Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679401

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Профайли групи 035 - Філологія

Адреса групи: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&grp=035#search

Загнітко Анатолій Панасович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теоретична, функційна, когнітивна, ідеографічна, відмінкова, контрастивна, мовносоціумна об’єктивна і суб’єктивна граматика, дискурсологія, лінгвістик
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org//0000-0001-7398-6091
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hys69IgAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/1902366/anatoliy-p-zahnitko/
Корп.ел.пошта: a.zagnitko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=88#search


Ситар Ганна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: семантичний синтаксис, граматика конструкцій, прикладна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8806-8322
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lEsooy8AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224190093&eid=2-s2.0-85107235906
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAD-3231-2019
Корп.ел.пошта: h.v.sytar@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=91#search


Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теоретико-прикладні аспекти фразеології та фразеографії, теорія аксіофраземної прагматики, лінгвокультурології, лінгвоконцептології, лінгвоперсонології та дискурсології
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7819-8094
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=z_b0NtkAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206657976
Web of Science:
Корп.ел.пошта: zh.krasnobaieva@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=89#search


Кравченко Елла Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6821-3940
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?as_ylo=2016&q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: kravchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=171#search


Просалова Віра Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, творів новітньої української літератури
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8498-7719
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo64lJUAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Vira_Prosalova
Корп.ел.пошта: v.prosalova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=170#search


Данилюк Ілля Григорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: комп’ютерна лінгвістика, машинний та автоматизований переклад
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8681-9321
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m4WvkDAAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.danyluk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=87#search


Залужна Ольга Олексіївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: філологія, лінгвістика
Факультет: Факультет філології, психології та іноземних мов
Підрозділ: Кафедра англійської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7929-6769
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD7Mly4AAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/AAE-2123-2022
Корп.ел.пошта: o.zaluzhna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=92#search