Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547602

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 422
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Жильцова Світлана Віталіївна Oxidative destruction of methyl violet dye by Fenton and Ruff systems S. V. Zhyltsova, L. O. Makarova, O. V. Plyushko, I. O. Opeida Vasyl’ Stus DonNU немає англійська 2020 тези 208
The efforts of many scientists all over the world are aimed at studying ways of polluted water purification. One of the most widely used are chemical methods, mainly based on oxidative reactions. Hydrogen peroxide in combination with Fe2+(Fenton system) or Fe3+ ions (Ruff system) generate hydroxyl radicals which are effective oxidants for wastewater decontamination. The goal of this work was investigation of Fenton and Ruff systems effectiveness in the reaction of methyl violet dye decolorization.

2 Жильцова Світлана Віталіївна Вплив аскорбінової кислоти на ефективність системи Раффа в знебарвленні метилового фіолетового А. М. Мельнікова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда Vasyl’ Stus DonNU немає українська 2020 тези 177
Обсяги антропогенного впливу на навколишнє середовище зростають. Найнебезпечнішим для природних екосистем і здоров’я людини є хімічне забруднення. Багато сполук штучного походження проявляють високу токсичність та стійкість і не розкладаються під дією зовнішніх факторів впливу навколишнього середовища. До таких забрудників належать синтетичні барвники, які часто присутні в промислових стоках виробництв, де вони використовуються

3 Жильцова Світлана Віталіївна Вплив взаємодії полімерної матриці епоксидно-полісилоксанових композитів з металевими підкладками на структуру межі поділу фаз В. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Є. О. Пащенко, В. І. Штомпель Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника, технология его изготовления и применения українська 2019 стаття 214
Проведено рентгеноструктурне дослідження епоксидних нанокомпозитів з різним вмістом полісилоксанових частинок та високодисперсного вуглецевого наповнювача, які були нанесені на поверхні сталі 12Х18Н10Т, сплаву алюмінію Д16, сплаву титану ВТ1-0 та молібдену. Показано, що взаємодія епоксидного полімеру, модифікованого 3 мас.% полісилоксанових частинок, яка відбувається з поверхнями всіх матеріалів, приводить до зміни структури межі поділу фаз, тоді як чистий епоксидний полімер не взаємодіє лише з поверхнею молібдену.

4 Жильцова Світлана Віталіївна Оксидативна деструкція барвника метилового фіолетового системою Раффа О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 170
В останні роки жорстко постало питання збереження водних ресурсів. Забруднення води відходами виробництва, а саме синтетичними барвниками, які застосовуються в текстильний, паперовій, лакофарбовій промисловості, становить серйозну екологічну небезпеку. Відтак, розробка та дослідження очистки стічних вод стають все більш актуальними. Перспективним способом очистки є використання реактиву Фентона та системи Раффа у процесах хімічної деструкції барвників

5 Жильцова Світлана Віталіївна Effect of the Silicon-Containing Phase on the Hierarchy of the Structure of Epoxy–Silica Nanocomposites E. A. Lysenkov, N. G. Leonova, S. V. Zhiltsova Springer New York Theoretical and Experimental Chemistrу англійська 2019 стаття 197
Structural features of epoxy–silica nanocomposites obtained by cationic polymerization were studied by small-angle X-ray scattering. An increase in the amount of the inorganic phase in this system leads to greater aggregation of the silica particles. The structure of such systems is described satisfactorily be a model with multilevel fractal aggregation. Fractal analysis was used to identify the type of fractal aggregates of each structural level and to determine their dimensions.

6 Жильцова Світлана Віталіївна Структурні особливості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова, Е. А. Лисенков немає Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: українська 2019 тези 205
Полімерні нанокомпозитні матеріали знаходять широке застосування в різних галузях промисловості за рахунок унікального поєднання комплексу властивостей полімерної матриці і наповнювача. До таких систем відносять і епоксидно-полісилоксанової композити. Крім можливості в широких межах варіювати властивості полімерної складової за рахунок зміни типу епоксидного олігомеру і способу затвердіння, введення полісилоксанової наповнювача в такі системи дозволяє отримувати матеріали з більш високою твердістю, адгезію до різних поверхонь, термічною стабільністю, механічною міцністю тощо.

7 Жильцова Світлана Віталіївна Застосування системи Раффа в окислювальному знебарвленні метилового фіолетового А. М. Мельнікова, О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Застосування системи Раффа в окислювальному знебарвленні метилового фіолетового. українська 2019 тези 205
Безперервне надходження важко окислюваних органічних сполук у навколишнє середовище через стічні води (як основне джерело забруднення) призводить до зростання шкідливого впливу на водну систему в цілому. Обробку стічних вод, що містять подібні речовини, зазвичай здійснюють стандартними прийомами очистки, які характеризуються невисокою ефективністю очищення

8 Жильцова Світлана Віталіївна Використання добавок поверхнево-активних речовин для зміни ефективності реакції Фентона О. О. Іващук, Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) українська 2019 тези 181
Очищення стічних вод від органічних речовин є актуальною проблемою, яку вирішують з використанням біологічних, фізичних, хімічних методів. Зокрема, для окислювальної деструкції забрудників різної природи може бути використана система Фентона

9 Жильцова Світлана Віталіївна Оксидативна деструкція барвника метилового фіолетового системою Раффа О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 184
В останні роки жорстко постало питання збереження водних ресурсів. Забруднення води відходами виробництва, а саме синтетичними барвниками, які застосовуються в текстильний, паперовій, лакофарбовій промисловості, становить серйозну екологічну небезпеку. Відтак, розробка та дослідження очистки стічних вод стають все більш актуальними. Перспективним способом очистки є використання реактиву Фентона та системи Раффа у процесах хімічної деструкції барвників.

10 Жильцова Світлана Віталіївна Окислювальне знебарвлення метилового фіолетового та індигокарміну реактивом Фентона в присутності речовин природного походження Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда немає Current chemical problems (CCP-2019): українська 2019 стаття 199
Забруднення водойм барвниками є серйозною проблемою у більшості країн світу. Висока концентрація цих речовин у стічних водах здатна порушувати біологічну якість води, тому вилучення барвників є основною задачею для відповідних галузей промисловості. Хімічні методи очищення є найефективнішими, тому що можуть привести майже до повної мінералізації органічних забрудників (RH) та застосовуються для більш широкого спектру речовин. Більшість сучасних хімічних методів засновано на процесах окислення, зокрема, з використанням реагенту Фентона. Метою даного дослідження було встановлення впливу добавок речовин природного походження на окислювальне знебарвлення метилового фіолетового (МФ) та індигокарміну (ІК) системою Фентона

11 Жильцова Світлана Віталіївна Дослідження методом інфрачервоної спектроскопії формування структури епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту Гаврилова В. С., Пащенко Є. О., Жильцова С. В., Остапюк С. М. немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения українська 2018 стаття 199
Наведено результати досліджень методом ІЧ-спектроскопії зміни хімічної будови і природи хімічних зв'язків епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з підвищеною адгезією до титанових сплавів при введенні частинок модифікуючої добавки і високодисперсного антифрикційного наповнювача, а також під дією великих зсувних напружень у процесі холодного пластичного деформування.

12 Жильцова Світлана Віталіївна Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method Svitlana Zhil’tsova, Oleksandr Brovko, Natalya Leonova Lviv Polytechnic National University Chemistry & Chemical Technology англійська 2018 стаття 191
Viscoelastic properties of amine-cured epoxy-titania composites were investigated. The composites were synthesized by the sol-gel method and analysis of their physico-mechanical properties indicated that higher TiO2 content causes the decrease in glass transition temperature of the composites. Non-linear change of crosslink density with a filler content was observed

13 Жильцова Світлана Віталіївна Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization N. G. Leonova, V. M. Mikhal’chuk, S. V. Zhyltsova Springer New York Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2018 стаття 196
Small-angle X-ray scattering indicates that increase of the silica particle (PSP) content leads to changes in the fractal organization of epoxy-silica composites and in the number of levels of self-similarity. Fractal structures of the primary silica particles in the size range of 4-14 nm are formed, and with increasing particle size they aggregate to form surface fractals with sizes of ~35-40 nm in the polymeric matrix of the composites.

14 Жильцова Світлана Віталіївна Особливості структури епоксидно-силоксанових нанокомпозитів, отриманих золь-гель методом при різному способі формування полімерної матриці С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Ю. П. Гомза, В. В. Клепко Інститут хімії високомолекулярних сполук ВМС-2018: тези доповідей ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук українська 2018 тези 206
Epoxy-silica nanocomposites were synthesized by the sol-gel method through cationic polymerization or anhydride curing. Primary silica particles were formed in the absence or presence of epoxy resin. The cured samples were characterized by small-angle X-ray scattering. It was shown that primary silica particles form branched mass fractals with dimensions from Dm 2.0 to 2.5, depending on the resin and curing procedure used, filler content and way of silica particles’ sol formation. With silica content increase from 0.5 to 3.0 wt.% the formation of secondary surface fractals was observed.

15 Жильцова Світлана Віталіївна Захисні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів, отриманих золь-гель методом при різному способі формування полімерної матриці Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова немає Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 тези 178
немає

16 Жильцова Світлана Віталіївна Особливості структури та властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення, одержаних золь-гель методом С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Ю. П. Гомза, В. С. Гаврилова ЖДУ ім. І. Франка ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» українська 2018 тези 192
немає

17 Жильцова Світлана Віталіївна Термічні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, C. В. Жильцова ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 183
немає

18 Жильцова Світлана Віталіївна Знебарвлення розчину метилового фіолетового при дії системи Н2О2 + Fe3+ О. В. Плюшко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 172
немає

19 Жильцова Світлана Віталіївна Ефективність реакції Фентона в процесі знебарвлення метилового фіолетового Л. О. Макарова, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 172
немає

20 Жильцова Світлана Віталіївна Окислення барвників хромового темно-синього та метилового фіолетового пероксидом водню в присутності солей перехідних металів Н. В. Куценко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 206
немає

21 Жильцова Світлана Віталіївна Thermal and physico-mechanical properties of antifriction solid lubricant for cold plastic deformation of titanium alloys V. S. Gavrilova, E. A. Pashchenko, S. V. Zhil’tsova, V. M. Mikhal’chuk, E. P. Mamunya, S. N. Dub, V. N. Tkach Allerton Press, Inc Journal of Superhard Materials англійська 2017 тези 183
The results of the investigations of thermophysical characteristics, thermomechanical and mechanical properties of epoxy-polysiloxane nanocomposites with different contents of modifying additives in the presence of fine-grained antifriction fillers. It is shown that the joint influence of the modifier (polysiloxane particles) and filler (graphite) on the formation of the composite structure during the hardening results in the essential improvement of its physico-mechanical properties

22 Жильцова Світлана Віталіївна Эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга, С. В. Жильцова немає Клеи. Герметики. Технологии російська 2017 тези 203
Золь-гель методом синтезированы эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации на основе эпоксидной смолы EPONEX 1510 и тетраэтоксисилана, обладающие высокой адгезией, прочностью при ударе и химической стойкостью. Потенциодинамическим методом установлено, что эффективность антикоррозионной защиты поверхности алюминиевого сплава Д16 эпоксидно-полисилоксановыми композитными покрытиями составила 98,4—99,9%.

23 Жильцова Світлана Віталіївна Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига, С. В. Жильцова немає Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія українська 2017 стаття 182
Золь-гель методом одержано епоксидно-полісилоксанові нанокомпозити катіонної полімеризації на основі епоксидної смоли EPONEX 1510 і тетраетоксисилану. Вивчено вплив нанонаповнювача на термічні та теплофізичні властивості отриманих полімерів. Встановлено, що зі збільшенням вмісту полісилоксанової складової від 0,5 до 3 мас% підвищуються температура склування, а значення стрибка теплоємності майже не змінюється. Визначено, що максимальна швидкість втрати маси епоксиднополісилоксанових композитів в 1,5 рази менша, ніж у немодифікованого полімеру

24 Жильцова Світлана Віталіївна Епоксидно-силоксанові нанокомпозитні покриття ангідридного тверднення С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига немає Вопросы химии и химической технологии українська 2017 стаття 166
Золь-гель методом отримано оптично прозорі епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення при різному способі формування золів полісилоксанових частинок (ПСЧ). Результати мікроскопічних досліджень вказують на те, що при вмісті SiO2 1 мас.% спостерігається рівномірний розподіл агрегатів первинних наночастинок у полімерній матриці композитів. Збільшення концентрації ПСЧ до 3 мас.% приводить до укрупнення агрегатів та зниження рівномірності їх розподілу

25 Жильцова Світлана Віталіївна Вязкоупругие свойства антифрикционной твердой смазки для холодного пластического деформирования титановых сплавов В. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Н. В. Бабкина, Е. А. Пащенко, И. Ю. Ростоцкий немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения російська 2017 стаття 166
Наведено результати досліджень методом динамічного механічного аналізу в’язкопружних властивостей епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту з підвищеною адгезією до титанових сплавів з різним вмістом модифікуючих добавок у присутності високодисперсних антифрикційних наповнювачів. Встановлено, що з введенням до композиту полісилоксанових частинок і графіту змінюються його в’язкопружні характеристики, що зумовлено різною щільністю зшивання і щільнішою впорядкованою структурою нанокомпозиту

26 Жильцова Світлана Віталіївна Захисні епоксидно-неорганічні нанокомпозитні покриття, одержані золь-гель методом Н. Г. Леонова, І. Ю. Вікулова, С. В. Жильцова ЖДУ ім. І. Франка Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи українська 2017 тези 154
немає

27 Жильцова Світлана Віталіївна Структура і властивості епоксидно-силоксанових нанокомпозитів ангідридного тверднення С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова ДонНУ ім. Василя Стуса Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за пе-ріод 2015–2016 рр українська 2017 тези 176
Використання наночастинок для модифікації епоксидних полімерів дозволяє створювати матеріали з покращеними властивостями відносно вихідного органічного полімеру при невисоких ступенях наповнення завдяки великій питомій поверхні дисперсного наповнювача й, відповідно, великій площі контакту між органічною й неорганічною фазами. Застосування золь-гель методу дає змогу формувати частинки нанонаповнювача in situ всередині органічної матриці, забезпечуючи змішування компонентів системи на молекулярному рівні, що сприяє утворенню систем із рівномірним розподілом наповнювача в полімері.

28 Жильцова Світлана Віталіївна Влияние добавок полисилоксановых наночастиц в эпоксидный полимер на его взаимодействие с поверхностью металлов С. В. Жильцова, В. С. Гаврилова, В. И. Штомпель немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 158
немає

29 Жильцова Світлана Віталіївна Ефективність реакції Фентона в присутності речовин природного походження Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 183
Охорона навколишнього середовища від забруднення є актуальною проблемою сучасності. На сьогоднішній день особлива увага приділяється розвитку нових направлень очистки та нейтралізації забруднених стічних вод. В останні роки значний інтерес викликає метод, заснований на обробці стічних вод реактивом Фентона (суміш пероксиду водню та іонів двовалентного заліза), який використовується для руйнування багатьох видів органічних субстратів. Вивчення дії реактиву Фентона часто проводять із використанням модельних систем, де в якості субстрату використовують синтетичні барвники

30 Жильцова Світлана Віталіївна Вивчення кінетики окислення барвника метилового фіолетового реактивом Фентона Л. О. Макарова, Ю. В. Іванова, С. В. Жильцова, А. М. Ніколаєвський, Й. О. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 161
Барвники є поширеною моделлю при вивченні і розробці процесів водоочищення. Окислення барвників становить не тільки методичний, а й практичний інтерес, оскільки має велике значення для зниження впливу відходів текстильної промисловості на навколишнє середовище. В класичній системі Фентона використовуються іони заліза (ІІ) для каталітичного радикального розпаду пероксиду водню. Метою даної роботи були пошук і дослідження закономірностей реакції окислення органічних сполук реактивом Фентона на прикладі барвника метилового фіолетового при різних умовах проведення реакції.

31 Жильцова Світлана Віталіївна Structure and properties of epoxy-silica and epoxy-titania composites of cationic polymerization N. Leonova, S. Zhiltsova Vilnius University 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings 2017 англійська 2017 тези 160
немає

32 Жильцова Світлана Віталіївна Oxidative destruction of methyl violet and methylene blue dyes by Fenton reaction L. Makarova, Yu. Sergienko, Yu. Ivanova, S. Zhiltsova, I. Opeida Vilnius Universitу 60th International Scientific Conference for Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings англійська 2017 тези 144
немає

33 Жильцова Світлана Віталіївна Теплофизические свойства антифрикционного эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита Теплофизические свойства антифрикционного эпоксидно-полисВ. С. Гаврилова, С. В. Жильцова, Е. А. Пащенко, В. В. Давиденко, А. М. Кошкин немає Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент — техника и технология его изготовления и применения російська 2016 стаття 177
Методом диференційної сканувальної калориметрії отримано термограми зразків антифрикційного епоксидно-полісилоксанового нанокомпозиту на основі епоксидної смоли, модифікованої полісилоксановими частинками, з графітовим наповнювачем. Встановлено, що при введенні в композит полісилоксанових частинок і графіту відбувається зміна теплофізичних характеристик, пов'язана з різною густиною зшивання і більш щільною, упорядкованою структурою нанокомпозиту.

34 Жильцова Світлана Віталіївна Фізико-хімічні основи харчових виробництв О. І. Хижан, С. В. Жильцова Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 145
Навчальний посібник містить теоретичні відомості, контрольні питання про фізико-хімічні основи основних харчових виробництв. Призначено для студентів хімічних факультетів, що навчаються за напрямом «Хімія».

35 Жильцова Світлана Віталіївна Химия высокомолекулярных соединений С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Н. Г. Леонова Вінниця немає російська 2016 навч. посіб. 153
Учебное пособие включает разделы «Синтез полимеров», «Структура полимеров» и «Свойства полимеров» по курсу «Химия высокомолекулярных соединений», а также список вопросов для самоподготовки к каждой теме. Предназначено для студентов химических факультетов, обучающихся по специальности «Химия».

36 Жильцова Світлана Віталіївна Особливостi взаємодiї KMnO4 з N-гiдроксифталiмiдом у розчинах вода-ацетон Ю. Є. Сергієнко, Ю. М. Гринда, С. В. Жильцова, Л. І. Опейда Маріуполь Екологiя, природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладнi аспекти українська 2016 тези 159
немає

37 Жильцова Світлана Віталіївна Корозійна стійкість епоксидно-силоксанових композитів ангідридного тверднення Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, Л. О. Макарова, Р. І. Лига, В. М. Михальчук ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 163
немає

38 Жильцова Світлана Віталіївна Золь-гель синтез епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонною полімеризацією Н. Г. Леонова, С. В. Жильцова, Р. І. Лига, В. М. Михальчук ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 174
немає

39 Жильцова Світлана Віталіївна Термомеханический анализ эпоксидно-неорганических композитов с комбинированными наполнителями С. В. Жильцова, В. С. Гаврилова, Е. П. Мамуня, М. В. Юрженко ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 201
немає

40 Жильцова Світлана Віталіївна Про реактивність частинок в реакції відриву H-атома при окисненні N-гідроксифталіміду перманганатом калію Ю. Є. Сергієнко, С. В. Жильцова, Л. І. Опейда ДонНУ ім. Василя Стуса ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2016 тези 161
немає

41 Мельниченко Василь Іванович Полімери на основі фторакрилатів В. І. Мельниченко, К. І. Манько, О. М. Шендрик Вінниця немає українська 2018 монографія 148
Наведені аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоціатів, їх вплив на реакцію кополімеризації, Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання

42 Мельниченко Василь Іванович Кинетические параметры сополимеризации метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей разной полярности Батиг С. М., Мельниченко В. И немає Вісник Донецького національного університету. Серія А. Природничі науки російська 2014 стаття 189
Изучена инициированная радикальная сополимеризация метилметакрилата с метакриловой кислотой в среде растворителей различной полярности: ацетона, толуола и метанола. Установлено влияние полярности среды на скорость реакций сополимеризации и величину энергии активации, а также состав сополимеров

43 Мельниченко Василь Іванович Сополимеризация метилметакрилата с метакриловой кислотой в присутствии растворителей различной полярности Батиг С.М., Мельниченко В.И Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 162
Полученные зависимости позволяют предполагать механизм образования ассоциатов как между мономерами, так и с молекулами растворителей

44 Мельниченко Василь Іванович Состав, термомеханические свойства сополимеров на основе фтор(мет)акрилатов Батиг С.М., Манько К.И., Мельниченко В.И. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 тези 168
Исследован состав сополимеров в зависимости от состава исходной мономерной смеси. Определены температуры стеклования, набухания, вязкость растворов полученных полимеров

45 Мельниченко Василь Іванович Кополімеризація фторованих мономерів з метилметакрилатом Бодня Ю.М., Батіг С.М., Мельниченко В.І. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 171
Досліджена ініційована пероксидом лаурилу кополімеризація 1,1,3–тригідротетрафторпропілметакрилату, 1,1,5-тригідрооктафторамілметакрилату, ди-(2,2,3,3,4,4,5,5)-октафторпентанового естеру бутендіової кислоти з метилметакрилатом до глибоких стадій при температурі 338 К. Швидкості кополімеризації фторованих мономерів з ММА на всіх стадіях процесу нижчі за швидкості гомополімеризації ММА і зменшуються зі збільшенням кількості атомів фтору у складі молекули

46 Мельниченко Василь Іванович Кополімеризація метилметакрилату з фторованими мономерами Мельниченко В.І., Манько К.І. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр українська 2017 стаття 184
Опираючись на асоціативну природу фторалкілметакрилатів визначені ступені асоціації сумішей фторметакрилатів з метилметакрилатом і встановлена залежність їх від складу мономерної суміші. Зі збільшенням частки фторованого компоненту та довжини фторалкільного замісника ступінь асоціації зростає. Також було встановлено, що швидкості кополімеризації даних систем зменшуються при збільшенні ступеня асоціації.

47 Мельниченко Василь Іванович Физико-химические свойства сополимеров на основе фторалкилакрилатов и метилметакрилата В. И. Мельниченко, К. И. Манько Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 174
Зависимости скорости сополимеризации от состава исходной мономерной смеси интерпретированы в рамках модели об ассоциатах-заготовках, в которых взаимное расположение молекул мономера благоприятно для реакции роста полимерной цепи. Экспериментально определены составы сополимеров, на основе которых методом Майо-Льюиса рассчитаны константы сополимеризации в температурном интервале 65-90оС

48 Мельниченко Василь Іванович Хімічна кінетика на платформі Moodle Міщук А. О., Мельниченко В. І Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 162
Курс містить наступні змістовні модулі: формальна кінетика; кінетика складних реакцій; теоретичні уявлення хімічної кінетики; кінетика ланцюгових і фотохімічних реакцій; гомогенний каталіз; гетерогенний каталіз; ферментативний каталіз; хімічна динаміка

49 Мельниченко Василь Іванович Тестовий контроль знань студентів із хімічної кінетики Міщук А. О., Мельниченко В. І. Вінниця ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 164
У роботі підготовлений для використання у навчальному процесі на платформі Moodle розділ «Хімічна кінетика» курсу «Фізична хімія» для студентів спеціальності 102 «Хімія»: освітні програми «Хімія» і «Біохімія».

50 Мельниченко Василь Іванович Фізико-хімія еластомерів Мельниченко В.І., Жильцова С.В. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 165
У посібнику викладені фізико-хімічні основи отримання натурального та синтетичного каучуків, описані їх властивості, хімічні перетворення і процеси вулканізації, а також властивості та структура гум на їх основі.

51 Лесишина Юлія Остапівна Структурно-груповий хімічний склад насіння винограду Vitis vinifera «Лідія», що росте в Донецькому регіоні Лесишина Ю. О., Горяйнова Ю. А. Обладнання та технології харчових виробництв. Кривий ріг. ДонНУЕТ немає українська 2016 стаття 176
Вперше вивчено структурно-груповий хімічний склад насіння червоного технічного сорту винограду Vitis vinifera «Лідія», що росте в Донецькому регіоні. Визначені якісний і кількісний склад жиро- і етанольнорозчинної фракцій насіння

52 Лесишина Юлія Остапівна Р-вітамінна активність грибного порошку шиїтаке Кравченко М., Кублінська І., Лесишина Ю., Рябошапко О. немає Технічніні науки та технології українська 2017 стаття 172
Проведено екстрагування грибного порошку з шиїтаке (Lentinus edodes) з подальшим дослідженням його Р-вітамінної активності

53 Лесишина Юлія Остапівна Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину К.М. Лаховець, О.С. Цяпало, Ю.О. Лесишина, М.С. Фрасинюк, О.М. Шендрик Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки. українська 2020 стаття 172
Досліджено кінетику ферментативного окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину, гідрохінону, та кверцетину молекулярним киснем у сумішах води з диметилсульфоксидом як добавки, що збільшує розчинність фенольних сполук

54 Лесишина Юлія Остапівна Вітамінна активність порошку грибів Flamulina velutipes Кублінська І.А., Кравченко М.Ф., Лесишина Ю.О. немає «Молодий вчений» українська 2018 стаття 210
Досліджено вітамінну активність порошку грибів фламуліна (Flamulina velutipes). Виявлено та розраховано вміст тіаміну, ніацину та фенольних сполук і кумаринів

55 Лесишина Юлія Остапівна Продукты конверсии глюкозы в среде сверхкритического изопропанола. Вертель И. В., Лесишина Ю. О немає Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» українська 2018 Тези 163
немає

56 Лесишина Юлія Остапівна Конверсия углеводов в среде сверхкритического изопропанола Лесишина Ю.О., Дмитрук А.Ф., Афенченко Д.С., Портнянский В.Ю. немає «Сферхкритические флюиды (СКФ): фундаментальные основы, технологии, инновации». російська 2015 Тези 171
немає

57 Лесишина Юлія Остапівна Фенольні речовини насіння винограду Vitis vinifera «Лідія», що росте в Донецькому регіоні Ю.О. Лесишина, Ю.А. Горяйнова, В.С. Вяла немає Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини українська 2016 Тези 177
немає

58 Лесишина Юлія Остапівна Кинетика реакции взаимодействия радикала ДФПГ с растительными экстрактами, полученными в среде субкритической воды Володченко И.И., Лесишина Ю.О. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ російська 2016 Тези 217
немає

59 Лесишина Юлія Остапівна Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину Лаховець К. М., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М., Фрасинюк М. С. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 Тези 183
немає

60 Лесишина Юлія Остапівна Активність 2,2-азино-біс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової) кислоти як медіатора лаккази Trametes versicolor Плешингер Т. С., Бураков І. М., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 Тези 165
немає

61 Лесишина Юлія Остапівна Фенольні сполуки етанольних екстрактів грибів Lentinus edodes Рябошапко О. Л., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Кублинська І. А. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» українська 2017 Тези 198
немає

62 Лесишина Юлія Остапівна Антиоксидантні властивості 7,8-діокси-4-оксиметилкумарину Прищеп М. М., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М., Фрасинюк М. С. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 Тези 168
немає

63 Лесишина Юлія Остапівна Activity of laccase from Trametes versicolor in aqueous-organic media., Tsyapalo O.S., Lakhovets K.M., Lesyshyna Yu.O., Shendryk O.M. Kyiv Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), англійська 2017 Тези 196
немає

64 Лесишина Юлія Остапівна рН-оптимум ферментного препарату «Laccase from Trametes Versicolor Конкіна Я. С., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Шендрик О. М Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 Тези 191
немає

65 Лесишина Юлія Остапівна Похідні кумарину як субстрати лаккази TrametesVersicolor Бураков І. М., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Фрасинюк М. С., Шендрик О. М. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 Тези 171
немає

66 Лесишина Юлія Остапівна Вивчення кінетики окиснення гідрохінону в присутності лаккази Trametes Versicolor методом амперметричної киснеметрії Гусенікова Є. С., Сергеєва Ю. Ю., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення українська 2018 Тези 179
немає

67 Лесишина Юлія Остапівна Жовч як об’єкт лабораторної діагностики при вивченні дисципліни «Клінічна біохімія» Скубенко К. Г., Лаховець К. М., Лесишина Ю. О. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 Тези 165
немає

68 Лесишина Юлія Остапівна Завдання до практичних занять з дисципліни «Біохімія клітини». Гуцалюк М. Ю., Лесишина Ю. О., Ількевич Н. С. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 Тези 169
немає

69 Лесишина Юлія Остапівна Оцінка якості фруктових і фруктово-ягідних наповнювачів вітчизняного виробництва до йогуртів. Гуцалюк Я. А., Лесишина Ю. О. Кривий Ріг Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф українська 2018 Тези 166
немає

70 Лесишина Юлія Остапівна Кінетика витрачання молекулярного кисню в реакції лакказного окислення похідних кумарину Сергеєва Ю. Ю., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О. та ін. Вінниця ІІ Міжнародна (ХІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення українська 2019 Тези 212
немає

71 Лесишина Юлія Остапівна Вплив концентрації етанолу на виділення фенольних сполук із порошків грибів Lentinus edodes Т.С. Корман, І.В. Столяр., Ю.О. Лесишина Вінниця ІІІ Міжнародна (ХІІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2020 Тези 194
немає

72 Лесишина Юлія Остапівна Вплив концентрації етанолу на виділення фенольних сполук із порошків грибів Flamulina velutipes Т.С. Корман, І.В. Столяр., Ю.О. Лесишина Вінниця ІІІ Міжнародна (ХІІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2020 Тези 218
немає

73 Леонова Наталя Геннадіївна Effect of the Silicon-Containing Phase on the Hierarchy of the Structure of Epoxy–Silica Nanocomposites E. A. Lysenkov, N. G. Leonova, S. V. Zhiltsova Springer New York немає англійська 2019 стаття 187
Structural features of epoxy–silica nanocomposites obtained by cationic polymerization were studied by small-angle X-ray scattering. An increase in the amount of the inorganic phase in this system leads to greater aggregation of the silica particles. The structure of such systems is described satisfactorily be a model with multilevel fractal aggregation

74 Леонова Наталя Геннадіївна Viscoelastic Properties of Amine-Cured Epoxy-Titania Composites Obtained by the Sol-Gel Method Svitlana Zhil’tsova, Oleksandr Brovko, Natalya Leonova Lviv Polytechnic National Universitу немає англійська 2018 стаття 176
Viscoelastic properties of amine-cured epoxy-titania composites were investigated. The composites were synthesized by the sol-gel method and analysis of their physico-mechanical properties indicated that higher TiO2 content causes the decrease in glass transition temperature of the composites. Non-linear change of crosslink density with a filler content was observed

75 Леонова Наталя Геннадіївна Fractal Structure of Epoxy-Silica Nanocomposites Obtained by Cationic Polymerization N. G. Leonova, V. M. Mikhal’chuk, S. V. Zhyltsova Springer New Yorк Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2018 стаття 173
Small-angle X-ray scattering indicates that increase of the silica particle (PSP) content leads to changes in the fractal organization of epoxy-silica composites and in the number of levels of self-similarity. Fractal structures of the primary silica particles in the size range of 4-14 nm are formed, and with increasing particle size they aggregate to form surface fractals with sizes of ~35-40 nm in the polymeric matrix of the composites.

76 Леонова Наталя Геннадіївна Эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. И. Лыга, С. В. Жильцова немає Клеи. Герметики. Технологии російська 2017 стаття 175
Золь-гель методом синтезированы эпоксидно-полисилоксановые композиты катионной полимеризации на основе эпоксидной смолы EPONEX 1510 и тетраэтоксисилана, обладающие высокой адгезией, прочностью при ударе и химической стойкостью. Потенциодинамическим методом установлено, что эффективность антикоррозионной защиты поверхности алюминиевого сплава Д16 эпоксидно-полисилоксановыми композитными покрытиями составила 98,4—99,9%

77 Леонова Наталя Геннадіївна Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига, С. В. Жильцова немає Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія українська 2017 стаття 188
Золь-гель методом одержано епоксидно-полісилоксанові нанокомпозити катіонної полімеризації на основі епоксидної смоли EPONEX 1510 і тетраетоксисилану. Вивчено вплив нанонаповнювача на термічні та теплофізичні властивості отриманих полімерів. Встановлено, що зі збільшенням вмісту полісилоксанової складової від 0,5 до 3 мас% підвищуються температура склування, а значення стрибка теплоємності майже не змінюється. Визначено, що максимальна швидкість втрати маси епоксиднополісилоксанових композитів в 1,5 рази менша, ніж у немодифікованого полімеру

78 Леонова Наталя Геннадіївна Епоксидно-силоксанові нанокомпозитні покриття ангідридного тверднення С. В. Жильцова, Н. Г. Леонова, В. М. Михальчук, Р. І. Лига немає Вопросы химии и химической технологии українська 2017 стаття 166
Золь-гель методом отримано оптично прозорі епоксидно-силоксанові нанокомпозити ангідридного тверднення при різному способі формування золів полісилоксанових частинок (ПСЧ). Результати мікроскопічних досліджень вказують на те, що при вмісті SiO2 1 мас.% спостерігається рівномірний розподіл агрегатів первинних наночастинок у полімерній матриці композитів. Збільшення концентрації ПСЧ до 3 мас.% приводить до укрупнення агрегатів та зниження рівномірності їх розподілу.

79 Леонова Наталя Геннадіївна Химия высокомолекулярных соединений С. В. Жильцова, В. М. Михальчук, Н. Г. Леонова Вінниця немає російська 2016 навч. посіб. 174
Учебное пособие включает разделы «Синтез полимеров», «Структура полимеров» и «Свойства полимеров» по курсу «Химия высокомолекулярных соединений», а также список вопросов для самоподготовки к каждой теме. Предназначено для студентов химических факультетов, обучающихся по специальности «Химия».

80 Леонова Наталя Геннадіївна Екологічна аналітична хімія Н. Г. Леонова, К. В. Єрошина, М. В. Яни Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 145
Методичні вказівки включають основний стислий теоретичний матеріал за окремими темами, назви лабораторних робіт, порядок виконання робіт, контрольні питання для закріплення матеріалу з теми, список рекомендованої літератури

81 Розанцев Георгій Михайлович p-ЕЛЕМЕНТИ VIІІ-VII груп Розанцев Г.М., Радіо С. В., Гумерова Н.І., Борисова К.В., Князєва А.С. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 154
У навчально-методичному посібнику детально викладено сучасні уявлення про способи добування, застосування, а також про фізичні та хімічні властивості простих речовин та основних класів сполук, що дає змогу повною мірою пізнати їхнє різноманіття. У посібнику містяться питання та рекомендації для вивчення теоретичного матеріалу, лабораторний практикум і завдання для самостійної роботи студентів

82 Розанцев Георгій Михайлович Координаційна хімія. Номенклатура, ізомерія і будова Розанцев Г.М., Радио С.В., Гумерова Н.І., Борисова К.В., Єрошина К.В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 155
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал до курсу «Координаційна хімія», що стосується основних понять номенклатури, ізомерії та будови комплексних сполук. У першу чергу матеріал розроблено для студен-тів, які навчаються за спеціальністю «Хімія» денної і заочної форми навчання

83 Розанцев Георгій Михайлович Основи хімії та біогеохімії Г. М. Розанцев, К. В. Борисова, К. Є. Білоусова Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 173
Посібник містить задачі, вправи й запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кожного з них подано короткі теоретичні відомості та приклади розв’язання типових задач і вправ, що допоможе студентам краще засвоїти природу тих чи інших фізико-хімічних явищ, знайти пояснення залежності властивостей неорганічних сполук від їхнього складу та будови, творчо розвивати ініціативу та логічне мислення

84 Розанцев Георгій Михайлович Концентрації розчинів Г. М.Розанцев , Н. І Гумерова, Радіо С. В., Пойманова О. Ю. Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 139
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення модуля «Концентрації розчинів», наведено питання для самопідготовки, приклади розв’язання задач. Наведено варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язання.

85 Розанцев Георгій Михайлович Синтез неорганічних сполук Г. М. Розанцев, К. В. Борисова Вінниця немає українська 2016 навч.-метод. посіб. 176
Навчальний посібник призначений для студентів хімічного факультету університету, що вивчають дисципліну «Неорганічний синтез»; його розроблено на модульній основі з діагностико-кваліметричним забезпеченням і складається він з двох частин. Перша частина вміщує модулі: «Відновлення воднем» і «Синтез безводних хлоридів». Друга частина складається з модулів: «Отримання галогенводневих кислот», «Синтез комплексних сполук», «Отримання оксидів», «Алюмінотермія».

86 Розанцев Георгій Михайлович Будова атома та періодичність Г.М. Розанцев, С.В. Радіо, С.А. Неділько Київ немає українська 2017 навч. посіб. 146
У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал для вивчення загального курсу «Будова атома та періодичний закон». Наведено приклади розв’язання розрахункових задач різних типів із застосуванням знань періодичного закону та основ квантової механіки, теоретичних питань для самопідготовки студентів до складання модульного контролю, а також варіанти індивідуальних завдань для самостійного розв’язування

87 Розанцев Георгій Михайлович Комплексообразование в растворе и периодичность термодинамических характеристик поливольфрамолантанидатов Розанцев Г. М., Радио С. В., Игнатьева В. В., Гумерова Н. И., Марийчак А. Ю. Винница немає російська 2018 монографія 158
В данной монографии процессы комплексообразования в подкисленных растворах ортовольфраматаниона в присутствии трехзарядных ионов лантанидов рассмотрены очень детально

88 Розанцев Георгій Михайлович Взаимодействие в системе Ce3+ – WO42– – H+ – H2O при различной кислотности Розанцев Г. М., Марийчак О. Ю., Олексий Ю. А., Румянцева Ж. О., Радио С. В. Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 162
Досліджено утворення Се(III)-вмісних ізополівольфраматів у підкислених до різної кислотності Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 1,00–1,364 розчинах системи Na2WO4 – HNO3 – CeCl3 – H2O. Методами хімічного аналізу, ІЧ-спектроскопії та рентгенофазового (РФА) аналізу встановлено, що з непідкисленого розчину Na2WO4 (Z = 0,00) відбувається осадження церію(ІІІ) ортовольфрамату Се2(WO4)3∙9H2O.

89 Розанцев Георгій Михайлович Синтез паравольфрамата Б цинка Розанцев Г. М., Ерошина Е. В., Марийчак А. Ю., Радио С. В Вінниця Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 158
Из подкисленного до Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 1,29 раствора системы Na2WO4–HNO3–ZnSO4–H2O действием ацетона (соотношение вода:ацетон = 1:1) выделен белый кристаллический осадок паравольфрамата Б цинка Zn5[W12O40(ОН)2]∙35H2O. Методом ИК-спектроскопии установлено, что положения максимумов поглощения валентных колебаний в каркасе W–O–W надежно согласуются с ранее определенными для солей с анионом паравольфрамата Б и различными катионами, строение которых определено методом рентгеноструктурного анализа

90 Розанцев Георгій Михайлович Термодинамическая вероятность процессов комплексообразования в растворах поливольфрматотербиатов Игнатьева В. В., Вавилова С. М. Розанцев Г. М. немає Конденсированные среды и межфазные границы. Т. 19, № 2 російська 2017 стаття 194
Методом рН-потенциометрии при 25±0.1 °С исследовано взаимодействие в системе TbW10O369- – H+(OH–) – H2O (CTbW10O369- = 1х10-3 M), подобрана модель, описывающая равновесные процессы в кислой и щелочной областях. Рассчитаны логарифмы концентрационных и термодинамических констант, значения энергии Гиббса процессов, протекающих с мономерными ионами, и стандартные значения энергии Гиббса образования (∆Gобр.о) гетерополианионов HnTbW10O36(9–n)– и HmTbW5O18(3–m)–.

91 Розанцев Георгій Михайлович pH-Metric Studies on the Interaction of Ni-Containing Anderson Type Heteropolyanions in Aqueous Solution. Journal of Solution Chemistry Gumerova N. I., Notich A. V., Rozantsev G. M., Radio S. V. немає Journal of Solution Chemistry англійська 2016 стаття 226
pH-potentiometry and mathematical modeling were used to study interactions in the system Ni2+−MoO2−4−H+−H2O acidified to mole ratio Z=ν(H+)/ν(MoO2−4)=1.00, within the acidity interval Z = 0.6–2.5 at 298 ± 0.1 K, with background electrolyte NaNO3 (I = 0.1–0.5 mol·dm−3). Previously unknown thermodynamic constants and Gibbs energies for the formation reactions of Anderson type heteropoly anions H x [Ni(OH)6M6O18](4−x)− (M = Mo, W) from MoO2−4 and H+, as well as their standard Gibbs energies of formation ΔG0f, were calculated. For the first time, the speciation schemes of the ions in Ni2+–MoO2−4–H+–H2O (M = Mo, W) solutions are proposed.

92 Розанцев Георгій Михайлович Synthesis and investigation of heteropoly decatungstosamarates (III) with anion of Peacock-Weakley structure. Mariichak, O.Yu., Rozantsev, G.M., Radio, S.V. немає Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii російська 2017 стаття 212
We determined the conditions for the synthesis of a normal salt of sodium heteropoly decatungstosamarate(III) Na9[Sm(W5O18)2]30H2O (Z=0.80) and acid salts with heteropoly decatungstosamarate(III)-anion Na7H2[Sm(W5O18)2]24H2O (Z=0.90), and Na5H4[Sm(W5O15)2]17H2O (Z=1.o0) from aqueous solutions of sodium tungstate acidified to Z=v(H⁺)/v(WO4²⁻)=0.80-1.20, having the ratio of n(Sm):n(W)=1:10 and with addition of acetone.

93 Розанцев Георгій Михайлович Вторичная периодичность характеристических полос поглощения в ИК-спектрах гетерополигексавольфрамоникелатов(ІІ) лантанидов Розанцев Г. М., Гумерова Н. И., Марийчак А. Ю., Усачов О. М. Радио С. В. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii російська 2017 стаття 207
Полиоксометаллаты (ПОМ) – это большой класс полиядерных комплексов, построенных из октаэдров MO6 (M = центральный атом, например, WVI, MoVI, VV ), которые соедененны друг с другом за счет общих вершин или ребер. Широкая классификация делит ПОМ на изополианионы ([HXMyOz] n- ) и гетерополианионы ([XxMmOy] q- , X = гетероатом, например, переходные металлы первого ряда).

94 Розанцев Георгій Михайлович Акваполивольфраматы d- металлов в растворе с кислотностью Z=1,00. Иванцова Э. С., Радио С.В., Розанцев Г.М., Швед Е. Н. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii російська 2018 стаття 210
Проведено математическое моделирование химических равновесий в растворах ортовольфрамат-аниона WO42- и катиона Zn2+ (C(WO42-)=10-2 (моль/л), соотношение компонентов С(Zn):C(W)=1:6 с ионной силой I=0,1). В результате установлено наличие в растворе гексавольфрамат анионов [W6O20(OH)2]6- (в интервале кислотности Z=n(H+)/n(WO42-)=0,00-1,20), паравольфрамат Б-аниона [W12O40(OH)2]10- (при Z=1,17) и его протонированных форм H[W12O40(OH)2]9-, H2[W12O40(OH)2]8- (при Z=1,25 и Z=1,33 соответственно), которые образуются из гекса-аниона.

95 Розанцев Георгій Михайлович Изополивольфрамат-анионы в водно-диметилсульфоксидных растворах Пойманова Е. Ю., Радио С. В., Белоусова Е Е., Розанцев Г. М., Панюшкін В Т. немає Журнал неорганической химии російська 2018 стаття 176
Abstract—The formation of isopoly tungstate anions (IPTAs) in water–dimethyl sulfoxide (DMSO) solutionswas studied by potentiometric titration, followed by mathematical modeling, and electronic absorption spectroscopy. Logarithmic equilibrium constants and Gibbs free energies were calculated for IPTA formation from and Н+ in the (DMSO = dimethyl sulfoxide) system for various solution acidities A scheme was suggested for IPTA interconversions at various DMSO

96 Розанцев Георгій Михайлович Heteropoly Decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley Type Anion: Synthesis and Crystal Structure of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er). Mariichak O. Yu. Ignatyeva V. V. · Baumer V. N. · Rozantsev G. M. · Radio S. V. немає Journal of Chemical Crystallography англійська 2020 стаття 199
Conditions necessary for the formation of isostructural sodium heteropoly decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley type anion Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er) in Ln(NO3)3–Na2WO4–HNO3–H2O solutions with a ratio ν(Ln): ν(W) = 1:10, acidified up to Z = ν(H+)/ν(WO42−) = 0.80, were established.

97 Розанцев Георгій Михайлович State of isopoly tungstate anions in aqueous-glycerine solutions. Usachev O.M., Rysich A.V., Velichko M.P., Rozantsev G.M., Radio S.V. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii англійська 2019 стаття 217
The method of pH-potentiometric titration and mathematical simulation using CLINP 2.1 software in the acidity range Z=(HCl)/(Na 2 WO 4 )=0.0–2.2 (where (HCl) and (Na 2 WO 4 ) are the molar quantities of hydrochloric acid and sodium tungstate, respectively) were used to study complex formation in the aqueous-glycerine solution Na 2 WO 4 –HCl–NaCl–H 2 O–C 3 H 5 (ÎÍ) 3 (Ñ(Na 2 WO 4 )=510 –3 mol/L, ionic strength I(NaCl)=0.1 mol/L, volume content of glycerine of 10 to 50%).

98 Розанцев Георгій Михайлович Nickel Decatungstate [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32]: Synthesis from a Water-Dimethylsulfoxide Solution, Crystal Structure Determination, IR and Raman Spectroscopic Analysis, Surface Micromorphology. Poimanova E. Y., Medved’ A. O., Radio S. V., Baumer V. N., Arzumanyan G. M., Doroshkevich N. V., Khomutova E. V., Belousova E. E., Rozantsev G. M., Panyushkin V. T. немає Journal of Structural Chemistry. англійська 2018 стаття 202
Crystalline nickel(II) decatungstate (II) [Ni(C2H6SO)5(H2O)]2[W10O32] is synthesized for the first time and characterized by chemical and thermal analyses, scanning electron microscopy, IR and Raman spectroscopy, and single crystal X-ray diffraction (XRD).

99 Гетьман Євген Іванович Energies of Mixing (Interaction Parameters), Substitution Limits, and Phase Stability of Solid Solutions Lu 1 − x Ln x VO 4 (Ln = Ce—Yb, Sc, Y) Get’man, E.I., Radio, S.V., Ignatova, L.B., Ardanova, L.I. немає Russian Journal of Inorganic Chemistry англійська 2019 стаття 234
The energies of mixing (interaction parameters) and temperature ranges of stability of solid solutions Lu1 − xLnxVO4 (where Ln is a rare-earth element (REE), scandium, or yttrium) with the zircon structure were calculated using the crystal-energy theory of isomorphous miscibility. It was shown that, with increasing atomic number of REE in the Ce—Lu series, the calculated energies of mixing and critical decomposition temperatures of the solid solutions regularly decrease.

100 Гетьман Євген Іванович Predicting the Substitution of Rare-Earth Elements with Cerium in the Solid Solu-tions Based on Nanoscale Ln2SiO5 (Ln = Tb–Lu, Y) Get’man E.I., Ra-dio S.V. немає Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii англійська 2019 стаття 160
Кристаллохимическим методом в приближении регулярных растворов рассчитаны энергии смешения (17,2–44,9 кДж/моль), критические температуры распада (1029–2700 К) и температуры распада для составов Ln[(SiOO]:Ce с =0,01, 0,02, 0,05, 0,10 и 0,20 систем наноразмерных оксиортосиликатов редкоземельных элементов ряда Tb–Lu и Y, обладающих люминесцентными свойствами.

101 Гетьман Євген Іванович New gadolinium-substituted lead sodium apatite structure Jabar, M.A.B.A., Get'man, E.I., Ignatov, A.V. немає Functional Materials англійська 2018 стаття 220
The substitution of gadolinium by lead in the compound Pb8-xNa2Gdx(PO4)6Ox/2, in accordance with the scheme 2Pb2+ + • ↠ 2Gd3+ + O2- was studied by means of powder X-ray diffraction (including the Rietveld refinement). It was established that solid solutions apatite samples are synthesized at 900 °C between the range from x = 0.0 up to x = 1.0. Rietveld method shows that Gd3+ is located in positions Pb(2), resulting in the distance in a polyhedron Pb(2) where the structure of apatite decreased

102 Гетьман Євген Іванович Complete and limited substitution of rare-earth elements in apatite silicates La(9–x)Lnx(SiO4)6O1.5. Get’man E. I., Ignatov A. V., Prisedsky V. V., Borysova K. V. немає Solid State Sciences англійська 2018 стаття 192
The isomorphous substitution of smaller RE elements (Ln = Nd, Eu, Gd, Ho, Tm, and Yb) for lanthanum in the apatite silicate solid solutions La9−xLnx(SiO4)6O1.5 was studied by X-ray powder diffraction and the Rietveld structure refinement, scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray microanalysis. Single-phase samples were prepared by solid-state synthesis at a moderate temperature of 1200 °C using an amorphous SiO2 nanopowder (10–40 nm) as a reactant. As the atomic number of Ln increases, the complete solubility, 0 ≤ x ≤ 9, found in the systems with Ln = Nd, Eu, Gd, and Ho changes to a limited one for Ln = Tm (0 ≤ x < 1.5) and Yb (0 ≤ x < 1).

103 Гетьман Євген Іванович Predicting the Phase Stability of Sc1–xLnxPO4 (Ln = Gd–Lu, Y) Zircon-Structured Solid Solutions Get’man E. I., Radio S. V., Ardanova L. I. немає Inorganic Materials англійська 2018 стаття 174
The energies of mixing (interaction parameters) in the Sc1–xLn x PO4 (Ln = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y) systems have been calculated using Urusov’s crystal energy theory of isomorphous substitutions. The decomposition (stability) temperatures of the solid solutions have been plotted against the atomic number of the rare-earth elements at x = 0.01, 0.03, 0.05, 0.10, 0.20, and 0.50. The present results can be helpful in a search for host and activator compositions for new luminescence, laser, and other materials based on the zircon-structured rare-earth orthophosphates

104 Гетьман Євген Іванович Mixing Energies (Interaction Parameters) and Decomposition Temperatures in Solid Solutions of Monazites of Rare Earth Elements with Structure La1–xLnxPO4 Get’man E. I., Radio S. V. немає Inorganic Materials англійська 2017 стаття 209
The mixing energies (interaction parameters) of solid solutions in orthophosphates La1–x Ln x PO4 of rare earth elements (REE) with monazite structure are calculated within the framework of the crystal energy theory of isomorphous replacement. Their values and contributions to the mixing energy depending on the size of replaceable structural units and the degree of ionicity of the chemical bond within the row of lanthanides from Ce to Dy expectedly increase

105 Гетьман Євген Іванович Sol-gel Synthesis and Conductivity NaLn9(SiO4)6O2 Borysova K. V., Getman E. I. немає Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications англійська 2017 стаття 194
Silicates of the rare earth elements (REEs) having a structure of apatite may find practical use as solid electrolytes. It is known that at average temperatures their anionic conductivity is greater than that of modified zirconium dioxide. But their synthesis and sintering require high temperatures (about 1300 °C and 1750 °C, respectively), so there is interest in the study of double sodium silicate REE that require much lower temperatures.

106 Гетьман Євген Іванович Isomorphous Substitution of Rare-Earth Elements in Lacunary Apatite Pb8Na2(PO4)6 Get’man E. I., Loboda S. N., Ignatov A. V., Prisedsky V. V., Abdul Jabar M. A. B., Ardanova L. I. немає Inorganic Chemistry англійська 2016 стаття 254
The substitution of rare-earth elements (REEs) for Pb in the lacunary apatite Pb8Na2(PO4)6 with void structural channels was studied by means of powder X-ray diffraction (including the Rietveld refinement), scanning electron microscopy, energy-dispersive X-ray microanalysis, and IR spectroscopy and also measurements of the electrical conductivity. The substitution limits (xmax in Pb8–xLnxNa2(PO4)6Ox/2) at 800 °C were found to decrease with the atomic number of the REE from 1.40 for La to 0.12 for Yb with a rapid drop from light to heavy lanthanides (between Gd and Tb

107 Гетьман Євген Іванович Isomorphous substitutions and conductivity in molybdates Nd5–xLnxMo3O16+y (y~0.5), where Ln = La, Ce, Pr. Get’man E. I., Chebyshev K. A., Pasechnik L. V., Ardanova L. I., Selikova N. I., Radio S. V. немає Journal of Alloys and Compounds англійська 2016 стаття 162
Neodymium substitution in rare earth elements (REE) was studied in the systems Nd5−xLnxMo3O16+y, where Ln = La, Ce, Pr with y∼0.5 by means of X-ray powder diffraction (including the Rietveld algorithm), scanning electron microscopy (SEM) and by measurements of the electrical conductivity. At x values of 0.5, 0.3, and 5.0 the mixtures of REE oxides with MoO3 transform to single-phase solid solutions with fluorite-related structure and doubled fluorite unit cell parameters as a result of solid state reactions occurring at 1050 °C.

108 Гетьман Євген Іванович К вопросу расчета пределов замещений в твердых растворах монацитов редкоземельных элементов состава La1–xLnxPO4, где Ln = Pr – Dy Гетьман Е.И., Игнатова Л.Б., Радио С.В. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки російська 2017 стаття 198
В даній роботі ми пропонуємо визначати границі розчинності РЗЕ в La1–xLnxPO4 тільки за температурою розпаду або температури розпаду тільки за границею розчинності без використання будь-яких інших додаткових даних із графічних взаємозалежностей, що описуються рівнянням Р. Беккера. У роботі проведено аналіз значень параметрів взаємодії (Q, кДж/моль) для систем La1–xEuxPO4 та La1–xGdxPO4, що отримані різними авторами за період 2007–2017 рр різними методами (Ab initio, Li et al., 2014; Strain energy, Mogilewsky, 2007; Drop calorimetry, Popa et al., 2007; Ab initio/strain energy, Kowalski and Li, 2016; Drop solution, Neumeier et al., 2017).

109 Безгін Костянтин Сергійович Evaluation of donbas universities’ economic potential: problems of personnel training and unemployment К. Безгін, C. Терепищий, Д. Свириденко, К. Захаренко, О. Кульга немає Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu англійська 2019 стаття 163
Уперше сформовано перелік концептуальних рекомендацій щодо підвищення економічного потенціалу ЗВО Донбасу, зокрема через поліпшення механізмів працевлаштування випускників. Виявлена розбіжність уявлень освітніх закладів регіону щодо результатів власної діяльності та існуючих потреб, що представлені у специфічній комбінації знань, умінь і навичок, очікуваних регіональними роботодавцями

110 Шендрик Олександр Миколайович Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді О.М. Шендрик, В. В. Одарюк, І. Д. Одарюк Вінниця немає українська 2018 монографія 162
У монографії розглянуто механізми утворення і загибелі радикалів у взаємодіях фенольних сполук та їх похідних з молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Проаналізовано термодинаміку окисно-відновних перетворень реактантів та шляхи виникнення хемілюмінесценції у цих процесах, включаючи реакції протон-спряженого переносу електрона (Proton-coupled electron transfer (PCET)

111 Шендрик Олександр Миколайович Полімери на основі фторакрилатів В.І. Мельниченко, К.І. Манько О.М. Шендрик Вінниця немає українська 2018 монографія 184
У монографії наведено аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоциатів, їх вплив на реакцію кополімеризації. Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання

112 Шендрик Олександр Миколайович Химия белка. Структура, свойства, методы исследования Шендрик А. Н. Винница немає російська 2018 учеб. пособие 183
У посібнику містяться відомості щодо хімічної та просторової структури білків і їх найбільше характерних фізичних та хімічних властивостях. Коротко викладено основи сучасних фізико-хімічних методів дослідження білків, наведено приклади практичного використання цих методів у біохімічних дослідженнях

113 Шендрик Олександр Миколайович Радикальные реакции в клетке Шендрик А. Н. Донецк немає російська 2010 учеб. пособие 163
У посібнику розглянуто процеси окислення органічних речовин молекулярним киснем у рідкій фазі з утворенням деструктивних для живої матерії радикальних і молекулярних інтермедіатів

114 Єрмішев Олег В"ячеславович Vegetative Status of Children as a Territorial Bio-Indicator of Ecological Safety. Ukrainian Journal of Ecology Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V. немає Ukrainian Journal of Ecology англійська 2020 стаття 186
The quantity of environment contaminators (pollutants) and their combinations cannot be counted and specified. Consequently, the current situation needs a change of principles of ecological control. In our case, the indicators of functional health of child population and levels of its vegetative disorders appear as integral bioindicators of individual health (dynamic stability of functional-vegetative homeostasis) and characterize the ecological dynamics in regions of compact settlement

115 Єрмішев Олег В"ячеславович Вплив погодно-кліматичних умов на вегетативний баланс та функціональне здоров’я дівчат Єрмішев О. В. немає Екологічні науки українська 2020 стаття 199
Результати численних досліджень у різних країнах світу дають підстави вважати вплив кліматичних і погодних умов на людину надійно встановленим науковим фактом. Але існуюча незначна кількість досліджень з приводу впливу погодно-кліма- тичних умов на вегетативний баланс в організмі здорової людини повністю не розкриває механізми цього впливу. Саме вегетативній нервовій системі і перш за все її симпатичному відділу належить особлива роль у формуванні пристосувальних реакцій організму, розвитку метеотропних реакцій, тобто вегетативна нервова система є первинним місцем докладання метеорологічних впливів, що викликають зрушення в її рівновазі

116 Єрмішев Олег В"ячеславович Еколого-порівняльний аналіз добових змін вегетативного балансу в організмі Єрмішев О. В. немає Наукові доповіді НУБіП України українська 2020 стаття 165
Метою роботи стало вивчення впливу періоду доби на вегетативний статус і функціональний стан організму дівчат. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі дівчат проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца, офіційно дозволеною МОЗ України. Нами було обстежено 82 студентки ВДПУ, віком 18-21 рік та 164 дівчат змішаної по віку групи 7-15 років, які проходили реабілітацію в санаторіях «Нива» та «Пролісок» в м. Моршин

117 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону Єрмішев О. В. немає Довкілля та здоров'я українська 2020 стаття 176
У структурі загальної захворюваності населення все більшої питомої ваги набувають екологозалежні хвороби, внаслідок чого виникає потреба в розробці наукових засад екологічної безпеки України, методології забезпечення та її реалізації. Тому завданням наших досліджень є розробити концепцію і методологію функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів радіологічного (екологічного) контролю України, швидкий, простий метод оцінки функціонально-вегетативного здоров’я дітей, що дозволить виявляти території з підвищеним інтегральним екологічним навантаженням на людину та забезпечити функціонально-вегетативну паспортизацію дитячого населення

118 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-екологічна експертиза Тульчинського району Вінницької області Єрмішев О. В. немає Екологічні науки українська 2020 стаття 161
Запропонована концепція функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів радіаційного контролю принципово доповнює прийняті форми дозиметричного й тиреодозиметричного контролю. Метою нашої роботи стало за допомогою ФЕЕ провести верифікацію радіаційної залежності функціонального здоров’я й дозиметричної паспортизації населених пунктів Тульчинського району Вінницької області. Нами було обстежено за допомогою ФВД за методом В.Г. Макаца 2019 дітей різ¬ного віку, які проживають у с. Журавлівка, с. Клебань, с. Холодівка, с. Кирнасiвка, с. Крищинцi, с. Михайлівка, с. Тиманiвка та м. Тульчин Тульчинського району протягом 1993–1996 років, із яких хлопці – 668, дівчата – 1 351

119 Єрмішев Олег В"ячеславович Еколого-порівняльний аналіз функціонального здоров’я чоловіків різних вікових груп радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України Єрмішев О. В., Мудрак О. В. немає Біоресурси і природокористування українська 2019 стаття 202
Метою роботи стало вивчення впливу періоду доби на вегетативний статус і функціональний стан організму дівчат. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі дівчат проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца, офіційно дозволеною МОЗ України. Нами було обстежено 82 студентки ВДПУ, віком 18-21 рік та 164 дівчат змішаної по віку групи 7-15 років, які проходили реабілітацію в санаторіях «Нива» та «Пролісок» в м. Моршин. ФВД проводилася ранком в 700-800, в обід в 1200-1300 та ввечері в 1700–1800 годин.

120 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціональне здоров’я та вегетативний баланс жінок різних вікових груп в радіозабруднених та умовно чистих регіонах України Єрмішев О. В. немає Наукові доповіді НУБіП України українська 2019 стаття 155
Метою дослідження було дослідити і порівняти показники функціонального здоров’я та вегетативного балансу жінок різних вікових груп, проживаючих в умовно чистих та радіологічно забруднених регіонах України. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі жінок проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца

121 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-екологічна експертиза (ФЕЕ) Гайсинського району Вінницької області Єрмішев О. В. немає Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія українська 2019 стаття 194
Метою нашої роботи стало провести за допомогою функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) верифікацію радіаційної залежності функціонального здоров’я і дозиметричної паспортизації населених пунктів Гайсинського району Вінницької області. Екологічним критерієм ФЕЕ конкретного регіону проживання населення є системно залежне зіставлення пригнічення функціональної активності організму (парасимпатична активність (ПА), вегетативної рівноваги (ВР) та симпатичної активності (СА). Обстежено за методом В. Г. Макаца 186 дітей різного віку (хлопці – 91, дівчата – 95), що проживали в с. Карбівка, с. Кунка та с. Степашки Гайсинського району упродовж 1993–1996 років

122 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-фізіологічні відмінності дітей різних вікових груп, проживаючих на триторіях з різним екологічним навантаженням Єрмішев О. В. немає Питання біоіндикації та екології українська 2020 стаття 183
Встановлено, що рівні функціонального здоров’я є специфічними маркерами стану адаптації організму до змінних умов зовнішнього і внутрішнього середовищ та відображають загальний функціонально-вегетативний гомеостаз організму людини. В результаті досліджень було з’ясовано, що основною характеристикою, відображаючою негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ є зменшення кількості обстежених людей в зоні функціональної рівноваги і збільшення їх в зоні парасимпатичної активності

123 Радіо Сергій Вікторович Heteropoly Decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley Type Anion: Synthesis and Crystal Structure of Isostructural Salts Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er) Mariichak, O.Y., Ignatyeva, V.V., Baumer, V.N., Rozantsev, G.M., Radio, S.V. Springer Nature Journal of Chemical Crystallograph англійська 2020 стаття 163
Conditions necessary for the formation of isostructural sodium heteropoly decatungstolanthanidates(III) with Peacock–Weakley type anion Na9[Ln(W5O18)2]·35H2O (Ln = Gd, Er) in Ln(NO3)3–Na2WO4–HNO3–H2O solutions with a ratio ν(Ln): ν(W) = 1:10, acidified up to Z = ν(H+)/ν(WO42−) = 0.80, were established. The synthesized salts were characterized by Single Crystal X-ray analysis, FT-IR spectroscopy, and scanning electron microscopy

124 Радіо Сергій Вікторович Predicting the substitution of rare-earth elements with cerium in the solid solutions based on nanoscale Ln2SiO5 (Ln = Tb–Lu, Y) Get'man, E.I., Radio, S.V. немає Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii англійська 2019 стаття 156
Mixing energies (17.2–44.9 kJ/mole), critical temperatures of decomposition (1029–2700 K), and decomposition temperatures for systems of nanoscale REE oxyorthosilicates Ln1–х[(SiO4)0.5O0.5]:Ceх (Ln = Tb–Lu, Y) for compositions with x-=-0.01, 0.02, 0.05, 0.10, and 0.20, which have luminescent properties, are calculated by means of the crystal-chemical method within the regular-solution approximation.

125 Радіо Сергій Вікторович Energies of Mixing (Interaction Parameters), Substitution Limits, and Phase Stability of Solid Solutions Lu1 − xLnxVO4 (Ln = Ce—Yb, Sc, Y) Get’man, E.I., Radio, S.V., Ignatova, L.B., Ardanova, L.I. Springer Nature Russian Journal of Inorganic Chemistry англійська 2019 стаття 173
The energies of mixing (interaction parameters) and temperature ranges of stability of solid solutions Lu1 − xLnxVO4 (where Ln is a rare-earth element (REE), scandium, or yttrium) with the zircon structure were calculated using the crystal-energy theory of isomorphous miscibility. It was shown that, with increasing atomic number of REE in the Ce—Lu series, the calculated energies of mixing and critical decomposition temperatures of the solid solutions regularly decrease

126 Радіо Сергій Вікторович State of isopoly tungstate anions in aqueous-glycerine solutions Usachev, O.M., Rysich, A.V., Velichko, M.P., Rozantsev, G.M., Radio, S.V немає Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii російська 2019 стаття 167
The method of pH-potentiometric titration and mathematical simulation using CLINP 2.1software in the acidity range Z=(HCl)/(Na2WO4)=0.0–2.2 (where (HCl) and (Na 2 WO 4 ) are the molar quantities of hydrochloric acid and sodium tungstate, respectively) were used to study complex formation in the aqueous-glycerine solution Na2WO4–HCl–NaCl–H2O–C 3H5(OH)3 (C(Na2WO4)=5·10–3 mol/L, ionic strength I(NaCl)=0.1 mol/L, volume content of glycerine of 10 to 50%). Models of equilibrium processes of the formation of isopoly tungstate anions were developed which adequately describe the experimental dependences pH vs. Z. The Newton (quazi-Newton) method was used to calculate the logarithms of equilibrium concentration constants of the formation of isopoly tungstate anions

127 Радіо Сергій Вікторович Синтез, ІЧ–спектроскопічний аналіз і мікроморфологія поверхні Ho(III)–вмісних поліоксовольфраматів О. Ю. Марійчак, Ю. А. Олексій, Г. М. Розанцев, С. В. Радіо немає Вісник Одеського національного університету. Хімія українська 2020 стаття 168
The formation of Ho(III)-containing polyoxotungstates in acidified to different acidity Z=ν(H+)/ν(WO42–) = 0.80, 1.17, 1.29, and 1.50 solutions of the Na2WO4 – HNO3 – Ho(NO3)3 – H2O system was studied. The conditions for the synthesis of Na9[Но(W5O18)2]·23H2O from the aqueous solution of sodium tungstate acidified to Z=0.80 and with acetone admixture were elaborated. The FT–IR spectroscopy was used to determine the belonging of anion [Ho(W5O18)2]9– in the synthesized compound to the Peacock–Weakley type of structure

128 Радіо Сергій Вікторович Hexakis(dimethylsulfoxide-O)-cobalt(II) hexatungstate, [Co(C2H6OS)6][W6O19]: synthesis from aqueous dimethylsulfoxide solution, crystal structure determination, FT-IR and Raman spectroscopy analysis, and surface micromorphology Poimanova, O.Y., Radio, S.V., Medvid, A.O., Kretova, O.A., Bilousova, K.Y., Baumer, V.N., Arzumanian, G.M., Doroshkevich, N.V., Panyushkin, V.T. немає Journal of Coordination Chemistry англійська 2018 стаття 178
The conditions necessary for formation of hexakis(dimethylsulfoxide-O)–cobalt(II) hexatngstate [Co(C2H6OS)6][W6O19] in Co(NO3)2-–Na2WO4–HCl–H2O–DMSO solution, acidified up to Z = v(H+)/v(WO42−) = 1.60, were established. The synthesized salt was examined using chemical analysis, X-ray single crystal analysis, FT-IR and Raman spectroscopy, and scanning electron microscopy. By X-ray single-crystal analysis of [Co(C2H6OS)6][W6O19] main crystallographic characteristics were revealed: triclinic, C2/c, a = 16.3318(9) Å, b = 14.9160(5) Å, c = 17.8291(10) Å, β = 112.104(6)°, V = 4024.1(3) Å3 at T = 293(2) K, Z = 4, dCalcd = 3.194 g cm−3. The structure is built from isolated cationic complexes [Co(C2H6OS)6]2+ and hexatungstate anions [W6O19]2–

129 Радіо Сергій Вікторович Isomorphous substitutions and conductivity in molybdates Nd5–xLnxMo3O16+y (y∼0.5) where Ln = La, Ce, Pr Get'man, E.I., Chebyshev, K.A., Pasechnik, L.V., Ardanova, L.I., Selikova, N.I., Radio, S.V. немає Journal of Alloys and Compounds англійська 2016 стаття 165
Neodymium substitution in rare earth elements (REE) was studied in the systems Nd5-xLnxMo3O16+y, where Ln = La, Ce, Pr with y∼0.5 by means of X-ray powder diffraction (including the Rietveld algorithm), scanning electron microscopy (SEM) and by measurements of the electrical conductivity. At x values of 0.5, 0.3, and 5.0 the mixtures of REE oxides with MoO3 transform to single-phase solid solutions with fluorite-related structure and doubled fluorite unit cell parameters as a result of solid state reactions occurring at 1050 °C. In the systems with La and Pr the unit cell parameter of solid solutions increases with x

130 Радіо Сергій Вікторович Crystal Structure and Magnetic Properties of Peacock–Weakley Type Polyoxometalates Na9[Ln(W5O18)2] (Ln = Tm, Yb): Rare Example of Tm(III) SMM Oleksandra Yu. Mariichak, Sandra Kaabel, Yevgen A. Karpichev, Georgiy M. Rozantsev, Serhii V. Radio, Céline Pichon, Hélène Bolvin and Jean-Pascal Sutter немає Magnetochemistry англійська 2020 стаття 176
We report Peacock–Weakley complexes, Na9[Ln(W5O18)2]∙35H2O, formed with Tm(III, 1, and Yb(III), 2. Their syntheses, physico-chemical characterizations, crystal structures, and magnetic properties are described. Ab initio calculations are also reported. These polyoxometalate (POM) complexes were obtained using original synthetic conditions where acidification was performed with a stoichiometric amount of nitric acid to an acidity of Z = ν(H+)/ν(WO42–) = 8/10 = 0.80. Both the Tm(III) and Yb(III) derivatives were found to exhibit field-induced slow relaxation of their magnetization likely controlled by Raman and Orbach relaxation processes. 1 is a rare example of a Tm(III)-based single-molecule magnet (SMM) and is a consequence of the oblate tetragonal anti-prismatic symmetry of the coordination sphere

131 Кущ Ольга Василівна Kinetics of N-oxyl Radicals' Decay Kushch, O., Hordieieva, I., Novikova, K., Litvinov, Y., Kompanets, M., Shendrik, A., Opeida, I. немає Journal of Organic Chemistry англійська 2020 стаття 143
N-oxyl radicals of various structures were generated by oxidation of corresponding N-hydroxy compounds with iodobenzene diacetate, [bis(trifluoroacetoxy)]iodobenzene, and ammonium cerium(IV) nitrate in acetonitrile. The decay rate of N-oxyl radicals follows first-order kinetics and depends on the structure of N-oxyl radicals, reaction conditions, and the nature of the solvent and oxidant. The values of the self-decay constants change within 1.4 × 10-4 s-1 for the 3,4,5,6-tetraphenylphthalimide-N-oxyl radical to 1.4 × 10-2 s-1 for the 1-benzotriazole-N-oxyl radical. It was shown that the rate constants of the phthalimide-N-oxyl radicalsʼ self-decay with different electron-withdrawing or-donor substituents in the benzene ring are higher than that of the unsubstituted phthalimide-N-oxyl radical in most cases

132 Кущ Ольга Василівна The Oxidative Polymerization of Vinyl Monomers in the Presence of N-Hydroxyphthalimide Opeida, I.O., Kushch, O.V., Kompanets, M.O., Litvinov, Y.E., Zosenko, O.O., Shendrik, A.N. немає ChemistrySelect англійська 2019 стаття 138
The oxidation of vinyl compounds such as styrene, α-methylstyrene, methyl methacrylate, acrylonitrile with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide have been studied. It was shown that the N-hydroxyphthalimide is efficient in initiation of the oxidative polymerization of vinyl monomers. The products of the monomer oxidation at 66 °C and 1 atm of O2 are corresponding polyperoxides and low molecular carbonyl compounds. IR- and 1H NMR spectroscopy confirm the alternating copolymer structure of polyperoxides with –O–O– bonds in the main chain. In the oxidative polymerization of vinyl monomers initiated with the mixtures of N-hydroxyphthalimide and 2,2′-azobisisobutyronitrile or benzoyl peroxide it was observed a synergistic effect of initiators’ action. N-hydroxyphthalimide reacts with molecular oxygen, initiator radicals or monomer to form the phthalimide-N-oxyl radical, which participates in the chain initiation stage and does not participate in the termination stages, wh

133 Кущ Ольга Василівна Comparison of N-Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase-Catalysed Decolorization of Indigo Carmine Kushch, O.V., Iryna, O., Hordieieva, Zosenko, O.O., Shendrik, A.N. немає ChemistrySelect англійська 2019 стаття 142 no file
A comparative study of N-hydroxy compounds – violuric acid, 1-hydroxybenzotriazole and N-hydroxyphthalimide as the redox mediators during laccase-catalyzed Indigo Carmine decolorization has been carried out. It is shown that the enzymatic oxidation of N-hydroxy-mediators to radicals >N-O • , which act as a real oxidizing agent for indigo carmine, is a rate-limiting stage. The effectiveness of N-hydroxy compounds as the mediators in the Indigo Carmine decolorization in the presence of laccase Trametes versicolor increases in the following order: N-hydroxyphthalimide < 1-hydroxybenzotriazole < violuric acid.

134 Кущ Ольга Василівна Rate constants and isotope effects for the reaction of H-atom abstraction from RH substrates by PINO radicals Opeida, I.A., Litvinov, Y.E., Kushch, O.V., Kompanets, M.A., Shendrik, A.N., Matvienko, A.G., Novokhatko, A.A. немає Russian Journal of Physical Chemistry A англійська 2016 стаття 139 no file
The kinetics of the reactions of hydrogen atom abstraction from the C–H bonds of substrates of different structures by phthalimide-N-oxyl radicals is studied. The rate constants of this reaction are measured and the kinetic isotope effects are determined. It is shown that in addition to the thermodynamic factor, Coulomb forces and donor–acceptor interactions affect the reaction between phthalimide-N-oxyl radicals and substrate molecules, altering the shape of the transition state. This favors the tunneling of hydrogen atoms and leads to a substantial reduction in the activation energy of the process. © 2016, Pleiades Publishing, Ltd

135 Кущ Ольга Василівна Well-Known Mediators of Selective Oxidation with Unknown Electronic Structure: Metal-Free Generation and EPR Study of Imide-N-oxyl Radicals Krylov, I.B., Kompanets, M.O., Novikova, K.V., Opeida, I.O., Kushch, O.V., Shelimov, B.N., Nikishin, G.I., Levitsky, D.O., Terent'ev, A.O. немає Journal of Physical Chemistry A англійська 2016 стаття 140 no file
Nitroxyl radicals are widely used in chemistry, materials sciences, and biology. Imide-N-oxyl radicals are subclass of unique nitroxyl radicals that proved to be useful catalysts and mediators of selective oxidation and CH-functionalization. An efficient metal-free method was developed for the generation of imide-N-oxyl radicals from N-hydroxyimides at room temperature by the reaction with (diacetoxyiodo)benzene. The method allows for the production of high concentrations of free radicals and provides high resolution of their EPR spectra exhibiting the superhyperfine structure from benzene ring protons distant from the radical center

136 Швед Олена Миколаївна Закономірності перебігу хімічних процесів: вплив температури Швед, О.М. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 202
У навчальному посібнику наведено програму курсу «Закономірності перебігу хімічних процесів», розглянуто один із базових розділів хімічної кінетики, а саме вплив температурних чинників та розчинника на перебіг реакцій. Матеріал складається з лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників

137 Швед Олена Миколаївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 169
Наведені основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам при виконанні експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.

138 Швед Олена Миколаївна Нуклеофильное раскрытие оксиранового цикла в присутствии органических оснований. Реакционная способность Швед, Е.Н. Беспалько Ю.Н. Синельникова, М.А. Донецк немає російська 2013 монография 164
Систематизовано дані щодо впливу природи нуклеофільного реагенту, каталізатора, структурно-температурних факторів на перебіг реакції розкриття оксиранового циклу. Особливу увагу приділено кислотноосновним взаємодіям в реакційній системі, а також можливості взаємодії між оксираном та основою. Для науковців, викладачів, аспірантів та магістрів, які працюють у галузі дослідження механізмів та реакційної здатності епоксидних сполук, а також студентів, які поглиблено цікавляться здобутками сучасної фізикоорганічної хімії.

139 Швед Олена Миколаївна  Номенклатура органічних сполук: Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 156
У навчальному посібнику «Номенклатура органічних сполук» розглянуто одне з базових понять органічної хімії, а саме: правила складання назв органічних сполук за номенклатурами раціональною, женевською та IUPAC для різних класів органічних сполук. Матеріал посібника включає інформацію щодо застосування принципів певної номенклатури до складання назв різних органічних сполук, алгоритму складання назв, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників

140 Швед Олена Миколаївна Кинетика органических реакций Швед, Е.Н. Беспалько, Ю.Н. Синельникова, М.А. Винница немає російська 2016 учеб. пособие 158
В учебном пособии приведена программа курса «Кинетика органических реакций», рассмотрены основополагающие разделы химической кинетики, а именно кинетика реакций простых порядков, методы определения порядков реакции, методы измерения скорости реакции. Учебный материал по каждому разделу включает лекции, примеры решения задач, варианты заданий для самостоятельной работы. Пособие предназначено для студентов вузов, школьников, которые углубленно изучают отдельные разделы физической химии, а также будет полезным для преподавателей, аспирантов, научных работников.

141 Швед Олена Миколаївна Механізми органічних реакцій: Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Вінниця немає українська 2016 навч. посіб. 149
У навчальному посібнику обговорюються найважливіші механізми реакцій за участю органічних речовин. Розглянуто загальні уявлення щодо механізмів органічних реакцій та типів реагентів, наведено основні механізми реакцій, в тому числі функціональних та ланцюгових перегрупувань, що розглядаються в класичних університетах в курсі «органічної хімії». Призначений для студентів вищих навчальних закладів та школярів, що поглиблено вивчають органічну хімію, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, науковців.

142 Швед Олена Миколаївна Фізичні методи дослідження в хімії Олійник, М.М. Горічко, М.В. Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Донецк немає українська 2015 навч. посіб. 148
Наведено теоретичні основи з фізичних методів дослідження, розкрито їх можливості та взаємозв’язок у хімічних дослідах. Запропоновано методики розв’язання спектральних задач, вміщено елементи контролю знань студентів та завдання для самостійної роботи. Для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та науковців

143 Швед Олена Миколаївна Статична та динамічна стереохімії Швед, О.М. Сінельникова, М.А. Беспалько, Ю.М. Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 157
Наведено програму курсу «Основи стереохімії». Розглянуто розділи: «Точкові групи симетрії», «Конформації. Конформаційний аналіз», «Конфігурації», «Топізм», «Асиметричний синтез». Кожний розділ висвітлює основні моменти теорії, приклади розв’язання практичних завдань та завдання для самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для студентів хімічного факультету денної та прискореної форм навчання, може бути використаний аспірантами і викладачами для поглиблення знань з курсу «Основи стереохімії»

144 Швед Олена Миколаївна Теорія електронних зміщень в органічних молекулах Швед, О.М. Беспалько, Ю.М. Сінельникова, М.А. Вінниця немає українська 2015 навч. посіб. 141
Навчальний посібник містить завдання для самостійної роботи та приклади їх розв’язання. Призначений для самостійної роботи з курсу «Органічна хімія» студентів денної, прискореної форм навчання та школярів, що поглиблено вивчають органічну хімію, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, науковців

145 Березовський Ігор Васильович Екологічне інспектування Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 150 no file
У посібнику викладено основні положення про державне екологічне інспектування, наведено функцію, структуру Державної екологічної інспекції

146 Березовський Ігор Васильович Бджільництво Бігун П.П., Овчинникова Ю.Ю., Березовський І.В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 133 no file
У посібнику викладено основні положення для формування біологічно та зоотехнічно освіченої особистості, підготовленої до занять бджільництвом в умовах сучасного суспільства. Запитання та завдання допомагають студентам закріпити набуті теоретичні знання. Вивчення тем розділів програми та виконання практичних і лабораторних робіт забезпечить послідовне включення студентів у основний етап навчання - вивчення тем розділів. Така структура змісту навчання забезпечить залучення студентів не лише до практичної технологічної діяльності, а й до дослідницької. Акцент у роботі студентів ставиться на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з мікроскопом, з’ясовувати зовнішні ознаки та внутрішню будову об’єктів вивчення, вивчати будову бджоли та з’ясовувати функції її органів

147 Березовський Ігор Васильович Їхтіологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 128 no file
В методичних вказівках розглядаються основні іхтіологічні методи дослідження, особливості зовнішньої і внутрішньої будови риб у зв’язку з умовами існування, ембріологічний розвиток риб, їх систематика та умови утримання риб в акваріумах

148 Березовський Ігор Васильович Зоологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 138 no file
В методичних вказівках розглядаються основні аспекти дослідження біології безхребетних тварин, теоретичні знання про характерні риси будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітність, походження і значення в біоценозах і господарській діяльності людини

149 Березовський Ігор Васильович Ефективність використання Бровадазолу-20 для лікування та профілактики постодиплостомозу Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. Вінниця немає українська 2016 тези 126 no file
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених

150 Березовський Ігор Васильович Використання пероксиду водню для дезінфекції об'єктів рибництва Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. Вінниця Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції українська 2016 тези 139 no file
немає

151 Березовський Ігор Васильович Кнемідокоптоз птиці Березовський І.В., Камалова С.А. Вінниця «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених українська 2016 тези 120 no file
немає

152 Березовський Ігор Васильович Шляхи боротьби з аскаридозом в приватному секторі за допомогою дезінвазії Березовський І.В. Арабаджі Т.В. немає «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології»: матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених українська 2016 тези 138 no file
немає

153 Кавун Едуард Михайлович Особливості розповсюдження омели білої в паркових і рекреаційних зонах Лісостепу та Полісся Гнатюк, О. М. Кавун, Е. М немає Вісник ЖНАЕУ українська 2016 стаття 145
У статті наведено результати досліджень особливостей розповсюдження омли білої у паркових і рекреаційних зонах Лісостепу та Полісся України, а також визначення її негативного впливу на дерева даних зелених насаджень. дослідження проводилося в межах міст Вінниці та Житомира, а також їх околиць. Шляхом спостереження за особливостями інвазії омелою білою вибраних територій було встановлено видовий склад дерев та кущів, що уражаються напівпаразитом, а також характерні особливості інвазійних процесів різних територій. Визначені найбільш вразливі до омели види, та види, що не уражені омелою. Запропоновані шляхи зниження впливу омели білої на паркові та рекреаційні зони

154 Кавун Едуард Михайлович Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album L.) у придорожнихлісосмугах Лісостепу та Полісся України Гнатюк, О. М. Кавун, Е. М. немає немає українська 2017 стаття 130
У статті наведено результати досліджень особливостей розповсюдження омели білої (Viscum album L.), в придорожніх лісосмугах Лісостепу та Полісся України в межах Вінницької, Житомирської та Черкаської областей. Визначено ступінь її негативного впливу на видовий склад в межах лісосмуг. Визначені найбільш вразливі до омели види та такі види, що не уражені омелою. Проведений аналіз 1699 дерев та кущів показав, що 30% з них уражені омелою білою. Було досліджено 34 види дерев і кущів на предмет їх інвазії омелою білою. Серед них 15 видів були інвазованими. Це складає 44% від їх загальної кількості. Деякі види досягли катастрофічного ураження омелою, що веде до їх всихання. Серед них деякі види тополь, горобина звичайна, липа серцелиста. Запропоновані шляхи зниження впливу омели білої на придорожні лісосмуги.

155 Кавун Едуард Михайлович Аналіз викидів Ладижинськоїї ТЕС в кон-тексті екологічної безпеки Кавун Е.М., Гончарук В.С., Коц О.Б. немає немає українська 2013 стаття 123 no file
Розглядаються кількісні та якісні характеристики основних викидів Ладижинської ТЕС, включаючи викиди пилу, окислів азоту, сірки та моноксиду вуглецю з огляду екологічної безпеки

156 Кавун Едуард Михайлович Центри розповсюдження омели білої (Viscum album L.) і її вплив на види, що мають народно-господарське значення Разанов С.Ф., Гнатюк О.М., Кавун Е.М. немає немає українська 2017 стаття 130 no file
Представлені результати досліджень формування центрів поширення омели білої (Viscum album L.) в умовах Вінницької, Житомирської, а також Київської, Черкаської та Хмельницької областей.. На досліджуваних територіях виявлено ряд видів, що особливо інтенсивно уражаються омело. Серед них – тополя чорна, клен звичайний, клен білий, липа серцелиста, верба ламка та верба плакуча, глід колючий, ясен звичайний та ряд інших. За умов певного видового складу, освітленості, наближеності до населених пунктів утворюються потужні скупчення омели на компактних територіях які утворюють центри її подальшого поширення. Поширення омели сьогодні являється суттєвою проблемою як в Україні, так і в Європі, оскільки це призводить до ураження і навіть до усихання дерев на території ботанічних садів, парків, в межах міст, в насадженнях уздовж доріг, на берегах річок, а також в садах.

157 Кавун Едуард Михайлович Динаміка та поширення основних шкідників ялини європейської та сосни звичайної в умовах Вінницької та Житомирської областей Логінова С.О., Кавун Е.М. немає Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. українська 2017 стаття 133
Представлено аналіз результатів комплексу лісопаталогічних робіт санітарних оглядів та даних обласних управлінь, що характеризують динаміку поширення основних шкідників ялини європейської і сосни звичайної в умовах Вінницької та Житомирської областей. Висвітлені причини масового поширення шкідників. Встановлено, що у порівнянні з минулими роками загальний стан лісових насаджень значно погіршився

158 Кавун Едуард Михайлович Кліматичні умови виникнення осередків стовбурових шкідників ялини европейської (Picea Abies) та сосни звичайної (Pinus Silvestris) Логінова С.О., Кавун Е.М. немає Інновації в сучасній агрономії українська 2017 стаття 137 no file
Проаналізовано залежність ураження ялини европейської (Picea Abies) та сосни звичайної (Pinus Silvestris). Показана залежність поширення шкідників хвойних порід дерев від кліматичних умов, що склалися на території Вінницької та Житомирської областей.

159 Кавун Едуард Михайлович Біологія та поширення водяного горіха Trapa nanas L Балинська Н.А., Кавун Е.М немає немає українська 2017 стаття 121 no file
Надані дані щодо гідрологічних умов поширення водяного горіха і взаємозв’язок локалізації екосистем водного горіха від стану водних об’єктів де відмічені суцільні поля Trapa nanas L.

160 Кавун Едуард Михайлович Ураження омелою білою (Viscum album) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших фруктових дерев Гнатюк О.М., Кавун Е.М немає Інновації в сучасній агрономії» українська 2017 стаття 128 no file
Охарактеризовано поширення омели білої серед плодових дерев та кущів у Вінницькій області. Вказано на значне враження садів поблизу с. Стрижівка яке сягає понад 50% дерев. Вказано що омела здатна до паразитування на горобині звичайній та чорноплідній, що належать до родини розоцвітих

161 Кавун Едуард Михайлович Content of radionuclides in forest cultures in vinnytskaja region households in the dependence from the pollution zone Euard Kavun, Valentyna Panko, Alexander Hnatyuk, Ratushnyak Kaunas Lithuania англійська 2018 тези 159
Аналіз вмісту радіонуклідів як джерела залишкової радіації у Вінницькій області після Чорнобильської аварії

162 Кавун Едуард Михайлович Prognosis of mass distribution of stem pests in the ukrainian polissya zone and its relevance Eduard Kavun, Svitlana Loginova, Grigoriy Khaetskiy Kaunas Lithuania англійська 2018 тези 151
Представлені дані щодо поширення стовбурових шкідників в межах українського Полісся

163 Кавун Едуард Михайлович The prediction of mass reproduction of stem pests of coniferous trees in ukraine end its relevance Eduard Kavun, Svitlana Loginova, Grigoriy Khaetskiy Kaunas 2-я Международная конференция SmartBio (ICSB 2018) англійська 2018 тези 152
Проведений аналіз особливостей поширення стовбурових шкідників на хвойних породах дерев в межах України

164 Кавун Едуард Михайлович Роль ялини європейської (Picea abies) та сосни звичайної (Pinus silvestris) в природних та штучних екосистемах Кавун Е.М., Логінова С.О. Вінниця немає українська 2018 тези 123 no file
Проаналізована ценологічна роль насаджень ялини європейської (Picea abies) та сосни звичайної (Pinus silvestris) в природних та штучних екосистемах

165 Кавун Едуард Михайлович Характер сенсибілізації населення м. Вінниця поширеними побутовими та харчовими алергенами тваринного походження Кавун Е.М., Матіюк Ю.І. Вінниця немає українська 2018 тези 132 no file
Методом імуноферментного аналізу проведений аналіз сенсибілізації населення побутовими та харчовими алергенами в межах міста Вінниці

166 Кавун Едуард Михайлович Еколого-фауністична характеристика лімнофільної групи орнітофауни Немирівського району Вінницької області на прикладі комплексної пам’ятки природи «Немирівське городище» Кавун Е.М., Матіюк Ю.І. Вінниця немає українська 2018 тези 134 no file
Проведений аналіз лімнофільної групи орнітофауни Немирівського району Вінницької області на прикладі комплексної пам’ятки природи «Немирівське городище»

167 Кавун Едуард Михайлович Особливості ураження стовбуровими шкідниками хвойних порід дерев у Вінницькій області Кавун Е.М., Логінова С.О. Вінниця немає українська 2018 тези 127 no file
Проведений аналіз ураження стовбуровими шкідниками хвойних порід дерев у Вінницькій області

168 Кавун Едуард Михайлович Інвазійний потенціал каштанової мінуючої молі Кичак О.О., Кавун Е.М. Вінниця немає українська 2018 тези 113 no file
Проведений аналіз розповсюдження мінуючої молі каштанів та її інвазивний потенціал

169 Кавун Едуард Михайлович Досвід в організації збору та у сортуванні окремих видів відходів у навчальних закладах Вінниччини Кавун Е.М., Юзькова М.А. Вінниця немає українська 2019 тези 167
Представлені дані щодо отриманого досвіду в організації збору та у сортуванні окремих видів відходів у навчальних закладах Вінниччини

170 Кавун Едуард Михайлович Метод визначення психосоматичних структур та необхідні для його практичного використання навички і компетенції Кавун Е.М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) у 2-х томах. Том 1. українська 2019 тези 128 no file
Запропонований алгоритм отримання знань для визначення психосоматичних структур та необхідні для його практичного використання навички і компетенції

171 Кавун Едуард Михайлович Когнітивна поведіка тварин у проекції існуючих модальностей для сенсорних систем людей Кавун Е.М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. (16–17 травня 2019 р.) у 2-х томах. Том 1. українська 2019 тези 121 no file
Проведений аналіз поведінкових реакцій тварин в проекції існуючих модальностей для сенсорних систем людей

172 Кавун Едуард Михайлович Правові основи оптимізації екологічної мережі Вінницької області Кавун Е.М., Овчинникова. Ю.Ю. Кучер Т.В. Вінниця Теорія та практика сучасної науки та освіти: матеріали Міжнародної наукової конференції, секція "Актуальні питання правових наук в Україні та у світі" українська 2019 тези 132 no file
Проведений аналіз правових основ оптимізації екологічної мережі у Вінницькій області

173 Кавун Едуард Михайлович Фауна колембол (collembola, entognatha) природних ценозів мікрорайону Сабарів, м. Вінниця Петрова К.А., Кавун Е.М., Овчинникова. Ю.Ю. Переяслав-Хмельницький Проблеми та перспективи розвитку сучасної наукив країнах Європи та Азії : ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф українська 2019 тези 175 no file
Надані резхультати ангалізу угрупувань колембол (Сollembola, entognatha) природних ценозів мікрорайону Сабарів, м. Вінниця

174 Кавун Едуард Михайлович Типові кореляції в категоріях предикатів модальностей при визначенні психосоматичних структур (ПСС) і їх процесингу Кавун Е.М. Вінниця Матеріали і тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я» українська 2019 стаття 127 no file
Наведені корелятивні зв’язки в в категоріях предикатів модальностей при визначенні психосоматичних структур (ПСС) і їх процесингу. Показана можливість його використання для нейтралізації психосоматичних впливів

175 Кавун Едуард Михайлович Використання вейпів в контексті екологічної безпеки людини Бойко Л. В., Кавун Е. М. Житомир немає українська 2020 тези 127 no file
Надана характеристика вейпів з точки зору їх впливу на здоров’я людини в контексті екологічної безпеки

176 Кавун Едуард Михайлович Ієрархічність інформаційних процесів у природі Кавун Е.М. Переяслав-Хмельницький Проблеми та перспективи розвитку сучасної наукив країнах Європи та Азії : ХХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2020 стаття 120 no file
Проведений аналіз функціонування біологічних систем, який тісно пов’язаний з такими явищами, як обмін енергією, матерією, а також інформацією. Інформаційні процеси можна виявити в біологічних, соціокультурних чи штучних системах, але саме розуміння суті інформації потребує подальшого усвідомлення

177 Панько Валентина Василівна Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам Панько В.В. Жуков В.П. Ратушняк В.Н. немає Зоотехническая наука Беларуси російська 2017 стаття 152
Универсальные и специализированные силосные гибриды кукурузы по составу сырого протеина, содержанию НДК и лигнина соответствуют требованиям нормальной физиологии пищеварения дойных коров. Повышенный уровень расщепляемости сырого протеина при достаточном содержании легкоредуцируемых углеводов обуславливает интенсивный рост микрофлоры рубца к образованию дополнительного количества микробиального белка. Низкое содержание стабильного крахмала в силосе из специализированных гибридов кукурузы предотвращает спонтанное образование газов и вздутие рубца

178 Панько Валентина Василівна Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання Панько В.В., Бурлака немає Агросвіт українська 2020 стаття 96
Землекористування як на рівні держави, так і в регіонах має всі ознаки екологічно незбалансованого. Слід зазначити, що екологічна криза в Україні постає аж ніяк не випадковим явищем, ізольованим від стану загального економічного розвитку, а навпаки — як закономірність і сутнісний атрибут глибокої системної кризи. Погіршення екологічного стану агроландшафтів, послаблення їх протиерозійної стійкості, порушення оптимальної структури угідь, зменшення вмісту гумусу у орному шарі землі впливає на продуктивність сільськогосподарських угідь і не забезпечує необхідних обсягів виробництва продукції. До найбільш поширеного виду дегра- Ефективне використання та охорона земель є найважливішою проблемою сучасності. Загострення цієї проблеми в останні роки пов'язане з деградацією грунтів, забрудненням промисловими і побутовими відходами, а також землекористуванням без належного наукового обгрунтування. Тому виникає необхідність аналізу якісного стану земель та запровадження комплексу заходів по її ох

179 Панько Валентина Василівна Ефективність використання Бровадазолу-20 для лікування та профілактики постодиплостомозу Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. Вінниця Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених українська 2016 тези 100 no file
немає

180 Панько Валентина Василівна Вплив різних доз зволоження ґрунту на ріст зернових культур Кочерга Д.С., Панько В.В. Вінниця Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених українська 2016 тези 100 no file
немає

181 Панько Валентина Василівна Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам Панько В.В. Жуков В.П. Ратушняк В.Н. Дніпропетровськ Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні : Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 тези 91 no file
немає

182 Панько Валентина Василівна Використання пероксиду водню для дезінфекції об'єктів рибництва Березовський І.В., Панько В.В., Мушит С.О. Вінниця Актуальні питання розвитку біології та екології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 тези 88 no file
немає

183 Панько Валентина Василівна Особливості поширення педикульозу у населенні Вінниччини в залежності від віку: Матеріали наукової конференції професорсько викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. Панько В.В. Кацаран А.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015-2016 рр. українська 2017 тези 91 no file
немає

184 Панько Валентина Василівна Особливості поширення педикульозу і фтіріазу у населення міста Вінниці та міста Одеси в залежності від віку Панько В.В., Кацаран А.Д. Вінниця Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених українська 2018 тези 89 no file
немає

185 Панько Валентина Василівна The features of spread of pediculosis in the population of Vinnytsia depending on the age». 2ND International Conference «Smart Bio» V. Panko., A.D. Katsaran немає Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 90
немає

186 Панько Валентина Василівна Content of radionuclides in forest cultures in Vinnytsk region households in the dependence from the pollution zone Valentyna Panko Kaunas Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 105
немає

187 Панько Валентина Василівна Genetic and modification variability of mistletoe white as the basis of its expansion. 2-nd International Conference «Smart Bio» Eduard Kavun, Valentina Panko Kaunas Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 91 no file
немає

188 Панько Валентина Василівна The dynamics of pediculosis spreading in Vinnytsia and Vinnytsia region in the time period since 2013 to 2017 among children up to seventeen. 3RD International Conference «Smart Bio» Anastasiia Katsaran, Valentyna Panko Kaunas 3RD International Conference „Smart Bio“ англійська 2019 тези 109 no file
немає

189 Панько Валентина Василівна Вирощування і поширення африканського страуса на Вінниччині Панько В.В., Кружільний М.М. Житомир Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V Міжнар. наук. конф. студ., аспірантів та молодих вчених українська 2019 тези 135 no file
немає

190 Панько Валентина Василівна Розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області Панько В.В., Войтко А Т. Житомир Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” українська 2019 тези 97 no file
немає

191 Панько Валентина Василівна Якість молочних продуктів за йоннообміноної нормалізації сировини. Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” Панько В.В., Красиленко Д.В., Шевчук Т.В. Житомир Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” українська 2019 тези 139 no file
немає

192 Панько Валентина Василівна Міграція лебедів в зимовий період на водоймищах Вінниччини Панько В.В., Старіцин С.С. Житомир Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” українська 2019 тези 98
немає

193 Панько Валентина Василівна Еколого-фауністична характеристика дендрофільної групи орнітофауни Немирівського району Вінницької області на прикладі комплексної пам’ятки природи «Немирівське городище Панько В.В., Павленко В.О., Франков С.С. Житомир Тези ХV Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології” українська 2019 тези 100
немає

194 Панько Валентина Василівна Склад орнітофауни міста Вінниці у зимовий період та її кормова база «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації» Панько В.В. Колісник Я.Р. Київ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3 грудня 2019 року українська 2019 тези 89
немає

195 Панько Валентина Василівна Залежність ураження гельмінтами риби залежно від виду харчової обробки Шевчук Т.В., Панько В.В., Мудрак О.В. Київ Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф українська 2019 тези 94 no file
немає

196 Панько Валентина Василівна Екологічна освіта та її вплив на взаємозв’язок людини і навколишнього середовища Панько В.В.,Бурлака Н.І.. немає Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference українська 2019 тези 93
немає

197 Панько Валентина Василівна The winter ornithofauna of the city of Vinnitsa Valentyna Panko. Yana Kolisnyk немає Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference англійська 2019 тези 100
немає

198 Панько Валентина Василівна Розвиток сільського зеленого туризму у Вінницькій області Панько В.В. Київ Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 93
немає

199 Панько Валентина Василівна Орнітофауна водно-болотних угідь м.Вінниці Abstracts of the 5th International scientific and practical conference Панько В.В.,Колісник Я.Р. немає Abstracts of the 5th International scientific and practical conference українська 2020 тези 93
немає

200 Панько Валентина Василівна УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ Панько В.В., Бурлака Н.І. Дніпро Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції українська 2020 тези 85
немає

201 Панько Валентина Василівна СУЧАСНИЙ СТАН ДИКИХ ТВАРИН НА ВІННИЧЧИНІ Панько В.В.,Войтко Т.А.,Бурлака Н.І. Житомир Тези ХVІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» українська 2020 тези 100
немає

202 Панько Валентина Василівна Розвиток органічного виробництва в Україні Панько В.В.,Бурлака Н.І. немає Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference українська 2020 тези 103
немає

203 Панько Валентина Василівна ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДОВИЙ СКЛАД КЛАСУ ССАВЦІ НА ВІННИЧЧИНІ Правдіна Т. Д.Панько В. В. Житомир Тези ХVІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» українська 2020 тези 91
немає

204 Панько Валентина Василівна ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Панько В.В., Бурлака Н.І. Житомир Тези ХVІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» українська 2020 тези 108
немає

205 Панько Валентина Василівна ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ЛАДИЖИНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Кружільний М. М.,Панько В.В., Бурлака Н.І.. Житомир Тези ХVІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» українська 2020 тези 96
немає

206 Панько Валентина Василівна ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КЛІЩОВОГО ЕНЦЕФАЛІТУ НА ВІННИЧЧИНІ Трач К.А.,Панько В.В., Бурлака Н.І.. Житомир Тези ХVІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» українська 2020 тези 95
немає

207 Гордєєва Ірина Олександрівна Comparison of N‐hydroxy compounds as mediators in laccase‐catalysed decolorization of Indigo Carmine O. V. Kushch, I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, A. N. Shendrik немає ChemistrySelect англійська 2019 стаття 154
A comparative study of N‐hydroxy compounds – violuric acid, 1‐hydroxybenzotriazole and N‐hydroxyphthalimide as the redox mediators during laccase‐catalyzed Indigo Carmine decolorization has been carried out. It is shown that the enzymatic oxidation of N‐hydroxy‐mediators to radicals >N‐O•, which act as a real oxidizing agent for indigo carmine, is a rate‐limiting stage. The effectiveness of N‐hydroxy compounds as the mediators in the Indigo Carmine decolorization in the presence of laccase Trametes versicolor increases in the following order: N‐hydroxyphthalimide < 1‐hydroxybenzotriazole < violuric acid. The main reason for the low activity of N‐hydroxyphthalimide is the low rate of generation of phthalimide‐N‐oxyl radicals in the process of oxidation by laccase of N‐hydroxyphthalimide, which is confirmed by inhibition of the studied process by ascorbic acid. The initiation rate corresponds to the total process rate and is equal to 4.20×10−8, 2.82×10−8, 2.90×10−9 M s−1 with the partici

208 Гордєєва Ірина Олександрівна Kinetiсs of N-oxyl radicals' decay O. V. Kushch, I. O. Hordieieva, K. V. Novikova, Y. E. Litvinov, M. O. Kompanets, A. N. Shendrik, I. A. Opeida немає The Journal of Organic Chemistry англійська 2020 стаття 140
N-oxyl radicals of various structures were generated by oxidation of corresponding N-hydroxy compounds with iodobenzene diacetate, [bis(trifluoroacetoxy)]iodobenzene, and ammonium cerium(IV) nitrate in acetonitrile. The decay rate of N oxyl radicals follows first-order kinetics and depends on the structure of N-oxyl radicals, reaction conditions, and the nature of the solvent and oxidant. The values of the self-decay constants change within 1.4×10–4 s–1 for the 3,4,5,6-tetraphenylphthalimide-N-oxyl radical to 1.4×10–2 s–1 for the 1 benzotriazole-N-oxyl radical. It was shown that the rate constants of the phthalimide N oxyl radicalsʼ self decay with different electron-withdrawing or -donor substituents in the benzene ring are higher than that of the unsubstituted phthalimide N oxyl radical in most cases.

209 Гордєєва Ірина Олександрівна Comparing reactivity of phthalimide-N-oxyl and quinolineimide-N-oxyl radicals toward the C-H bonds of substituted benzyl alcohols I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, O. V. Kushch, A. N. Shendrik немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ англійська 2020 тези 134
Benzyl alcohol and its substituted derivatives are model compounds for investigation of lignin oxidation process using laccase/N-OH mediator system. The activation of aliphatic C-H bonds with the participation of N-oxyl radicals is an important stage in the oxidation of benzyl alcohols in the presence of NOH-compounds

210 Гордєєва Ірина Олександрівна Аеробне лакказно-медіаторне окиснення тетрацикліну у воді А. О. Бойко, Г. М. Старкова, І. О. Гордєєва, О. В. Кущ, О. М. Шендрик немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 139
Вирішення проблеми очистки природних водних об’єктів від антибіотиків привертає все більше уваги. Тетрацикліни є другою найбільш поширеною групою антибіотиків, що використовують у всьому світі. Їх зростаюче використання та неконтрольоване розповсюдження представляє потенційний ризик для оточуючого середовища. Тетрацикліни разом з їх метаболітами пошкоджують структуру і функцію мікроорганізмів, індукуючи експресію гена стійкості до тетрациклінових антибіотиків

211 Гордєєва Ірина Олександрівна Reactivity of phthalimide N-oxyl radicals toward the C-H bond of benzyl alcohol I. O. Hordieieva, А. V. Andrieiev, O. V. Kushch, M. O. Kompanets, Y. E. Litvinov, I. O. Opeida немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ англійська 2019 тези 131
Phthalimide-N-oxyl radical (PINO) is the important intermediate in the catalytic aerobic oxidation of benzyl alcohol to aldehyde. NHPI is oxidized by laccase to PINO and this reactive intermediate oxidizes of non-phenolic lignin model compounds, such as benzyl alcohols, due the ability to abstract hydrogen atom from the a-C−H bond. We were investigated the kinetics of reaction of hydrogen atom transfer (HAT) from benzyl alcohol to the aryl substituted PINO with formation of initial NHPI and benzylic radical. This reaction is important in the catalyzed by NHPI aerobic oxidation of organic compounds

212 Гордєєва Ірина Олександрівна Кінетичні моделі виокремленого процесу генерування катіон-радикала ABTS+• та його перебіг у присутності антиоксидантів Г. М. Старкова, І. О. Гордєєва, Т. С. Вакарчук, О. М. Шендрик немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 141
Катіон-радикал 2,2'-азино-біс-(3-етилбензотіазолін-6-сульфонової кислоти) (ABTS) широко застосовується для оцінювання антирадикальної активності та ємності антиоксидантів (АО). Важливо, тому, мати чіткі уявлення щодо механізмів його генерування та перетворення у різних процесах та умовах

213 Гордєєва Ірина Олександрівна Окиснення індигокармину у присутності лаккази і ТЕМПО І. О. Гордєєва, О. М. Левченко, О. В. Кущ, О. М. Шендрик немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 126
Завдяки можливості одержання різмоманітних кольорів і високій хімічній стійкості до дії окисників синтетичні барвники широко використовуються у текстильній, харчовій, целлюлозно-паперовій промисловості. При всіх перевагах використання цих сполук великим недоліком є проблема очистки від них побутових і промислових стічних вод. Використання фізичних методів очистки як відстоювання, фільтрація, адсорбція не завжди достатньо ефективні, а при застосуванні мікробіологічного методу спостерігається негативний вплив барвників на життєдіяльність мікроорганізмів. Натомість використання ферментів класу оксидаз у процесах знебарвлення показують хороші результати. Одним з таких ферментів є лакказа, що виділенна з дереворуйнуючого гриба Trametes versicolor. Через те, що лише незначна кількість барвників є субстратами даного ферменту, часто використовують медіатори. Це органічні речовини, з яких при окиснні лакказою утворяюються високореакційні частинки, зокрема радикали.

214 Гордєєва Ірина Олександрівна Oxidataion of indigo carmine using laccase-mediator sistem Zosenko O.O., Hordieieva I.O., Kushch O.V., Shendrik A.N. немає Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи англійська 2018 тези 146
Currently, the development of effective bioremediation, which reduces water pollution, is a major task for researchers. The discharge of wastewater from productions to waters resources leads to their pollution due the presence of synthetic dyes. Laccase-based catalysts are effective and environmentally systems for dye degradation processes

215 Гордєєва Ірина Олександрівна Activation of lignin alcohol groups by the benzotriazoline-N-oxyl radical Hordieieva I.O., Kushch O.V., Shendrik A.N. Kompanets M.A. немає Сучасні проблеми хімії англійська 2018 тези 155
It is known that 1-hydroxybenzotriazole (HBT) efficiently mediates laccase in the oxidation of non-phenolic lignin model compounds, such as benzyl alcohols. Benzotriazole-N-oxyl (BTNO) radical, generated from HBT by oxidation, is the key reactive intermediate in the catalytic aerobic oxidation of benzyl alcohols due the ability to abstract hydrogen atom from the α-C−H bond, thereby enabling subsequent oxidative transformations alcohols to aldehydes and ketones. We have investigated the absolute rate constants for the α-hydrogen abstraction from benzyl alcohols by the BTNO radical. This reaction is step-determing one in the HBT mediated oxidation

216 Гордєєва Ірина Олександрівна Влияние структуры медиатора на еффективность окисления индигокармина лакказо-медиаторной системой Гордеева И.А., Зосенко О.А. немає Проблеми та досягнення сучасної хімії російська 2018 тези 147
Возрастающие с каждым годом объёмы производства продукции, содержащей в своём составе синтетические красители, приводит к попаданию их в большом количестве в сточные воды. Благодаря устойчивости к воздействию многих окислителей красители получили широкое распространение, но это же их качество делает процессы очистки воды трудоёмкими. Использование ферментов для этих целей более эффективно и экологично

217 Гордєєва Ірина Олександрівна Стабільність іміноксильнильних радикалів Зосенко О.О., Гордєєва І.О. немає Проблеми та досягнення сучасної хімії українська 2018 тези 186
Оксими мають високий потенціал як антиоксиданти при інгібуванні радикальних процесів, використовуються в органічному синтезі у реакціях міжмолекулярного окиснювального крос-сполучення, характеризуються низькою токсичністю та широкими синтетичними можливостями. При окисненні неорганічними та органічними окисниками оксими легко утворюють іміноксильні радикали R2C=NO• , які є досить стабільними і високоактивними у реакціях відриву Н-атому водночас. У роботі було досліджено процеси генерування та сабільність іміноксильних радикалів віолурової кислоти (ВК), 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону (ГІПД), фталімід-1,3- діоксиму (ФДО)

218 Гордєєва Ірина Олександрівна Антиоксидантна активність екстрактів комерційних чаїв O. S. Liashuk, I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, O. V. Kushch немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 143
У даній роботі досліджено антиоксидантну активність шести комерційних екземплярів чорного та зеленого чаїв. Визначено антирадикальну активність (АРА) етанольних екстрактів чаїв в реакції з ДФПГ-радикалом та отримано значення ефективних концентрацій EC50 антиоксидантів. Серед досліджених екстрактів найбільшу АРА мають екстракти чаїв – зелений чай «Exclusive Gun Powder» та чорні чаї такі як «Майський», «Чай чорний», «Принцеса Гіта». Визначення поліфенолів чаю (в еквіваленті галлової кислоти) проводили в реакції їх окиснення реактивом Фоліна-Чокальте. Найбільший вміст фенольних сполук виявлено в зеленому чаї «Exclusive Gun Powder», а найменший – в чорному «Перший ряд»

219 Гордєєва Ірина Олександрівна Кінетика та механізм циклічних окисно-відновних перетворень катіон-радикала 2,2'-азино-біс- (3-етилбензотіазолін-6-сульфонової кислоти) - АBTS +• H. M. Starkova, I. O. Hordieieva, O. M. Shendryk немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 141
Катіон-радикал (ABTS+•) легко відновлюється фенольними антиоксидантами до вихідного молекулярного стану за механізмом протон-спряженого переносу електрона. Оскільки реакція є рН-залежною, має складний механізм і використовується для кількісного визначення антирадикальної активності інгібіторів окиснення, її кінетичні закономірності є критично важливими для оптимізації робочих методик вимірювання. З огляду на сказане, у даній роботі було досліджено кінетику накопичення/витрачання ABTS+• шляхом періодичного введення в систему антиоксидантів. Катіон-радикал генерували окисленням ABTS персульфатом калію за його значного надлишку. Як донори Н-атомів було випробувано три різні за активністю антиоксиданти: фенол (ArOH), гідрохінон (QH2) та аскорбінова кислота (AscH), які періодично вводили в реакційну суміш на максимумі концентрації ABTS+•

220 Гордєєва Ірина Олександрівна In vitro антиоксидантна активність рослинних екстрактів K. O. Kondratenko, O. O. Zosenko, I. O. Hordieieva, O. V. Kushch немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2018 тези 137
Предметом дослідження даної роботи були антиоксидантні властивості екстрактів лимону, м'яти, чорниці, алое, арніки, лаванди. Для досліджень використовували їх водні і спиртові розчини. На підставі проведених якісних реакцій було встановлено наявність в екстрактах карбонових кислот, флавоноїдів: флавонів, флавонолів, флавононолів, ізофлавонів, флавонолів з вільною 3-ОН групою, флавоноїдів, які мають дві оксигрупи у С-3, С-5, антрохінонів, халконів, ауронів

221 Гордєєва Ірина Олександрівна Синтез 1,3-дигідрокси-2н-бензімідазол-2-ону та генерування нітроксильного радикала M. O. Kompanets, I. O. Hordieieva, O. O. Zosenko, O. M. Shendryk, O. V. Kushch, Y. O. Opeida немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 146
N-гідроксиіміди добре відомі як селективні органічні каталізатори окиснювальних процесів, в яких відбувається функціоналізація субстратів прямим введенням кисню в С-Н звʼязок. На сьогодні активно проводяться експериментальні та теоретичні дослідження з впливу структури N гідроксиіміду на його каталітичні властивості у двох напрямках: введення електронодонорних і електроноакцепторних замісників у бензольне кільце сполуки, а також зміна структури гетероцикла. Нами вперше синтезовано новий N гідроксиімід–1,3-дигідрокси-2Н-бензімідазол-2-он (DNHBI), який має дві N-ОН групи

222 Гордєєва Ірина Олександрівна Антиоксидантна активність 3-(гідроксиіміно)пентан-2,4-діону в реакціях з радикалами О. О. Зосенко, І. О. Гордєєва, О. В. Кущ немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2017 тези 130
В останні роки активно вивчаються властивості ізонітрозокетонів як антиоксидантів при взаємодії з активними формами кисню (АФК) та металами змінної валентності як бідентантні ліганди. Проте, антиоксидантну дію оксимів і здатність їх участі в радикальних реакціях вивчено недостатньо. В роботі було встановлено високу антиоксидантну активність ряду аміно- карбонільних оксимів

223 Цяпало Олександр Степанович Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину К.М. Лаховець, О.С. Цяпало, Ю.О. Лесишина, М.С. Фрасинюк, О.М. Шендрик немає немає українська 2017 стаття 134
Досліджено кінетику ферментативного окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину, гідрохінону, та кверцетину молекулярним киснем у сумішах води з диметилсульфоксидом як добавки, що збільшує розчинність фенольних сполук

224 Цяпало Олександр Степанович Визначення оптимального значення рН активності лаккази Trametes versicolor Цяпало О.С., Каніболоцька Л.В., Шендрик О.М. Вінниця Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей Дев'ятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю українська 2016 тези 190
немає

225 Цяпало Олександр Степанович Вольтамперометричне дослідження антиоксидантних властивостей 2-заміщених 4-(3',4'-дигідроксифеніл)тіазолів Одарюк В.В., Цяпало О.С., Шендрик О.М Вінниця Хімічні проблеми сьогодення: тези доповідей Дев'ятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю українська 2016 тези 136
немає

226 Цяпало Олександр Степанович Вивчення впливу ацетонітрилу на активність лаккази Trametes versicolor Цяпало О.С., Зосенко О.О., Каніболоцька Л.В., Шендрик О.М Київ Проблеми та досягнення сучасної хімії: тези доповідей XVIII Наукової молодіжної конференції українська 2016 тези 137
немає

227 Цяпало Олександр Степанович Каталізоване лакказою Trametes versicolor окиснення 7,8-дигідрокси-4-гідроксиметилкумарину Лаховець К. М., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М., Фрасинюк М. С. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 тези 142
немає

228 Цяпало Олександр Степанович Активність 2,2-азино-біс(3-етилбензтіазолін-6-сульфонової) кислоти як медіатора лаккази Trametes versicolor Плешингер Т. С., Бураков І. М., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 тези 155
немає

229 Цяпало Олександр Степанович Фенольні сполуки етанольних екстрактів грибів Lentinus edodes Рябошапко О. Л., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Кублинська І. А. Вінниця Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2017 тези 118
немає

230 Цяпало Олександр Степанович Якісний і кількісний склад етанольних екстрактів грибів Flammulina Velutipe. Копил О. Е., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Кублинська І. А. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 тези 128
Мета даної роботи полягала у визначенні якісного і кількісного складу етанольних екстрактів вищих грибів Flammulina velutipes, культивованих в Україні. Об’єкт дослідження – тонкоподрібнений порошок висушених грибів Flammulina velutipes. Екстракти з порошку грибів одержували кип’ятінням на водяній бані в колбі зі зворотним холодильником протягом 2 год. Як екстрагент використовували 50 %- та 70 %-вий етанол. Співвідношення сировина:екстрагент становило 1:50. Кількість екстрактивних речовин характеризували величиною сухого залишку (Wс.з), який визначали методом гравіметрії. Якісний і кількісний склад екстрактів визначали за допомогою специфічних кольорових реакцій, а також методом УФ-видимої спектрофотометрії

231 Цяпало Олександр Степанович Вплив середовища на каталітичну активність лаккази Trametes Versicolor. Цяпало О. С., Лесишина Ю. О., Шендрик О. М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 тези 112
Лакказа – фермент, що знайшов застосування в біотехнології, зокрема в паперово- целюлозній, текстильній, косметичній промисловості, в тонкому органічному синтезі та знешкодженні фосфорорганічних речовин. Лакказа Trametes versicolor має високий окислювальний потенціал і відносно низьку субстратну специфічність. Тому число субстратів, які фермент може використовувати як відновники кисню, є значним. Пошук нових субстратів лаккази розширює можливості її застосування в різних технологічних процесах. Число субстратів також можна розширити шляхом підбору медіаторів, окислені форми яких утворюються в активному центрі ферменту і можуть регенеруватися за рахунок окислення речовин, не здатних з ним зв’язуватися

232 Цяпало Олександр Степанович Activity of laccase from Trametes versicolor in aqueous-organic media Tsyapalo O.S., Lakhovets K.M., Lesyshyna Yu.O., Shendryk O.M. Kyiv Materials of reports and performances. IXth International conference in chemistry “Kyiv-Toulouse” англійська 2017 тези 123
немає

233 Цяпало Олександр Степанович рН-оптимум ферментного препарату «Laccase from Trametes Versicolor». Тези доповідей Конкіна Я. С., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Шендрик О. М Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» українська 2018 тези 143
немає

234 Цяпало Олександр Степанович Похідні кумарину як субстрати лаккази TrametesVersicolor Бураков І. М., Лесишина Ю. О., Цяпало О. С., Фрасинюк М. С., Шендрик О. М. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 тези 131
немає

235 Цяпало Олександр Степанович Вивчення кінетики окиснення гідрохінону в присутності лаккази Trametes Versicolor методом амперметричної киснеметрії Гусенікова Є. С., Сергеєва Ю. Ю., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О. Вінниця І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2018 тези 137
немає

236 Цяпало Олександр Степанович Температурний оптимум дії ферментного препарату «Laccase from Trametes versicolor» Я. С. Конкіна, Ю. О. Лесишина, О. С. Цяпало, О. М. Шендрик Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 114
Лакказа (КФ 1.10.3.2, п-дифенол: кисень оксидоредуктаза) входить до складу лігнолітичного ферментного комплексу дереворуйнуючих грибів. Особливі каталітичні властивості і широка субстратна специфічність лаккази зумовлюють її застосування у різноманітних біотехнологічних процесах. На сьогоднішній день промисловість випускає комерційні препарати лаккази різного ступеню очищення та концентрування, що в свою чергу може відображатись у відмінностях фізико-хімічних властивостей ферменту (його рН-оптимуму, термолабільності, термостабільності тощо). Мета даної роботи полягала у визначенні температурного оптимуму дії комерційного ферментного препарату «Laccase from Trametes versicolor» (фірми «Sigma», Німеччина).

237 Цяпало Олександр Степанович Кінетика витрачання молекулярного кисню в реакції лакказного окислення похідних кумарину Сергеєва Ю. Ю., Цяпало О. С., Лесишина Ю. О. та ін. Вінниця ІІ Міжнародна (ХІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2019 тези 128
немає

238 Цяпало Олександр Степанович Медіаторна активність сполук з N-оксильною групою в реакціях лакказного знебарвлення індигокарміну Вакарчук Т. С., Сергеєва Ю. Ю., Гусенікова Є. С., Цяпало О. С., Шендрик О. М Вінниця ІІІ Міжнародна (ХІІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». українська 2020 тези 130
немає

239 Русаков Володимир Федорович Молекулярна фізика Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 115
Посібник містить матеріал, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Він також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час ви-вчення курсу молекулярної фізики.

240 Русаков Володимир Федорович Электричество и магнетизм Русаков, В.Ф. Винница немає російська 2017 учеб. пособие 166
В пособии изложен материал по электромагнетизму в объеме программы по общей физике. Для студентов специальностей: «Физика и астрономия», «Компьютерные науки и информационные технологии», «Кибербезопасность», «Метрология и информационно-измерительные технологии», «Прикладная физика», «Среднее образование, преподавание физики и информатики». Может использоваться студентами и других специальностей при изучении соответствующих разделов курса общей физики

241 Русаков Володимир Федорович Динаміка стрибків магнітного потоку у надпровідних циілндричних NbTi екранах Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2017 стаття 107
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

242 Русаков Володимир Федорович Физические основы механики Русаков, В.Ф. Винница немає російська 2015 учеб. пособие 125
В пособии обобщен материал, читаемый в течение ряда лет на І курсе физико-технического факультета для студентов специальностей «Физика» и «Прикладная физика».

243 Русаков Володимир Федорович Особенности движения изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Винница Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр. російська 2017 стаття 124
До другого тому увійшли матеріали секцій: методика викладання іноземних мов; освітні, педагогічні науки; математика; хімічні науки; фізика; фізичне виховання.

244 Русаков Володимир Федорович МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА РУСАКОВ, В. Ф РУСАКОВА, Н. М. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 123
Посібник містить матеріал другої частини курсу молекулярної фізики та термодинаміки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найбільш складні питання викладені достатньо детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу, запропонована для самостійного вивчення. Посібник також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу молекулярної фізики та термодинаміки

245 Русаков Володимир Федорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 125
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання

246 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Зуйкова, З.Г. Винница немає російська 2015 метод. пособие 124
Весь материал пособия разбит на шесть разделов, соответствующих основным разде-лам читаемых курсов. В начале каждого раздела приводятся основные понятия, дается крат-кая сводка формул, необходимых для решения задач. В каждом разделе подробно разобрана методика решения типовых задач. Наличие задач для контроля и самостоятельной работы позволяет обходиться на практических занятиях без дополнительных задачников. Пособие может быть полезно всем, изучающим молекулярную физику

247 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Винница немає російська 2015 метод. пособие 142
Работа содержит пять глав: уравнение состояния идеального газа, молекулярно-кинетическая теория газов; распределения Максвелла, Больцмана и Максвелла–Больцмана; явления переноса; первое и второе начала термодинамики; энтропия. Приведены подробные методические указания к решениям задач, контрольные вопросы по каждой теме, задачи для самостоятельного решения. Пособие будет полезно всем студентам, изучающим общую физику

248 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по механике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Винница немає російська 2015 учеб. пособие 129
Весь материал пособия разбит на четыре раздела: кинематика, динамика точки, законы сохранения и динамика твердого тела. В начале каждого раздела приводятся основные понятия и формулы, необходимые для реше-ния задач, излагаются методические указания к решению задач. Подробно разбирается методика решения типовых задач. Приводятся задачи для контроля и самостоятельной работы. Пособие составлено таким образом, что позволяет обойтись на практических занятиях без задачников

249 Ткаченко Віра Сергіївна Влияние структуры межслойных границ на спектр спиновых волн в магнонном кристалле Ткаченко, В.С. Кучко, А.Н. немає Металлофизика и новейшие технологии російська 2005 стаття 109
Проведено рассмотрение спектра обменных спиновых волн в мультислойном магнитном материале с периодически модулированной величиной константы одноосной анизотропии (магнонном кристалле) с конечной толщиной межслойных границ. Предложена модель с линейным распределением величины анизотропии в переходном слое. Найдена зависимость ширины запрещенных зон в спектре от отношения толщины переходного слоя к периоду мультислойного материала. Проведено обсуждение влияния характера распределения параметров материала в переходном слое на спектр спиновых волн

250 Ткаченко Віра Сергіївна Mathematical Model of Volume Optical Interconnection Reconfiguration Utilizing Acousto- Optic Beam Forming Tkachenko, V.S. Lipinskii, A.Y. немає Proceedings of the 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) англійська 2017 стаття 111
The mathematical model of volume optical interconnection reconfiguration by acousto-optical beam forming approach is proposed in the paper. The restrictions of proposed model were considered as well as results of simulations of interconnections’ patterns were presented

251 Ткаченко Віра Сергіївна Mathematical Model of Volume Optical Interconnection in LiNbO3 Crystal Tkachenko, V.S. Lipinskii, A.Y. немає Proceedings of the 2016 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory англійська 2016 стаття 113
The mathematical model of volume optical interconnection elements that are formed within the LiNbO3 crystal is proposed in the paper. The simulations using this model were conducted. The possibility to reconfigure the structure of optical interconnections was demonstrated

252 Ткаченко Віра Сергіївна Implementation and testing of hash function based on modified skein algorithm Barybin, Oleksii Tkachenko, Vira Zhabska, Yelyzaveta Petrova, Iryna немає Проблеми інформаційних технологій англійська 2018 стаття 119
The article shows that the original Skein hash algorithm, which was developed as part of the competition for the new standard SHA-3 of the National Institute of Standards and Technology USA (NIST) and was one of five finalists can be modified to improve its operation efficiency in systems with multicore processors, which are used in almost all modern desktop and mobile devices. Analysis of the few publications that dedicated to such improvement of the original algorithm shows that all the authors focus on improving efficiency by optimizing the algorithm computations parallelization because computing speed was one of its main weaknesses. The simplification the original algorithm was not considered before and became the main purpose of the article.

253 Ткаченко Віра Сергіївна Spin wave spectrum of a magnonic crystal with an isolated defect V.V. Kruglyak, M.L.Sokolovskii, V.S.Tkachenko, A.N. Kuchko немає Journal of Applied Physics англійська 2005 стаття 129
Real magnonic crystals - periodic magnetic media for spin wave (magnon) propagation - may contain some defects. We report theoretical spin wave spectra of a one dimensional magnonic crystal with an isolated defect. The latter is modeled by insertion of an additional layer with thickness and magnetic anisotropy values different from those of the magnonic crystal constituent layers. The defect layer leads to appearance of several localized defect modes within the magnonic band gaps. The frequency and the number of the defect modes may be controlled by varying parameters of the constituent layers of the magnonic crystal

254 Ткаченко Віра Сергіївна Spin waves in a magnonic crystal with sine-like interfaces V.S. Tkachenko, V.V. Kruglyak, A.N. Kuchko немає Journal of Magnetism and Magnetic Materials англійська 2006 стаття 127
The spectrum of exchange spin waves in a magnonic crystal (periodic magnetic multilayer) with diffuse interfaces is derived for a model with a cosine-like profile of the uniaxial anisotropy value at the interfaces. The dependence of the band gap size upon the interface thickness and the depth of modulation of the anisotropy value is analyzed. In particular, it is shown that diffuse interfaces may lead to a magnonic spectrum in which band gaps have size equal to or even larger than those in the model with sharp (infinitely thin) interfaces (Kronnig–Penney model).

255 Ткаченко Віра Сергіївна Spin wave reflection from semi-infinite magnonic crystals with diffuse interfaces V.S. Tkachenko, V.V. Kruglyak, A.N. Kuchko немає Metamaterials англійська 2009 стаття 141
The frequency dependence of the coefficient of spin wave reflection from a semi-infinite magnonic crystal with a periodically modulated value of the uniaxial anisotropy and a finite thickness of interfaces has been investigated, assuming a linear distribution of the anisotropy value in the interfaces. The analysis shows that the performance of magnonic devices employing magnonic crystals as a filtering element can degrade as the thickness of interfaces increases, e.g. due to the process of diffusion between constituent layers of the magnonic crystals

256 Ткаченко Віра Сергіївна Spectrum and reflection of spin waves in magnonic crystals with different interface profiles V.S. Tkachenko, V.V. Kruglyak, A.N. Kuchko немає Physical review. B, Condensed matter англійська 2010 стаття 131
Using the transfer-matrix method, we have developed a theory of exchange spin waves in a thin cylindrical magnonic crystal (periodically layered all-ferromagnetic nanowire) with diffuse interfaces. The magnonic spectrum and the frequency dependence of the reflection coefficient of spin waves from a junction between a homogeneous magnetic nanowire and a magnonic crystal have been calculated and compared. Diffuse interfaces with linear and sinusoidal profiles of variation in the uniaxial anisotropy value have been considered, also allowing for asymmetry in the relative thicknesses of either main layers, or interfaces, or both. We have found that, although the thickness and profile of interfaces have a significant effect on the size and position of the magnonic band gaps, the smoothing of interfaces does not lead to disappearance of the band gaps. At the same time, the profiles and relative thicknesses of interfaces might provide additional means by which to design magnonic crystals with

257 Ткаченко Віра Сергіївна Propagation and scattering of spin waves in curved magnonic waveguides V.S. Tkachenko, A.N. Kuchko, M.Dvornik, V.V. Kruglyak немає Applied Physics Letters англійська 2012 стаття 143
We report a continuous medium theory of dispersion and scattering of spin waves propagating in thin nanowire magnonic waveguides with curved regions. Assuming that the static magnetization is aligned along the waveguide, the curvature leads to a “geometrical” effective magnetic field term that is proportional to the square of the ratio of the exchange length to the radius of curvature of the waveguide. The term is small enough to favor the use of bended nanowire waveguides in planar magnonic data architectures. However, a stronger (multiple) winding (e.g., within helical structures) could enable design of magnonic waveguides with desired properties

258 Ткаченко Віра Сергіївна An effect of the curvature induced anisotropy on the spectrum of spin waves in a curved magnetic nanowire V.S. Tkachenko, A.N. Kuchko, V.V. Kruglyak немає Low Temperature Physics англійська 2013 стаття 120
Within the framework of the solid state theory, an expression for the spectrum of spin waves propagating in a thin magnetic nanowire curled into a helix (spiral) is obtained. Its modification under the effect of a periodic modulation of the helical pitch is analyzed. In particular, it is shown that the periodic modulation of the helix pitch leads to the appearance of band gaps in the spectrum of spin waves. The influence of the modulation depth of the helical pitch on a size of the first gap is considered

259 Ткаченко Віра Сергіївна Symmetry-related criteria for the occurrence of defect states in magnonic superlattices J.W.Kloss, V.S. Tkachenko немає Journal of Applied Physics англійська 2013 стаття 125
We investigate analytically the occurrence of magnonic defect states in the exchange regime for the system geometry with the defect linking two semi-infinite superlattices at the same symmetry points. The frequency ranges forbidden and allowed to defect states are determined in the low-frequency region. Non-overlapping frequency ranges allowed to either even or odd defect states are found to occur within each forbidden gap in higher frequencies. Our semi-analytical calculations of the dispersion relation based on the solutions obtained in the matching procedure are supported by the computed transmission spectra

260 Ткаченко Віра Сергіївна Formation of the band spectrum of spin waves in 1D magnonic crystals with different types of interfacial boundary conditions V.V.Kruglyak, C.S. Davies, O.Yu Gorobets, Yu.I. Gorobets, A.N. Kuchko немає Journal of Physics D Applied Physics англійська 2017 стаття 132
We report a theoretical study of the spin-wave band spectrum of magnonic crystals formed by stacking thin-film magnetic layers, with general assumptions about the properties of the interfaces between the layers. The use of the Barnaś-Mills magnetization boundary conditions has enabled us to systematically trace the origin of the magnonic band gaps in the spin-wave spectrum of such systems. We find that the band gaps are a ubiquitous attribute of a weakened interlayer coupling and a finite interface anisotropy (pinning). The band gaps in such systems represent a legacy of the discrete spin-wave spectrum of the individual magnetic layers periodically stacked to form the magnonic crystal rather than resulting from Bragg scattering.

261 Ткаченко Віра Сергіївна Magnonic band spectrum of spin waves in an elliptical helix A.V. Golovchan, V.V. Kruglyak, V.S. Tkachenko, A.N. Kuchko немає Royal Society Open Science англійська 2018 стаття 128
We show that the spin-wave spectrum in an elliptical helix has a band character. The size of the first band gap calculated using the perturbation theory is shown to scale as square root of the eccentricity. Curved magnonic waveguides of the kind considered here could be used as structural elements of future three-dimensional magnonic architectures

262 Ткаченко Віра Сергіївна Spin wave modes in a cylindrical nanowire in crossover dipolar-exchange regime J. Rychly, V.S. Tkachenko, J.W. Kloss, A.N. Kuchko, M. Krawczuk немає Journal of Physics D Applied Physics англійська 2018 стаття 132
Nanoscale magnetic systems have been studied extensively in various geometries, such as wires of different cross-sections, arrays of wires, dots, rings, etc. Such systems have interesting physical properties and promising applications in advanced magnetic devices. Uniform magnetic nanowires are the basic structures which were broadly investigated. However, some of their dynamical properties, like: (anti)crossing between the spin wave modes and impact of the magnetic field on the spin wave spectrum, still need to be exploited. We continue this research by investigation of the spin wave dynamics in solid Ni nanowire of the circular cross-section

263 Ткаченко Віра Сергіївна Spin Wave Modes in a Cylindrical Nanowire in Crossover of Dipolar-Exchange Regime J. Rychly, V.S. Tkachenko, J.W. Kloss, A.N. Kuchko, M. Krawczuk немає Conference: The 37th International Symposium on Dynamical Properties of Solids-DyProSo англійська 2019 тези 180
Although the magnetic wires have been broadly investigated, some of their dynamical properties, like: (anti)crossing between the spin wave modes and the impact of the magnetic field on the spin wave spectrum, still need to be explored

264 Русакова Надія Михайлівна Динаміка стрибків магнітного потоку у надпровідних циілндричних NbTi екранах В. Ф. Русаков, Н. М. Русакова., В. В. Чаба-ненко Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професор-сько-викладацького складу, наукових праців-ників і здобувачів наукового ступеня за під-сумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 109
В роботі використана методика застосування індукційних і холлівських датчиків для дослі-джень екстремальної динаміки вихрової стру-ктури в процесі проникнення поля всередину надпровідного екрана і досліджень петель пе-ремагнічування екрану

265 Русакова Надія Михайлівна Вимушені коливання ізольованого вихору Абрикосова у жорстких надпровідниках ІІ роду В. Ф. Русаков, Н. М. Русакова., В. В. Чаба-ненко Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професор-сько-викладацького складу, наукових праців-ників і здобувачів наукового ступеня за під-сумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр. українська 2019 тези 108
Розглянуто рух ізольованого вихору у зовні-шньому магнітному полі під дією змінної в площині і загасаючої вглиб зразка зовнішньої сили з урахуванням інертності вихору і всіх сил, що на нього діють у надпровіднику

266 Русакова Надія Михайлівна Особенности движения изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках ІІ рода В. Ф. Русаков, Н. М. Русакова, В. В. Чабанен-ко Вінниця Матеріали наукової конференції професорсь-ко-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. українська 2017 тези 110
Для надпровідника YBaCuO проведено ро-зрахунки характерних частот коливань вихо-ра. Проаналізовано температурні залежності частот коливань

267 Русакова Надія Михайлівна Практикум з фізики. Розв’язання задач. Ч. 1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрос-татика. Постійний струм. Електромагнетизм Лумпієва Т.П., Русакова Н.М, Волков О.Ф. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 149
«Практикум з фізики. Розв’язання за-дач. Ч. 1» є доповненням до виданого в 2009 році навчального посібника «Курс фізики» у двох томах цих же авторів. В по-сібнику наведені стисли теоретичні відомості за розділами курсу фізики, розглянута ме-тодика розв’язування задач, наведені прик-лади розв’язання задач с детальним аналі-зом, а також наведені задачі для самостійно-го розв’язання. Розділи «Практикуму» від-повідають розділам навчального посібника. Є необхідний довідковий матеріал. Приве-дений словник термінів використовуваних в даній книжці.

268 Русакова Надія Михайлівна Практикум з фізики. Розв’язання задач. Частина 2: Коливання і хвилі. Хвильова і квантова оптика. Елементи квантової ме-ханіки. Основи фізики твердого тіла. Елементи фізики атомного ядра Лумпієва Т.П., Русакова Н.М, Волков О.Ф. Донецьк немає українська 2015 навч. посіб. 107
«Практикум з фізики. Розв’язання за-дач. Ч. 2» є доповненням до видано-го в 2009 році навчального посібника «Курс фізики» у двох томах цих же авторів. В посі-бнику наведені стисли теоретичні відомості за розділами курсу фізики, розглянута ме-тодика розв’язування задач, наведені прикла-ди розв’язання задач с детальним аналізом, а також наведені задачі для самостійного розв’язання. Розділи «Практикуму» відпові-дають розділам навчального посібника. Є не-обхідний довідковий матеріал. Приведений словник термінів використовуваних в даній книжці.

269 Русакова Надія Михайлівна Молекулярна фізика і термодинаміка В. Ф. Русаков Н. М. Русакова Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 122
Посібник містить матеріал другої частини кур-су молекулярної фізики та термодинаміки, що викладається студентам спеціальностей «Фізи-ка та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Най-більш складні питання викладені достатньо де-тально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу, запропонована для са-мостійного вивчення

270 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова, З.Г. Зуйкова Винница немає російська 2015 метод. пособие 118
Весь материал пособия разбит на шесть раз-делов, соответствующих основным разделам читаемых курсов. В начале каждого раздела приводятся основные понятия, дается краткая сводка формул, необходимых для решения задач. В каждом разделе подробно разобрана методика решения типовых задач

271 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по молекулярной физике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова, В.В. Чабаненко Винница немає російська 2015 метод. пособие 122
Пособие содержит материал по всем разделам молекулярной физики. Приведены подробные методические указания к решениям задач, кон-трольные вопросы по каждой теме, задачи для самостоятельного решения

272 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по механике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова Винница немає російська 2015 метод. пособие 108
Пособие содержит задачи по 4 разделам ме-ханики: кинематике, динамике точки, законам сохранения и динамике твердого тела. По-дробно проанализирована методика решения типових задач. Приведены задачи для кон-троля и самостоятельной работы

273 Зубов Едуард Євгенович Electron dynamics in the normal state of cuprates: Spectral function, Fermi surface and ARPES data E.E. Zubov немає Low Temperature Physics англійська 2016 стаття 148
Проведено дослідження впливу електрон-фононної взаємодії на спектр електронних збуджень у вузькозонній моделі Хаббарда

274 Зубов Едуард Євгенович Nonlinear transport theory in the metal with tunnel barrier E.E. Zubov немає Philosophical Magazine англійська 2018 стаття 132
В рамках формалізму матриці розсіювання побудована нелінійна теорія транспорту в металі з тунельним бар’єром

275 Зубов Едуард Євгенович Common exchange-biased spin switching mechanism in orthoferrites Fita I., Wisniewski A., Puzniak R., Zubov E. E., Markovich V., Gorodetsky G немає Physical Review B, APS Physics англійська 2018 стаття 173
Проведено дослідження обмінного зсуву петлі гістерезісу в ортофериті ербію

276 Зубов Едуард Євгенович Magnetic order in ErFeO3 single crystals studied by mean-field theory E. E. Zubov, V. Markovich, I. Fita, A. Wisniewski, and R. Puzniak немає Physical Review B, APS Physics англійська 2019 стаття 141
Представлена квантова теорія середнього поля для опису спін-переорієнтаційного фазового переходу в ортофериті, а також спінових переворотів і обмінного зсуву поблизу точки компенсації

277 Зубов Едуард Євгенович Effective field approach to transition-metal oxide systems: Magnetism, transport and spectral properties E.E. Zubov, E.S. Zhitlukhina Vinnytsia немає англійська 2019 монографія 119
Метою цієї монографії є аналіз багаточастинкового та складного характеру низки проблем, пов’язаних із метал-оксидними гетероструктурами, а також огляд останніх теоретичних результатів, отриманих авторами в цій галузі. Запропоновано концепцію самоузгодженого поля, яка базується на діаграмному методі залежної від часу теорії збурень, розглянуто такі аспекти застосування цієї теорії: фазовий перехід метал-ізолятора для напівзаповненої електронної смуги; вплив електрон-фононної взаємодії на спектр збуджень і затухання у вузькосмуговій електронній підсистемі; можливий механізм високотемпературної надпровідності в купратах і специфічні магнітні і резистивні властивості манганітів, зарядовий транспорт та ефект резистивних біполярних перемикань в оксидних гетероструктурах.

278 Зубов Едуард Євгенович Метод ефективного поля в системах на основі оксидів перехідних металів: магнетизм, транспортні і спектральні властивості Зубов, Е.Є. Житлухіна, О.С. Вінниця немає українська 2018 монографія 117
Метою цієї монографії є аналіз багаточастинкового та складного характеру низки проблем, пов’язаних із метал-оксидними гетероструктурами, а також огляд останніх теоретичних результатів, отриманих авторами в цій галузі. Запропоновано концепцію самоузгодженого поля, яка базується на діаграмному методі залежної від часу теорії збурень, розглянуто такі аспекти застосування цієї теорії: фазовий перехід метал-ізолятора для напівзаповненої електронної смуги; вплив електрон-фононної взаємодії на спектр збуджень і затухання у вузькосмуговій електронній підсистемі; можливий механізм високотемпературної надпровідності в купратах і специфічні магнітні і резистивні властивості манганітів, зарядовий транспорт та ефект резистивних біполярних перемикань в оксидних гетероструктурах. Для наукових співробітників, які працюють в галузі фізики твердих тіл, аспірантів і магістрантів фізичних факультетів університетів та науково-дослідних інститутів

279 Бахалова Євгенія Анатоліївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 102
Наведені основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам при виконанні експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.

280 Бахалова Євгенія Анатоліївна Номенклатура органічних сполук Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 113
У навчальному посібнику «Номенклатура органічних сполук» розглянуто одне з базових понять органічної хімії, а саме: правила складання назв органічних сполук за номенклатурами раціональною, женевською та IUPAC для різних класів органічних сполук. Матеріал посібника включає інформацію щодо застосування принципів певної номенклатури до складання назв різних органічних сполук, алгоритму складання назв, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників

281 Бахалова Євгенія Анатоліївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 100
Наведено основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніку безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам під час виконання експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.

282 Гетьман Євген Іванович Спосіб одержання кремнієвих оксіапатитів натрію та рідкісноземельних металів Гетьман Є. І., Пасічник Л. В., Борисова К. В., Чебишев К. О., Радіо С. В. немає База патентів України українська 2017 патент 145
Спосіб одержання кремнієвих оксіапатитів натрію та рідкісноземельних металів включає сумісне розчинення карбонату натрію й оксидів рідкісноземельних металів у концентрованій нітратній кислоті з утворенням суміші нітратів, перетворення їх тартратною кислотою в тартрати натрію й рідкісноземельних металів, змішування тартратів із розчином тетраетоксисилану в етанолі, гідроліз одержаного розчину аміаком, сушіння одержаного гелю за 80-120 °С й відпалювання за 500 та 700 °С протягом 6 годин та за 1000 °С протягом 10 годин. Відпалюється гель, у складі якого наявні іони рідкісноземельних металів, силіцію та натрію.

283 Гетьман Євген Іванович Фазовая стабильность лазерных материалов на основе ортованадата лютеция и оксиортосиликата скандия Гетьман, Е.И. Игнатова, Л.Б. Радио, С.В. Житомир Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (16 травня 2018 року) : матеріали конференції українська 2018 тези 124
немає

284 Гетьман Євген Іванович Влияние изоморфных замещений на состав, кристаллическую структуру, дефектность и электропроводность керамики некоторых твердых электролитов Гетьман, Е.И. Чебышев, К.А. Пасечник, Л.В. Борисова, Е.В. Селикова, Н.И. Арданова, Л.И. Радио, С.В. Житомир Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (17-18 травня 2017 року). Матеріали конференці українська 2017 тези 126
немає

285 Гетьман Євген Іванович Electronic structure of vanadium-containing apatite similar compounds of the calcium isomorphically modified with alkaline and rare-earth metals Kasiyanenko V. Kh., Karbivskyy V. L., Kurgan N. A., Karbovska L. I., Getman E. I. немає Metallofizika i Noveishie Tekhnologii російська 2015 стаття 138
The influence of Ca2+ ions substitution with the rare-earth and alkali metals in the lattice of vanadate apatite (according to scheme 2Me2+ = Ln3+ + A+; Ln = La, Nd, Sm, Gd, Ho; A = Li, Na, K, Rb, Cs) on the regularities of the formation of crystals’ electronic structure is studied. As established, in the case of modification with the rare-earth metals, the calcium substitution occurs preferably in Ca(2)-position of the apatite structure, and at modifications with alkaline elements, the isomorphous substitution occurs in both crystallographic positions. The participation of the valence and subvalence atomic shells in the formation of chemical bonds is discussed, data on the participation of 4f-electrons of rare-earth elements in formation of the structure of XPS spectra and chemical bonds with the atoms of the environment are analysed

286 Гетьман Євген Іванович Synthesis, Structure Refinement and Conductivity of Ln2-xCdxMoO6-x/2 Get’man E. I., Chebyshev K. A., Ardanova L. I., Pasechnik L. V. немає Solid State Phenomena англійська 2015 стаття 137
Substitution rare-earth elements for cadmium in the monoclinic compounds Ln2MoO6 (Ln – Gd, Ho) leads to the formation of fluorite-related cubic structure. Series Ln2xCdxMoO6x/2 was investigated by XRD (with structure refinement), scanning electron microscopy, FTIR-spectroscopy and conductivity measurements

287 Гетьман Євген Іванович Synthesis, structure refinement, and electrical conductivity of sodium holmium double silicates Get’man E. I., Pasechnik L. V., Korotina D. V., Borisova E. V., Ignatov A. V., Chebyshev K. A. немає Inorganic Materials англійська 2015 стаття 143
Sodium holmium double silicates with the apatite structure and compositions NaHo9(SiO4)6O2 and Na2Ho8(SiO4)6O have been prepared by a sol-gel process and characterized by X-ray diffraction. The crystal structure of NaHo9(SiO4)6O2 has been refined, and the electrical conductivity of both compounds has been measured

288 Гетьман Євген Іванович Crystal structure and electrical conductivity of Nd5–xSmxMo3O16 solid solutions Chebyshev K. A., Get'man E. I., Pasechnik L. V., Ardanova L. I., Korotina D. V. немає Inorganic Materials англійська 2015 стаття 141
Samarium substitution for neodymium in the Nd5Mo3O16 compound has been studied by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and IR spectroscopy. The results demonstrate that fluorite-like Nd5–x Sm x Mo3O16 solid solutions exist in the range x ≤ 2. The electrical conductivity of the solid solutions increases with increasing samarium content in the range x = 0–1. Structure refinement by the Rietveld method for Nd4SmMo3O16 has shown that the Nd(2) coordination polyhedron in this solid solution is distorted more severely than that in the structure of Nd5Mo3O16

289 Доценко Ольга Іванівна ТЕРМОДИНАМІКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Доценко О. І. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 93
Посібник призначений для студентів, що вивчають дисципліну «Біофізика», а також всіх, хто цікавиться застосуванням законів термодинаміки для аналізу функціонування біологічних систем. Посібник може бути корисним студентам під час самостійної підготовки до занять і лабораторних робіт з біофізики, студентам і аспірантам, що цікавляться клітинними метаболічними процесами та енергетикою цих процесів

290 Доценко Ольга Іванівна Практикум із системної біології. Математичне моделювання метаболічних процесів Доценко О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 101
Представлення складних біологічних систем як мережі (реакційні мережі, мережі взаємодії, регулюючі мережі) дозволяє вивчати їх структуру, динаміку, функціонування та допомагає зрозуміти принципи роботи живих клітин. У методичному посібнику наведені лабораторні роботи та практичні завдання, що допоможуть студенту зрозуміти основні підходи до моделювання складних метаболічних мереж, опанувати спеціальними програмними засобами для дослідження метаболічних процесів клітини. Практикум розрахований на магістрів-біологів, що вивчають курс «Системна біологія».

291 Доценко Ольга Іванівна Біофізика. Ферментативна кінетика. Динамічні моделі біологічних процесів. Теорія. Лабораторний практикум О.І. Доценко, Г.В. Тарадіна Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 100
У посібнику наведені: теоретичний матеріал з двох тем курсу «Кінетика ферментативних процесів» та «Динамічні моделі біологічних систем», опис та рекомендації до виконання лабораторних робіт, завдання для самостійного опрацювання матеріалу. Посібник призначений для студентів біологів, аспірантів та студентів споріднених спеціальностей, що вивчають дисципліну «Біофізика»

292 Доценко Ольга Іванівна Дослідження In silico метаболізму метіоніну в еритроцитах людини та його ролі у підтримці життєздатності клітин О.І. Доценко, Я. О. Громадська Вінниця Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2020): збірник тез доповідей ІIІ Міжнародної (ХІIІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених українська 2020 тези 96
У збірнику опубліковані результати досліджень, які виконані в навчальних закладах і наукових установах України, Білорусі, Азербайджану, Російської Федерації, Молдови, Польщі, Естонії, Словенії, Латвії, Німеччини в галузях аналітичної, квантової, неорганічної, органічної, фізичної, медичної та фармацевтичної хімії, біохімії, хімічної освіти, хімічної інженерії, хімії полімерів і композитів

293 Доценко Ольга Іванівна Дослідження вікових особливостей зміни ліпідного профілю крові у жінок з гіпертонією і ішемічною хворобою серця І. С. Бурдейна, О.І. Доценко Вінниця Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2020): збірник тез доповідей ІIІ Міжнародної (ХІIІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених українська 2020 тези 103
У збірнику опубліковані результати досліджень, які виконані в навчальних закладах і наукових установах України, Білорусі, Азербайджану, Російської Федерації, Молдови, Польщі, Естонії, Словенії, Латвії, Німеччини в галузях аналітичної, квантової, неорганічної, органічної, фізичної, медичної та фармацевтичної хімії, біохімії, хімічної освіти, хімічної інженерії, хімії полімерів і композиті

294 Доценко Ольга Іванівна Дослідження In silico шляхів адаптації еритроцитів в умовах енергетичного і окисного стресу Тарадіна, Г.В. Доценко, О.І. Воронич, М.В. Київ Матеріали ХІІІ Міжнар. конф. по прикладній біщфізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 106
немає

295 Доценко Ольга Іванівна Аналіз In silico наслідків інактивації S-аденозилметіоніндекарбоксилази при пухлинному рості Доценко О. І., Ткаченко Г. Б. Вінниця МАТЕРІАЛИ наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр українська 2017 тези 96
До першого тому увійшли матеріали секцій: біологія, бібліотечна справа, історія, економіка, математика

296 Доценко Ольга Іванівна Comparative characteristics of biological age and rate of aging of internally displaced and local students Z. Boiarska, O. Dotsenko. Z. Boiarska, O. Dotsenko немає ScienceRise: Biological Science англійська 2020 стаття 98
Our goal is to study the biological age and the aging rate of students, who have the status of internally displaced persons 2-4 years after evacuation from uncontrolled territories in order to determine the leading factors of aging for further development of preventive measures. Materials and research methods: We surveyed 106 students of Vasyl Stus Donetsk National University. The students' biological age was determined by the method of Vladimir Voitenko

297 Доценко Ольга Іванівна Erythrocytes’ enzymes protection systems in conditions of ascorbate recirculation and oxidative loading O. I. Dotsenko, G. V. Taradina, M. V. Voronych немає Regulatory Mechanisms in Biosystems англійська 2018 стаття 98
Vitamin C was shown to partially protect red blood cells from oxidative changes during torage by noticeable reduction of mechanical fragility and hemolysis. In order to maintain the content of ascorbate in the reconstituted form in plasma, the latter is involved in a number of oxidative-reducing processes within red blood cells. This work is a continuation of studies of the effects of ascorbate on the metabolic processes that maintain the viability of red blood cells. Human red blood cells were incubated for five hours at 25ºC in the oxidizing media system 1 – 1.0 · 10–4 M ascorbic acid (AscH), 5·10–6 M Cu2+, Na-phosphate buffer (0.015 M, pH 7.4), 0.15 M NaCl, and system 2, that contained o-phenanthroline at a concentration of 1.0 · 10–4 M in addition to the components of system 1 medium. For these cells, the changes in the content of reduced glutathione, glutathione enzyme activity, and the state of the membrane electron transport NADH: ferricyanide reductase were determined in time

298 Доценко Ольга Іванівна Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice Artem M. Mishchenko, Olga I. Dotsenko and Galina V. Taradina немає General Physiology and Biophysics. engl англійська 2018 стаття 91
One of commonly used approaches of biophysical modeling of muscle contractile apparatus is spatially explicit discrete lattice models in Monte Carlo simulation. Such models allow to reproduce structural features and actin-myosin interaction in the muscle contractile system more accurately. Limitation of such models is their low computational efficiency and stochasticity under certain circumstances. This work introduces deterministic approximation of stochastic model that considers a pair of rigid contractile filaments interaction. Approximation background is discreetness of spacing between cross-bridges and binding sites. Due to this property cross-bridges can be divided into discrete groups with the same strain, and considered statistically using the set of ordinary differential equations. Deterministic model is more computationally efficient, operates with average values. Within the given approach isotonic contraction was simulated. A comparison with Monte Carlo simulation demonstrat

299 Доценко Ольга Іванівна In Silico Modeling of the Redox Metabolism in Human Erythrocytes Olga Dotsenko немає EUREKA: Life Sciences англійська 2016 стаття 111
There was elaborated the mathematical model of erythrocytes metabolism, including glycolysis (Embden-Meyerhof pathway), pentose phosphate pathway, metHb restoration pathway, Н2О2 metabolism reaction. The final model includes 50 reactions and 60 metabolites. Within the model was studied the change of activity of some enzymes and concentrations of metabolites in stationary state, that take part in the processes of utilization of oxygen active forms and restoration of methemoglobin, depending on amount of exogenous and endogenous Н2О2. There was demonstrated the threshold character of changes of the many studied parameters, that testifies that the cells can be practically in physiological state at the change of external conditions for rather long time. There was carried out an assessment of redox-state of erythrocytes at oxidizing load: was demonstrated the change of EGSSG/2GSH, ENADP+/NADPH and ENAD+/NADH from the concentration of endogenous Н2О2

300 Доценко Ольга Іванівна Активность системы глутатиона крови мышей, находящихся в условиях вибрационного стресса Доценко О.И. немає ScienceRise:Biological Science. Russian російська 2015 стаття 103
The dynamics of GSH level and the activities of its metabolism enzymes glutathione reductase, glutathione-S-transferase, glutathione peroxidase of blood of mice that are within 14 days under vibratory stress was investigated. The assessment of functional and dynamic relationships between the parameters of the antioxidant glutathione was carried out. The role of the enzyme glutathione system in aging red blood cells under conditions of stress (extreme) erythropoiesis initiated vibration was shown. Keywords: low-frequency vibrations, oxidative stress, reduced glutathione, enzymes of glutathione system, blood

301 Доценко Ольга Іванівна Дослідження кінетичних параметрів транспорту протонів за участю білка смуги 3 еритроцитів О.І. Доценко Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017-2018 рр. українська 2019 тези 150
немає

302 Доценко Ольга Іванівна Стехіометричне моделювання фолат- та метіонін- залежних процесів пухлин для оцінки репрограмування метаболізму за інактивації SAM-декарбоксилази О.І. Доценко Київ XII Mіжнародна конференція по прикладній біофізиці, біоніці та біокібернетиці. 18-20 жовтня, 2018 українська 2018 тези 100 no file
немає

303 Доценко Ольга Іванівна Tumor cell metabolism during inactivation of S-adenosylmethionine decarboxylase. Investigation in silico O. Dotsenko, Z. Boiarska KAUNAS Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ 03-05 May 2018 англійська 2018 тези 92
немає

304 Дуванова Елла Сергіївна Акваполивольфраматы d- металлов в растворе с кислотностью Z=1,00. Иванцова Э. С., Радио С.В., Розанцев Г.М., Швед Е. Н немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii російська 2018 стаття 141
Проведено математическое моделирование химических равновесий в растворах ортовольфрамат-аниона WO42- и катиона Zn2+ (C(WO42-)=10-2 (моль/л), соотношение компонентов С(Zn):C(W)=1:6 с ионной силой I=0,1). В результате установлено наличие в растворе гексавольфрамат анионов [W6O20(OH)2]6- (в интервале кислотности Z=n(H+)/n(WO42-)=0,00-1,20), паравольфрамат Б-аниона [W12O40(OH)2]10- (при Z=1,17) и его протонированных форм H[W12O40(OH)2]9-, H2[W12O40(OH)2]8- (при Z=1,25 и Z=1,33 соответственно), которые образуются из гекса-аниона. В качестве адекватной эксперименту была выбрана модель с низким значением критериальной функции CF=32,6, глобальным критерием адекватности χ2эксп=10,03<<χ2f,α=0,05=63,99. В интервале кислотности около Z=1,00 наблюдается отсутствие гетерополивольфраматоцинкатов любого состава, в том числе и структурного типа Андерсона-Эванса

305 Дуванова Елла Сергіївна Thulium-Containing Heteropoly Tungstate With Peacock–Weakley Anion: Synthesis, Properties, And Surface Micromorphology Rozantsev G.M., Mariichak O.Yu., Radio S.V., Ivantsova E.S. немає Voprosy khimii I khimicheskoi tekhnologii англійська 2015 стаття 133
The conditions for the synthesis of novel sodium heteropoly decatungstothuliate (III) Na9[Tm(W5O18)2].33H2O from an aqueous solution of sodium tungstate acidified to Z=0.80 with a ratio ν(Tm):ν(W)=1:10 and with acetone admixture were elaborated. By means of FTIR spectroscopy, we showed that the heteropoly anion contained in the isolated salt has a Peacock-Weakly structure. Thulium nitrate and sodium heteropoly decatungstothuliate (III) solutions were analyzed using UV-Vis spectroscopy, and a bathochromic shift in the heteropoly salt solution was established that is caused by the change in coordination polyhedron of Tm (III) ion during transition from aqua complex to Peacock-Weakley heteropolyanion with coordination towards the heteroatom of lacunar pentatungstate anions in the form of square antiprisms

306 Дуванова Елла Сергіївна Crystal structure of double sodium-copper(II) paratungstate B: Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]·32H2O Radio, S.V., Melnik, N.A., Ivantsova, E.S., Baumer, V.N. немає Jour.of Struct. Chem англійська 2015 стаття 131
From the solution of the Na2WO4–HNO3–Cu(NO3)2–H2O system acidified to Z = ν(H+)/ν(WO4)2− ) = 1.17, the light blue crystals of sodium-copper(II) paratungstate B Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]⋅32H2O are isolated. Using FTIR spectroscopy, isopoly anion is shown to belong to the structure type of paratungstate B. By single crystal X-ray diffraction analysis, the structure of Na2Cu3(CuOH)2[W12O40(OH)2]⋅32H2O is solved: triclinic, space group P1, a = 10.6836(4) Å, b = 12.9066(6) Å, c = 13.6475(5) Å, α = 73.561(4)°, β = 75.685(3)°, γ = 67.666(4)°, V = 1648.68(12) Å3 at T = 293 K, Z = 1, dcalc = 3.882 g/cm3

307 Дуванова Елла Сергіївна Thulium-Containing Heteropoly Tungstate With Peacock–Weakley Anion: Synthesis, Properties, And Surface Micromorphology Rozantsev G. M., Mariichak O. Yu., Radio S. V., Ivantsova E. S немає Вопросы химии и химической технологии англійська 2015 стаття 128
The conditions for the synthesis of novel sodium heteropoly decatungstothuliate (III) Na9[Tm(W5O18)2].33H2O from an aqueous solution of sodium tungstate acidified to Z=0.80 with a ratio ν(Tm):ν(W)=1:10 and with acetone admixture were elaborated. By means of FTIR spectroscopy, we showed that the heteropoly anion contained in the isolated salt has a Peacock-Weakly structure. Thulium nitrate and sodium heteropoly decatungstothuliate (III) solutions were analyzed using UV-Vis spectroscopy, and a bathochromic shift in the heteropoly salt solution was established that is caused by the change in coordination polyhedron of Tm (III) ion during transition from aqua complex to Peacock-Weakley heteropolyanion with coordination towards the heteroatom of lacunar pentatungstate anions in the form of square antiprisms

308 Дуванова Елла Сергіївна Гетерополидекавольфрамодиспрозиат (III) натрия Na9[Dy(W5O18)2]·30H2O: синтез,свойства,микроморфология поверхности Радіо С. В., Каплюк Т. А., Иванцова Э. С., Розанцев Г. М. немає Вопросы химии и химической технологии російська 2013 стаття 137
Определены условия синтеза гетерополидекавольфрамодиспрозиата (III) натрия Na9[Dy(W5O18)2]·30H2O из подкисленного раствора вольфрамата натрия при добавлении ацетона. Методом ИК-спектроскопии установлена принадлежность аниона в составе соли к структуре Пикока-Уикли. Методом сканирующей электронной микроскопии изучена морфология поверхности гетерополисоединения, показана однофазность и установлено, что размер зерен порошка Na9[Dy(W5O18)2]·30H2O находится в пределах 130-180нм. Методом ДТА изучен процесс термолиза гетерополисоединения. Методом ИК-спектроскопического анализа установлено, что гетерополианион [Dy(W5O18)2]9- в структуре сохраняется при прокаливании до 220ºС. Методом РФА установлено, что продуктами термолиза Na9[Dy(W5O18)2]·30H2O являются дивольфрамат натрия Na2W2O7 и двойной ортовольфрамат натрия-диспрозия Na0,5Dy0,5WO4

309 Дуванова Елла Сергіївна Синтез гетерополисолей с анионом со структурой Пикока-Уикли [Ln(W5O18)2]n– (Ln = CeIII, CeIV, PrIII, SmIII, EuIII, DyIII, HoIII, ErIII, TmIII) Марийчак А. Ю., Иванцова Э. С., Розанцев Г. М., Радио С. В. Дніпропетровськ VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантівта молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Том І: Неорганічна хімія, технологія неорганічних речовин та промислова екологія російська 2015 тези 134
немає

310 Міщенко Артем Михайлович Молекулярий механізм в'язкоеластичних властивостей активного м'язу: роль розподілу концентрацій поперечних містків в просторі їх деформацій Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. немає ХІІІ Міжнар. конф. по приклад. біофізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 95
немає

311 Міщенко Артем Михайлович Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. Львів Вісник Львівського університету. Серія біологічна українська 2017 тези 90
Низка фізіологічних властивостей м’яза реалізується завдяки взаємозв’язку структури та функції. Однак багато аспектів цих взаємовідносин залишаються нез’ясованими. Приклад такого зв’язку – це стрибкоподібні зміни довжини саркоме- рів. У рамках просторово розподіленої стохастичної моделі півсаркомеру були від- творені стрибкоподібні зміни його довжини в ізотонічному режимі. Статистика схо- динок у траєкторії зміни довжини, яка була отримана в моделі, подібна до такої, що спостерігається в експерименті. Проаналізовано молекулярний механізм формування сходинок. Сходинки, що спостерігаються у траєкторії, є проявом синхронної роботи поперечних містків півсаркомеру.

312 Пицюга Володимир Григорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 101
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання

313 Приседський Юрій Георгійович АДАПТАЦІЯ РОСЛИН ДО АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ Приседський, Ю. Г.,Лихолат, Ю. В. Вінниця немає українська 2017 підручник 117
У підручнику наведені відомості про вплив антропогенного навантаження на рослинні організми. Викладені сучасні уявлення про адаптацію рослинних організмів до хімічного забруднення повітря та ґрунту. Проаналізовані адаптаційні механізми рослин до іонізуючих випромінень. Підручник призначений для студентів спеціальностей «Біологія», «Екологія» та «Середня освіта» вищих навчальних закладів I−IV рівнів акредитації. Може використовуватися аспірантами та науковцями, які ведуть дослідження в галузі фізіології, екології та інтродукції рослин

314 Тарадіна Галина Вікторівна Роль структури саркомеру в синхронізації роботи поперечних містків: теоретичний аналіз східчастих змін довжини у просторово розподіленій стохастичній моделі Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. Львів Вісник Львівського університету. Серія біологічна українська 2017 стаття 123
Низка фізіологічних властивостей м’яза реалізується завдяки взаємозв’язку структури та функції. Однак багато аспектів цих взаємовідносин залишаються нез’ясованими. Приклад такого зв’язку – це стрибкоподібні зміни довжини саркоме- рів. У рамках просторово розподіленої стохастичної моделі півсаркомеру були від- творені стрибкоподібні зміни його довжини в ізотонічному режимі. Статистика схо- динок у траєкторії зміни довжини, яка була отримана в моделі, подібна до такої, що спостерігається в експерименті. Проаналізовано молекулярний механізм формування сходинок. Сходинки, що спостерігаються у траєкторії, є проявом синхронної роботи поперечних містків півсаркомеру. В основі механізму, що синхронізує роботу окремих поперечних містків, лежать обмеження, які накладає структура ґратки півсаркомеру на взаємодію міозину з актином

315 Тарадіна Галина Вікторівна Біофізика. Ферментативна кінетика. Динамічні моделі біологічних процесів. Теорія. Лабораторний практикум Доценко, О.І. Тарадіна, Г.В. Вінниця немає українська 2017 посібник 134
У посібнику наведені: теоретичний матеріал з двох тем курсу «Кінетика ферментативних процесів» та «Динамічні моделі біологічних систем», опис та рекомендації до виконання лабораторних робіт, завдання для самостійного опрацювання матеріалу. Посібник призначений для студентів біологів, аспірантів та студентів споріднених спеціальностей, що вивчають дисципліну «Біофізика»

316 Тарадіна Галина Вікторівна Enzyme protection systems of erythrocytes in conditions of ascorbate recirculation and oxidative loading Dotsenko, O.I. Taradina, G.V. Voronych, M.V. немає Regulatory Mechanisms in Biosystems англійська 2018 стаття 124
Vitamin C was shown to partially protect red blood cells from oxidative changes during storage by noticeable reduction of mechanical fragility and hemolysis. In order to maintain the content of ascorbate in the reconstituted form in plasma, the latter is involved in a number of oxidative-reducing processes within red blood cells. This work is a continuation of studies of the effects of ascorbate on the metabolic processes that maintain the viability of red blood cells. Human red blood cells were incubated for five hours at 25 ºC in the oxidizing media system 1 – 1.0 · 10–4 M ascorbic acid (AscH), 5 · 10–6 M Cu2+, Na-phosphate buffer (0.015 M, pH 7.4), 0.15 M NaCl, and system 2, that contained o-phenanthroline at a concentration of 1.0 · 10–4 M in addition to the components of system 1 medium. For these cells, the changes in the content of reduced glutathione, glutathione enzyme activity, and the state of the membrane electron transport NADH: ferricyanide reductase were determined in ti

317 Тарадіна Галина Вікторівна Deterministic approximation of stochastic spatially explicit model of actin-myosin interaction in discrete filament lattice Mishchenko, A.M. Dotsenko, O.I. Taradina, G.V. немає Gen. Physiol. Biophys англійська 2018 стаття 135
One of commonly used approaches of biophysical modeling of muscle contractile apparatus is spatially explicit discrete lattice models in Monte Carlo simulation. Such models allow to reproduce structural features and actin-myosin interaction in the muscle contractile system more accurately. Limitation of such models is their low computational efficiency and stochasticity under certain circumstances. This work introduces deterministic approximation of stochastic model that considers a pair of rigid contractile filaments interaction. Approximation background is discreetness of spacing between cross-bridges and binding sites. Due to this property cross-bridges can be divided into discrete groups with the same strain, and considered statistically using the set of ordinary differential equations

318 Тарадіна Галина Вікторівна Молекулярий механізм в'язкоеластичних властивостей активного м'язу: роль розподілу концентрацій поперечних містків в просторі їх деформацій Міщенко, А.М. Тарадіна, Г.В. немає ХІІІ Міжнар. конф. по приклад. біофізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 120
немає

319 Тарадіна Галина Вікторівна Дослідження In silico шляхів адаптації еритроцитів в умовах енергетичного і окисного стресу Тарадіна, Г.В. Доценко, О.І. Воронич, М.В. Київ ХІІІ Міжнар. конф. по приклад. біофізиці, біоніці та біокібернетиці українська 2018 тези 121
немає

320 Шпанько Ігор Васильович Компенсационный эффект в реакциях транс-4.4r- динитростильбеноксида с аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2016 стаття 146
Вивчено вплив структури і температури на швидкість і вільну енергію активації реакцій між оксидом транс-4,4-динітростільбену і Y-заміщених арилсульфокислот YC6H4SO3H в суміші діоксану з 1,2-діхлоретаном (7: 3 об / об ) при 265, 281 і 298 К. Встановлено, що в результаті неаддитивності спільного впливу замісників Y і температури на швидкість процесу відкриття оксиранового кільця, перехресна реакційна серія проявляє ізопараметричні властивості - ентальпійно-ентропії компенсації. Це дозволяє експериментально визначити ізопараметричні точки константи замісника Y (σYIP = 0,52). Демонструється можливість використання ізопараметричних точок в якості механістичних кількісних критеріїв

321 Шпанько Ігор Васильович Феномен изопараметричности в реакциях транс-2,3-диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами. Механическая интепретация Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2016 стаття 148
Неаддитивні ефекти замісників Х і Y, проявляються в реакціях симетрично Х-заміщених транс-2,3-диарилоксиранів з Y-заміщеними аренсульфокислотами. Експериментально досягнута ізопараметрична точка: близько до точки τXIP = 4,73 для замісника Х швидкість розкриттям оксиранового кільця транс-2,3-біс (3-бром-5-нітрофеніл) оксирану (τX = 4,38) практично не залежить від замісників Y (ρYX = 0,10 ± 0,05). Результати перехресного кореляційного аналізу кінетичних даних застосовуються до інтерпретації механізму вивчених реакцій

322 Шпанько Ігор Васильович Перекрестные эффекты структуры и температуры в реакциях транс-2,3-диарилоксиранов с аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В, Садовая И. В. немає Журнал физической химии російська 2017 стаття 148
Досліджено перехресний вплив структури реагентів і температури на швидкість та активаційні параметри реакцій симетрично Х-заміщених транс-2,3-діарилоксиранів з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами в інтервалі температур 265-298 К. Реалізована в експерименті температура 265 К, за якої швидкість і вільна енергія активації процесу розкриття транс-2,3-біс(3-бром-5-нітрофеніл)оксирана практично не залежать від замісника Y. При переході через ізопараметричні точки за замісником Y змінюється вплив температури на вільну енергію активації реакцій оксиранів, в яких X = 4-NO2 i 3-Br-5-NO2

323 Шпанько Ігор Васильович Enthalpy-entropy compensation effect and other aspects of isoparametricity in reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids Shpan'ko I., Sadovaya I. немає Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis англійська 2018 стаття 139
Встановлено, що в результаті неадитивного впливу сумісних ефектів структури та температури на швидкість і вільну енергію активації реакцій транс-2,3-біс (3-бром-5-нітрофеніл)оксирану з Y-заміщеними аренсульфоновими кислотами YC6H4SO3H у суміші діоксану з 1,2-дихлоретаном (7: 3 / v: v) в температурному інтервалі т265 - 298 К, перехресна реакційна серія має ізопараметричні властивості. За температура експерименту265 К, близької до ізопараметричної температури 262 К (ізокінетична температура), вільна енергія активації та швидкість процесу розкриття оксиранового кільця не залежать від структури замісників Y внаслідок ентальпійно-ентропійного компенсаційного ефекту. У ізопараметричній точці відносно константи замісника Y (σY = 0,20), ентропія активації дорівнює нулю, тому вільна енергія активації не залежить від температури

324 Шпанько Ігор Васильович Изоэнтальпийные каталитические эффекты пиридинов в реакциях фенилоксирана с n-ароилбензолсульфонамидами Шпанько И.В., Садовая И.В. немає Журнал общей химии російська 2019 стаття 155
В катализируемых Х-замещенными пиридинами реакциях фенилоксирана с Y-замещенными N -ароилбензолсульфонамидами установлен аддитивный характер совместного влияния структуры (заместители Х, Y) и температуры на скорость и свободную энергию активации. Перекрестная реакционная серия является изоэнтальпийной относительно эффектов структуры. Обсужден механизм каталитического процесса

325 Шпанько Ігор Васильович Isoparametricity and related phenomena in reactions of trans-2,3-diaryloxiranes with arenesulfonic acids Shpan'ko I.V., Sadovaya I.V. немає Arkivoc англійська 2019 стаття 144
This article is a continuation of a series of publications devoted to the systematic study of the still poorly investigated unique isoparametricity phenomenon in chemistry. Quantitative evidence for all variants of the second-order interaction structure-structure and structure-temperature types were obtained in the reactions between X-substituted trans-2,3-diaryloxiranes and Y-substituted arenesulfonic acids. Experimental evidence for the reality of isoparametric points with respect to the parameters of variable factors was obtained

326 Шпанько Ігор Васильович Isoparametricity phenomenon and kinetic enthalpy-entropy compensation effect: Experimental evidence obtained by investigating pyridine-catalyzed reactions of phenyloxirane with benzoic acids Shpan'ko I.V., Sadovaya I.V. немає Kinetics and Catalysis англійська 2014 стаття 147
The joint effect of structure and temperature on the rate and free activation energy of reactions between phenyloxirane and substituted benzoic acids catalyzed by substituted pyridines in acetonitrile has been investigated. A correlation analysis of the results of a multifactor kinetic experiment indicates the additivity of the joint effects of structural factors (substituents X in pyridines and substituents Y in benzoic acids) and of the effects of the substituents Y and temperature. Intensive interaction (nonadditivity) is observed between the effects of the substituents X and temperature

327 Шпанько Ігор Васильович Combined effects of structure and temperature on kinetics of reactions between 4-nitriphenyloxirane and arenesulfinic acids in dioxane I. V. Shpan'ko, I. V. Sadovaya. немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія хімічні науки англійська 2017 стаття 124
Вивчено вплив структури і температури на швидкість та вільну енергію активації реакцій 4-нітрофенілоксирану з Y-заміщеними аренсульфіновими кислотами YC6H4SO2H в діоксані при 298, 308 і 323 K. Проведено перехресний кореляційний аналіз результатів богатофакторного кінетичного експерименту. Встановлено, що завдяки неадитивності сумісних ефектів замісників Y і температури перехресна реакційна серія проявляє ізопара- метричні властивості, кількісними характеристиками яких є ізопараметричні точки щодо константи замісників Y (σYIP = 1.02; σYIP(G) = -0.58) та температури (T IP = 367 K; TIP(G) = 410 K

328 Шпанько Ігор Васильович Явление изопараметричности в реакциях транс-2,3-бис(3-бром-5-нитрофенил)оксирана c аренсульфоновыми кислотами Шпанько И. В., Садовая И. В. Великий Новгород Химическая термодинамика и кинетика: сб. док. VII междунар. науч. конф російська 2017 тези 131
немає

329 Шпанько Ігор Васильович Combined effects of structure and temperature on kinetics and free activatioin energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids Shpan'ko I.V. Вінниця Матеріали наук. конф. проф-виклад. складу, наук. прац. і здобув. наук. ступеня за підсумками наук.-дослід. роботи за період 2015–2016 рр. англійська 2017 тези 126
The combined effects of structure and temperature on the rate and free activation energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and Y-substituted arenesulfonic acids (Y = 4-OCH3, 4-CH3, H, 4-Cl) in a mixture of dioxane with 1,2- dichloroethane (7:3, v/v) at 265, 281, and 298 K have been studied

330 Шпанько Ігор Васильович Каталіз піридинами реакцій фенілоксирана з N-ароїлбензолсульфонамідами I. В. Шпанько Вінниця Матеріали наук. конф. проф-виклад. складу, наук. прац. і здобув. наук. ступеня за підсумками наук.-дослід. роботи за період 2017–2018 рр. (м. Вінниця, 16–17 трав. 2019 р.) українська 2019 тези 128
Досліджено сумісний вплив структури (замісники Х, Y) і температури T на швидкість та активаційні параметри каталізованих X-заміщеними піридинами X-Py (X = 4-Et, H, 3- COOEt, 4-CN) реакцій фенілоксирана з Y-заміщеними N-ароїлбензолсульфонамідами

331 Ютілова Ксенія Сергіївна Комп’ютерне моделювання хімічних процесів Ютілова, К.С. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 104
Наведено програму курсу “Методи моделювання в неорганічній хімії. Методи моделювання в органічній хімії”. Представлено комплект лабораторних робіт, що містять розділи із теоретичними відомостями, методичними рекомендаціями, експериментальними завданнями та контрольними запитаннями з комп’ютерного моделювання хімічних процесів. Запропоновано варіанти завдань для самостійної роботи. Для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та науковців

332 Ютілова Ксенія Сергіївна Структурні ефекти та вплив полярності розчинника на каталітичний ацидоліз 2-(хлорметил)оксирану К. С. Ютілова, Є. А. Бахалова, О. М. Швед, Н. С. Марценюк, Л. С. Марчук немає Питання хімії та хімічної технології українська 2020 стаття 122
Методами хімічної кінетики, комп’ютерного моделювання, ЯМР-спектроскопії досліджено реакцію ацидолізу 2-(хлорметил)оксирану (епіхлоргідрину) оцтовою та бензойною кислотами у присутності галогенідів тетраалкіламонію у бінарному розчиннику епіхлоргідрин : тетрагідрофуран (1 : 1 об.). Встановлено, що реакція має нульовий порядок за кислотою та перший – за каталізатором, продуктами реакції є хлоргідринові естери «нормальної» (n-P) та «аномальної» (a-P) будови. Визначено, що швидкість реакції залежить від природи і структури кислотного реагенту та каталізатору, полярності розчинника

333 Ютілова Ксенія Сергіївна Карбонові кислоти як протонвмісні нуклеофіли в реакції з хлорметилоксираном Є. А. Бахалова, О. М. Калінський, О. М. Швед, К. С. Ютілова, Л. С. Марчук, О. І. Завидовський, Н. О. Діденко немає Питання хімії та хімічної технології українська 2019 стаття 130
Методами хімічної кінетики та кореляційного аналізу вивчено вплив структури карбонових кислот лінійної та циклічної/розгалуженої будови на нуклеофільне розкриття оксиранового циклу в реакційній серії «хлорметилоксиран–карбонова кислота (протоновмісний нуклеофіл)–галогенід тетраалкіламонію». Дослідження здійснені в інтервалі температур 313–353 К для гексанової та циклогексанової кислот, що мають сумірні значення кислотності, стеричних (E0s) та індукційних (σ*) параметрів. Кінетичні закономірності реакції встановлено при варіюванні концентрації кислотного реагенту та каталізатора – йодиду тетра-н-бутиламонію, оцінено активаційні параметри реакції. Співставлення отриманих даних і результатів попередніх досліджень дало змогу довести, що збільшення стеричного фактора у α-атома Карбону кислотного реагенту сприяє процесу нуклеофільного розкриття оксиранового циклу.

334 Ютілова Ксенія Сергіївна Behavior of epichlorohydrin catalytic acidolysis reaction with the variation of solvent polarity K. Yutilova, E. Shved, S. Shuvakin немає Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis англійська 2018 стаття 120
The kinetics of the reaction of epichlorohydrin ((2-chloromethyl)oxirane) with acetic acid at 60 °C was studied in the presence of the catalyst—tetrabutylammonium iodide either in epichlorohydrin, or a binary solvent epichlorohydrin:tetrahydrofuran. The ratios of the binary solvent components were selected in order to preserve the excess of epichlorohydrin as the condition for pseudoorder with respect to the oxirane reactant. As the order of the reaction with respect to acid may differ depending on the reaction series, it was determined by kinetic and modelling methods. The correlation between solvent permittivity and observed and catalytic reaction rate constants was established.

335 Ютілова Ксенія Сергіївна Нуклеофільність третинних амінів в реакції кватернізації бензилхлоридом. Ютілова К. С., Бахтін С. Г., Швед О. М., Беспалько Ю. М немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Хімія українська 2015 стаття 117
Досліджено реакцію кватернізації третинних амінів бензилхлоридом, визначено порядки реакції за реагентами. Встановлено, що кінетична схема, за якою перебігає реакція кватернізації, відповідає оборотному процесу. Вивчено вплив основності третинних амінів та стеричного фактора алкільного замісника, сполученого з атомом азоту, на реакційну здатність третинних амінів як нуклеофілів. Показано, що константи швидкості прямої стадії реакції кватернізації можуть виступати мірою нуклеофільності амінів

336 Ютілова Ксенія Сергіївна Кислотно-основні рівноваги у системах «карбонова кислота основа оксиран» К. С. Ютілова, Ю. М. Беспалько, О. М. Швед немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія : Хімічні науки українська 2017 стаття 122
Розглянуто шляхи утворення само- та гетероасоціатів в системі «карбонова кислота – основа (третинний амін / тетраалкіламонієва сіль) – оксиран». Визначено залежність процесів первинної та вторинної асоціації від полярності розчинника та кислотно-основних властивостей компонентів системи. Проаналізовано кількісні характеристики комплексів: кислота – кислота, кислота – оксиран, кислота – основа та їх вплив на швидкість реакції та її механізм.

337 Ютілова Ксенія Сергіївна Еволюція кондуктометричного підходу до встановлення поведінки іонів четвертинних амонієвих солей у розчинах К. С. Ютілова, О. М. Швед немає Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія : Хімічні науки українська 2017 стаття 121
Розглянуто метод кондуктометрії як спосіб визначення констант іонної рівноваги у розчинах електролітів. Обумовлено проблемність визначення електропровідності солей у неводних розчинах. Описано моделі іонної асоціації і методи математичної обробки кондуктометричних даних – від класичних до сучасних. Наведено порівняльну характеристику визначення стану частинок у розчинах за допомогою рівнянь Крауса – Брея, Фуосса – Крауса, Лі – Уітона. Адекватність моделей проілюстровано експериментальними прикладами. Проаналізовано залежності граничної молярної електропровідності від властивостей електроліту та розчинника. Показано, що четвертинні амонієві солі в органічних розчинниках схильні до асоціації, а саме до утворення іонних пар і триплетів

338 Ютілова Ксенія Сергіївна Поведінка третинних амінів у реакції ацетолізу хлорметилоксирану Бахтін С. Г., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Харків Хімічні Каразінські читання українська 2015 тези 128
немає

339 Ютілова Ксенія Сергіївна Нітрогенвмісні органічні основи як нуклеофільні реагенти в реакції з бензилхлоридом Ютілова К. С., Бахтін С. Г., Шувакін С. І., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Вінниця Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. IX укр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. українська 2016 тези 124
немає

340 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив природи катіону на взаємодію бромідів лужних металів з епіхлоргідрином. Ютілова К. С., Шувакін С. І., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Вінниця Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. Х укр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2017 тези 117
немає

341 Ютілова Ксенія Сергіївна Спорідненість до електрону двохосновних карбонових кислот. Якута П. О., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Вінниця Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. Х укр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2017 тези 130
немає

342 Ютілова Ксенія Сергіївна Реакційна здатність ацетат-аніона у реакції розкриття оксиранового циклу Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М. Львів Львівські хімічні читання – 2017: зб. наук. пр/ українська 2017 стаття 110
немає

343 Ютілова Ксенія Сергіївна Каталитическое нуклеофильное замещение в оксирановом цикле в системе тетрагидрофуран: эпихлоргидрин Ютілова К. С., Шувакін С. І., Швед О. М., Беспалько Ю. М. немає Химическая термодинамика и кинетика: сб. док. VII междунар. науч. конф. українська 2017 стаття 107 no file
немає

344 Ютілова Ксенія Сергіївна Квантовохімічне моделювання поведінки карбонових кислот в реакції ацидолізу епіхлоргідрину Марценюк Н. С., Кравчук А. В., Гембарук В. В., Ютілова К. С., Швед О. М немає Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. І міжнар. (ХІ укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2018 тези 120
немає

345 Ютілова Ксенія Сергіївна Кінетика реакції ацетолізу епіхлоргідрину в присутності третинних амінів у бінарному розчиннику Ткач А. Р., Ютілова К. С., Швед О. М. немає Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. І міжнар. (ХІ укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2018 тези 120
немає

346 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив полярності розчинника на швидкість каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину оцтовою кислотою Шувакін С. І., Ютілова К. С., Швед О. М немає Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. І міжнар. (ХІ укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2018 тези 127
немає

347 Ютілова Ксенія Сергіївна DFT-дослідження нуклеофільності третинних амінів у реакції кватернізації. Якута П. О., Ютілова К. С., Швед О. М. немає Хімічні проблеми сьогодення: тези доп. І міжнар. (ХІ укр.) наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених українська 2018 тези 125
немає

348 Ютілова Ксенія Сергіївна Влияние растворителя на каталитическую активность третичных аминов в реакции нуклеофильного раскрытия оксиранового цикла Ютилова К. С., Швед Е. Н. немає Химическая термодинамика и кинетика: сб. док. VIII междунар. науч. конф. російська 2018 тези 137
немає

349 Ютілова Ксенія Сергіївна Каталітична активність органічних основ у реакції епіхлоргідрину з оцтовою кислотою у бінарному розчиннику епіхлоргідрин: тетрагідрофуран Ютілова К. С., Швед О. М. немає Сучасні проблеми хімії: тези доп. XIX міжнар. конф. студентів та аспірантів українська 2018 тези 119
немає

350 Ютілова Ксенія Сергіївна Механізм гомополімеризації епоксидної смоли ЕД-20 в присутності комплексів амінів з трифторидом бору Швед О. М., Беспалько Ю. М., Сінельникова М. А., Ютілова К. С., Калінський О. М. немає ВМС-2018: тези доп. ХІV укр. конф. українська 2018 тези 99 no file
немає

351 Ютілова Ксенія Сергіївна Solvent effect on ring-opening reaction of epichlorohydrin with acetic acid in presence of organic bases Yutilova K., Shved E. немає Book of abstracts of the Conference of Young Scientists at EastWest Chemistry Conference-2018, англійська 2018 тези 130
немає

352 Чернов Дмитро Вікторович ПРОСТОРОВО-РОЗВИНЕНІ ПІДСИЛЮВАЧІ Крижановський, В. Г. Чернов, Д. В. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 117
Розглядаються питання побудови широкого кола підсилювачів для сучасних систем зв’язку та споріднених систем. Основною темою посібника є розв’язання протиріччя між досягненням високого коефіцієнта корисної дії та лінійністю системи. Підручники на цю тему практично відсутні, тому посібник призначено для вивчення методів побудови, методики розрахунку та перспектив розвитку підсилювачів Догерті, Шірекса та ін. Посібник рекомендовано для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів за напрямом «Прикладна фізика»

353 Ютілова Ксенія Сергіївна Дослідження реакційної здатності третинних амінів у реакції Меншуткіна квантовохімічними методами Якута П. О., Дячок Д. А., Степанюк А. І., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 105
Метою роботи є дослідження реакційної здатності третинних амінів як нуклеофільних реагентів у реакції Меншуткіна квантовохімічними методами. Об’єктами дослідження обрано галогеноалкан – бромометан, серію третинних амінів: триметиламін, диметилетиламін, метилдиетиламін, триетиламін та аміак.

354 Ютілова Ксенія Сергіївна Аліфатичні карбонові кислоти у реакції каталітичного ацидолізу епіхлоргідрину. Кравчук А. В., Гембарук В. В., Калінський О. М., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 114
Реакція карбонових кислот з епіхлоргідрином (ЕХГ) лежить в основі синтезу гліцидилкарбонових ефірів (1), які є перспективними мономерами для отримання полімерних композицій з різноманітними властивостями та широким спектром використання.

355 Ютілова Ксенія Сергіївна Дослідження стану каталізатору в реакційних системах «карбонова кислота – тетраалкіламонієва сіль –епіхлоргідрин – тетрагідрофуран» Корж О. Б., Міщенко А. О., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 113
Метою роботи є розробка методики встановлення концентрації розчину тетраетиламоній йодиду (Et4NI) та тетра-н-бутиламоній йодиду (н-Bu4NI) в бінарному розчиннику епіхлоргідрин : тетрагідрофуран (1:1 об.) спектрофотометричним методом

356 Ютілова Ксенія Сергіївна Ацетоліз епіхлоргідрину в присутності триетиламіну та тетраетиламоній броміду у розчиннику епіхлоргідрин:тетрагідрофуран Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 103
Метою даної роботи є встановлення закономірностей розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину в реакції з оцтовою кислотою у присутності триетиламіну та тетраетиламоній броміду у бінарному розчиннику епіхлоргідрин:тетрагідрофуран

357 Ютілова Ксенія Сергіївна Синтез салену та його похідних для отримання металокомплексних каталізаторів реакції нуклеофільного розкриття окиранового циклу Париш М. О., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 97
Мета даної роботи – синтез металокомплексів на основі салену та його похідних як каталізаторів реакції нуклеофільного розкриття оксиранового циклу.

358 Ютілова Ксенія Сергіївна Сумісний вплив структури третинних амінів і розчинника на ацетоліз епіхлоргідрину. Тарасенко В. В., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 111
Епіхлоргідрин (1-хлор-2,3-епоксипропан, ЕХГ) – перспективний синтон у синтезі епоксидних смол для виробництва хемо-, термо-, теплостійких композицій, лакофарбових матеріалів, клеїв, ряду лікарських речовин. Мономерами епоксидних смол є гліцидилові ефіри – продукти «нормального» розкриття оксиранового циклу ЕХГ під дією нуклеофільних реагентів

359 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив будови третинних амінів на їх каталітичну активність у реакції ацетолізу епіхлоргідрину. Ткач А. Р., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2019 тези 98
Метою роботи є вивчення кінетичних закономірностей реакції епіхлоргідрину з оцтовою кислотою в присутності каталізаторів – третинних амінів різної будови. Об’єктами дослідження обрано серію третинних амінів із варійованим стеричним фактором: триетиламін, трибутиламін, триоктиламін та метилдиоктиламін

360 Ютілова Ксенія Сергіївна Каталітична поведінка четвертинних амонієвих солей у реакції ацетолізу епіхлоргідрину. Ютілова К. С., Швед О. М. немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 106
Епіхлоргідрин (2-(хлорметил)оксиран, ЕХГ) є важливим інтермедіатом і синтоном в органічному синтезі, спектр використання якого включає виробництво епоксидних смол, синтетичних каучуків, поліолів і гліцидилових ефірів. Зв’язок C–O у напруженому оксирановому циклі ЕХГ легко розривається під дією протоновмісних реагентів (1), таких як карбонові кислоти.

361 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив полярності розчинника на ацетоліз хлорметилоксирану в присутності органічних основ молекулярної та іонної природи Ютілова К. С., Швед О. М., Тарасенко В. В., Ткач А. Р. Львів Збірник наукових праць: ХVІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року українська 2019 тези 125
В збірнику опубліковані матеріали фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі неорганічної, аналітичної, органічної, біоорганічної, медичної, фізичної хімії, хімії довкілля, хімічної технології, матеріалознавства та наноструктурованих систем

362 Ютілова Ксенія Сергіївна Третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу 2-(хлорметил)оксирану. Ютілова К. С., Швед О. М., Розанцев Г.М., Степанюк А.І. Луцьк Матеріали XXV Української конференції з органічної хімії. М 341 (Луцьк, 16-20 вересня 2019 р.) українська 2019 тези 113
немає

363 Ютілова Ксенія Сергіївна Спектрофотометричне дослідження поведінки третинних амінів у реакціях ацидолізу 2-(хлорметил)оксирану Корж О. Б., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 107
немає

364 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив розчинника на реакцію ацидолізу епіхлоргідрину пропановою кислотою в присутності тетра-н-бутиламоній йодиду Кравчук А. В., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 96
Метою роботи є дослідження кінетики реакції епіхлоргідрину з пропановою кислотою в присутності каталізатору – тетра-н-бутиламоній йодиду у розчинниках різної полярності – епіхлоргідрині та бінарних розчинниках епіхлоргідрин : тетрагідрофуран (ТГФ, 50 % об.) та епіхлоргідрин : нітробензол (НБ, 50 % об.). Дослідження проводили в значному надлишку ЕХГ, який є одночасно субстратом та розчинником / входить до складу розчинника

365 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив структури тетраалкіламонієвих солей на швидкість ацетолізу епіхлоргідрину у бінарних розчинниках Макоцька О. Ю., Гнатюк Г. В., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 95
Епіхлоргідрин (2-(хлорометил)оксиран, ЕХГ) – проміжний продукт у синтезі широкого ряду хімічних речовин: епоксидних смол, епіхлоргідринних каучуків, іонобмінних смол, синтетичного гліцерину. ЕХГ знаходить використання як органічний розчинник, сировина у фармацевтичній галузі, у виробництві миючих засобів, клеїв, емульгаторів.

366 Ютілова Ксенія Сергіївна Кінетичні закономірності та регіоселективність ацетолізу епіхлоргідрину в присутності тетраетиламоній броміду у бінарних розчинниках. Марценюк Н. С., Ютілова К. С., Швед О. М. немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 108
Метою даної роботи є встановлення закономірностей розкриття оксиранового циклу ЕХГ у реакції з оцтовою кислотою у присутності тетраетиламоній броміду у бінарних розчинниках епіхлоргідрин : тетрагідрофуран, епіхлоргідрин : нітробензол.

367 Ютілова Ксенія Сергіївна Ефект структури третинного аміну у реакції ацетолізу епіхлоргідрину у бінарному розчиннику. Тарасенко В. В., Ютілова К. С., Швед О. М немає ХІМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ українська 2020 тези 103
Метою роботи є дослідження впливу електронної та просторової структури третинних амінів на їх каталітичну активність в реакції ацетолізу епіхлоргідрину та регіоселективність процесу в бінарному розчиннику нітробензол : епіхлоргідрин

368 Ютілова Ксенія Сергіївна Солі тетралкіламонію як каталізатори реакції ацетолізу 2- хлорометилоксирану у бінарних розчинниках. Гнатюк Г.В., Макоцька О.Ю., Ютілова К.С., Швед О.М. Житомир Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: тези доп. IV Всеукр. наук. конф. (м.Житомир, 29 квітня 2020 р.). українська 2020 тези 129
Отримані дані дають змогу прогнозувати швидкість реакції (1) в подібних реакційних серіях, здійснювати оптимізацію промислових умов отримання мономерів епоксидних смол

369 Ютілова Ксенія Сергіївна Вплив полярності розчинника на кінетику і регіоселективність ацетолізу епіхлоргідрину в присутності тетраетиламоній броміду Марценюк Н.С., Ютілова К.С., Крисько Л.В., Швед О.М Житомир Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: тези доп. IV Всеукр. наук. конф. (м.Житомир, 29 квітня 2020 р.). українська 2020 тези 125
Одержані дані дають можливість прогнозувати вплив каталітичної активності галогенідів тетраалкіламонію у бінарному розчиннику у реакціях нуклеофільного розкриття оксиранового циклу, а також доповнити наявні знання про механізм досліджуваної реакції

370 Ютілова Ксенія Сергіївна Theoretical and experimental study of the behavior of E+–Nu– salts in the nucleophilic ring opening reaction of 2-(chloromethyl) oxirane Kseniia Yutilova, Elena Shved, Yuliia Bespalko. Vilnius Abstract book: 63rd International Conference for students of physics and natural sciences «Open Readings-2020». англійська 2020 тези 126
немає

371 Ютілова Ксенія Сергіївна Моделювання поведінки солей тетраалкіламонію в реакції розкриття оксиранового циклу карбоновими кислотами Сінельникова М. А., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Розанцев Г. М., Швед О. М. Полтава Матеріали XXIV укр. конф. з органічної хімії (м. Полтава, 19–23 вересня 2016 р.). українська 2016 тези 103
немає

372 Ютілова Ксенія Сергіївна Нуклеофільний каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину двохосновними карбоновими кислотами і їх естерами Калінський О. М., Ютілова К. С., Беспалько Ю. М., Швед О. М Вінниця Матеріали наук. конф. професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (м. Вінниця, 15–18 травня 2017 р.). українська 2017 тези 99
немає

373 Кущ Ольга Василівна Oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-diformylfuran with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide Kompanets, M.O., Kushch, O.V., Litvinov, Y.E., Pliekhov, O.L., Novikova, K.V., Novokhatko, A.O., Shendrik, A.N., Vasilyev, A.V., Opeida, I.O. немає Catalysis Communications англійська 2014 стаття 115
немає

374 Кущ Ольга Василівна Catalytic oxidation of p-xylene with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide Plekhov, A.L., Kushch, O.V., Opeida, I.O., Kompanets, M.A. немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2014 стаття 119
немає

375 Кущ Ольга Василівна Kinetic studies of acenaphthene oxidation catalyzed by N-Hydroxyphthalimide Opeida, I.O., Litvinov, Yu.E., Kushch, O.V., Kompanets, M.O., Shendrik, O.M. немає International Journal of Chemical Kinetics англійська 2013 стаття 123
немає

376 Кущ Ольга Василівна Effect of the structure of N-hydroxyphthalimides on their catalytic activity in the oxidation of isopropylbenzene in the presence of cuprous salts Kushch, O.V. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2012 стаття 108
немає

377 Кущ Ольга Василівна On the mechanism of oxidation process initiation by the N-hydroxyphthalimide-cobalt (II) acetate system Opeida, I.A., Plekhov, A.L., Kushch, O.V., Kompanets, M.A. немає Russian Journal of Physical Chemistry A. англійська 2012 стаття 238
немає

378 Кущ Ольга Василівна Complexing effect of N-hydroxyphthalimides in the stereospecific polymerization of methyl methacrylate Kompanets, M.A., Kushch, O.V., Novikova, E.V., Matvienko, A.G. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2011 стаття 112
немає

379 Кущ Ольга Василівна Complexes of N-hydroxyphthalimide and cobalt(II) acetate in reactions of alkylarene oxidation by molecular oxygen Opeida, I.A., Plekhov, A.L., Kushch, O.V., Matvienko, A.G. немає Russian Journal of Physical Chemistry A. англійська 2011 стаття 126
немає

380 Кущ Ольга Василівна Substituted N-hydroxyphthalimides as oxidation catalysts Novikova, K.V., Kompanets, M.O., Kushch, O.V., Kobzev, S.P., Khliestov, M.M., Opeida, I.O. немає ) Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis англійська 2011 стаття 112
немає

381 Кущ Ольга Василівна Action of N-hydroxyphthalimide on chain stereoregularity in the radical polymerization of methyl methacrylate Opeida, I.A., Kompanets, M.A., Kushch, O.V., Papayanina, E.S немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2011 стаття 146
немає

382 Кущ Ольга Василівна Kinetics and mechanism of the addition of the phthalimid-n-oxyl radical to the double bond of vinyl compounds Opeida, I.A., Kompanets, M.A., Kushch, O.V., Matvienko, A.G. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2010 стаття 109
немає

383 Кущ Ольга Василівна Oxidation of methyl methacrylate by molecular oxygen under mild conditions in the presence of n-hydroxyphthalimide Opeida, I.O., Kompanets, M.O., Kushch, O.V., Litvinov, J.U.E. немає Oxidation Communications англійська 2010 стаття 174
немає

384 Кущ Ольга Василівна The Role of N-hydroxyphthalimide in the oxidation reactions of alkylarenes with molecular oxygen Opeida, I.A., Kompanets, M.A., Kushch, O.V., Yastrebova, E.G. немає ) Petroleum Chemistry англійська 2009 стаття 131
немає

385 Кущ Ольга Василівна N-hydroxyphthalimide-initiated radical polymerization of vinyl monomers Opeida, I.A., Kompanets, M.A., Kushch, O.V., Matvienko, A.G. немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2007 стаття 121
немає

386 Кущ Ольга Василівна Kinetics of reactions of organic peroxides with 4-[4-dimethylamino)styryl]pyridine in chlorobenzene Opeida, I.A., Turovskaya, M.A., Kushch, O.V., Turovskaya, M.K. немає Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal англійська 2005 стаття 200
немає

387 Кущ Ольга Василівна The mechanism of thermolysis of acyloxydialkyl peroxides Kushch, O.V., Opeida, I.A., Turovskii, N.A., Navrotskii, V.A. немає Russian Journal of Physical Chemistry A. англійська 2005 стаття 118
немає

388 Кущ Ольга Василівна Initiation of methyl methacrylate polymerization with the systems benzoyl peroxide-onium salt and benzoyl peroxide-aminostyrylpyridine Turovskii, N.A., Opeida, I.A., Kushch, O.V., Baranovskii, E.L. немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2004 стаття 109
немає

389 Кущ Ольга Василівна Intermediates in Reactions of Diacyl Peroxides with Tertiary Aliphatic Amines Turovskii, N.A., Opeida, I.A., Kushch, O.V. немає Russian Journal of Organic Chemistry англійська 2003 стаття 118
немає

390 Кущ Ольга Василівна Oxidation of 5-hydroxymethylfurfural to 2,5-diformylfuran with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide Kornpanets M. O.; Kushch O. V.; Litvinov Yu E.; Opeida I. немає Catalysis Communications англійська 2014 стаття 105
немає

391 Кущ Ольга Василівна ACTION OF N-HYDROXYPHTHALIMIDE ON CHAIN STEREOREGULARITY IN THE RADICAL POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE Opeida, I. A.; Kompanets, M. A.; Kushch, O. V.; Papayanina, E. S. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2011 стаття 154
немає

392 Кущ Ольга Василівна Substituted N-hydroxyphthalimides as oxidation catalyst Novikova K. V.; Kompanets M. O.; Kushch O. V.; Opeida I. O немає Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis англійська 2011 стаття 104
немає

393 Кущ Ольга Василівна Well-Known Mediators of Selective Oxidation with Unknown Electronic Structure: Metal-Free Generation and EPR Study of Imide-N-oxyl Radicals Крылов И. Б., Компанец М. О., Новикова К. В., Опейда Й. О., Кущ О. В., Шелимов Б. Н., Никишин Г. И., Левицкий Д. О., Терентьев А. О. немає Journal of Physical Chemistry A англійська 2016 стаття 143
немає

394 Кущ Ольга Василівна Kinetic Studies of Acenaphthene Oxidation Catalyzed by N-Hydroxyphthalimide И.О. Опейда , Ю. Е. Литвинов, Кущ О.В. , Компанец М.О. , Шендрик О.М. немає Journal of Physical Chemistry A англійська 2016 стаття 129
немає

395 Кущ Ольга Василівна Complexes of N-hydroxyphthalimide and cobalt(II) acetate in reactions of alkylarene oxidation by molecular oxygen Opeida I. A.; Plekhov A. L.; Kushch O. V.; Matvienko A. G. немає Russian Journal of Physical Chemistry A англійська 2011 стаття 151
немає

396 Кущ Ольга Василівна The Role of N-hydroxyphthalimide in the oxidation reactions of alkylarenes with molecular oxygen Opeida I. A.; Kompanets M. A.; Kushch O. V.; Yastrebova E. G немає Petroleum Chemistry англійська 2009 стаття 126
немає

397 Кущ Ольга Василівна On the mechanism of oxidation process initiation by the N-hydroxyphthalimide-cobalt (II) acetate system Opeida,I. A.; Plekhov A. L.; Kushch O. V.; Kompanets M. A. немає Russian Journal of Physical Chemistry A англійська 2012 стаття 105
немає

398 Кущ Ольга Василівна Effect of the structure of N-hydroxyphthalimides on their catalytic activity in the oxidation of isopropylbenzene in the presence of cuprous salts Kushch, O. V. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2012 стаття 108
немає

399 Кущ Ольга Василівна Rate constants and isotope effects for the reaction of H-atom abstraction from RH substrates by PINO radicals И.А. Опейда , Ю. Е. Литвинов, О.В. Кущ ,М.А. Компанец ,А.Н. Шендрик ,А.Г. Матвиенко, Новохатько А.А. немає Russian Journal of Physical Chemistry A англійська 2016 стаття 150
немає

400 Кущ Ольга Василівна N-hydroxyphthalimide-initiated radical polymerization of vinyl monomers Opeida I. A.; Kompanets M. A.; Kushch O. V.; Matvienko A. G немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2007 стаття 109
немає

401 Кущ Ольга Василівна Comparison of N-Hydroxy Compounds as Mediators in Laccase-Catalysed Decolorization of Indigo Carmine Кущ О. В., Хордеева И. О., Зосенко О. О., Шендрик А. Н. немає ChemistrySelect англійська 2019 стаття 101
Проведено сравнительное исследование N -гидроксисоединений - виолуровой кислоты, 1-гидроксибензотриазола и N- гидроксифталимида как окислительно-восстановительных медиаторов при обесцвечивании индигокармина, катализируемом лакказой. Показано, что ферментативное окисление N -гидроксимедиаторов до радикалов> NO • , которые действуют как настоящий окислитель индигокармина, является лимитирующей стадией

402 Кущ Ольга Василівна COMPLEXING EFFECT OF N-HYDROXYPHTHALIMIDES IN THE STEREOSPECIFIC POLYMERIZATION OF METHYL METHACRYLATE Kompanets M. A.; Kushch O. V.; Novikova E. V.; Matvienko A. G. немає Theoretical and Experimental Chemistry англійська 2011 стаття 103
немає

403 Кущ Ольга Василівна Intermediates in reactions of diacyl peroxides with tertiary aliphatic amines Turovskii N. А; Opeida I. A; Kushch O. V немає Russian Journal of Organic Chemistry англійська 2003 стаття 105
немає

404 Кущ Ольга Василівна The Oxidative Polymerization of Vinyl Monomers in the Presence of N-Hydroxyphthalimide Опейда Й. О., Кущ, О. В., Компанец М. О., Литвинов Ю. Е., Зосенко О. О., Шендрик А. Н. немає ChemistrySelect англійська 2019 стаття 116
немає

405 Кущ Ольга Василівна Catalytic oxidation of p-xylene with molecular oxygen in the presence of N-hydroxyphthalimide Plekhov, A. L., Kushch, O. V., Opeida, I. O., Kompanets, M. A. немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2014 стаття 105
немає

406 Кущ Ольга Василівна Initiation of methyl methacrylate polymerization with the systems benzoyl peroxide-onium salt and benzoyl peroxide-aminostyrylpyridine Turovskii N.A, Opeida, I. A, Kushch O. V., Baranovskii E. L. немає Russian Journal of Applied Chemistry англійська 2004 стаття 149
немає

407 Кущ Ольга Василівна INTERACTION OF ALPHA-TERT-BUTYLPEROXYETHYL ESTERS OF CARBOXYLIC-ACIDS WITH ALIPHATIC-AMINES TUROVSKII,A. A, KUCHER. R. V, KUSHCH O. V, TUROVSKII N. A. немає Zhurnal Organicheskoi Khimii англійська 1986 стаття 96 no file
немає

408 Кущ Ольга Василівна The mechanism of thermolysis of acyloxydialkyl peroxides Kushch O. V;, Opeida I. A;, Turovskii N. A;, Navrotskii V. A. немає Russian Journal of Physical Chemistry A англійська 2005 стаття 107
немає

409 Кущ Ольга Василівна OXIDATION OF METHYL METHACRYLATE BY MOLECULAR OXYGEN UNDER MILD CONDITIONS IN THE PRESENCE OF N-HYDROXYPHTHALIMIDE Opeida I. O., Kompanets M. O., Kushch O. V., Litvinov Ju. E. немає Oxidation Communications англійська 2010 стаття 118
немає

410 Кущ Ольга Василівна KINETICS AND MECHANISM OF THERMODECOMPOSITION OF TRET-BUTYLPEROXYETHYL ESTERS OF CARBOXYLIC-ACIDS Turovskii A. A,, Aleinikova T. P,, Kushch O V,, Navrotskii, V A,,Turovskii N .A. немає Zhurnal Obshchei Khimii англійська 1985 стаття 161
немає

411 Мельниченко Василь Іванович Полімерна композиція, що знижує гідродинамічний опір. Патент України на корисну модель, № 91059. Манько К. І., Дмитренко М. О., Асланов П. В., Михальчук В. М., Мельниченко В. І. немає Бюл. № 12. українська 2014 патент 131
немає

412 Мельниченко Василь Іванович Високомолекулярнi сполуки Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Донецьк немає українська 2009 навч.-метод. посіб. 119
немає

413 Мельниченко Василь Іванович Экологические проблемы синтеза и переработки полимеров Бовкуненко О. П., Мельниченко В. И. Донецк немає російська 2010 учеб. пособие 121
Изложены основные проблемы экологии производства полимерных материалов, методы обезвреживания газовых выбросов и сточных вод, образующихся при синтезе полимеров. Описаны основные методы утилизации отходов резин и полимерных материалов, ресурсозберегающие технологии утилизации, методы получения биоразлагаемых пластиков. В пособие включены также методики, описывающие качественную идентификацию полимерных материалов, способы оценки деструкции и биоразлагаемости полимерных материалов.

414 Швед Олена Миколаївна ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА КІНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Швед, О. М. Ютілова, К. С. Богза, С. Л. Розанцев, Г. М. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 89
Навчальний посібник присвячений розгляду базових розділів кінетики та термодинаміки реакцій, а саме кінетиці реакцій простих порядків, методам визначення швидкості та встановлення порядку реакції, впливу температури та природи розчинника, визначенню термодинамічної йомовірності здійснення реакції. Матеріал складається з програми курсу, лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів СО «Бакалавр», а також буде корисним школярам, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, студентам СО «Магістр» та СО «Доктор філософії», викладачам, науковим співробітникам

415 Швед Олена Миколаївна ПРАКТИКУМ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Швед, О. М. Богза, С. Л. Бахалова, Є. А. Ситник, Н. С. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 82
Наведені основні методи очистки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Експериментальні розділи доповнено розділом з реакційної здатності основних класів органічних сполук та базовою інформацією щодо механізмів органічних реакцій. Посібник призначений для студентів СО «Бакалавр» під час вивчення органічної хімії, може бути корисним студентам під час виконання експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.

416 Рудкевич Аліна Костянтинівна Anemias and their relationship with nutrient status Yermishev O. V., Rudkevych A. K., Hadzhyieva O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 74
Nutritional anemias are among the most common nutrient deficiencies in the world. Anemia syndrome was found in about 2 billion persons, and the annual mortality rate due to anemia nowadays reaches 1 million persons. The main cause for the development of anemia of alimentary origin is the imbalance of the diet by micronutrients, especially supply of iron as well as vitamins B12 and B9. The problem of the abundance of anemia is also characteristic ofUkraine and has its own regional features; this requires research, analysis and identification of the main causes of anemia associated with alimentary status. In order to assess the actual diet and differentiation of anemias by type we used a calculation method realizing a retrospective method of analysis of the frequency of food consumption and biochemical and hematological methods of blood tests

417 Рудкевич Аліна Костянтинівна Correlation of protein content and other nutritions in human diet Yermishev O. V., Rudkevych A. K., Luka O. S. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 80
To identify correlations between protein content and other components of the diet we evaluated the actual diet using method of analyzing frequency of food consumption (for two months) of 68 persons of different ages and genders. The results of our studies revealed the ratio of protein and energy in the actual diets of the surveyed respondents which was a fairly stable value ranging from 3.03 ± 0.07 g/kcal in respondents aged 46 to 65 years to 3.75 ± 0.09 g/kcal in the group surveyed individuals aged 11 to 14 years

418 Рудкевич Аліна Костянтинівна Biomass growth of Flammulina velutipes (Сurtis) singer under the action of laser irradiation Reshetnyk K., Kutsevol A. немає Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference англійська 2020 тези 73
Flammulina velutipes (Curtis) Singer is a popular worldwide fungus due to its many beneficial ones properties. In many countries, it has become an integral part of the diet - is an edible mushroom of the 4th category, has a very delicate taste. In Southeast Asia, it is eaten boiled, dried, pickled and salted. The chemical composition of winter honeysuckle is optimal to ensure the physiological functions of the body with substances and energy. The dry mass of fruit bodies consists of proteins and carbohydrates, fiber, fats and minerals, which are collectively defined as ash, which remains after the combustion of all organic matter. Mycelium biomass and aqueous extracts of fruiting bodies contain an ACE inhibitor (angiotensin-converting enzyme), which has an antihypertensive effect

419 Рудкевич Аліна Костянтинівна Аналіз фізіологічно активних речовин Calendula officinalis (L.). Рудкевич А. К., Глущенко Н.В. Вінниця немає англійська 2020 тези 67
The main methods and techniques for determining the physiologically active substances of Calendula officinalis (L.) with the characteristics of the chemical composition, pharmacological properties and its application are analyzed

420 Радіо Сергій Вікторович ЗАРЯДОВИЙ ТРАНСПОРТ У КВАНТОВИХ МЕРЕЖАХ Білоголовський, М. О. Житлухіна, О. С. Радіо, С. В. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 40
У посібнику систематизовано базові методи передачі через твердотільні мережі квантової інформації, яка міститься в стані квантового носія. Наведено стислий огляд фундаментальних понять квантової теорії, які становлять основу таких процесів, викладено методику конкретних математичних розрахунків імовірності зарядового транспорту крізь квантові мережі з металевих дротів та представлено її застосування на прикладі двох нових квантових пристроїв. Наприкінці посібника запропоновано низку теоретичних питань для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних і радіофізичних факультетів (ОС «Бакалавр» спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 125 Кібербезпека, 172 Телекому-нікації та радіотехніка), докторантам і викладачам закладів вищої освіти IV рівня акре-дитації, а також дослідникам академічних інститутів, що працюють в галузі фізичних наук (квантова фізика, радіофізика, фізика твердого тіла), інформаційних технологій та електроніки

421 Машталер Олександра Володимирівна Оцінка стану міського середовища за показниками флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. (на прикладі м. Могилів-Подільський) О.В. Машталер, А.В. Милка, Л.О. Мікуліч Запоріжжя Acta Biologica Ukrainica, № 1 українська 2021 стаття 33
У статті представлено результати досліджень показників флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. у м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.) та оцінки стану міського середовища. Флуктуюча асиметрія є показником стабільності розвитку організмів в умовах урбанізованого середовища. Упродовж двох років досліджували зразки з десяти моніторингових точок за п’ятьма вибраними показниками. У результаті було встановлено відмінності за середніми показниками флуктуючої асиметрії в різних моніторингових точках м. Могилів-Подільський

422 Машталер Олександра Володимирівна Дослідження біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Abelmoschus esculentus (L.) Moench в умовах Вінницької області О.В. Машталер, А.І. Луценко, Л.О. Мікуліч Полтава Біологія та екологія Том 7, № 2. українська 2021 стаття 32
У статті представлено результати біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Аbelmoschus esculentus (L.) Moench в умовах Вінницької області: два сорти українського походження – ‘Сопілка’ та ‘Alabama red’, а також сорт бамії турецького походження – ‘Sultani’. Досліджено енергію проростання та схожість насіння. Отримано результати фенологічних спостережень: календарні терміни початку фенологічних фаз, тривалості фаз і міжфазних періодів обраних сортів