Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390420

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Довбня Катерина Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: розробка методів розв’язку мішаних задач теорії оболонок за допомогою граничних інтегральних рівнянь і теорії узагальнених функцій
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org//0000-0002-2466-8203
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qC43TU0AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8924313700
Web of Science:
Корп.ел.пошта: kmd@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=44#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Довбня Катерина Миколаївна The generalized function theory use for investigating shells with discontinuity Dovbnya K.M. Хельницький немає англійська 2018 тези 102
Shells of various configuration are widely used in different branches of modern engineering, aircraft building, shipbuilding, industrial and civil building. At the same time the priority is given to the security question. To create strong shell structures it is very important to investigate their tense-deformed state. Since in every physical body there are a lot of structural defects, then it makes the task very difficult. According to experimental research data the presence of holes, cracks, structural sections, inclusions and the other stress concentrators has an essentially impact on bearing capacity of structures

2 Довбня Катерина Миколаївна Construction and investigation of the third-order approximation to the solution of the heat-conduction equation for thin shallow shells by using legendre polynomials in the case of stationary heat exchange K. M. Dovbnya, O. D. Dundar немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 112
By using the N th order approximation of temperature function and its first derivative by Legendre polynomials, we construct the solution of problem of heat conduction for a thin-walled shallow isotropic shell and deduce the system of resolving equations for the N th approximation. For the first and third approximations, we solve this problem for the case of concentrated heat sources. In the third approximation, we also construct the plots of the dependences of temperature on the distance to the heat source and on the curvature of the shell under the conditions of symmetric or asymmetric stationary heat exchange

3 Довбня Катерина Миколаївна Системний аналіз Т.В. Січко, К.М. Довбня, В.А. Врублевський Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 98
У методичних вказівках зазначено мету, завдання навчальної дисципліни, подано короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, завдання та контрольні питання. Для студентів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса

4 Довбня Катерина Миколаївна Ефективність алгоритму побудови випадкового латинського квадрату А. С. Акопян, О. С. Вєтров, К. М. Довбня немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 92
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n× n, складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю

5 Довбня Катерина Миколаївна Комп’ютерно-математичне моделювання можливостей корекції визначення переможця голосування методом Борда О. С. Вєтров, К. М. Довбня, Д. О. Ливицька немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 101
Одним із найуживаніших на практиці методів голосування є метод Борда. На сьогодні метод Борда–це не один, а ціла група методів, що мають єдину ідейну основу, і розрізняються у певних деталях реалізації. Метод Борда–це система голосування з єдиним переможцем, у якій кожен виборець ранжує список кандидатів в порядку переваги, тобто метод Борда відноситься класу систем преференціального голосування (як і, наприклад, метод Кондорсе)

6 Довбня Катерина Миколаївна Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством Шушура, О.М. Довбня, К.М. Січко, Т.В. немає Зв'язок українська 2018 стаття 113
Досліджується питання щодо застосування сучасних інформаційних технологій при моделюванні бізнес-процесів підприємства. Розглянуто візуалізацію зазначених бізнес-процесів за допомогою інструментарію MS visio 2016, який дозволяє розв’язувати широкий спектр задач у сфері інформаційних технологій. Моделювання бізнес-процесів розглянуто на прикладі промислового підприємства. наведено концептуальну модель, яка описує укрупнені бізнеспроцеси підприємства. Модель забезпечує розуміння загальних зв’язків між усіма бізнес-процесами підприємства та їх учасниками. Запропоновано діаграму декомпозиції нижнього рівня, а саме управління закупівлею

7 Довбня Катерина Миколаївна Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики Антонов, Ю.С. Довбня, К.М. Римар, П.В. Смоктій, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 100
У методичних рекомендаціях подано загальні положення щодо проходження навчальної (комп’ютерної) практики, варіанти індивідуальних завдань та приклади оформлення звітної документації. Призначено для студентів I курсу галузей знань 11 «Математика і статистика» та 12 «Інформаційні технології» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса