Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679411

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Нескородєва Тетяна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: інтелектуальні технології аналізу даних, проектування СППР, економіко-математичне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2474-7697
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XmShM6EAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218242548
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/S-5190-2017
Корп.ел.пошта: t.neskorodieva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=46#search

Праці

Знайдено документів: 32
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нескородєва Тетяна Василівна Method for Automatic Analysis of Compliance of Expenses Data and the Enterprise Income by Neural Network Model of Forecast Neskorodieva, Tatiana Fedorov, Eugene немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 167
The problem of automation of audit data analysis the prerequisite "Compliance of costs and incomes" based on the forecast is considered. A neural network model for forecast based on a gateway recurrent unit is proposed. For parametric identification of this model, adaptive cross entropy is proposed. This allows you to increase the forecast efficiency by reducing computational complexity and improving the forecast accuracy. Software was developed using the Matlab package that implements the proposed method. The developed software is studied when solving the problem of forecasting indicators in the task of analyzing the data mapping “settlements with suppliers - settlements with customers”

2 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій СППР аудиту Нескородєва Т.В., Січко Т.В. Київ немає українська 2020 тези 183
Здійснено аналіз характеристик користувачів інформаційних технологій системи підтримки прийняття рішень аудиту; розглянуто структуру користувачів систем аудиту; структурування груп користувачів виконано на підставі аналізу їх функцій при взаємодії з підприємство; на підставі певної структури користувачів систем аудиту та їх характеристик виділено загальні складові аудиту в середовищі інформаційних технологій; виділено функціональні особливості різних груп користувачів, які визначають вимоги до відповідних інформаційних технологій

3 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів виживання людини в екстримальних умовах на прикладі набору даних «titanic» Нескородєва Т.В., Бевз Д.М. Вінниця Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. вчених «Прикладні інформаційні технології»: зб. наук. пр. українська 2020 тези 163
Розглянуто приклад аналізу на основі даних технологічної катастрофи; oтримано описову статистику для змінних набору даних; проаналызовано моделі виживання і перевірено фактори; створено гістограми та графіки

4 Нескородєва Тетяна Василівна FORMALIZATION METHOD OF THE FIRST LEVEL VARIABLES IN THE AUDIT SYSTEMS IT T.V. Neskorodіeva немає Математичні машини і системи англійська 2019 стаття 175
The article is devoted to the problem of creating information technologies for decision support systems in auditing. The problem is relevant because the created IT must provide analysis of large 80 ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи, 2019, № 4 amounts of data. This analysis should be invariant with respect to the features of the economic and production activities of the enterprise and its accounting system. It is noted that the data characterizing an enterprise as an audit object is characterized by a global multi-level hierarchical structure of heterogeneous, multi-factorial, multifunctional connections, interdependencies and interactions of its subsystems, from IT control, accounting, management, business, to other IT and systems in structure of the information system of the national economy. It is noted that to create IT conforming to these requirements in previous works, the author proposed a method of generalized-multiple display of audit data

5 Нескородєва Тетяна Василівна ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ МЕДИЧНОЇ СТРАХОВКИ В США Нескородєва, Т.В. Комар, Ю.О. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 стаття 260
немає

6 Нескородєва Тетяна Василівна Прикладні інформаційні технології Нескородева Т.В.. Вінниця Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. вчених українська 2020 тези 161
немає

7 Нескородєва Тетяна Василівна Forecast Method for Audit Data Analysis by Modified Liquid State Machine. Neskorodіeva T., Fedorov E. Izonin I. немає CEUR. Proceedings of the 1st International Workshop on Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security англійська 2020 стаття 18
The forecast problem is considered for the audit data analysis automation. A forecast neural network model based on a modified liquid state machine is proposed. To choose the criterion of efficiency estimation of forecast neural network model and to offer the method of parametric identification of forecast neural network model. This allows you to increase the forecast efficiency by reducing computational complexity and improving the forecast accuracy. Software has been developed that implements the proposed method

8 Нескородєва Тетяна Василівна Method of spectral clustering of payments and raw materials supply for the compliance audit planning. Neskorodieva T., Fedorov E. немає Радіоелектроніка, інформатика, управління, № 1 англійська 2021 стаття 19
The analytical procedures used in the audit are currently based on data mining techniques. The work solves the problem of increasing the efficiency and effectiveness of analytical audit procedures by clustering based on spectral decomposition. The object of the research is the process of auditing the compliance of payment and supply sequences for raw materials.

9 Нескородєва Тетяна Василівна Automatic Analysis Method of Audit Data Based on Neural Network Mapping. Neskorodieva T., Fedorov E. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2021 стаття 17
The work solves the problem of increasing the efficiency and effectiveness of analytical audit procedures by automating data comparison by neural network mapping. The object of the research is the process of auditing the compliance of payment sequences and supply for raw materials. The vectors of signs for the objects of the sequences of payment and supply of raw materials are generated, which are then used in the proposed method

10 Нескородєва Тетяна Василівна Intellectual Algorithm Implementation for Megacity Traffic Management Nikolyuk P., Neskorodieva T., Fedorov E., Chioma E. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2021 стаття 20
The research aims to create technology to improve the capacity of urban transport networks. An algorithm for constructing an optimal route for each vehicle in a large city has been developed with a route correction in real time in accordance with the dynamics of changes in the traffic situation. Technically, the procedure for regulating vehicle flows is carried out by automating traffic control at each intersection and road sections between neighboring intersections

11 Нескородєва Тетяна Василівна Method for automatic processing of audit content based on bidirectional neural network mapping Neskorodieva T., Fedorov E. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2021 стаття 20
Currently, the analytical procedures used during the audit are based on data mining techniques. The object of the research is the process of the content auditing of the receipt of raw materials for production and the manufactured products. The aim of the work is to increase the effectiveness and efficiency of audit due to mapping by full (bidirectional) counterpropagating neural network of content of the receipt of raw materials for production and the manufactured products while automating procedures for checking their compliance

12 Нескородєва Тетяна Василівна Neural Network Detection Method of Data Anomalies of Wastefree Production Audit. Neskorodieva T., Fedorov E., Neskorodieva A. та ін. немає Computer Systems and Information Technologies англійська 2021 стаття 18
The paper presents a method for the detection of anomalies in waste-free production audit data based on the neural network model of Gauss-Bernoulli of the forward only restricted Cauchy machine (FORCM). The purpose of the work is to increase the efficiency of audit data analysis of waste-free production on the basis of the neural network model of anomalies detection without the use of the marked data that simplifies audit

13 Нескородєва Тетяна Василівна Neural Network Models Ensembles for Generalized Analysis of Audit Data Neskorodieva T.V., Fedorov E.E. немає nternational scientific-practical conference англійська 2022 стаття 20
Home Mathematical Modeling and Simulation of Systems Conference paper Neural Network Models Ensembles for Generalized Analysis of Audit Data Transformations Tetiana Neskorodieva & Eugene Fedorov Conference paper First Online: 23 February 2022 213 Accesses Part of the Lecture Notes in Networks and Systems book series (LNNS,volume 344) Abstract We consider the problem of generalized analysis of audit data based on transformation models ensemble, which are based on artificial neural networks with associative memory and structural and parametric identification through clustering. This allows to increase the efficiency of the audit data analysis by reducing the computational complexity of structural and parametric identification (using the parallel processing technology CUDA and clustering in batch mode), increasing the accuracy of the analysis (using the adaptive structure of neural network models of transformation and joint clustering of training input and output data)

14 Нескородєва Тетяна Василівна Metaheuristic method for searching quasi-optimal route based on the ant algorithm and annealing simulation Neskorodieva T., Fedorov E., Chychuzhko M., Chychuzhko V. немає Radioelectronic and Computer Systems англійська 2022 стаття 19
Today, for intelligent computer systems of general and special purpose, the task of finding the optimal route is actual. Currently, there is a problem of lack of efficiency of methods for finding the quasi-optimal route. The object of the research is the process of solving optimization problems of finding a route. The subject of the research is a method for finding a quasi-optimal route based on metaheuristics. The current work increases the efficiency of searching for a quasi-optimal route using a metaheuristic method based on the ant algorithm. To achieve this goal, the work was created a method based on the ant algorithm and simulated annealing for the traveling salesman problem, was formulated the problem of the shortest path in the world of tiles, was developed a method based on the ant algorithm and simulated annealing for the problem of the shortest path in the world of tiles.

15 Нескородєва Тетяна Василівна Method Detection Audit Data Anomalies on Basis Restricted Cauchy Machine Neskorodieva T., Fedorov E., Smirnov O., Rudakov K., Neskorodieva A. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2022 стаття 23
The paper presents a method for the anomalies detection in waste-free production audit data based on the neural network model of Gauss-Bernoulli bidirectional restricted Cauchy machine (BRCM). The purpose of the work is to increase the efficiency of audit data analysis of wastefree production on the basis of the neural network model of anomalies detection without the use of the marked data that simplifies audit. To achieve this goal, the following tasks have been set and solved: offered model of generalized multiple transformations of audit data in the form of a two-layer neural network

16 Нескородєва Тетяна Василівна Ukraine – russia: fuzzy cognitive modeling of an asymmetrical conflict. Korniyenko V., Rotshtein A., Neskorodieva T., Katielnikov D. немає Evropský politický a právní diskurz European political аnd law discourse англійська 2022 стаття 21
Using the example of the modern military conflict between the Russian Federation and Ukraine, the article reveals the essence of the concept of "asymmetric conflict" as an ideal type, which allows building a network of concepts for the purpose of further studying the phenomenon of hostilities, as well as building forecasts of the development of the military-political situation. The conceptual provisions of the organization of asymmetric countermeasures against the aggression of a "more powerful" state in military terms by the "victim state" regarding the protection of its fundamental vital national interests are substantiated

17 Нескородєва Тетяна Василівна Методологія створення інтелектуальних агентів Нескородєва Т.В., Федоров Є.Є., Нечипоренко О.В. немає Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень українська 2022 тези 18
Четверта промислова революція або Industry 4.0 призвела до швидких змін у технологіях, виробничих та соціальних і процесах у 21 столітті через зростаючий взаємозв'язок та інтелектуальну автоматизацію [1]. Частиною цієї фази промислових змін є побудова комп'ютерних систем шляхом об'єднання штучного інтелекту з робототехнікою, що стирають межі між фізичним, цифровим та біологічним світами. Одним із підходів до побудови таких комп'ютерних систем є використання мультиагентних систем.

18 Нескородєва Тетяна Василівна Методологія створення інтелектуальних мультиагентних систем Нескородєва Т.В., Федоров Є.Є., Нечипоренко О.В немає Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства українська 2022 тези 17
Метою роботи є створення методології побудови інтелектуальних агентів на основі штучних нейронних мереж, навчання з підкріпленням та метаевристиками

19 Нескородєва Тетяна Василівна Spectral clustering method for audit task of compliance of payment and raw materials. Neskorodieva T.V., Fedorov E.E. немає Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій англійська 2020 тези 13 no file
немає

20 Нескородєва Тетяна Василівна Formalization method of the first level variables in the audit systems IT. Neskorodieva T.V. Чернигів Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 - 26 червня 2019 р.) / англійська 2019 тези 16
Currently, the actual scientific and technical problem of information technologies in the financial and economic sphere is the automation of analyzing large amounts of financial and economic information of enterprises stored and received online in databases of local and global computer systems in order to formulate recommendations in audit.

21 Нескородєва Тетяна Василівна Побудова моделей передбачення зростання ціни комп’ютерів на основі дата сету basic.Computer.data Войтко Б.С., Нескородєва Т.В. Вінниця Прикладні інформаційні технології українська 2021 тези 16 no file
немає

22 Нескородєва Тетяна Василівна Розробка мобільного додатку для продажу музичних інструментів Жеребцов О.М., Нескородєва Т.В немає Прикладні інформаційні технології українська 2022 тези 14
Розрoбка мобiльних додатків стає актуальнiшoю не те що з кожним роком, а і з кожним мiсяцем. Десятки, навіть сoтні нових мобільних дoдатків виходять на oнлайн-майданчиках кoжен день. В умовах такої високої кoнкуренції складнo пропoнувати щось нове, але креативні розробки у cпівпраці з хoрошим маркетингом мoжуть принести великі прибутки своїм твoрцям, i яскраве пiдтвердження цьoму - гучна поява TіkTоk.

23 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів впливаючих на рівень щастя населення методами статистичного навчання Кучер М.О., Нескородєва Т.В. немає Комп’ютерні технології обробки даних українська 2021 тези 16
На сьогодні все більше країн слідкують за рівнем щастя своїх громадян, оскільки розвинуті країни вже давно легко забезпечують первинні потреби. У зв’язку є необхідність розуміння тих факторів, що впливають на рівень щастя безпосередньо. Актуальним напрямком в цьому контексті є застосування аналізу наявних в нас даних за допомогою R.

24 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз даних про мобільні додатки apple ios засобами мови R Огороднік М. О. Нескородєва Т.В. немає Комп’ютерні технології обробки даних українська 2021 тези 11
Один з найперспективніших продуктів цифрового ринку є мобільні додатки, які є окремим програмним забезпеченням для кожної операційної системи будь-якого мобільного пристрою. Велика частина мобільних пристроїв функціонують на базі операційної системи Apple IOS, тому розглянемо набір даних аналітики по мобільних додатках Apple IOS [1] для прогнозування та планування наступних застосунків розробниками.

25 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз даних для прогнозування серцевої недостатності засобами мови R Хмелівський Ю.С., Нескородєва Т.В. Вінниця Комп’ютерні технології обробки даних українська 2021 тези 13
Люди з серцево-судинними захворюваннями або люди з високим серцевосудинним ризиком (через наявність одного або кількох факторів ризику, таких як гіпертонія, діабет, гіперліпідемія або вже встановлене захворювання) потребують раннього виявлення та лікування, при цьому модель машинного навчання може бути дуже корисною. Даний датасет створений для визначення захворювання серця. Він містить 918 унікальних рядків та 11 стовпців із характеристиками людини і один бінарний стовпець відгук.

26 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз факторів, що призводять до серцево-судинних захворювань Чернега В.М., Нескородєва Т.В. Вінниця Комп’ютерні технології обробки даних українська 2021 стаття 12
На сьогоднішній день серцево-судинні захворювання – одна з найбільш частих причин смертності людей у світі. Вони пов’язані із патологіями в серцево-судинній системі, що виникають на фоні різних факторів. В залежності від патології серцево-судинні захворювання поділяють на різні типи, наприклад аритмія, хвороби кровоносних судин, ішемічна хвороба серця, кардіоміопатія, міокардит, аневризма аорти тощо

27 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз та оптимізація проекту «Розробка та налагодження виробництва нової моделі смартфону на підприємстві» засобами MS Project Нескородєва Т.В., Новицький М.О. Вінниця Прикладні інформаційні технології українська 2022 тези 15
Програмний продукт MS Project на платній основі надає можливості для створення, керування, представлення, автоматичного планування проектів, що діляться на етапи. Є можливість слідкувати за виконанням проекту поетапно, а також встановлювати погодинну вартість роботи над кожним етапом, включаючи понаднормові. Неможливо також не вказати на наявність реального світового попиту на програму-помічник у плануванні, яка буде легкою в опануванні завдяки величезному представництву на ринку продукції Microsoft, знайомому усім інтерфейсу та принципу роботи

28 Нескородєва Тетяна Василівна Аналіз даних про мобільні додатки APPLE IOS засобами мови R Нескородєва Т.В., Огороднік М. О. Вінниця Прикладні інформаційні технології українська 2022 тези 16
Сьогодні майже кожна людина не уявляє свого існування без мобільного телефону, який виконує не лише функції зв’язку, а й багато інших. Внаслідок цього одним із найперспективніших продуктів цифрового ринку є мобільні додатки, які є окремим програмним забезпеченням для кожної операційної системи. Найпопулярнішими операційними системами є Android та Apple IOS. Розглянемо набір даних аналітики по мобільних додатках Apple IOS

29 Нескородєва Тетяна Василівна Відбір та регуляризація лінійних моделей Неcкородєва Т.В., Резнік Р.Ю. Вінниця Прикладні інформаційні технології українська 2022 тези 15
немає

30 Нескородєва Тетяна Василівна Дослідження переваг хмарного сервісу AMAZON WEB SERVICES - SAGEMAKER для прикладного застосування в машинному навчанні Нескородєва Т. В., Бушменьов В.Є. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень українська 2022 тези 14
Актуальність полягає в тому, що хмарні технології — відносно нове явище в Інтернеті в цілому і зокрема в машинному навчанні. Одним із основних переваг хмарних обчислень є наявна маштабуємість, цінова ефективність, інноваційність та безпечність. Саме ці фактори надають змогу маштабувати рішення негайно та мати вплив на певний віртуальний продукт. Головною особливістю хмарних сервісів є те, що вони надають можливість бізнесу сконцентруватись на продукті, його гнучкості та ефективності, а не витрачати час на розуміння та керування важкою програмною інфраструктурою

31 Нескородєва Тетяна Василівна Дослідження методів аналізу даних інтернет-магазину музичних інструментів Нескородєва Т. В., Жеребцов О.М. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень українська 2022 тези 15
Актуальність розробки саме мультиплатформних додатків полягає в їх універсальності, швидкості створення та виходу на ринок, а також нижчій вартості. Ці додатки іноді ще називають крос-платформними. Універсальні програми, не прив’язані до платформи, у розробці використовуються одночасно нативні та веб технології. Якщо прирівнювати їх до нативних додатків, гібрид буде дешевшим, а ще частіше - зручнішим та доступнішим значно більшій аудиторії користувачів.

32 Нескородєва Тетяна Василівна ЕКСПЕРТНІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ Т. В. Нескородєва, Є. Є. Федоров, Т. В. Січко, А. Р. Нескородєва Вінниця немає українська 2023 навч. посіб. 2
Навчальний посібник призначений для знайомства з експертними та рекоменда-ційними системами, що базуються на методах штучного інтелекту, та спрямований на формування і розвиток компетентностей та програмних результатів навчання у здобувачів вищої освіти спеціальностей галузі 122 «Комп’ютерні науки», 125 «Кібер-безпека», 113 «Прикладна математика»