Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390525

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Ніколюк Петро Карпович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: vоделювання систем, теорія графів, обчислювальна математика, дискретна математика, патентування винаходів
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0286-297X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SykIru8AAAAJ&hl=ru
Scopus: no
Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/H-3223-2017
Корп.ел.пошта: p.nikolyuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=38#search

Праці

Знайдено документів: 7
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ніколюк Петро Карпович Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста Богуто, Д.Г. Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2017 стаття 113
Представлена технологія такого інтелектуального регулювання руху транспорту у великому місті, при якій не будуть виникати затори. Пропонується рішення проблеми трафіку шляхом контролю регулювання транспортних потоків як на окремому перехресті, так і в межах всього мегаполісу. Вибір найоптимальнішого маршруту базується на моніторингу ситуації з трафіком в режимі постійного контролю і корекції маршруту кожного транспортного засобу, що замовляє маршрут центральному пункту керування трафіком (ЦПКТ)

2 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транспортних засобів Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 96
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

3 Ніколюк Петро Карпович Автоматизований аналіз дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок в інформаційній системі «Мікст: Кредитна спілка» Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний доступ Ніколюк, П.К. Волинець, В.І Донецьк Обліково-аналітичне забезпечення управління: вітчизняний і міжнародний досвід українська 2014 монографія 94
Описані програмні засоби що дозволяють суттєво прискорити ви конання фінансових нормативів у діяльності кредитних спілок

4 Ніколюк Петро Карпович Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком Богуто, Д.Г. Комаров, В.Ф. Ніколюк, П.К. Ніколюк, П.П. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» українська 2018 стаття 100
Дослідження представляє собою алгоритм побудови оптимального маршруту для кожного транспортного засобу (ТЗ) у великому місті з корекцією маршруту при зміні дорожньої обстановки. Технічно процедура регулювання потоків ТЗ здійснюється за рахунок динамічної взаємодії в режимі реального часу між центральним пунктом керування трафіком (ЦПКТ) та кожним ТЗ, що задав свої початкові та кінцеві координати. ЦПКТ передає кожному водієві голосові команди щодо маршруту руху до заявленого водієм кінцевого пункту як при звичайній GPS-навігації. Особливість полягає у тому, що програма аналізує динамічну ситуацію на кожному перехресті і по всьому місту і відповідно прокладає маршрут з урахуванням трафік-ситуації на кожен конкретний момент часу. Остаточною метою даного дослідження є синхронізація транспортних потоків, оптимальне використання транспортних артерій всього міста, запобігання утворенню заторів, а також супровід кожного ТЗ до місця призначення з таким розрахунком, щоб затрачений на поїздку час

5 Ніколюк Петро Карпович JAVA. Теорія і практика Кадомський, К.К. Ніколюк, П.К. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 96
Навчальний посібник призначений для студентів природничих спеціальностей університетів при вивченні курсу «Технології Java». У цьому курсі студенти знайомляться із основами технології Java, можливостями мови програмування Java, а також із інструментальними засобами Integrated Development Environment (IDE) IntelliJ IDEA для розробки програмних продуктів, що відповідають сучасним вимогам. Розглядаються засоби Java для роботи із структурами даних, роботи із файловою системою, створення розвиненого GUI (Graphical User Interface). Також студенти навчаються застосовувати об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних програмних систем.Для початку даного курсу бажано мати базові навички програмування: ознайомитись з курсами «Основи програмування» та «Об’єктно-орієнтоване програмування».Освоєння цього курсу є передумовою для більш спеціалізованого курсу Java, в якому розглядаються технології мультипотокового програмування, засоби син-хронізації потоків, технології роботи з базами даних

6 Ніколюк Петро Карпович Порівняльний аналіз спеціалізованого програмного забезпечення формування та подання звітності Волинець, В.І. Ніколюк, П.К. немає Інфраструктура ринку українська 2018 стаття 86
Описане спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє модернізувати та суттєво прискорити подання звітності як кредитних спілок так і інших підзвітних організацій та установ

7 Ніколюк Петро Карпович Algorithm of Intelligent Urban Traffic Boguto, D.G. Kadomskiy, K.K. Nikolyuk, P.K. Pidgurska, A.I. немає Вісник ХНУ, серія «Інформаційні технології. Математичне моделювання». Автоматизовані системи управління» англійська 2019 стаття 96
The aim of this work is solution of a specific issue – traffic problem in a big city. To solve this problem we examined the city roads intersection - the main source of the traffic congestion. Intersection is a basic element in the technology of urban traffic regulation. Therefore, first of all, it is necessary to implement the intellectual regulation of vehicles movement through a separate intersection. Such regulation is carried out with a help of a computer program that takes into account the vehicle road situation at the intersection and the corresponding adjustment of the traffic lights signal phases. At a second stage it is necessary to plan an optimal route for each vehicle using, for example, A*-algorithm and the spectrum of data received from an infrastructure of the urban network. As a result of an application of these two phases of urban traffic regulation, an optimal movement regime of all city mobile transport is achieve