Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Донецький національний університет імені Василя

284

2675

34702Нові надходження
Природничі науки

Комп’ютерне моделювання хімічних процесів
>> навч. посіб. <<

No foto Автор: Ютілова Ксенія Сергіївна
Співавтори: Ютілова, К.С.
Опис: Наведено програму курсу “Методи моделювання в неорганічній хімії. Методи моделювання в органічній хімії”. Представлено комплект лабораторних робіт, що містять розділи із теоретичними відомостями, методичними рекомендаціями, експериментальними завданнями та контрольними запитаннями з комп’ютерного моделювання хімічних процесів. Запропоновано варіанти завдань для самостійної роботи. Для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та науковців
Детально . . .
Природничі науки

Каталіз піридинами реакцій фенілоксирана з N-ароїлбензолсульфонамідами
>> тези <<

No foto Автор: Шпанько Ігор Васильович
Співавтори: I. В. Шпанько
Опис: Досліджено сумісний вплив структури (замісники Х, Y) і температури T на швидкість та активаційні параметри каталізованих X-заміщеними піридинами X-Py (X = 4-Et, H, 3- COOEt, 4-CN) реакцій фенілоксирана з Y-заміщеними N-ароїлбензолсульфонамідами
Детально . . .
Природничі науки

Combined effects of structure and temperature on kinetics and free activatioin energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and arenesulfonic acids
>> тези <<

No foto Автор: Шпанько Ігор Васильович
Співавтори: Shpan'ko I.V.
Опис: The combined effects of structure and temperature on the rate and free activation energy of reactions between trans-2,3-bis(3-bromo-5-nitrophenyl)oxirane and Y-substituted arenesulfonic acids (Y = 4-OCH3, 4-CH3, H, 4-Cl) in a mixture of dioxane with 1,2- dichloroethane (7:3, v/v) at 265, 281, and 298 K have been studied
Детально . . .