Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117665
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 073 - Менеджмент

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=073#search

Безгін Костянтин Сергійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: проблеми створення інноваційних цінностей, рефлексивне управління, поведінкова економіка, критичне мислення, управлінський вплив та взаємоді
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2077-8023
Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user= 5ZXtUmwAAAAJ&hl=tr
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: k.bezghin@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=98#search


Дороніна Ольга Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: ринок праці та освітніх послуг, стимулювання праці та мотивація персоналу, кадрова політика, антикризова кадрова політика, гідна праця, менеджмент персоналу
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7430-4881
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user= B0WnH8wAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAF-5573-2021/
Корп.ел.пошта: o.doronina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=100#search


Козловський Сергій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: економіка, менеджмент, фінанси, безпека, державне управління, демографія, моделювання та прогнозування економічних процесів
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0707-4996
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=akZy-v8AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35758782600
Web of Science:
Корп.ел.пошта: s.kozlovskyy@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=192#search


Лактіонова Олександра Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: фінансовий розвиток, гнучкість фінансової системи, фінансова стійкість закладів вищої освіти; управління фінансовими ризиками; фінансове забезпечення та екосистема розвитку бізнесу; циклічність економіки та фінансові цикли; фінансова архітектура корпорації та концентрація власності
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра фінансів і банківської справи
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6472-6503
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-dqlS9oAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35758779200
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Alexandra_Laktionova
Корп.ел.пошта: Laktionova.loa@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=191#search


Половчик Ян

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор габілітований з менеджменту
Звання: Ph.D. in economics
Сфера діяльності: міжнародний бізнес в умовах глобалізації та діджиталізації економіки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl= uk&as_sdt=0%2C5&q=Ян+Половчик&btnG=
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: y_polovchyk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=187#search


Сидорова Антоніна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: статистика, аналітика, економіка, математика,
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: ORCID:ID: 0000-0003-3710-4148
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2ciweyoAAAAJ&hl=uk
Scopus: --
Web of Science:
Корп.ел.пошта: sydorova.sav@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=136#search


Хаджинов Ілля Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: формування мережевих структур та ланцюжків вартості в міжнародному бізнесі, регіональні виміри міжнародної торгівлі
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: 0000-0003-3909-3171
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oEZ0AvoAAAAJ&hl=uk
Scopus: 56497180400
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.khadzhynov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=137#search


Шаульська Лариса Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: трудовий потенціал, ринок праці, соціальна політика, людські ресурси нової економіки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7919-6733
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user= WdJRBkoAAAAJ&hl=uk&authuser=5
Scopus: 57206723645
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.shaulska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=194#search


Боєнко Олена Юріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: маркетинг, брендинг, поведінка споживачів
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра маркетингу
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2209-7731
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1qzdGPgAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Scopus: немає
Web of Science: G-6790-2019
Корп.ел.пошта: o.boienko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=190#search