Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390442

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Нескородєва Тетяна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: інтелектуальні технології аналізу даних, проектування СППР, економіко-математичне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2474-7697
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XmShM6EAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25123353600
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/S-5190-2017
Корп.ел.пошта: t.neskorodieva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=46#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нескородєва Тетяна Василівна Method for Automatic Analysis of Compliance of Expenses Data and the Enterprise Income by Neural Network Model of Forecast Neskorodieva, Tatiana Fedorov, Eugene немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 105
The problem of automation of audit data analysis the prerequisite "Compliance of costs and incomes" based on the forecast is considered. A neural network model for forecast based on a gateway recurrent unit is proposed. For parametric identification of this model, adaptive cross entropy is proposed. This allows you to increase the forecast efficiency by reducing computational complexity and improving the forecast accuracy. Software was developed using the Matlab package that implements the proposed method. The developed software is studied when solving the problem of forecasting indicators in the task of analyzing the data mapping “settlements with suppliers - settlements with customers”

2 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ немає українська 2020 тези 103
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

3 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів виживання людини в екстримальних умовах на прикладі набору даних «titanic» Нескородєва Т.В., Бевз Д.М. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладні інформаційні технології»: збірник наукових праць українська 2020 тези 98
Розглянуто приклад аналізу на основі даних технологічної катастрофи; oтримано описову статистику для змінних набору даних; проаналызовано моделі виживання і перевірено фактори; створено гістограми та графіки

4 Нескородєва Тетяна Василівна FORMALIZATION METHOD OF THE FIRST LEVEL VARIABLES IN THE AUDIT SYSTEMS IT T.V. Neskorodіeva немає Математичні машини і системи англійська 2019 стаття 102
The article is devoted to the problem of creating information technologies for decision support systems in auditing. The problem is relevant because the created IT must provide analysis of large 80 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2019, № 4 amounts of data. This analysis should be invariant with respect to the features of the economic and production activities of the enterprise and its accounting system. It is noted that the data characterizing an enterprise as an audit object is characterized by a global multi-level hierarchical structure of heterogeneous, multi-factorial, multifunctional connections, interdependencies and interactions of its subsystems, from IT control, accounting, management, business, to other IT and systems in structure of the information system of the national economy. It is noted that to create IT conforming to these requirements in previous works, the author proposed a method of generalized-multiple display of audit data

5 Нескородєва Тетяна Василівна Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита Т. В. НЕСКОРОДЕВА немає Системний аналіз, управління та інформаційні технології російська 2017 стаття 105
Визначена інформація синтетичного обліку, яка характеризує стан і результати діяльності підприємства за період перевірки на верхньому рівні. Встановлено взаємозв’язки синтетичного обліку і характеристик підприємства як об'єкта управління. Формалізовані функціональні залежності, що характеризують взаємодію змінних СППР аудиту. Визначено правила і властивості відповідності відображень множин чисельних значень змінних як попередній етап підготовки даних для аудиту. На підставі отриманих результатів сформульована сутність методики узагальнено-множинного відображення інформації в СППР аудиту

6 Нескородєва Тетяна Василівна Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления Нескородева Т.В.. немає Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами російська 2016 стаття 96
Запропоновано методику для множини формального моделювання проблем аудиту первинного обліку відповідно до аналогічної методикою для аналітичного обліку, як складова частина методологічних основ створення і застосування інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації та управління в аудиті. Виділено проблеми аудиту, що вимагають автоматизованої обробки інформації. Встановлено взаємозв'язки між аналізованими множинами аналітичного і первинного обліку. Визначено послідовність відображень множин даних щодо можливих напрямків аналізу. Формалізовані проблеми аудиту первинного обліку. Методика проілюстрована на прикладі перевірки матеріальних витрат операційної діяльності

7 Нескородєва Тетяна Василівна ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ МЕДИЧНОЇ СТРАХОВКИ В США Нескородєва, Т.В. Комар, Ю.О. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 стаття 133
немає

8 Нескородєва Тетяна Василівна Прикладні інформаційні технології Нескородева Т.В.. Вінниця Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених українська 2020 тези 96
немає