Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547608

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 253
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств Атаманчук З. А., Банера Н. П., Гелей Л. О., Гомольська Н. І., Майор О. В., Мороз В. П., Пилипенко С. М., Рудницький В. С., Свелеба Н. А., Скаско О. І., Тимчишин – Чемерис Ю. В Львів немає українська 2016 монографія 178
У монографії представлено міждисциплінарні дослідження фінансових та обліково-аналітичних процесів діяльності підприємств туристичного бізнесу. Розкрито питання грошово-кредитного та фінансово-податкового регулювання ринку туристичних послуг; виявлено проблеми теорії і практики обліку діяльності туристичних підприємств; здійснено оцінку фінансового результату в туристичному бізнесі; обґрунтовано особливості формування фінансової звітності, організації та методології контролю

2 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Воронко О.С., Гальків Л.І., Гелей Л.О., Гомольська В.В., Грабовенська С.І., Гринів Б.В., Килин О.В., Майор О.В. та ін. Львів немає українська 2019 монографія 186
У монографії представлено результати досліджень, проведених при виконанні науково-дослідної теми «Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг». Досліджено проблеми формування та функціонування організаційно-економічного механізму сфери послуг, запропоновано вектори його розвитку. Значну увагу приділено обгрунтуванню фінансово-економічних та податкових стимулів розвитку сфери послуг, а також пропозиціям щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами

3 Атаманчук Зорина Асланівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 206
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

4 Атаманчук Зорина Асланівна Фінансовий менеджмент Скаско О.І., Майор О.В., Тимчишин Ю.В., Нашкерська М.М., Виклюк М.М., Килин О.В., Атаманчук З.А., Свелеба Н.А. Львів немає українська 2018 навч. посіб. 205
У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та практичні аспекти застосування сучасного інструментарію фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Для більш ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу до кожного розділу запропоновано комплекс питань та тестів для самоконтролю знань

5 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Іщук Ю.А., Шкурат М.Є., Середа В.В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 196
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання

6 Атаманчук Зорина Асланівна Analysis of the functional characteristics’ monetary policy Атаманчук З.А., Тимчишин-Чемерис Ю.В. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики англійська 2018 стаття 172
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обгрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово-кредитної політики в Україні

7 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 242
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм функціонування туристичної інстрії держави, де взаємодія між відповідними інституціями національного, регіонального та міжнародного рівнів здійснюється на засадах партнерства та співробітництва, на основі фінансового забезпечення, у межах діючого правового законодавства, ратифікованого державами з урахуванням вимог міжнародного права та з використанням форм, методів, важелів й інструментів реалізації туристичної політики. Виокремлено три типи моделей державного регулювання туризму, обґрунтовано, що саме «європейська» модель є найбільш прийнятною для України.

8 Атаманчук Зорина Асланівна Нotel chains in the global tourism space Aтаманчук З.А., Яворовенко Н.М. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку англійська 2019 стаття 161
У статті обгрунтовано роль готельних ланцюгів у сучасній світовій індустрії гостинності та туризму. Розглянуто характерні особливості їх функціонування. Сформовано рейтинги світових готельних мереж-лідерів, в тому числі й тих, бренди яких представлені на туристичному ринку України

9 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка результатів втілення світовим брендом COCA-COLA стратегії злиття і поглинання Атаманчук З.А., Барткова К.М., Гончарук С.А Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 175
У статті розкрито напрямки реалізації стратегії злиття і поглинання міжнародною компанією Сoca-Cola HBS. Проаналізовано результати впровадження стратегії шляхом дослідження місця транснаціональної корпорації на конкурентному ринку напоїв та визначення реальної дохідності її акцій

10 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2019 стаття 165 no file
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обгрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

11 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 192
Метою статті є оцінка ефективності торговельних відносин України з країнами ЄС за допомогою розрахунку індексу комплементарності та різноманітних методів емпіричного аналізу. Емпірично доведено, що для України співпраця з ЄС є рентабельною, оскільки сприяє зростанню вітчизняного ВВП вдвічі більше ніж з країнами СНД

12 Атаманчук Зорина Асланівна Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 216
У статті обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін у технологіях, попиті та структурі світових трендів. Наведено існуючі системи класифікацій послуг. Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг та визначено місце міжнародного туризму, як пріоритетної сфери економіки багатьох країн, що забезпечує левову частку сукупного національного доходу держав, стає напрямом міжнародної спеціалізації, сприяє всебічному стійкому економічному розвитку, соціальному залученню, зростанню зайнятості та подоланню бідності, ефективному використанню ресурсів, охороні навколишнього середовища, розвитку міжкультурних комунікацій, миру та безпеки, як важливих компонент суспільної взаємодії світового масштабу.

13 Атаманчук Зорина Асланівна Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі Атаманчук З.А. Маріуполь Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку українська 2020 стаття 215
У статті проаналізовано особливості впровадження кластерних моделей розвитку туризму за принципами публічно-приватного партнерства. Розглянуто світовий досвід, а також конкретні приклади реалізації кластерних ініціатив за участю вітчизняних вищих навчальних закладів. Обґрунтовано можливі напрямки співпраці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ з представниками бізнесових кіл та органами державної влади в напрямку розвитку міжнародного туризму

14 Атаманчук Зорина Асланівна Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн Атаманчук З.А. Дніпро Економіний простір українська 2020 стаття 189
На основі застосованих автором загальнонаукових методів теоретичного узагальнення та абстрагування, методів аналізу та синтезу у статті проведено: ґрунтовний аналіз типів організаційних моделей мережевої інтеграції в сфері міжнародного туризму; порівняльний аналіз масштабів діяльності світових туристичних мереж, глобальних он-лайн агентств подорожей, готельних ланцюгів, ресторанних мереж, глобальних партнерських об’єднань авіакомпаній; обґрунтовано роль електронної комерції у глобалізації туризму як наслідок процесів інформатизації суспільства

15 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу Атаманчук З.А., Дем’янова Ю.О. Ужгород Науковий вісник Ужгородського університету українська 2019 стаття 298
У статті розглянуто туризм як один із пріоритетних напрямків розвитку економіки, що сприяє збільшенню валового внутрішнього продукту, валютних надходжень, зростанню промисловості й торгівлі, інвестицій, розвитку інфраструктури, суміжних галузей, стимулює зайнятість, сприяє покращенню добробуту громадян.

16 Лимар Валерія Валеріївна Bio-oriented agrarian economy investment prognosis in the EU countries Lymar V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 176
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors. Nowadays investment is one of the critical factors of bio-oriented agrarian economy development. It was set as one of the priories in the European Strategy 2020, where they defined the bio-oriented economy as the main engine for smart and innovation growth in Europe

17 Шлапак Оксана Анатоліївна The effect of operational flexibility on performance: a field study on small and medium-sized industrial companies in Jordan Allam Yousuf, Hossam Haddad, Miklos Pakurar, Serhii Kozlovskyi, Anastasiia Mohylova немає Montenegrin Journal of Economics, Volume 15 англійська 2019 стаття 193
In the context of an unstable business environment, companies should be looking for a mechanism to deal with uncertainty. Flexibility maybe one of those mechanisms which can help company to cope with instability in the best way possible. As one of the basic types of flexibility, operational flexibility has become an essential capability which an organization seeks to acquire because it enables companies to respond quickly and effectively to dynamic environments, and as a result, improve firm performance.

18 Шлапак Оксана Анатоліївна Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2015 стаття 220
Стаття містить основні принципи побудови та розвитку інформаційно-комунікаційного маркетингового середовища підприємства.

19 Шлапак Оксана Анатоліївна Підвищення ефективності економічної діяльності підприємств легкої промисловості засобами збутової маркетингової стратегії Оксана Шлапак, Вікторія Коновал немає Глобальні та національні проблеми економіки українська 2016 стаття 177
У статті розглянуто питання щодо економічної ефективності діяльності підприємств легкої промисловості, а також маркетингову стратегію та механізм її реалізації за допомогою клієнтоорієнтованої збутової політики та краудсорсинга як одного з її різновидів. Розроблено основні підходи до формування клієнтоорієнтованої збутової політики на підприємстві легкої промисловості

20 Шлапак Оксана Анатоліївна Застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в Інтернет –середовищі Шлапак О. немає Ефективна економіка українська 2017 стаття 220
Стаття містить результати аналізу можливостей застосування концепції маркетинг-менеджменту у діяльності підприємств в електронному середовищі. Автор пропонує враховувати особливості електронного бізнесу. Управлінської та маркетингової діяльності, активно застосовувати інструменти віртуального середовища, розвивати та запроваджувати маркетингові стратегії розвитку підприємства в Інтернт - середовищі. Це дозволить сформувати свою діяльність навколо споживача, утримати існуючих та знайти нових клієнтів.

21 Шлапак Оксана Анатоліївна Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств Оксана Шлапак, Олена Коваленко немає Інвестиції: практика та досвід українська 2017 стаття 204
Стаття містить результати досліджень щодо формування моделі багатокритеріальної опти- мізації маркетингового комунікаційного середовища підприємств. Автори пропонують використовувати цільову оптимізацію комунікацій. Аналіз сучасних маркетингових каналів та можливостей їх міксування показав, що можна внести зміни в композицію комунікаційного середовища на основі одержаних показників

22 Шлапак Оксана Анатоліївна Сучасні концепції менеджменту та їх вплив на формування оптимального комунікаційного середовища Шлапак О. немає Державне управління: удосконалення та розвиток українська 2018 стаття 192
Оптимально побудоване комунікаційне середовище дозволить покращити розвиток кожного об’єкту комунікацій. Використання сучасних концепцій менеджменту дасть змогу зменшити рівень інформаційної асиметрії, дубльованих та зайвих комунікаційних повідомлень та зв’язків, удосконалити творчу складову діяльності управлінського персоналу, структурувати комунікаційні процеси відповідно цілям та визначити основних агентів комунікацій

23 Шлапак Оксана Анатоліївна Формування комунікаційного середовища організації на основі комунікаційної логістики Шлапак О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки” українська 2019 стаття 191
Стаття містить результати аналізу формування комунікаційного середовища організації на основі критеріїв комунікаційної логістики з використанням сучасних управлінських та інформаційних технологій. Такий підхід дає змогу сформувати збалансоване динамічне комунікаційне середовище, яке має внутрішні та зовнішні модулі

24 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз функціональних характеристик грошово-кредитної політки Атаманчук, З Тимчишин–Чемерис, Ю немає немає українська 2018 стаття 247
У статті розроблено підходи до пояснення процесу ремонетизації перехідних фінансових систем, а на цій основі – обґрунтовано пріоритетні напрями проведення центральним банком грошово–кредитної політики в Україні

25 Орєхова Тетяна Вікторівна Глобальні виклики розвитку економіки України Орєхова Т.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 171
У роботі проаналізовано глобальні ризики розвитку людства. На основі зробленого аналізу виокремлено десять головних загроз та запропоновано шляхи їхнього вирішення

26 Орєхова Тетяна Вікторівна Структурні зрушення у зовнішньоекономічній діяльності України Орєхова Т.В., Сидорова А.В. Вінниця немає українська 2016 монографія 155
У роботі проаналізовано динаміку показників зовнішньої торгівлі України у періоді 2008 – 2015 рр.. Визначено основні країни-партнери в зовнішньоекономічних зв’язках України. Проаналізовано структурні зрушення у складі основних статей товарного експорту України у періоді 2008 – 2015 рр.

27 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище Орєхова Т.В., Іванов А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 153
Працю присвячено питанням впливу транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці.

28 Орєхова Тетяна Вікторівна Імперативи взаємовпливу інвестування та процесу транскордонних злиттів і поглинань Орєхова Т.В., Іванов А.В. Киъв немає українська 2017 стаття 174
Статтю присвячено дослідженню питань взаємного впливу інвестиційної політики країн та транскордонних злиттів і поглинань. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та його вплив на структурні зміни в глобальній економіці

29 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Орєхова Т.В., Іщук Ю.А. Дныпро Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара українська 2017 стаття 236
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

30 Орєхова Тетяна Вікторівна Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки Орєхова Т.В., Тертичний Я.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2017 стаття 162
Працю присвячено питанням впливу розвитку інформаційних, комунікаційних та цифрових технологій на трансформації, які відбуваються в міжнародних виробничих системах. Досліджено сучасні технологічні напрями розвитку цифрової економіки

31 Орєхова Тетяна Вікторівна Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні Орєхова Т.В., Дубель М.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 173
Працю присвячено питання розвитку електронної комерції в Україні. Виявлено, які напрямки електронної комерції найшвидше розвиваються в економічному просторі нашої країни. Досліджено тенденції зміни обсягу продажів через інтернет за різними категоріями товарів та послуг продовж періоду з 2013 по 2017 роки

32 Орєхова Тетяна Вікторівна Детермінанти формування конкурентної політики країн Орєхова Т.В., Іванов А.В. Вінниця Економіка і організація управління українська 2018 стаття 177
У праці розглянуто формування теоретичних та методологічних підходів до дослідження основних детермінант конкурентної політики країн. Обґрунтовано методичні засади розробки конкурентної політики на підставі визначення мети правового та економічного захисту ринку.

33 Орєхова Тетяна Вікторівна Current trends of electronic commercial development in the world markets Орєхова Т.В., Тертичний Я.С Свиштов немає англійська 2019 стаття 165
У роботі розглядаються особливості розвитку електронної комерції в сучасній світовій економіці. У статті визначено п’ять основних особливостей електронної комерції - реклама, демонстрація товару, транзакції, післяпродажне обслуговування, довгострокові відносини з клієнтами

34 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. немає Журнал європейської економіки українська 2019 стаття 261
У роботі концептуалізовано ідею циркулярної економіки як основи еколого-економічної політики державно-приватного партнерства. Виокремлено ключові чинники циркулярної економіки

35 Орєхова Тетяна Вікторівна Циркулярна економіка як глобальний імператив Орєхова Т.В. , Марценюк О.В., Якимова Н.С. Вінниця Економіка і організація управління українська 2019 стаття 261
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу.

36 Орєхова Тетяна Вікторівна Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі Орєхова Т.В., Дубель М.В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 170
У роботі проаналізовано розвиток електронної торгівлі в світі. У роботі запропоновано використання кластерного аналізу на основі даних та класифікації країн по регіонах організацією ЮНКТАД. Доведено, що розвиток цифрових платформ запропоновано як однин із кроків зі знищення «цифрового розриву» між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються

37 Орєхова Тетяна Вікторівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Орєхова Т.В., Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Видавництво Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики українська 2020 стаття 275
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави і розроблення практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. Акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття і підтримки галузі на національному, регіональному і глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму

38 Власова Тетяна Валентинівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М.В., Атаманчук З.А., Варламова М.Л., Власова Т.В., Кулявець В.Г., Лимар В.В., Саркісян Л.Г., Шлапак О.А., Шкурат М.Є., Середа В.В., Солоненко Ю.В., Коровій Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 157
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії; обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках; визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій; запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі

39 Кістерський Леонід Леонідович Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2018 стаття 167
Довгострокові кризові явища в сучасній світовій економіці, загострення економічних і соціальних проблемпоставили перед багальта країнами завдання зміни «політики зростання». Ця політика хоча включає в себе елементи соціального захисту і захисту навколишнього середовища, але не ліевідуєструктурні передумови нестійкого і нестабільного розвитку. У цьому зв’язку авторитетні міжнародні організації пропонуютьнові глобальні стратегії розвитку

40 Кістерський Леонід Леонідович Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ Кістерський Л.Л., Липова Т.В. немає Економіка України українська 2017 стаття 191
Проаналізовано ефективність використання міжнародних фінансових ресурсів при реформуванні економіки України з метою розвитку; запропоновано комплексну систему їх залучення на основі цілісного підходу до економічних реформ. Обгрунтовано доцільність переходу до децентралізованої системи управління зовнішніми ресурсами для здійснення в Україні економічних реформ європейського типу на принципах «плану Маршалла»

41 Кістерський Леонід Леонідович Міжнародний маркетинг і фінанси для малого і середнього бізнесу: методологія і практика Кістерський Л.Л., Пузанов І.І., Липова Т.В. Прага немає українська 2018 монографія 159
В монографії викладені основи маркетингу і фінансів в методологічному та практичному аспектах з необхідним компонентом теоретичних знань. Для України є пріоритетним розповсюдження професійних знань для підтримки підприємництва. В країні відчувається дефіцит високоякісної та зрозумілої літератури для підтримки освіти підприємців усіх рівнів. Таким чином, основна мета цієї книги – дати можливість як початківцям, так і вже діючим підприємцям, отримати практичні знання в галузі маркетингу та фінансів, які допоможуть запобігти багатьох помилок, ефективно вести бізнес, продавати товар і отримувати прибуток

42 Лимар Валерія Валеріївна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 186
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

43 Лимар Валерія Валеріївна Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 172
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

44 Половчик Ян The Effect of Trust on Acquisition Success: The Case of Israeli Start-Up M&A Trąpczyński, P., Zaks, O. & Polowczyk, J. немає Sustainability англійська 2019 стаття 214
Given the frequent failure of many M&A deals, the question of their sustainability is a critical one. Still, in existing literature, there is a visible emphasis on the perspective of the acquiring firm and its characteristics in affecting M&A performance. Moreover, the role of trust, both from the acquiring and acquired firms, has not receive extensive attention to date. The present paper builds on a quantitative and qualitative study of Israeli high-tech start-ups acquired by international firms to explore the effects of trust on M&A success

45 Половчик Ян New business models based on internet Polowczyk J. немає Економіка і організація управління англійська 2019 стаття 174
The goal of the paper is to investigate how digital technologies support new business models. The paper presents new business models based on examples of companies such as Uber, or Airbnb

46 Половчик Ян Entrepreneurship and innovation based on internet Polowczyk J. немає Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка англійська 2019 стаття 238
Основна мета статті – представити нові еволюційні тенденції щодо підприємництв та інновацій в епоху Інтернет на прикладі таких компаній як Facebook, Uber або Airbnb; визначити нові тенденції та бізнес-моделі можливі в Інтернет-середовищі; окреслити кооперацію, що базується на обміні конкурентами; обгрунтувати особливості використання Інтернет для створення цінностей

47 Савченко Марина Василівна Детермінанти фінансово-економічної кризи в умовах глобалізації Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 201
У статті розкрито сутність криз та кризових явищ в розвитку соціально-економічної системи, охарактеризовано її види, причини та наслідки. Застосовано методи індукції та дедукції (для дослідження категорій «криза», «економічна криза»); методи аналізу, синтезу та порівняльного аналізу (для оцінки трактувань змісту поняття «криза»); метод системного аналізу та узагальнення (для дослідження причин та наслідків економічної кризи) тощо. В статті визначено, що в сучасній науково-економічній літературі існує велика кількість суперечливих поглядів щодо визначення змісту поняття «криза». Обґрунтовані три основні наукові напрямки визначення поняття «криза», «економічна криза»: криза виконує руйнівну функцію, що призводить до загрози життєздатності системи; криза руйнує, що призводить до подальшого розвитку і переходу до іншого якісно нового стану існування; криза є порушенням рівноваги. Визначено, що виділяють два різновиди економічної кризи: фінансова криза; енергетична криза

48 Савченко Марина Василівна Моделювання світової динаміки економічної циклічності Савченко М.В., Усик І. О., Шаульська Л.В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2018 стаття 153
У статті досліджені етапи зміни поглядів на економічні цикли. Визначені основні види макроекономічних циклів. Проведено оцінку рівня світової економічної динаміки з побудовою економетричної моделі світового ВВП

49 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка» українська 2019 стаття 163
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

50 Савченко Марина Василівна Управління ризиками на підприємствах сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 210
У статті розглянуто науково-практичні та методичні підходи до визначення оцінки стійкості та управління ризиками підприємств сімейного бізнесу на прикладі сімейних фермерських господарств вінницької області. Виділені індикатори оцінки стійкості підприємства сімейного бізнесу, запропоновано використовувати метод балів, що розраховується за матричним методом поетапно. Така оцінка допоможе оцінити запропоноване поняття сім’я-стійкість підприємства, що включає в себе: сімейну гармонію, сімейне багатство, зростання людського капіталу сім’ї, розвиток наступних поколінь, репутацію сім’ї в суспільстві. Особливо слід відзначити той факт, що будь-яке підприємство сімейного бізнесу, використовуючи запропоновану методику оцінювання стійкості, має можливість самостійно провести відповідні розрахунки і визначити місце підприємства на ринку товарів і послуг, зробити аналіз і висновки, спрямовані на поліпшення їх діяльності

51 Савченко Марина Василівна Економічний зміст конкурентоспроможного потенціалу підприємства Савченко М.В., Кичигін А.М немає Вісник Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». українська 2019 стаття 154
У статті досліджено концептуальні підходи до визначення категорії «конкурентоспроможний потенціал підприємства». На основі критичного аналізу надано власне визначення конкурентоспроможного потенціалу підприємства. На основі дослідження встановлено, що конкурентоспроможний потенціал підприємства слід розглядати як «ядро» загального економічного потенціалу підприємства з врахуванням його складових: науково-технічної, трудової, виробничо-технологічної, фінансової, інвестиційно-інноваційної, логістичної. Визначено, що спроможність системи генерувати суттєві результати діяльності, перетворюючи їх на конкурентні переваги вищого рівня, забезпечується через сукупність економічних ресурсів та акселераторів. Встановлено, що системними характеристиками конкурентоспроможного потенціалу підприємства є системність, синергійність, структурність, адаптивність, відкритість, пропорційність, динамічність, відтворюваність, протирічність, реальність, орієнтованість у час

52 Савченко Марина Василівна Розвиток категоріального базису «економічна стійкість» Савченко М. В. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 266
Розглянуто сутність категорії «стійкість», визначено можливості застосування цього терміна стосовно до соціально-економічної системи мікрорівня. Досліджено чотири основні підходи до розгляду категорії «економічна стійкість». Визначено основні властивості категорії «економічна стійкість»: динамічність, предметність, інтегральність, релевантність, системність, просторовість, сумісність, облік внутрішніх і зовнішніх умов функціонування. З метою систематизації та структурування проведено теоретичний аналіз досліджуваного поняття й визначено авторські підходи до визначення сутності економічної стійкості з виділенням концепцій вчених-економістів: економічна стійкість як фінансова стійкість, як стабільність діяльності й рівноважний стан соціально-економічної системи, як можливість або здатність і як підтримка оптимальних характеристик соціальноекономічної системи.

53 Савченко Марина Василівна Управління конкурентоспроможністю підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки. Савченко М.В., Шкуренко О. В. немає Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля українська 2019 стаття 158
У статті обґрунтовано необхідність формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства для забезпечення його економічної безпеки. Розроблено систему управління конкурентоспроможністю підприємства. Виконано розрахунок рівня конкурентоспроможності підприємства та сформовано модель конкурентоспроможності ПАТ «Укрпошта»

54 Савченко Марина Василівна Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело стабілізації фінансової системи України Савченко М. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 151
В статті досліджено вплив кредитів міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України. Проаналізовано динаміку обсягів фінансових ресурсів, залучених від міжнародних фінансових організацій та МВФ для реалізації інвестиційних проектів України. Розглянуто позитивні і негативні сторони кредитування країни МВФ. В статті обґрунтовано, що зовнішні запозичення є одним із реальних інструментів пом’якшення фінансових проблем та пожвавлення фінансової кон’юнктури в країні. Визначені чинники, що можуть призвести до загострення фінансової кризи: неефективний механізм залучення та використання позик, дефіцит державного бюджету та платіжного баланс

55 Савченко Марина Василівна Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Проблеми економіки українська 2019 стаття 197
Мета статті полягає у визначенні тенденцій і перспектив розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. У результаті дослідження було встановлено, що ідентифікація і дослідження напрямів розвитку вітчизняного ринку аграрної продукції є важливим інструментом у системі заходів із підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства, прогнозування розвитку галузі та її адаптації до глобальних трендів розвитку світового агроринку. На основі даних за період 2012–2016 рр. досліджено динаміку експорту й імпорту аграрної продукції України і визначено таке: скорочення експорту з одночасним скороченням експорту агропромислової продукції; основним ринком збуту української сільськогосподарської продукції залишається ринок Азії. Встановлено, що у глобальній перспективі ринки аграрної продукції залишатимуться добре збалансованими завдяки позитивним трендам збереження високих експортних можливостей країн і порівняно стабільних світових цін.

56 Савченко Марина Василівна Сучасний стан криптовалюти на глобальній економічній арені та її перспективи розвитку в Україні та світ Савченко М. В., Короленко В. О., Порошина О. В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 150
У статті досліджуються новації в грошовій сфері, а саме поява нової, сучасної форми грошей – цифрової валюти. Визначено форми даної валюти, а саме електронні та віртуальні гроші. Проаналізовано динаміку розвитку найпершої та нині найдорожчої криптовалюти – Bitcoin. Зазначено загальний стан використання криптовалюти в світі. Також виділені переваги та недоліки використання цифрової валюти. Висвітлено топ-10 криптовалют в світі на 2019 рік, серед яких з найбільшою ринковою капіталізацією є Bitcoin, Ethereum, Ripple. Виявлено залежність від рівня економічного розвитку країни та ступеня впровадження криптовалюти. Вивчено світовий законодавчий досвід в питанні регулювання сфери обігу криптовалют і особливості оподаткування, можливість застосування його в українському законодавстві щодо легалізації криптовалюти і мінімізації ризиків в процесі використання. Перелічено компанії в Україні, в яких можна розраховуватись в Bitcoin.

57 Савченко Марина Василівна Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління підприємствами сімейного бізнесу Савченко, М.В. Солоненко, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 304
немає

58 Савченко Марина Василівна Методичний підхід до оцінки стікості підприємств сімейного бізнесу Савченко М. В., Солоненко Ю. В немає немає українська 2018 стаття 170
У статті досліджені особливості оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу. Визначені виміри цілей, які переслідує підприємство сімейного бізнесу. Доповнена класифікація стійкості підприємства запропонованими класифікаційними ознаками, які притаманні підприємствам сімейного бізнесу. Визначена методика оцінки стійкості підприємств сімейного бізнесу.

59 Савченко Марина Василівна Міжнародні економічні відносини Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 180
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

60 Савченко Марина Василівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Савченко М. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 227
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

61 Лимар Валерія Валеріївна BIO-ORIENTED AGRARIAN ECONOMY INVESTMENT PROGNOSIS IN THE EU COUNTRIES Lymar V.V. немає Baltic Journal of Economic Studies англійська 2018 стаття 252
The purpose of the investigation is making a prognosis of bio-oriented agrarian economy investment in the EU countries and preparing a set of steps how to attract investment in the bio-oriented agrarian economy sectors

62 Лимар Валерія Валеріївна SYNERGISTIC EFFECTS OF AGRICULTURAL INTENSIFICATION OF BIOECONOMIC SECURITY: EXPERIENCE OF POLAND, UKRAINE AND AZERBAIJAN Vasyl Zalizko, Mykola Talavyria, Valeriia Lymar, Viktoriia Baidala Польща EAAE Seminar European Agriculture and the Transition to Bioeconomy англійська 2018 стаття 162
The paper is devoted to bioeconomic security on the European continent in the context of international innovation system creation. The aim of the paper is to study a new direction of bioeconomics - the formation of conditions for strengthening economic security the contextin to define the elements of national innovation system

63 Лимар Валерія Валеріївна ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПРАВЕДЛИВОСТІ Лимар В.В. немає Інтернаука українська 2018 стаття 210
У статті вивчено наукові підходи до розуміння поняття ефективності в контексті справедливості. Проаналізовано науковий підхід В. Парето до розуміння поняття ефективності. Представлено розуміння Парето — ефективності з точки зору концепцій справедливості: утилітаризму, егалітаризму, елітаризму, лібералізму та роулзівському підходу. Досліджено першу та другу теореми добробуту

64 Лимар Валерія Валеріївна MODERN VISION OF THE BIOECONOMY DASHBOARD Лимар В.В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 191
The paper is devoted to studying modern vision of the bioeconomy dashboard. Last twnty years bioeconomy was in the focus of scientists of different fields of science. This phenomenon is interdisciplinary and combines knowledge and ideas of biology, chemistry, mathematics, economics and agronomy. Some of its sectors, for instance, agriculture and food & feed sectors have a long history and developed not like a part of the bioeconomy but separate sectors

65 Лимар Валерія Валеріївна TRANSFORMATION OF LABOR RELATIONS IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF DIGITAL ECONOMY Lymar V., Demianova Yu. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 210
The article is devoted to the research of trends of transformation of the labor market in the conditions of formation of the digital economy. Signs of transformation of the world labor market are considered. The features of freelance development in the conditions of digital economy formation are investigated. An analysis of the global trends in freelancing is conducted. It is proven that nowadays freelancing has covered most of the countries of the world and is developing too fast

66 Лимар Валерія Валеріївна СТРАТЕГІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ» Lymar V., Demianova Yu. немає Бізнес Інформ англійська 2020 стаття 165
The article is concerned with studying the inclusive globalization strategy of «One Belt, One Road». It is defined that this initiative should contribute to the socalled rebirth of the great Chinese nation and serve the realization of the following goals: formation of a wealthy middle class and the building of a democratic socialist State. The Silk Road Economic Belt aims to promote the free movement of economic factors, efficient allocation of resources, deepen market integration, and support the coordination of economic policies of countries along the «One Belt, One Road» initiative, expanding and deepening regional cooperation, creating an inclusive and balanced architecture of regional cooperation in which all parties obtain benefits and opportunities for sustainable developm

67 Половчик Ян Digitalization fostering business cooperation - reality or fiction? Jankowska, B. & Polowczyk, J. немає 9 th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems (pp. 1066-1078) англійська 2016 стаття 159
The goal of the paper is to investigate if and how new technologies and digitalization foster the cooperation in business. To achieve that goal the authors first highlight the significance of the Internet for the growing presence of the cooperative process in the economy, then the concept of the sharing economy is explained and the main manifestations of the sharing economy – new business models, new models of economic organization, are characterized

68 Половчик Ян Success Factors of Start-Up Acquisitions: Evidence from Israel Zaks O., Polowczyk J., Trąpczyński P. немає Entrepreneurial Business and Economics Review англійська 2018 стаття 207
This article aims to explore the factors behind successful M&A of startup companies. The objectives of this qualitative study are pursued in the context of acquired high-tech start-ups in Israel. The study employed semi-structured interviews. The practical model for analysing the transcribed interview responses was based on Shkedi’s (2003) method, drawing also from the grounded theory tradition in the process of coding and interpreting data categories

69 Половчик Ян Neurostrategy: an advance through the paradigm epistemological in strategic management? Ascher D., Da Silva W. V., Polowczyk J., Da Silva E. D. немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2018 стаття 196
This paper investigates the changes in strategic management with emphasis to neurostrategy, which recently appeared in the scientific research as a new way to evaluate and discuss the decision-making in strategic management. Using the epistemological review based on Kuhn models of scientific revolutions, this study proposes, through a systematic review in journals from 2006 until now, proper division and approach to use neuroscience within strategic management

70 Макогон Юрій Володимирович Услуги морских портов Украины на мировом транзитном пространстве Макогон Ю. В. Riga немає російська 2019 монографія 266 no file
В монографии даны определения функций и структур современного морского порта как уникального транспортного, хозяйственного и экологического комплекса. Установлена зависимость от качества и эффективности реализации услуг морских портов их конкурентоспособность при интеграции Украины в мировую экономику и транспортную систему. Показана необходимость диверсификации деятельности морских портов для повышения конкурентоспособности, снижения издержек и повышения прибыли

71 Макогон Юрій Володимирович Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2019 стаття 225
У статті розглянуто аналіз українсько-китайського співробітництва на сучасному етапі. Проаналізовано розвиток спільної співпраці країн з різних напрямків: торгово- економічне, інвестиційне, соціально-культурне. Партнерство України з Китаєм є одним з найважливіших стратегічних складових успішного економічного розвитку, в статті запропоновані можливі шляхи двосторонньої співпраці для отримання економічної вигоди у майбутньому. Зроблено огляд подій, які відбувались на шляху становлення та розвитку сучасних економічних зв’язків Китаю і України, проаналізовано динаміку експортно-імпортних операцій України та КНР, наведені результати аналізу стану та зроблено висновки щодо перспектив подальшого розвитку торговельних та інвестиційних відносин наших країн

72 Макогон Юрій Володимирович Донецька область в умовах політичного протистояння: економічний аспект Макогон Ю. В. немає Вісник МДУ. Серія: Економіка українська 2018 стаття 176
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецкої області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу і т.д., а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрямки вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

73 Макогон Юрій Володимирович Міжнародна торговельна політика України в умовах глобалізації та військово-політичного протистояння на сході країни Ю. В. Макогон, А. І. Жарнікова немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» українська 2017 стаття 178
Стаття присвячена ролі держави в регулюванні зовнішньої та внутрішньої торговельної політики в умовах фінансової кризи та нестабільної ситуації на сході України. Аналізується сучасний стан промисловості в Донецькій та Луганській областях, наводяться можливі напрями розвитку вищезазначених регіонів. В рамках цього аналізу висвітлені порівняльні переваги східних областей та зазначені пріоритетні галузі промисловості, які можуть забезпечити високий технологічний розвиток України. У статті також зазначається, що на даному етапі в країні спостерігається певна технологічна деградація, стисло описується стан науково-технічної галузі та її вплив на рівень конкурентоспроможності України на зовнішніх ринках

74 Макогон Юрій Володимирович Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу українська 2017 стаття 174
В умовах стрімкої зміни геополітичних реалій і ведення військових дій на території Донецької та Луганської областей особливої актуальності для економіки набуває пошук шляхів і механізмів реформування регіональних економічних комплексів, визначення перспектив диверсифікації регіональної економіки. Від успішного вирішення цих питань залежать перспективи створення нових робочих місць, рівень і динаміка заробітної плати, доходи місцевих бюджетів, а в кінцевому підсумку – соціально-економічна стабільність в регіоні, – про що і йдеться в науковій статті

75 Макогон Юрій Володимирович Зовнішній борг України на сучасному етапі економічної кризи Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» українська 2016 стаття 168
Наукове дослідження присвячене оцінці та аналізу сучасного стану зовнішнього боргу України, виявленню динаміки та основних тенденцій розвитку зовнішньої заборгованості України на сучасному етапі економічної кризи та наданню подальшого розвитку науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення політики зовнішнього боргу України в сучасних умовах функціонування світового господарства. В науковій статті визначено теоретико-методологічні основи міжнародного кредитування, досліджено загальний вплив зовнішнього боргу на розвиток національних економік країн світу, розглянуто систему регулювання зовнішнього боргу України

76 Макогон Юрій Володимирович The Silk Road: The Historу, Conditions and, Perspectives Макогон Ю. В. немає North-East Asia Academic Forum (Publications of scientific articles) англійська 2017 стаття 169
This article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routs of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the “New Economic Belt – The Great Silk Road”. The authors studied the possibilities of using the potential of Ukraine to implement the conceptual provisions of the project “One Belt – One Road” and payed much attention to the main goals of this project

77 Макогон Юрій Володимирович Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области Макогон Ю. В. немає Економічний вісник Донбасу російська 2018 стаття 171
Стаття присвячена дослідженню стану економічного і соціального розвитку Донецької області в умовах політичного протистояння. Проведено аналіз діяльності промисловості, будівництва, транспорту, малого і середнього бізнесу тощо, а також зовнішньоекономічних зв'язків та надання послуг в останні роки. Зроблено висновки та надано напрями вирішення проблем на даному етапі розвитку економіки регіону

78 Макогон Юрій Володимирович External Economic Potential of Ukraine in the Black Sea Region Makogon Y. немає Економічний вісник НТУУ «КПІ» англійська 2018 стаття 159
The article deals with the historical background for the creation of the Silk Road. Based on the research conducted the article defines the routes of cargo transportation of the ancient and modern Silk Road and analyzes the background for creation of the "New Economic Belt - The Great Silk Road". This article briefly describes the perspectives of the Silk Road Development Initiative to facilitate the trade and investments to Central Asia and other countries of “The Great Silk Road”. The author states that the successful implementation of the project of building the "New Silk Road" will, in some way, even mark the beginning of the new era, the era of active expansion of Asia into young and exuberant Europe

79 Макогон Юрій Володимирович Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики (Макогон Ю.В. Розділ 1. Детермінанти антикризової стратегії розвитку України; Розділ 6. Шляхи відновлення й збалансованого розвитку Донбасу) І.В. Хаджинов, С.П. Калініна та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 174
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України

80 Лимар Валерія Валеріївна Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки Лимар В.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 191
Стаття присвячена аналізу іноземного досвіду підтримки розвитку біоекономіки. Визначено, що розвиток біотехнологій став базисом для формування та розвитку концепту біоекономіки, яка базується на таких основах: використання знань генної та кліткової інженерії для розробки та виробництва нової продукції; використання біологічної сировини для стимулювання стійкого зростання; інтернаціоналізація знань у сфері біотехнологій та використання їх у різних секторах. Визначено, що важливими факторами розвитку біоекономіки є економічні мотиви, а саме: завоювання лідерства у сфері біоіндустрії, формування мережі інноваційних центрів

81 Савченко Марина Василівна ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ Савченко, М.В. Шкуренко, О.В. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 160
Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможніст

82 Савченко Марина Василівна ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я: НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА СТРАТЕГІЇ Савченко М. В. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 223
Стаття присвячена теоретико-методологічним аспектам застосування парадигмальних методів дослідження в охороні здоров’я. Методологічною базою стала теорія «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, відповідно до якої досліджені зміни парадигми маркетингу в сфері охорони здоров’я. Використовувалися методи: монографічного кабінетного дослідження; парадигмального дослідження. Основним результатом дослідження стало представлення структури маркетингової парадигми охорони здоров’я в контексті «дисциплінарної матриці» Т.С. Куна, в основу якої покладено чотири елементи: «символічні узагальнення», «метафізичні частини», «цінності» і «загальноприйняті зразки». Автором визначено традиційні та нові складові маркетингу в охороні здоров’я, пов’язані з сучасними технологіями і концепціями, для залучення клієнтів. Практична цінність проведеного дослідження полягає в розширенні інструментарію методологічного аналізу концепту маркетингу в охороні здоров’я

83 Савченко Марина Василівна Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем Савченко М.В., Шкуренко О. В немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 193
Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу й оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем, розробці інтегрального підходу щодо оцінки та визначенні на її основі рівня економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування соціально-економічної системи потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня її економічної безпеки. Проаналізовано методичны підходи щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи з виявленням переваг і недоліків. Результатом аналізу чинних методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки соціальноекономічної системи стали висновки щодо необхідності розробки інтегрального підходу

84 Савченко Марина Василівна ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 205
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії.

85 Савченко Марина Василівна УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Савченко М. Мельник С. Цимбалюк І. немає немає українська 2019 стаття 212
У статті проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо визначення фінансової стійкості підприємства. Визначено взаємозвязок категоріїї фінансова стійкість з іншими категоріями, такими як: фінансова безпека, гнучкість, стійкість, рівновага, платоспроможність. На основі компаративного аналізу літературних джерел визначено суттєві ознаки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Сформовано концептуальні засади управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю підприємства. Авторами визначена та обгрунтована послідовність етапів розробки механізму управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства. Використовуючи метод структуризації сформовано «дерево цілей» управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю підприємства

86 Савченко Марина Василівна ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЙ Савченко М.В., Шкуренко О. В немає немає українська 2019 стаття 239
Прагнення підприємств до збільшення економічного потенціалу та забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках спонукає до пошуку нових форм інтеграції й корпоративного управління капіталом. Процедури злиття та поглинання розглядаються як ефективна форма збереження конкурентних позицій в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. Виявлені тенденції розвитку ринку злиття і поглинання в Україні свідчать про велику кількість проблем його функціонування: нестабільна політична ситуація на Сході країни; недосконалість судової та податкової системи; низька інвестиційна привабливість України; недосконалість законодавчої бази.

87 Савченко Марина Василівна Improving the methodology for assessing labour potential in socio-economic systems based on the organizational and methodological model Savchenko, Maryna Shaulska, Larysa Shkurenko, Olga Sarkisyan, Larysa немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 185
The article examines the methodological approaches to the assessment of the labour potential of the socio-economic system. On the basis of the research, it has been established that the proposed algorithm for assessing the labour potential of the socio-economic system at the micro level. The approbation of the methodology for assessing the labour potential of the socio-economic system was carried out on the basis of the performance of an industrial enterprise. To improve the methodology for assessing the labour potential of socio-economic systems, the use of an organizational and methodological model for assessing the labour potential of the system has been proposed. The use of the organizational and methodological model is carried out in several stages: the construction of the Ishikawa diagram, the rating score, the construction of the Pareto diagram and the conduct of the ABC analysis

88 Савченко Марина Василівна STRATEGY OF DEVELOPMENT OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION Shkurenko, Olga Savchenko, Maryna немає SHS Web of Conferences 67 англійська 2019 стаття 170
The article defines the role and place of logistics infrastructure in the development of the country's economy. The division of the transport and logistics centers of the European Union into five groups is substantiated: the main general, the main parts of European importance, secondary regional significance, auxiliary national and auxiliary regional centers. The problems of formation and development of logistic infrastructure of Ukraine are investigated. The state of development of logistic infrastructure of European countries and Ukraine is investigated, and their competitive advantages are determined. A comparative analysis of the transport infrastructure of Ukraine and Poland is carried out. The authors define the principles of forming logistics centers: security, competitiveness, openness, interaction and organizational management, implementation of which will enable the formation of an effective logistic infrastructure of Ukraine and, as a result, will increase its competitivenes

89 Кістерський Леонід Леонідович Формування сучасної Європи: стримування та розвиток Кістерський Л.Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 192
Викладено парадигму системи європейської безпеки, витоки “плану Маршалла”, роль Дж. Кеннана в обгрунтуванні зовнішньополітичного підходу Радянського Союзу та Росії до Європи. Проаналізовано інституціональні основи “плану Маршалла” та механізми співпраці країн на базі проєктного управління з точки зору реформування економіки України. Запропоновано стратегію міжнародного співробітництва з урахуванням позитивного європейського досвіду та конкретні кроки щодо реорганізації системи державного управління України з метою узгодження національних пріоритетів із завданнями Угоди про асоціацію

90 Кістерський Леонід Леонідович Економічна етика для подолання кризи Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2015 стаття 178
Проаналізовані тактичні та стратегічні заходи для подолання сучасної системної кризи в Україні. До тактичних заходів віднесено реформування системи державного управління та боротьбу з корупцією, а до стратегічних – відновлення законності та морально-етичних норм в економіці. Запропоновані антикризові механізми з урахуванням загальнолюдських цінностей

91 Кістерський Леонід Леонідович У пошуку виходу з кризи: Біблія очима економіста Кістерський Л. Л. немає Економіка України українська 2014 стаття 189
Проаналізовано антикризові концепції Нобелівського лауреата П. Кругмана, Дж. М. Кейнса та провідних українських економістів, розглянуто доцільність використання їхніх рецептів в Україні для подолання сучасної кризи. Показано, що проведення державних регулюючих заходів для подолання кризи гармонізується з економічними постулатами Біблії, що є актуальними для будь-якого часу

92 Сегеда Сергій Андрійович Сучасний рівень продовольчого забезпечення в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 144
У статті розглянуто питання сучасного рівня продовольчого забезпечення України та її областей за основними видами продуктів харчування. Визначено споживання основних видів продуктів харчування в динаміці по країні в розрахунку на одну особу. Виявлено відмінності у кількості споживання основних продуктів харчування в розрізі областей та структурі продовольства. Розраховано індикатори достатності споживання продуктів харчування по відношенню до раціональних норм харчування. Виявлено основні причини зниження споживання продуктів харчування населенням країни, а також дисбалансів в споживанні продовольства

93 Сегеда Сергій Андрійович ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ Крупельницька, І.Г. Сегеда, С.А. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». українська 2016 стаття 140
Досліджено основні проблеми інвестиціях ресурсів, сучасний стан інвестиційного ринку в Україні, умови та складності інвестицій,проведено дослідження інвестиційної привабливості України та визначено основні фактори впливу. Досліджено актуальність системи внутрішнього контролю та аудиту при інвестиції в науково-дослідну сферу. Визначено основні задачі внутрішнього аудиту на основі розподілу науково-дослідної діяльності на етапи на основі можливості формування певного виду наукової продукції. Класифіковано за кожним етапом дослідження певний вид наукової продукції

94 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольче забезпечення населення України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2017 стаття 134
В статті визначено стан і основні проблеми формування та функціонування аграрно-продовольчого забезпечення населення України. Виявлено, що у структурі доходів населення заробітна плата становить 39-40%, і ця частка протягом багатьох років змінювалася досить повільно в бік зниження, що не є мотиваційним фактором продуктивної активності населення працездатного віку. Дослідження співвідношення частки соціальних допомог і заробітної плати засвідчили про непродуктивні витрати значних коштів державного бюджету, що не мають мотиваційного впливу на характер формування доходів населення й не є фактором їх зростання та підвищення активності населення у суспільному житті

95 Сегеда Сергій Андрійович Закономірності розвитку аграрно-промислового виробництва та ефективність його функціонування Коденська, М.Ю. Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2018 стаття 136
Мета статті – висвітлити значення аграрно-промислового виробництва в економіці країни у контексті розкриття закономірностей його розвитку та проблеми ефективності функціонування. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи: діалектичний, абстрактно-логічний, розрахунковий, факторного аналізу та статистико-економічний. Результати дослідження. Проведено оцінку результатів функціонування аграрного сектору економіки України, визначено місце та його динаміку у структурі валової доданої вартості національного господарства і зовнішньої торгівлі, виявлено низький рівень оплати праці у валовій доданій вартості аграрного сектору економіки, встановлено залежність сільськогосподарського виробництва від кон’юнктури світового ринку, з’ясовано тенденцію щодо формування в країні монокультурного землеробства, що має негативні наслідки для забезпечення продуктивності землі, використання праці людини, її життєдіяльності

96 Сегеда Сергій Андрійович МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Сегеда, С.А. немає Економіка та держава українська 2018 стаття 134
У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, породження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На основі детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досягнутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумовленість матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів.

97 Сегеда Сергій Андрійович Evaluation system formation of development of enterprise's innovative potential Bondarenko, Valerii Martynova, Liliia Chorna, Nataliia Sukhorebra, Tetiana Seheda, Serhii немає Academy of Strategic Management Journal англійська 2019 стаття 202
У статті проведено дослідження впровадження концепції сукупних інновацій, що здатне забезпечити виживання компаній на світових ринках. Проаналізовано фактори адаптації організаційної бізнес-моделі до сприйняття інновацій у компанії. Запропонована система оцінки розвитку інноваційного потенціалу підприємства, що визначається на концептуальній основі ланцюжка вартості інновацій. Досліджено складові програми розвитку інноваційного потенціалу, що формуються з використанням чотирьох векторів: інноваційні компетенції, інноваційні можливості, інноваційні ресурси та інноваційні проекти

98 Сегеда Сергій Андрійович Аграрно-продовольча продукція в товарній структурі зовнішньої торгівлі України Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2019 стаття 131
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зерна і насіння олійних культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна і насіння олійних при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти

99 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції Сегеда, С.А. немає Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Економічні науки українська 2019 стаття 128
Наукову статтю присвячено виявленню основних тенденцій, особливостей та масштабів імпорту аграрно-продовольчої продукції в Україну. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту аграрно-продовольчої продукції та визначено її місце в структурі імпорту по економіці в цілому за період 2001-2018 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту аграрно-продовольчої продукції за досліджуваний період зросла з 1,1 млрд. дол. США до 5,1 млрд. дол. США. Досліджено динаміку та структуру імпорту аграрно-продовольчої продукції за товарними групами І-ІV відповідно УКЗЕТ України

100 Сегеда Сергій Андрійович Per capita food consumption trends in Ukraine Seheda, Serhii немає The evaluation of new CAP instruments: Lessons learned and the road ahead англійська 2018 стаття 168
В статті проаналізовано тенденції споживання продуктів харчування на душу населення в Україні з 1991 по 2016 рік та оцінено основні фактори, що відповідають за їх зміни. Згідно з дослідженням, споживання їжі на душу населення показало "розрив" у період 1991-2001 років. Наступне десятиліття характеризувалося зростанням із "піком" у 2013-2014 роках. Основними факторами, що впливали на споживання продуктів харчування, були середньорічна номінальна заробітна плата, скоригована на індекс споживчих цін та абсолютна частка витрат на доходи на харчування

101 Сегеда Сергій Андрійович The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development Seheda S., Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. немає Economic Annals-XXI англійська 2019 стаття 139
В статті проаналізовано рівень забезпечення населення України основними аграрними продуктами протягом 1990-2017 рр. та оцінено їх вплив на динаміку таких показників людського розвитку, як рівень народжуваність, рівень смертності, очікувана тривалість життя при народженні, рівень смертності немовлят і коефіцієнт фертильності жінок. Під час дослідження було встановлено, що споживання основних аграрних продуктів не відповідало рекомендованим нормам харчування. Виявлено тенденцію низького споживання «дорогих» білковмісних і вітамінних продуктів (м’яса, молока, риби та фруктів)

102 Сегеда Сергій Андрійович Strategy of financial resource management within the paradigm of European integration Seheda, Serhii та ін. немає Shioda GmbH, Steyr англійська 2019 монографія 183
В монографії досліджуються теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства Проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізацію стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної ними стратегії управління. Розроблено запропоновану модель структурної моделі, яка пов’язує фінансові результати з інструментами фінансової стратегії, матрицями фінансових стратегій

103 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва Сегеда, С.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 210
Метою статті є статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2019 рр. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено зворотній зв’язок між поголів’ям великої рогатої худоби і вартістю імпорту товарних груп VIII і ХІІ. Також виявлено зворотній зв’язок між посівною площею льону-довгунця і вартістю імпорту товарної групи ХI. Встановлено, що вартість імпорту товарних груп VIII і ХІІ є еластичним відносно поголів’я ВРХ в Україні, а вартість імпорту товарної групи ХІ – не еластичною відносно посівної площі льону-довгунця

104 Сегеда Сергій Андрійович Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 145
Наукову статтю присвячено аналізу основних тенденцій і структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001-2018 рр. Запропоновано та обґрунтовано необхідність активізації виробництва альтернативних джерел палива, власного виробництва, ефіроолійних та лікарських рослин, мінеральних добрив та засобів механізації

105 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні Сегеда, С.А. немає Агросвіт українська 2020 стаття 150
У статті проведено статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих культур і картоплі в Україні. Виявлено перевищення виробництва картоплі (в 1,4-2,8 рази) і овочів (на 20-45%) над їх споживанням в країні. Встановлено, що основними виробниками овочів і картоплі є господарства населення з часткою 81% і 98% відповідно. Розраховано, що збільшення виробництва продукції відбулось за рахунок підвищення урожайності овочів на 43,7% і картоплі на 46,0%. Визначено незначне перевищення темпів зростання виробництва овочів і баштанних продовольчих (К=1,64) над темпами їх споживання (К=1,60) і суттєве перевищення по картоплі – К=1,65 і К=1,06 відповідно.

106 Сегеда Сергій Андрійович Тенденції, особливості та чинники зовнішньоекономічної діяльності аграрно-продуктового виробництва в Україні Сегеда, С.А. немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 157
В статті обґрунтовано сировинну спрямованість українського експорту аграрно-продовольчих товарів, в першу чергу зернових та олійних культур. Виявлено значне зростання частки їх експорту по відношенню до загального виробництва в країні. Доведено, що основними причинами такого стану справ є як об’єктивні причини (кон’юнктура зовнішнього ринку, невідповідність темпів збільшення виробництва продукції і темпів нарощування промислових потужностей з новітньою технологією глибокої переробки сільськогосподарської продукції і отримання нових продуктів різних напрямів використання) так і суб’єктивні причини (швидка оборотність капіталу).

107 Сегеда Сергій Андрійович Статистичний аналіз споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні Сегеда, С.А. немає Економіка АПК українська 2020 стаття 136
Проаналізовано сучасний стан виробництва і споживання м’яса і м’ясопродуктів в Україні, визначено основні зміни у попиті і пропозиції м’яса, визначено щільність і напрям зв’язку між споживанням і факторами, що його обумовлюють, а також виявлено причинно-наслідкові залежності між споживанням та пропозицією м’яса і м’ясопродуктів в Україні. Набули подальшого розвитку аналітичні оцінки й визначення впливу основних факторів на споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні

108 Сегеда Сергій Андрійович Державне регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ Сегеда, С.А. немає Економіка та суспільство українська 2016 стаття 154
Стаття присвячена дослідженню сутності та особливостям функціонування механізму державного регулювання аграрно-продовольчого ринку. Запропоновано перспективні напрямки реалізації системи державного регулювання аграрно-продовольчого ринку в умовах членства України в СОТ, що здатні прискорити лібералізацію торговельних відносин

109 Сегеда Сергій Андрійович Financial resources management of the enterprise: analysis and strategy Datsenko A., Kovalchuk S., Kudurko O., Lobacheva I., Seheda S., Krupelnitska I., Patramanska L., Cholii L. Verlag SWG imex GmbH Nuremberg немає англійська 2018 монографія 179 no file
У монографії досліджено теоретичні аспекти фінансових ресурсів підприємства. Проаналізовано чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства. Обґрунтовано використання ефектів моделі життєвого циклу та оптимізації стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. Розглянуто сутність внутрішнього аудиту щодо обраної стратегії управління ними. Запропоновано структуро-логічну модель, що пов’язує показники фінансової діяльності з інструментами фінансової стратегії, розроблено матриці фінансових стратегій

110 Сегеда Сергій Андрійович Інвестування національного господарства України та його пріоритетні напрями Коденська М.Ю., Сегеда С.А. Умань Стан та умови розвитку економіки в Україні : теорія, методологія, практика українська 2018 монографія 167 no file
немає

111 Сегеда Сергій Андрійович The agro-food export trends in Ukraine: focus on grain crop market Seheda S. немає Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. українська 2020 стаття 231
В статті систематизовано сутнісні чинники нарощування обсягів експорту аграрно-продовольчої продукції рослинного походження, якими є: стрімке зростання виробництва зернових культур; зменшення використання зерна на кормові цілі із-за скорочення протягом тривалого періоду поголів’я тварин, зокрема ВРХ; порівняно невелика частка використання зерна на нехарчові цілі; повільне збільшення переробки зерна на харчові цілі; обмеження інноваційних технологій промислового зберігання зерна. Виявлено, що нарощування обсягів експорту зерна при відсутності організації раціональних напрямів внутрішнього використання призводить до організаційних і фінансових ризиків, зниження ціни та недоотримання належних надходжень валюти

112 Варламова Марія Леонідівна Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України Варламова М.Л.Саркісян Л.Г. немає Економічний простір українська 2018 стаття 204
У статті досліджено проблеми розвитку сектору зеленого будівництва. Розглянуто тенденції впровадження основних засад соціально-відповідального інвестування у будівництві. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо створення стимулюючих механізмів розвитку зеленого будівництва та інвестування в зазначену сферу. Проведено аналіз законодавчої бази України щодо застосування екологічних принципів в будівництві в Україні. Представлено екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у будівництві України

113 Варламова Марія Леонідівна Світові тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки Варламова М.Л., Дем’янова Ю.О. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2018 стаття 191 no file
немає

114 Варламова Марія Леонідівна Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні Варламова М.Л. немає Східна Європа:економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 152
У статті проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні, виділено основні тренди, що спостерігаються в її інвестиційному забезпеченні. Охарактеризовано позиції України на світовому рівні за показниками інноваційного розвитку. Виділено чинники, які впливають на інвестиційну привабливість інноваційної діяльн

115 Варламова Марія Леонідівна Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу Варламова М.Л., Єнгоян Г.М. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 222
Присвячено актуальній проблемі розвитку соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах посилення необхідності вирішення глобальних проблем. Розглянуто різні підходи до визначення соціальної відповідальності бізнесу та охарактеризовано еволюцію розвитку даного поняття. Проведено аналіз глобальних ініціатив, спрямованих на підтримку й стимулювання компаній дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу приділено аналізу поширення Глобального договору ООН Проаналізовано особливості розвитку основних напрямків корпоративної соціальної відповідальності українських та закордонних підприємств з високим значенням індексу корпоративної соціальної відповідальності.

116 Варламова Марія Леонідівна Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі Варламова М., Дем’янова Ю немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 201
Досліджено основні тенденції діджиталізації у світових масштабах. Наведено різні підходи до визначення поняття «діджиталізація». Проаналізовано динаміку світового Інтернет трафіку та коефіцієнт проникнення Інтернету за регіонами світу. Проаналізовано темпи зростання і стан діджитал-економіки, поділено всі країни на чотири категорії. Встановлено, що до першої категорії належать країни-лідери, що демонструють високі темпи цифрового розвитку і продовжують лідирувати в поширенні інновацій. Другу категорію складають країни, що мають сповільнені темпи зростання. До третьої категорії належать перспективні країни: незважаючи на те, що ці країни демонструють відносно низький загальний рівень діджиталізації, вони демонструють стійкі темпи зростання. Представники четвертої категорії – це проблемні країни, які зіштовхуються зі серйозними викликами, які пов’язані з низьким рівнем цифрового розвитку і повільними темпами зростання

117 Шкурат Марія Євгенівна СОЦІО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Шкурат М.Є. Тернопіль Економічний аналіз: зб. наук. пр. українська 2017 стаття 199
Дослідження аспектів соціо-культурної глобалізації та їх вплив на поглиблення процесу інтеграції культури чи захист національних пріоритетів. Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є аналітичні роботи з культурноісторичного досвіду та з теорії інформаційного суспільства Результати. Розглянуто процес соціо-культурної глобалізації, не лише, як інтеграції різних національних культур в єдину світову культуру, а й культурної експансії країн заходу. Наведено приклади конфліктів, що можуть виниками між суб’єктами в процесі глобалізації культури. Проаналізовано взаємозв’язок між рівнем урбанізації та часткою користувачів мережі Інтернет.

118 Шкурат Марія Євгенівна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ Шкурат М.Є., Хаджинов І.В. немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 144
У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв.

119 Шкурат Марія Євгенівна Інформаційне забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи Шкурат М.Є немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 198
В статті висвітлено питання інформаційного забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи з впровадженням інноваційних технологій. Проаналізовано динаміку та визначено глобальні тенденції розвитку програмного забезпечення у сфері управління персоналом. Проведено дослідження щодо застосування вітчизняних та іноземних розробок даної сфери. Здійснено порівняння індексів науково-освітньої сфери та розробок інновацій для визначення напряму впливу на вітчизняний ринок програмного забезпечення. Запропоновано модель безперервного навчання працівників для підвищення освітньо-кваліфікаційного показника на підприємстві

120 Шкурат Марія Євгенівна ВИКОРИСТАННЯ «ЯПОНСЬКОЇ МОДЕЛІ» УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ТНК Шкурат М.Є немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 143
Досліджено теоретичну сутність «японської моделі» управління персоналом. Проведено порівняння Американської та Японської моделі управління персоналом. Визначено концептуальну схему управління людськими ресурсами, характерні риси японського управління та основні стратегії в управлінні персоналом, основні рівні управління в японських організаціях. Виявлено особливості процедури прийняття рішень в японських корпораціях. Досліджено застосування моделі у японських корпораціях в сучасних умовах глобалізації та транснаціоналізації економіки.

121 Шкурат Марія Євгенівна SCALING AND EFFECTS OF SOCIO-CULTURAL GLOBALIZATION Illya KHADZHYNOV, Mariia SHKURAT немає Jourmal of European Economy англійська 2019 стаття 200
In today’s context, accelerating the pace of change in the global business environment, standard planning methods, management, and asset allocation methods have become obsolete. The paper analyses transformational impact of globalisation on social and cultural spheres of human life. It is noted that at the present stage of world economy development, mankind enters the era of a new economic paradigm – the knowledge economy, which transforms not only the business landscape in general, but also changes the classical perception of national culture and society. The social and cultural factors are important for effective positioning of the national economies in the global arena, which provides ongoing evaluation and improvement, ensuring the effective use of both.

122 Хаджинов Ілля Васильович Mnaging the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine Khadzhynov I., Kozlovskyi S., Vlasenko I., Marynchak L. -- Investment Management and Financial Innovations англійська 2017 стаття 192
Объектом исследования является разработка теории «экономическая устойчивостьспособность »и определить уровень of экономическая устойчивость экономикиomy направленных на привлечение инвестицийt климат в Украине. Тo обеспечить развитие, безопасностьсправедливость и инвестициипривлекательность украинской экономикиy, an oорганизационная структураструктура менеджеровt модель устойчивости украинской экологическойномическая система разработан с использованием разработанных экономических и математическихтическая модел

123 Хаджинов Ілля Васильович The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector Kozlovskyi S., Mohylova A., Tomchuk V., Kozlovskyi A., Khadzhynov I. -- Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development англійська 2018 стаття 213
В исследовании предлагается механизм обеспечения экономической безопасности аграрного сектора, который состоит из следующих блоков: информационно-аналитический блок; блок регулирующего воздействия; блок противодействия угрозам и блок управления. Также установлена взаимосвязь между этими единицами в структуре факторов, влияющих на развитие аграрного сектора.

124 Орєхова Тетяна Вікторівна Modern challenges in development of global economic system Орєхова Т.В. Свиштов немає українська 2016 наук. доп. 180
У роботі аналізуються сучасні виклики світової економічної системи

125 Хаджинов Ілля Васильович Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО Хаджинов І. В. -- Економіка і організація управління українська 2016 стаття 181
Метою цієї статті є дослідження зовнішньоекономічних зв’язків підприємств Донецької області. Єдність сучасного світу не скасовує глобальної проблеми миру та війни як фактор виживання людства в цілому, оскільки безупинні локальні війни після Другої світової війни і далі забирають людські життя і за кількістю загиблих уже перевершили останню. В силу причин, що склалися, Донбас втратив (в багатьох випадках безповоротно) інфраструктуру, економічний і людський потенціал. Кардинальних змін зазнав система розселення і розміщення економічних об’єктів, змінилися чисельність і склад населення, і як наслідок зовнішньоекономічна діяльність підприємств Донбасу, та Донецької області зокрема. Масштабний воєнний конфлікт, безперечно, вкрай негативно впливає на і без того не надто потужний економічний потенціал країни

126 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі України. Хаджинов І.В., Мєсєчко І.М -- Економіка і організація управління українська 2017 стаття 171
Авторами була досліджена динаміка розвитку транснаціональних процесів в українській банківський системі. В статті здійснена оцінка умов конкурентного середовища на ринку фінансових послуг та виявлені головні тенденції розвитку транскордонної конкуренції в вітчизняному банківському секторі. Згідно з результатами дослідження відбулося стрімке зміцнення ринкових позицій іноземних банківських установ за всіма сегментами фінансової галузі за рахунок їх потужних конкурентних переваг.

127 Хаджинов Ілля Васильович Місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах Хаджинов І. В. -- Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 181
В статті на основі даних аналітичного звіту «Вимірювання та аналіз впливу ГЛВ на економічний розвиток» йдеться про місце глобальних ланцюжків вартості у сучасних виробничих системах. Проведений аналіз впливу участі країни у ГЛВ на її економічний розвиток. Розглянуто феномен пастки середнього доходу

128 Хаджинов Ілля Васильович Трансформація системи менеджменту персоналу міжнародних компаній Хаджинов І.В., Шкурат М.Є. -- Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 174
У роботі проведено аналіз сучасних трансформаційних процесів у системах менеджменту глобальних міжнародних компаній. Зазначено, що на нинішньому етапі розвитку світової економіки людство вступає в еру нової економічної парадигми – економіки знань, яка трансформує не лише бізнес-ландшафт загалом, а й змінює класичне сприйняття робочого місця та робочої сили зокрема. Доведено, що в сучасній глобальній економіці людський фактор є ключовим чинником функціонування глобальних підприємств, оскільки наявність кадрового потенціалу та його вартість є найважливішими під час вибору місця розташування нових виробництв. Головним трендом трансформаційних процесів у системі менеджменту персоналу є розбудова так званої «компанії майбутнього», яка передбачає зміну традиційної моделі менеджменту на нову – мережеву, для чого необхідним є новий тип лідерів, менеджерів та професіоналів із новим баченням виробничих та корпоративних процесів

129 Хаджинов Ілля Васильович Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів Хаджинов І.В., Усик І.О немає Вісник НУВГК.: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 172
немає

130 Хаджинов Ілля Васильович Scaling and effects of socio-cultural globalization Khadzhynov I., Shkurat M. -- Journal of European Economy англійська 2019 стаття 216
In today’s context, accelerating the pace of change in the global business environment, standard planning methods, management, and asset allocation methods have become obsolete. The paper analyses transformational impact of globalisation on social and cultural spheres of human life. It is noted that at the present stage of world economy development, mankind enters the era of a new economic paradigm – the knowledge economy, which transforms not only the business landscape in general, but also changes the classical perception of national culture and society.

131 Хаджинов Ілля Васильович Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі Хаджинов І. В. -- Бізнес Інформ українська 2019 стаття 278
Робота присвячена питанням розвитку ринку високих технологій та пов’язаних з ними послуг у країнах Європи за період 2004–2015 рр. Створення нових технологій, ефективне їх використання та виведення на ринок є найважливішими факторами глобальної конкурентоспроможності. Високотехнологічні сектори та підприємства є ключовими рушіями економічного зростання та продуктивності праці та, як правило, забезпечують високу додану вартість і добре оплачувану зайнятість населення

132 Хаджинов Ілля Васильович Інструменти міжнародного маркетингу для просування високотехнологічної продукції. Хаджинов І. В. -- Вісник КНУТД. Серія: економічні науки українська 2019 стаття 214
У статті розглянуто основні положення міжнародного маркетингу та безпосередньо його інструментарій. Представлено особливості високотехнологічного продукту, а також основні елементи його просування. Реалії глобалізаційних процесів в економіці висувають багато вимог для сталого розвитку підприємницької діяльності, особливо для інноваційно активних підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Інтенсивний розвиток ринкової економіки завжди супроводжується активізацією підприємництва

133 Хаджинов Ілля Васильович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ Савченко, М. В. Хаджинов, І. В. немає немає українська 2019 стаття 196
В статті розглянуто основні стратегії діяльності транснаціональних корпорацій на сучасному етапі. Зроблено висновок про поєднання двох стратегій розвитку ТНК: з одного боку – бажання отримати доступ до стратегічних активів інших компанії̆та нових ринків, а з іншого боку – зосередження діяльності на профільних видах діяльності, з виокремленням неосновних напрямків в окремі компанії

134 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародні економічні відносини Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Іщук, І.А. Середа, В.В. Шкурат, М.Є. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 207
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

135 Хаджинов Ілля Васильович Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Савченко, М.В. Атаманчук, З.А. Варламова, М.Л. Власова, Т.Л. Кулявець, В.Г. Лимар, В.В. Саркісян, Л.Г. Шлапак, О.А. Шкурат, М.Є. Середа, В.В. Солоненко, Ю.В. Коровій, Я.В. Вінниця немає українська 2019 монографія 161
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогоспдарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей

136 Хаджинов Ілля Васильович АНТИКРИЗОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ФІНАНСОВІ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ Хаджинов І. В. та ін. Вінниця немає українська 2016 стаття 193
Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовнішньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України

137 Орєхова Тетяна Вікторівна Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області Орєхова, Т.В. Марценюк, О.В. Якимова, Н.С. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 165
У статті проаналізовано результати експертного дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області. Проведене дослідження включає декілька блоків: вивчення задоволеності місцевими умовами введення бізнесу; вивчення можливостей для кооперації та партнерства; оцінка якості підготовки персоналу та отримання фахових послуг; вивчення можливого впливу трудової міграції; визначення інноваційного потенціалу регіону; формулювання загальних рекомендацій щодо поліпшення умов ведення бізнесу. В ході дослідження було виявлено, що всі експерти підтримують необхідність інноваційного розвитку і намагаються постійно розвиватися в цьому напрямку за допомогою введення автоматизованих процесів виробництва, запровадження інноваційних послуг, цифровізації внутрішніх процесів, впровадження ІТ-інновацій в процеси комунікацій з клієнтами. За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед загальних рекомендацій щодо покращення умов ведення бізнесу з боку місцевих органів

138 Орєхова Тетяна Вікторівна Конкурентні стратегії національних виробників агропромислової продукції у сучасній парадигмі глобального економічного середовища Орєхова Т. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 146
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції в умовах глобалізаційних процесів, трансформаційні процеси у стратегії аграрного підприємництва в глобальній мережі взаємодії, обґрунтовано стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі, а також практику їхньої імплементації суб’єктами аграрного бізнесу на європейських ринках, визначено перспективи розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрових трансформацій, запропоновано шляхи удосконалення управління розвитком соціально-економічних систем в аграрному секторі. Для керівників органів влади та управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, зокрема агропромислових, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

139 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т. В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 146
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

140 Хаджинов Ілля Васильович Міжнародний бізнес Орєхова Т.В., Козловський С.В., Хаджинов І.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 203
немає

141 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Міжнародний менеджмент» Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 185 no file
немає

142 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчання СО «Бакалавр» спеціальності 292 (056) «Міжнародні економічні відносини». Орєхова Т. В., Хаджинов І.В., Савченко М. В., Саркісян Л. Г., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 169 no file
немає

143 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) практики для студентів СО «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Бізнес-адміністрування». Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 181 no file
немає

144 Хаджинов Ілля Васильович Методичні рекомендації з магістерської (науково-дослідної) для студентів СО «Магістр» галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», ОПП «Міжнародні економічні відносини» Савченко М. В., Орєхова Т. В., Хаджинов І. В., Кістерський Л. Л., Атаманчук З. А., Варламова М. Л., Лимар В. В., Шкурат М. Є Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 167 no file
немає

145 Іщук Юлія Анатоліївна Особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації Іщук Ю. А., Саркісян Л. Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 142
У статті розглянуто особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації. Висвітлено методологічні основи зовнішньоекономічних відносин України та основні підходи щодо розуміння сутності економічної ефективності експортно-імпортної діяльності. Виявлено стан товарної структури експорту України. Зокрема, проаналізовано динаміку експорту-імпорту товарів та їх географічну структуру. Досліджено зв'язок України з основними країнами- партнерами

146 Іщук Юлія Анатоліївна Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки Іщук Ю. А., Орєхова Т. В. немає Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносин українська 2017 стаття 201
Визначено сутність та висвітлено критерії, яким відповідають глобальні проблеми сучасності. Розглянуто та проаналізовано основні глобальні проблеми, виявлено їх вплив на розвиток світової економіки. Запропоновано шляхи вирішення глобальних проблем та ризиків, зокрема визначена роль міжнародних інституцій в їх оцінці та дослідженні

147 Іщук Юлія Анатоліївна Детермінанти процесу глобалізації на міжнародних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2017 стаття 159
В статті розглянуто сутність та характерні риси глобальних товарних ринків. Приділено увагу тенденціям притаманним глобалізації ринкової системи. Виокремлено складові еволюції формування глобального ринку товарів. Досліджено систему глобального товарного ринку, його ознаки, суб’єкти, об’єкти, фактори та методи торгівлі. Висвітлені сучасні особливості глобальних ринків с/г продукції, зокрема закцентовано увагу на країнах лідерах з виробництва аграрної продукції.

148 Іщук Юлія Анатоліївна Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 144
У статті розглянуто роль товарної біржі як інституціонального елементу функціонування міжнародних товарних ринків. Визначено сучасні тенденції розвитку міжнародного товарного біржового ринку, охарактеризовано риси, критерії та трансформаційні процеси, що властиві міжнародній товарній біржі. Висвітлено структуру міжнародного біржового ринку за географічними регіонами. Наведено результати діяльності найбільших світових бірж за обсягами біржової торгівлі. Проаналізовано сучасний стан біржової торгівлі в Україні та розглянуто структуру бірж України за спеціалізацією

149 Іщук Юлія Анатоліївна Drivers of global commodity market formation Ishchuk Yu немає Dialog англійська 2020 стаття 177
The research reviews structural changes taking place in the 21st century, which is an era of shifts in the world economy, occurring under the influence of scientific and technological revolution, specialization and cooperation of industrial production and contributing to qualitative changes in the field of globalization of commodity markets. These processes are imperfect and, due to many shortcomings, require further scientific research. The purpose of the study is to determine the role of drivers of the global commodity market shaping

150 Іщук Юлія Анатоліївна Динаміка основних макроекономічних показників України в умовах глобалізації міжнародних товарних ринків Іщук Ю.А. немає Modern Scientific Researches українська 2020 стаття 138
У статті розглянуто основні макроекономічні показники України за період 2001-2018 рр. Проаналізовано стан платіжного балансу, виявлено загрози, які впливають на його врівноваження, визначено заходи щодо зменшення та ліквідації дефіциту платіжного балансу України. Досліджено динаміку обсягів номінального та реального валового внутрішнього продукту, а також вплив зовнішніх чинників на ВВП, підкреслено основні вектори проведення державної політики. Висвітлено тенденції індексу споживчих цін, наведено основні способи боротьби з інфляцією. Проаналізовано нарощування обсягів зовнішньої заборгованості України та основних чинників, що призвели до стрімкого та не завжди економічно обґрунтованого збільшення обсягів зовнішніх державних запозичень

151 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 138
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

152 Козловський Сергій Володимирович Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 153
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

153 Варламова Марія Леонідівна Міжнародний бізнес Варламова М.Л. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 137
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

154 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародний бізнес Іщук Ю. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 128
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

155 Іщук Юлія Анатоліївна Міжнародні економічні відносини Іщук Ю.А. та ін. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 150
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків.

156 Кістерський Леонід Леонідович Introduction In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 152 no file
In the process of centuries of development, society has achieved significant progress in education, science and technology; people have become more educated, more rational, but not wiser. This explains the existence in society of the same problems as many centuries ago, only at a higher technological level. This book is the result of a long-term study by 18 prominent scientists from four countries (Ukraine, the United Kingdom, the United States, and Slovakia) including 2002 Nobel Laureate Vernon L. Smith

157 Кістерський Леонід Леонідович Importance of biblical principles and of the reformation for state-building in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 156 no file
Ukraine officially proclaimed a course on European integration. But without awareness of what have become the reasons for the formation of successful states, without studying their experience and implementing real reforms, it is unlikely that it will be possible to come closer to the united Europe by only making declarations. Reforms are extremely necessary primarily for Ukraine, as they should change the internal foundations of state-building, create conditions for the economy to work for the benefit of the whole society, and equality before the law for all. Reforms should ensure the state and society's concern about the environment, the quality of food and water, good education and effective health care, fighting corruption and crime

158 Кістерський Леонід Леонідович The impact of the reformation on the development of axiology approach in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л. Л. Prague немає англійська 2020 монографія 164 no file
World experience shows that a purely pragmatic approach to economic development, while providing acceptable rates of growth, does not solve many fundamental problems of the society, which entail growth of extremism and shocks, crises and social difficulties. In contemporary world these problems are exacerbated in both − individual countries and in the international system as a whole. The current global economic crisis has shown that the gap between the material sphere and moral principles can be very deep. However, this crisis is global not only in geographical sense, but also in content and systemic relation, it is not only and not so much economic as economic-spiritual. Thus, not only are new economic mechanisms needed to overcome the current crisis, but also new approaches which take into account spiritual, moral and other human values

159 Кістерський Леонід Леонідович The role of Protestantism in shaping a democratic highly developed society. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Піляєв І.С., Романенко О.А Prague немає англійська 2020 монографія 153 no file
It argues that not a single religious movement has had such an impact on the formation and development of modern Western and modern post-industrial globalized society as Protestantism. The problem of societies not yet sufficiently affected by the influence of Protestantism, including Ukraine, is perhaps the absence of the Reformation in the form of a creative stream of will that managed to organically and extremely fruitfully link the ancient and monotheistic traditions of Western civilization, turning their mysticism and deep reflection into the energy of creative transformation of physical and social world

160 Кістерський Леонід Леонідович Consequences of the Reformation for modern Europe. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О.А., Липова T. В. Prague немає англійська 2020 монографія 212 no file
The EU would probable to become a two-speed entity, consisting of a strongly integrated group of "core" countries and a group of "periphery" countries more free to select those EU policies in which they wish to participate. Further EU integration essentially would be put on hold, and possibly reversed in some areas, with sovereignty on certain issues reclaimed by national capitals. The EU would emerge from its current challenges more united and integrated. Such an outcome could actually be more likely as a result of Brexit, resulting in more aligned membership on the need for further political and economic integration. This configuration is likely not to encourage further EU enlargement

161 Кістерський Леонід Леонідович Inscrutable ways of Europe: in search for harmony Kistersky L.L., Romanenko О.А., Lypova T. V. немає Економіка України англійська 2020 стаття 165 no file
The European Union is a unique partnership in which member states have consolidated sovereignty in specific policy areas and have agreed on laws on a wide range of economic and political issues. For several years now, Germany has been actively lobbying for the construction of a gas pipeline from Russia, bypassing Ukraine. The project is clearly beneficial to Germany, which receives a straight pipe and becomes the largest gas hub in Europe. Therefore, Berlin is imperatively promoting the Russian project, having already secured support of some allies, all of them are getting a piece of cake from the “gas pie”. Although the core Christian values were indeed the basis of many European institutions, Schuman would be deeply concerned about Europe's future because of the overriding of materialistic values and the desire for immediate results

162 Атаманчук Зорина Асланівна Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні Атаманчук З.А., Черкас Н.І. немає Економіка і прогнозування українська 2015 стаття 252
Розглянуто актуальну проблему впливу монетарної політики на макроекономічні показники в Україні. Проведено емпіричну оцінку залежності промислового виробництва, загального експорту та технологічного експорту від монетарного фактора та обмінного курсу з використанням двокрокового методу найменших квадратів (2SLS) і векторної авторегресії з коригуванням помилки (VECM). Встановлено обмежуючий вплив експансійної монетарної політики на промислове виробництво та експорт у сировинних та технологічних галузях

163 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19 : тенденції та очікування Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 134
Метою статті є висвітлення сучасних тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтування специфіки та напрямів динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту з метою мінімізації ризиків значних втрат галузі туризму. У статті акцентовано увагу на проблемах значного спадного тренду туристичної активності на сучасному етапі, викликаного поширенням світом коронавірусу, появу нового штаму якого (2019-nCoV) було підтверджено у грудні 2019 р. в Ухані (Китай). Проаналізовано думки експертів стосовно наслідків інтенсивного поширення вірусу світом, що можуть виявитися не тільки смертельними для людини, але й згубними для світової економіки, а особливо для сфери міжнародного туризму. Визначено тенденції втрат туристичної галузі від COVID-19 та широкомасштабних заходів його стримування на рівні регіонів світу. Обґрунтовано прогнози падіння зайнятості в секторі подорожей і туризму на регіональному рівні

164 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток міжнародного туризму як шлях формування крос-культурної толерантності Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ українська 2020 стаття 115
У сучасному світі, який є відкритим і характеризується взаємозалежністю людських спільнот, релігій, культур у людей в межах однієї системи формуються напрями діалогічної комунікації, виникає інтерес до спільної діяльності, зацікавленість у особливостях історичної, культурної спадщини, особливостях функціонування простору глобального інформаційного суспільства. Постійне бажання людини пізнавати світ є поштовхом для розширення меж соціокомунікацій, вивчення специфіки інших культур, поведінки представників цих культур у процесі знайомства з особливостями їхнього побуту, суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин, особливостями ціннісних орієнтирів тощо. Саме міжнародний туризм в умовах глобалізації стає чинником розвитку та розширення каналів крос-культурного спілкування, яка через соціальну взаємодію на індивідуальному й груповому рівнях є потужним інструментом встановлення діалогу між культурами

165 Атаманчук Зорина Асланівна Tourism development as a factor of the country’s escape from the ‘middle income trap’ Atamanchuk Z., Makohin Z., Mityushkina K. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 3 англійська 2020 стаття 105
The concept of “middle-income trap” and the main reasons for the country’s entry into it s described in the article. The purpose of this article is the analysis of tourism development as an important factor in the state’s recovery from “the middle-income trap”. The economic development of Thailand, Turkey and Mexico, which are stuck in the trap and where the tourism sector occupies significant positions in GDP growth, is analyzed. Using the least-squares method with instrumental variables (2SLS), іt has been empirically confirmed that tourism development in Turkey can drive the economy out of the trap, while in Thailand and Mexico, the manufacturing sector plays a significant role in economic growth, despite significant tourism revenues. The recommendations on possible ways out of “the middle income trap” are provided by authors

166 Атаманчук Зорина Асланівна Дослідження впливу імпорту машинобудівної продукції на основні макроекономічні показники України Атаманчук З.А., Зборовський Д. Чернівці Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр.. Вип. 27 українська 2014 стаття 226
Здійснено аналітичну оцінку вітчизняного машинобудівного комплексу, проаналізовано тенденції зміни експорту та імпорту машинобудівної продукції по Україні, досліджено взаємну причинність між імпортом машинобудівної продукції та основними макроекономічними показниками України, запропоновано практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування з метою підвищення експортного потенціалу галузі

167 Атаманчук Зорина Асланівна Доцільність використання Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання для підтримання оптимальної пропозиції грошової маси Атаманчук З.А. немає Збірник науково-технічних праць ЛНЛТУ українська 2013 стаття 107
Досліджено особливості та основні проблеми грошово-кредитного регулювання. Розглянуто доцільність використання Національним банком України таких інструментів, як політика відкритого ринку, встановлення норми обов'язкових резервів. Досліджено емпірично вплив облікової ставки НБУ на процентну ставку за кредитами і депозитами, а також вплив підвищення останніх на інвестиції. Обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності монетарної політики НБУ

168 Атаманчук Зорина Асланівна Туризм сільських територій в Україні та світі: базові поняття, тенденції та перспективи Атаманчук З.А. Маріуполь Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка» українська 2019 стаття 114
У статті структуровано термінологічну класифікацію базових понять деяких природно-орієнтованих видів туризму. Досліджено світові тенденції розвитку різновидів туризму сільських територій. Обґрунтовано перспективні напрямки поширення агротуристичної діяльності в Україні

169 Атаманчук Зорина Асланівна Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави Атаманчук З.А. Львів немає українська 2011 автореферат 148
На підставі предметного аналізу еволюції монетарних показників і узагальнення відмих теоретичних моделей розроблено підходи до пояснення ремонетизації перехідних економік, а на цій підставі обґрунтовано пріоритети грошово-кредитної політики в Україні. За допомогою динамічної портфельної моделі з раціональними очікуваннями пояснено механізм поступового збільшення грошового «навісу» та його подальшої стрімкої ліквідації в контексті кризових явищ на фінансовому ринку. Запропоновано статистичну модель впливу монетизації економіки та пропозиції грошової маси на показники доходу та платіжного балансу, що пояснює послаблений зв’язок між грошовою масою й інфляцією супутнім впливом на торговельний баланс, а також підтверджує аргументи щодо залежності рівня монетизації від показників інфляції, сальдо бюджету, обмінного курсу, відкритості економіки та припливу капіталу. Проаналізовано вплив інтегральних показників якості монетарної політики, таких як індекс Heritage Foundation, на показники доход

170 Атаманчук Зорина Асланівна Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного розвитку держав Атаманчук З.А. Запоріжжя Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя) українська 2019 тези 143
Обґрунтовано, що прискорення розвитку світової туристичної індустрії та залучення інвестицій, трансформація суміжних з туризмом секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні, технологічна та цифрова модернізація туристичних послуг, доступність для громадян переваг та можливостей цифрових технологій під час подорожей, розвиток цифрового туристичного підприємництва – це далеко не вичерпний перелік цілей цифровізації міжнародного туризму, реалізація яких дозволить відкрити нові потужні можливості для держави, суспільства, громадян. Очікується, що масштаби і темп цифрових трансформацій можуть стати основними чинниками економічного поступу нашої держави

171 Атаманчук Зорина Асланівна Правове регулювання туристичної діяльності: досвід Франції Атаманчук З.А., Яворовенко Н.М. немає I International Science Conference on Multidisciplinary Research, Berlin, Germany. January українська 2021 тези 103
Проаналізовано основні нормативно-правові акти на основі яких здійснюється правове регулювання туристичної діяльності у Франції. Визначено, що важливу роль у провадженні туристичної діяльності Франції відіграє державна підтримка сфери туризму, яка є особливо відчутною в умовах пандемії і спрямована на: звільнення від сплати соціальних внесків для підприємств малого та середнього бізнесу; фінансову підтримку з боку фонду солідарності; позики, гарантовані державою; запровадження податкового кредиту відповідно до законопроєкту про фінансування на 2021 рік; за рішенням місцевої влади передбачено також можливе зниження туристичного збору та інших місцевих податків; передбачена можливість для банків продовжити термін кредитування суб’єктів туристичного бізнесу до 12 місяців; для надання короткострокових та довгострокових позик буде залучено близько 600 мільйонів євро ресурсів від групи «Caisse des Dépôts et Consignation» (Bpifrance, Banque des Territoires, La Banque Postale), в цілому гру

172 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як каталізатор економічного розвитку Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 98
Обґрунтовано роль і значення туризму як каталізатора економічного розвитку держав світу

173 Атаманчук Зорина Асланівна Деякі особливості формування туристичних потоків: регіональний аспект Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали II мМжнар. наук.-практ. конф. українська 2015 тези 186
Проаналізовано особливості формування туристичних потоків на регіональному рівні. Обґрунтовано, що, зважаючи на туристичний потенціал України, її регіональні можливості, для підвищення ефективності досліджуваної галузі доцільно в ситуації, що склалася розвивати внутрішній туризм, пропонуючи якісно нові види турів. Міністерство закордонних справ повинно займається роз'яснювальною роботою про безпечність подорожей, що сприятиме підвищенню обсягів в‘їзних потоків іноземних громадян у цілком безпечні регіони України

174 Атаманчук Зорина Асланівна Глобалізація світових ринків товарів та послуг Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія «Економіка». Вип. 314 українська 2019 стаття 229
У статті висвітлено сучасні тенденції розвитку світових ринків товарів та послуг. Проаналізовано напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах глобалізації. Обґрунтовано підвищення ролі міжнародної торгівлі послугами як результат змін в технологіях, попиті та структурі світових трендів

175 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України Атаманчук З.А., Пльонсак А.О. Лісабон Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» українська 2021 тези 137
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль не лише у розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази, підвищення рівня політико-правової стабільності, покращення інфраструктури, усунення бюрократичних перешкод та боротьба з корупцією є передумовою економічного розвитку нашої держави. Обґрунтовано, що для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів, забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановлення економічно обґрунтованих та взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси. Відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить пришвидшення соціально-економічного поступу нашої держави та її пріоритетних галузей виробництва

176 Атаманчук Зорина Асланівна Туристична галузь України в умовах пандемії COVID-19 Атаманчук З.А., Горкун К.В. немає XXV Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern science and practice» українська 2021 тези 104
Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтувано специфіку та напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту. Встановлено, що внаслідок пандемії та закриття кордонів держав, в Україні більш інтенсивно почав розвиватися внутрішній туризм

177 Атаманчук Зорина Асланівна Організаційно-економічний механізм функціонування туристичної індустрії Атаманчук З.А., Орєхова Т.В., Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. українська 2020 стаття 97
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави та розробка практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. У статті акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття та підтримки галузі на національному, регіональному та глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму, від ефективності реалізації якої залежить перетворення туристичної галузі на дієвий чинник соціально-економічного розвитку, просування національної культури та формування привабливості країн, а впровадження організаційно-економічного механізму успішного ведення туристичного бізнесу, як ключове завдання стратегічно-орієнтованої державної політики, – це важливий шлях розв’язання системних проблем у туристичній сфері.

178 Шкурат Марія Євгенівна Ключові фактори розвитку інноваційного напрямку «зелена економіка» в умовах глобалізованих трансформаційних процесів Шкурат М.Є. Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 124
У роботі актуалізовано питання проблем переходу суспільства до сучасного напрямку «зелена економіка», наведено її можливі перспективи розвитку та необхідність упровадження у сучасний господарський процес. Надано визначення терміну «зелена економіка» та наведено основні характерні риси даного процесу. Розглянуто визначення питання в межах робіт іноземних та вітчизняних авторів та аналіз їх оцінки впливу даного напрямку на загальний економічний розвиток країни. Визначено основні переваги та перспективи напрямку «зелена економіка». Здійснений аналіз розвитку інноваційного методу в умовах функціонування ринкової системи управління та вільної конкуренції. Проаналізовано методи впливу та регулювання даного напрямку у межах законодавчої системи країни. Висунуто пропозиції щодо можливого плану розвитку держави за умов функціонування інноваційного напрямку «зелена економіка» у господарський процес

179 Шкурат Марія Євгенівна Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України Шкурат М.Є., Короленко В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 116
Досліджено питання диверсифікації енергоресурсів та пошук напрямків підвищення енергетичної ефективності для забезпечення високого рівня енергетичної безпеки держави. Українамтривалий час відчувала тиск з боку Російської Федерації, оскільки вона була єдиним постачальником природного газу для нашої країни. Наразі російський газ перетворюється на європейський і лише тоді постачається до України. Таким чином, наша держава стимулює розвиток транзиту й отримує значні надходження до держбюджету. Однак на європейській «газовій карті» відбуваються значні зміни, що пов’язано із запуском нових газопроводів, які оминають територію України

180 Шкурат Марія Євгенівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L.,BondarV. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4 англійська 2020 стаття 131
The article is devoted to the problem of development of integration links between countres in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted. On the basis of the cluster analysis, integration groups are divided into 4 groups, each of which has certain features of development

181 Шкурат Марія Євгенівна Tendencies of European integration processes development in Ukraine M.Shkurat, M.Varlamova немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 191
The article highlights the main trends in the development of the integration processes of Ukraine and the EU. Historical prerequisites and current trends of economic convergence are analyzed. The level of Ukraine's integration with the EU has been determined. The analysis of current processes is based on the comparison of trends in public opinion towards the choice of the European integration vector and the analysis of the characteristic features of the development of the European integration processes since the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In the analysis of public opinion, the results of the analysis in the dynamics are presented, as well as the modern attitude of the citizens of Ukraine to the choice of the European integration direction is characterized. Positive results of strengthening of integration are defined and its weaknesses are outlined

182 Шкурат Марія Євгенівна Innovative development of countries in the context of global economic imbalances Shkurat, Mariia Temerbek, Alisa немає Research Papers in Economics and Finance 4 (4) 2020 англійська 2020 стаття 105
The paper emphasises the fact that innovation is a driver for development and a leading factor in economic growth and ensuring a high level of competitiveness. The impetus for further development is given to those countries that already have a sufficient innovation level of the economy. The aim of the research is to determine the role of innovative development of a country in its economic development and competitiveness of the national economy. The world’s leading countries now face the challenge of building a competitive economy, so the dynamics of positioning countries in the Global Competitiveness Index (GCI) and Global Innovation Index (GII) has been provided and the view that innovation plays an important role in the country’s development and the formation of its competitiveness confirmed. The authors have distinguished groups of countries by systematising the places they occupy

183 Шкурат Марія Євгенівна Аналіз ефективності діяльності ради бізнес-омбудсмена в Україні як каталізатора ефективного діалогу українського підприємництва та державних структур Шкурат М.Є. Мурашкіна Н.О немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 128
Стаття присвячена створеному у 2014 році інституту бізнес-омбудсмена, як інструменту захисту підприємців від неправомірних дій чи бездіяльності владних структур країни. Даний інститут створений за рекомендацією і наглядом Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку, а також ряду бізнес-організацій світу. У статті розглядаються ключові показники ефективності діяльності Ради бізнес-омбудсмена як для малого та середнього бізнесу, так і для державних органів та бізнес середовища України. Наведені статистичні дані та їх аналіз показують позитивний результат роботи Ради в різних сферах бізнес-середовища, а також значні зрушення та зміни у взаємодії державних органів та підприємців

184 Шкурат Марія Євгенівна Україна у глобальному інноваційному просторі Шкурат М.Є. Миколайчук Ю.І. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 152
В роботі запропоновано аналіз позиціонування України у глобальному інноваційному просторі. Визначено необхідність першочергового розвитку інноваційної сфери країни в умовах кризових явищ. Проведено оцінку місця України у Індексах, що характеризують рівень розвитку інноваційної складової конкурентоспроможності економіки країни. Проведено аналіз виробничої структури промисловості України, наголошено на необхідності збільшення частки високотехнологічних секторів. Оцінено рівень інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наголошено на необхідності збільшення фінансування дослідницької діяльності та залученні іноземного інвестування для модернізації промисловості країни. Відзначено недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури в країні

185 Шкурат Марія Євгенівна Вплив діяльності міжнародних лоукост-авіакомпаній на розвиток авіаринку України Шкурат М.Є. Завидовська А.О. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 109
Високий рівень конкуренції в пасажирському повітряному транспорті в результаті глобалізації світової економіки, а також зростаючий попит, призвели до появи нових бізнес-моделей. Одна з найбільш гнучких із них реалізується бюджетними авіакомпаніями або лоукостерами. У статті досліджено найкращі лоукост-авіакомпанії світу та Європи, здійснено аналіз економічної діяльності авіакомпаній України. Проаналізовано вплив міжнародних низькотарифних авіакомпаній на авіаринок України та запропоновано шляхи залучення лоукостерів на український ринок.

186 Шкурат Марія Євгенівна Особливості впливу інвестицій у відновлювальну енергетику на рівень життя населення на глобальному рівні Шкурат М.Є. Роздобудько М.М. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 156
Досліджено сучасний стан та динаміку глобальних інвестицій у відновлювальні джерела енергії на основі екологічних принципів у світовому масштабі. Також дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних країн світу в розвитку відновлювальних енергетичних технологій. Наведено класифікацію відновлювальних джерел енергії. Обґрунтовано напрями й особливості використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано обсяги інвестування у країнах із різними рівнями розвитку та виділено основні країни-лідери в сфері відновлювальної енергетики. Сформовано основні тенденції у сфері інвестування в альтернативні джерела енергії. Досліджуючи статистичну інформацію стосовно загальних показників інвестицій в потужність відновлюваної енергії за 2019 рік, енергія вітру займає 1-е місце зі 138,2 мільярдами доларів в усьому світі, сонячна – 131,1 млрд доларів

187 Варламова Марія Леонідівна Особливості інтеграційних процесів країн НАФТА Варламова М.Л., О.І. Ковальова, А.С. Козачишина, К.К. Лясковець немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2021 стаття 148
Стаття присвячена дослідженню результатів інтеграції в межах угрупування НАФТА. Описано основні економічні показники країн до та після вступу в інтеграційне об’єднання. Досліджено показники ВВП, ПІІ, експорту та імпорту в межах угрупування та в інші країни світу. Проаналізовано як економічні показники кожної країни окремо, так і інтеграційного об’єднання в цілому. Зроблено висновки про вплив інтеграційного угрупування на країн учасниць. Виявлено суперечності між країнами учасницями. Визначено основні проблеми угрупування та причини створення нового об’єднання – UMSCA

188 Варламова Марія Леонідівна MULTINATIONAL CORPORATIONS DEVELOPMENT TRENDS IN THE DIGITAL ERA Mariia Varlamova, Larysa Sarkisian немає ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. англійська 2021 тези 112
Research relevance. Multinational corporations (MNCs) activities influence is increasing on the national economies, regions and global economy nowadays. MNCs play a significant role in promoting innovation, investing in various sectors of the economy, solving local and global problems. On the one hand, the MNCs are now engines for digitization, on the other hand, the digitalization processes are transforming long standing approaches in business management, accelerating the internationalization of enterprises and transforming the methods of gaining competitive advantages in the global market. Research aim: to analyze the trends of MNCs development in the digital era

189 Варламова Марія Леонідівна Tendencies of european integration processes development in Ukraine Шкурат М.Є., Варламова М.Л. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 111
The article highlights the main trends in the development of the integration processes of Ukraine and the EU. Historical prerequisites and current trends of economic convergence are analyzed. The level of Ukraine's integration with the EU has been determined. The analysis of current processes is based on the comparison of trends in public opinion towards the choice of the European integration vector and the analysis of the characteristic features of the development of the European integration processes since the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In the analysis of public opinion, the results of the analysis in the dynamics are presented, as well as the modern attitude of the citizens of Ukraine to the choice of the European integration direction is characterized. Positive results of strengthening of integration are defined and its weaknesses are outlined

190 Варламова Марія Леонідівна Тенденції розвитку глобальних міст у контексті екологічного напряму Саркісян Л., Варламова М. немає Журнал європейської економіки. 2020. Вип.3 Т. 19 українська 2020 стаття 117
Досліджено концептуальні підходи до визначення глобальних міст. Проведено аналіз формування глобальних міст за регіонами. Проаналізовано світові рейтинги глобальних міст, у результаті чого встановлено, що протягом останніх років незмінною є позиція п’яти міст-лідерів–Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо та Гонконг. Здійснено оцінювання глобальних ініціатив щодо стимулювання міст до реалізації екологічної політики. Розглянуто стратегію сталого розвитку одного з глобальних міст (Сіднею)–комплексного екологічного розвитку глобального міста. Вивчено досвід найбільших українських міст щодо формування екологічних пріоритетів у стратегіях їхнього розвитку

191 Варламова Марія Леонідівна Розвиток АПК України в контексті глобальної продовольчої безпеки Варламова М.Л., Данилишина А.О немає Економіка і організація управління, № 4 українська 2020 стаття 86
У статті досліджено розвиток АПК України в контексті глобальної продовольчої безпеки. Проаналізовані загальні тенденції, що характеризують стан глобальної продовольчої безпеки. Окреслено значення АПК в економіці України та здійснено аналіз основних тенденцій його розвитку. Виявлено основні напрями розвитку агропромислового комплексу, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та зміцненню орієнтації сільського господарства, що вимагає від керівництва галузі вміння бачити перспективи його розвитку, приймати грамотні управлінські рішення в сучасних ризикованих умовах господарювання

192 Варламова Марія Леонідівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Maryna Savchenko, Mariia Varlamova, Mariia Shkurat, Lеоnid Melnyk, Victoria Bondar немає Management theory and studies for rural business and infrastructure development= Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai, vol. 42, no. 4 англійська 2020 стаття 134
The article is devoted to the problem of development of integration links between countries in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted.

193 Варламова Марія Леонідівна Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка Орєхова Т., Варламова М., Шкурат М., Буркіна Н. та ін Київ немає українська 2020 монографія 124
У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних тенденцій та перспектив міжнародного руху прямих іноземних інвестицій, основних напрямів трансформації стратегічного управління сучасних БНП і формування стратегій їхнього крос-культурного менеджменту, інвестування, інновацій, мобільності робочої сили. У монографії досліджується вплив БНП на соціально-економічний розвиток, формування економічної сили країн, показано специфіку їхніх операцій в окремих секторах світової економіки

194 Варламова Марія Леонідівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М,В., Атаманчук З.А, Варламова М.Л. та ін Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 102
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

195 Савченко Марина Василівна Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Вінницької області в умовах євроінтеграції Савченко М.В., Витяганець І. М. немає Економічний вісник Донбасу українська 2020 стаття 176
У результаті дослідження встановлено, що сучасні економічні процеси такі, як глобалізація, регіоналізація, формування «нової економіки», значно розширюють коло учасників конкурентних відносин та обумовлюють підвищення ролі регіонів окремих держав в системі світового господарства, перетворюючи окремі території на стратегічних гравців світового ринку. На основі аналізу показників соціально-економічного стану Вінницького регіону виокремлено детермінанти його міжнародної конкурентоспроможності. Проаналізовано методичні підходи щодо оцінки конкурентоспроможності регіонів, що дозволило розробити алгоритм оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіону

196 Савченко Марина Василівна Детермінанти цифровізації сфери міжнародних валютно-фінансових відносин Савченко М.В., Ковальова О.І., Козачишина А. С. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 104
У статі досліджено та обґрунтовано багатогранність категорій «цифровізація». Таким чином розкрито зміст цифрової економіки та цифрової валюти. Визначено вплив цифровізації на сферу міжнародних фінансів, виділено основні напрямки впливу цифровізації на міжнародні валютно-фінансові відносини. Аргументовано, що цифрова економіка змінює підходи до проведення міжнародних фінансових операцій: описано принципи створення та впровадження нових видів валют (криптовалют) та можливостей їх використання, розкрито особливості криптовалют, їх переваги та недоліки.

197 Савченко Марина Василівна Системний підхід до інтегральної оцінки ефективності управління персоналом підприємства Савченко М. В., Пилипенко А. О. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 85
У статті обґрунтовано, що для ефективного управління персоналом необхідна цілісна, інтегральна його оцінка, яка поєднує теоретичні висновки з практичною стороною. Дослідивши методики оцінки персоналу, виділено індикатори, які було згруповано у такі блоки: відбір персоналу; кваліфікація персоналу; ефективність роботи персоналу; мотивація персоналу; створення умов праці; інформаційне забезпечення та розвиток і навчання персоналу. На основі методу аналізу ієрархій Т. Сааті здійснено зважування груп показників

198 Савченко Марина Василівна Концептуальні основи управління інвестиційною діяльністю електроенергетичного підприємства Савченко М. В., Слободян Р. О. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 95
У статті визначено особливості підприємств електроенергетики як учасників інвестиційного процесу, що враховані при розробці концептуальних положень управління процесом інвестування підприємства електроенергетики. Досліджено зміст дефініції «управління інвестиційною діяльністю підприємства». Визначено етапи управління інвестиційною діяльності підприємства, серед яких: аналіз інвестиційного клімату країни; інвестиційна діагностика; визначення обсягу інвестиційних ресурсів; розробку, вибір і реалізацію заходів з досягнення певного стану інвестиційної привабливості; інтенсифікація припливу інвестицій в об'єкти інвестування; зміна стану підприємства за рахунок ефекту від інвестування

199 Савченко Марина Василівна Організаційна культура в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів міжнародного бізнесу Савченко М. В., Шкуренко О. В. немає Управління економікою: теорія та практика: зб. наук.пр. українська 2020 стаття 99
Визначено передумови формування організаційної культури в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Обгрунтовано вплив організаційної культури на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу. Показано відмінності між організаційною культурою, культурою організації та корпоративною культурою. Виокремлено підходи до трактування дефініції «організаційна культура», а також найбільш властиві її риси

200 Савченко Марина Василівна Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу Савченко М. В., Цибрій Л. О. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 174
У статті обґрунтовано основні параметри сучасного стану Гонконгського фінансового центру, визначено проблеми його функціонування, а також запропоновано комплекс заходів для покращення конкурентоспроможності. Гонконг має сприятливе макроекономічне та інстуційне середовище, кваліфіковані кадри, є 5 за конкурентоспроможністю міжнародним фінансовим центром у світі. Проте має низький ступінь міжнародного елементу на внутрішньому фондовому ринку , також є ризик втрати статусу «міжнародного фінансового центру», інші регіональні економіки, які мають більший доступ до міжнародних інвестиційних можливостей на фондовому ринку, такі як Сінгапур, можуть бути загрозою

201 Савченко Марина Василівна Стратегія розвитку потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу Савченко М.В., Боєнко О.Ю. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 94
У статті досліджено сутність понять «стратегія» та «стратегія розвитку», визначено їх спільні характеристики. Обґрунтовано, що стратегія розвитку може бути як складовою загальної стратегії, так і окремим напрямом роботи організації. Запропоновано здійснювати розвиток закладу вищої освіти за елементами його потенціалу, до якого відносяться: фінансово-економічний, кадровий, науковий, маркетинговий, виховний та соціальний. Обґрунтовано необхідність формування стратегії для реалізації заходів із розвитку потенціалу закладу вищої освіти

202 Савченко Марина Василівна Формування механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу Савченко М.В., Шкуренко О.В. немає Економічний аналіз українська 2020 стаття 86
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень щодо удосконалення змістовних характеристик механізму антикризового управління суб’єктами міжнародного бізнесу

203 Савченко Марина Василівна ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Савченко М. В., Луштей К., Пльонсак А. немає Галицький економічний вісник українська 2021 стаття 86
Обґрунтовано основні параметри сучасного стану ринку цінних паперів України, визначено проблеми його функціонування, а також запропоновано комплекс заходів для ефективної реалізації прагнення України до інтеграції національного фондового ринку у країни Європейського Союзу. Порівняно з фондовими ринками країн ЄС вітчизняний ринок цінних паперів є нерозвиненим, зарегульованим і неліквідним, тому є потреба в його розвитку та імплементації європейських законодавчих ініціатив. Наведено основні закони у сфері правового регулювання ринку цінних паперів України та ЄС. Дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних європейських країн щодо показників капіталізації найбільших фондових бірж Європи. Наведено класифікацію 5-ти найбільших фондових Європейських бірж та проаналізовано вплив вірусу COVID-19 на їх діяльність

204 Савченко Марина Василівна Методичний інструментарій аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємств паливно-енергетичного комплексу Савченко М.В., Філіпчук О. С. немає Бізнес Інформ українська 2021 стаття 127
Мета статті полягає в обґрунтуванні та апробації методичного інструментарію аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємства паливно-енергетичного комплексу, що передбачає діагностику наявних і виявлення можливих фінансових ресурсів, а також визначення типу фінансового потенціалу. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня їхнього фінансового потенціалу. У статті проведено систематизацію методичних підходів до визначення системи параметрів щодо оцінки фінансового потенціалу підприємства. Аналіз чинних методичних підходів допоміг зробити власні висновки та наголосити на недоліках використання різних методів оцінки фінансового потенціалу

205 Савченко Марина Василівна Удосконалення комплексної діагностики підприємств агропромислового сектору на основі інтегрального підходу Савченко М.В., Шутак І.А. немає Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». українська 2021 стаття 92
Одним із дієвих інструментів забезпечення прийняття управлінських рішень є комплексна діагностика результатів діяльності підприємства. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанням діагностики та оцінки діяльності підприємства, a також на широке висвітлення зазначених питань у навчальній фаховій літературі, питання методики й організації комплексної діагностики результатів діяльності підприємства на основі інтегрального підходу, потребують подальших досліджень з огляду на їх актуальність та складність проведення

206 Савченко Марина Василівна Тенденції трансформаційних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України Савченко М.В., Шутак І. А. немає Економічний вісник українська 2021 стаття 125
Авторами в статті проаналізовано сучасний стан аграрного сектору еко- номіки України. Досліджено стан та тенденції функціонування і передумови розвитку під- приємств аграрного сектору економіки за 2014–2020 рр. Проведено аналіз обсягів ВВП сіль- ського, лісового та рибного господарства, експорту та імпорту аграрної продукції, суми бюд- жетних видатків на розвиток та підтримку аграрного сектору економіки, зайнятого населення в агробізнесі. Визначено місце та роль аграрного сектору економіки у створенні ВВП, за- гальному експорті країни. Продемонстровано основні тенденції державної підтримки під- приємств аграрного сектору. Новизна. Надано характеристику основним проблемам аграрного сектору, визначено його місце в економіці країни, що обумовлює його вплив на підприємства в сучасних умовах господарювання. Розглянуто позитивні та негативні чинники впливу держави та сучасних умов економічного стану на аграрний сектор економіки України

207 Савченко Марина Василівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Savchenko М., Varlamova М., Shkurat М., Melnyk L., Bondar V. немає Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Developmen. Vol. 42 No. 4 англійська 2020 стаття 114
The article is devoted to the problem of development of integration links between countries in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted. On the basis of the cluster analysis, integration groups are divided into 4 groups, each of which has certain features of development. Integration groups have been found to evolve unevenly, with one cluster currently leading all the way but with a slight decline in their growth dynamics

208 Савченко Марина Василівна Детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі Савченко М. В., Горкун К. В., Пшеничний В. О. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 165
У статті проаналізовано детермінанти розвитку ринку криптовалют в Україні та світі. Досліджено головні шляхи та системи цифрової емісії криптоактивів. Визначено топ-10 криптовалют на конкретний момент часу із їх ціною, капіталізацією та змінами у вартості за останні добу та тиждень. У статті розрахована середня віддача інвестицій за 2019-2020 роки. Було здійснено порівняння традиційних активів для інвестування, а саме золото та нафта, із криптовалютою біткоїн. Зроблено розрахунок ефективності інвестиційних активів за допомогою формули Шарпа

209 Іщук Юлія Анатоліївна The management of technology transfer and its impact on business activity and financial security in developing countries Ishchuk Y., Bocharova Y., Kokhan M., Yastrubetska L., Muratova I., Kuliavets V. немає Journal of interdisciplinary research англійська 2021 стаття 94
This article is devoted to assessing the impact of technology transfer on developing countries. The main purpose of the study is to determine the impact of production and technology transfer on the level of growth of developing countries. In order to achieve the goal, statistical data on research and development (R&D) expenditures, GDP, technology transfer and innovation development for 2014-2020 were analyzed. According to the results of the study, the countries investing in innovations have a great technological potential, which allows to develop the economy more rapidly, than by capital accumulation. The most influential indicator of technology development is the level of spending in R&D

210 Іщук Юлія Анатоліївна Тенденції розвитку глобального ринку товарів Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 120
У статі розглянуто фактори, які сприятимуть подальшому приросту та зростанню світової торгівлі. Досліджено регіональну структуру світового ринку товарів. Висвітлено рейтинг десяти найбільш залежних від імпорту країн і десяти найбільш залежних від експорту країн. Виявлено групи товарів, які склали найбільшу частку експорту. Досліджено експорт промислових товарів світових країн лідерів. Проаналізовано динаміку світового імпорту та експорту товарів. Зокрема, для визначення закономірностей змін розвитку у часі використано ряди динаміки, а також для порівняння відносної швидкості чи уповільнення динамічних рядів застосовано аналітичний показник коефіцієнту уповільнення (прискорення).

211 Іщук Юлія Анатоліївна Визначення напрямів генезису теорій і моделей дослідження трансформацій міжнародних товарних ринків Іщук Ю. А. немає Інфраструктура ринку українська 2021 стаття 172
У статті розглянуто еволюцію теорій і моделей функціонування міжнародних товарних ринків, їх трансформаційний потенціал на характер реалізації глобалізаційних процесів. Запропонована авторська логіко-послідовна схема систематизації теорій і моделей функціонування міжнародних товарних ринків. Виявлено, що в процесі формування та розвитку міжнародної торговельної політики спостерігалися коливання то в бік вільної торгівлі, то в бік політики протекціонізму. Висвітлено основні форми сучасного прояву протекціонізму, а саме неопротекціонізму

212 Іщук Юлія Анатоліївна Механізми неопротекціонізму на сучасних товарних ринках Іщук Ю. А. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2021 стаття 59
У статті висвітлено теоретичні засади формування політики неопротекціонізму на міжнародних товарних ринках. Розглянуто низку як позитивних, так і негативних ефектів та результатів неопротекціонізму. Визначено механізми неопротекціонізму на сучасних товарних ринках. Виокремлено, драйвери неопротекціонізму, а саме інформаційні асиметрії, технологічні асиметрії, асиметрії економічного розвитку, недобросовісна конкуренція, економічне суперництво, соціальні потрясіння, глобальні загрози

213 Атаманчук Зорина Асланівна Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л., Атаманчук З.А., Лимар В.В. та ін. Вінниця немає українська 2021 монографія 34
У монографії досліджені процеси структурної трансформації моделей розвитку економічних систем та розроблено науково-практичні рекомендації з формування механізму трансформації економік країн в умовах викликів глобального сталого розвитку

214 Атаманчук Зорина Асланівна Проблеми та перспективи корпоративного управління в Україні Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ, № 1 українська 2021 стаття 33
Метою публікації є з’ясування сутності корпоративного управління, вивчення особливостей формування корпоративного сектору в Україні, дослідження існуючих проблем та окреслення перспективних шляхів розвитку системи корпоративного управління. Автором розглянуто підходи до визначення поняття «корпоративне управління»

215 Атаманчук Зорина Асланівна Безпека у міжнародному туризмі як чинник сталого розвитку Атаманчук З.А., Тимчишин Ю.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1, українська 2021 стаття 34
У статті з’ясовано місце та роль туризму в досягненні 17 цілей сталого розвитку. Обґрунтовано, що реалізація поставлених цілей та завдань дасть можливість спрямувати діяльність світової спільноти через розвиток міжнародного туризму в аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, культурологічний, екологічний, в покращення миру та безпеки. Розглянуто основні напрямки діяльності міжнародних організацій, які покликані впливати на безпеку міжнародного туризму. Опрацьовано основні позиції чинного законодавства з питань правового регулювання туризму і його безпеки

216 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан криптовалют та можливості їх використання у світовій економіці Атаманчук З.А., Мороз В.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1 українська 2021 стаття 30
У статті з’ясовано місце та роль криптовалюти в світовій економіці, обґрунтовано важливість нових технологій у розвитку економічних систем. Опрацьовано варіанти використання криптовалют як фінансового інструменту та як нових технологій, що зможуть покращити та забезпечити захист даних у світовій фінансовій системі. Проаналізовано ринки криптовалют та їх капіталізацію, визначено основні недоліки їх функціонування як платіжного та інвестиційного інструменту

217 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток та оцінка ефективності транскордонної співпраці між Україною та Польщею у сфері туризму Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає SWorldJournal, № 10, Ч. 2 українська 2021 стаття 30
У статті проаналізовано розвиток транскордонної співпраці між Україною та Польщею у галузі туризму. Авторами здійснено аналіз динаміки туристичних потоків між країнами. За допомогою емпіричного аналізу (модель Scatterplot) доведено, що роль транскордонної співпраці у сфері туризму між Україною та Польщею є вагомою. Адже залучення інвестицій з Польщі у Львівську область позитивно впливає на туристичну галузь, оскільки сприяє зростанню закладів розміщення, які очевидно розбудовуються також із залученням польського капіталу

218 Атаманчук Зорина Асланівна Інвестиційне забезпечення «зеленої» економіки як пріоритетний напрям розвитку держави на засадах сталого розвитку Атаманчук З.А., Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2021 стаття 32
Визначено ключові пріоритети розвитку «зеленої» економіки; вивчено стан інвестиційного забезпечення «зеленого» сектору в Україні та світі, світовий досвід залучення «зелених» технологій» в економіку; обґрунтовано перешкоди, які стримують збільшення інвестування у «зелений» сектор економіки України та ключові пріоритети розвитку сектору на основі відповідних програм; сформовано подальші орієнтири розвитку «зеленої» економіки шляхом залучення інвестицій, на засадах сталого виробництва та споживання, ефективного використання ресурсів, а також сприяння діяльності бізнесу в спосіб ресурсо- та енергоефективного, екологічно безпечного виробництва

219 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз динаміки та структури експорту агропромислової продукції Вінницької області Атаманчук З.А., Свіргун А.Р немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2021 стаття 34
Досліджено географічну структуру експорту з Вінницької області до країн світу в цілому та до країн ЄС, зокрема; загальну структуру товарного експорту за групами УКТ ЗЕД; визначено співвідношення агропромислового товарного експорту до інших видів товарного експорту Вінниччини, структуру експорту агропромислових товарів, обсяги експорту агропромислової сировини, продуктів переробки з Вінницької області до країн світу та, для порівняння, до країн ЄС. Розраховано показник експортоорієнтованості економіки регіону. Обґрунтовано пропозиції щодо подальших орієнтирів стратегії регіонального розвитку Вінниччини

220 Атаманчук Зорина Асланівна Світовий досвід регулювання зовнішнього боргу в умовах фінансової й економічної нестабільності Кукель Г.С., Атаманчук З.А., Братчук У.П. немає Modern Economics, № 32 українська 2022 стаття 38
Розглянуті теоретико-методичні основи ефективного управління зовнішнім боргом. Проаналізовано динаміку стану державного консолідованого боргу окремих країн світу. Узагальнено досвід регулювання зовнішнього боргу у різних країнах світу. Особливу увагу приділено бюджетній консолідації як найбільш поширеному в світовій практиці методу відновлення боргової стійкості. Розглянуто основні інструменти боргової політики у кризовий період щодо груп країн. Обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом та його обслуговування в умовах глобалізації світової економіки

221 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Науменко В.Д. немає SWorldJournal, № 11, Ч. 4 українська 2022 стаття 32
Здійснено оцінку місця Китаю у світовій економіці. На основі аналізу найбільш експортованих товарів у світі, автори роблять висновок, що Китай є лідером майже за усіма товарними групами. За допомогою емпіричного аналізу доведено, що значному зростанню китайської економіки сприяє експортоорієнтована політика, яка вже протягом багатьох років допомагає країні втримувати фінансову стійкість

222 Атаманчук Зорина Асланівна Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні рівноваги доходу та платіжного балансу держави Атаманчук З.А. Львів немає українська 2011 автореферат дис. 35
На підставі предметного аналізу еволюції монетарних показників і узагальнення відомих теоретичних моделей розроблено підходи до пояснення ремонетизації перехідних економік, а на цій підставі обґрунтовано пріоритети грошово-кредитної політики в Україні. За допомогою динамічної портфельної моделі з раціональними очікуваннями пояснено механізм поступового збільшення грошового «навісу» та його подальшої стрімкої ліквідації в контексті кризових явищ на фінансовому ринку

223 Атаманчук Зорина Асланівна Features of regions’ economic security in tourism field Atamanchuk Z., Tymchyshyn J. немає Інтернаука. Серія : :Економічні науки,. № 5 англійська 2020 стаття 36
The article examines the main trends that have a significant impact on ensuring regional economic security of Ukraine; problems of ensuring regional economic security in the field of tourism and problems of the current regional development model. The main purpose of ensuring regional economic security, a generalized model of regions economic security is outlined; principles of ensuring the sustainability of regional development, which serve as a guide, methodological framework for building a model of regional economic security of Ukraine.

224 Кістерський Леонід Леонідович Диво на річці Ханган. Чим цікавий досвід Республіки Корея для України Кістерський Л., Мармазов В., Піляєв І. немає День українська 2021 стаття 35
У І половині ХХ ст. промислова й відносно багата ресурсами північ на той час єдиної Кореї значно випереджала аграрний південь за промисловим розвитком. У 1945 р. близько 65% важкої індустрії Кореї знаходилося на півночі, тоді як на півдні було зосереджено дві третини всієї рообочої сили. У перші роки після закінчення Корейської війни Республіка Корея залишалася однією з найбідніших країн світу: середній дохід її жителя в 1960 році становив лише 158 дол США на рік.

225 Кістерський Леонід Леонідович Prospects for the East-West Civilizational Convergence: Confucian Tradition Democracy in the Republic of Korea Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev Prague немає англійська 2021 монографія 38
This monograph presents a comprehensive study of the phenomenon of traditional Confucian democracy – from the ontological foundations to the case study of its histirical and cultural specifics, socio-economic and political dynamics in the Republic of Korea – in the context of realizing prospects for bringing the historically and axiologically conditioned dichotomy of East and West. This monograph also explains to what extent the values, customs and traditions of the Republic Korea are Confucian and discusses how this is relevant to the democratic practice and amazing success of multifaceted modrnization the Republic Korea

226 Кістерський Леонід Леонідович Modernization of South Korea: Origins, Achievements, and the Experience for Ukraine Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev немає Економіка України англійська 2021 стаття 36
The reasons for the phenomenal economic achievements of South Korea in modern times are analyzed. Confucianism is considered as a model of comprehensive relations, which has proved its ability to dynamically modernize and creatively assimilate achievements of other cultures. The effective synthesis of the values of Confucianism and Protestantism in the process of modernization of the Republic of Korea is noted. It is shown that the South Korea experience of economic modernization and development is useful for Ukraine

227 Дубель Михайло Володимирович Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні Орєхова Т..В., Дубель М. В. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 19
Статтю присвячено питання розвитку електронної комерції в Україні. Виявлено, які напрямки електронної комерції найшвидше розвиваються в економічному просторі нашої країни. Досліджено тенденції зміни обсягу продажів через інтернет за різними категоріями товарів та послуг продовж періоду з 2013 по 2017 роки

228 Дубель Михайло Володимирович Оцінювання регіональних особливостей розвитку цифрової торгівлі у світі Орєхова Т..В., Дубель М. В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 20
В умовах глобалізації світової економічної системи одна з головних задач діджиталізації – забезпечення інтеграції, вирівнювання рівнів розвитку країн через розвиток цифрової економіки та розширення зав’язків між користувачами. Саме процеси діджиталізації мають призвести до прискореного розвитку країн, що розвиваються, збільшення частки цих країн у сукупному світовому товарному виробництві, підвищити рівень грамотності та якості життя населення.

229 Дубель Михайло Володимирович Особливості розвитку цифрових платформ та їх вплив на світову економіку Дубель М. В. немає Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка українська 2021 стаття 22
У статті розглянуто особливості розвитку цифрових платформ та їх вплив на світову економіку. У роботі надається аналіз підходів до визначення терміну «цифрова платформа» та визначено, що у основі цифрових платформ лежать механізми алгоритмізації, взаємовигоди сторін, наявність єдиного інформаційного середовища та ефект у вигляді зниження транзакційних витрат.

230 Дубель Михайло Володимирович Вплив пандемії COVID-19 на процес діджиталізації світової торгівлі Дубель М. В. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 17
Статтю присвячено дослідженню тенденції діджиталізації світової торгівлі в умовах пандемії COVID-19. У роботі наведено динаміку розвитку світової Інтернетторгівлі та її частки у загальному обсязі торгівлі протягом періоду 2015-2020 років. Було виявлено наступні тенденції: щорічні темпи приросту електронної торгівлі за період 2015-2019 рр. становили приблизно 20%, а у 2020 році через вплив пандемії COVID-19 обсяг інтернет-торгівлі виріс на 27,6% при зменшенні загального обсягу роздрібної торгівлі на 3%.

231 Дубель Михайло Володимирович Моделювання прогнозу розвитку міжнародної електронної комерції Дубель М. В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки українська 2022 стаття 16
Статтю присвячено моделюванню прогнозів обсягу світових показників електронної комерції. Відповідно до поставленої мети, у роботі наведено основну інформацію по результативному фактору Y (обсяг продажів електронної комерції) та факторам впливу (поширенню мережі Інтернет у світі; кількість онлайн-покупців; середньосвітовому обсягу ВВП на душу населення; рівню світової безробіття, кількості користувачів мобільних телефонів; кількість карт систем Visa та MasterCard; обсяг переказів у світових банках).

232 Дубель Михайло Володимирович Циркулярна економіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку в умовах глобалізації та діджиталізації світової економіки Дубель М. В. немає Економіка та суспільство українська 2022 стаття 18
Стаття присвячена актуальним питанням визначення впливу розвитку циркулярної економіки на досягнення цілей сталого розвитку в умовах глобалізації та діджиталізації світової економічної системи. Зазначено, що значний потенціал для реалізації принципів сталого розвитку має цифрова дистрибуція, яка в умовах глобалізації та діджиталізації світової економічної системи призводить до зміни поведінки споживача та зміни його світогляду. Автором запропоновано циклічний механізм впливу інформації на рівень життя населення.

233 Дубель Михайло Володимирович Моделювання бізнес-процесу діяльності сервісу цифрової дистрибуції Netflix Дубель М. В. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство українська 2022 стаття 17
В роботі розглянуто особливості становлення інноваційної бізнес-моделі сервісу цифрової дистрибуції Netflix. Аналізується специфіка побудування міжнародного маркетингу підприємства. Досліджено план Netflix «Вуглецева нейтральність + захист навколишнього середовища» та виділено основні аспекти цього шляху сприяння становленню сталого розвитку підприємства. У роботі наведено економіко-математичне моделювання на основі якого було визначено, що найбільш на прибуток Netflix впливають витрат на маркетинг та дистрибуцію продукції, менший вплив матимуть збільшення обсягу вливань в нові технології (методи розповсюдження продукції) та обсяг витрат, які компанії спрямує на створення нового контенту. На основі результатів економіко-математичного моделювання було запропоновано оптимізацію бізнес-процесів діяльності підприємства

234 Орєхов Михайло Олегович Модифікація конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації Орєхов М. О. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 30
Присвячено дослідженню основних напрямків модифікації конкурентних механізмів на глобальному фінансовому ринку в умовах діджиталізації, в тому числі на тлі використання нових технологій у фінансовій сфері. Визначено причини, переваги та недоліки діджиталізації та вплив цього процесу на традиційні операції на фінансовому ринку. Систематизовано існуючі підходи до визначення нових категорій фінансового ринку: криптовалюта, блокчейн, біткоін тощо

235 Орєхов Михайло Олегович Структурні трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації Орєхов М. О. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 26
Статтю присвячено дослідженню структури фінансових систем та трансформаціям, які відбуваються в них під впливом глобальної діджиталіації. В статті систематизовано існуючі підходи до визначення сутності поняття «фінансова система». Зазначено, що світова та регіональні фінансові системи складаються з двох рівнів: національних фінансових систем країн світу чи окремого регіону; та міжнародних фінансів, які відображаються у централізованих на світовому чи регіональному рівнях коштах та фінансових ресурса

236 Орєхов Михайло Олегович Управління моделями фінансової інклюзії у контексті розвитку глобальної діджиталізації Орєхов М. О. немає Економіка і організація управління українська 2022 стаття 24
Статтю присвячено дослідженню наявності впливу цифрових фінансів на інклюзивний розвиток країн. Зазначено, що цифрові фінанси повинні покращити добробут людей та підприємств, які мають офіційні банківські рахунки та кошти на своїх банківських рахунках для здійснення багатьох фінансових операцій. В статті систематизовано існуючі підходи до визначення поняття «фінансова інклюзія»

237 Орєхов Михайло Олегович Вплив діджитальних фінансів на інклюзивний розвиток країн Орєхов М. О. Вінниця Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці XX Міжнар. наук. конф. студ, асп. та мол. вчених (24–25 листопада 2020 р., м. Вінниця). Т. 2 українська 2020 тези 23 no file
немає

238 Орєхов Михайло Олегович Формування глобальних тенденцій інклюзивного розвитку економіки під впливом цифрових технологій Орєхов М. О. Київ Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: збірник матеріалів українська 2020 тези 24 no file
немає

239 Орєхов Михайло Олегович Переваги цифрових фінансів для глобального інклюзивного розвитку Орєхов М. О. Вінниця Проблеми розвитку соціально-економічних систем в національній та глобальній економіці : праці XX Всеукр. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених (23–24 квітня 2020 р., м. Вінниця). Т. 1 українська 2020 тези 27 no file
немає

240 Орєхов Михайло Олегович «Оцифрування» VS «Діджиталізація» VS «Цифрова трансформація» як категорії дослідження глобальної інформатизації Орєхов М. О. Вінниця Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: зб. наук. праць. Т. 1. українська 2019 стаття 27 no file
немає

241 Орєхов Михайло Олегович Трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації. Орєхов М. О. Київ Сучасні проблеми економіки : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф українська 2016 тези 22 no file
немає

242 Орєхов Михайло Олегович Криптовалюта як інструмент розвитку міжнародного фінансового ринку Орєхов М. О. Київ Регулювання та перспективи ринку криптоактивів»: збірник матеріалів : всеукр. наук. форум українська 2018 тези 31
Метою роботи є дослідження сучасних тенденцій розвитку криптовалют на міжнародному рівні

243 Іщук Юлія Анатоліївна Закономірності розвитку глобального ринку сільськогосподарської продукції Іщук Ю. А. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 19
У статі розглянуто рейтинг провідних країн експортерів та імпортерів сільськогосподарської продукції за даними СОТ. Виявлено, що на шляху до єдиної глобальної економіки відбувається подальше відокремлення великих груп держав у три-чотири регіональних мега-ринки (європейський, північноамериканський, азіатський, латиноамериканський), які змагаються між собою за лідерство в ключових секторах економіки, в тому числі на ринку сільськогосподарської продукції. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту аграрної продукції ЄС

244 Іщук Юлія Анатоліївна Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України Іщук Ю., Порохня В. немає Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету українська 2022 стаття 24
Досліджено сутність імпортної політики, її актуальні проблеми та цілі. Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено, що політика імпортування є важливим інструментом забезпечення економічної незалежності України, збереження власної економічної ідентичності та безпеки. Проаналізовано географічну та товарну структуру імпорту, виділено країни з найвищою часткою імпорту до України та розкрито причини зміни обсягів увезення товарів за широкими економічними категоріями

245 Атаманчук Зорина Асланівна ВПЛИВ КРОС-КУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ НА ДИФУЗІЮ ІННОВАЦІЙ МІЖ КРАЇНАМИ Атаманчук З.А. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2022 стаття 5
Обґрунтовано роль національної культури як специфічної системи норм, цінностей, що відрізняє одне суспільство від іншого та сприяє його інтеграції, надаючи йому самобутності, яка водночас є основою для створення народом унікального туристичного продукту. Визначено зміст елементів культури, акцентовано увагу на моделях світової культури. Розглянуто інноваційні процеси у міжнародному туризмі. Обґрунтовано вплив крос-культурних комунікацій на поширення інновацій

246 Атаманчук Зорина Асланівна Світовий досвід регулювання зовнішнього боргу в умовах фінансової й економічної нестабільності Кукель Г.С., Атаманчук З.А., Братчук У.П. немає Modern Economics, № 32 українська 2022 стаття 7
У роботі розглянуті теоретико-методичні основи ефективного управління зовнішнім боргом. Проаналізовано динаміку стану державного консолідованого боргу окремих країн світу. Узагальнено досвід регулювання зовнішнього боргу у різних країнах світу. Особливу увагу приділено бюджетній консолідації як найбільш поширеному у світовій практиці методу відновлення боргової стійкості. Розглянуто основні інструменти боргової політики у кризовий період щодо груп країн

247 Атаманчук Зорина Асланівна МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ Атаманчук, З.А. Макогін, З.Я. немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2022 стаття 6
Визначено поняття та специфіку моделей корпоративного управління. Здійснено порівняльну оцінку найбільш розповсюджених типів моделей корпоративного управління, зокрема: англо-американської, німецької, японської, сімейної, або ж моделі W (the widely-held corporation model), що поширена в англо-саксонських країнах, та моделі В (the blockholder model), поширеної в інших країнах світу. Вивчено особливості формування національної моделі корпоративного управління

248 Атаманчук Зорина Асланівна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ Атаманчук З.А., Орєхова Т.В.. Макогін З.Я. Харків Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр., № 2 українська 2020 стаття 7
Метою наукової публікації є обґрунтування організаційно-економічного механізму функціонування туристичної індустрії держави та розробка практичних рекомендацій щодо активізації розвитку туризму з використанням відповідних методів, важелів та інструментів. У статті акцентовано увагу на тому, що успіх розвитку туризму залежить від сприйняття та підтримки галузі на національному, регіональному та глобальному рівнях, що заохочується шляхом формування політики розвитку туризму, від ефективності реалізації якої залежить перетворення туристичної галузі на дієвий чинник соціально-економічного розвитку

249 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Науменко В.Д. немає SWorldJournal;Issue 11 / Part 4 українська 2022 стаття 5
У статті здійснено аналіз місця Китаю у світовій економіці. На основі аналізу найбільш експортованих товарів у світі, автори роблять висновок, що Китай є лідером майже за всіма товарними групами. За допомогою емпіричного аналізу доведено, що значному зростанню китайської економіки сприяє експортоорієнтована політика, яка вже протягом багатьох років допомагає країні втримувати фінансову стійкість

250 Атаманчук Зорина Асланівна PERSPECTIVES OF GERMANY INVESTMENT POLICY IN UKRAINE Атаманчук З.А., Писаренко А.Д. немає SWorldJournal;Issue 15 / Part 2, англійська 2022 стаття 5
Since 2014, internal political upheavals in Kyiv, the conclusion of a major Association Agreement between Ukraine and the EU, the annexation of Crimea by Russia, the start of hostilities in the east of Ukraine and Germany's participation in further peace efforts have moved Ukraine into the center of attention of the German political elite. These events made Germany's relations with Ukraine one of the central topics of Germany's international affairs and the subject of heated public debates in Germany

251 Атаманчук Зорина Асланівна Investing in Ukrainian energy: the importance of integration into ENTSO-E Атаманчук З.А., Завидовська А.О. немає SWorldJournal;Issue 13 / Part 2 англійська 2022 стаття 7
У статті розглянуто Об’єднану енергетичну систему (ОЕС) України, її основні потужності. Досліджено структуру генерації та споживання електроенергії в Україні. З’ясовано ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні та в Європі. Розглянуто торгівлю енергоресурсами, визначено найбільших партнерів. Досліджено синхронізацію України з ENTSO-E, європейською мережою операторів системи передачі електроенергії (об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту). Проаналізовано обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну та їх темпи приросту

252 Іщук Юлія Анатоліївна Трансформаційні процеси на міжнародних товарних ринках під впливом викликів сучасної міжнародної торговельної політики Іщук Ю. А., Орєхова Т.В. Вінниця немає українська 2022 монографія 9
Монографію присвячено узагальненню та систематизації теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо трансформаційних процесів на міжнародних товарних ринках під впливом викликів сучасної міжнародної торговельної політики

253 Іщук Юлія Анатоліївна Сучасні проблеми розвитку Азіатсько-Тихоокеанського регіону Іщук Ю. А., Чайковська М. В. Київ Збірник Наукових Праць «ВЧЕНІ ЗАПИСКИ» КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, вип 22 українська 2022 стаття 5
У статті обґрунтовано різні підходи до структури Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР). Визначено статус країн у складі АТР. Досліджено, що економічні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні характеризуються зростанням ролі Китаю та Індії, посиленням ролі росії на перерозподіл балансу в регіоні та військова агресія рф проти України