Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390455

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Яворська Тетяна Михайлівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: професійна компетентність, документознавство, інформаційна, бібліотечна справа
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6070-7425
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lHyN4GoAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211229546
Web of Science:
Корп.ел.пошта: t.yavorska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=30#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Яворська Тетяна Михайлівна Efficiency of using social networks in the period of library activity in remote mode Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2020 стаття 132
The article is devoted to the study of the specifics of the functioning of libraries in the remote mode to ensure access to information without compromising the safety of users and employees. The peculiarities of the representation of libraries in the most popular social networks are analyzed, attention is focused on the need to respond quickly to the development of online services, creating chatbots, expanding the presence of libraries in social networks

2 Яворська Тетяна Михайлівна Libraries in social networks: Opportunities and presentations Yavorska, T., Prihunov, O., Syerov, Y. Lviv CEUR Workshop Proceedings англійська 2019 стаття 141
The article is devoted to the study of the latest virtual forms of social activity of libraries in the network environment. Considered the presence of libraries in social networks. The tools are provided of social networks which are helping to communicate information to users to advertise library activity. Approach is proposed on the evaluation of the activity of libraries on the basis of. Metrics for assessing the effectiveness of doing

3 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 83
Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок щодо теоретикометодологічних, організаційних та історичних засад бібліотекознавства та бібліотечної справи як науки та навчальної дисципліни, з'ясування феномену бібліотеки як соціокультурного явища, ознайомлення з основами організації функціонування бібліотечної справи, розгляд еволюції різних типів і видів бібліотек, особливостей їх функціонування

4 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Бібліотекознавство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 87
Методичні рекомендації призначені для формування навичок практичного застосування теоретичних знань щодо сутності науки «Бібліотекознавство», бібліотечно-інформаційної діяльності та особливостей розвитку і функціонування бібліотек у сучасному суспільстві, державної політики в галузі бібліотечної справи, типології бібліотек, організації бібліотечної мережі в Україні, міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва

5 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 83
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Інформаційне суспільство» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»)

6 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2020 тези 95
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

7 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2019 тези 81
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознавство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

8 Яворська Тетяна Михайлівна Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2018 тези 91
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та прикладні аспекти наукових досліджень напряму документознав-ство та інформаційна діяльність, а також їхнє застосування в діяльності закладів, підприємств та установ. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців ви-робничої сфери, що займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

9 Яворська Тетяна Михайлівна Актуальні питання розвитку біології та екології : матеріали Міжнар наук.-практ. конф. Яворська Т. М. та ін. Вінниця немає українська 2016 тези 81
Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків України, Білорусі, Вірменії, Молдови, США, Литви та Японії. Розрахований на наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, фахівців які працюють у галузі біології, екології, охорони довкілля, ме дицини, сільського господарства, лісового господарства,біологічної освіти. За достовірність викладених матеріалів і тексту відповідальність несуть автори тез.

10 Яворська Тетяна Михайлівна Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах Анісімова О. М. , Ковальська Л. А., Лукаш Г. П., Прігунов О. В., Щербіна О. С, Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2021 монографія 69
немає

11 Яворська Тетяна Михайлівна Інформаційна складова в структурі професійних компетентностей майбутніх документознавців Яворська Т. М. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2018 стаття 43
Мета роботи – дослідження проблеми формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, виокремлення в їх структурі інформаційної компетентності.

12 Яворська Тетяна Михайлівна Роль освітнього середовища у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців Яворська Т. М. Київ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. №2. Кн.2. Том І (24) українська 2019 стаття 40 no file
У статті акцентовано увагу на дослідженні освітнього середовища закладу вищої освіти. Обґрунтовано, що освітнє середовище закладу вищої освіти є одним із найважливіших факторів формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. На основі аналізу виявлено ступінь задоволеності параметрами освітнього середовища серед учасників освітнього процесу закладу вищої освіти.

13 Яворська Тетяна Михайлівна Формування медіа- та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек Яворська Т. М., Щусь Н. В. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 38
Дослідження побудоване на вивченні зарубіжного досвіду діяльності публічних бібліотек щодо формування медіа- та інформаційної культури користувачів.