Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547606

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 200
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Буряченко Катерина Олександрівна Solvability of the Neumann Problem in a Disk for Fourth-Order Properly Elliptic Equations К.О. Буряченко, Харабара А.І. немає Springer англійська 2016 стаття 187
В статті досліджуються достатні умови розв’язності задачі Неймана для правильно еліптичних рівнянь четвертого порядку загального вигляду в одиничному крузі

2 Буряченко Катерина Олександрівна Pointwise estimates of solutions to the double-phase elliptic equations К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Springer англійська 2017 стаття 159
За допомогою нелінійного потенціалу Вольфа в роботі отримано поточкові оцінки для слабких розв’язків неоднорідного квазілінійного двофазного еліптичного рівняння дивергентного типу

3 Буряченко Катерина Олександрівна Поточечные оценки решений двуфазных эллиптических уравнений К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Український математичний вісник російська 2016 стаття 175
За допомогою нелінійного потенціалу Вольфа в роботі отримано поточкові оцінки для слабких розв’язків неоднорідного квазілінійного двофазного еліптичного рівняння дивергентного типу

4 Буряченко Катерина Олександрівна Harnack inequality for quasilinear elliptic equations with (p, q) growth conditions and absorption lower order term Буряченко К. О. немає Electronic Journal of Differential Equations англійська 2018 стаття 191
Досліджуються нелінійні диференціальні моделі, які описані двофазним нелінійним рівнянням з абсорбційним доданком в молодшій частині. За допомогою оцінок Келлера-Оссермана досліджені якісні властивості розв’язків цих моделей, досліджена їх локальна поведінка

5 Буряченко Катерина Олександрівна Neumann problem in a disk for fourth-order improperly elliptic equations К.О. Буряченко, Ю.С. Кудрич немає Springer англійська 2018 стаття 169
В статті отримано достатні умови розв’язності задачі Неймана для неправильно еліптичних рівнянь четвертого порядку в одиничному крузі

6 Буряченко Катерина Олександрівна Riesz potentials and pointwise estimates of solutions to anisotropic porous medium equation К.О. Буряченко, І.І. Скрипнік немає Nonlinear Analysis and Applications англійська 2019 стаття 167
В роботі побудована та досліджена математична модель анізотропних процесів, які відбуваються в пористому середовищі. За допомогою нелінійних потенціалів Рісса досліджено розв’язок отриманої моделі

7 Буряченко Катерина Олександрівна Local subestimates of solutions to double-phase parabolic equations via nonlinear parabolic potentials Буряченко К. О. немає Springer англійська 2019 стаття 174
Для параболічних рівнянь з нестандартними умовами зросту доведено локальна обмеженість слабких розв’язків в термінах нелінійних параболічних потенціалів від правої частині рівняння

8 Деркач Володимир Олександрович Generalized boundary triples, I. Some classes of isometric and unitary boundary pairs and realization problems for subclasses of Nevanlinna functions V.A. Derkach, S. Hassi, M.M. Malamud немає Mathematische Nachrichten англійська 2020 стаття 182
Охарактеризувано різні класи узагальнених граничних трійок в чисто аналітичних термінах через відповідну функцію Вейля. Досліджено взаємозв'язки між різними класами граничних трійок та відповідними функціями Вейля. Отримано формули типу Крейна для узагальнених резольвент для найбільш загального класу унітарних та ізометричних граничних трійок, що з'являються в цій роботі

9 Деркач Володимир Олександрович Full indefinite Stieltjes moment problem and Pad'e approximants, V. Derkach,I. Kovalyov немає Methods Funct. Anal. Topology англійська 2020 стаття 174
Повна невизначена проблема моментів Стілтьєса вивчається за допомогою покрокового алгоритму Шура. Знайдено критерій невизначеності такої проблеми та подано повний опис її рішень. Представлено явні формули для діагональних та субдіагональних наближень Паде для формальних степеневих рядів, що відповідають невизначеній проблемі моментів Стілтьєса.

10 Деркач Володимир Олександрович Rigged de Branges-Pontryagin spaces and their application to extensions and embedding, V. Derkach and H. Dym немає J. Funct. Anal англійська 2019 стаття 172
Вивчаються простори де Бранжа – Понтрягіна з від’ємним індексом κ цілих векторних функцій на основі цілої цілої матричної функції (звана матрицею де Бранжа). Представлено явний опис цих просторів та знайдено явну формулу для індефінітного внутрішнього добутку. Дається характеристика тих просторів, які інваріантні щодо узагальненого зворотного зсуву. Отримано формулу факторизації довільної узагальненої J-внутрішньої матриці на добуток особливого множника та досконалого множника.

11 Деркач Володимир Олександрович Coupling of symmetric operators and the third Green identity J. Behrndt, V. Derkach, F. Gesztesy, M. Mitrea немає Bulletin of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 167
Отримано абстрактну форму третьої тотожності Гріна, асоційованої з правильним продовженням симетричного оператора у гільбертовому просторі, використовуючи техніку квазі граничних трійок для. Загальні результати проілюстровано на зчепленнях операторів Шредінгера в областях Ліпшица на гладких компактних риманових многовидах

12 Деркач Володимир Олександрович Теорія розширень симетричних операторів і граничні задачі В.О. Деркач, М.М. Маламуд Київ немає російська 2017 монографія 184
Монографія присвячена теорії розширень симетричних операторів в просторі Гільберта, закладеної в фундаментальних роботах Дж. Фон Неймана, М.Н. Стоуна, К. Фрідріхса, Дж.Келкіна. Читач знайде в них також виклад класичної теорії Крейна – Вішика – Бірмана про розширення напівобмеженних операторів та її подальший розвиток. Значна частина книги присвячена презентації нових результатів, отриманих за останні три десятиліття в теорії розширень за допомогою методу граничних трійок і відповідних функцій Вейля

13 Деркач Володимир Олександрович An operator approach to indefinite Stieltjes moment problem V.Derkach, I.Kovalyov немає J. of Mathematical Sciences англійська 2017 стаття 181
У цій роботі ми розв’язуємо індефінітну проблему моментів Стілт’єса методами теорії u-резольвентних матриць М.Г. Крейна. u-резольвентна матриця симметричного оператора А у просторі Понтрягіна пов’язанного з індефінітною проблемою моментів Стілт’єса обчислюються в термінах узагальнених поліномів Стілт’єса, для чого використовується техніка граничних трійок. Знайдено критерії розв’язності та невизначеності індефінітної проблеми моментів Стілт’єса.

14 Деркач Володимир Олександрович Schur algorithm for Stieltjes indefinite moment problem V. Derkach, I. Kovalyov немає Math. Nachr англійська 2020 стаття 182
Невироджена зрізана індефінітна проблема моментів Стілт’єса для класу N узагальнених функцій Стілт’єса була розглянута. Для опису множини розв’язків цієї проблеми було застосовано покроковий алгоритм Шура, який розкладає функцію розв’язку в неперервний дріб Стілт’єса. Знайдена явна формула для резольвентної матриці в термінах узагальнених поліномів Стилтьеса.

15 Деркач Володимир Олександрович Coupling of definitizable operators in Krein spaces V. Derkach, C. Trunk немає Nanosystems: Physics, Chemistry, англійська 2017 стаття 175
Розглядаються індефінітні оператори Штурма-Ліувілля, визначені на R, як зчеплення двох напівобмежених симетричних операторів, заданих на позитивній і негативній півосях. У багатьох ситуаціях ці два напівобмежені симетричні оператори мають в деякому сенсі хороші властивості, такі як самосопряжені оператори в Гільбертовому просторі. У даній роботі ми подаємо абстрактний підхід до зчеплення двох (дефінізуємих) самосопряжених операторів. Отримано характеристику для дефінізуємості і регулярності критичних точок. Нарешті, ми вивчаємо типовий клас індефінітних задач Штурма-Ліувілля на R. .

16 Деркач Володимир Олександрович A-regular-A-singular factorizations of generalized J-inner matrix functions, V. Derkach, O. Sukhorukova немає Methods of Funct. Analysis and Topology, англійська 2017 стаття 175
немає

17 Деркач Володимир Олександрович Generalized -generating matrices and Nehari-Takagi problem V. Derkach, E.. Sukhorukova немає Operators & Matrices англійська 2016 стаття 180
У даній роботі розглядається наступна задача Нехарі-Такагі: Дана Ганкелева матриця G і число k. Потрібно знайти матриць-функцію f із класу істотно обмежених матриць-функцій таку, що блочна матриця Ганкеля від'ємних коефіцієнтів Фур'є матриць-функції f відрізняється від G на скінченновимірну матрицю ранга k. При деяких припущеннях встановлено взаємно однозначну відповідність між рішеннями задачі Нехарі-Такагі та рішеннями деякої інтерполяційної задачі Такагі-Сарасона. Показано, що резольвентна матриця задачі Нехарі-Такагі належить до класу так званих узагальнених γ-відтворюючих матриць, які вводяться та вивчаються в даній роботі.

18 Горбань Юлія Сергіївна Existence of entropy solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban Yu. немає Open Math англійська 2017 стаття 155
У статті розглянуто задачу Діріхле для нелінійного еліптичного рівняння другого порядку з анізотропією, виродженням та L правою частиною. Встановлено теорему про існування ентропійного розв’язку досліджуваної задачі

19 Горбань Юлія Сергіївна Entropy solutions of the Dirichlet problem for some nonlinear elliptic degenerate second-order equations Gorban Yuliya, Soloviova Anastasia немає Journal of Math.Physics, Analysis, Geometry англійська 2020 стаття 169
Досліджено існування ентропійного розв’язку задачі Діріхле для модельного ізотропного рівняння з виродженням та правою частиною L

20 Горбань Юлія Сергіївна Узагальнений розв’язок задачі Діріхле для модельного анізотропного вагового рівняння Горбань Ю., Соловйова А. немає Вісник КНУ імені Тараса Шевченка українська 2020 стаття 154
Досліджено розв’язність задачі Діріхле для модельного нелінійного вироджуваного анізотропного еліптичного рівняння другого порядку. Доведено теорему про існування узагальненого розв’язку цієї задачі

21 Шань Марія Олексівна Removability of an isolated singularity for solutions of anisotropic porous medium equation with absorption term Shan M. A. немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2017 стаття 151
Досліджено розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища с абсорбційним членом, для яких отримано поточкові оцінки та достатня умова усунення ізольованих особливостей.

22 Шань Марія Олексівна Removable isolated singularities for solutions of anisotropic porous medium equation Shan M. A. немає Annali di Matematica Pure ed Applicata англійська 2017 стаття 173
В поданій роботі розглядаються невід’ємні розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища, які описують рух рідини, коли електропровідність середовища розрізняється в залежності від напрямку. Для розв’язків отримано поточкові оцінки та умову усунення ізольованих особливостей.

23 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman a priori estimates and the Harnack inequality for quasilinear elliptic and parabolic equations with absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Nonlinear Analysis англійська 2017 стаття 161
В роботі досліджено невід’ємні слабкі розв’язки анізотропного рівняння р-Лапласу з абсорбцією і анізотропного подвійно нелінійного параболічного рівняння з абсорбційним членом. Такі рівняння описують нелінійні фізичні процеси в анізотропних середовищах, для розв’язків цих рівнянь отримано апріорні оцінки типу Келлера-Оссермана та нерівність Харнака зi сталою, що не залежить від розв’язку рівняння

24 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman a priori estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2018 стаття 169
В роботі встановлено оцінки типу Келлера-Оссермана та отримано умову усунення ізольованих особливостей для анізотропного рівняння пористого середовища с абсорбційним членом

25 Шань Марія Олексівна Keller-Osserman estimates and removability result for the anisotropic porous medium equation with gradient absorption term M. A. Shan, I.I. Skrypnik немає Mathematische Nachrichten англійська 2019 стаття 161
В роботі розглянуто невід’ємні розв’язки анізотропного рівняння пористого середовища з градієнтним абсорбційним членом у виродженому та сингулярному випадках. Знайдено універсальний підхід в дослідженнях властивостей розв'язків цього рівняння, який не залежить від значень показників анізотропії, зокрема було отримано оцінки типу Келлера-Оссермана та встановлено умову усунення ізольованих особливостей.

26 Шань Марія Олексівна Апрiорнi оцiнки типу Келлера-Оссермана для двiчi нелiнiйних анiзотропних параболiчних рiвнянь з абсорбцiєю Шань М. О. немає Працi Iнституту прикладної математики i механiки НАН України українська 2018 стаття 169
Отримано поточковi оцiнки зверху для розв’язкiв двiчi нелiнiйних анiзотропних параболiчнихрiвнянь з абсорбцiйним членом, якi вираженi у термiнах вiдстанi до межi. Оцiнки такого типу беруть свiй початок в роботах Дж. Б. Келлера, Р. Оссермана i мають значення для так званих великих розв’язкiв

27 Поповський Юрій Борисович ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Поповський, Ю.Б. немає немає українська 2018 стаття 167
У статті здійснено аналіз педагогічної проблеми підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійного спілкування засобами навчальних тренінгів. Встановлено, що протягом останніх років все більша роль у підготовці економістів відводиться культурі професійного спілкування. Підсумовано результати проведених нами опитувань й резюмовано, що майбутні економісти та менеджери відчувають труднощі у спілкуванні вже під час виробничих практик: вони не завжди можуть чітко висловлювати і відстоювати свою думку, уникати конфліктних ситуацій з колегами чи працівниками, долати психологічні бар’єри міжособистісної взаємодії. Проаналізовано особливості застосування навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин до професійного спілкування

28 Поповський Юрій Борисович ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Поповський, Ю.Б. немає ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ українська 2018 стаття 159
У статті відображено загальну характеристику специфіки за- стосування тренінгових технологій у професійній підготовці май- бутніх фахівців міжнародних економічних відносин. Установлено, що тренінги спрямовані на розвиток у студентів у процесі взаємодії спіль- ного вирішення професійних проблемних ситуацій. Визначено ключові складові навчальних тренінгів, а саме інтерактивні методи навчання. Підсумовано, що в останні роки навчальні тренінги набувають нових форм шляхом використання кейс-методів, дидактичних ігор, іміта- цій, які відрізняються примусовою активізацією мислення (примусова активність). Проаналізовано поняття “пасивні”, “активні” та “ін- терактивні методи” для виявлення специфічних ознак навчальних тренінгів.

29 Поповський Юрій Борисович РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ WEB-РЕСУРСІВ Поповський, Ю.Б. Вацьківська, А.В. Вінниця ПраціXVIII Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів,аспірантів тамолодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,сталеекономічнезростання” українська 2018 стаття 152
В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується зростанням обсягів зовнішньої заборгованості більшості країн світу. Обумовлене це зростання гострою нестачею власних фінансових ресурсів для здійснення внутрішніх інвестицій, необхідністю покриття дефіциту державних бюджетів, не завжди ефективним використанням позик і кредитів, порушенням термінів виконання боргових зобов'язань, а також дисбалансом поточних платіжних балансів. Тому ефективне управління державним зовнішнім боргом і його обслуговування є пріоритетними завданнями фінансової політики держави, важливою умовою стабільності його фінансової системи.

30 Поповський Юрій Борисович The marketing strategy for making optimal managerial Decisions by means of smart analytics Козловський, С.В. Шаульська, Л.В. Буркіна, Н.В. Поповський, Ю.Б. немає Innovative Marketing англійська 2018 стаття 159
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for making optimal managerial solutions by means of smart analytics. Such issues as marketing strategy modeling methods; software products based on the integration of smart analyt- ics; optimal choice of electromobile and others have been considered. The main subject of the article is constructing an optimal decision-making model using a combination of classical statistical and mathematical methods and models, as well as modern infor- mation technologies, including methods of smart analytic

31 Поповський Юрій Борисович КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПИТУВАННЯ Поповський, Ю.Б. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2013 стаття 164
У статті розглянуто питання про використані у дослідженнях компоненти (мотиваційно-цільовий; когнітивний; організаційно-практичний; результативний), критерії (ціннісне ставленням до майбутньої професійної діяльності, рівень оволодіння, засвоєння й оперування студентами фаховою термінологією, наявність у студента інтегрованої сукупності умінь, знань та навичок, опанування студентами навчальних програм з фахових дисциплін) та показники готовності майбутніх економістів до професійної діяльності. Подано їх характеристику

32 Поповський Юрій Борисович ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАДАЧ З ЕКОНОМІКИ Поповський, Ю.Б. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2016 стаття 166
Статтю присвячено дослідженню впровадження інноваційних підходів до розв’язування економічних задач за допомогою інформаційних систем, а саме: застосування комп’ютерних навчальних програм з графічним інтерфейсом, які позначають економічні процеси та їхні властивості у вигляді структурних схем. Розглядається ефективність якості отримання знань, графічно-текстового мислення при розв’язанні економічних задач. Робиться висновок про вплив на сучасному етапі інформаційних технологій на усі елементи навчального процесу, закріплення отриманих знань, розуміння економічних процесів, дослідження впливу вхідних даних до проміжних та поточних

33 Поповський Юрій Борисович АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Поповський, Ю.Б. немає  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ українська 2016 стаття 153
У статті розглянуто основні чинники виникнення та впровадження інновацій у навчальному закладі та діючих підприємствах. Визначено чинники інноваційного розвитку навчального закладу та розглянуто перелік компетенцій для досягнення конкурентоспроможності студентами освітнього закладу на ринку праці. Виокремлено категорії інновацій дослідниками та науковцями, визначено базові характеристики побудови інноваційного розвитку. За даними категоріями розглянуто класифікаційні ознаки інновацій технічних, економічних, організаційноюридичних у навчальних закладах та діючих підприємствах

34 Поповський Юрій Борисович КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Поповський, Ю.Б. немає Молодий вчений українська 2015 стаття 156
У статті розглядаються питання впровадження критеріїв ефективності застосування Smart-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів. Визначено ряд критеріїв, які позитивно впливають на розвиток професійно-спрямованої мотивації майбутніх економістів, оптимізують процес оцінювання. Забезпечують готовність викладачів до застосування автоматизованої систем

35 Сидорова Антоніна Василівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Сидорова А. В. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 163
немає

36 Сидорова Антоніна Василівна Статистический анализ туризма на основе въездного и выездного туристических потоков Сидорова А. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 173
немає

37 Сидорова Антоніна Василівна Статистичне забезпечення управління змінами на підприємствах великого бізнесу Сидорова А.В., Глущенко А.М. Вінниця немає українська 2017 монографія 180
немає

38 Сидорова Антоніна Василівна Аналіз соціально-економічного потенціалу міста Вінниця як передумова реалізації стратегії розвитку Шаульська Л.В., Сидорова А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 162
немає

39 Сидорова Антоніна Василівна Зовнішній борг України: оцінювання, моделювання та прогнозування Сидорова А. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 167
немає

40 Сидорова Антоніна Василівна Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів Сидорова А. В. немає Статистика України українська 2018 стаття 178
немає

41 Сидорова Антоніна Василівна Оцінювання кадрового потенціалу підприємств на основі компетентнісного підходу Сидорова А.В. Гонтюк В.А немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 174
немає

42 Сидорова Антоніна Василівна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА Сидорова, А.В. Буркіна, Н.В. Біленко, Д.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 171
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретикометодологічні засади і прикладні аспекти бізнес-аналітики. Зміст включає статистичні методи економічної аналітики, методи бізнес-аналітики й оцінку ризиків у діяльності суб’єктів господарювання, основи програмування статистичних методів аналізу й моделей в R-середовищі. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, наукових працівників, роботодавців, усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналітики у різних сферах професійної діяльності

43 Сидорова Антоніна Василівна Особливості послуг вищої освіти в новій економіці Сидорова, А.В. Кобідзе, Н.Н. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 162
У статті розглянуто сутність і значення освітніх послуг на сучасному етапі розвитку економіки, яку називають новою. Розкрито сутність освітньої послуги, її значні відмінності в порівнянні з іншими послугами в контексті нової економіки, яка характеризується переважанням знань, інформаційних технологій, нових бізнес-процесів, соціальних ініціатив над матеріальними активами. Визначено особливості освітніх послуг з точки зору змісту послуги, стандартів вищої освіти, спрямованості навчання, змісту програм, формування навчальних планів, суб’єктів навчального процесу, здатності до накопичення знань, умінь, навиків, співвідношення місця та часу виробництва й споживання освітніх послуг, ставлення до споживача, тривалості терміну надання послу

44 Христіановський Вадим Володиирович Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб’єктами системи управління промисловим підприємством Христіановський В.В. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2020 стаття 152
В роботі розглядається новий підхід до рішення проблеми побудови моделей взаємодії суб’єктів управлінської структури в вигляді задачі оптимізації якості їх інформаційних відносин. Модель будується з урахуванням якісних закономірностей, тенденцій та правдоподібних гіпотез, які часто використовуються в моделях «м’якого моделювання». Це дозволяє побудувати більш просту модель, але таку, яка відтіняє ключові моменти інформаційного взаємозв’язку між суб’єктами управлінської структури

45 Христіановський Вадим Володиирович Модель координації інформаційних потоків для розрахунку командного ефекту управлінської структури Христіановський В.В., Щербина В.П. немає Вісник Хмельницького національного університету українська 2019 стаття 162
Розглядається задача координації інформаційних потоків, які виникають в системах організаційного управління. Під координацією розуміється проблема забезпечення всіх суб'єктів управління достатньою кількістю і якістю інформації, необхідної для прийняття рішень, що дозволяє досягти загального бажаного результату. Модель координації інформації для прийняття рішень являє собою трирівневу систему управління, якій притаманні основні характеристики багаторівневих ієрархічних систем

46 Христіановський Вадим Володиирович Математична модель впливу побутових відходів на економічну ситуацію в регіоні України Христіановський В.В., Щербина В.П. Київ Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф українська 2018 стаття 166
З підвищенням рівня добробуту населення та розвитку країни дедалі гостріше постає проблема утилізації різноманітних відходів. В Україні в організації утилізації відходів переважає метод їх складування, розрахований на поступове поглинання сміття зовнішнім середовищем. В зв’язку з невирішеними питаннями переробки побутових відходів Україна знаходиться на межі екологічної катастрофи. Це питання являється злободенним і в наш час. Побудова математичних моделей по цій проблемі дозволить збільшити і покращити інформацію для опису екологічної ситуації в районі

47 Христіановський Вадим Володиирович Еволюційна модель взаємозвязку інформаійних потоків в колективі працівників фірми Христіановський В.В. немає Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2018 стаття 160
У роботі пропонується новий підхід до аналізу обміну інформаційними потоками в колективі працівників під час функціонування промислових підприємств. Для цього використовуються методи «м'якого моделювання», які знаходять широке застосування в сучасних соціологічних дослідженнях. У методах «м'якого моделювання» моделі будуються з урахуванням якісних закономірностей, тенденцій і висловлених правдоподібних гіпотез. Такий підхід дозволяє побудувати більш просту модель, але таку, яка відображає ключові моменти досліджуваного явища

48 Кудрич Юлія Сергіївна ПОТОЧКОВІ ОЦІНКИ СЛАБКИХ РОЗВ’ЯЗКІВ КВАЗІЛІНІЙНИХ ЕЛІПТИЧНИХ РІВНЯНЬ ДИВЕРГЕНТНОГО ВИДУ З НЕСТАНДАРТНИМИ УМОВАМИ ЗРОСТУ ТА МОЛОДШИМИ ЧЛЕНАМИ Кудрич Ю.С., Акопян С. немає немає українська 2019 стаття 164
В роботі розглядається квазілінійне еліптичне рівняння дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшою частиною. Доведено основний результат роботи: нерівність Гарнака для слабких розв’язків квазілінійних рівнянь дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшими членами.

49 Наумова Марина Анатоліївна ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 162
Метою статті є аналіз впливу глобальних викликів та пов’язаних з ними ризиків на світовий та національний ринок праці, визначення відповідних напрямів політики держави та економічних умов для його ефективного функціонування в період макроекономічної нестабільності

50 Наумова Марина Анатоліївна Ринок праці та система освіти України: проблеми взаємодії Наумова М.А. немає Бізнес-навігатор українська 2019 стаття 149
У статті проведено ретроспективний аналіз системи освіти у розрізі кількості аспірантів, докторантів, випускників закладів вищої освіти, їх розподілу за галузями знань. Висвітлені основні проблеми, пов’язані з з диспропорціями у функціонуванні ринку праці і ринку освітніх послуг. Здійснено математичне моделювання результативності функціонування ринку освітніх послуг

51 Наумова Марина Анатоліївна МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Наумова М.А. немає Evropský časopis ekonomiky a managementu українська 2020 стаття 154
У роботі представлена класифікація існуючих підходів до побудови моделей та прогнозів економічних процесів, сфери їх застосування. Виділено методи, які мають теоретичне підґрунтя для більш коректного опису соціально-економічної нестабільності та методи, які можуть застосовуватись лише частково

52 Наумова Марина Анатоліївна Гендерна сегрегація заробітної плати в Україні Наумова М.А. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 157
У статті проведено дослідження факторів диференціації заробітної плати жінок і чоловіків з урахуванням існуючих підходів. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків України на чотири квартали

53 Наумова Марина Анатоліївна Статистичне оцінювання стану і розвитку ринку праці: аналіз світового досвіду Наумова М.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 145
У статті систематизовано основні методологічні підходи до вимірювання ринку праці, його сегментів та аспектів впливу на суміжні показники і інші ринки, які є актуальними, поширеними і такими, що відповідають моделі економіки ХХІ століття: Індекс глобальної конкурентоспроможності, Індекс глобального людського капіталу, Індекс робочої сили, The Hays Global Skills Index тощо

54 Буркіна Наталя Валеріївна ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ У ВИТРАТАХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ Антоніна Сидорова, Наталя Буркіна, Тарас Фурман немає ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. українська 2020 тези 172
У системі показників рівня та якості життя населення країн витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг, а також структурні зрушення в їх складі займають головне місце. Тому підвищення рівня життя населення, покращення структури витрат домогосподарств, підвищення доходів визначають успішність соціальної політики держави. Яскравий приклад зростання економіки, досягнення соціальних стандартів, починаючи з 1990 р. демонструє Польща, з якою за деякими параметрами можна порівняти Україну

55 Буркіна Наталя Валеріївна CUSTOMER CLASSIFICATION AND DECISION MAKING IN THE DIGITAL ECONOMY BASED ON SCORING MODELS Ruslan Lavrov, Natalia Burkina, Yurii Popovskyi, Serhii Vitvitskyi, Oleksandr Korniichuk, Serhii Kozlovskyi немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 185
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial decision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features

56 Буркіна Наталя Валеріївна Regional Differentiation for Life Quality of the Population in Ukraine Under Innovative Growth Natalia Burkina, Taras Furman, Janusz Soboń, Kostiantyn Sapun немає Financial Internet Quarterly англійська 2020 стаття 185
The article focuses on the analysis of economic growth of Ukraine and its regions, using the proposed by the authors indicators of quality and indicators of the population living standards under innovation growth. The main purpose of the research is developing a method of multi-factor assessment and regional classification of population`s life quality. Moving to the results literature review showed that many approaches to assessing the quality of life of the population have been developed in the statistical theory and practice. However, still, there are many discussions about the question of a single aggregate indicator of living standards and the methodology of regional differentiation by this criterion. So, it has not been found a rational way to combine indicators of the level and quality of life to obtain a comprehensive index that reflects objectively, reliably and verifiable the population`s level and quality of life

57 Буркіна Наталя Валеріївна Компаративний аналіз витрат доогосподарств Польщі та України А.В Сидорова, Н.В Буркіна, Т.Ю Фурман немає Problems of Economy українська 2020 стаття 182
Метою статті є дослідження подібностей і відмінностей у витратах домогосподарств України та Польщі за допомогою методології компаративного аналізу. Україна і Польща подібні за багатьма критеріями, але структура витрат домогосподарств суттєво відрізняється. Виявлено, що структура витрат домогосподарств обох країн є сталою, в обох структурах простежується найбільша частка витрат на базові потреби домогосподарств (в Україні–продукти харчування та безалкогольні напої, а також витрати на житло і комунальні послуги; в Польщі–витрати на житло і комунальні послуги, а також на продукти харчування та безалкогольні напої). Доведено, що структура витрат залежить не тільки від доходів, дотримання соціальних стандартів і гарантій, але суттєво залежить від зміни базових витрат

58 Буркіна Наталя Валеріївна INFLUENCE OF BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS USE ON UKRAINIAN BUSINESS N.V Burkina немає Формирование рыночных отношений в Украине англійська 2020 стаття 170
Метою даної статті є систематизація як класичних, так і сучасних методів аналізу даних, які можна застосувати в різних економічних сферах з метою поліпшення показників ведення бізнесу. У статті були поставлені і вирішені наступні завдання: пошук ролі і місця великих даних для бізнесу; виявлення методології застосування науки Data science до ведення українського бізнесу в Україні; систематизація методів аналізу даних і з’ясування особливостей їх адаптації до українського бізнесу.

59 Буркіна Наталя Валеріївна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА Сидорова, А.В. Буркіна, Н.В. Біленко, Д.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 166
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретикометодологічні засади і прикладні аспекти бізнес-аналітики. Зміст включає статистичні методи економічної аналітики, методи бізнес-аналітики й оцінку ризиків у діяльності суб’єктів господарювання, основи програмування статистичних методів аналізу й моделей в R-середовищі. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, наукових працівників, роботодавців, усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналітики у різних сферах професійної діяльності

60 Буркіна Наталя Валеріївна The marketing strategy for making optimal managerial Decisions by means of smart analytics Козловський, С.В. Шаульська, Л.В. Буркіна, Н.В. Поповський, Ю.Б. немає немає українська 2018 стаття 165
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for making optimal managerial solutions by means of smart analytics. Such issues as marketing strategy modeling methods; software products based on the integration of smart analyt- ics; optimal choice of electromobile and others have been considered. The main subject of the article is constructing an optimal decision-making model using a combination of classical statistical and mathematical methods and models, as well as modern infor- mation technologies, including methods of smart analytics. The conceptual scheme of the effective marketing management has been created according to the structural com- ponents: information, statistical, mathematical, analytical and technological, etc. The structure and main features of every component have been considered in detail.

61 Сивицька Інга Геннадіївна Моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту Д.В Біленко, І.Г Сивицька, Д.Г Теленкова немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2018 стаття 158
Розглянуто наявні методи оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи, визначено їх недоліки та переваги. На основі аналізу недоліків наявних методів сформульовано вимоги до моделі оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Запропоновано методику моделювання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку за допомогою методу штучного інтелекту, що полягає у виокремленні та аналізі великої кількості неструктурованої інформації з використанням статистичних та математичних методів для отримання нових, структурованих даних щодо кредитоспроможності клієнтів банку

62 Сивицька Інга Геннадіївна Формалізація процедур в системі публічних закупівель ProZorro Кравченко В.М., Сивицька І.Г., Теленкова Д.Г. немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 158
Стаття присвячена питанням вдосконалення процедур публічних закупівель на підставі застосування системного аналізу та процесного підходу. В якості інструмента формалізації обрано метод графічного моделювання. Проведено декомпозицію та формалізацію процесу участі у відкритих торгах (в нотації «Процедура»); охарактеризовано особливості етапу розгляду тендерних пропозицій учасників згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»; розроблено графічну модель процесу кваліфікації учасників відкритих торгів в нотації BPMN.

63 Сивицька Інга Геннадіївна Інтернаціоналізація освітньої програми «Бізнес-аналітика» Донецького національного університету імені Василя Стуса Д.В Біленко, І.Г Сивицька немає Наука, освіта, суспільство: реалії, виклики, перспективи: зб. матеріалів конференції українська 2019 тези 153
На прикладі модернізації освітньої програми «Бізнес-аналітика» в роботі розглядаються можливості інтернаціоналізації вищої освіти як інструмента приведення освітніх послуг до світових вимог як міжнародного ринку праці, так і європейських стандартів вищої освіти

64 Сивицька Інга Геннадіївна Регламентація процедур як інструмент зниження корупційних ризиків в системі публічних закупівель І.Г. Сивицька, ВМ. Кравченко немає Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2019 тези 157
Обґрунтовано використання формалізації процедур за допомогою інструментів графічного моделювання з метою єдиного сприйняття і однозначного розуміння процедур системи публічних закупівель з точок зору різних його учасників. Наведено приклад алгоритмізації дій замовників та учасників, що підвищує прозорість, передбачуваність та керованість відповідних процесів

65 Сивицька Інга Геннадіївна Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом І.Г. Сивицька, А.В.Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 152
У статті обумовлено значимість мотивації персоналу як головного важеля управління персоналом; проведено аналіз різних підходів сучасних наукових шкіл до стратегічного управління мотивацією персоналу; уточнено поняття мотиваційної стратегії як довгострокової програми дій по реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу підприємства; розроблено структурно-логічну схему стратегічного управління мотивацією персоналу

66 Сивицька Інга Геннадіївна Формування системи персоніфікованого навчання в управлінні розвитком клієнтоорієнтованості персоналу І.Г. Сивицька, А.В.Синиченко немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 152
Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи підвищення кваліфікації персоналу в області клієнтоорієнтованості, яка є невід’ємною частиною розвитку самих підприємств та підвищення якості послуг, які вони надають. Основу системи складають освітні процеси, спрямовані на підготовку працівника до професійної діяльності через оволодіння знаннями, навичками та вміннями, необхідними для виконання роботи, яка передбачається конкретною посадою й робочим місцем. Обґрунтовано необхідність та охарактеризовано особливості персоніфікованого підходу до розробки програм навчання персоналу

67 Гончарук Наталія Сергіївна Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу Гончарук Н.С., Наумова М.А. Одеса Научные исследования в условиях глобализации современного мира українська 2020 монографія 165
В роботі представлені результати дослідження впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Європейського Союзу, а саме на зайнятість та ВВП країн. Для дослідження було обрано 27 країн Євросоюзу та основні показники діджиталізації, ринку праці та ВВП. Методом початкового дослідження було обрано метод багатовимірного статистичного аналізу ― кластерний аналіз, який полягає в розбитті сукупності об’єктів на однорідні групи, або кластери, які не перетинаються

68 Гончарук Наталія Сергіївна Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів Гончарук Н.С., Мокін Б.І., Мокіна Ю.А. Вінниця немає українська 2015 монографія 163
Запропоновано для дослідження процесів функціонування закладів вищої освіти використовувати системний підхід як ідеологію і системний аналіз як метод та визначено усі складові цих процесів на перших двох етапах застосування методу, в результаті чого заклад вищої освіти виділено з навколишнього середовища як об’єкт дослідження і сформовано усі точки, в яких цей об’єкт дослідження здійснює контакти з навколишнім середовищем, та конкретизовані як усі 15 впливів навколишнього середовища на об’єкт дослідження так і усі 12 впливів об’єкта дослідження на навколишнє середовище

69 Гончарук Наталія Сергіївна Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці Гончарук Н.С., Наумова М.А. немає Підприємництво та інновації українська 2020 стаття 155
У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки

70 Гончарук Наталія Сергіївна Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки» українська 2020 стаття 181
В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни.

71 Гончарук Наталія Сергіївна Cистемно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Причорноморські економічні студії українська 2020 стаття 162
У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку.

72 Гончарук Наталія Сергіївна Роль освіти та науки у розвитку національної економіки України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 158 no file
У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні

73 Гончарук Наталія Сергіївна Прогнозування економічного розвитку України Гончарук Н.С., Наумова М.А немає Економічний простір українська 2020 стаття 164
В статті проведено аналіз динаміки загального обсягу виробництва України за 2012-2019 роки. Показано, що починаючи з 2015 року відбувається зростання економіки України та її вихід з рецесії. Проведено порівняння динаміки щорічного зростання ВВП нашої країни з сусідніми країнами. Наведено позиції України у рейтингу ВВП на душу населення з 2015 по 2019 рр., проведено аналіз структури наповнення валового внутрішнього продукту України у 2019 році. Побудовано системно-динамічну модель за допомогою пакету імітаційного моделювання «Powersim», яка відображає взаємозв’язки між основними макроекономічними показниками та рівнем ВВП

74 Сивицька Інга Геннадіївна МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ» Сивицька І.Г. Вінниця немає українська 2019 метод. рек. 165
Методичні рекомендації містять 9 лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в юридичній практиці». Подано основний навчальний матеріал, наведено порядок виконання лабораторних робіт, запропоновано контрольні питання для самоперевірки. Виконання лабораторних робіт дозволяє розширити і закріпити лекційний матеріал, одержати основні навички роботи з MS Word та MS Excel. Рекомендовано для студентів спеціальності 081 «Право» всіх форм навчання

75 Фурман Тарас Юрійович ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ У ВИТРАТАХ ДОМОГОСПОДАРСТВ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ Антоніна Сидорова, Наталя Буркіна, Тарас Фурман немає ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. українська 2020 тези 169
У системі показників рівня та якості життя населення країн витрати домогосподарств на придбання товарів і послуг, а також структурні зрушення в їх складі займають головне місце. Тому підвищення рівня життя населення, покращення структури витрат домогосподарств, підвищення доходів визначають успішність соціальної політики держави. Яскравий приклад зростання економіки, досягнення соціальних стандартів, починаючи з 1990 р. демонструє Польща, з якою за деякими параметрами можна порівняти Україну. Це стосується чисельності населення, близького менталітету людей, причетності обох країн певний час до Східного блоку та ін.

76 Фурман Тарас Юрійович Regional Differentiation for Life Quality of the Population in Ukraine Under Innovative Growth Natalia Burkina, Taras Furman, Janusz Soboń, Kostiantyn Sapun немає Financial Internet Quarterly англійська 2020 стаття 161
The article focuses on the analysis of economic growth of Ukraine and its regions, using the proposed by the authors indicators of quality and indicators of the population living standards under innovation growth. The main purpose of the research is developing a method of multi-factor assessment and regional classification of population`s life quality. Moving to the results literature review showed that many approaches to assessing the quality of life of the population have been developed in the statistical theory and practice. However, still, there are many discussions about the question of a single aggregate indicator of living standards and the methodology of regional differentiation by this criterion

77 Фурман Тарас Юрійович Компаративний аналіз витрат домогосподарств Польщі та України А.В Сидорова, Н.В Буркіна, Т.Ю Фурман немає Problems of Economy українська 2020 стаття 169
Метою статті є дослідження подібностей і відмінностей у витратах домогосподарств України та Польщі за допомогою методології компаративного аналізу. Україна і Польща подібні за багатьма критеріями, але структура витрат домогосподарств суттєво відрізняється. Виявлено, що структура витрат домогосподарств обох країн є сталою, в обох структурах простежується найбільша частка витрат на базові потреби домогосподарств (в Україні–продукти харчування та безалкогольні напої, а також витрати на житло і комунальні послуги; в Польщі–витрати на житло і комунальні послуги, а також на продукти харчування та безалкогольні напої). Доведено, що структура витрат залежить не тільки від доходів, дотримання соціальних стандартів і гарантій, але суттєво залежить від зміни базових витрат

78 Гевлич Іван Геннадійович Використання вудиту як напрямок підвищення ефективності малого бізнесу Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Финансы, учет, банки українська 2016 стаття 148
В умовах існуючої економічної кризи вітчизняні суб’єкти господарювання намагаються оптимізувати витрати. У випадку невеликих підприємств це проявляється у намаганнях скоротити, перш за все, невиробничі витрати. У цьому сенсі багатьом підприємцям витрати на організацію контролю можуть здатися зайвими, а доцільність залучення експертів для проведення фінансової діагностики бізнесу навіть не розглядається. Численні сучасні дослідники проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних малих підприємств також не вважають за можливе розглядати контрольні процедури як засіб оптимізації діяльності підприємств малого бізнесу, що робить тему дослідження актуальною та такою, що має практичну значущість. У роботі розглянуто критерії ідентифікації суб’єктів малого підприємництва за національним законодавством, роль малих підприємств у національній економіці України, напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, спрощення складу фінансової звітності

79 Гевлич Іван Геннадійович Базовий дохід в контексті вирішення проблем соціального захисту населення України Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 136
Метою роботи є розгляд концепції базового доходу в Україні в якості інструмента соціального захисту населення з точки зору сутності, можливості, економічної доцільності. У роботі досліджена сутність такої концепції в історичному аспекті, зроблений критичний аналіз аргументів на захист її впровадження, ідентифіковані основні проблеми практичної реалізації у національних умовах. При цьому залучені дані соціологічних опитувань, статистичні викладки стосовно впровадження ідеї базового доходу у світовій та європейській практиці. Ідентифіковані перешкоди при спробі обрахування економічного ефекту застосування вказаної концепції в Україні, вказані шляхи їх подолання та напрями подальших досліджень.

80 Гевлич Іван Геннадійович Використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2019 стаття 133
Існування в конкурентному середовищі вимагає від менеджерів підприємства зосередження уваги на проблемі прийняття оптимальних управлінських рішень. Метою роботи є дослідження можливості використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством з точки зору підвищення його ефективності. У роботі надана характеристика підсистем підприємства за стадіями життєвого циклу, ідентифіковані можливості та загрози, що виникають в процесі функціонування. За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальших пошуків

81 Гевлич Іван Геннадійович Аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства в рамках санаційного аудиту Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Інфраструктура ринку українська 2017 стаття 136
У статті розглянуто нормативне регулювання та процес ліквідації вітчизняного підприємства. Проаналізована класифікація етапів санаційного аудиту у роботах вітчизняних науковців, запропонована авторська класифікація. Розглянута сутність процесу санаційного аудиту. Виділені особливості мети та завдань аудиту процесів ліквідації та банкрутства. Запропоновано введення обов’язкового аудиту при санації та ліквідації підприємства, залучення стратегічної діагностики при санаційному аудиті

82 Гевлич Іван Геннадійович Державна підтримка вітчизняного малого бізнесу: стан та перспективи Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка та суспільство українська 2017 стаття 142
Стаття присвячена аналізу стану державної підтримки вітчизняного сектору малого підприємництва. Визначено необхідність та доцільність такої підтримки, основні її напрями та ступінь їх реалізації в умовах сьогодення. Сформульовано висновки та запропоновано напрями вирішення ідентифікованих проблем. Визначено напрями подальших досліджень

83 Гевлич Іван Геннадійович Досвід практичної реалізації концепції базового доходу Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2020 стаття 156
Концепція базового доходу є ідеєю, яку розвивають філософи, економісти, політики. Численні локальні експерименти із впровадження часткового базового доходу відбувалися у різних країнах світу. Але при цьому теоретичні пошуки та практичні експерименти здійснювалися відокремлено, без розгляду доцільності останніх та узагальнення їхніх результатів. Однак з точки зору перспектив практичного впровадження ідеї безумовного базового доходу у світі найцікавішим якраз є підтвердження чи спростування теоретичних досліджень емпіричним шляхом. Метою статті є узагальнення результатів експериментів із впровадження концепції базового доходу з точки зору подальшого розвитку теоретичних досліджень у цій галузі. У роботі докладно розглянуті умови проведення, методика найбільш масових пілотів із впровадження базового доходу у США (Нью-Джерсі, Пенсильванія, Північна Кароліна, Айова, Сіетл, Денвер, Індіана), Канаді (Манітоба), Намібії (Отживеро-Омітара), Уганді, Індії (Maдх’я-Прадеш), Фінляндії та узагальнен

84 Гевлич Іван Геннадійович Методи аудиту: міжнародне та національне трактування Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Modern Economics українська 2017 стаття 144
Розуміння сутності методів аудиту дозволяє якісно надавати аудиторські послуги, оптимізувати комунікацію аудитора та підприємства-клієнта, підвищити якість управлінських рішень, прийнятих на основі аудиторського висновку. Порівняння методів аудиту у вітчизняній і міжнародній практиці є цікавим з точки зору удосконалення вітчизняної облікової системи та таким, що має практичну значущість. У роботі наданий порівняльний аналіз переліку та суті методів перевірки за міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, у вітчизняній практиці бухгалтерської експертизи, державного фінансового аудиту, вітчизняних дослідженнях. Зроблені висновки, визначені напрями подальших досліджень

85 Гевлич Іван Геннадійович Державна підтримка малого бізнесу: реалії сьогодення Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2017 стаття 133
немає

86 Гевлич Іван Геннадійович Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку українська 2012 стаття 154
Відсутність досліджень галузевих особливостей облікової політики перешкоджає ефективному її застосуванню як інструмента оптимізації бухгалтерського обліку. У статті розглянуто засади регулювання вітчизняного обліку: рівні, суб’єкти, основні завдання та засоби їх виконання. Такий підхід дозволив авторам ідентифікувати три рівні облікової політики: державна, регіональна (галузева), суб’єкта господарювання. Роз’яснення сутності та основних функцій облікової політики будівельного підприємства обґрунтувало її виокремлення як інструмента внутрішньої регламентації облікового циклу. Запропоновано урахування особливостей суб’єкта господарювання в процесі формалізації облікової політики, розглянуто склад і характеристику основних різновидів організаційно-розпорядчої документації. Результати проілюстровані деталізованою структурою Положення про облікову політику будівельного підприємства. Намічені перспективи подальших досліджень процесу вибору та формалізації облікової політики.

87 Гевлич Іван Геннадійович Перспективи суверенного дефолту в контексті наслідків сучасної фінансової кризи в Україні Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, українська 2015 стаття 159
Теоретичне осмислення сутності наявної вітчизняної кризи, її причин та наслідків здатне надати інструментарій для розробки дієвих заходів із нейтралізації кризових явищ. Метою статті є дослідження поняття суверенного дефолту як наслідку фінансової кризи з точки зору його неминучості, імовірності та впливу на національну економіку. Для досягнення поставленої мети була розглянута сутність фінансової кризи в рамках причинно-наслідкового ланцюжку, на основі історичної ретроспективи досліджено поняття суверенного дефолту в аспекті передумов та наслідків, проаналізовано поточне економічне становище України з точки зору імовірності дефолту, надані прогнози щодо подальшого сценарію дій. За результатами сформовано висновки та визначені напрями подальших досліджень

88 Гевлич Іван Геннадійович Наявні результати та перспективи подальшого реформування вітчизняного бюджетного обліку Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Финансы, учет, банки українська 2014 стаття 145
Існуючі проблеми функціонування вітчизняного державного сектору обумовили пошук дієвих інструментів підвищення його ефективності, у тому числі за рахунок оптимізації облікової системи. Метою дослідження є оцінка наявних результатів реформування бухгалтерського обліку у бюджетній сфері з точки зору ідентифікації проблем та пошуку напрямів їх вирішення. В рамках дослідження проаналізовано сучасний стан облікової підсистеми державного сектора України і напрямів її оптимізації в рамках Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 рр., перелік та зміст національних і міжнародних стандартів обліку в державному секторі. За результатами дослідження ідентифіковані проблеми сучасного етапу процесу реформування вітчизняного бюджетного обліку та запропоновані шляхи їх вирішення

89 Гевлич Іван Геннадійович Економічний зміст заборгованості перед постачальниками та підрядниками в рамках прийняття управлінських рішень Гевлич, І.Г. Бабій, А.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 137
В роботі наданий критичний аналіз праць вітчизняних науковців щодо досліджень кредиторської заборгованості та здійснено порівняльний аналіз національних і міжнародних регламентів щодо її обліку. За результатами дослідження ідентифікована проблема відсутності єдиного трактування поняття кредиторської заборгованості у вітчизняних облікових регламентах як фактор, що утруднює ефективне управління розрахунками із постачальниками та підрядниками. Також виявлені такі проблемні моменти управління кредиторською заборгованістю: відсутність окремого нормативно-правового акту регулювання обліку кредиторської заборгованості в Україні, розбіжності у трактуванні термінів, визнанні, класифікації, оцінці заборгованості у вітчизняних та міжнародних облікових стандартах. Для вирішення ідентифікованих проблем запропоновано застосування міжнародних стандартів в якості обов’язкових для всіх суб’єктів господарювання в Україні. Напрямом подальших досліджень визначено пошук шляхів вдосконалення процесу управлі

90 Гевлич Іван Геннадійович Фінансова та управлінська звітність вітчизняних підприємств Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 144
За результатами проведеного критичного аналізу дефініції «управлінська звітність» у науковій дискусії виявлені ракурси дослідження даного поняття, запропоноване авторське трактування та ідентифіковані характерні визначальні риси (особливості) видів звітності, що можуть доповнюватися і деталізуватися виходячи із поставлених перед менеджментом завдань. Дані риси (маркери) використані для характеристики фінансової та управлінської звітності вітчизняних суб’єктів господарювання. Застосування зазначених маркерів здатне підвищити якість процесу розробки та використання управлінської звітності за рахунок зняття невластивих даній звітності функцій. У роботі також узагальнені рекомендації Міністерства фінансів України щодо структури та змісту звіту про управління, надана його характеристика щодо відношення до видів звітності. За результатами дослідження зроблені висновки, визначені напрями подальших пошуків.

91 Гевлич Іван Геннадійович Використання ЕОМ при вирішенні логістичних задач будівельного підприємства Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА українська 2011 стаття 152
Застосування моделі Вільсона для визначення оптимального рівня запасів на практиці наразі є утрудненим для невеликих підприємств та неефективним у ряді реальних бізнес-процесів через значні обмеження при використанні. У статті наведені приклади розробки залежностей оптимального розміру запасів підприємства з урахуванням особливостей технології їх переробки. Останнє дозволило задіяти такий напрям оптимізації матеріальних витрат, як використання ЕОМ для обчислення необхідних параметрів критичного обсягу виробничих запасів. Розроблена авторами програма може бути задіяна як при одиночних, так і при регулярних замовленнях споживачів, а також враховує фонове навантаження, тобто наявність поточних замовлень на виробництво продукції. Крім того, враховуються поточний календар робочого часу, трудомісткість різних типів продукції, що виготовляють на тому ж самому обладнанні, час технологічних та інших простоїв. Оброблені результати можуть використовуватися для оцінки ефективності діючої стратегії

92 Гевлич Іван Геннадійович Чисельне моделювання розсіювання забруднень від застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2016 стаття 149
Сьогодні в умовах існуючої енергетичної кризи в Україні та кризи ЖКГ нагальним стало питання масової відмови споживачів від послуг із централізованого забезпечення теплом, в той же час також відсутні системні дослідження щодо переваг та недоліків подібної відмови. Метою роботи є дослідження екологічного ефекту застосування систем індивідуального опалення в межах існуючої багатоповерхової забудови із використанням чисельного моделювання розсіювання забруднень, які переносяться повітряним потоком. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень

93 Гевлич Іван Геннадійович Сучасні тенденції вітчизняної вищої освіти Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає немає українська 2019 стаття 134
В Україні наразі спостерігається криза галузі вищої освіти, пов’язана, зокрема, із невідповідністю рівня освіти у вітчизняних та кращих світових вишах. Тому дослідження сучасних освітніх тенденцій з точки зору їх застосування в Україні є важливим теоретичним та практичним завданням. У роботі досліджені такі освітні тенденції, як lifelong learning, дуальність, смарт-освіта, формування soft skills за допомогою on-line-курсів, визначені напрями подальших досліджень

94 Гевлич Іван Геннадійович Використання IT-технологій у моніторингу поверхневих вод Гевлич, Т.І. Гевлич, І.Г. немає немає українська 2020 стаття 135
немає

95 Гевлич Іван Геннадійович Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту Гевлич, І.Г. Моцаренко, О.О. немає Фінанси, обік, банки українська 2017 стаття 136
Метою дослідження є розгляд перспектив імплементації міжнародної регламентації екологічного аудиту з точки зору євроінтеграції України. За результатами дослідження запропоноване структурування системи нормативного регулювання екологічної безпеки в Україні. Дана детальна характеристика діючих міжнародних стандартів екологічного аудиту та їх порівняльний аналіз. Зроблені висновки щодо перспектив імплементації міжнародних ековимог у вітчизняну нормативну систему, їхній вплив на систему менеджменту та фінансові результати конкретного підприємства. Визначені напрями подальших досліджень

96 Гевлич Іван Геннадійович Чисельне моделювання розсіювання забруднень в приземному шарі багатоповерхової забудови Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає СУЧАСНЕ ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО українська 2011 стаття 147
При дослідженні забруднення територій забудови найбільш ефективним методом є чисельне моделювання за допомогою ЕОМ. Розроблені чисельний алгоритм і програма дозволяють за геометричними параметрами забудови обчислювати її вихрову схему; розраховувати векторні поля швидкостей вітрового потоку в різних перетинах; визначати траєкторії переміщення забруднень від їх джерел у нестаціонарному режимі за часом; розраховувати дифузію забруднень від траєкторій їх переміщення; визначати концентрацію забруднень на території замкнутої забудови; будувати лінії рівних концентрацій у різних перетинах; отримувати інформацію в зручному для використання вигляді, масштабі. У роботі здійснено чисельне моделювання розсіювання забруднень, що переносяться повітряним потоком, з метою визначення впливу захисних екранів різної форми на зменшення забруднень дворових просторів. Розроблено рекомендації щодо зменшення забруднень селітебної зони багатоповерхової забудови замкнутого типу на етапі проектування та у рамка

97 Гевлич Іван Геннадійович Компетентісний підхід при підготовці сучасного будівельника Гевлич, І.Г. Гевлич, Т.І. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2018 стаття 130
Сучасний стан розвитку економіки України викликає необхідність підготовки фахівців, які володіють системою професійних теоретичних знань та практичних навичок, що задовольняють вітчизняним та міжнародним вимогам. Метою роботи є дослідження напрямів та інструментів реалізації компетентнісного підходу при підготовці інженера-будівельника. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновані шляхи покращення процесу підготовки бакалаврів за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, намічені перспективи подальших досліджень.

98 Гевлич Іван Геннадійович Численное моделирование движения воздуха в замкнутой застройке с ветрозащитными экранами Гевлич, І.Г. Тимофєєв, М.В. немає Містобудування та територіальне планування українська 2011 стаття 137
Чисельне моделювання руху повітря в забудові з вітрозахисними екранами. За допомогою чисельного моделювання повітряного потоку в селітебній зоні вивчено вплив вітрозахисних екранів забудови на рух повітря в приземній зоні дворових просторів. Результати проведених експериментів дозволили довести ефективність вітрозахисних екранів різної конфігурації в створенні комфортних умов перебування жителів в зонах відпочинку замкненої багатоповерхової житлової забудови.

99 Гевлич Іван Геннадійович План BEPS в Україні: сучасний стан та перспективи імплементації Гевлич, І.Г. Калачик, А.В. немає немає українська 2019 стаття 144
Прогалини у податковому національному законодавстві створюють умови для виходу з-під оподаткування та можуть провокувати соціальні конфлікти у суспільстві. Організація економічного співробітництва і розвитку в рамках Плану BEPS намагається перешкоджати штучному переміщенню прибутку до низькоподаткових юрисдикцій із метою ухилення від сплати податків. Метою дослідження є аналіз практики імплементації Плану BEPS в Україні з точки зору пошуку проблем та напрямів їх вирішення. У роботі проаналізований сучасний стан, проблеми та перспективи імплементації Плану BEPS в Україні. За результатами дослідження зроблені висновки, намічені напрями подальшої роботи

100 Гевлич Іван Геннадійович Надання адміністративних послуг як маркер соціально-орієнтованої економіки Гевлич, І.Г. Гевлич, Т.І. немає Збірник наукових праць ДонНАБА українська 2019 стаття 130
Сучасний стан економіки України викликає необхідність її реформування не тільки у напрямку підвищення ефективності, а й збільшення соціальної орієнтації. Метою роботи є дослідження реалізації ідеї соціально орієнтованої економіки на прикладі надання адміністративних послуг через систему «Прозорий офіс». За результатами дослідження зроблені висновки, запропоновані напрями подальших пошуків

101 Гевлич Іван Геннадійович Проблеми використання статистичної інформації у науково-дослідній роботі студентів-економістів Гевлич І.Г. немає немає українська 2017 стаття 136
немає

102 Гончарук Наталія Сергіївна Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу Гончарук, Н.С. Вінниця немає українська 2020 монографія 137
Монографія містить наукові дослідження авторів в галузі техніки, інформатики, безпеки, хімії та фармацевтики, медицини, біології та екології, географії, економіки. Можебути корисна для керівників та інших працівниківпідприємств і організацій, а також викладачів, здобувачів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів.

103 Гончарук Наталія Сергіївна Методичні студії : зб. наук.-метод. пр. Гончарук, Н.С. та ін. Вінниця немає українська 2016 зб. наук. пр. 148
Розглянуто актуальні питання сучасних технологій викладання гуманітарних дис-циплін. З’ясовано шляхи формування учителя як конкурентноспроможного фахівця за умови модернізації освітньої галузі. Простежено сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців-гуманітаріїв. Виявлено напрями удосконалення шкільної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Проаналізовано соціально-педагогічний комплекс із пог-либленим висвітленням теоретичних і практичних аспектів. Розкрито етнопедагогічні засади вивчення гуманітарних дисциплін. Видання адресоване викладачам вищої школи, вчителям загальноосвітніх шкіл та закладів альтернативної освіти, студентам, аспірантам, усім, хто цікавиться сучас-ними педагогічними технологіями

104 Горбань Юлія Сергіївна On uniqueness of entropy solution for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban Yu. немає Mat. Stud англійська 2017 стаття 120
У статті розглянуто задачу Діріхле для нелінійного еліптичного рівняння другого поядку з анізотропією, виродженням та L^1-правою частиною. Встановлено теорему про єдиність ентропійного розв’язку досліджуваної задачі

105 Горбань Юлія Сергіївна On T-solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban, Yuliya Чернівці Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях англійська 2018 тези 140
Встановлено теорему про існування Т-розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною

106 Горбань Юлія Сергіївна On weak solutions to nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations with L^1-data Gorban Yu. Sloviansk Contemporary analysis and nonlinear boundary problems англійська 2018 тези 122
Встановлено теорему про існування слабкого розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною

107 Горбань Юлія Сергіївна Equations with L^1-right-hand sides in rnechanics of fluids Gorban Yu.S. Kyiv Matheamatics for life Sciences англійська 2019 тези 134
Описано застосування L^1-теорії до поведінки двох турбулентних потоків, з’єднаними спільними крайовими умовами на поверхні

108 Горбань Юлія Сергіївна Mechanics of blood flow in the aorta Gorban Yu.S., Kostenko A.V., Polyakova E.V. Vinnytsia BOOK OF ABSTRACTS 6th Ya.B. Lopatynsky International School-WorkshoP on Differential Equations and Applications англійська 2019 тези 124
Досліджено закон зміни тиску крові в аорті за період повного сердцевого циклу

109 Горбань Юлія Сергіївна Existence and uniqueness of entropy solution for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations Gorban, Yu.S. Vinnytsia BOOK OF ABSTRACTS 5th INTERNATIONAL CONFERENCE for Young Scientists on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky англійська 2016 тези 120
Встановлено існування та єдиність ентропійного розв’язку задачі Діріхле для нелінійного еліптичного анізотропного вироджуваного рівняння з L^1-правою частиною

110 Поповський Юрій Борисович Technological platforms as an instrument of innovative development of educational establishments Поповський, Ю.Б. немає Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); англійська 2018 тези 134
Creative people are always the force of scientific achievements. We carry out the research of attempts and results with the hope to get a desirable result in direction of our work designing certain character of event, processes, physical phenomena and algorithms. Modern technologies allow to design different phenomenon that gives the possibility to observe virtual events on a screen of the monitor or on a structural layout in turn

111 Вєтров Олег Станіславович КОМП’ЮТЕРНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОРЕКЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ГОЛОСУВАННЯ МЕТОДОМ БОРДА Вєтров, О.С. Довбня, К.М. Ливицька, Д.О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 120
Одним із найуживаніших на практиці методів голосування є метод Борда. На сьогодні метод Борда – це не один, а ціла група методів, що мають єдину ідейну основу, і розрізняються у певних деталях реалізації. Метод Борда – це система голосування з єдиним переможцем, у якій кожен виборець ранжує список кандидатів в порядку переваги, тобто метод Борда відноситься класу систем преференціального голосування (як і, наприклад, метод Кондорсе).

112 Вєтров Олег Станіславович Деякі особливості аналітичних обчислень за допомогою систем комп’ютерної алгебри Василенко, В.Ю. Вєтров, О.С. Шевченко, В.П. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 131
При вирішенні прикладних математичних задач, сучасній обсяг даних вимагає застосування комп’ютерних обчислень, як числових, так і аналітичних. Такі системи комп’ютерної алгебри, як Maple та Wolfram Mathematica, допомагають дослідникам не витрачати зайвий час на процес технічних символьних розрахунків, а зосередитись на вирішенні самої проблеми. Окрім основних алгебраїчних перетворень, велику частину символьних обчислень припадає на аналітичне інтегрування та розв’язок диференційних рівнянь. Реалізація зазначених операцій у системах на кшталт Maple та Wolfram Mathematica значною мірою базуються на методах теорії спеціальних функцій

113 Вєтров Олег Станіславович ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛГОРИТМУ ПОБУДОВИ ВИПАДКОВОГО ЛАТИНСЬКОГО КВАДРАТУ Акопян, А.С. Вєтров, О.С. Довбня, К.М. немає Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науководослідної роботи за період 2017–2018 рр українська 2019 тези 129
Латинський квадрат порядку n – це квадратна таблиця n/n , складена з n будь-яких елементів таким чином, що кожний елемент повторюється в кожному рядку і кожному стовпці лише один раз. Елементами латинського квадрату можуть бути числа (букви, картинки тощо), але в алгоритмічному сенсі варто розглядати лише випадок числового заповнення таблиці, розуміючи латинський квадрат як квадратну матрицю із вказаною властивістю

114 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НЕСТАЦІОНАРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Вєтров, Олег Шевченко, Володимир немає Cучасні проблеми механіки та математики: зб. наук. пр. українська 2018 тези 131
Розглядається модель нескінченної тонкої пластини, виготовленої з анізотропного матеріалу. Досліджується пружно-деформований стан тонкостінного об’єкту, що перебуває під дією нестаціонарного локального навантаження складної форми

115 Вєтров Олег Станіславович НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТОНКОЇ ІЗОТРОПНОЇ ОБОЛОНКИ ПІД ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ СКЛАДНОЇ ФОРМИ Вєтров, Олег немає Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. пр. українська 2019 тези 124
The problem of the action on a thin isotropic shell of the complex shape local load is considered. The problem is investigated by using the method of fundamental solutions

116 Вєтров Олег Станіславович Узагальнений метод побудови фундаментальних розв’язків деяких задач математичної фізики Вєтров, Олег Львів Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2020» українська 2020 тези 119
A generalized method for constructing fundamental solutions is considered. Some examples of mathematical physics problems are implemented

117 Поповський Юрій Борисович Інновації в освітніх закладах: фактори і інструменти розвитку процесів високо-технологічних послуг Yu.В. Popovsky немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 138
Визначено поняття «високотехнологічних послуг» у сучасному ринку та закладах освіти, критерії розвитку та впливу на виникнення інновацій. Досліджено вплив особистих характеристик студентів на впровадження інноваційних підходів в навчальному процесі, а саме: визначення ефективність якості отримання знань, мислення при розв’язанні економічних задач та факторів впливу до розвитку творчості. Робиться висновок про вплив на сучасному етапі інформаційних технологій на усі елементи навчального процесу, закріплення отриманих знань, розуміння економічних процесів, дослідження впливу вхідних даних до проміжних та поточних творчих процесів

118 Поповський Юрій Борисович Управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі Yu. Popovskyi немає Економіка і організація управління українська 2018 стаття 136
У роботі проаналізовано теоретичні основи управління процесами реструктуризації в освітньому середовищі. Охарактеризовано поняття «реструктуризації», «видів реструктуризації», «інформаційна технологій», «інновацій у інформаційних середовищах», розкрито сутність поєднання та взаємодії реструктуризації та інформаційних інноваційних технологій. Охарактеризовано структурні складові процесів реструктуризації у освітніх середовищах на основі можливостей обчислювальних систем з технічних, економічних та інших точок зору та обґрунтовано використання сучасних науково-технічних засобів і методів реструктуризацій.

119 Поповський Юрій Борисович ECONOMIC SCIENCES POVERTY IN UKRAINE AND IN THE WORLD: CLUSTERING OF COUNTRIES BY GLOBAL INDICES Burkina Natalia, Furman Taras, Popovskyi Yurii Munich The 8 th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research” (March 14-16, 2021) англійська 2021 стаття 140
немає

120 Кудрич Юлія Сергіївна Neumann problem in a disk for fourth-order improperly elliptic equations Buryachenko, K.O. Kudrych, Y. немає Український математичний вiсник Т. 14 (2017), № 3 англійська 2017 стаття 127
We have established and investigated the sufficient conditions of solvability of the Neumann problem for all classes of fourthorder improperly elliptic equations in a unit disk K in the space C4(K)\ C3; (K).

121 Кудрич Юлія Сергіївна Соціально-демографічна ситуація в Україні: Аналаліз та перспективи розвитку Наумова, М.А. Кудрич, Ю.С. Панасюк, П.І. немає Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,, № 6 (117) українська 2020 стаття 132
У статті зроблено моніторинг соціально-демографічного стану регіонів України з використанням та- ких показників, як кількість живонароджених і померлих, середня тривалість життя, кількість прибулих і вибулих осіб, зайняте населення віком 15–70 років, безробітне населення віком 15–70 років, середній розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та середня заробітна плата працівників в Україні. За допо- могою методу таксономічного аналізу побудовано рейтинг регіонів країни за основними соціально-демо- графічними показниками. Визначено стратегічні пріоритети щодо поліпшення соціально-демографічної ситуації в країні та усунення міжрегіонального дисбалансу, наголошено на важливості спрямованості со- ціально-економічної політики держави на вирішення гострих проблем, таких як стимулювання народжува- ності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі державних та недержав

122 Гончарук Наталія Сергіївна Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні Наумова, М.А. Гончарук, Н.С. немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 127
В умовах посилення соціально-економічної нестабільності та погіршення епідеміологічної ситуації у світі і країні зростає актуальність усебічного аналізу структури та динаміки розвитку ринку праці в Україні. Однією з найважливіших проблем ринку праці є дисбаланс у його взаємодії з ринком освітніх послуг. У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні.

123 Гончарук Наталія Сергіївна Agrupación entre países de los mercados laborales y educativos en el sistema de gestión económica estratégica Shaulska L., Doronina O., Naumova M., Honcharuk N., Bondarevska K., Тomchuk O. немає REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas англійська 2020 стаття 145
The study focuses on the clustering of European countries in terms of labor market and education indicators, as well as the justification of strategic directions for ensuring GDP growth. It is proved that the management of the national economy in modern conditions acquires supranational features and can be effective, provided that the same approaches to the strategic management of facilities that have the same characteristics (belonging to the same cluster) are used. A comparative analysis of the development trends of labor markets of the EU and Ukraine is carried out. Using the K-means method, three crosscountry clusters were formed according to indicators of the labor market and education. The applied use of the formed clusters of European countries according to indicators of the labor market and education is that for each cross-country cluster strategic directions of economic development can be justified by regulating the situation on the labor market and in the field of education.

124 Наумова Марина Анатоліївна Моделювання впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Євросоюзу Наумова М.А., Гончарук Н.С. Одеса Научные исследования в условиях глобализации современного мира. Книга 1. Часть 1: українська 2020 монографія 124
В роботі представлені результати дослідження впливу діджиталізації на функціонування ринку праці країн Європейського Союзу, а саме на зайнятість та ВВП країн. Для дослідження було обрано 27 країн Євросоюзу та основні показники діджиталізації, ринку праці та ВВП. Методом початкового дослідження було обрано метод багатовимірного статистичного аналізу ― кластерний аналіз, який полягає в розбитті сукупності об’єктів на однорідні групи, або кластери, які не перетинаються

125 Наумова Марина Анатоліївна Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Підприємництво та інновації українська 2020 стаття 121
У статті проаналізовано динаміку структури доходів населення. Проведено дослідження динаміки середньомісячної заробітної плати, визначено позитивну тенденцію її зростання останніми роками. Зроблено порівняльний аналіз коефіцієнта Джині України із сусідніми країнами. Представлено результати моделювання доходів населення та зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік, а саме показники чисельності зайнятого населення, доходів та рівня бідності населення. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки

126 Наумова Марина Анатоліївна Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Науковий вісник Херсонського державного університету.Серія «Економічні науки» українська 2020 стаття 116
В статті проведено дослідження демографічної ситуації в Україні, проаналізовано динаміку чисельності наявного населення, природного та міграційного приросту населення країни, розподілу постійного населення за віковими групами. В роботі представлено результати моделювання середньої чисельності наявного населення України за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначені прогнозні значення основних демографічних показників на 2021–2022 роки. Запропоновано ряд заходів в сфері державного регулювання демографічної ситуації, які спрямовані на зростання чисельності населення країни

127 Наумова Марина Анатоліївна Системно-динамічне моделювання основних показників ринку праці України Наумова М.А., Гончарук Н.С. немає Причорноморські економічні студії? № 5 українська 2020 стаття 130
У статті показано, що ринок праці України за останні роки характеризується несуттєвим покращенням деяких показників, але загалом продовжує залишатись у кризовому стані. Представлено результати моделювання розвитку сфери зайнятості за допомогою системно-динамічного моделювання. Визначено прогнозні значення основних показників ринку праці на 2021 рік. Запропоновано низку заходів у сфері державного регулювання, які спрямовані на перехід ринку праці України до інноваційного вектору розвитку

128 Наумова Марина Анатоліївна Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні Наумова, М.А. Гончарук, Н.С. немає Інтелект XXI українська 2020 стаття 123
У статті проведено дослідження щодо державної фінансової підтримки системи освіти в Україні, динаміки основних показників системи освітніх послуг, визначено взаємозалежність розвитку ринку праці з фінансовим забезпеченням освіти та науки. Зроблено прогнозування основних показників на 2021–2022 рр., важливих для поліпшення системи освіти та науково-дослідницької роботи, та виділено пріоритетні завдання в напрямі усунення дисбалансу у взаємовідносинах ринку праці і ринку освітніх послуг в Україні

129 Наумова Марина Анатоліївна Дослідження ринку праці в умовах регіональної диференціації Наумова М.А. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Серія : Економіка українська 2020 стаття 141
У статті розглядається питання необхідності застосування комплексної інтегральної оцінки стабільності ринків праці регіонів України в умовах зростання соціально-економічної нестабільності. Такий інтегральний показник дає змогу оптимізувати процес прийняття управлінського рішення, а також з найменшими витратами проводити міжрегіональні зіставлення. В якості основного методу агрегації даних вибрано лінійну згортку показників, а основним інструментом побудови зведених показників – факторний аналіз

130 Наумова Марина Анатоліївна Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічної нестабільності на ринку праці Наумова М.А. немає Приазовський економічний вісник українська 2020 стаття 129
У роботі розкрито сутність системи як цілісної сукупності взаємопов’язаних елементів, де в якості цих елементів виступають складні, ієрархічно організовані підсистеми, і кожна підсистема вносить свій власний внесок у функціонування єдиного цілого. Наведено структуру соціально-економічної сфери країни як цілісної системи та структуру ринку праці як підсистеми соціально-економічної системи. Розкрито сутність соціально-економічної нестабільності як одного з найважливіших факторів, що впливають на рівень і стійкість розвитку ринку праці країни

131 Наумова Марина Анатоліївна Моделювання як інструмент соціально-економічного управління в умовах нестабільності Наумова М. А., Кудрич Ю. С., Панасюк П. І. немає Економіка і організація управління. Серія «Економіка та підприємництво» українська 2020 стаття 144
У роботі побудовано рейтинг регіонів країни за основними соціально-демографічними показниками методом таксономічного аналізу. Визначено стратегічні пріоритети щодо поліпшення соціально-демографічної ситуації в країні та усунення міжрегіонального дисбалансу

132 Наумова Марина Анатоліївна Agrupación entre países de los mercados laborales y educativos en el sistema de gestión económica estratégica Shaulska L., Doronina, O. Naumova, M. Honcharuk N. Bondarevska, K. & Tomchuk, O. немає REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas англійська 2020 стаття 136
The study focuses on the clustering of European countries in terms of labor market and education indicators, as well as the justification of strategic directions for ensuring GDP growth. It is proved that the management of the national economy in modern conditions acquires supranational features and can be effective, provided that the same approaches to the strategic management of facilities that have the same characteristics (belonging to the same cluster) are used. A comparative analysis of the development trends of labor markets of the EU and Ukraine is carried out. Using the K-means method, three crosscountry clusters were formed according to indicators of the labor market and education

133 Наумова Марина Анатоліївна Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин Дороніна О.А., Наумова М.А., Кузьменко М.М немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 138
Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні “точки зростання” щодо його покращання

134 Наумова Марина Анатоліївна Купівельна активність споживачів: дослідження і аналіз факторів впливу (на прикладі ПАТ «Володарка») Наумова М.А., Статкевич К.О. немає Східна Європа: економіка, бізнес та управління українська 2020 стаття 136
У статті проаналізовано ключові фактори підвищення купівельної активності на підприємствах. Підтверджено їх вплив у вигляді аналізу економетричної моделі, завдяки якій доведено, що при системному використанні СRM-систем для існуючих клієнтів та соціальних мереж – для потенційних можна суттєво збільшити купівельну активність, при чому CRM допоможе ідентифікувати клієнта та накопичувати інформацію про нього. За допомогою створеної програми “Entity-relationship model” підтверджено окупність вкладених інвестицій у підвищення купівельної активності. Основною метою дослідження є обґрунтування ступеня впливу теоретичних та практичних положень механізму СRM і соціальних мереж діяльності на сучасних підприємствах легкої промисловості (а саме підприємств швейної галузі)

135 Наумова Марина Анатоліївна Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2019 стаття 133
Метою статті є аналіз впливу глобальних викликів і пов’язаних із ними ризиків на світовий і національний ринки праці, визначення відповідних напрямів політики держави й економічних умов для його ефективного функціонування в період макроекономічної нестабільності. Систематизовано актуальні глобальні виклики, які впливають на поточне функціонування та траєкторії розвитку світового та національного ринків праці. Наведено перелік ризиків, з якими стикається українська економіка. Сформульовано напрями політики держави й умови для ефективної адаптації населення та економіки України в період макроекономічної нестабільності, яка пов’язана з новітніми проблемами людства. Визначено технології, професії і навички, які будуть найбільш затребувані в майбутньому та здатні в найближчі роки кардинально змінити вигляд світового бізнесу, розглянуто їх переваги та пов’язані з ними проблеми.

136 Наумова Марина Анатоліївна Диференціація доходів населення України: тенденції і фактори Наумова М.А. немає Науковий погляд: економіка та управління українська 2018 стаття 129
У статті здійснено ретроспективний огляд стану, проблем та динаміки основних поазників розподілу доходів населення України. Встановлено економічні, соціальні та організаційні чинники, які є об’єктивними причинами надмірної диференціації доходів населення. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз середньої заробітної плати населення України на дванадцять місяців

137 Наумова Марина Анатоліївна Ретроспективний аналіз безробіття в умовах трансформаційних зрушень на ринку праці України Наумова М.А. немає Бізнес Інформ українська 2018 стаття 139
Мета статті полягає в проведенні аналізу безробіття в Україні за роки її становлення як незалежної держави, визначенні його основних тенденцій та розробці пріоритетних заходів, які можуть сприяти усуненню негативного впливу безробіття на стан ринку праці

138 Наумова Марина Анатоліївна Неформальна зайнятість в Україні: аналіз факторів впливу Наумова М.А. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2018 стаття 135
Стаття присвячена аналізу факторів, що мають вплив на розвиток неформальної зайнятості в Україні. Проаналізовано стан та динаміку розповсюдження неформальної зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, вікових груп, видів економічної діяльності, регіонів країни. Виявлені негативні та позитивні ефекти неформальної зайнятості, які розглядаються в координатах працівників, роботодавців та держави. Встановлені інституційні, економічні, соціальні, організаційні чинники, які є об’єктивними причинами функціонування неформального сектору економіки. На основі застосування кореляційно-регресійного аналізу та моделей з розподіленим лагом проаналізовано взаємозв’язок між неформальною зайнятістю та деякими економічними показниками

139 Наумова Марина Анатоліївна Аналіз трансформацій в сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності Наумова М.А. немає Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова українська 2018 стаття 129
У статті здійснено ретроспективний огляд соціально-демографічних характеристик робочої сили та динаміки основних показників зайнятості; проведено аналіз тенденцій розвитку, інерційних процесів та проявів турбулентного стану сфери зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, ступенів освіти, професійно-кваліфікаційної структури, видів економічної діяльності тощо. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз чисельності зайнятого населення України на чотири квартали. Наведено пріоритетні напрями розвитку, які можуть привести до покращення ситуації на ринку праці

140 Наумова Марина Анатоліївна Статистичний аналіз і прогнозування безробіття в Україні Наумова М.А. немає Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» українська 2018 стаття 134
У статті проведено ретроспективний аналіз зареєстрованого безробіття в Україні, досліджено його причини і фактори, які впливають на динаміку безробіття. Зроблено аналіз динаміки чисельності зареєстрованих безробітних за одинадцять років методом сезонної декомпозиції. За допомогою методу Бокса-Дженкінса побудовано прогноз часового ряду щомісячної зміни чисельності зареєстрованих безробітних і довірчий інтервал для прогнозних значень

141 Наумова Марина Анатоліївна Searching for a bank behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods Burkina N., Naumova M. немає Actual problem of economics англійська 2016 стаття 131
Cluster analysis and the DEA method are used in the article to rank banks by the risks degree in providing loans to individuals under the conditions of global crisis. The input and output indicators are extracted to construct the DEA model for Ukrainian banking system and the methodology of building a grading of credit banks risks is formed. The new technique is applied to a selected segment of Ukrainian banks and the rating of their loan risks is built

142 Наумова Марина Анатоліївна Таксономічний аналіз стану ринку праці регіонів України Наумова М.А., Любінчак К.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 116
У статті визначені основні тенденції національного ринку праці на сучасному етапі розвитку держави і проведено аналіз стану регіональних ринків праці за допомогою таксономічного методу. Виокремлені переваги цього методу та застосовано для рейтингування регіонів за основними показниками ринку праці

143 Наумова Марина Анатоліївна Аналіз екологічної ситуації в Україні як складової функціонування ринку праці Наумова М.А., Пелехацький Д.О. немає Проблеми системного підходу в економіці українська 2019 стаття 138
У статті розглянуто проблеми моніторингу екологічної ситуації в Україні як складової функціонування ринку праці. Наведено наслідки негативного впливу екологічних проблем на розвиток національного ринку праці. За допомогою таксономічного методу проводиться ранжування регіонів України за рівнем поточної екологічної безпеки шляхом стандартизації різнорідних показників та їх порівняння

144 Крикун Іван Григорович Збіжність косих броу-нівських рухів з локаль-ними часами в кількох точках, які стягуються в одну Крикун І. Г. немає Український математичний вісник українська 2016 стаття 112
Отримано умови збiжностi в середньому процесiв косого броунiвського руху з локальними часами в кiлькох точках, якi стягуються в одну граничну точку. Доведено, що граничним процесом також є косий броунiвський рух з локальним часом в граничнiй точцi. Знайдено формулу для обчислення коефiцiєнту при локальному часi граничного процесу

145 Крикун Іван Григорович Сходимость косых броуновских движений с местным временем в нескольких точках, сжатых в одну Крикун І. Г. немає Журнал математических наук українська 2017 стаття 113
Получены условия сходимости в среднем косых броуновских движений с локальным временем в нескольких точках, стянутых в предельную точку. Доказано, что предельный процесс также является косым броуновским движением с местным временем в предельной точке. Приведена формула для расчета коэффициента местного времени предельного процесса.

146 Крикун Іван Григорович The Arc-Sine Laws for the Skew Brownian Motion and Their Interpretation Крикун І. Г. немає Журнал прикладной математики и физики українська 2018 стаття 107
We consider the skew Brownian motion as a solution of some stochastic differential equation. We prove for the skew Brownian motion the analogues of the arc-sine laws for Wiener process. Unlike of existing results, we are forced to consider a stochastic differential equation with discontinuous diffusion coefficient. Possible interpretations of obtained results are suggested.

147 Крикун Іван Григорович The Arctangent Regres-sion and the Estimation of Parameters of the Cauchy Distribution Крикун І. Г. немає Журнал математических наук українська 2020 стаття 111
Некоторые оценки параметров нелинейной регрессии между переменными X и Y построены для арктангенса как функции регрессии. Полученные оценки используются для оценки неизвестных параметров распределения Коши. Выполняется компьютерное моделирование, и оценки сравниваются с другими оценками, такими как квантильные, оценки максимального правдоподобия и некоторые другие. Получены доверительные интервалы для параметров распределения Коши.

148 Крикун Іван Григорович Спроба статистичної оцінки економічних втрат України від російської агресії (на прикладі ринку нових легкових автомобілів) Крикун І. Г. Вінниця Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса українська 2021 тези 108
Протягом останніх 7 років Україна зазнає безпрецедентної за останні 70 років історії Європи економічної, військової та терористичної агресії з боку найбільшої (за площею) країни світу – Російської Федерації – яка, з одного боку, користується наявністю атомної зброї та місця в Раді Безпеки ООН для продовження своєї агресії, а з іншого – витрачає шалені ресурси на знавіснілу пропаганду, якій можуть позаздрити і радянські, і нацистські пропагандисти минулого. Проте, на щастя, російська відсталість – технологічна, економічна та людського потенціалу, – не залишає Росії шансів на протистояння всьому цивілізованому світу. Тож відносно скоро нас чекає оцінювання завданих агресором збитків. Дана робота – одна зі спроб такої оцінки.

149 Поповський Юрій Борисович Using MS Power BI Tools in the University Management System to Deepen the Value Proposition L. Shaulska, L. Yurchyshena and Y. Popovskyi IEEE 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) англійська 2021 стаття 95
The article explores the possibility of using MS Power BI tools at the level of university management to justify and ensure the correctness of management decisions on the formation of value proposition. The definition of the concept of the university’s value proposition is offered. The factors of influence on correctness of decisions on forming the value proposition: external and internal, behavioral and effective, the factors of direct and indirect influence are identified and systematized according to a set of features. MS Power BI toolkit is tested by means of BigData, the algorithms of quantitative influence of factors with defining the data fields are described. The algorithms for applying records to data models based on statistical and analytical indicators have been developed, which is the basis for building DashBoard as a tool for visualizing management decisions to justify valuable proposals

150 Крикун Іван Григорович Гранична теорема для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун И. Г. немає Труды ИПММ НАНУ російська 2005 стаття 88
немає

151 Крикун Іван Григорович Large deviation principle for stochastic equations with local time Ivan H. Krykun немає Theory of Stochastic Processes англійська 2009 стаття 72
The large deviation principle for solutions of one-dimensional equations with a local time is proved. The explicit form for the rate function is obtained. We also consider the large deviation principle for solutions of Itô's stochastic equations with discontinuous coefficients.

152 Крикун Іван Григорович Peano phenomenon for stochastic equations with local time Ivan H. Krykun немає Украинский математический вестник англійська 2013 стаття 79
Исследуется слабая сходимость мер, порожденных решениями стохастических уравнений с локальным временем и малой диффузией, а последняя стремится к нулю. В случае, если соответствующее обыкновенное дифференциальное уравнение имеет бесконечно много решений, мы доказываем, что предельная мера сосредоточена с некоторыми весами на своих крайних решениях. Получены формулы для весов

153 Крикун Іван Григорович Явище Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун І. Г. немає Доповіді НАН України українська 2013 стаття 86
За наявностi в початковiй точцi явища Пеано для вiдповiдної задачi Кошi отримано умови слабкої збiжностi мiр, породжених розв’язками стохастичних рiвнянь з локальним часом, до мiри, зосередженої на екстремальних розв’язках вiдповiдної задачi Кошi у випадку, коли коефiцiєнт дифузiї прямує до 0.

154 Крикун Іван Григорович Аналог явища Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом Крикун І. Г. немає Труды ИПММ НАНУ українська 2013 стаття 84
Розглядається послiдовнiсть мiр, породжених розв’язками стохастичних рiвнянь з локальним часом та малою дифузiєю. Отримано умови слабкої збiжностi цих мiр до мiри, зосередженої з певними вагами на екстремальних розв’язках вiдповiдної задачi Кошi за умови прямування коефiцiєнту дифузiї до нуля. Отриманi формули для обчислення згаданих вагiв

155 Крикун Іван Григорович Functional law of the iterated logarithm type for a skew Brownian motion I. H. KRYKUN немає Theor. Probability and Math. Statist. No. 87 англійська 2013 стаття 84
The functional law of the iterated logarithm is proved for a skew Brownian motion.

156 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2017 навч. посіб. 78 no file
немає

157 Крикун Іван Григорович Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху Крикун І. Г. немає Теорія ймовірностей та математична статистика українська 2012 стаття 75 no file
немає

158 Крикун Іван Григорович Явление Пеано для уравнений Ито И.Г. Крыкун, С.Я. Махно немає Український математичний вісник. Т. 10, № 1. російська 2013 стаття 70 no file
немає

159 Крикун Іван Григорович Граничні теореми для стохастичних рівнянь Крикун І. Г. немає Saarbrücken українська 2017 монографія 83 no file
немає

160 Крикун Іван Григорович Арктангенс-регресiя та оцінювання параметрів розподілу Коші Крикун І. Г. немає Український математичний вісник. Т. 17, № 2 українська 2020 стаття 75 no file
немає

161 Крикун Іван Григорович The arcsine laws in the modelling of the natural processes depending on random factors Krykun I.H. Boston Physical and mathematical justification of scientific achievements англійська 2020 кол. монографія 76 no file
немає

162 Крикун Іван Григорович Пам’яті Сергія Яковича Махно (1949 – 2018) Крикун І. Г. немає Труди ІПММ НАНУ українська 2019 стаття 70 no file
немає

163 Крикун Іван Григорович The Peano phenomenon for Ito equations Krykun, I.G., Makhno, S. Ya. немає Journal of Mathematical Sciences англійська 2013 стаття 78 no file
немає

164 Крикун Іван Григорович IT у боротьбі із короновірусом Крикун І. Г., Гнатюк М. А. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. аспірант. та мол. вчених українська 2020 тези 68
Протягом останніх 2 місяців життя в Україні та світі різко змінилося внаслідок пандемії коронавірусу. Вірус 2019-nCoV вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року, але він вже встиг на сьогодні стати причиною глобальної пандемії із високою смертністю.

165 Крикун Іван Григорович Healthcare reform in Ukraine: what should be done for building a fully-fledged health care system in Ukraine? Krykun I.H. Pervomajs’k All Ukrainian Conference “The problems of region’s development: industrial and economical aspect” українська 2016 тези 71 no file
немає

166 Крикун Іван Григорович Закон арксинуса для косого броунівського руху і його економічна інтерпретація Крикун І. Г. Вінниця VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики" українська 2016 тези 72 no file
немає

167 Крикун Іван Григорович Закон арксинуса і його економічне застосування Крикун І. Г. Первомайськ IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Молодь, освіта, наука 2015" українська 2015 тези 89 no file
немає

168 Крикун Іван Григорович Stochastic Peano Phenomenon Makhno S.Ya. Krykun I.H. Lviv International Conference dedicated to 120th anniversary of Stefan Banach українська 2012 тези 76 no file
немає

169 Крикун Іван Григорович Аналіз ефективності банківської діяльності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Крикун І.Г. Бойко І.С. Київ ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Потенційні шляхи розвитку науки» українська 2020 тези 91
немає

170 Поповський Юрій Борисович Identifying trends in the development of higher education of Ukraine by visual analytics N. Burkina, Y. Popovskyi немає Економіка і організація управління англійська 2022 стаття 41
The article analyzes the development trends of higher education institutions of Ukraine, scientific priorities of profile specialties and the principles and criteria of their rating by specialty are substantiated. Taking into account the changes in the economy in the direction of digitalization, a retrospective analysis of the labor market was conducted. The priorities of entrants in choosing modern specialties are outlined.

171 Данильчук Оксана Миколаївна СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Данильчук О. М. Вінниця немає Українська 2020 навч. посіб. 39
У посібнику в стислій формі наведено теоретичний матеріал шкільного курсу математики (означення, формули, теореми). Розглянуто основні методи дослідження і багато уваги приділено розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Кожен пункт супроводжується достатньою кількістю прикладів, до яких наведено відповіді. Призначений для слухачів підготовчих курсів інституту доуніверситетської підготовки та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, а також для підготовки до занять з дисциплін: «Методика викладання математики», «Методика викладання інформатики», «Практикум з розв’язування задач»

172 Данильчук Оксана Миколаївна ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ: АНАЛІЗ, ПРОЦЕС, РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Данильчук О. М. Вінниця ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ V Міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОРМАЦІЯ ТА СОЦІУМ» Українська 2020 тези 44
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація та соціум» висвітлено аспекти наукових досліджень за різними напрямами характеристик сучасного суспільного устрою та його переорієнтацією на інформаційні пріоритети, а також складними завданнями в документно-інформаційній сфері, які постали через пандемію. Розраховано на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, фахівців виробничої сфери, які займаються питаннями організації інформаційного та документаційного забезпечення основної і допоміжних сфер діяльності підприємств усіх галузей економіки.

173 Поповський Юрій Борисович Інструменти діджіталізації дистрибуції Поповський Ю. Б. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 41
У статі проаналізовано та виконано аналіз і систематизовано існуючі підходи щодо визначення сутності та змісту розподілу (дистрибуції) та товароруху засобами сучасних інформаційних технологій. Розглянуто методологію інструментаріїв організації каналів, через які готові товари та послуги переміщуються з місць їхнього виготовлення до місць призначення. Деталізовано поняття діджіталізації, інформаційних систем, які використовуються для автоматизації ефективності дистрибуції

174 Фриз Ірина Василівна Про побудову n-арних квазігруп Фриз І.В. немає Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки українська 2015 стаття 23
В статті описано залежність між повними підстановками ізотопних квазігруп та уточнено критерій існування ортогональної пари, знайдено необхідні і достатні умови, коли різні кручення бінарної квазігрупи є ортогональними. Тут зроблено перші кроки для розв'язування проблеми побудови n-арних квазігруп, які розкладаються в композицію двох квазігруп. Для цього запропоновані алгоритми побудови квазігруп із допустимими бінарними ретрактами, знайдено метод побудови пари перпендикулярних квазігруп однакової арності

175 Фриз Ірина Василівна Block composition algorithm for constructing orthogonal n-ary operations Fryz I.V., Sokhatsky F.M. немає Discrete Math англійська 2017 стаття 32
We propose an algorithm for constructing orthogonal n-ary operations which is called a block composition algorithm here. Input data of the algorithm are two series of different arity operations being distributed by blocks. The algorithm consists of two parts: composition algorithm for constructing n-ary operations with orthogonal retracts from given blocks of operations and block-wise recursive algorithm for constructing orthogonal n-ary operations from obtained operations. Obtained results are illustrated by examples of orthogonal n-ary operations which are constructible by block-wise recursive algorithm and non-constructible by the well-known trivial recursive algorithm

176 Фриз Ірина Василівна Ортогональні доповнення тернарних операцій Фриз І.В. немає Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки українська 2017 стаття 33
У статтi описуються методи побудови ортогональних тернарних операцiй, а також вивчаються алгоритми знаходження ортогональних доповнень повних тернарних операцiй та пар ортогональних тернарних операцiй до трiйки ортогональних тернарних операцiй. Наведена повна класифiкацiя рекурсивних алгоритмiв побудови ортогональних тернарних операцiй

177 Фриз Ірина Василівна Orthogonality and retract orthogonality of operations Fryz I.V. немає Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat англійська 2018 стаття 33
In this article, we study connections between orthogonality and retract orthogonality of operations. We prove that if a tuple of operations is retractly orthogonal, then it is orthogonal. However, orthogonality of operations doesn’t provide their retract orthogonality. Consequently, every k-tuple of orthogonal k-ary operations is prolongable to a k-tuple of orthogonal n-ary operations. Also, we give some specifications for central quasigroups. In particular for central quasigroups over finite field of prime order, retract orthogonality is the necessary and sufficient condition for orthogonality. The problem of coincidence of orthogonality and retract orthogonality remains open

178 Фриз Ірина Василівна Algorithm for the complement of orthogonal operations Fryz I.V. немає Comment. Math. Univ. Carolin англійська 2018 стаття 24
G. B. Belyavskaya and G. L. Mullen showed the existence of a complement for a k-tuple of orthogonal n-ary operations, where k< n, to an n-tuple of orthogonal n-ary operations. But they proposed no method for complementing. In this article, we give an algorithm for complementing a k-tuple of orthogonal n-ary operations to an n-tuple of orthogonal n-ary operations and an algorithm for complementing a k-tuple of orthogonal k-ary operations to an n-tuple of orthogonal n-ary operations. Also we find some estimations of the number of complements

179 Гевлич Іван Геннадійович ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Гевлич, І.Г. Черкаси Місце України у розвитку світової науки : збірник тез доповідей (матеріали CXІI Мiжнар. наук.-практ. інтернет- конф.14 лист. 2022 р.) українська 2022 тези 7
Метою роботи є ідентифікація інформаційних технологій, найбільш ефективних для вирішення різних освітніх завдань в рамках дистанційного освітнього процесу

180 Гевлич Іван Геннадійович МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Полтава Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2022 тези 4
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» з точки зору її вдосконалення

181 Гевлич Іван Геннадійович Викладання вищої математики при підготовці економістів з обліку і оподаткування для післявоєнної економіки Гевлич, І.Г. Гевлич, Л.Л. Вінниця Економіка і організація управління;№ 2 українська 2022 тези 4
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам спеціальності «Облік і оподаткування» з метою її нагального вдосконалення. У статті ідентифіковані проблеми використання математичних методів для вирішення фахових завдань у галузі економіки випускниками освітньої програми «Облік і оподаткування» ДонНУ імені Василя Стуса.

182 Гевлич Іван Геннадійович ВИКЛАДАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ Гевлич, І.Г. Вінниця Економіка і організація управління;№ 3 українська 2021 стаття 4
Метою статті є ідентифікація напрямів використання програмування та чисельних методів при підготовці економістів з точки зору вирішення ними фахових завдань у майбутній професійній діяльності. У роботі доведена пріоритетність технологічного проектування та програмування (Technology design and programming) в якості soft skills фахівця 2025 року

183 Гевлич Іван Геннадійович ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ І БІЗНЕСІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ Гевлич, І.Г. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р. українська 2021 тези 5
Метою дослідження є узагальнення практики використання інформаційних систем та технологій, ідентифікація проблем, що ними спричинені, та розробка напрямів їх розв’язання з точки зору організації ефективного освітнього процесу та бізнес-спілкування.

184 Гевлич Іван Геннадійович ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ БАЗОВОГО ДОХОДУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Київ Історія народного господарства та економічної думки України;2020. Вип. 53 українська 2020 стаття 5
Метою статті є узагальнення результатів експериментів із впровадження концепції базового доходу з точки зору подальшого розвитку теоретичних досліджень у цій галузі. У роботі докладно розглянуті умови про- ведення, методика найбільш масових пілотних заходів із впрова- дження базового доходу у США (Нью-Джерсі, Пенсильванія, Північ- на Кароліна, Айова, Сіетл, Денвер, Індіана), Канаді (Манітоба), Намібії (Отживеро-Омітара), Уганді, Індії (Maдх’я-Прадеш), Фін- ляндії, та узагальнені їх результати. За

185 Гевлич Іван Геннадійович ЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ЯКІСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Вінниця Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 4
Метою дослідження є визначення засад формування ефективної системи внутрішнього контролю на вітчизняному підприємстві

186 Гевлич Іван Геннадійович ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У МАЛИЙ БІЗНЕС Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Дніпро Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 16 квітня 2021 р. українська 2021 стаття 4
Метою роботи є дослідження можливості використання звітності в якості інструменту покращення інвестиційної привабливості вітчизняних малих підприємств.

187 Гевлич Іван Геннадійович ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО: ТРЕНДИ ТА ВИМОГИ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Полтава, 14 – 15 квітня 2022 р. українська 2022 тези 6
Метою дослідження є ідентифікація змін у змісті освітньо-професійних програм за спеціальністю 071 Облік і оподаткування вітчизняних закладів вищої освіти з урахуванням нормативних вимог

188 Гевлич Іван Геннадійович ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Вінниця Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 12 березня 2021 року : зб. наук. пр. українська 2021 тези 5
Метою дослідження є аналіз сутності інтегрованої звітності з точки зору доцільності її застосування вітчизняними корпораціями

189 Гевлич Іван Геннадійович ІТ-НАВИЧКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ Гевлич, І.Г. Ніжин Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження : зб. наук. пр. українська 2021 тези 5
Метою дослідження є презентація напрямів викладання ІТ-навичок для вирішення зазначеної проблеми

190 Гевлич Іван Геннадійович МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту» є формування знань і навичок прийняття управлінських рішень на основі звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності і перевіреної за міжнародними стандартами аудиту.

191 Гевлич Іван Геннадійович ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Гевлич, І.Г. Черкаси CXІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція м. Черкаси, 14 листопада 2022 року українська 2022 тези 6
Метою роботи є ідентифікація інформаційних технологій, найбільш ефективних для вирішення різних освітніх завдань в рамках дистанційного освітнього процесу.

192 Гевлич Іван Геннадійович ОЦІНКА РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ АУДИТУ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф.. Ч. 1. м. Полтава, 31 бер. 2021 р. українська 2021 тези 5
Метою роботи є структурування процесу аудиту з точки зору оцінки ризику як напрям підвищення розуміння перевірки з боку зацікавлених осіб

193 Гевлич Іван Геннадійович Регулювання поводження з харчовими відходами в Україні та за кордоном Гевлич, І.Г. Міхєєнко, В.М. Гевлич, Т.І. Київ Екологічна безпека та природокористування українська 2021 стаття 5
Метою роботи є дослідження сутності дефініції харчових відходів у вітчизняній та закордонній науковій дискусії та нормативних документах з точки зору удосконалення регулювання поводження з ними в Україні

194 Гевлич Іван Геннадійович СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ САНАЦІЙНОМУ АУДИТІ Гевлич, Лариса Гевлич, Іван Ірпінь Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : зб. тез українська 2021 стаття 4
Метою роботи є дослідження сутності стратегічної діагностики в рамках санаційного аудиту підприємств

195 Гевлич Іван Геннадійович Створення HTML-сторінки Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-ком

196 Гевлич Іван Геннадійович АНАЛІЗ ДАНИХ ЗАСОБАМИ MS EXCEL Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем.

197 Гевлич Іван Геннадійович СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ В MS WORD Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем

198 Гевлич Іван Геннадійович МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: зб. наук. пр. українська 2022 тези 8
Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» з точки зору її вдосконалення

199 Гевлич Іван Геннадійович ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО: ТРЕНДИ ТА ВИМОГИ Гевлич, Л.Л. Гевлич, І.Г. Полтава АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 14 – 15 квітня 2022 р. м. Полтава українська 2022 тези 5
Метою дослідження є ідентифікація змін у змісті освітньо-професійних програм за спеціальністю 071 Облік і оподаткування вітчизняних закладів вищої освіти з урахуванням нормативних вимог

200 Гевлич Іван Геннадійович Бухгалтерська справа Гевлич, Л. Л. Гевлич, І. Г. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 3
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Бухгалтерська справа», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів за ОПП «Облік та оподатку-вання» СО «Бакалавр». Містить конспект лекцій, питання, тести, завдання для само-перевірки, список рекомендованих джерел, необхідну нормативну та довідкову літературу