Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547589

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 131
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Приседський Юрій Георгійович Фотосинтез Приседський Ю. Г. Вінниця немає українська 2016 метод. посіб. 185
У методичному посібнику наведено принципи методів, які використовуються для дослідження процесу фотосинтезу, та опис порядку проведення робіт з визначення вмісту фотосинтетичних пігментів, їхніх спектрів поглинання, виділення і визначення активності деяких ферментів, попередників хлорофілу та відновлювальної активності ізольованих хлоропластів

2 Приседський Юрій Георгійович СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Приседський Ю. Г. Донецьк немає українська 1999 навч. посіб. 183
В учбовому посібнику наводяться методи первинної статистичної обробки результатів біологічних експериментів; дисперсійного, кореляцій- ного та регресійного аналізів; непараметричні методи статистичної оброб- ки. Подані критерії оцінки вірогідності різниці між середніми, в тому числі і для множинних порівнянь, та вірогідності впливу факторів на об’єкти до- сліджень. Описані основні методи планування експериментів, які використо- вуються для створення математичних моделей та оптимізації біологічних процесів. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, яки ведуть дослідження в різних галузях біології

3 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the some abiotic factors on the vegetable balance and functional health of women of different age groups Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V. немає Агроекологічний журнал англійська 2020 стаття 286
Визначено вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різних вікових груп. З’ясовано, що основним регуляторним механізмом живого організму, який забезпечує гомеостаз, є вегетативна нервова система. За зміни внутрішнього і зовнішнього середовища за допомогою вегетативно-гуморальних механізмів відбувається регуляція функціональних (фізіологічних і патологічних) коливальних процесів у основних системах органів, визначаючи ступінь пристосувальної реакції організму до впливу цих чинників

4 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the moon phase on the balance of the autonomous nervous system and the functional health of men of different age groups Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 249
The autonomic nervous system is the main regulatory mechanism of a living organism that provides homeostasis. Objective: to investigate the effect of the Moon phases on the autonomic balance of the human body, the ratio of sympathetic nervous system activity to the parasympathetic nervous system and the functional health of the population. Materials and methods. 1592 males of different age were examined with the help of functional vegetative diagnostics according to the method of V. Makats

5 Єрмішев Олег В"ячеславович The influence of the seasons of the year on the autonomous nervous system balance and the functional health of men of different age groups. Journal of Education, Health and Sport Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 196
It was found that the body's response to various stressful effects is largely determined by the ratio of the tone of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system. It was revealed that in those days when a predominance of the parasympathetic nervous system tone was noted stressful effects caused more significant and negative changes in the body

6 Єрмішев Олег В"ячеславович The Method of Medical-Ecological Monitoring of Public Health and Environmentally Hazardous Areas. Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 199
The main subject of the study of the ecological and medical zoning method is the complex state of the autonomic nervous system (ANS) of the child's organism and the analysis of the processes affecting it. The ANS performs adaptational trophic function - the regulation of the metabolism regarding the conditions of the environment. The analysis of possible ecological problems of the territory and its degree of ecological disturbance can be made due to the received data set on the state of functional health of the children's population of a certain territory and the averaged information on the deviation of the autonomic nervous system. In order to assess the disturbance of the territory, the relative value of the breach of vegetative homeostasis, which is defined as a percentage, is of particular importance

7 Єрмішев Олег В"ячеславович Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії Панченко О. А., Єрмішев О. В., Заварзіна А. Р. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 354
Кріотерапія – лікування холодом; фізіотерапевтична процедура, дія якої базується на відповідних реакціях організму на переохолодженні зовнішнього (рецепторного) шару шкіри. Проводилось дослідження на базі Державної установи «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України». Для оцінки стану пацієнтів, які проходять курс загальної екстремальної аерокріотерапії розроблений перелік обстежень, які дозволяють отримати дані про наявність протипоказань, ступеня вираженості тієї чи іншої патології, динаміці стану кожного хворого в процесі курсу, більш докладно піде мова про функціональні дослідження як реоенцефалографія і електроенцефалографія

8 Єрмішев Олег В"ячеславович Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку Єрмішев О. В. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 199
Запропоновано використовувати функціонально–вегетативну діагностику для визначення функціонального стану організму чоловіків шляхом виявлення вікових особливостей статусу вегетативної нервової системи. Для діагностики використовують функціонально–вегетативну діагностику за методом В. Макаца. Було обстежено 80 людей чоловічої статі, віком 21–51 років. Вивчали біоелектричну активність 12–ти симетричних пар функціонально–активних зон шкіри (24 ФАЗ), 12 на руках та 12 на ногах, які відображають функціональну активність симпатичної та парасимпатичної нервової системи

9 Єрмішев Олег В"ячеславович Correspondence between tree pollen emissions sources and pollen content of the ambient air Kremenska L., Rodinkova V., Bobrowska O., Kriklyva S., Toziuk O., Yermishev O., Kremenskij O., Yascholt A. немає Aerobiologia англійська 2019 стаття 205
The article presents the findings, regarding the comparison between the pollen spectrum of the atmosphere in the area and the species composition of pollen emitting trees within the operating range of a Hirst-type volumetric air sampler. The research has revealed how local and transported pollen influence the pollen content of the atmospheric bioaerosol. Even though only a small number of birch trees grow in the area, its pollen proved to be prevalent in the pollen spectrum, while only an insignificant amount of Quercus pollen was detected due to the remoteness of its emission sources from the air sampler

10 Боярська Зорина Олександрівна Tumor cell metabolism during inactivation of S-adenosylmethionine decarboxylase. Investigation in silico Dotsenko, O. Boiarska, Z. KAUNAS, Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 144
The study of the metabolism of tumor cells has broadened the understanding of the mechanisms and effects of tumor associated metabolic disorders at various stages of tumor formation due to the emergence of new biochemical, molecular biology methods and mathematical methods that enhanced predictive capabilities of computer simulation. However, existing data remains very dispersed and not systemically integrated. The purpose of the work was to investigate the redistribution of metabolic flows in the cell by inactivating S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMdc, EC: 4.1.1.50), the key enzyme of the polyamide cycle and the common target of antitumor therapy. To address these goals, a stoichiometric metabolic model was developed that included five metabolic cycles: polyamines, methionine, methionine regeneration cycle, folic acid cycle, and the synthesis of glutathione and taurine. The model is based on 51 reactions involving 59 metabolites (31 of them are internal metabolites).

11 Боярська Зорина Олександрівна Comparative characteristics of biological age and rate of aging of internally displaced and local students Boiarska, Z. Dotsenko, O. немає ScienceRise: Biological Science англійська 2020 стаття 162
Our goal is to study the biological age and the aging rate of students, who have the status of internally displaced persons 2-4 years after evacuation from uncontrolled territories in order to determine the leading factors of aging for further development of preventive measures. Materials and research methods: We surveyed 106 students of Vasyl Stus Donetsk National University. The students' biological age was determined by the method of Vladimir Voitenko. Results: the biological age of internally displaced male students was found to be 41.3 years on average (passport age 21.8 years), 89.4 % higher than the calendar age. A survey of students of the same chronological age, who reside in the city of Vinnitsa found that their biological age was 37.6 years (passport age - 20.5), which is 83.4 % higher than the calendar age. The biological age of internally displaced female students has increased to 25.8 years (passport age is 20 years), which is 29 % higher than the calendar age. The biolog

12 Боярська Зорина Олександрівна Роль ендогенних та екзогенних факторів у розвитку вікових змін шкіри Боярська, З.О. Тернопіль Актуальні прблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних та соціальних змін у Європі та Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю українська 2018 тези 157
Вікові зміни шкіри найбільш часто турбують жінок у віці 40-49 років і старше. Прояви таких змін представлені судинними змінами, гіперпігментацією, гравітаційним птозом, дрібними зморшками. Найчастіше реєструються судинні зміни у поєднанні з пігментацією і з гравітаційним птозом. На процеси старіння шкіри у жінок впливає комплексний вплив різних чинників. В екзогенних факторах самими значущими є тютюнопаління (60%), надмірна інсоляція (48,9%), проживання в регіонах з несприятливими кліматичними умовами (28,3). У структурі ендогенних факторів переважають психоемоційний стрес (70,5%).

13 Боярська Зорина Олександрівна Імунологія Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 148
Навчально-методичний посібник складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Імунологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності підготовки 091 «Біологія». Посібник призначено для самостійної роботи студентів біологічного факультету з навчальної дисципліни «Імунологія»

14 Боярська Зорина Олександрівна Динаміка тривожності учасників операції об'єднаних сил Боярська З., Пінчук Р. немає ScienceRise:Biological Science українська 2018 стаття 152
Мета роботи - дослідження особливостей психологічного стану учасників операції об’єднаних сил, які знаходилися на сході нашої держави на другій лінії оборони протягом чотирьох місяців. Матеріали та методи. Проведено анкетування бійців – контрактників за методиками: «Шкала реактивної та особистісної тривожності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна» та опитувальник депресивності Бека (Beck Depression Inventory - BDI). Дослідження проведено у перші дні після прибуття на місце дислокації, через два місяці перебування в зоні операції об’єднаних сил та через два тижні після повернення з зони бойових дій. Дослідження відбулося на базі 177 окремого радіолокаційного взводу (м. Лисичанськ, Луганської області) з комбатантами-добровольцями з квітня по серпень, 2018 року. Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження встановлено переважно помірний рівень реактивної та особистісної тривожності і відсутність ознак депресії на початку виконання завдання та в період перебування в зоні проведен

15 Боярська Зорина Олександрівна Антиглікаційні стратегії профілактики старіння Боярська З.О Миколаїв Український журнал медицини, біології та спорту українська 2019 стаття 162
У статті викладені оглядові дані про сучасні теорії старіння, яке є складним процесом, що відбувається під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Серед зовнішніх факторів старіння шкіри, безперечно, найбільший вплив мають ультрафіолетове випромінювання, вплив ксенобіотиків та нераціональне харчування. Особлива увага приділяється розгляду сучасних біомаркерів старіння шкіри, які дають змогу встановити тип старіння шкіри, провідні механізми старіння шкіри та підібрати адекватну стратегію профілактики старіння шкіри. На сьогоднішній день розглядають та активно вивчають такі біомаркери старіння, як активні форми кисню, порушення функцій мітохондрій, зниження активності антиоксидантних механізмів захисту (за рахунок процесів вільнорадикального окислення), пошкодження ДНК (за рахунок впливу ультрафіолетового опромінення), вкорочення теломерів та зниження активності теломераз (за рахунок хроностаріння) і можливостей збільшення їх активності. Особлива увага приділяється процесам глікації,

16 Боярська Зорина Олександрівна Порівняльна характеристика біологічного віку українських юнаків у залежності від країни проживання (Україна та Польща) Боярська З.О. Warsawa II International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» українська 2018 тези 183 no file
немає

17 Боярська Зорина Олександрівна Biological age of temporarily relocated students in Ukraine Z. Boiarska , О.Radzikhovska KAUNAS 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 167
немає

18 Боярська Зорина Олександрівна Лікувальні інформаційні фактори в реабілітаційних програмах передчасного старіння населення Боярська, З.О. Одеса Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2018 тези 160 no file
немає

19 Боярська Зорина Олександрівна Біологія старіння Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 188 no file
немає

20 Єрмішев Олег В"ячеславович Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальнстей Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Єрмішев, О.В. немає Габітус українська 2020 стаття 139
У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності, розкрито значення прояву креативності в процесі професійного становлення фахівців. Відзначено, що розвиток креативності вважається одним із першочергових завдань навчально-виховного процесу, у тому числі й у закладах вищої освіти. Проаналізовано особливості взаємозв’язку креативності з особливостями темпераменту, рисами характеру, ціннісно-смисловою сферою особистості. Зауважено, що різні спеціальності потребують від фахівців різних проявів креативності й різного рівня її розвитку, а майбутні фахівці мають різні індивідуально-психологічні характеристики, які стають підґрунтям для розвитку та реалізації креативності. Відповідно до мети роботи, здійснено емпіричне дослідження серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, зокрема гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілю, яких поділе

21 Єрмішев Олег В"ячеславович ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ПОВІТРЯНОГО СПЕКТРА СПОР ГРИБІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНО АЛЕРГЕННОГО КОМПОНЕНТА БІОАЕРОЗОЛЮ Білоус, О.С. Родінкова, В.В. Єрмішев, О.В. немає EN VI RON MENT & HE ALTH українська 2018 стаття 133
Споры и фрагменты грибов встречаются повсеместно над неполярными районами Земли, особенно над сельскохозяйственными регионами, составляя до 45% частиц в биоаэрозоле воздуха, и могут вызывать симптомы аллергии. В статье описан спектр спор грибов как потенциальных аэроаллергенов и его часовые изменения в атмосферном воздухе города Винница. Материалы и методы. Исследование, проведенное в 2009-2014 годах волюметрическим методом, выявило в атмосфере более 30 категорий спор грибов, многие из которых имеют клинически доказанные свойства вызывать сезонную аллергию. Результаты. Показано доминирование спор рода Cladosporium в воздушном биоаэрозоле, что соответствует результатам наблюдения в большинстве точек мира

22 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія). Том 6 Макац В.Г. Курик М.В. Петрук В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 127
Видання третє (перероблене і доповнене). Його матеріали свідчать про необхідність "Функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України" і державної підтримки їх моніторингу. Звертається увага на функціональне здоров'я дитячого населення яке виступає єдиним біоіндикатором інтегрального еко-логічного забруднення населених пунктів. Монографія не має аналогів і адресована європейським державам, для яких здоров’я дитячого населення залишається пріоритетним напрямком

23 Єрмішев Олег В"ячеславович РОЗФОКУСОВАНА ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ ЯК РОЗДІЛ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ Єрмішев, О.В. немає Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія українська 2018 стаття 182
Виявлено, що незалежно від топографічної зони лазерного опромінювання, розфокусована лазеротерапія (РЛТ) при різноманітній терапевтичній патології володіє специфічним впливом на функціонально-вегетативний гомеостаз хворих дітей (переводить початкове парасимпатичне пригнічення на більш високий вегетативний рівень, а симпатичне збудження - на більш низький). Це свідчить про нормалізуючу функціонально-вегетативну спрямованість розфокусованої лазеротерапії. При цьому, проведений аналіз свідчить про відсутність статевих особливостей функціонально-вегетативних реакцій на вплив розфокусованого лазера в умовах фізіотерапевтичного стаціонару. За всіх умов спостереження РЛТ обумовлює нормалізуючий вплив при різних початкових рівнях парасимпатичної і симпатичної активності.

24 Єрмішев Олег В"ячеславович Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу) Макац, В.Г. Нагайчук, В.І. Макац, Є.Ф. Єрмішев, О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 182
На основі власних досліджень автори відкрили невідому раніше "Функціонально-вегетативну систему люди-ни", яка вперше дозволила ідентифікувати гіпотетичні "акупунктурні канали" Чжень-цзю терапії, їх біофізичну реальність, вегетативну сутність та функціональну системність. Універсальна логічність і завершеність відкритої системи указує на значення східної терапевтичної філософії і вперше обʼєднує гносеологічні позиції традиційної китайської і сучасної західної медицини. Такий, підтримуваний ВООЗ курс, забезпечить подальший розвиток обох напрямків і цілісний персоніфікований підхід в охороні здоров'я".

25 Єрмішев Олег В"ячеславович Важкі метали: біохімічні механізми токсичного впливу на організм Мельникова, Н.М. Кліх, Л.В. Деркач, Є.А. Шепельова, А.І. Ткаченко, Т.А. Заліпухін, О.Д. Єрмішев, О.С. Лазаренко, І.А Київ немає українська 2016 монографія 251
У науковому виданні наводяться результати оригінальних досліджень науковців, які узагальнюють біохімічні особливості кадмію, цезію та стронцію за умов гострих і субхронічних інтоксикацій у щурів і кролів. Науково обгрунтовані методичні підходи щодо оцінки біохімічних змін в організмі тварин, які зазнають впливу важких металів, надали можливість застосувати ряд препаратів, як засобів біологічної профілактики металотоксикантів

26 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціональної вегетології і фізіотерапії Макац В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 147
Монографія не має аналогів. Її друге перероблене і доповнене видання обумовлено відкриттям невідомих раніше “Функціонально-вегетативної системи людини” і її “Функціонально-вегетативної Матриці”. Відкриті феномени указують на біофізичну реальність “акупунктурних каналів” традиційної Чжень-цзю терапії та її вегетативну сутність, що вимагає свого місця в системній фізіології. Ідентифікація невідомих ра-ніше функціональних систем та їх комплексної залежності виявила теоретичні і практичні помилки традиційного напрямку і вносить суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних філософій. Книга адресована всім бажаючим отримати неординарні знання по новій фундаментальній основі фізіології, здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.

27 Єрмішев Олег В"ячеславович ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОІНДИКАТОР УКРАЇНИ ( СПЕЦКУРС "БІОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДонНУ ім. Василя СТУСА) Єрмішев, О.В. Петрук, Р.В. Овчинникова, Ю.Ю. Костюк, В.В. Вінниця немає українська 2017 атлас 142
Атлас функціонально-вегетативного здоров'я дітей, що проживають в регіонах радіаційного (екологічного) контролю Вінницької, Львівської та Чернігівської областей України акцентує увагу суспільства на проблемі збереження Генофонду України. Він свідчить про необхідність вегетативної диспансеризації дитячого населення і проведенні на її основі незалежної функціонально-екологічної експертизи конкретних регіонів його компактного проживання. Атлас видано в межах державної програми "Двох етапна система вегетативної реабілітації дитячого населення, проживаючого в зоні радіаційного (екологічного) контролю України (Доручення Кабінету Міністрів України № 1861/4 та № 12010/87) і адресований керівництву європейських держав, для яких збереження власного Генофонду є пріоритетним напрямком.

28 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи біоекології, функціональної експертизи та екологічної безпеки Макац, В.Г. Єрмішев, О.В. Овчинникова, Ю.Ю. Вінниця немає українська 2017 монографія 127
Сьогодні офіційно визнано, що дитяче здоровʼя екологічно залежне. На цій основі Європейські країни розробили програму «Довкілля і здоровʼя дітей» (СЕНАРЕ). Вона передбачає гарантоване право дітей не екологічну безпеку, чисте повітря і питну воду, задовільні умови проживання, ефективний захист від небезпечних речовин і фізичних чинників. В цьому плані написана монографія обʼєднує відомі екологічні проблеми в одну спільну, та має безпосереднє відношення до здоровʼя і розвитку людини – «Біоекологію». Оригінальна структура монографії логічно обʼєдную сучасну і попередню інформацію про відомі розділи біосфери, указує не їх фактори екологічного забруднення і енерго-інформаційну сутність, від якої залежить функціональна активність польової структуру біологічних обʼєктів. Написана цікавою і доступною мовою, містить багато цікавої ілюстрації і, без сумніву, буде корисним в процесі розуміння і освоєння суті «Біоекології»

29 Єрмішев Олег В"ячеславович ГЕПАТОТОКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЦЕЗІЮ ХЛОРИДУ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ Мельникова, Н.М. Єрмішев, О.В. немає Ветеринарна медицина українська 2015 стаття 130
Результати проведених досліджень дії цезію хлориду на організм щурів показав значне збільшення вмісту Цезію та зменшення вмісту Калію в печінці, що свідчить про їх конкуренті відносини. Дослідження ензимної функції печінки показало достовірне збільшення активності органоспецифічних ензимів печінки у крові щурів отруєних цезію хлоридом як на 4, так і на 24 добу дослідження, у порівнянні з інтактними тваринами. Таким чином, за токсичного впливу цезію хлориду в організмі щурів виникає гострий токсичний гепатит, що свідчить про гепатотоксичність Цезію

30 Єрмішев Олег В"ячеславович Іntensity of Oxygen consumption of bulls’ sperm due to the action of L-carnitine Koberska V. A., Yermishev O. V. немає Biologija. 2017. Vol. 63. No. 4 англійська 2017 стаття 136
The research is devoted to the study of peculiarities of oxygen consumption intensity and the activity of enzymes of antioxidant protection of bull sperm due to the action of L-carnitine. We used bull sperm that was mixed with sperm dilution for the “Bioexel” to the ratio 1:1. Diluted semen was divided into two parts – one control and three experimental. L-carnitine was added to the dil-uent in the amount of 10 mg/100 ml in part 2, 30 mg/100ml in part 3, and 60mg/100ml in part4; the sperm was dissolved in this liquid to the ratio of 3:1

31 Єрмішев Олег В"ячеславович Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages. Biologija Yermishev O., Lykholat T., Lykholat О. немає Biologija. 2017. Vol. 63. No. 2 англійська 2017 стаття 138
Results of a study of lipid peroxidation, antioxidant system com-ponents, and cholinergic neurotransmitter system in the organs of experimental rats of different ages exposed to alimentary syn¬thetic estrogen are presented. Given the state of peroxidation pro¬cesses and AChE activities in female rats exposed to xenoestro¬gen, it is possible to assume the possibility of the restructuring of the functioning of mediator and enzyme systems and additional strengthening of pathological symptoms. In the future, such phe¬nomena may trigger the reduction of potential of compensatory mechanisms in compromising the health of the consumers. In puberty, females were more sensitive to nutritional synthetic es¬trogen than mature animals, thus proving that age is another fac¬tor in xenoestrogen exposure

32 Єрмішев Олег В"ячеславович Уровни функционально-вегетативного гомеостаза как критерий ожоговой травмы Нагайчук В. И., Ермишев О. В. немає Рефлексотерапия и комплементарная медицина російська 2018 стаття 237
Представлены результаты функционально-вегетативной диагностике по методу В.Г. Макаца при ожоговой болезни, в патогенезе которой не учитывают функциональное состояние ВНС. Под наблюдением находился 141 больной в возрасте 18 – 80 лет, рандомизированные по индексу тяжести поражения от 60 ед., 90 ед. и больше. Больным проводили стандартную инфузионно-трансфузионную терапию, местное лечение в условиях влажной камеры, раннюю некрэктомию и ксенопластику. Вегетативный патогенез контролировали по уровням функционально-вегетативного гомеостаза k-V (ФВД проводили с 10.00 до 12.00 на 1, 3, 7, 14, 21 и 50 день пребывания в стационаре). Показана парасимпатическая динамика вегетативного гомеостаза в патогенезе острого периода ожоговой болезни

33 Єрмішев Олег В"ячеславович The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy Yermishev O. V. немає International Journal of Medicine and Medical Research англійська 2018 стаття 210
Background. Disorders of autonomic nervous system caused up to 80% of functional disorders. There is no information about the influence of magnetotherapy (MT) on the indicators of vegetative homeostasis, which disturbance is a cause of functional pathology. Objectives. The aim of the study is to investigate vegetative rehabilitation trend of MT in various initial conditions of functional-vegetative disorders. Methods. Functional-vegetative diagnostics method by V.G. Makats was chosen as a method of control of MT impact. The diagnostic complex BIOTEST-12M was a technical tool. 38 children of different age and gender treated in the Department of Physiotherapy of Vinnytsia Regional Children Clinical Hospital in 2016-2017 were involved in the research. The patients were divided into 7 groups according to the levels of functional vegetative homeostasis. Results. MT had a different effect on vegetative activity as well as systemic and functional dependence, according to the coefficient of fu

34 Єрмішев Олег В"ячеславович Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsia, Central Ukraine Rodinkova V., Kremenska L., Palamarchuk O., Motruk I, Alexandrova E., Dudarenko O., Vakolyuk L., Yermishev O. немає Acta Agrobotanica. 2018. Vol. 71. № 1 англійська 2018 стаття 152
The control of plant pollen season patterns is especially important in the expecta¬tion of climate change, as the timing of potential varying pollen seasons affects the human population. An ever-increasing number of people suffer from hay fever symptoms with varying severity during the pollen season. This paper presents data on the seasonal variations of pollen concentration and the factors which are the likely causes of these variations in Vinnytsya, a city in Central Ukraine, in order to establish the apparent pattern of this variation and so improve the efficiency of hay fever control in Ukraine. Pollen counts were obtained by gravimetric and volumetric methods employing a Hirst-type volumetric spore trap

35 Єрмішев Олег В"ячеславович Modeling hay fever risk factors caused by pollen from Ambrosia spp. using pollen load mapping in Ukraine Rodinkova V., Palamarchuk O., Toziuk O., Yermishev O. немає . Acta Agrobotanica. 2018. Vol 71. № 3. англійська 2018 стаття 213
The paper provides a simulation of the occurrence of Ambrosia pollen in Ukraine both i terms of a determination of the regions with high pollen concentrations and the time when the high pollen load occurs. Simulation was performed using the SILAM system and the following pollen mapping using the Grid Analysis and Display System. Simulation results were compared with the aerobiological data available from six monitoring stations in Ukraine. A decrease in the concentrations of Ambrosia pollen, the duration of the Ambrosia season, and patient exposure to the Ambrosia pollen were apparent from SE to NW of Ukraine. A close correlation between the modeled and actually registered pollen concentration values and ragweed pollen release periods was observed in all the cities for which the Ambrosia pollen monitoring data had been collected

36 Єрмішев Олег В"ячеславович Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine Motruk I. I., Antomonov M. Yu., Rodinkova V. V., Aleksandrova O. E., Yermishev O. V. немає Wiadomości Lekarskie. 2018. Tom LXXI. Nr 3. Cz I англійська 2018 стаття 197
Introduction: Allergies are the most common reason of the chronic diseases in developed countries and represent an important medical, social and economic issue, the relevance of which is growing both in these countries and in Ukraine. The most famous of these allergens group is the pollen of ambrosia and pollen of poaceae, which are ubiquitously distributed in the subtropical and temperate climate. The aim: The objective of our study was to develop the mathematical models, which will be able to indicate the probability of the pollen circulation, and thus these models can simplify the forecast of symptoms risk and improve the prophylaxis of pollinosis. Materials and methods: The research was conducted on the basis of the research center of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia in the years 2012-2014. A volumetric sampler of the Hirst type was used for the air sampling. The observation was conducted from the first of April to the thirty-first of October. For the initial

37 Єрмішев Олег В"ячеславович Peculiarities of functional-vegetative homeostasis of preschool-age females (first childhood). Yermishev O. V. немає Biologija. 2019. Vol. 65. No. 1 англійська 2019 стаття 168
In the process of ontogenesis, individual organs and systems ma-ture gradually completing their development in different periods of life. This heterochrony of maturation determines the features of organism-functioning in children of different ages. Howev-er, the data in scientific literature do not reveal the features of the vegetative status of preschool children. Therefore, the goal of our work was to determine the level of vegetative homeostasis, which indicates the ratio of sympathetic (YANG) and parasympa-thetic (YIN) functional activity of the autonomic nervous system in preschool children. Themethodology of functional-vegetative diagnostics (FVD) elaborated by Professor V.G.Makats (2016) allowed identifying acupunctural channels and discovered a pre-viously unknown human functional-vegetative system.

38 Боярська Зорина Олександрівна Особливості передачі інформації в живих організмах Боярська З.О., Скрипнюк З.Д. Київ Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я: Матеріали XVI Міжнародної Науково-практичної конференції.-Одеса.-26-27 травня українська 2018 тези 139
немає

39 Машталер Олександра Володимирівна Бріоіндикація техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України Глухов О. З. Машталер О. В. Донецьк немає українська 2007 монографія 125
У монографії наведено результати дослідження бріоіндикації техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України. Виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища. Виділено екологічні групи видів мохоподібних. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. B. сaespiticium Hedw. Виявлено диференційовану чутливість досліджених видів мохоподібних до токсичної дії важких металів, що підтверджує перспективність методів бріоіндикації стану навколишнього середовища і розширює можливості їх використання.

40 Машталер Олександра Володимирівна Біомоніторинг видами Bryophyta техногенно трансформованого середовища південного сходу України Машталер О. В. Дніпропетровськ немає українська 2007 автореферат 179 no file
Установлено певні реакції мохоподібних Bryum argenteum Hedw. та Bryum caespiticium Hedw. на забруднення навколишнього середовища важкими металами (Pb, Zn, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Ca, Sn, Cd, Mo, Sb), визначено видовий склад бріофітів та проведено біоіндикаційну оцінку ступеня забруднення в умовах техногенно трансформованих екотопів південного сходу України. Вивчено особливості розподілу, екологічну, ценотичну та географічну структури мохоподібних. Ретельно досліджено частоту трапляння, проективне покриття і форми росту мохоподібних в екотопах територій промислових підприємств та відвалів вугільних шахт південного сходу України

41 Машталер Олександра Володимирівна Визначення порогів чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища Машталер О. В. та ін. немає Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : межведомств. сб. науч. работ українська 2010 стаття 285
За результатами проведених досліджень, які спрямовані на вирішення актуальних завдань діагностики та нормування в системі контролю якості середовища, визначені пороги чутливості біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів довкілля. Сформовано базу даних характеристик щодо порогової чутливості біоіндикаторів (водоростей, грибів, мохоподібних, квіткових рослин, кліщів, комах та психофізіологічного стану людини) на дію екологічно несприятливих факторів. По результатам проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач диагностики и нормирования в системе контроля качества окружающей среды, определены пороги чувствительности биоиндикаторов на действие экологически неблагоприятных факторов. Сформирована база данных характеристик относительно пороговой чувствительности биоиндикаторов (водорослей, грибов, мохообразных, цветковых растений, клещей, насекомых и психофизиологического состояния человека) на действие экологически неблагоприятных факторов

42 Машталер Олександра Володимирівна Мохоподібні антропогенних комплексів південного сходу України // Межведомств. сб. научн. работ Машталер О. В. немає Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона.Вып. 5. українська 2005 стаття 147 no file
Проаналізовано видовий склад мохоподібних та особливості розповсюдження мохоподібних антропогенних комплексів південного сходу України

43 Машталер Олександра Володимирівна АПРОБУВАННЯ СПОСОБІВ БІОІНДИКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДОНБАСУ Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2008 стаття 112
Зведено результати апробування біоіндикаційних можливостей видів рослин, тварин, грибів та людини у промислово розвиненому регіоні. Синтезовані данірекомендовано розцінювати як базові для впровадження технології оцінки шкідливості факторівнавколишнього середовища

44 Машталер Олександра Володимирівна Розробка технології комплексної біоіндикаційної оцінки довкілля техногенного регіону Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2009 стаття 142
За результатами апробації внесено корективи в розроблену технологію комплексної біоіндикації середовища. Підготовлено технологію комплексної оцінки стану техногенного регіону за інформативними біоіндикаційними показниками, за допомогою якої більш ґрунтовно можна здійснювати заходи, спрямовані на поновлення і покращення стану середовища, здоров’я населення та біосфери

45 Машталер Олександра Володимирівна Критерії оцінки екологічного стану середовища за порогами чутливості біоіндикаторів Машталер О. В. та ін. немає Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону українська 2011 стаття 133
Вперше визначено характеристики порогової чутливості біоіндикаторів (водоростей, грибів, мохоподібних, квіткових рослин, кліщів, комах та людини) на дію екологічно несприятливих факторів середовища, за якими розроблено критерії оцінки екологічного стану довкілля. Підготовлено матеріали для формування бази даних порогів чутливості відповідних біоіндикаторів на дію екологічно несприятливих факторів середовища

46 Машталер Олександра Володимирівна Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів О.З. Глухов, О.В. Машталер немає Промышленная ботаника. Вып. 7. українська 2007 стаття 120
Вперше виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища південного сходу України. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. та B. caespiticium Hedw. Встановлено, що B. argenteum накопичує більший вміст елементів забруднення, ніж B. caespiticium. Визначено кореляційні зв’язки між показниками забруднення ґрунтів важкими металами та вмістом відповідних елементів у гаметофітах мохів. Розвиток мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища є досить інформативним індикатором забруднення середовища, тому вони можуть слугувати адекватними біомаркерами у системі моніторингу за станом середовища

47 Машталер Олександра Володимирівна Морфологнічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону Машталер О.В., Задорожна Д.В. немає Чорноморський ботанічний журнал українська 2008 стаття 120
Виявлено типові морфологічні зміни трансплантатів трьох видів епіфітних мохів під впливом забруднення навколишнього середовища м. Макіївки. Встановлено, що ступінь зміни морфологічних показників видів мохів Orthotrichum pumilum Sw. (=Ortotrichum fallax Bruch.) та Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. находяться у залежності від ступеню забруднення атмосферного повітря та може бути інформативним індикатором якості повітря промислового регіону. Підтверджено відносну стійкість виду моху Leskea polycarpa Hedw. в умовах інтенсивного атмосферного забруднення. Визначено ступінь антропогенного навантаження у трьох зонах м. Макіївки (Донецька обл.).

48 Машталер Олександра Володимирівна Growth Parameters of Herbaceous Plants on Phosphogypsum Dumps with Using Soil Coverings Based on Sewage Sludge Yuriy Prysedskyi, Oleksandra Mashtaler немає Journal of Ecological Engineering англійська 2021 стаття 139
The phosphogypsum dumps are one of the most toxic solid wastes of phosphoric acid, phosphate and phosphorus fertilizers manufacturing enterprises. In the article the possibility of remodeling of phosphogypsum dumps with using the Poaceae family herbaceous plants seeding was considered. On the basis of determination of growth parameters as well as sulfur and fluorine ions accumulation in the plants, the expediency of the dumps surface covering with a ground-covering mixture consisting of sand and sediment of wastewater in the amount of 10% or 20% by weight is established. In the dumps Bromus inermis Leyss., Dactylis glomerata L., Elytrigia pseudocaesia (Pacz.) Procud., Festuca arundinacea L. and Festuca altissima L. are the most suitable plants for cultivation

49 Кученко Тетяна Анатоліївна Влияние гидротехнических сооружений на качество воды Лялюк Н.М. Одикадзе Т.А. немає Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології :мМатеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених російська 2016 тези 104 no file
Создание гидроузлов с водохранилищами большого объёма приводит к различным изменениям окружающей среды. Исследовательские роботы проводились по двум крупным водным объектам питьевого водоснабжения – канал Северский Донец-Донбасс и Южный Буг

50 Кученко Тетяна Анатоліївна The influence of hydrotechnical constructions on quality of drinking water T. Odikadze, N. Lyalyuk немає 2ND International Conference «Smart Bio» (3-5 May 2018, Kaunas, Lithuania) англійська 2018 тези 119 no file
For all other parameters, the samples tested did not exceed the acceptable standards. Thus, the water of the two waterways of Ukraine, which differ in many parameters (man-made and man-made pressures, lithological conditions, climatic, etc.) and used as a source of drinking water, appeared unsatisfactory. It has been established that interference with the watercourse in the ecosystem leads mainly to the deterioration of water quality. Among such interventions is the creation of artificial drainage of water (channels), closed water conduits, any, even simple cleaning plants of water conduits

51 Кученко Тетяна Анатоліївна Вплив гідротехнічних споруд на якість питної води Лялюк Н.М. Одікадзе Т.А. немає Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку:матеріали ХХХVІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. зб. наук. пр. українська 2017 стаття 101 no file
Якість питної води більшості водотоків України за станом хімічного і бактеріального забруднення класифікується як забруднена і брудна (IV - V клас якості). В результаті досліджень було встановлено, що вода двох водних артерій України, які різняться за багатьма параметрами (антропогенний та техногенний тиск, літологічні умови, кліматичні тощо) та використовуються в якості джерела питної води, в’явилась незадовільною. Встановлено, що втручання в екосистему водотоку призводить, головним чином, до погіршення якості води. Серед таких втручань створення штучних відводів води (каналів), закритих водоводів, будьяких, навіть простих очисних споруд водоканалів

52 Яворська Олена Григорівна Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля» Марківська Л.В., Шпак Н.П., Федорончук М.М., Яворська О.Г., Куземко А.А. Київ Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). українська 2016 стаття 167
Наведено екологічні й ценотичні характеристики представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля». на території НПП «Кармелюкове Поділля нами підтверджено зростання шести представників родини Orchidaceae. Platanthera bifolia виявлено у нетипових для виду умовах степового фітоценозу класу Festuco-Brometea; P. chlorantha i Neottia nidus-avis – в угрупованнях класу Carpino-Fagetea (син. Querco-Fagetea), Cephalanthera damasonium – в угрупованнях класу Quercetea pubescentis. Представники роду Epipactis – E. purpurata та E. helleborine представлені в угрупованнях обох класів лісової рослинності. Більш широке розповсюдження двох останніх видів ми пояснюємо тим, що екологічні параметри місцезростань рослин цих таксонів за проаналізованими екологічними факторами відповідають умовам, наближеним до оптимальних для даних видів, тоді як для чотирьох інших видів за окремими факторами умови близькі до межі екологічної амплітуди, а інколи навіть виходять за її межі

53 Яворська Олена Григорівна Про необхідність створення ботанічного заказника "Льодовиковий період" на Вінниччині Яворська О. Г., Куземко А. А., Ворона Є. І. Вінниця Актуальні питання розвитку екології та біології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2016 стаття 108 no file
Пропонується створити ботанічний заказник "Льодовиковий період" для збереження біорізноманіття в межах так званого Подільського рефугіуму бореальної флори, де збереглося ряд рослинних угрупувань, характерних для більш північних регіонів (Querco robori-Pinetum, Pteridio aquilini-Quercetum robori, Athyrio flicis-feminae-Alnetum, Mnio affini-Alnetum glutinosae, Sphagno squarrosi-Alnion glutinosae, Caricetum lasiocarpae, Calamagrostio canescentis-Agrostietum caninae, Carici lasiocarpae-Sphagnetum, Thymo pulegioides-Festucetum ovinae), за межами основного ареалу їх поширення, з місцезростаннями видів Червоної книги України та регіонально рідкісних видів

54 Яворська Олена Григорівна Forest and steppe vegetation of the National Nature park “Karmeliukove Podillya” (Vinnytsia region, Ukraine) Kuzemko A., Markivska L. & Yavorska O. Вроцлав Дослідження рослинності через 90 років після публікації підручника Браун-Бланке - нові виклики та концепції Книга тез :27-й конгрес Європейського дослідження рослинності. 23-26 травня 2018 р. Вроцлав, англійська 2018 доповідь 170
Сlassification of the broad-leaved forests vegetation of the National Nature Park "Karmeliukove Podillya" has been developed in accordance with Braun-Blanquet approach based on 147 relevés of forest vegetation collected during 2006–2017 and analysed in Juice software using different methods of cluster analysis. The proposed classification includes three associations, three subassociations, five variants and one community without rank which included in two classes – Carpino-Fagetea sylvaticae and Quercetea pubescentis

55 Яворська Олена Григорівна Фітосозологічна характеристика ключових територій місцевої екомережі для гряди вапнякових відслонень у Вінницькій області Ворона Є.І., Куземко А.А., Яворська О.Г. немає Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: матеріали V Міжнародної конференції (25-28 червня 2018 р., Херсон) українська 2018 стаття 112 no file
Наводяться списки видів, занесених до Червоної книги України, регіонально рідкісних видів, рідкісних і типових рослинних угрупувань, та списки оселищ, які знаходяться під охороною Бернської конвенції, виявлені на гряді вапнякових відслонень Східно-Подільських Товтр

56 Яворська Олена Григорівна Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae) – новий адвентивний вид флори України Куземко А.А., Яворська О.Г., Ковтонюк А.І. немає Український ботанічний журнал українська 2019 стаття 129
The information about locality of the new for Ukraine alien species Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae), which was revealed in botanical garden “Podillia”, Vinnytsia city in July 2016 during study of the spontaneous flora and vegetation of the garden and park landscapes of the Middle Pobuzhzhia. The botanical garden was established in 1965, but till now it has no official status of the botanical garden and is preserved as a monument of landscape art. Currently it is abandoned. Authors could not find information on the history of the introduction of this species in Vinnitsa, but it can be assumed that the material for introduction of C. gigantea was collected during the expedition of the botanical garden staff in the Caucasus in the 1970’s

57 Яворська Олена Григорівна SHL 122 Долини Південного Бугу та Сниводи Куземко А.А, Вашеняк Ю.А., Яворська О.Г., Ворона Є.І., Куцоконь Ю.К. Київ Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 2 українська 2019 стаття 125
Стаття являє собою опис території «Долини Південного Бугу та Сниводи» площею 45099,26 га, включеної до Смарагдової мережі України. Наведено списки оселищ та видів, узятих під охорону згідно Бернської конвенції, що зустрічаються на даній території

58 Яворська Олена Григорівна Класифікація лісової рослинності національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (Вінницька область, Україна) Марківська Л.В., Куземко А.А., Яворська О.Г. немає Чорноморський ботанічний журнал українська 2019 стаття 137 no file
На основі 147 геоботанічних описів лісової рослинності, зібраних упродовж 2006–2017 років і оброблених у програмному пакеті Juice за допомогою різних методів кластерного аналізу, проведено класифікацію рослинності широколистяних лісів Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» за методом Браун-Бланке. Запропонована класифікаційна схема включає три асоціації, три субасоціації, п’ять варіантів та одне безрангове угруповання, що належать до двох класів рослинності – Carpino-Fagetea sylvaticae і Quercetea pubescentis

59 Яворська Олена Григорівна Ecological hackaton as a basis formation of ecological model of behavior Lialuk, N.M., Vasheniak Yu. A., Yavorska, O.G., Mashtaler, O.V. немає Organization of Scientific research in modern conditions. Conference proceedings англійська 2020 стаття 107 no file
Описано досвід проведення екологічного хакатону – сучасної форми інтерактивного спілкування, спрямованої на формування моделі поведінки, дружньої до довкілля

60 Яворська Олена Григорівна Діджиталізація картування біотопів на прикладі проектованого смарагдового об’єкта – долини річки Вільшанки (Вінницька область) Вашеняк Ю.А., Ворона Є.І., Долинний В.В., Яворська О.Г. немає Моніторинг та охорона біорізноманіття. Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття. Серія “Conservation Biology in Ukraine”, 16 (3) українська 2020 стаття 160
Описано методику дослідження і картування біотопів з використанням можливостей електронної картографії - програмного комплексу Digitals та приклад такого дослідження – біотопи річки Вільшанки на півдні Вінницької області. З використанням інструментів ГІС аналізу з’явилась можливість проводити різночасовий та різномасштабний аналіз рослинного покриву на супутникових знімках у співставленні з матеріалами польових спостережень

61 Вашеняк Юлія Анатоліївна European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots Vasheniak Yu.etc. немає Applied Vegetation Science англійська 2016 стаття 121
The European Vegetation Archive (EVA) has been developed since 2012 by the IAVS Working Group European Vegetation Survey as a centralized database of European vegetation plots. It stores copies of national and regional vegetation-plot databases on a single software platform. Data storage in EVA does not affect the ongoing independent development of the contributing databases, which remain the property of the data contributors. A prototype of the database management software TURBOVEG 3 has been developed for joint management of multiple databases that use different species lists. This is facilitated by the SynBioSys Taxon Database, a system of taxon names and concepts used in the individual European databases and their matches to a unified list of European flora

62 Вашеняк Юлія Анатоліївна A higher-level classification of the Pannonian and Western Pontic steppe grasslands: Central and Eastern Europe Vasheniak Yu.etc. немає Applied Vegetation Science англійська 2017 стаття 128
Questions: What are the main floristic patterns in the Pannonian and western Pontic steppe grasslands? What are the diagnostic species of the major subdivisions of the class Festuco- Brometea (temperate Eurosiberian dry and semi-dry grasslands)? Location: Carpathian Basin (E Austria, SE Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, N Croatia and N Serbia), Ukraine, S Poland and the Bryansk Region of W Russia. Methods: We applied a geographically stratified resampling to a large set of relevés containing at least one indicator species of steppe grasslands. The resulting data set of 17 993 relevés was classified using the TWINSPAN algorithm. We identified groups of clusters that corresponded to the class Festuco-Brometea. After excluding relevés not belonging to our target class, we applied a consensus of three fidelity measures, taking also into account external knowledge, to establish the diagnostic species of the orders of the class

63 Вашеняк Юлія Анатоліївна GrassPlot - a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands Vasheniak Yu.etc. немає Phytocoenologia англійська 2018 стаття 168
GrassPlot is a collaborative vegetation-plot database organised by the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) and listed in the Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD ID EU-00-003). GrassPlot collects plot records (relevés) from grasslands and other open habitats of the Palaearctic biogeographic realm. It focuses on precisely delimited plots of eight standard grain sizes (0.0001; 0.001; ... 1,000 m²) and on nested-plot series with at least four different grain sizes. The usage of GrassPlot is regulated through bylaws that intend to balance the interests of data contributors and data users. The current version (v. 1.00) contains data for approximately 170,000 plots of different sizes and 2,800 nested-plot series. The key components are richness data and metadata. However, most included datasets also encompass compositional data. About 14,000 plots have near-complete records of terricolous bryophytes and lichens in addition to vascular plants. At present, GrassPlot contains data fr

64 Вашеняк Юлія Анатоліївна Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podilla (Ukraine) Didukh Ya., Vasheniak Yu. немає Tuexenia англійська 2018 стаття 119
This article characterises limestone outcrop vegetation. Such communities grow on limestone, chalk, gypsum and other kinds of rocks of the Devon and Paleogene period dispersed throughout Western and Central Podillia. The relief, geological structure, soil, distribution factors caused by climate, specificity and diversity of the communities and their particular floristic qualities are highlighted. The history of phytocoenological investigations of limestone outcrop communities in Ukraine is also shown. Syntaxo-nomical and ecological assessments with critical analyses and evaluations of 118 relevés, including bryophytes and lichens, were conducted based on scientific papers. Research activity involved the formation of a database with the help of TURBOVEG, processing the data with JUICE and creating clusters with the help of the Modified TWINSPAN algorithm and OptimClass. The resulting communi-ties were assigned to two classes: the

65 Вашеняк Юлія Анатоліївна sPlot – A new tool for global vegetation analyses Vasheniak Yu.etc. немає Journal of Vegetation Science англійська 2019 стаття 125
Questions: Vegetation-plot records provide information on presence and cover or abundance of plants co-occurring in the same community. Vegetation-plot data are spread across research groups, environmental agencies and biodiversity research centers, and thus, are rarely accessible at continental or global scales. Here we present the sPlot database, which collates vegetation plots worldwide to allow for the exploration of global patterns in taxonomic, functional and phylogenetic diversity at the plant community level. - Location: sPlot version 2.1 contains records from 1,121,244 vegetation plots, which comprise 23,586,216 records of plant species and their relative cover or abundance in plots collected between 1885 and 2015. - Methods: We complemented the information for each plot by retrieving environmental conditions (i.e. climate and soil) and the biogeographic context (i.e. biomes) from external sources, and by calculating community-weighted means and variances of traits using gap-f

66 Вашеняк Юлія Анатоліївна Phytosociology, ecology and conservation status of Carlina acanthifolia subsp. utzka on its northern distribution limit (Poland and Ukraine) Vasheniak Iu., Dmytrash-Vatseba I., Markivska L., Swacha G., Kuzemko A немає Biologia англійська 2020 стаття 231
This paper is focused on phytosociological and ecological peculiarities of the vulnerable species Carlina acanthifolia subsp. utzka in Ukraine and Poland at the northern distribution limit of the species. Based on the analysis of 86 relevés, we recognised three associations within Festuco-Brometea class in which Carlina acanthifolia subsp. utzka occurs. We also revealed an ecological differencies between habitats of the species using Didukh’s phytoindication scale. It was concluded that the limited factors of Carlina acanthifolia subsp. utzka distribution are soil humidity, carbonate content and thermal climate. The assessment of ecological amplitude of Carlina acanthifolia subsp. utzka shows that the most vulnerable are the habitats in the Southern Podillia (Ukraine), at the eastern limit of the total range. It has been revised the carbonate content indices for Carlina acanthifolia subsp. utzka species and has been proposed new ecological amplitude according to our results. We propose

67 Вашеняк Юлія Анатоліївна Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка Вашеняк Ю.А. немає Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) українська 2016 стаття 119
Дається класифікаційна схема рідкісних трав’яних біотопів відповідно до системи EUNIS, IV-VII рівнів, де IV, V рівень за флористичною класифікацією відповідає союзу, а VI рівень – асоціаціям, субасоціаціям та їх варіантам. Наведено порівняльну характеристику біотопів і синтаксонів рослинності, виділеної за флористичною класифікацією. Виділення синтаксонів проведено за допомогою прикладної програми JUICE, TWINSPAN Modified, PC-ORD та інтерпретації на основі вітчизняних та іноземних публікацій. Картування біотопів здійснювалось за допомогою програми ArcGIS. Побудовано класифікаційну систему біотопів до шостого-сьомого рівня. Загалом така схема налічує 25 одиниць VI рівня, 15 одиниць V рівня, 10 одиниць VI рівня.

68 Вашеняк Юлія Анатоліївна Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра Вашеняк Ю.А. та ін. немає Український ботанічний журнал українська 2018 стаття 216
The conditions of tufa formation and their distribution throughout the Dniester River canyon and adjacent territories are studied in the current work. The sites with waterfalls, in which the carbonate Silurian rocks are characterized by horizontal faults with the formation of aquicludes, were allocated. A group of different classes is formed in the zone of water entrainment flowing through the cliff walls. The central place is occupied by Montio-Cardaminetea (Cratoneuretum filicino-commutati), represented by moss cushions of Cratoneurum filicinum, Palustriella commutata, Didymodon tophaceus, which drain water, where CaCO3 is absorbed and powerful tufas are formed. On the surface under falling water, algae of emerald color Stigeoclonietea tenuis (Cladophoretum glomeratae) develop along with the dark spots of cyanobacteria Gloeocapsetea sanguineae (Scytonema myochrous) on slightly moistened rocks. At the base of the waterfalls, the hygrophilic Agrostis stolonifera (Molinio-Arrhenatherete

69 Вашеняк Юлія Анатоліївна The first find of Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta) in Ukraine S.Nyporko, Yu.Vasheniak немає Ukrainian Botanical Journal українська 2020 стаття 140
The first record of a new for the flora of Ukraine species Myurella sibirica is reported. The species was found on the slope of Maslyatyn Mt. (at 381 m a.s.l.) in the Kremenets Mountains National Nature Park (Ternopil Region). It grew among other mosses on the soil layers in the cracks of vertical limestone wall, under the canopy of Betula klokovii near the forest meadow. Myurella sibirica is quite rare in the mountains of Europe and more common in mountains of Asia and North America. The species is listed in The IUCN Red List of Threatened Species (Vulnerable), Red Data Book of European Bryophytes (Endangered), European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts (Vulnerable) and several Red lists of European countries

70 Вашеняк Юлія Анатоліївна Biodiversity patterns of dry grasslands at the meeting point of Central Europe and the Balkans: Impressions and first results from the 9th EDGG Field Workshop in Serbia 2017 Vasheniak Yu. etc. немає Bulletin of the European Dry Grassland Group англійська 2017 стаття 183
немає

71 Вашеняк Юлія Анатоліївна GrassPlot v. 2.00 – first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands Buirun, I., Burrascano, S., Dembicz, I. et al. (including Yu.Vasheniak) немає Palaearctic grasslands англійська 2019 стаття 204
GrassPlot is a collaborative vegetation-plot database organised by the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) and listed in the Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD ID EU-00-003). Following a previous Long Database Report (Dengler et al. 2018, Phytocoenologia 48, 331–347), we provide here the first update on content and functionality of GrassPlot. The current version (GrassPlot v. 2.00) contains a total of 190,673 plots of different grain sizes across 28,171 independent plots, with 4,654 nested-plot series including at least four grain sizes. The database has improved its content as well as its functionality, including addition and harmonization of header data (land use, information on nestedness, structure and ecology) and preparation of species composition data. Currently, GrassPlot data are intensively used for broad-scale analyses of different aspects of alpha and beta diversity in grassland ecosystems.

72 Вашеняк Юлія Анатоліївна Biodiversity of dry grasslands in Armenia: First results from the 13th EDGG Field Workshop in Armenia Vasheniak Yu, etc. немає Palaearctic Grasslands англійська 2020 стаття 120
The 13 th EDGG Field Workshop was conducted from the 26 June to 6 July 2019 in Armenia. The Field Workshop had two main aims: (a) to analyse the biodiversity patterns of the Armenian grasslands across multiple taxonomic groups and grain sizes, and (b) to study the syntaxonomic position of these grasslands in a general European context. We conducted our sampling in 16 sites that ensured good geographical coverage across the country. In total, we sampled 29 EDGG Biodiversity Plots (nested-plot series of 0.0001 to 100 m²) and 53 additional 10-m 2 plots. Data of orthopteroid insects (Orthoptera and Mantodea) were recorded in 42 100-m² plots. We found mean total species richness values of the vegetation of 7.5 species in 0.01 m², 31.9 species in 1 m² and 51.3 species in 10 m². The richest grasslands for vascular plants were meso-xeric grasslands with up to 35 species in 0.1 m² and 80 in 10 m². Maximum orthopteroid richness in 100 m² was 14. Syntaxonomically, the majority of stands appear to

73 Вашеняк Юлія Анатоліївна Syntaxonomy of the sandy and rocky grasslands of Ukraine: preliminary results of large-scale analysis Anna Kuzemko, Dmytro Dubyna, Tatiana Dziuba, Ivan Moysiyenko, Yulia Vasheniak, Maryna Zakharova немає EDGG Meeting “From Population Biology to Community Ecology” held in Germany англійська 2015 тези 151
немає

74 Вашеняк Юлія Анатоліївна Порівняльна характеристика рослинності відслонень центральної Європи Вашеняк Ю. Київ Класифікація рослинності та біотопів України як основа збереження біорізноманітності : наук.-теорет. конф. українська 2016 стаття 115 no file
немає

75 Вашеняк Юлія Анатоліївна До методики виділення та інтерпретації синтаксонів (рівень асоціацій) на прикладі рослинності вапнякових відслонень Вашеняк Ю.А. Київ Класифікація рослинності та біотопів України як основа збереження біорізноманітності : наук.-теорет. конф. українська 2018 стаття 121
The approach of the syntaxa distinguishing and interpretation (association level) has been characterized in this article. The main aim of our investigation is to make syntaxonomical revision and to present the syntaxonomical scheme of the Dniester Canyon dry grasslands on limestone outcrops using this approach. As the nomenclature types we have used relevés of the associations described from the study area and adjacent territories. The data processing has been performed using JUICE software and PC-Ord. Two associations of Alysso-Sedetalia order and six associations of Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis order (one is a new association) have been distinguished using cluster analysis with nomenclature types. Syntaxonomical position of the associations has been critically reviewed. Associations have been moved to the corresponded alliances and orders according to the analysis.

76 Вашеняк Юлія Анатоліївна Rare limestone outcrops habitats of the Dniester Canyon listed in Bern Convention Vasheniak Y. немає Ukrainian Rufford Small Grants Conference “From monitoring to implementation”. Book of Abstracts англійська 2018 тези 111
немає

77 Вашеняк Юлія Анатоліївна Нове місцезнаходження Allium obliquum L. У Дністровському каньйоні Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П., Термена І.Б. Київ-Чернівці Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). Том 1 українська 2019 стаття 135
Allium obliquum, цибуля коса, характеризується диз’юнктивними ареалом і трапляєься в Румунії, на Уралі, Алтаї, Саур-Тарбагатаї та Тянь-Шані (Euro+ Med, 2006; Червона книга України, 2009). У 1979 р. було знайдено цей вид і в Україні, зокрема в долині р. Смотрич, поблизу с. Устя Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (Червона книга України, 2009). Автори зазначають (Дідух та ін., 1982): популяція такого виду налічує 2500 особин та займає площу у декілька гектар. Наразі популяція Allium obliquum знаходиться під охороною у заказнику місцевого значення «Устянський», що входить до системи природоохоронних територій національного природного парку «Подільські Товтри»(Любінська, 2016). Під час проведення експедиції по Дністровському каньйону ми знайшли нове місцезнаходження популяції виду поблизу с. Субич Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (N48. 60771; E26. 82700, 137 м н. р. м.). Популяція є досить чисельною–близько 5000 особин і займає вертикальні стінки каньйону п

78 Вашеняк Юлія Анатоліївна Ecological hackaton as a basis formation of ecological model of behavior Lialuk, N.M., Vasheniak Yu. A., Yavorska, O.G., Mashtaler, O.V. немає Organization of Scientific research in modern conditions. Conference proceedings англійська 2020 стаття 119
В роботі розглядається особливість змісту екологічного хакатону для формування основ моделей екологічно безпечної поведінки. Зміст спрямований на популяризацію засад сталого розвитку суспільства. Показаний навчальний потенціал хакатонів в інтегрованій формі

79 Вашеняк Юлія Анатоліївна Діджиталізація картування біотопів на прикладі проектованого смарагдового об’єкта – долини річки Вільшанки (Вінницька область) Вашеняк Ю.А., Ворона Є.І., Долинний В.В., Яворська О.Г. немає Моніторинг та охорона біорізноманіття: Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття. Серія “Conservation Biology in Ukraine”, 16 (3) українська 2020 стаття 120
Формування Смарагдової мережі – один з найважливіших напрямів охорони біологічного й ландшафтного різноманіття в Україні, спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природнихсередовищ існування в Європі (Convention 1979). Інвентаризація й картування біотопів, що мають високу природоохоронну цінність, є основою створення Смарагдової мережі в Україні.

80 Вашеняк Юлія Анатоліївна Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смараг¬дової мережі) в Україні Вашеняк Ю.А. та ін. Київ немає українська 2017 монографія 131
Книга узагальнює інформацію про основні засади проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі); включає аналіз її проектування в Україні; містить першу версію «тіньового списку» територій, які пропонується громадськістю для включення у Мережу та пропозиції щодо організації подальшої роботи по формуванню Мережі

81 Вашеняк Юлія Анатоліївна Смарагдова мережа Донецької області Вашеняк Ю.А. та ін. Харків немає українська 2018 монографія 211
«Смарагдова мережа Донецької області» є першим в своєму роді регіональним виданням, присвяченим формуванню Смарагдової мережі. Передусім, книжка містить базову інформацію про саму мережу, процедури її створення та функціонування. Також, у виданні зібрана інформація про всі існуючі території Смарагдової мережі, території, що знаходяться на етапі проектування, та ті, що лише розглядаються як перспективні, але до цього часу робота щодо них ще не почалась. Ця інформація в узагальненому вигляді публікується вперше. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, природоохоронців, працівників установ природно-заповідного фонду, студентів та викладачів природничих спеціальностей, вчителів, учнів та краєзнавців. Також, без сумніву, видання буде корисним для представників об’єднаних територіальних громад, в межах яких розміщені «смарагдові» території

82 Вашеняк Юлія Анатоліївна Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», част.2) Вашеняк Ю.А. та ін. Київ немає українська 2019 монографія 130
Видання вміщує описи 147 територій, які пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України. Обгрунтування протягом 2019 року підготували 79 професійних біологів та експертів. Кожен з описів є самостійною роботою і має свій колектив авторів. Описи є оригінальною працею авторів та створені шляхом опрацювання власних даних і залучених джерел, а також спеціально проведених польових досліджень. Всі опубліковані у цьому видання пропозиції у лютому 2020 року були передані до Міністерства енергетики та захисту довкілля України і схвалені ним. Видання буде корисним для професійних біологів, натуралістів-аматорів, краєзнавців, органів місцевого самоврядування

83 Вашеняк Юлія Анатоліївна Національний каталог біотопів України Вашеняк Ю.А. та ін. ; за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера Київ немає українська 2018 монографія 125
The National Catalog includes information on all diversity of habitats (biotopes) in Ukraine. For each habitat type are given Ukrainian and English names, photograph, relations with EUNIS classifcation, habitat types listed in the Resolution 4 of the Berne Convention and Annex I of the Habitat Directive, the Green Book of Ukraine, syntaxonomic units, the list of characteristic species (mainly plants, in some cases also animals and microorganisms), dominantі, ecological characteristics, distribution in Europe and Ukraine, representativeness and conservation degree, information on the presence of species listed in the Red Data Book of Ukraine, Resolution 6 of the Bern Convention and Annexes II and IV of Habitat Directive, main threats and management. The Catalog can become the basis for mapping the habitats in protected areas of Ukraine and the sites of the Emerald Network of Ukraine in order to develop their management plans. For biologists, environmentalists, students and teachers of b

84 Рудкевич Аліна Костянтинівна Регіональні екологозалежні особливості вегетативного статусу населення Львівської області. Біологія та екологія Єрмішев О.В., Бацилєва О.В., Рудкевич А.К. немає Біологія та екологія українська 2021 стаття 74
Метою досліджень було виявлення особливостей ступеня напруги адаптаційних мханізмів, вегетативного статусу та функціонального здоров’я населення за відсутності впливу антропогенного радіоактивного забруднення Львівської області та порівняння отриманих результатів з результатами ФЕЕ Вінницької та Чернігівської областей, які відносяться до радіаційно забруднених регіонів України

85 Мікуліч Любов Олександрівна Потенциализация Reseda lutea L. в качестве фитоиндикатора антропогенной нагрзки на среду Сафонов А.І., Мікуліч Л.О. немає Вісник Донецького національного університету, Серія А: Природничі науки російська 2008 стаття 60 no file
Оцінка Reseda lutea L. для фітоіндикаційного апробування базується на емпіричному висновку ступеня її структурної інформаційної гетерогенності. Найінформативнішими визначено характеристики архітектоніки генеративної сфери виду, що сполучено зі стратегічними особливостями його виживання у контрастному геохімічному регіоні.

86 Мікуліч Любов Олександрівна Study of some morphometric parameters of seeds of se-veral sorts Ipomoea purpurea (L.) Roth L. Mikulich, N. Lyalyuk KAUNAS 2 ND International Conference „Smart Bio“ 03-05 May 2018 англійська 2018 стаття 73
Decorative flower plants are successfully used for landscaping of populated cities, for the purpose of improving the microclimate of urbanized territories and increasing the aesthetic attractiveness. There are annual lianas, which are marked by intense growth and development. The Ipomoea purpurea (L.) Roth is a promising liana, but a little attention is paid to the study of biological characteristics and ontogenetic development

87 Мікуліч Любов Олександрівна Біологічні та екологічні особливості Corylus colurna L. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Рівне немає українська 2015 тези 53 no file
У статті викладено основні біологічні та екологічні особливості Corylus colurna L. як рідкісного зникаючого виду. Також відмічено, що ліщина деревовидна є посухостійким, морозостійким та тіньовитривалим видом, що вказує на перспективність використання даного виду в озелененні. Автор наголошує, що цікавим і недостатньовивченим є питання про закономірності росту та взаємовідносин ліщини з іншими видами у фітоценозі, що в подальшому потребує аналізу фітоценотипу Corylus colurna L

88 Мікуліч Любов Олександрівна Перспективність використання Buxus colchica POJARK. в зовнішньому озелененні Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Вінниця немає українська 2016 тези 144 no file
В наш час актуальними є дослідження, пов'язані з розширенням асортименту декоративних рослин і вивченням їх біологічних особливостей. Корисність, краса і санітарно-гігієнічні якості зелених насаджень залежать, в першу чергу, від видового складу декоративних рослин. Особливо цінними є вічнозелені рослини, які залишаються декоративними протягом всього року. Для широкого впровадження інтродуцентів в озелененні необхідно детально вивчати їхній стан, декоративність і розробляти основи і напрями використання в садово-парковому будівництві. До таких рослин можна віднести Buxus colchica Pojark., який є унікальним природним матеріалом для ландшафтного дизайну та незамінним в озелененні міст, що пов'язана з його біологічними особливостями і екологічною специфікацією

89 Мікуліч Любов Олександрівна Визначення схожості та енергії проростання насіння видів роду Ipomoea L. Мікуліч Л.О., Кабарухіна Г.Е. Вінниця немає українська 2016 тези 53 no file
Флора України визначається великим багатством і різноманіттям видів. Серед них багато декоративних квіткових рослин, які можна з успіхом використовувати для озеленення населених міст з метою покращення мікроклімату міських територій та збільшення естетичної привабливості. Такими є однорічні ліани, які відмічаються інтенсивним ростом і розвитком. Вертикальне озеленення ліанами має великі переваги, а саме: різноманітність форм і забарвлень квіток та суцвіть, величезна різноманітність листової пластинки, швидкий ріст та невибагливість до місця зростання. До таких перспективних ліан відносяться види роду Ipomoea L., в тому числі найбільш поширеною в культурі є Ipomoea purpurea (L.) Roth.

90 Мікуліч Любов Олександрівна Вивчення деяких морфометричних параметрів сортів Ipomoea purpurea L в умовах м. Вінниця Любов Мікуліч, Наталія Лялюк Переяслав-Хмельницький Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. пр. :Матеріали ХХХVІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. українська 2017 тези 61
Ipomoea purpura is a promising crop in the undergrowth. The article presents the results of complex analysis of ipomoea samples. It was established that they significantly differ in fundamental decorative signs: in color and size of the flower, leaf shape, growth rate, height and duration of flowering

91 Мікуліч Любов Олександрівна Деякі аспекти вивчення біологічних особливостей сортів Ipomoea purpurea L. в умовах м. Вінниця Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Київ Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.), українська 2017 тези 64
Однорічні ліани, які відзначаються інтенсивним ростом і розвитком, є перспективними культурами відкритого ґрунту. До таких відносяться види роду Ipomoea L., які з успіхом використовують для озеленення населених міст з метою покращення мікроклімату міських територій. Найбільш поширеною в культурі є Ipomoea purpurea (L.) Roth. (Костирко, 2006) Метою даної роботи було вивчення морфобіологічних особливостей деяких сортів Ipomoea purpurea.

92 Мікуліч Любов Олександрівна Основи фітокомунікаційних відносин в умовах м. Вінниця Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Вінниця Матеріалили наук. конф. проф.-виклад. складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 1. українська 2017 тези 53 no file
Метою даної роботи було узагальнення за літературними джерелами основних типів фітокомунікаційних відносин в угрупованнях та визначення їхніх особливостей

93 Мікуліч Любов Олександрівна Деякі аспекти вивчення біологічних та екологічних особливостей Corylus colurna L. Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Вінниця немає українська 2017 тези 61
Ліщина є перспективною культурою, яка зустрічається в природних біоценозах широколистяних лісів. Інтерес викликають біологічні та екологічні особливості Corylus colurna L. як рідкісного зникаючого виду занесеного до Червоної книги України та мало розповсюдженому у культурі. Ліщина ведмежа – перспективний вид, що недостатньо досліджений в питанні ефективних способів використання в зовнішньому озелененні

94 Мікуліч Любов Олександрівна До питання використання Buxus colchica Pojark в декоративному садівництві Лялюк Н.М., Мікуліч Л.О. Вінниця немає українська 2017 тези 121
В роботі наведені та проаналізовані дані літератури щодо екологічних особливостей Buxus colchica. в зелених насадженнях м. Вінниця та виділити його переваги порівняно з іншими вічнозеленими рослинами

95 Мікуліч Любов Олександрівна Перспективи використання деяких сортів Gazania splendens (L.) GAERTN в умовах озеленення міста Дідок В.С., Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Вінниця ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ : Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) українська 2018 тези 201
Annotation. Some results were presented in work of biological aspects of investigated Gazania splendens Gaertn’s varieties for further evalution of perspective increasing plant’s spectrum. Special attention was paid to the morphometric parameters

96 Мікуліч Любов Олександрівна Деякі аспекти вивчення біоекологічних особливостей Lupinus polyphyllus LINDL. в умовах міста Вінниця Мікуліч Л.О., Комар О.В. Вінниця ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ : Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) українська 2018 тези 63
Flower beds in the greenery of the city occupy a leading place and is one of the main elements of its decorative design. The analysis of available literature has shown that the study of biological and environmental characteristics of the genus Lupinus L., in particular, Lupinus polyphyllus Lindl Considerable attention has been given, but the use of lupine, which has high decorative qualities, is promising in the greening of the city of Vinnytsia and limited.

97 Мікуліч Любов Олександрівна Порівняння деяких морфометричних показників сортів Dimorphoteca hybridum ‘Зоряне сяйво’ та ‘Джаінт мікс’ Рибкіна А.В., Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Вінниця ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ : Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) українська 2018 тези 128
It was a comparison of some morphometric parameters for Dimorphoteca hybridum. There were variations between the size of leaf blades and flower heads, leaf shapes and colors. Provided information gives a notion about using this species in ornamental horticulture and landscaping of the city

98 Мікуліч Любов Олександрівна Використання сортів Pyrethrum parthenium (L.) Smith в зовнішньому озелененні Нікітченко Л.В., Мікуліч Л.О Вінниця ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ : Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) українська 2018 тези 72
The article is devoted to the study of some varieties of the species Pyrethrum parthenium (L.) Smith in external landscaping. An analysis of varietal diversity was made

99 Мікуліч Любов Олександрівна До питання дослідження біоекологічних особливостей Buxus sempervirens L. Поліщук А.В. Мікуліч Л.О. Вінниця ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ : Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (7-8 листопада 2018 р., м. Вінниця) українська 2018 тези 63
One of the problems in greening cities is the selection of resistant species to low and high temperatures, air masses, and also to pollutants of different nature. Along with the study bioecological features Buxus sempervirens L. of great importance to research activities fitontsidnymi

100 Мікуліч Любов Олександрівна Сортове різноманіття Dimorphoteca Moench та використання в декоративному садівництві Рибкіна А.В., Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М Київ XVI INTERNETIONAL CONFERENCE OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS “SHEVCHENKIVSKA VESNA: BIOSCIENCE ADVANCES” BOOK OF ABSTRACTS (KYIV, 24-27 ApRIL 2018) українська 2018 тези 154
One year plants are perspective for using in decorative horticulture. Some information was presented in the materials about varietal diversity of the Dimorphoteca is genus representatives. The varieties differ with colors of the flowers, flowering duration and for using in different ways in decorative horticulture

101 Мікуліч Любов Олександрівна Деякі аспекти вивчення морфометричних особливостей Gazania splendens (L.) Gaertn Дідок В.С., Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Київ XVI INTERNETIONAL CONFERENCE OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS “SHEVCHENKIVSKA VESNA: BIOSCIENCE ADVANCES” BOOK OF ABSTRACTS (KYIV, 24-27 ApRIL 2018) українська 2018 тези 69
Some results were presented in work of biological aspects of investigated Gazania splendens Gaertn’s varieties for further evalution of perspective increasing plant’s spectrum for using in external landscaping. Special attention was paid to the morphometric parameters of seed, energy and similarity

102 Мікуліч Любов Олександрівна ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФІТОНЦИДНОЇ АКТИВНОСТІ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ЧАГАРНИКІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ НА ПРИКЛАДІ ВUXUS SEMPERVIRENS L. Андрій Поліщук, Любов Мікуліч Переяслав ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ :Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конф. (31 березня 2020 року Вип. 57) : зб. наук. пр. українська 2020 тези 60
Однією з проблем в озелененні міст є підбір видів, стійких до коливань температури та забруднювачів різної природи. Проаналізовано вплив речовин, що визначають фітонцидну активність Buxus sempervirens L. на життєдіяльність мікрофлори з повітря. Доведено позитивний вплив зелених насаджень Buxus sempervirens L. на чистоту повітря в місті

103 Мікуліч Любов Олександрівна Деякі аспекти вивчення біоекологічних особливостей LUPINUS POLYPLYLLUS L. в умовах міста Вінниця Мельник О.В., Мікуліч Л.О., Машталер О.В Вінниця Матеріали VІ Міжнароднї наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології» (21–22 жовтня 2020 р., м. Вінниця). українська 2020 тези 68
Ornamental plants are determined by the richness and diversity of species. One of such plants is annual or perennial lupine, which is characterized by intensive growth and unpretentiousness to the place of growth and plays an important role in improving fertility, as it has a high nitrogen-fixing ability. Such promising species include members of the genus Lupinus L., including one of the most common in culture is Lupinus polyphyllus Lindl

104 Приседський Юрій Георгійович Методичні вказівки з курсу «Молекулярні та цитогенетичні основи розвитку організмів» до виконання лабораторних робіт з иеми «Біохімічні маркери» Бойко, С. М. Приседський, Ю. Г. Вінниця немає українська 2021 метод. вказівки 71
Наведено методики до виконання практичних робіт з курсу «Молекулярні та цитогенетичні основи розвитку організмів». Запропоновано різні варіанти визначення концентрації білку у дослідних розчинах, методи їх розділення за допомогою електрофорезу у різних гелях та умовах, проведення гістохімічних реакцій активностей ферментів різних класів. Методичні вказівки призначені для застосування під час навчання бакалаврів, магістрів денної та заочної форм навчання та використання під час проведення наукових досліджень викладачами, науковими співробітниками та аспірантами

105 Мікуліч Любов Олександрівна Оцінка стану міського середовища за показниками флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. (на прикладі м. Могилів-Подільський) Машталер О. В., Милка А. В., Мікуліч Л. О. немає Acta Biologica Ukrainica. No 1 українська 2022 стаття 40
У статті представлено результати досліджень показників флуктуючої асиметрії листків Betula pendula Roth. у м. Могилів-Подільський (Вінницька обл.) та оцінки стану міського середовища. Флуктуюча асиметрія є показником стабільності розвитку організмів в умовах урбанізованого середовища. Упродовж двох років досліджували зразки з десяти моніторингових точок за п’ятьма вибраними показниками. У результаті було встановлено відмінності за середніми показниками флуктуючої асиметрії в різних моніторингових точках м. Могилів-Подільський. З’ясовано, що найбільшого рівня антропопресінг сягає у трьох точках: Міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» (митниці), ринку та 119-му мікрорайоні. Показники в цих точках мають максимальні значення, що відповідає критичному стану середовища. Визначено, що більшість досліджених територій за показниками флуктуючої асиметрії фіксується в межах середнього рівня відхилення від норми

106 Мікуліч Любов Олександрівна Перспективність використання Ipomoea purpurea (L.) Roth в зовнішньому озелененні Вінниці Мікуліч Л.О. Умань немає українська 2022 тези 33 no file
Використання вертикального озеленення набуває все більшої популярності в озеленені приватних територій. На території міста Вінниця вертикальне озеленення використовується епізодично. Основне призначення вертикального озеленення є декорування непривабливих споруд, неприглядних ділянок, парканів, фасадів будинків та нежитлових приміщень, що є важливим для благоустрою приватних та міських територій, а рідше – декорування арок, балконів, затінення веранд та терас. Задля цього використовують однорічні ліани, серед яких варто звернути увагу на Ipomoea purpurea (L.) Roth

107 Мікуліч Любов Олександрівна Порівняльний аналіз деяких морфометричних показників сортів Ipomoea purpurea L. в умовах м. Вінниця Мікуліч Л.О., Лялюк Н.М. Вінниця Актуальні питання розвитку біології та екології. матеріали Мжнар. наук.-практ. конф. ( 3- 7 жовтня 2016., м. Вінниця українська 2016 тези 32 no file
The morphometric characteristics of Ipomoea purpurea L. (4 sort) studied. The varieties with red rim was identified. The varieties with a maximum period of flowering was established

108 Приседський Юрій Георгійович Зміни активності каталази в листі деревних і чагарникових рослин в умовах забруднення повітря сполуками флуору, сульфуру та нітрогену Приседський Ю.Г. Дніпро Вісник Дніпрпетровського універсиетту. Серія біологічна екологія, 24(2), українська 2016 стаття 6
Антропогенне забруднення довкілля чинить значний негативний вплив на екосистеми, порушуючи їх баланс, видовий склад тощо. Значної токсичної дії у промислових районах зазнають рослини. Разом із тим рослинні організми відіграють важливу роль у детоксикації полютантів. У зв’язку з цим ми дослідили вплив промислового забруднення повітря комплексом сполук флуору, сульфуру та нітрогену на активність каталази у десяти видів деревних і чагарникових рослин, які різняться за стійкістю до забруднення повітря. Досліди вели за схемою повного багатофакторного експерименту з двома рівнями факторів

109 Приседський Юрій Георгійович Activity and isoen-zyme composition of peroxidase in japa-nese quince vegeta-tive organs under steppe zone conditions Yuriy Prysedsky, Anatoliy Kabar, Yuriy Lykholat, Nadezhda Martynova, Larysa Shupranov немає BIOLOGIJA. Vol. 63. No. 2. англійська 2017 стаття 6
Parameters of peroxidase complex are indicators of the adaptable processes which are taking place in plants under the environment influence. In this work the general activity dynamics and peroxidase isoenzyme composition in vegetative organs of Japanese quince (Chaenomeles Lindl.) are studied. The four species introduced in a steppe zone of Ukraine have been researched: Ch. Japonica (Thunb.) Lindl., Ch. speciosa (Sweet) Nak., Ch. сathayensis (Hemsl.) Schneid., Ch. × superba (Frahm) Red.). It was determined that the enzyme activity of these species possesses specific features subject to the phases of seasonal development and in response to the action of the hydrothermal stress

110 Приседський Юрій Георгійович Influence of sulfite and fluoride soil contamination is on pigments content in some species of arboreal plants Yuriy Prysedsky, Yuriy Lykholat немає BIOLOGIJA. Vol. 63. No. 3 англійська 2017 стаття 5
Industrial pollution of soil exerts a great negative influence on plant organisms. In particular, plants that grow in soil polluted with high-density metals, sulfur compounds (SO42–), chlorine (Cl–), etc., are characterized by growth inhibition and reduced metabolic activity. Additionally, plants play a significant role in optimizing the environment

111 Приседський Юрій Георгійович Effect of gibberellin and retardants on the germination of seeds with different types of reserve substances under the conditions of skoto- and photo-morphogenesis Poprotska I., Kuryata V., Khodanitsk О. Polyvanyi S., Golunova L., Yuriy Prysedsky немає BIOLOGIJA. Vol. 65. No. 4. англійська 2019 стаття 6
The influence of preparations of phytohormone gibberellin and antigibberellin–retardants tebuconazole and chlormequat chloride – on the germination of plant seeds with different types of reserve compounds in the light (photomorphogenesis) and in the dark (skotomorphogenesis) was studied. It was established that under the action of gibberellin, stimulation of the above-ground part and root system growth of maize, beans and pumpkin seedlings was more intensive in comparison with the control. This process was faster in the dark

112 Приседський Юрій Георгійович The influence of laser irradiation on the development of vegetative mycelium Pleurotus ostreatus Kateryna Reshetnyk, Yurіy Prysedsky, Dmytro Yuskov немає BIOLOGIJA.Vol. 65. No. 4. англійська 2019 стаття 5
The article presents the results of the study on the influence of laser irradiation on the development of vegetative mycelium and the period of the occurrence of the corcules of the fruit bodies of Pleurotus ostreatus. It has been established the growth processes of P. ostreatus, can be best stimulated by applying laser irradiation of mycelium with a green spectrum of light for 10 s. According to this mode of exposure, the best increase in the growth rate of mycelium of 38.3% and the appearance of the largest number of rudiments of the fruiting bodies were recorded. Laser irradiation of mycelium for 10 s with red and blue light spectrum increased the growth rate of mycelium from 7.41 to 20.4%, respectively, and the number of rudiments of the fruiting bodies increased by 1.5 to 2 times. Laser irradiation of the mycelium with 5 s, 15 s, and 20 s with red, blue, and green light spectra did not have a significant effect on the growth processes of P. ostreatus

113 Приседський Юрій Георгійович Effect of gibberellin on the use of reserve substances deposited in Vicia faba L. seeds at the phase of heterotrophic development under the conditions of photo- and skotomorphogenesis Volodymyr Kuryata, Bohdana Kuts, Yuriy Prysedsky немає BIOLOGIJA.Vol. 66. No. 3 англійська 2020 стаття 5
Under conditions of a combination of an external (light/dark) factor and a hormonal factor (gibberellic acid) during germination, changes in the functioning of the source-sink system in heterotrophic phase of horse beans development were studied. The increase in the epicotyl, root and seedling length, both in light and dark, as well as in the dry matter of the mass of the seedling organs, was found under drug action. Reserve substances were used more intensively under gibberellin and skotomorphogenesis influence. It is evidenced by the minimum dry matter of cotyledons and higher reserve utilization rates for root and epicotyl formation. Gibberellin stimulated starch breakdown in both, but during germination in dark, the rate of starch use was higher

114 Приседський Юрій Георгійович Ріст та культурально-морфологічні особливості деяких штамів Laetiporus sulphureus (Polyporales, Basidiomycota) за дії лазерного опромінення Катерина Решетник, Юрій Приседський немає Український ботанічний журнал, 77(6). українська 2020 стаття 5
Представлено дані щодо швидкості росту та культурально-морфологічних характеристик вегетативного міцелію для 3 штамів гриба Laetiporus sulphureus з Колекції культур базидієвих грибів кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса за дії лазерного опромінення. Обрані штами були культивовані на картопляно-глюкозному агарі (КГА) за температури 26 ± 1 °С. Встановлена залежність показників від тривалості опромінення (5 та 10 с) та довжини хвилі світла (зелене – 532 нм, синє – 405 нм та червоне – 635 нм).

115 Приседський Юрій Георгійович Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів Немирівського рай/ону Приседський Ю. Г., Решетник К. С., Ситник Ю. Ю., Юськов Д. С. немає Наукові доповіді НУБіП України, № 2 (84), українська 2020 стаття 4
У даній статті наведено результати дослідження видового складу дереворуйнівних грибів Немирівського району та біоекологічні особливості їх поширення. Нами було виявлено 13 видів дереворуйнівних грибів, які поширені на 10 видах деревних порід. Найпоширенішими виявилися такі види дереворуйнівних грибів: Fomes fomentarius (L.) Fr., Phellinus igniarius (L.) Quél., Trametes versicolor (L.), Lloyd та Schizophyllum commune Fries.. Дані види дереворуйнівних грибів зустрічаються досить часто у лісових екосистемах. Ці гриби трапляються на різних стадіях деструкції деревини.

116 Приседський Юрій Георгійович Вплив лазерного опромінення на накопичення біомаси та екзополісахаридів гриба Schizophyllum commune Fr. Катерина Решетник, Юрій Приседський немає Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки, 2020, 1 (389). українська 2020 стаття 5
Досліджено вплив лазерного опромінення на накопичення біомаси та екзополісахаридів деяких штамів гриба S. commune. Для отримання інокулюму міцелій штамів S.c.-03, S.c.-01 та S.c.-02 гриба S. commune культивували на агаризованому глюкозо-пептонному середовищі (ГПСА).

117 Приседський Юрій Георгійович Utilization of spare substances of Zea mays L. seeds during germination under the combined effect of growth regulators and presence or absence of light Volodymyr Kuryata, Bohdana Kuts, Yuriy Prysedsky немає BIOLOGIJA. Vol. 67. No. 1. англійська 2021 стаття 6
Functional changes in the source-sink system of maize sprouts under combination of external (light/dark) and hormonal (gibberellic acid/retardant) factors during germination were studied. It was found that the phytohormone action significantly increased the coleoptile, root and seedling length, dry matter mass of organs, both in light and in dark. Tebuconazole caused the opposite effect due to its retardant action. The inactivation of endogenous phytohormone was confirmed by less intensive use of seed substances, the minimum dry matter of root and coleoptile and lower reserve utilization rates under tebuconazole influence, in particular under photomorphogenesis condition

118 Приседський Юрій Георгійович Growth Parameters of Herbaceous Plants on Phosphogypsum Dumps with Using Soil Coverings Based on Sewage Sludge Yuriy Prysedskyi, Oleksandra Mashtaler немає Journal of Ecological Engineering, 22(4), англійська 2021 стаття 7
The phosphogypsum dumps are one of the most toxic solid wastes of phosphoric acid, phosphate and phosphorus fertilizers manufacturing enterprises. In the article the possibility of remodeling of phosphogypsum dumps with using the Poaceae family herbaceous plants seeding was considered

119 Приседський Юрій Георгійович Plant growth parameters of Cucumis sativus L. сv Cornish Paris changes under the conditions of seeds irradiation with LED lasers. Yurii Prysedskyi,Yana Pendelia немає IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). Volume 14, Issue 9 Ser. II, англійська 2021 стаття 3
The problems of increasing plant productivity are among the leading at the present stage of human development. Most often, chemicals are used to achieve this goal, which leads to a deterioration in the environmental situation. An alternative is the use of physical means, in particular the use of laser systems to stimulate plants. One of the most promising areas is the use of LED lasers, which at the same radiation power have smaller dimensions and use much less energy than He-Ne or other lasers

120 Приседський Юрій Георгійович Effect of Laser Irradiation of Seeds on Growth Parameters Of Dracocephalum moldavica L Yurii Prysedskyi, Maria Kozlova немає IOSR Journal Of Pharmacy And Biological Sciences (IOSR-JPBS). Volume 16, Issue 6 Ser. II (Nov. –Dec. 2021), англійська 2021 стаття 4
The work analyzes the effect of laser irradiation on the similarity and growth indicators of the serpentine. The effect of laser irradiation of seeds with red and blue light on the growth parameters of Dracocephalum moldavica L. has been determined. The experiments used LED lasers characterized by coherent monochromatic radiation of red (635 nM) and blue (405 nM) light with a radiation capacity of 100 mW. As a result of the research, it was found that laser irradiation of seeds increased germination depending on the regime by 18.1-36.4 % compared to non-irradiated seeds. In 1.7-3.4 rad increased the number of plants that survived in experimental variants compared to control

121 Приседський Юрій Георгійович Combination Laser Irradiation Effect on Growth Parameters and Chlorophyll Content of Selected Poaceae Plants Yurii Prysedskyi, Alina Lahunova немає Mod Concep Dev Agrono. 11(5). англійська 2022 стаття 5
The effect of monochromatic coherent light with a wavelength of 635 and 405nm, which was generated by LED lasers with a power of 100mW, was studied to assess growth parameters of some species of Poaceae family plants (Triticum aestivum L., Avena sativa L., Zea mays L.), was. It was found that the germination readiness and germination ability of the investigated plants were likely to increase only with the combined action of red and blue light for 10 sec

122 Приседський Юрій Георгійович Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену Приседський Ю.Г. Харків Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 1112, серія: Біологія, вип. 21 українська 2014 стаття 4
Наводяться оригінальні матеріали визначення пошкоджуваності листових пластинок 40 видів деревних та чагарникових рослин сумішами фтористого водню, сірчистого ангідриду, парів сірчаної кислоти та аміаку. Встановлено, що різні види рослин неоднаково реагують на забруднення, що дозволило виділити толерантні (пошкоджується менше 20% площі листків), середньостійкі (пошкоджується від 20 до 50% площі листових пластинок) та нестійкі (пошкоджується більше 50% поверхні листя) види рослин. Виділена також група видів із змінною стійкістю, пошкоджуваність яких значною мірою залежить від складу забруднення та сполучень полютантів

123 Приседський Юрій Георгійович Вплив забруднення ґрунту фторидами та сульфітами на ростові показники деяких видів квітково-декоративних рослин Приседський Ю.Г. Дніпро Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету;№ 1 (33) українська 2014 стаття 3
Встановлено, що ростові процеси агератуму Гаустона та льону звичайного не мають вірогідних змін за умов внесення у ґрунт фториду та сульфіту натрію. Серед квітково-декоративних рослин найбільш чутливими до забруднення ґрунту вивилися жоржина звичайна та календула лікарська.

124 Приседський Юрій Георгійович Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами Приседський Ю.Г. Дніпро Питання степового лісознавства та лісової рекультивації : земель: зб. наук. пр.. українська 2016 стаття 3
Вивчено реакцію 7 видів квітково-декоративних рослин на забруднення ґрунту фторидами та сульфітами. Встановлено значну негативну дію забруднювачів на накопичення сирої та сухої маси усіма вивченими видами рослин. Найбільш стійкими за результатами дослідження виявилися кукіль звичайний (Agrostemma githago L.), космея жовтогаряча (Соsmos sulphureus Cav.), льон звичайний (Linum usitatissimum L.).

125 Приседський Юрій Георгійович Вплив лазерного опромінення насіння на ростові показники та вміст хлорофілів у робінії звичайної за умов забруднення ґрунту сполуками сірки та фтору Приседський, Ю. Г. Ніщенко, Л. В. Київ Наукові доповіді НУБіП України, № 1 українська 2017 стаття 3
Метою дослідження було вивчення впливу передпосівного лазерного опромінення насіння на ростові показники та пігментний склад Робінії звичайної за умов забруднення ґрунту сполуками фтору та сірки

126 Приседський Юрій Георгійович Вплив лазерного опромінення насіння на ростові процеси та вміст пігментів у проростках олійних культур Приседський Ю.Г., Гутянська С.С. Київ Наукові доповіді НУБІП України, № 2 українська 2017 стаття 3
Проаналізовано вплив лазерного опромінення на схожість та ростові показники трьох видів олійних культур. Визначено вплив лазерного опромінення насіння червоним та синім світлом на вміст хлорофілу a і хлорофілу b в паростках. В дослідах використовували світлодіодні лазери, які характеризуються когерентним монохроматичним випроміненням червоного (635 нМ) та синього (405 нМ) світла.

127 Приседський Юрій Георгійович Стійкість рослин Приседський Ю.Г. Вінниця немає українська 2017 підручник 3
У підручнику наводяться відомості про механізми стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища. Приводиться характеристика адаптації рослин до абіотичних та антропогенних факторів

128 Приседський Юрій Георгійович Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів Приседський Ю.Г. Донецьк немає українська 2005 навч. посіб. 3 no file
У навчальному посібнику наводяться основні теоретичні положення деяких методів статистичної обробки результатів експериментів (дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз, одно факторний та багатофакторний регресійний аналіз), а також опис та правила роботи з пакетом прикладних програм для статистичної обробки результатів біологічних експериментів, розробленим на кафедрі фізіології рослин Донецького національного університету

129 Приседський Юрій Георгійович Великий практикум з фізіології та біохімії рослин (білки, ферменти, вітаміни, нуклеїнові кислоти): методичні вказівки Приседський Ю.Г., Бойко М.І., Вєтрова О.В. Донецьк немає українська 2012 метод. посіб. 3 no file
У методичних вказівках наведено традиційні та нові методи визначення вмісту білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та вітамінів, аналізу активності деяких ферментів у тканинах рослинних організмів

130 Мікуліч Любов Олександрівна Дослідження біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Abelmoschus esculentus (L.) Moench В умовах Вінницької області Машталер О.В., Луценко А.І., Мікуліч Л.О. немає Біологія та екологія. Том 7. No 2 українська 2021 стаття 6
У статті представлено результати біоекологічних характеристик та фенологічних особливостей деяких сортів виду Аbelmoschus esculentus (L.) Moench в умовах Вінницької області: два сорти українського походження – ‘Сопілка’ та ‘Alabama red’, а також сорт бамії турецького походження – ‘Sultani’. Досліджено енергію проростання та схожість насіння. Отримано результати фенологічних спостережень: календарні терміни початку фенологічних фаз, тривалості фаз і міжфазних періо¬дів обраних сортів

131 Мікуліч Любов Олександрівна Вивчення енергії проростання та схожості насіння деяких сортів Impatiens balsamina L. в умовах м. Вінниця Шмуняк А.О., Мікуліч Л.О. Вінниця немає українська 2023 тези 6 no file
Однорічні рослини використовують як при створенні групових насаджень, компонуючи їх за декоративними ознаками, так і в якості монокультур. Для створення вдалих композицій необхідно правильно підбирати асортимент рослин, тим самим впроваджувати в культуру нові види та сорти. (А.Б. Марченко, 2013). Саме таким є Impatiens balsamina L., який не часто зустрінеш в озелененні міста Вінниця і вивченню його біологічних та екологічних особливостей варто приділити більше уваги.