Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679447

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 052 - Політологія

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=052#search

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: політичні процеси та інститути; методологія та організація наукових досліджень; політичний консалтинг; прикладний політичний аналіз та прогнозування
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6416-5774
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=XRhgmmMAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221228534
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAY-7523-2020
Корп.ел.пошта: t.nagornyak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=148#search


Польовий Микола Анатолійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: digital-технології в публічному управлінні, політична квантифікація, моделювання політичних процесів, історична інформатика, кліометрика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7283-3528
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=thUuyk0AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221233530
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/N-6016-2017
Корп.ел.пошта: m.poliovyi@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=21#search


Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор наук габілітований
Звання: Професор
Сфера діяльності: теорія та філософія сучасної політичної науки
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7599-8552
Google scholar: немає
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55420133400
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAH-4097-2019
Корп.ел.пошта: a.modzheievski@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=167#search


Мацишина Ірина Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: візуальна комунікація; символічна політика; політичні технології; політична комунікація
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-620X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nT5rAr8AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57063388000
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.matsyshyna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=19#search


Чальцева Олена Михайлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: публічна політика; світова політика; методологія політичної науки; компаративістика
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3922-7619
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0DN1E8sAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.chaltseva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=23#search


Примуш Микола Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: історія і теорія політичних партій; соціологія; державне управління та адміністрування: політична конфліктологія
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра політології та державного управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5769-7345
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=F-7AozYAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m.prymush@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=22#search