Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
284
Всього праць
2675
Завантажень
5
Зап. на цитування
34700
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 71
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 727
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 336
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 0
061 Журналістика
Управління та адміністрування 457
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 325
081 Право
Біологія 20
091 Біологія
Природничі науки 331
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 116
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 131
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 152
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 20
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Приседський Юрій Георгійович Фотосинтез Приседський Ю. Г. Вінниця немає українська 2016 метод. посіб. 33
У методичному посібнику наведено принципи методів, які використовуються для дослідження процесу фотосинтезу, та опис порядку проведення робіт з визначення вмісту фотосинтетичних пігментів, їхніх спектрів поглинання, виділення і визначення активності деяких ферментів, попередників хлорофілу та відновлювальної активності ізольованих хлоропластів

2 Приседський Юрій Георгійович СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Приседський Ю. Г. Донецьк немає українська 1999 навч. посіб. 38
В учбовому посібнику наводяться методи первинної статистичної обробки результатів біологічних експериментів; дисперсійного, кореляцій- ного та регресійного аналізів; непараметричні методи статистичної оброб- ки. Подані критерії оцінки вірогідності різниці між середніми, в тому числі і для множинних порівнянь, та вірогідності впливу факторів на об’єкти до- сліджень. Описані основні методи планування експериментів, які використо- вуються для створення математичних моделей та оптимізації біологічних процесів. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників, яки ведуть дослідження в різних галузях біології

3 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the some abiotic factors on the vegetable balance and functional health of women of different age groups Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V. немає Агроекологічний журнал англійська 2020 стаття 37
Визначено вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різних вікових груп. З’ясовано, що основним регуляторним механізмом живого організму, який забезпечує гомеостаз, є вегетативна нервова система. За зміни внутрішнього і зовнішнього середовища за допомогою вегетативно-гуморальних механізмів відбувається регуляція функціональних (фізіологічних і патологічних) коливальних процесів у основних системах органів, визначаючи ступінь пристосувальної реакції організму до впливу цих чинників

4 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the moon phase on the balance of the autonomous nervous system and the functional health of men of different age groups Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 28
The autonomic nervous system is the main regulatory mechanism of a living organism that provides homeostasis. Objective: to investigate the effect of the Moon phases on the autonomic balance of the human body, the ratio of sympathetic nervous system activity to the parasympathetic nervous system and the functional health of the population. Materials and methods. 1592 males of different age were examined with the help of functional vegetative diagnostics according to the method of V. Makats

5 Єрмішев Олег В"ячеславович The influence of the seasons of the year on the autonomous nervous system balance and the functional health of men of different age groups. Journal of Education, Health and Sport Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 28
It was found that the body's response to various stressful effects is largely determined by the ratio of the tone of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system. It was revealed that in those days when a predominance of the parasympathetic nervous system tone was noted stressful effects caused more significant and negative changes in the body

6 Єрмішев Олег В"ячеславович The Method of Medical-Ecological Monitoring of Public Health and Environmentally Hazardous Areas. Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 26
The main subject of the study of the ecological and medical zoning method is the complex state of the autonomic nervous system (ANS) of the child's organism and the analysis of the processes affecting it. The ANS performs adaptational trophic function - the regulation of the metabolism regarding the conditions of the environment. The analysis of possible ecological problems of the territory and its degree of ecological disturbance can be made due to the received data set on the state of functional health of the children's population of a certain territory and the averaged information on the deviation of the autonomic nervous system. In order to assess the disturbance of the territory, the relative value of the breach of vegetative homeostasis, which is defined as a percentage, is of particular importance

7 Єрмішев Олег В"ячеславович Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії Панченко О. А., Єрмішев О. В., Заварзіна А. Р. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 31
Кріотерапія – лікування холодом; фізіотерапевтична процедура, дія якої базується на відповідних реакціях організму на переохолодженні зовнішнього (рецепторного) шару шкіри. Проводилось дослідження на базі Державної установи «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України». Для оцінки стану пацієнтів, які проходять курс загальної екстремальної аерокріотерапії розроблений перелік обстежень, які дозволяють отримати дані про наявність протипоказань, ступеня вираженості тієї чи іншої патології, динаміці стану кожного хворого в процесі курсу, більш докладно піде мова про функціональні дослідження як реоенцефалографія і електроенцефалографія

8 Єрмішев Олег В"ячеславович Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку Єрмішев О. В. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 29
Запропоновано використовувати функціонально–вегетативну діагностику для визначення функціонального стану організму чоловіків шляхом виявлення вікових особливостей статусу вегетативної нервової системи. Для діагностики використовують функціонально–вегетативну діагностику за методом В. Макаца. Було обстежено 80 людей чоловічої статі, віком 21–51 років. Вивчали біоелектричну активність 12–ти симетричних пар функціонально–активних зон шкіри (24 ФАЗ), 12 на руках та 12 на ногах, які відображають функціональну активність симпатичної та парасимпатичної нервової системи

9 Єрмішев Олег В"ячеславович Correspondence between tree pollen emissions sources and pollen content of the ambient air Kremenska L., Rodinkova V., Bobrowska O., Kriklyva S., Toziuk O., Yermishev O., Kremenskij O., Yascholt A. немає Aerobiologia англійська 2019 стаття 39
The article presents the findings, regarding the comparison between the pollen spectrum of the atmosphere in the area and the species composition of pollen emitting trees within the operating range of a Hirst-type volumetric air sampler. The research has revealed how local and transported pollen influence the pollen content of the atmospheric bioaerosol. Even though only a small number of birch trees grow in the area, its pollen proved to be prevalent in the pollen spectrum, while only an insignificant amount of Quercus pollen was detected due to the remoteness of its emission sources from the air sampler

10 Боярська Зорина Олександрівна Tumor cell metabolism during inactivation of S-adenosylmethionine decarboxylase. Investigation in silico Dotsenko, O. Boiarska, Z. KAUNAS, Investigation in silico. 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 1
The study of the metabolism of tumor cells has broadened the understanding of the mechanisms and effects of tumor associated metabolic disorders at various stages of tumor formation due to the emergence of new biochemical, molecular biology methods and mathematical methods that enhanced predictive capabilities of computer simulation. However, existing data remains very dispersed and not systemically integrated. The purpose of the work was to investigate the redistribution of metabolic flows in the cell by inactivating S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMdc, EC: 4.1.1.50), the key enzyme of the polyamide cycle and the common target of antitumor therapy. To address these goals, a stoichiometric metabolic model was developed that included five metabolic cycles: polyamines, methionine, methionine regeneration cycle, folic acid cycle, and the synthesis of glutathione and taurine. The model is based on 51 reactions involving 59 metabolites (31 of them are internal metabolites).

11 Боярська Зорина Олександрівна Comparative characteristics of biological age and rate of aging of internally displaced and local students Boiarska, Z. Dotsenko, O. немає ScienceRise: Biological Science англійська 2020 стаття 1
Our goal is to study the biological age and the aging rate of students, who have the status of internally displaced persons 2-4 years after evacuation from uncontrolled territories in order to determine the leading factors of aging for further development of preventive measures. Materials and research methods: We surveyed 106 students of Vasyl Stus Donetsk National University. The students' biological age was determined by the method of Vladimir Voitenko. Results: the biological age of internally displaced male students was found to be 41.3 years on average (passport age 21.8 years), 89.4 % higher than the calendar age. A survey of students of the same chronological age, who reside in the city of Vinnitsa found that their biological age was 37.6 years (passport age - 20.5), which is 83.4 % higher than the calendar age. The biological age of internally displaced female students has increased to 25.8 years (passport age is 20 years), which is 29 % higher than the calendar age. The biolog

12 Боярська Зорина Олександрівна Роль ендогенних та екзогенних факторів у розвитку вікових змін шкіри Боярська, З.О. Тернопіль Актуальні прблеми довкілля та здоров’я людини в умовах екологічних та соціальних змін у Європі та Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю українська 2018 тези 3
Вікові зміни шкіри найбільш часто турбують жінок у віці 40-49 років і старше. Прояви таких змін представлені судинними змінами, гіперпігментацією, гравітаційним птозом, дрібними зморшками. Найчастіше реєструються судинні зміни у поєднанні з пігментацією і з гравітаційним птозом. На процеси старіння шкіри у жінок впливає комплексний вплив різних чинників. В екзогенних факторах самими значущими є тютюнопаління (60%), надмірна інсоляція (48,9%), проживання в регіонах з несприятливими кліматичними умовами (28,3). У структурі ендогенних факторів переважають психоемоційний стрес (70,5%).

13 Боярська Зорина Олександрівна Імунологія Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 1
Навчально-методичний посібник складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Імунологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності підготовки 091 «Біологія». Посібник призначено для самостійної роботи студентів біологічного факультету з навчальної дисципліни «Імунологія»

14 Боярська Зорина Олександрівна Динаміка тривожності учасників операції об'єднаних сил Боярська З., Пінчук Р. немає ScienceRise:Biological Science українська 2018 стаття 1
Мета роботи - дослідження особливостей психологічного стану учасників операції об’єднаних сил, які знаходилися на сході нашої держави на другій лінії оборони протягом чотирьох місяців. Матеріали та методи. Проведено анкетування бійців – контрактників за методиками: «Шкала реактивної та особистісної тривожності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна» та опитувальник депресивності Бека (Beck Depression Inventory - BDI). Дослідження проведено у перші дні після прибуття на місце дислокації, через два місяці перебування в зоні операції об’єднаних сил та через два тижні після повернення з зони бойових дій. Дослідження відбулося на базі 177 окремого радіолокаційного взводу (м. Лисичанськ, Луганської області) з комбатантами-добровольцями з квітня по серпень, 2018 року. Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження встановлено переважно помірний рівень реактивної та особистісної тривожності і відсутність ознак депресії на початку виконання завдання та в період перебування в зоні проведен

15 Боярська Зорина Олександрівна Антиглікаційні стратегії профілактики старіння Боярська З.О Миколаїв Український журнал медицини, біології та спорту українська 2019 стаття 2
У статті викладені оглядові дані про сучасні теорії старіння, яке є складним процесом, що відбувається під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Серед зовнішніх факторів старіння шкіри, безперечно, найбільший вплив мають ультрафіолетове випромінювання, вплив ксенобіотиків та нераціональне харчування. Особлива увага приділяється розгляду сучасних біомаркерів старіння шкіри, які дають змогу встановити тип старіння шкіри, провідні механізми старіння шкіри та підібрати адекватну стратегію профілактики старіння шкіри. На сьогоднішній день розглядають та активно вивчають такі біомаркери старіння, як активні форми кисню, порушення функцій мітохондрій, зниження активності антиоксидантних механізмів захисту (за рахунок процесів вільнорадикального окислення), пошкодження ДНК (за рахунок впливу ультрафіолетового опромінення), вкорочення теломерів та зниження активності теломераз (за рахунок хроностаріння) і можливостей збільшення їх активності. Особлива увага приділяється процесам глікації,

16 Боярська Зорина Олександрівна Порівняльна характеристика біологічного віку українських юнаків у залежності від країни проживання (Україна та Польща) Боярська З.О. Warsawa II International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» українська 2018 тези 1 no file
немає

17 Боярська Зорина Олександрівна Biological age of temporarily relocated students in Ukraine Z. Boiarska , О.Radzikhovska KAUNAS 2nd International Conference „Smart Bio“ англійська 2018 тези 1
немає

18 Боярська Зорина Олександрівна Лікувальні інформаційні фактори в реабілітаційних програмах передчасного старіння населення Боярська, З.О. Одеса Сучасні технології реабілітації в різних моделях організації охорони здоров’я: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2018 тези 1 no file
немає

19 Бондаренко Сергій Васильович Особливості передачі інформації в живих організмах Боярська З.О., Скрипнюк З.Д. Київ Матеріали XIII Міжнародної конференції по біоніці, біокібернетиці та прикладній біофізиці українська 2018 тези 0 no file
немає

20 Боярська Зорина Олександрівна Біологія старіння Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 2 no file
немає