Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390441

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Василенко Валерія Юріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат соціальних комунікацій
Звання: немає
Сфера діяльності: соціокомунікаційні технології, імідж ЗВО, ІКТ ЗВО, соціальні комунікації
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних систем управління
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2370-5615
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4PTa7w8AAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: v.vasilenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=152#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Василенко Валерія Юріївна Social networks as a tool for a higher education institution image creation Olha Anisimova, Valeriia Vasylenko, Solomia Fedushko немає arXiv preprint arXiv:1909.01678 англійська 2019 стаття 147
The article presents the dynamics of social networks users increase, depending on the total world population from 2010 to 2018. It also identifies the most popular social networks in Ukraine. The systematic risk indicator of using social networks relative to the total number of Internet resources users is determined. Types of social intercourse in the process of the higher education institution image creation are presented. The peculiarities of using social networks in the formation of a positive image of an educational institution are highlighted. The statistical indicators of user actions in the official group of the Faculty of Mathematics and Information Technologies of Vasyl Stus Donetsk National University in January, February and March 2019 are presented, as well as the average attraction coefficient of users depending on the subject of publications. The main technologies of astroturfing in the creation process of the higher education institution negative image are considered

2 Василенко Валерія Юріївна ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Василенко, В.Ю. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 77
Визначити особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу закладу вищої освіти. методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема аналізу, синтезу, логічного методу, моніторингу та методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна. Розглянуто Rскuлsаsдiaоnв]і. формування іміджу закладу вищої освіти в контексті їх якісних та кількісних показників. Визначені особливості використання соціокомунікаційних технологій при формуванні позитивного іміджу освітнього закладу

3 Василенко Валерія Юріївна СИСТЕМА РЕЙТИНГУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Василенко, В.Ю. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2019 стаття 83
Визначити особливості формування міжнародного та національного рейтингуванняяк невід’ємної складової іміджу закладу вищої освіти. Методологія дослідження передбачає використання низки загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокрема методу аналізу та систематизації наукової літератури, логічного методу, моніторингу, а також опису та методу візуалізації результатів дослідження. Наукова новизна. Визначено середній коефіцієнт росту кількості українських студентів за кордоном з 2013 по 2018 н р. Представлені показники подібності та відмінності найбільш популярних та впливових рейтингів закладів вищої освіти світового, європейського та українського рівнів

4 Василенко Валерія Юріївна СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Василенко, В.Ю. немає Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна українська 2018 стаття 86
У статті висвітлюється значення терміну «імідж» на основі аналітичного огляду дослідницької літератури. Розглядаються особливості формування іміджу в різних галузях діяльності, зокрема в економічній, психологічній та соціокомунікаційній. Представлено складові конкурентоспроможності закладу вищої освіти: економічні, споживчі, організаційні. Розглянуто напрями формування іміджу закладу вищої освіти, такі як: імідж самого навчального закладу, іміджу освітніх послуг, імідж професорсько-викладацького складу. Доопрацьовано та представлено модель формування іміджу суб’єкта освітнього закладу, виділено об'єктивні та суб'єктивні чинники формування іміджу закладу вищої освіти. Зазначено, що особистісний імідж формується через взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх факторів, які створюють «самоімідж», так званий імідж, що сприймається, і «необхідний» імідж. Розглянуто афективний, когнітивний та конативний компоненти як аспекти формування позитивного іміджу закладу

5 Василенко Валерія Юріївна Визначення іміджевих маркерів цільової аудиторії як один з етапів формування іміджу закладу вищої освіти Василенко, В. Ю. немає Вісник Книжкової палати українська 2019 стаття 51
У статті розглянуто процес формування іміджу закладу вищої освіти (ЗВО), який охоплює чотири основні етапи: виявлення, закріплення, моніторинг, підтримка (корекція); наведено характеристику кожного з них. Визначено поняття" цільова аудиторія закладу вищої освіти".

6 Василенко Валерія Юріївна Соціокомунікаційні технології інмутації як негативний чинник впливу на процес формування іміджу ЗВО: способи нівелювання Василенко, В.Ю. немає Вісник Книжкової палати, № 4 українська 2019 стаття 39 no file
немає