Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547589

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 292 - Міжнародні економічні відносини

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=292#search

Орєхова Тетяна Вікторівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: світове господарство і міжнародні економічні відносини, глобальний економічний розвиток, проблеми сталого розвитку, транснаціоналізація економічних систем, цифрова економіка (дигіталізація)
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3650-5935?lang=ru
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jGqqEcIAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: t.oriekhova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=147#search


Хаджинов Ілля Васильович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: формування мережевих структур та ланцюжків вартості в міжнародному бізнесі, регіональні виміри міжнародної торгівлі
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3909-3171
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oEZ0AvoAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56497180400
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.khadzhynov@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=137#search


Кістерський Леонід Леонідович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: досліджує проблеми налагодження міжнародних економічних зв’язків й економічної безпеки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1423-3505
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=olNoDtsAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.kosterskyj@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=96#search


Половчик Ян

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор габілітований з менеджменту
Звання: Ph.D. in economics
Сфера діяльності: міжнародний бізнес в умовах глобалізації та діджиталізації економіки
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl= uk&as_sdt=0%2C5&q=Ян+Половчик&btnG=
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: y_polovchyk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=187#search


Савченко Марина Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економічна стійкість та економічна безпека соціально-економічних систем, сталий розвиток та управління конкурентоспроможністю національних соціально-економічних систем, міжнародні фінанси, фінансовий менеджмент міжнародних компаній
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9063-3551
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_EFYgNQAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m_savchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=114#search


Макогон Юрій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації, зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1982-9831
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PdaB60cAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: u.makogon@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=208#search


Ахновська Інна Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: сімейна освіта, економіка знань, інноваційна та освітня безпека національної економіки, людський капітал
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9731-3801
Google scholar: https://goo.gl/4THPps
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/1896378/inna-akhnovska/
Корп.ел.пошта: i.akhnovska@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=189#search


Лимар Валерія Валеріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: міжнародна економічна діяльність України
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4328-7529
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Cjk2r68AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.lymar@dommu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=145#search