Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
302
Всього праць
3353
Завантажень
5
Зап. на цитування
117721
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 817
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 486
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 552
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 355
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 143
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 158
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 186
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 102 - Хімія

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=102#search

Шендрик Олександр Миколайович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: фізична та біофізична хімія; радикальні і радикально-ланцюгові процеси; ензим-медіаторний каталіз; біотехнології
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5518-1019
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=j-09BOcAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603500198
Web of Science: https://publons.com/researcher/1912899/alexander-n-shendrik/publications/
Корп.ел.пошта: o.shendrik@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=1#search


Розанцев Георгій Михайлович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: моделювання комплексоутворення поліоксометалатів d-елементів у водних, водно-органічних і розчинах та синтез їх солей для промисловості та медицини
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7991-4774
Google scholar: https://scholar.google.ca/citations?user=AM7VesgAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603343359
Web of Science: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2023127102_G_M_Rozantsev
Корп.ел.пошта: g.rozantsev@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=66#search


Швед Олена Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: хімія оксиранів: реакційна здатність, механізм, моделювання, каталіз реакцій з протоновмісними нуклеофілами, синтез полімерів та композитів на основі епоксидних сполук
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4868-550X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_L40IYcAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602558439
Web of Science: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/77276163_E_N_Shved
Корп.ел.пошта: o.shved@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=65#search


Жильцова Світлана Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: синтез нанокомпозиційних епоксидних матеріалів з використанням золь-гель методу та дослідженням структури і властивостей одержаних систем. Вивчення ефективності окислювальної дії пероксиду водню в присутності іонів металів змінної валентності
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-6664
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYWm16YAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16243071400
Web of Science: J-4176-2018
Корп.ел.пошта: sv.zhiltsova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=78#search


Шпанько Ігор Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: кінетика та перехресний кореляційний аналіз реакції нуклеофільного заміщення, явище ізопараметричності
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5207-5595
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ot1chcQAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8950047500
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Igor_Shpanko
Корп.ел.пошта: i.shpanko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=67#search


Леонова Наталя Геннадіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: одержання епоксидно-полісилоксанових нанокомпозиційних матеріалів катіонною полімеризацією, а також системне дослідження структурних і експлуатаційних властивостей отриманих композитів
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра неорганічної, органічної та аналітичної хімії
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3672-5084
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=n7MYMyIAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=38361634300
Web of Science:
Корп.ел.пошта: n.leonova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=64#search


Лесишина Юлія Остапівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: пов’язані з хімією природних сполук
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2577-4910
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oZk19ZsAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22950996000
Web of Science:
Корп.ел.пошта: ju.lesyshyna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=79#search


Мельниченко Василь Іванович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат хімічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фізична хімія, прикладна колоїдна та електрохімія
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії і нанобіотехнологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9974-3239
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ris1X-sAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603210038
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.melnychenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=80#search