Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390485

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Прігунов Олексій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: business Intelligence Systems, електронні комунікації, розробка експертних систем
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1440-0809
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZT1aMncAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209859315
Web of Science:
Корп.ел.пошта: prigunov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=153#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Прігунов Олексій Володимирович Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 148
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks. Copyright © 2020 for this paper by its authors. Use permitted under Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

2 Прігунов Олексій Володимирович Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. немає CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 159
The article is devoted to the research of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Social media is considered as a means of forming communication links in library science, the presence of libraries in social networks, interaction with readers through social media. Also provided are social networking tools that help you communicating information to users, promote the activities of the library. The approach to assessing the activity of libraries based on the metrics of assessing the effectiveness of business conduct in social media marketing is proposed. © 2018 CEUR-WS. All rights reserved

3 Прігунов Олексій Володимирович Концептуальна схема системи управління якістю освітнього процесу ЗВО Прігунов О. В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет українська 2020 стаття 114
немає

4 Прігунов Олексій Володимирович «Ідеальна модель» навчально-педагогічного підрозділу в системі оцінювання працівників для забезпечення якості діяльності ЗВО Прігунов О. В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2019 стаття 117
немає

5 Прігунов Олексій Володимирович Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М., Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С. , Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 72
немає

6 Прігунов Олексій Володимирович КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН Анісімова О.М., Прігунов О.В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 84
Одним з ключових принципів забезпечення якості вищої освіти, закріпленому на законодавчому рівні, є залучення до обговорення освітніх траєкторій студентів і роботодавців. Кожен заклад вищої освіти, реалізуючи своє право на самоврядування, має самостійно розв’язувати проблему розробки механізмів і процедур забезпечення якості вищої освіти. В результаті виникає проблема визначення і вибору показників діяльності ЗВО. Розглянуто особливості кожних з трьох груп показників діяльності закладу вищої освіти: показники кількісного оцінювання діяльності , показники продуктивності, показники ефективності. Зроблено висновки про необхідність узгодження KPI зі стратегічним деревом цілей університету. Ключовими PI є ті, вплив на які дозволяє менеджменту ЗВО досягати поставленої мети, тобто адаптуватись до змін зовнішнього середовища, до вимог стейкголдерів