснення кібератак на ЗВО або навчальні ресурси. Розглянуто приклад реальної DoS атаки автоматизованої системи контролю знань студентом, та способи виявлення особи кіберхулігана. Запропоновано певні заходи з упередження та протидії атакам

93 Римар Павло Володимирович Маніпулятивність системи голосування методом Борда О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 24
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору

94 Вєтров Олег Станіславович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА О.С. Вєтров, П.В. Римар Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 21
Робота присвячена дослідженню безпеки процедури голосування з точки зору можливості маніпуляції підбиття підсумків результатів колективного вибору

95 Римар Павло Володимирович Розробка інтернет-магазину з використанням CMS «WORDPRESS» Римар, П.В. Войтко, Б.С Херсон Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених за тематикою «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць українська 2019 тези 22
Робота присвячена розробці інтернет-магазину з використанням CMS WORDPRESS

96 Римар Павло Володимирович Про деякі проблеми автоматизації діяльності студентської ради Антонов, Ю.С. Казьонна, Д.В. Римар, П.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 19
немає

97 Римар Павло Володимирович Розробка мобільного додатку «Шахи» для платформи Android Антонов, Ю.С. Римар, П.В. Зорич, С.Д. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 20
немає

98 Ротштейн Олександр Петрович Нечеткие когнитивные карты в анализе надежности систем Ротштейн А. П. немає Надежность російська 2019 стаття 29
У цій статті запропонован і продемонстрований на прикладі людино-машинної системи метод ранжирування факторів, що впливають на її надійність. В основу методу покладена формалізація причинно-наслідкових зв'язків «впливають фактори - надійність» у вигляді нечіткої когнітивної карти, тобто орієнтованого графа, вершини якого відповідають надійності системи і впливає чинникам, а зважені дуги відображають сили впливів факторів один на одного і на надійність системи. Запропонований метод можна розглядати як аналог ранжирування елементів системи по Бірнбаум в ймовірнісної теорії надійності. Можливими об'єктами застосування методу можуть бути складні системи з нечітко визначеною структурою, надійність яких значною мірою залежить від взаємопов'язаних факторів, що вимірюються експертно

99 Ротштейн Олександр Петрович A Fuzzy Cognitive Approach to Ranking of Factors Affecting the Reliability of Man–Machine Systems Alexander Rotshtein, Denys Katielnikov, Andrii Kashkanov немає Cybernetics and Systems Analysis англійська 2019 стаття 22
We consider the approach to modeling of man–machine systems reliability using expert information and fuzzy cognitive maps. The novelty of this approach is that interrelations of factors affecting system’s reliability are taken into account. The paper includes the basic correlations of fuzzy cognitive maps and proposes the algorithm that allows evaluating the importance index of concepts related to the factors that affect the reliability. To demonstrate the proposed approach, we use the system “driver–car–road.”

100 Ротштейн Олександр Петрович Risk Analysis: Fuzzy Cognitive Map vs Fault Tree Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International англійська 2019 стаття 20
Restrictions of the method of fault trees in risk analysis problems are analyzed. As an alternative to this method, we consider the possibility to apply fuzzy cognitive maps; this new modelling technique is not sufficiently propagated in the reliability theory. Based on fuzzy cognitive maps, we propose a method to rank risk factors and illustrate it by an example of a man-machine system

101 Ротштейн Олександр Петрович Method of Fuzzy Perfectness in Human Reliability Analysis: Selection of Performance Conditions Alexander Rotshtein, Ludmila Pustylnik, Brian Polin немає Academic Press is an imprint of Elsevier англійська 2018 стаття 24
Within the framework of the cognitive reliability and error analysis method (CREAM), we propose a systematic procedure for the comparison of various performance conditions, that is, the factors affecting human reliability without the actual calculation of the probability of human error. The proposed method is based on the idea of fuzzy perfection of performance conditions and the theory of multicriteria selection of alternatives under fuzziness. The alternatives are vectors of human performance conditions that must be compared. The criteria are levels of perfection of performance conditions calculated using specially introduced membership functions. To test the proposed method, we use probabilities of human errors for the five different scenarios calculated by fuzzy CREAM

102 Ротштейн Олександр Петрович Selection of Human Working Condition Based on Fuzzy Perfection Alexander Rotshtein немає Journal of Computer and Systems Sciences International 57 англійська 2018 стаття 22
A method for selecting the working conditions affecting the probability of human errors is proposed. The problem is reduced to comparing alternative scenarios each of which determines a set of concrete working conditions. The method is based on the idea of evaluating each working condition by the criterion of fuzzy perfection, i.e., the degree of proximity to a certain perfect condition, and on an integral evaluation of the scenario as a whole by intersecting fuzzy perfection sets of individual conditions. Fuzzy perfection membership functions, an algorithm for comparing alternative scenarios, and an example illustrating a comparison of the different working conditions of the crew of a vehicle are considered

103 Ротштейн Олександр Петрович Надежность и интеллектуальные вычисления Александр Ротштейн Винница немає російська 2018 монография 30
У цій книзі зібрані деякі статті А.П. Ротштейна по імовірнісним моделям надійності людино-машинних систем і інтелектуальним обчислень на основі нечіткої логіки, нейронних мереж, генетичних алгоритмів і теорії хаосу. Більшість з статей опубліковано в центральних російськомовних журналах, які перекладені на англійську мову. Збірник буде цікавий фахівцям з надійності систем і інтелектуальним технологіям моделювання, прогнозування, діагностики та прийняття рішень

104 Січко Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ Тези доповідей сьомої міжнародної науково практичної конференції «Управління розвитком технологій». Тема: Інформаційні технології розвитку змісту освіти українська 2020 тези 21
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи пітримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

105 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль англійська 2019 тези 19
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description

106 Січко Тетяна Василівна Теоретико-графове моделювання економіко-географічного потенціалу підприємства Січко Т.В. Вінниця Інформація та соціум: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 21
Теоретико-графове моделювання застосовується для підвищення ефективності управління будь-яким економічним об’єктом та є альтернативним підходом для рішення багатьох економічних задач. Теоретико-графове моделювання має перевагу, яка полягає в тому, що досліджувані структури представлені в наочній формі. Теоретико-графові моделі дають можливість не лише відображати структуру системи та зв’язки між її елементами, а й розв’язувати широкий діапазон економічних задач: задачі розподілу або перерозподілу ресурсів, які виникають в умовах їх обмеженості; логістичні задачі; задачі оптимізації економічних структур

107 Січко Тетяна Василівна Прикладні аспекти розрахунку структурно-топологічних характеристик систем Т. В. Січко, К.В. Смоктій А.О. Ткачук Дніпро Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 22
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічниххарактеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка

108 Січко Тетяна Василівна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством О. М. Шушура, К. М. Довбня, Т. В. Січко немає Зв'язок українська 2018 стаття 21
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею

109 Січко Тетяна Василівна Системний аналіз діяльності підприємства Т. В. Січко Вінниця немає українська 2018 тези 20 no file
Моделювання бізнес-процесів підприємства дозволяє виконувати системний аналіз його діяльності, виявляти недоліки в організації діяльності, а також створювати модель ідеального бізнес-процесу

110 Січко Тетяна Василівна Розробка веб-додатку туристичної фірми Т. В. Січко, Б.О. Юрчук Хмельницький ВІСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ серія: Технічні науки українська 2018 стаття 19
Під час розробки проекту було реалізовано веб-додаток для туристичної фірми. Метою проекту є розробка веб-додатку для туристичної фірми із застосуванням сучасних методологій і технологій. Актуальність проекту полягає в його адаптації до людей з обмеженими можливостями. Розробка відбувалась повністю на стеку JavaScript технологій. За основу взято нові стандарти мов програмування та розмітки, такі як HTML5, CSS3, ES6(ECMAScript 2015). Розробка серверної частини побудована на технологіях JavaScript, зокрема використана платформа Node.js. Для роботи з великим об’ємом інформації було підключено базу даних. З огляду на стек проекту, було обрано базу типу noSQL. Проект доведено до фінальної стадії розробки та реалізовано повний купівельний цикл. Описано особливості проекту та перспективи для подальшого вдосконалення

111 Січко Тетяна Василівна Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження Січко Т.В., Максимчук К.М. немає Ефективна економіка українська 2018 стаття 23
У статті досліджено оптимізацію управління персоналом на умовному сільськогосподарському підприємстві за умов ресурсного обмеження. Розв’язано дві задачі оптимального розподілу робіт між працівниками. Перша задача – знаходження оптимального розподілу погодинних робіт між працівниками. Також було розв’язано задачу оптимального розподілу робіт між працівниками. Для розв’язання задач було застосовано візуальне середовище «Графоаналізатор 3.0». В середовищі «Графоаналізатор» було застосовано алгоритми «Пошуку найкоротшого шляху» та «Визначення максимального потоку». Запропоновані способи оптимізації дають можливість покращити і оптимізувати роботу з персоналом і роботу підприємства в цілому

112 Січко Тетяна Василівна Оцінка ефективності енергоощадної системи підприємств Січко Т.В., Попадинець Н.П. немає АгроСвіт українська 2018 стаття 21
У роботі розглянуто заходи енергозбереження на підприємстві та аналіз їх ефективності. Описано методику визначення економічної ефективності заходів енергозбереження, що поширюються на всі підприємства й організації. У роботі розраховано економічну ефективність проведення енергозберігаючих заходів з метою вибору найкращого з декількох можливих варіантів. Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства, яка дозволить об'єктивно та комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням специфіки діяльності підприємства.

113 Січко Тетяна Василівна Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців Січко Т.В., Маценко А.. немає ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція українська 2018 тези 24
Розглядається інтерактивне навчання як специфічна форма організації пізнавальної діяльності, що спрямована на створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність

114 Січко Тетяна Василівна Аналіз особливостей функціонування інтегрованої системи обробки статистичних даних України Гунько І.В., Січко Т.В., Ігнатов С.Н. Вінниця Техніка, енергетика, транспорт АПК українська 2018 стаття 22
Розглянуто інтегровану систему обробки статистичних даних України (Систему), як елемент науково-дослідної роботи у ННВК Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі. Розглянуто призначення Системи, її основні завдання та принципи роботи. Досліджено структуру системи, що реалізована у формі автоматизованих робочих місць. Кожне автоматизоване робоче місце відповідає за виконання конкретних завдань дослідження та працює на відповідному рівні організаційної структури. Наведено короткий опис кожного із автоматизованих робочих місць у відповідності до рівня організаційної структури

115 Січко Тетяна Василівна Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління Січко Т.В Вінниця Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф., українська 2017 тези 25
Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури підприємства, його взаємодій з ринком та внутрішніх взаємодій в стан, що сприяє максимально ефективному досягненню цілей підприємства в рамках прийнятих стратегій

116 Січко Тетяна Василівна Аналіз використання ресурсного потенціалу ґрунтів Вінницької області Січко Т.В., Гоменюк В.О. немає СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. Грунтознавство українська 2017 стаття 23
Представлено наукове обґрунтування аналізу урожайності та використання ресурсного потенціалу ґрунтів в умовах Вінницької області. Здійснено аналіз використання ресурсу ґрунтів на прикладі озимої пшениці, яка займає найбільшу посівну площу в області. Пропонується розглядати показник урожайності як результат рівня господарювання з врахуванням потенціалу родючості ґрунтів. Пропонується спосіб оцінки рівня врожайності, який враховує два показники: урожайність з 1 гектара і бал родючості ґрунту. Він характеризує рівень використання ресурсу землі і коштів безпосередньо у конкретному господарстві в конкретних ґрунтових умовах. Знаючи бал землі, визначають яку кількість продукції одержали на 1 бал землі (балогектар)

117 Січко Тетяна Василівна Особливості процесного підходу до управління Січко Т.В Львів Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року українська 2017 тези 19
В умовах ринку, який розвивається і здорової конкуренції пропонується використовувати процесний підхід управління. Основні його достоїнства - прозорість, орієнтованість всієї команди на позитивний результат і гнучкість системи управління

118 Січко Тетяна Василівна Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку Січко Т.В., Грабова Н.П. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 27
Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи

119 Січко Тетяна Василівна Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу Січко Т.В немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2016 стаття 17
Розглянуто застосування інформаційних технологій в моделюванні бізнес-процесів підприємства, які засновуються на рішеннях фірми Computer Associates, а саме: CASE-засіб верхнього рівня AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1), MS Excel та MS Project. Докладно розглянуто такі методи моделювання бізнес-процесів, як функціональний, діаграма Ганта та IDEF0. Аналіз та моделювання бізнес-процесів проілюструвано на прикладі підприємства «Концерн Хлібпром», наведено контекстну діаграму і діаграму декомпозиції першого рівня. Спільне використання засобів функціонального моделювання та управління проектами дозволяє комплексно вирішити завдання з реорганізації підприємства та впровадження інформаційних систем, включаючи аналіз, реорганізацію функцій і управління проектом, створеним на основі реорганізованих бізнес-процесів

120 Січко Тетяна Василівна Мережевий підхід до аналізу фінансової системи Січко Т.В Вінниця Проблеми фінансових відносин в умовах глобалізації: тези доповідей українська 2016 тези 25
Розглянуто узагальнення підходів до аналізу структури фінансової системи та її вразливості до системного ризику ліквідності, висвітлення сучасних тенденцій в наукових дослідженнях топології банківських мереж

121 Січко Тетяна Василівна Applied modeling solutions of business processes of enterprises Sichko Т. V., Dovbnya К. М. Хмельницький Сучасні досягнення у науці та освіті : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль) англійська 2019 тези 25
It is suggested to consider visualization of business processes of the enterprise with the help of a such tool as MS Visio 2016, since modeling of business processes is essentially their formalized graphic description

122 Січко Тетяна Василівна Method of indicators forecasting of biomedical images using a parallel-hierarchical network Tetiana V. Sichko; Leonid I. Timchenko; Natalia I. Kokriatskaia; Sergii V. Pavlov; Dmytro S. Stepaniuk; Igor D. Ivasyuk; Róża Dzierżak; Saltanat Amirgaliyeva немає International Society for Optics and Photonics англійська 2019 стаття 26
The article is considering building of the method of prediction of indicators of biomedical images. There was considered structure of the system that have to solve the problem of processing parameters of biomedical images. There was considered the constructing of such system using a parallel-hierarchical network as well

123 Смоктій Кирило Вікторович АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА SHAREРOINT Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Дніпропетровськ Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки українська 2015 стаття 22
Розглянуто актуальність використання в інформаційному просторі підприємства спеціального програмного забезпечення і його окремих компонентів, що забезпечують організацію спільної роботи співробітників в інтернеті, систему єдиного пошуку інформації в корпоративних документах і інформаційних системах, створення ефективно функціонуючих веб-порталів, інтерфейсів для введення, відображення та аналізу інформації. Досліджено архітектурні рішення при створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення Sharepoint компанії Microsoft, розглянуто їхні особливості при розміщенні відповідних компонентів як на локальному, так і хмарному сервері, сформульовані рекомендації з вибору шаблону розміщення

124 Смоктій Кирило Вікторович ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ Січко, Т.В. Смоктій, К.В. Ткачук, А.О. немає Системи та технології (правонаступник наукового журналу “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”) українська 2019 стаття 25
Розроблено односторінковий веб-додаток для обчислення структурно-топологічних характеристик систем, які впливають на різноманітні аспекти розвитку суспільства. Наведено програмну реалізацію алгоритмів обчислень структурно-топологічних характеристик систем, представлено стартовий інтерфейс розробленого додатка. Роботу додатка продемонстровано на прикладі розрахунку структурно-топологічних характеристик організаційної структури компанії, яка розробляє ігри. Окреслено перспективи подальшого вдосконалення розробленого веб-додатка

125 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних та індивідуальних завдань з курсу «Теорія керування» Вайсруб, Н.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Врублевський, В.А. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 28
Методичні рекомендації містять стислі теоретичні положення теорії керування, рекомендації щодо вирішення практичних завдань, приклади розв’язання задач, а також контрольні запитання та завдання для самостійного опрацювання. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології»

126 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних завдань з курсу «Бази даних та інформаційні системи» (проектування баз даних, реляційна алгебра) Римар, П.В. Смоктій, К.В. Смоктій, О.Д. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 28
У методичних рекомендаціях розглянуті принципи проектування систем баз даних та операції реляційної алгебри. Розв’язані типові приклади з тем та наведені задачі для засвоєння матеріалу. Методичні рекомендації призначені для студентів галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології».

127 Смоктій Кирило Вікторович Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 27
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

128 Смоктій Кирило Вікторович Полумарковская модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений Иванченко, О.В. Смоктий, К.В. Вінниця Вісник Донецького національного університету, серія А "Природничі науки" російська 2015 стаття 24
Одна из тенденций развития современных информационных центров проявляется в их стремлении трансформировать традиционно предоставляемые сервисы в сферу облачных вычислений. С этой целью большая часть облачных провайдерских информационных центров старается увеличивать количество физических машин, что приводит к резкому снижению сервисного времени простоя. Однако, с ростом числа физических машин усложняется процедура оценки уровня надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений, снижается ее точность, повышается сложность процессов оптимального управления. Предлагается решить эту проблему путем построения полумарковской модели надежности инфраструктуры, которая, в отличие от известных, учитывает предысторию и многофункциональный характер построения облачной инфраструктуры

129 Смоктій Кирило Вікторович Green IT Engineering: Social, Business and Industrial Applications Oleg Ivanchenkо, Vyacheslav Kharchenko, Borys Moroz, Leonid Kabak, Ivan Blindyuk, Kyrylo Smoktii Берлін немає англійська 2019 монографія 24
This paper addresses a stochastic approach based on Semi-Markov Process modeling in order to determine availability level and energy performance for Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud. It is generally agreed today that Cloud Service Providers try to offer diverse IT services, using large number of physical machines (PMs). It really is created serious energy performance issue for cloud computing systems. In this situation we also propose to use information of Technical and Information State Control System in order to improve monitoring process for IaaS Cloud

130 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 18
Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок щодо теоретикометодологічних, організаційних та історичних засад бібліотекознавства та бібліотечної справи як науки та навчальної дисципліни, з'ясування феномену бібліотеки як соціокультурного явища, ознайомлення з основами організації функціонування бібліотечної справи, розгляд еволюції різних типів і видів бібліотек, особливостей їх функціонування

131 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 18
Методичні рекомендації призначені для формування навичок практичного застосування теоретичних знань щодо сутності науки «Бібліотекознавство», бібліотечно-інформаційної діяльності та особливостей розвитку і функціонування бібліотек у сучасному суспільстві, державної політики в галузі бібліотечної справи, типології бібліотек, організації бібліотечної мережі в Україні, міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва

132 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 19
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»)

133 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2020 тези 23
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

134 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2019 тези 21
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознавство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

135 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2018 тези 21
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознав-ство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців ви-робничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

136 Яворська Тетяна Михайлівна Актуальні питання розвитку біології та екології : матеріали Міжнар наук.-практ. конф. Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2016 тези 20
Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків України, Білорусі, Вірменії, Молдови, США, Литви та Японії. Розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, фахівців які працюють у галузі біології, екології, охорони довкілля, ме дицини, сільського господарства, лісового господарства,біологічної освіти. За достовірність викладених матеріалів і тексту відповідальність несуть автори тез.

137 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 19
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

138 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 26
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»

139 Ковальска Леся Андріївна ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Ковальська Л. А. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Історичні науки, Том 31 (70). № 4, українська 2020 стаття 20
У статті проведено аналіз теоретичних основ вивчення документального носія інформації, що дає змогу узагальнити комплексне бачення його зовнішніх і внутрішніх ознак документальноінформаційного ресурсу та засобу комунікації з погляду теоретичної й тематико-прикладної проблематики. Метою роботи є необхідність з’ясувати змістове навантаження поняття «документ» у міждисциплінарному дискурсі історичної науки, визначити ролі документа у формуванні соціально-історичної реальності. Наукове дослідження проведено на базі розробленої методології. Застосовано методи історичного документознавства, історичного джерелознавства, архівознавства, інформології й соціальної комунікації, які дали змогу розкрити змістову повноту поняття «документ» як наукової міждисциплінарної проблеми історичної науки

140 Ковальска Леся Андріївна Ретроспективний потенціал документально-інформаційних ресурсів: теоретичні аспекти Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 22
У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито комунікаційні взаємовідношення, виявлено потреби суспільства в інформаційному документальному забезпеченні та створенні конкретних документних форм і організації їх зберігання, що виникли задля задоволення цих потреб. Дослідження дозволило провести вивчення теоретичних основ документально-інформаційних ресурсів, побачити їх можливості, створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як джерела інформації та засобу комунікації окремого періоду з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики.

141 Ковальска Леся Андріївна Видові особливості і класифікація документально-інформаційних ресурсів Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2020 стаття 22
Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні знання історичного документознавства і джерелознавства про видові особливості документально-інформаційного ресурсу і процес їх наступного класифікування. Систематизація та класифікація документально-інформаційних ресурсів розширює можливості вивчення теоретичних основ документа, дозволяє створити цілісне комплексне бачення зовнішніх і внутрішніх ознак документа як ресурсу інформації та засобу комунікації з точки зору теоретичної і тематико-прикладної проблематики. Історичне документознавство, архівознавство і джерелознавство передбачають використання міждисциплінарних методологічних засад наукового дослідження документально-інформаційних ресурсів. Процес класифікації документальноінформаційних ресурсів конкретного проблемно-історичного дослідження включає в себе той факт, що вони є органічним складником інформаційного минулого України

142 Ковальска Леся Андріївна Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливості Ковальська Л. А. немає Вісник Книжкової палати українська 2020 стаття 23
Вагомим елементом документознавчого дослідження є феномен документа як носія історичної інформації. Він являє собою обсяг надбань, створених у процесі людської діяльності, що відображають управлінські, політичні, соціальні, економічні, ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2020. № 4 31 психологічні, комунікаційно-інформаційні, культурні аспекти та особливості розвитку тогочасного суспільства, влади, системи цінностей і моралі, мотивів та стереотипів людської поведінки. Опрацьований у дослідженні інформативний потенціал публіцистики структуровано за жанровим принципом на інформаційний, інформаційно-аналітичний, літературний, що висвітлює актуальні питання та явища поточного життя суспільства. В різних історичних умовах твори публіцистики виконували соціальну, політичну та ідеологічну роль.

143 Римар Павло Володимирович ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ . Римар, П.В. Вінниця Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» українська 2020 тези 22
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

144 Римар Павло Володимирович МАНІПУЛЯТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА .. Вєтров, О. С., Римар П. В. Вінниця Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» українська 2019 тези 16
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознавство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

145 Єпік Марина Олександрівна МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗНАНЬ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М.О. немає Международная Академия Журнала Web of Scholar українська 2019 стаття 14
В статье предлагается модель представления экспертных знаний в интеллектуальной системе диагностики заболеваний. Рассмотрена проблема репрезентации знаний. Разумно использование модели, основанной на правилах. Приведено определение лингвистической переменной. Описание знаний о системе представлено в виде лингвистических переменных. Приведен фрагмент описания лингвистических переменных системы. Описана база нечетких правил системы. Приведено описание формы нечетких правил. Приведены примеры внешнего и внутреннего представления знаний.

146 Єпік Марина Олександрівна МЕХАНІЗМ НЕЧІТКОГО ВИВЕДЕННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М.О. немає Open Access Peer-reviewed Journal Science Review українська 2019 стаття 16
Статья посвящена рассмотрению механизма нечеткого вывода в интеллектуальной системе диагностики заболеваний. Описан процесс реализации метода вывода. Представлена ​​общая структура модели диагностики заболеваний. Рассмотрен пример фрагмента модели. Представлено описание базы нечетких правил интеллектуальной системы. Приведены примеры внешнего и внутреннего представления правил. Рассмотрены этапы алгоритма нечеткого вывода Мамдани. Представлено описание применения алгоритма Мамдани для интеллектуальной системы диагностики заболеваний

147 Єпік Марина Олександрівна ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ Єпік М. О. немає Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» February 28, 2019 українська 2019 тези 14 no file
немає

148 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи менеджера автосалону Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 18 no file
немає

149 Єпік Марина Олександрівна Додаток для слідкування за здоров’ям Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 14 no file
немає

150 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи адміністратора фотоательє Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 стаття 14 no file
немає

151 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи платної стоматологічної поліклініки Єпік М.О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 14 no file
немає

152 Єпік Марина Олександрівна Торговий телеграм бот Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 15 no file
немає

153 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи менеджера агенції з продажу авіаквитків Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 13 no file
немає

154 Єпік Марина Олександрівна Веб-сайт спортивних новин Єпік М. О. немає Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 12 no file
немає

155 Єпік Марина Олександрівна Програмний модуль автоматизації роботи адміністратора салону краси Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 14 no file
немає

156 Єпік Марина Олександрівна Розробка веб-сайта кінотеатра «classical cinema» Єпік М. О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 15 no file
немає

157 Єпік Марина Олександрівна Десктопний додаток «книга рецептів» Єпік М.О. Вінниця Праці студент. наук. конф.фіз.-техн. ф-ту ДонНУ ім. Василя Стуса за 2018-2019 навч. рік українська 2019 тези 13 no file
немає

158 Ковальска Леся Андріївна Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу Ковальська Л. А. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, № 1 українська 2021 стаття 14
немає