Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679485

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 081 -

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=081#search

Гринюк Роман Федорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теорія права і держави; конституційне право; господарське право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0158-8363
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uOHhIFMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Scopus: Grynyuk Roman
Web of Science:
Корп.ел.пошта: grinuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=203#search


Коваль Ірина Федорівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: цивільне право; право інтелектуальної власності
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9348-3061
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0iLpTqIAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56112660600
Web of Science: https://publons.com/researcher/3399885/iryna-koval/
Корп.ел.пошта: koval@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=134#search


Міхайліна Тетяна Вікторівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теорія держави та права, інформаційне право, кримінальне право, кримінологія, право інтелектуальної власності
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1129-2470
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rbjJP2YAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: mihaylina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=119#search


Гоцуляк Юрій Вікторович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія держави і права, філософія права, правове буття, праворозуміння, правові доктрини
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6765-4592
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZiOBgFYAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: y.hotsulyak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=115#search


Краковська Анжеліка Євгеніївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія держави і права, правова соціальна держава та функції держави, верховенство права, адміністративне право, адміністративне судочинство, адміністративна відповідальність
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0577-8909
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=eziHgN8AAAAJ&view_op=list_works
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214806222
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Anzelika_Anzhelika_Krakovska
Корп.ел.пошта: angel@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=117#search


Турченко Ольга Григорівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: конституційне право України, міжнародне право, право Європейського Союзу
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7446-1289
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ezlnwAUAAAAJ&hl=uk&oi=
Scopus: Turchenko Olha
Web of Science:
Корп.ел.пошта: turchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=127#search


Беляневич Олена Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: цивільне право, господарське право, господарське процесуальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2590-2807
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0eOR56UAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.belianevych@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=158#search


Нестеренко Алла Станіславівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фінансове право; фінансова система Україні; судова бухгалтерія; банківське право України; податкове право України; місцеві фінанси в Україні; організаційно-правові засади фінансового контролю в Україні
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yT6GGDcAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: a.nesterenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=157#search


Мартинюк Олексій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; сучасні проблеми права
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9160-3525
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=xaTVeJEAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Oleksii_Martiniuk
Корп.ел.пошта: o.martynyuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=118#search


Павлюченко Юлія Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: правове регулювання господарської діяльності, господарсько-правова відповідальність, юридичне обслуговування суб’єктів господарювання, правове регулювання здійснення сільськогосподарської діяльності, правове забезпечення функціонування аграрного ринку
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1504-8384
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=4Ypt6gEAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: Pavluchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=111#search


Моісєєв Юрій Олексійович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: господарське право, біржове право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6610-9015
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations? hl=uk&user=ym8Ikn0AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: moiseev.ua@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=110#search


Титова Олена Віталіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: господарське право, захист прав юридичних та фізичних осіб
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6423-4197
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HwcQg5oAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: titova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=163#search


Дорошенко Ліна Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: актуальні питання господарського та корпоративного права
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9748-6358
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aO0Eiy0AAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: doroshenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=133#search


Мовчан Роман Олександрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: кримінальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2074-8895
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSy8W6sAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221110733
Web of Science: https://publons.com/wos-op/researcher/4350593/roman-movchan/
Корп.ел.пошта: r.movshan@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=125#search


Щебетун Ірина Степанівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: конституційне муніципальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9749-7559
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f4tbbfYAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: Shchebetun Iryna
Web of Science:
Корп.ел.пошта: shebetun@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=129#search


Амелічева Лілія Петрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: доцент
Сфера діяльності: трудове право; право соціального забезпечення
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0526-5393
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kv-HwNAAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: amelicheva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=131#search


Писарєва Елла Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: цивільне право, спадкове право, права людини, історія університетської освіти
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра цивільного права і процесу
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9706-1739
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Tpd8rd8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: pisareva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=159#search