Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547609

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 503
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краковська Анжеліка Євгеніївна Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union Краковська А.Є., Турченко О.Г. Miskolc немає українська 2020 монографія 188
Присвячена питанням еколого-економічного виміру безпеки. На початку ХХІ ст. трансформаційні процеси в системі міжнародних відносин призвели до виникнення нового комплексу проблем безпеки - загроз, викликів і ризиків нетрадиційного ряду, що відрізняються від традиційних, військово-стратегічних, загроз параметрами свого впливу на сучасні держави і транскордонним характером. Загрози безпеці ускладнилися, набули нового змісту і глобального масштабу, вони все більш і більш детермінуються структурними примусами транснаціонального характеру

2 Письменна Олена Пилипівна Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни Письменна О.П., Пінчук Р.С. Одеса немає українська 2020 стаття 152
У статті розглянуто положення законодавства України щодо правового захист учасників бойових дій та ветеранів війни.. Досліджено сучасне правове регулювання захисту учасників бойових дій та ветеранів війни . Зроблено висновок, що передбачені чинним законодавством України обмеження права громадян на захист

3 Письменна Олена Пилипівна Історико-теоретична та методологічна характеристика правосвідомості Письменна О.П. Запоріжжя немає українська 2020 стаття 147
В роботі акцентовано увагу аналізу історико-теоретичної та методологічної характеристики правосвідомості, сутності правосвідомості як фактору утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу, обґрунтуванню її ролі як вирішального чинника станов-лення громадянського суспільства та правової держави

4 Письменна Олена Пилипівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2019 монографія 145
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

5 Письменна Олена Пилипівна Римське право як надійний фундамент системи права України Письменна О.П. Ужгород Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 147
В роботі акцентовано увагу Римському праву як надійному фундаменту системи права України. Зазначено, що вожливо досліджувати рецепцію історико-теоретичної концепції впливу римського прова на законодавство України

6 Письменна Олена Пилипівна Основні аспекти усиновлення українських дітей іноземними громадянами Письменна О.П. немає Правові новели українська 2020 стаття 156
В роботі акцентовано увагу на основних аспектах усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Зазначено, що одним з основоположних напрямів державної політики України є реалізація комплексу заходів, спрямованих на охорону дитинства

7 Письменна Олена Пилипівна Теоретичні аспекти правової природи шлюбного договору Письменна О.П., Гордейчук А.В.. немає Правові новели українська 2020 стаття 164
Основним завданням дослідження було з’ясування особливостей та умов укладання шлюбного договору в Україні. Зазначено, що з появою такого інституту, як шлюбний договір, у подружжя з’явилося право самим встановлювати правовий режим свого майна як під час шлюбу, так і в разі його розірвання, що належить до числа найбільш істотних новел СК України

8 Письменна Олена Пилипівна Покращення правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України Письменна О.П., Пінчук Р.С. Ужгород Науковий Вісник Ужгородського національного університету українська 2020 стаття 160
Основним завданням дослідження було з’ясування правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України . Проаналізовано законодавство України щодо правового і соціального захисту військовослужбовців. Зазначено, що на сьогодні є необхідність удосконалення законодавства щодо покращення правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України

9 Краковська Анжеліка Євгеніївна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2019 монографія 171
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

10 Краковська Анжеліка Євгеніївна The peculiarities of legal protection of inventions in the area of biotechnologies: the european experience Anzhelika Krakovska, Vasyl Nastyuk, Maryna Utkina, Iryna Slovska, Roman Shapoval немає Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues англійська 2019 стаття 198
Автори дослідили особливості правового захисту винаходів у галузі біотехнологій на основі законодавства європейських країн та України. Вони визначили правову базу щодо правового захисту біотехнологій на міжнародному рівні. Визначили основи, що стосуються особливостей судового контролю та захисту біотехнологічних винаходів у європейських країнах (Німеччина, Великобританія, Франція та Італія) та вирішення цих питань на законодавчому рівні в Україні.

11 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) Краковська А.Є., Бобкова А.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2018 монографія 160
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвику законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

12 Краковська Анжеліка Євгеніївна Обмеження права громадян на державну службу Краковська А.Є., Слободянюк В.О. Київ немає українська 2019 стаття 206
У статті розглянуто положення законодавства України та зарубіжних країн щодо практики реалізації конституційного права рівного доступу громадян до державної служби. Досліджено сучасне правове регулювання права громадян на державну службу, а також підстави для обмеження цього права, які визначені міжнародними договорами, конституціями та спеціальними законами про державну службу в Україні та деяких зарубіжних країнах.

13 Краковська Анжеліка Євгеніївна Проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Краковська А.Є., Євтушенко Д.О. Ужгород Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 159
У статті проводиться аналіз чинного законодавства та наукових праць стосовно забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Виявлено проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Розроблено шляхи вирішення виявлених проблем.

14 Краковська Анжеліка Євгеніївна Принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва Краковська А.Є. Київ немає українська 2019 стаття 174
Дослідження присвячене принципам державної політики у сфері екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття принципів як загальнотеоретичної категорії, принципи державного управління та державної політики. Окрему увагу приділено зарубіжному досвіду Республіки Казахстан та Російської федерації з питань державної політики та державного регулювання в галузі екологічного підприємництва («зеленої» економіки). В результаті запропоновано визначення поняття «принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва» та їх перелік.

15 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна відповідальність та адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності Краковська А.Є. Київ немає українська 2020 тези 186
В роботі акцентовано увагу на питання адміністративної відповідальності в сфері інтелектуальної власності за Кодексом України про адміністративні правопорушення, які до цього часу не були предметом дослідження вчених-адміністративістів. Деякі особливості окремих осіб чи деякі склади адміністративних правопорушень в цій сфері висвітлюються вченими на рівні коментування, дещо фрагментарно, залежно від об’єкта адміністративного правопорушення. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває дослідження юридичного змісту складу статей КУпАП, норми якого передбачають адміністративну відповідальність фізичних осіб за адміністративні

16 Краковська Анжеліка Євгеніївна Law of the European Union: a Textbook for Master Students Biriukov P.N., Tuliakov V.A., Grynyuk R.F., Turchenko O.G., Krakovska A.E. et. Voronezh немає англійська 2016 навч. посіб. 213
Посібник присвячений питанням: Основи ЄС (історія ЄС; мета та принципи ЄС; компетенція ЄС; співробітництво в ЄС; членство в ЄС); Введення в право ЄС (джерела права ЄС; нормотворчість в ЄС; принципи права ЄС; преюдиція та попередні судові рішення в праві ЄС; право ЄС та міжнародне право; взаємодія права ЄС та національного права держав-членів; виконання права ЄС); Інституційна структура ЄС (інститути ЄС; судова система ЄС; органи ЄС; взаємодія між ЄС та державами-членами); Громадянство ЄС (правовий статус особи в ЄС; захист прав людини в ЄС; Шенгенське право ЄС); чотири ринкові свободи ЄС; Корпоративне право ЄС; Право конкуренції ЄС тощо

17 Мартинюк Олексій Володимирович Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом Мартинюк О. В. Київ немає українська 2016 стаття 175
У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту

18 Мартинюк Олексій Володимирович Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі Мартинюк О. В. Вінниця немає українська 2017 стаття 149
У статті розглядається процес становлення та розвитку норм та інститутів тргового права у Київській Русі, а також зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях тогочасного права. Основними джерелами торгового права доби Київської Русі були право

19 Мартинюк Олексій Володимирович Злочини проти власності жінки в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) Мартинюк О. В. Київ немає українська 2018 стаття 184
У статті розглядаються злочини проти власності жінки в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як крадіжка, грабіж, розбій, знищення (пошкодження) і спалення майна та покарання, що призначалися за них.

20 Мартинюк Олексій Володимирович Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) Мартинюк О. В. Київ немає українська 2019 стаття 176
У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство своїх родичів, перелюбство, подружня зрада через втечу з іншим чоловіком, звідництво, проституція та покарання, що призначалися за них.

21 Мартинюк Олексій Володимирович Мета та принципи призначення покарання за Литовським Статутом Мартинюк О. В. Київ немає українська 2020 стаття 163
У статті розглядаються мета та принципи призначення покарання для жінки, що вчинила злочин за нормами трьох редакцій Литовського Статуту. Зосереджується увага на такій меті покарання, як відшкодування шкоди потерпілій особі, захист її прав, попередження злочинів, поповнення державної скарбниці, спокутування гріха, завдання злочинниці адекватного покарання залежно від тяжкості злочину, виправлення засудженої та залякування

22 Мартинюк Олексій Володимирович Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Мартинюк О. В. (у співавторстві) Вінниця немає українська 2019 монографія 151
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

23 Мартинюк Олексій Володимирович Господарське право : практикум Мартинюк О. В. (у співавторстві) Харків немає українська 2018 підручник 169
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

24 Гоцуляк Юрій Вікторович Концептуальні основи міфології правового буття в античності Гоцуляк Ю. В. немає Юридична Україна українська 2017 стаття 199
У роботі розкривається зміст такого неоднозначного для тлумачення поняття, як міф, щоб утвердити власну наукову позицію з цього питання і уникнути подальших наукових непорозумінь; виявляються концептуальні особливості міфології правового буття в античності, проводиться аналіз те, чим є міф для права для створення теоретичного підґрунтя для більш детального наукового дискурсу з питань міфології правового буття

25 Гоцуляк Юрій Вікторович Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість» Гоцуляк Ю. В. немає Юридична Україна українська 2017 стаття 162
У статті досліджується зміст справедливості через міфологічне розуміння поняття «діке» як одного з ключових елементів картини правового буття в античності. Це дослідження дає змогу зрозуміти, яким чином побудований правовий світогляд давніх еллінів, і тим самим виявити археологію сучасного правового дискурсу.

26 Гоцуляк Юрій Вікторович Міфологія правового буття в античності: «помста права» Гоцуляк Ю. В. немає Держава і право українська 2018 стаття 154
Розкривається онтологічна природа протиправної поведінки через ключові у цьому питанні образи у грецьких міфах: Ериній (гнівних) та Немезіди (відплати). Обґрунтовується позиція, згідно з якою Еринії – це крайній інструмент, уособлення негативних наслідків за правопорушення

27 Гоцуляк Юрій Вікторович Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири Гоцуляк Ю. В. немає Право і суспільство українська 2018 стаття 189
Стаття присвячена розкриттю правового змісту міфологічних образів богинь Ейрени-миру та Евномії-благозаконня. За допомогою благозаконня формується правова дійсність, що потребує збереження і охорони. Правова функція миру покликана всі внутрішньодержавні та міждержавні протиріччя переміщувати в правову систему координат, у цивілізоване поле.

28 Гоцуляк Юрій Вікторович Образ Фемиды в античном правосознании (Obraz Temidy w starożytnej świadomości prawnej) Yurii Hotsuliak, Natalia Opolska немає Studia Warmińskie російська 2018 стаття 171
У статті проаналізовано образ Феміди як одного з основних принципів давньосвітньої правової реальності. У ньому розкриваються ключові значення, що містяться у Феміді, зокрема: роль космічної універсальної богині через спорідненість з Геєю, роль передбачувальної здатності, якою Феміда дається для встановлення належного порядку в суспільстві, а також класичне розуміння Феміди як головного ейдосу справедливості

29 Гоцуляк Юрій Вікторович Атрибути правового буття у вченні Аристотеля Гоцуляк Ю.В., Гненна М.В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2019 стаття 147
У статті досліджуються основні характеристики категорії правового буття у вченні Аристотеля. Розкривається зміст космічних правових начал, правових категорій, які виділяються із інтерпретації вчення Аристотеля, що класифікуються за першим та другим порядком. Зокрема, автор виокремлює, що до категорій першого порядку відносяться: впорядкування (сутність), розум, справедливість, а до категорій другого порядку: свобода та благо

30 Гоцуляк Юрій Вікторович Теологія правового буття у вченні Фоми Аквінського Гоцуляк Ю. В. немає Economic and law paradigm of modern society Issue 3 українська 2019 стаття 161
У статті проводиться дослідження ознак категорії правового буття у вченні Ф. Аквінського. Розкривається положення, згідно з яким упізнанні правового буття завжди був пошук певних начал, де сутність і буття стають тотожними. Автор робить висновок, що правова сутність–це ті ознаки речей і процесів, що визначають їх як правові, а правова істина–це відповідність розумової діяльності правовому буттю.

31 Гоцуляк Юрій Вікторович Теологія правового буття у вченні Августина Гоцуляк Ю. В. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 162
Стаття присвячена аналізу категорії правового буття у правовому вченні Аврелія Августина. Зокрема, що філософ виводить категорію ступеня в онтологічно-правову площину. Саме завдяки цій категорії можлива системність у праві, тому що в суспільних відносинах завжди є щось «більш…чи менш…», щось вище і щось, що йому відповідає чи не відповідає, підпорядковується чи не підпорядковується

32 Гоцуляк Юрій Вікторович Секуляризація правового буття у вченні Томаса Гоббса Гоцуляк Ю. В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2019 стаття 204
У статті проаналізована правова доктрина Томаса Гоббса з онтологічно-правової позиції, який проклав шлях до секуляризації правового буття від епохи середньовіччя до епохи нового буржуазного часу. Виводиться позиція, що вічність природних законів не означає їх обов’язкове дотримання, але означає їх постійну присутність.

33 Гоцуляк Юрій Вікторович Свобода та примус як ключові атрибути правового буття у вченні Іммануїла Канта Гоцуляк Ю. В. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2019 стаття 205
Стаття присвячена аналізу правового вчення Канта, а також його внеску вонтологічне праворозуміння через розкриття категорій свободи та примусу та особливостей їх взаємозв’язку. Обґрунтовується позиція, що правове буття –це умови для сумісності, тобто це те, що дає можливість для співбуття бути. Із правової доктрини Канта випливає, що необхідність імперативів продиктована самим правовим буттям як умовою спілкування, адже без них неконтрольоване свавілля може взагалі припинити співіснування, перетворивши його в руйнівний хаос.

34 Гоцуляк Юрій Вікторович Legal being and its attributes in Presocratic philosophy R. Grynyuk, Y.Hotsuliak немає A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito acaba de publicar seu último número em. Vol 11 англійська 2019 стаття 168
У статті досліджуються те як розкриваються основні ознаки правового буття у вченнях античних філософів-досократиків. Зокрема, аналізується космічна відповідальність у Анаксимандра. Розглядаються ідеї Піфагора щодо регуляції як окремої категорії, а не персоніфікованого образу. Досліджується місце категорій Вогню та Логосу у правовому бутті згідно вчення Геракліта.

35 Гоцуляк Юрій Вікторович Історико-національні основи правового буття у вченні Ф.К. фон Савіньї Гоцуляк Ю. В. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 153
Стаття присвячена розкриттю категорії правового буття у доктрині історичної школи права. У роботі обґрунтовується, що історична школа наголошує на обов’язковості часового виміру у праві. Право у часі не просто є, воно змінюється, а отже, час є головним чинником його генезису. Автор доводить, що правове буття розкривається через розуміння, пізнання, засвоєння правових явищ, а не через його творення. Право це той параметр, що уже заданий буттям.

36 Гоцуляк Юрій Вікторович Правове буття у доктрині юридичного позитивізму Гоцуляк Ю. В. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 191
У статті проаналізовані основні положення правового вчення юридичного позитивізму щодо виявлення онтологічних атрибутів права. Розкриті ключові позиції матеріалістичного праворозуміння через поняття держави, закону та їх співвідношення. Автор доводить, що витоком права для позитивістів є воля суверена, за межами якої перебуває лише правове небуття

37 Гоцуляк Юрій Вікторович Норма та повинність як основи правого буття у вченні Ганса Кельзена Гоцуляк Ю. В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 184
Стаття присвячена правовому вченню Ганса Кельзена, а саме його онтологічній складові. Розглядається питання співвідношення права як зобов’язання та буття як фактичності. Із вчення Кельзена автор робить висновок, що пошук правового є легітимним як у суспільстві, так і в природі, адже скрізь присутнє співбуття. Правове буття є особливим тому що воно безпосередньо не походить із речового світу, а зі світу зв’язків і їх характеристик

38 Гоцуляк Юрій Вікторович «Загальність» та «договір» як атрибути правового буття у вченні Ж.-Ж. Руссо про народовладдя Гоцуляк Ю. В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 164
Стаття присвячена вченню Ж.-Ж. Руссо про народний суверенітет. Проводиться аналіз щодо виявлення у даній доктрині невід’ємних атрибутів правового буття: загальність та договір. Обґрунтовується позиція, що принцип загальності народної волі, що покладений в основу народного суверенітету являється однією з основ правового буття, оскільки індивідуальне право у своїх крайнощах призводить до деструктивних руйнівних процесів

39 Гоцуляк Юрій Вікторович Правове буття як фундаментальна категорія праворозуміння: становлення та сучасність Гоцуляк Ю. В. Вінниця немає українська 2020 монографія 229
Монографію присвячено дослідженню категорії правового буття як основи праворозумін-ня через призму різних правових доктрин, а також концептуалізації цієї категорії у теорії пра-ва. Актуальність теми обумовлена потребою в утвердженні права як невід’ємної складової буття людини та обґрунтуванні онтологічного положення людини як істоти правової

40 Атаманчук Ірина Володимирівна Окремі аспекти уніфікації процесуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції Атаманчук І. В., Ковальчук Ю. І. немає Часопис Київського університету права українська 2018 стаття 185
У статті розглядається вплив інтеграційних процесів на формування та розвиток сучасного процесуального права України, аналізуються окремі аспекти уніфікації процесуального права України, використання правових інститутів та європейських стандартів у сфері процесуально-правового регулювання, обґрунтовується актуальність питань гармонізації процесуального законодавства України із правовими нормами Європейського Союзу

41 Атаманчук Ірина Володимирівна Межі розуміння понять «заробіток» і «дохід» в контексті правозастосування у відносинах стягнення аліментів Атаманчук І. В., Ковальчук Ю. І. немає Часопис Київського університету права українська 2019 стаття 148
У статті розглядаються поняття «заробіток» і «дохід» крізь призму сімейного законодавства, у відносинах стягнення аліментів. Акцентується увага на аналізі понять «заробіток» і «дохід», через фокус нормативної бази з регулювання захисту прав дітей, оскільки автори вважають, що у нашому суспільстві проблема належного матеріального забезпечення дітей стоїть най-більш гостро. Робиться висновок, що контекст понять «заробіток» і «дохід» у питанні нарахування аліментів доцільно розглядати крізь призму норм Сімейного кодексу України

42 Атаманчук Ірина Володимирівна До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві Атаманчук І. В., Моісєєв Ю. О. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 190
В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Уточнено критерії принципів для обрання виду забезпечувальних заходів ефективності їх застосування з точки зору реалізації принципу верховенства права

43 Коваль Ірина Федорівна Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої” економіки) А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль та ін. Вінниця немає українська 2018 монографія 189 no file
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, види, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)

44 Коваль Ірина Федорівна Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення Коваль І. Ф. немає Теорія і практика інтелектуальної власності українська 2017 стаття 157
Сучасний стан навколишнього середовища нашої держави становить серйозну загрозу для національних інтересів. З огляду на це, актуальними стають питання правового забезпечення діяльності у сфері екологічного підприємництва (зеленої економіки, екологічної економіки). Стимулювання розвитку екологічного підприємництва зумовлене розумінням важливого значення загальнолюдських цінностей, необхідності збереження здоров’я населення держави й існування людства взагалі

45 Коваль Ірина Федорівна Комерціалізація прав інтелектуальної власності Коваль І. Ф. Київ Юрінком Інтер українська 2018 навч. посіб. 148
немає

46 Коваль Ірина Федорівна Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання Коваль І. Ф. немає Право України українська 2018 стаття 154
Метою статті є доопрацювання науково-теоретичних положень щодо правових форм передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Розкрито способи залучення прав інтелектуальної власності до господарського обороту у межах корпоративних, договірних, заставних правовідносин. Встановлено, що специфіка цих відносин накладає свій відбиток на правові форми передачі прав інтелектуальної власності.

47 Коваль Ірина Федорівна Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності Коваль І. Ф. немає Теорія і практика інтелектуальної власності українська 2018 стаття 175
Стаття присвячена дослідженню стану національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності. Визначено етапи формування національної стратегії вивчення інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності у вищих навчальних закладах. Розкрито проблемні аспекти законодавчого регулювання в цій сфері

48 Коваль Ірина Федорівна Пріоритетні напрями забезпечення комерціалізації прав інтелектуальної власності у сфері екологічного підприємництва Коваль І. Ф. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2016 стаття 187
У статті досліджуються питання екологічного підприємництва («зеленої» економіки) і значення в цих процесах комерціалізації прав інтелектуальної власності. На підставі проведеного дослідження виокремлено напрями удосконалення правового забезпечення цих відносин шляхом розвитку державно - приватного партнерства; формування ринку прав інтелектуальної власності, трансферу технології

49 Коваль Ірина Федорівна Яка роль має бути відведена Господарському кодексу у сфері регулювання прав інтелектуальної власності Коваль І. Ф. немає Закон і бізнес українська 2016 стаття 207
Для регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності Україна обрала власний специфічний шлях, який передбачає паралельне існування відповідних норм у Господарському й Цивільному кодексах та спеціальному законодавстві. За таких умов ГК має виконувати свою окрему роль і стати однією з опор розвитку «інтелектуального» бізнесу в нашій державі

50 Коваль Ірина Федорівна Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва Коваль І.Ф., Савчук К.О. немає Наука і правоохорона українська 2018 стаття 154
Статтю присвячено дослідженню сучасного стану авторсько-правової охорони результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва. Встановлено, що в сучасних умовах виникли нові специфічні об’єкти, які є результатом творчої діяльності фанатів. Сформульовано визначення та ознаки понять: «косплей», «фан-арт», «фанфікшен». Обгрунтовано доцільність закріплення цих понять на законодавчому рівні

51 Коваль Ірина Федорівна Щодо правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності Коваль І. Ф. немає Теорія і практика інтелектуальної власності українська 2016 стаття 174
Стаття присвячена дослідженню певних аспектів правового статусу та діяльності Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності на підставі аналізу норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наукових думок, зарубіжного досвіду. В результаті проведеного дослідження обґрунтована доцільність уточнення назви вказаного суду, піднято питання його місцерозташування, процесуальної основи здійснення судочинства, касаційного перегляду справ

52 Коваль Ірина Федорівна Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки Коваль І.Ф., Ткачук Г.В. немає Теорія і практика інтелектуальної власності українська 2019 стаття 166
Стаття присвячена дослідженню істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. На підставі проведеного аналізу наукової літератури, законодавства, практики його застосування визначено істотні умови господарського ліцензійного договору на використання торговельної марки: предмет, розмір винагороди, строк, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір

53 Коваль Ірина Федорівна Охоронна функція господарського права Коваль І.Ф., Павлюченко Ю.М. немає Право України українська 2019 стаття 164
Завдання держави щодо належного упорядкування та ефективного розвитку господарських відносин обумовлює потребу в існуванні сукупності правових норм, здатних врегулювати зазначені відносини, які утворюють галузь господарського права. При цьому процеси інноваційних перетворень у суспільному виробництві призводять до ускладнення і зміни господарських зв’язків, що відображається на меті правового регулювання господарських відносин задля забезпечення більш високого рівня їх розвитку. З урахуванням цього існує потреба у переосмисленні змісту функцій господарського права, зокрема охоронної функції

54 Коваль Ірина Федорівна Підстави захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання Коваль І., Кравченко Т. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2019 стаття 160
У статті досліджується поняття захисту ділової репутації суб’єктів господарювання та його підстави. Проведено аналіз законодавства, наукової літератури та правозастосовної практики щодо цього питання. На підставі аналізу уточнено підстави захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання

55 Коваль Ірина Федорівна Реалізація принципу верховенства права при застосуванні способу захисту прав та інтересів Коваль І. Ф. Вінниця Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 163
Забезпечення ефективного захисту прав та інтересів учасників суспільних відносин є одним з найголовніших завдань держави в контексті реального впровадження принципу верховенства права. Відповідно до ст. 14 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, Сторони Угоди надають особливо-го значення утвердженню верховенства права, укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері правоохоронних і судових органів, зміцненню судової влади, підвищен-ню її ефективності, гарантуванню її незалежності та неупередженості

56 Коваль Ірина Федорівна Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності Коваль І.Ф., Щербакова Н.В немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 192
Стаття присвячена дослідженню питань участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності, обґрунтуванню положень щодо удосконалення чинного законодавства. Обґрунтовано, що в загальному законодавстві, зокрема в Законі України «Про вищу освіту», має встановлюватися загальноприйнятий у національному законодавстві підхід до кола суб’єктів інноваційної діяльності, засновником яких можуть виступати ЗВО

57 Коваль Ірина Федорівна Щодо захисту прав промислової власності Коваль І.Ф., Беляневич О.А немає Economic and law paradigm of modern society українська 2020 стаття 150
немає

58 Коваль Ірина Федорівна Balance of Interests in the Mechanism of Protection of Industrial Property Rights Koval, Iryna; Dzhumageldiyeva, Gulnara; Derevyanko, Bogdan; Venediktova, Iryna; Patsuriia, Nino; Patiuk Svitlana немає Journal of Advanced Research in Law and Economics англійська 2019 стаття 176
Дослідження стосується взаємозв’язку приватних та державних інтересів, що реалізуються у відносинах інтелектуальної власності, та балансу цих інтересів у механізмі захисту. У цьому дослідженні використовується комплекс основних відомих методів наукового пізнання: історико-правовий, Прогнозуючий, герменевтичний семантичний, структурно-функціональний, логічний семантичний, догматичний, комплексний аналіз, системний структурний, порівняльний

59 Коваль Ірина Федорівна Innovative development in IT Sphere in the Context of the Industry 4.0 Concept: the Case of Ukraine. Koval I., Lysachok A., Onopriienko I., Rudenko L., Chaikovska V немає International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering англійська 2020 стаття 148
The article presents the opinions of scientists on the issue of technologies, innovation, and investment potential in the context of the Fourth Industrial Revolution and the development of the IT sector in Ukraine. It reveals that the formation of favorable innovation and investment potential in the IT sector is influenced by certain factors, as well as specific risks and obstacles

60 Коваль Ірина Федорівна Господарське право: практикум А.Г. Бобкова , Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін Харків Право українська 2018 практикум 166
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів

61 Міхайліна Тетяна Вікторівна Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості Міхайліна Т.В. немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 152
Статтю присвячено аналізу правової реальності з позиції теорії систем та виявленню місця та ролі в ній правосвідомості. Обгрунтовано, що поряд із загальновизнаними елементами правової системи необ-хідно враховувати правосвідомість, яку неможливо повністю включити у базові компоненти, як і повністю вивести за їх межі. Але за рахунок такого специфічного положення правосвідомість забезпечує постійний взаємозв’язок усіх елементів правової системи

62 Міхайліна Тетяна Вікторівна Концептуалізація форм правової активності Міхайліна Т.В. немає Юридичний вісник українська 2016 стаття 154
Статтю присвячено правовій активності як найвищій формі правосвідомості. За допомогою порівняльного аналізу виявлено подібні та відмінні риси різних типів правової активності

63 Міхайліна Тетяна Вікторівна Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи Міхайліна Т.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 134
Монографію присвячено дослідженню шляхів реформування правової системи з викори-станням інтегративного потенціалу правосвідомості. Актуальність теми обумовлено кризови-ми явищами в українському суспільстві та пошуком шляхів позитивних трансформацій пра-вової реальності

64 Міхайліна Тетяна Вікторівна The spread of shadow norms beyond state legal system: challenges of a globalized society Mikhailina T., Grunyuk R. немає European journal of transformation studies англійська 2020 стаття 141
Статтю присвячено тіньовим регуляторам суспільних відносин та їх функціонуванню у глобалізованому суспільстві. Розглядаються загальні характеристики тіньових норм („тіньового права”) та специфіка їх розуміння і поширення у різних правових системах.

65 Міхайліна Тетяна Вікторівна Shadow norms as a threat to national and international security: social and legal aspects of counteraction Mikhailina T. немає Public security and public order англійська 2020 стаття 140
Статтю присвячено тіньовим нормам як загрозі для сталого економічного розвитку. Проаналізовано типи тіньових регуляторів відповідно до ступеня їхньої шкідливості. Пропонуються шляхи скорочення сегменту тіньових норм у регулюванні різних сфер суспільного життя

66 Петренко Ганна Олександрівна Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для певних категорій платників Петренко Г.О., Білоус О.Ю., Білоус Д.В. немає Актуальні проблеми держави і права українська 2016 стаття 153
В статті обґрунтовано необхідність чіткого визначення методики обрахування бази нарахування єдиного соціального внеску, задля забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

67 Петренко Ганна Олександрівна Деякі аспекти визначення правової природи відносин в сфері податкового контролю Костенко Ю.О., Петренко Г.О. немає Наука і правоохорона українська 2015 стаття 139
В статті досліджено наукові підходи щодо визначення предмета податково-правового регулювання; виділено особливості майнових та організаційних податкових правовідносин; визначено місце відносин, які виникають при здійсненні податкового контролю в предметі податково-правового регулювання

68 Петренко Ганна Олександрівна LIMITS TO PARTY AUTONOMY IN ARBITRATION PROCEEDINGS Ганна Петренко, Даніїл Петренко немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2017 стаття 147
Стаття присвячена дослідженню проблеми меж свободи в арбітражному процесі. Авторами висвітлена проблема щодо неможливості наявності абсолютної свободи сторін, оскільки передаючи спір на розгляд до арбітражної установи або трибуналу, створеного ad hoc, сторони добровільно ставлять себе в рамки, що обумовлені правилами такої установи чи встановленими попередньо.

69 Петренко Ганна Олександрівна Щодо питання застосування податкової застави Петренко Г.О. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2018 стаття 139
Мета статті є висвітлення проблем щодо обчислення і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В статті обґрунтовано необхідність чіткого визначення методики обрахування бази нарахування єдиного соціального внеску, задля забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

70 Петренко Ганна Олександрівна Щодо питання переміщення транспортних засобів особистого користування у митному режимі транзиту Петренко Г.О., Помазанов М.О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки українська 2018 стаття 131
У статті розглядаються проблемні питання переміщення транспортних засобів особистого користування на митну територію України та за її межі у митному режимі транзиту. Зокрема, проаналізовано митне законодавство, а також судову практику щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язку щодо вивезення транспортного засобу особистого користування з митної території України у зв’язку з порушення строків транзитних перевезень. Запропоновано шляхи вирішення проблем щодо забезпечення реалізації принципів адміністративної відповідальності

71 Петренко Ганна Олександрівна AS TO THE RELATIONS BETWEEN THE PARTIES IN ARBITRATION PETRENKO ANNA немає LEGEA SI VIATA англійська 2018 стаття 140
The article is devoted to research of relations of the parties in the arbitration process. It is noted that despite the fact that there are free contractual relations between the parties, there is no such agreement between the parties and the composition of the arbitral tribunal, as the composition of the arbitral tribunal carries out a quasi-judicial function and is independent in its essence

72 Петренко Ганна Олександрівна Trends in legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a moving force of sustainable development Svitlana Vyshnovetska, Liliya Amelicheva, Viktor Olefir, Galyna Ierko, Ganna Petrenko немає Humanities & Social Sciences Reviews англійська 2020 стаття 204
The purpose of the article is to identify trends in the legal regulation of social protection at the global, regional and national levels in the process of achieving decent work and sustainable development. It is proved that it is advisable to apply a synergistic approach to identifying and defining trends in the legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a driver of sustainable development

73 Петренко Ганна Олександрівна Господарське право: практикум А.Г. Бобкова, Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін. Харків Право українська 2018 практикум 154
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

74 Нестеренко Алла Станіславівна Судова бухгалтерія А.С. Нестеренко, С.В. Березовська Одеса немає українська 2016 навч. посіб. 153
У посібнику розкрито питання щодо: сутності судової бухгалтерії як навчальної дисципліни, теоретичних основ економічної експертизи, її підготовки, проведення та оформлення; організації бухгалтерського обліку на підприємстві; правового регулювання, порядку організації та ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності; особливостей оформлення та здійснення експертного дослідження окремих фінансово-господарських операцій; дослідження бухгалтерських та інших документів під час розслідування та розкриття економічних злочинів.

75 Нестеренко Алла Станіславівна Публічно-правові засади державної політики в України: проблеми теорії і правового регулювання А.С. Нестеренко; В.І. Ігнатенко; Г.Й. Пузанова [та ін..] Одеса немає українська 2018 монографія 144
При регулюванні приватних та публічних відносин, у тому числі й фінансових, держава використовує (і має застосовувати) різні методи регулювання: цивільно-правові норми при регулюванні приватних суспільних відносин та владні приписи при регулюванні публічних суспільних відносин. Тим самим допускається різний ступень державного втручання в ті чи інші відносини. Саме тому класики фінансового права С. Іловайський, Г. Тіктін, П. Годме та інші робили наголос на тому, що предметом фінансового права є не всі фінанси, а лише фінанси «всіх видів примусових союзів» або «публічні фінанси», залишаючи поза предметом фінансового права приватні фінансові відносини – фінанси приватних власників

76 Нестеренко Алла Станіславівна Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти А.С. Нестеренко та ін. Одеса немає українська 2017 монографія 141
У статті наводяться проблемні питання щодо створення комунального банку, а саме: це розмір статутного капіталу; порядок його формування; участь представників територіальної громади у формуванні статутного капіталу. А також, законодавче визначення «комунального банку» і його місце як спеціалізованої фінансово-кредитної установи в банківській системі України

77 Нестеренко Алла Станіславівна Публічне і приватне право як основа юридичної централізації і децентралізації в фінансовому праві Нестеренко А. С. немає Юридичний вісник МГУ. Серія: Юриспруденція українська 2016 стаття 151
У статті мова йде про публічні та приватні фінанси та їх розмежування у фінансовому праві. А також про їх взаємозв’язок та взаємодію щодо формування та розвитку фінансової системи держави. Поділ права на приватне і публічне має свою історію, яку можна розглядати з кількох точок зору

78 Нестеренко Алла Станіславівна Механізм функціонування фінансової системи України: поняття та його складові Нестеренко А. С. немає Європейські Перспективи українська 2016 стаття 163
У статі проводиться дослідження у визначенні складових механізму функціонування фінансової системи України та їх взаємозв’язків. Так основними складовими елементами механізму функціонування фінансової системи слід вважати: суб’єкт механізму функціонування системи (держава в особі органів державної влади); об’єкт механізму функціонування системи (фінансові відносини щодо формування, розподілу та використання фондів грошових коштів); методи механізму функціонування системи (засоби за допомогою яких здійснюється функціонування фінансової системи)

79 Нестеренко Алла Станіславівна Принципи організації і функціонування податкової системи України А.С. Нестеренко; О.Р. Барін немає Молодий вчений українська 2016 стаття 169
У статті мова йде про визначення принципів організації і функціонування податкової системи України. Співвставляючи думки сучасних вчених звертається увага, що такі категорії як «принципи оподаткування», «принципи податкової системи» та «принципи податкового права» деякі вчені не розмежовують

80 Нестеренко Алла Станіславівна Взаємозв’язок приватно-правових та публічно-правових відносин у функціонуванні фінансової системи держави Нестеренко А. С. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 148
У статті мова йде про взаємозв’язок публічно-правових та приватно-правових відносин у фінансовому праві взагалі та фінансової системі держави зокрема. Кордони між публічним і приватним правом ніколи не були однозначно певними і постійно змінювалися. Розкривається питання щодо критерію розмежування публічного та приватного у праві. Звертається увага, що об’єктом регулюючого впливу фінансового права України на нинішньому етапі виступає вся фінансова система країни, а не лише її державний сектор, в тому числі корпоративні та приватні фінансові ресурси, що націлені відтворюватись у розширеному режимі, завдяки взаємозв’язку, взаємодії та взаємній залежності з власне державними фінансами.

81 Нестеренко Алла Станіславівна Проблеми у визначенні правового статусу комунального банку в банківській системі України Нестеренко А. С. немає немає українська 2019 стаття 167
У статті наводяться проблемні питання щодо створення комунального банку, а саме: це розмір статутного капіталу; порядок його формування; участь представників територіальної громади у формуванні статутного капіталу. А також, законодавче визначення «комунального банку» і його місце як спеціалізованої фінансово-кредитної установи в банківській системі України

82 Беляневич Олена Анатоліївна Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство Беляневич О.А немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 153
Стаття присвячена застосуванню господарськими судами норм про позовну давність у справах про банкрутство під час розгляду заяв арбітражного керуючого про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника на підставі статті 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

83 Писарєва Елла Анатоліївна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Писарєва Е.А. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 148
Стаття присвячена історико-правовому дослідженню соціально-правового сановища університетів українських губерній Російської імперії в період підготовки університетської реформи в другій половині ХІХ століття, проаналізовані відповідні університетські статути того часу, визначені основні напрями діяльності університетів українських губерній в період університетської реформи.

84 Писарєва Елла Анатоліївна Перспективи реформування муніципальної служби в Україні Писарєва Е.А., Щебетун І.С. немає Правові новели українська 2019 стаття 159
У статті досліджено сучасний стан правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Виокремлено фактори, які впливають на кадрові процеси, проаналізовано умови прийняття на службу, вимоги до осіб, які прагнуть працювати муніципальними службовцями, можливості їх кар’єрного зросту, мотивації до підвищення кваліфікації, узгодження положень законодавства про службу в органах місцевого самоврядування із державною службою; встановлено недоліки правового регулювання з означеної проблеми.

85 Писарєва Елла Анатоліївна Правове регулювання здобуття вчених ступенів в університетах українських губерній Російської імперії у ХІХ столітті Писарєва Е.А. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 230
У статті проаналізовано порядок здобуття вчених ступенів в університетах українських губерній Російської імперії у ХІХ столітті; визначені особливості його правового регулювання; зазначені позитивні та негативні сторони процесу формування наукових кадрів на теренах сучасної України у ХІХ столітті в період проведення університетської реформи.

86 Писарєва Елла Анатоліївна Заборона дискримінації за мовною ознакою: порівняльно-правовий аналіз Писарєва Е.А., Турченко О.Г. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 167
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу міжнародного, європейського антидискримінаційного законодавства та законодавства України щодо дотримання принципу заборони дискримінації за мовною ознакою.

87 Писарєва Елла Анатоліївна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 180
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-19.

88 Писарєва Елла Анатоліївна Electronic and Internet Technologies in the Election Process. Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. немає Test Engineering & Management magazine англійська 2020 стаття 182
The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process.

89 Амелічева Лілія Петрівна Теоретико-прикладна платформа гідної праці в науці трудового права Амелічева Л. П. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. українська 2020 стаття 149
У статті дістала подальшого розвитку теоретико-прикладна платформа гідної праці. Розроблено класифікацію характеристик (критеріїв, складників) гідної праці. За змістом і характером вони поділені на загальні і додаткові.

90 Амелічева Лілія Петрівна Юридична відповідальність роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності під впливом концепції гідної праці. Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 154
Стаття присвячена проблематиці правового регулювання юридичної відповідальності роботодавця у сфері інтелектуальної діяльності в умовах запровадження концепції гідної праці, а також розробці пропозицій щодо його удосконаленн

91 Амелічева Лілія Петрівна Правове забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 145
Стаття присвячена проблематиці правового забезпечення професійної освіти і навчання працівників в умовах кризи гідної праці та «озеленення» економіки. Аргументовано, що сьогодні модернізацію і реформування професійної освіти і навчання громадян України необхідно здійснювати, переймаючи успішний досвід Європейського Союзу в цьому питанн

92 Амелічева Лілія Петрівна Напрями вдосконалення законодавства про працю, що регулює трудові відносини, пов’язані з творчістю, в умовах дефіциту гідної праці Амелічева Л. П. немає Юридичний бюлетен українська 2019 стаття 149
Статтю присвячено поняттю «трудові відносини, пов’язані з творчістю», характеристиці їх видів, аналізу законодавчих актів про працю, що регулюють трудові відносини, пов’язані з творчістю працівників, в умовах дефіциту гідної праці, а також визначенню напрямів удосконалення законодавства, що регулює зазначені відносин

93 Амелічева Лілія Петрівна Правове регулювання творчої компоненти гідної праці за трудовим законодавством Амелічева Л. П. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 161
У статті визначено характерні ознаки змісту правового поняття «творча праця» в науці трудового права, проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносин у сфері творчої праці. Автором з’ясовано, що у спеціальній юридичній літературі зміст поняття «творча праця» («творча діяльність») досліджувався за методологією трудового права недостатньою мірою

94 Амелічева Лілія Петрівна Гарантії реалізації права на соціальний захист працівників* в контексті євроінтеграції та ідеї гідної праці Амелічева Л. П. немає Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденці українська 2020 стаття 203
Метою статті є викладення змісту та вдосконалення класифікації теперішніх гарантій реалізації права працівників на соціальний захист за методологією трудового права, виявлення проблем щодо встановлення нових законодавчих гарантій і розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює відносини, тісно пов’язані з трудовими у сфері права на соціальний захист працівників у контексті євроінтеграції та ідеї гідної праці

95 Амелічева Лілія Петрівна Trends in legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a moving force of sustainable development Svitlana Vyshnovetska, Liliya Amelicheva, Viktor Olefir, Galyna Ierko and Ganna Petrenko немає Humanities & Social Sciences Reviews англійська 2020 стаття 172
The purpose of the article is to identify trends in the legal regulation of social protection at the global, regional and national levels in the process of achieving decent work and sustainable development. It is proved that it is advisable to apply a synergistic approach to identifying and defining trends in the legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a driver of sustainable development

96 Амелічева Лілія Петрівна Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки Україн С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук, Амнелічева Л. П. Вінниця немає українська 2018 монографія 133
Монографія присвячена дослідженню концептуальних основ збереження та розвитку трудового потенціалу України в контексті соціальної безпеки. Здійснено аналіз теорії соціальної безпеки в сучасний період та її нормативні основи, визначено правові та ідеологічні засади розвитку трудового потенціалу Україн

97 Амелічева Лілія Петрівна Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення Амелічева Л. П. Вінниця немає українська 2020 монографія 144
У монографії досліджено теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці. Проаналізовано правову природу гідної праці та її компонентів, визначено їхні істотно-суттєві ознаки, здійснено аналіз ретроспективи правового феномену гідної праці у світі, в Європі та на території України. Здійснено кла-сифікацію етапів формування та становлення права на гідну працю, починаючи з «античності» і закінчуючи сьогоденням.

98 Дорошенко Ліна Миколаївна Щодо відповідності процедури обов’язкового продажу акцій (squeeze-out) принципу непорушності права власност Дорошенко Л. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 159
Стаття присвячена аналізу положень законодавства та правової доктрини України і європейських країн щодо розуміння призначення та змісту процедури примусового викупу мажоритарним акціонером акцій міноритарних акціонерів відповідно до механізму squeeze-out.

99 Дорошенко Ліна Миколаївна Корпоративні договори в національному праві та в праві країн англо – американської правової системи. Дорошенко Л. немає Підприємництво, господарство і право українська 2019 стаття 164
У статті проаналізовано теоретичні і практичні питання, що виникають у регулюванні корпоративного договору в Україні та в країнах англо-американської правової системи. Розглянуто ґенезу законодавства країн загального права щодо укладення та дії корпоративного договору, а також становлення вітчизняного законодавства в цій сфері

100 Дорошенко Ліна Миколаївна Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів Дорошенко Л. немає Правничий часопи українська 2019 стаття 129
У статті наведено характеристику дедлока як різновиду корпоративних конфліктів. Проаналізовано коло можливих способів усунення таких корпоративних конфліктів. Виявлено проблеми розвитку законодавства та тенденції розвитку судової практики у сфері розв’язання відповідних корпоративних спорі

101 Дорошенко Ліна Миколаївна Поняття та сутність корпоративного договору Дорошенко Л. немає Часопис Київського університету права українська 2018 стаття 157
У статті висвітлюються проблеми відсутності у законодавстві і доктрині єдиної концепції щодо поняття і сутності корпоративного договору, щодо визначення його ролі для ефективної реалізації прав та виконання обов’язків засновниками (учасниками) господарських товариств.

102 Дорошенко Ліна Миколаївна Стан та перспективи розвитку законодавства про ліквідацію юридичної особ Дорошенко Л. немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 141
Статтю присвячено дослідженню сучасного стану законодавства про ліквідацію юридичної особи, що не пов’язана з банкрутством, виявленню концептуальних проблем розвитку законодавства в цій сфері та аналізу перспектив такого розвитку, розгляду судової практики про припинення юридичної особи, а також формулюванню висновків і пропозицій, спрямованих на вдосконалення господарського законодавства в цій галузі.

103 Дорошенко Ліна Миколаївна Корпоративне право Дорошенко Л. та ін. Київ немає українська 2018 навч. посіб. 140
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні правові проблеми нового для української правової дійсності нормативно-правового утворення – корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємст

104 Дорошенко Ліна Миколаївна Господарське право А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісєєв, Ю.М. Павлюченко, Л.М. Дорошенко та ін Харків немає українська 2018 навч. посіб. 131
У практикумі розглядаються теоретичні правові проблеми господарського права. Практикум призначений для вивчення навчального курсу «Господарське право» студентами юридичних спеціальностей

105 Беляневич Олена Анатоліївна Корпоративне управління за законодавством України: теоретико-прикладні проблеми О.А. Беляневич, А.В. Мягкий Київ немає українська 2017 монографія 158
У монографії досліджено господарсько-правові проблеми корпоративного управляння в приватному секторі економіки України. Висвітлено теоретичні питання сутності корпоративного управління та його види, суб’єктного складу корпоративного управління як системи внутрішньогосподарських відносин, досліджено сутність та форми контролю за діяльністю виконавчого органу господарського товариства

106 Беляневич Олена Анатоліївна Проблеми захисту права власності Українського народу Беляневич О.А Київ немає українська 2017 стаття 165
У статті досліджено особливості правового механізму захисту права власності Українського народу на об’єкти, визначені ст. 13 Конституції України. Звертається увага на те, що повноваження Українського народу як самостійного і водночас особливого суб’єкта права публічної власності мають встановлюватися виключно Конституцією та законами України.

107 Беляневич Олена Анатоліївна Про відповідальність органів місцевого самоврядування за зобов’язаннями некомерційних комунальних підприємств Беляневич О.А Київ немає українська 2019 стаття 167
У статті досліджено важливу науково-практичну проблему відповідальності органів самоврядування по боргах некомерційних комунальних підприємств. Аргументовано, що істотною і обов’язковою ознакою легальної конструкції права оперативного управління є субсидіарна відповідальність власника майна, що найповніше закріплено в нормах, якими врегульовано діяльність казенних підприємств.

108 Беляневич Олена Анатоліївна Принцип пропорційності в господарському праві Беляневич О.А немає немає українська 2019 стаття 169
Наголошено на необхідності розробки наукою господарського права вчення про його принципи, у тому числі принцип пропорційності. Надано загальну характеристику принципу пропорційності та його ролі у забезпеченні правового господарського порядку в Україні, основою якого є оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання

109 Беляневич Олена Анатоліївна Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд Беляневич О.А немає Право України українська 2020 стаття 173
Розроблення мети господарського процесуального права має забезпечити наукове підґрунтя збереження і поглиблення спеціалізації господарського процесу на противагу неадекватним відносинам у сфері господарювання та суцільної уніфікації процесуального права Україн

110 Уралова Юлія Павлівна Вимоги до ділової репутації страхових брокерів та чинники її формуванн Уралова Ю.П., Моісєєв Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 191
В статті розглянуто визначення вимог до ділової репутації страхових брокерів і чинників, що її формують, оскільки це безпосередньо впливає на результати діяльності страхового посередника, якість наданих посередницьких послуг у сфері страхування, конкурентоспроможність на ринку фінансових послуг, збільшення попиту на страхові послуги, відновлення довіри до страхових посередників, що дозволить суб’єктам посередницької діяльності у сфері страхування вимагати недоторканості ділової репутації, здійснювати дії щодо її захисту і охорони, можливості оцінки вартості такого нематеріального активу

111 Уралова Юлія Павлівна Деякі питання щодо застосування оперативно-господарських та адміністративно господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування Уралова Ю.П., Моісєєв Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 126
У статті досліджено питання застосування оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування. Конкретизовано перелік оперативно-господарських санкцій, які доцільно застосовувати до страхового посередника у разі порушення договірних зобов’язань; запропоновано уточнення положень щодо адміністративно-господарських санкцій, які можуть бути застосовані до страхових посередників за порушення правил здійснення посередницької діяльності.

112 Уралова Юлія Павлівна Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва. Уралова Ю. П. немає Наука і правоохорона українська 2017 стаття 189
У статті досліджені особливості правового статусу суб’єктів страхового посередництва; конкретизовані поняття суб’єктів страхового посередництва – страхового агента, страхового брокера , перестрахового брокера, організації асистанс, зв’язаного страхового посередника, запропоновано визначення страхового посередника, а також уточнені деякі особливості їх статусу у якості суб’єктів господарювання.

113 Уралова Юлія Павлівна Посередницькі договорі в сфері страхування Уралова Ю.П., Савчук К.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2017 стаття 133
У статті розглянуто основні види договорів, які опосередковують діяльність страхових посередників у сфері страхування, зміст, форма, порядок укладання та виконання договірних зобов’язань. Уточнено особливості різних видів посередницьких договорів у сфері страхування, до яких слід віднести агентській договір, брокерську угоду та договір доручення

114 Уралова Юлія Павлівна Деякі питання дотримання і реалізації принципів банківського кредитування суб’єктів господарювання як умова для відновлення кредитування в Україні. Уралова Ю.П., Моісєєв Ю.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 132
Стаття присвячена висвітленню правових питань щодо вдосконалення процесу банківського кредитування суб’єктів господарювання для можливості відновлення кредитування таких суб’єктів з підготовкою пропозицій з вдосконалення правого регулювання кредитування банками суб’єктів господарювання. У статті досліджено структуру принципів банківського кредитування суб’єктів господарювання як одного з елементів правового механізму кредитування банками суб’єктів господарювання.

115 Уралова Юлія Павлівна Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування Уралова Ю. П. Вінниця немає українська 2019 монографія 150
Монографію присвячено актуальним проблемам правового регулювання посередницької діяльності у сфері страхування. Розкрито інституційні засади посередницької діяльності у сфері страхування як виду господарської діяльності. Представлена господарсько-правова характеристика посередницької діяльності у сфері страхування. Проаналізовано види посередницької діяльності у сфері страхування, а саме агентська діяльність та брокерська діяльність.

116 Уралова Юлія Павлівна Деякі питання виконання договору найму (оренди) транспортного засобу Уралова Ю.П., Моісєєв Ю.О. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 129
В статті досліджені теоретичні і практичні проблеми правового регулювання при виконанні договору найму (оренди) транспортного засобу. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення положень щодо прав і обов’язків сторін договору, страхування транспортного засобу, умов щодо орендної плати, місця виконання договору.

117 Моісєєв Юрій Олексійович Деякі питання щодо застосування оперативно-господарських та адміністративно господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 148
У статті досліджено питання застосування оперативно-господарських та адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів посередницької діяльності у сфері страхування. Конкретизовано перелік оперативно-господарських санкцій, які доцільно застосовувати до страхового посередника у разі порушення договірних зобов’язань; запропоновано уточнення положень щодо адміністративно-господарських санкцій, які можуть бути застосовані до страхових посередників за порушення правил здійснення посередницької діяльності

118 Моісєєв Юрій Олексійович Вимоги до ділової репутації страхових брокерів та чинники її формування Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 164
Обґрунтуванні пропозицій щодо встановлення вимог до ділової репутації страхових брокерів і чинників її формування в контексті умов здійснення посередницької діяльності у сфері страхування.

119 Моісєєв Юрій Олексійович Деякі питання дотримання і реалізації принципів Банківського кредитування суб’єктів господарювання Як умова для відновлення кредитування в Україні Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 165
Стаття присвячена висвітленню правових питань щодо вдосконалення процесу банківського кредитування суб’єктів господарювання для можливості відновлення кредитування таких суб’єктів з підготовкою пропозицій з вдосконалення правого регулювання кредитування банками суб’єктів господарювання. У статті досліджено структуру принципів банківського кредитування суб’єктів господарювання як одного з елементів правового механізму кредитування банками суб’єктів господарювання

120 Моісєєв Юрій Олексійович До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві Моісєєв Ю.О., Атаманчук І.В. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 154
В статті досліджено сучасні теоретичні та практичні правові проблеми щодо процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. Обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві

121 Павлюченко Юлія Миколаївна Охоронна функція господарського права Павлюченко Ю.М., Коваль І.Ф. немає Право України українська 2019 стаття 173
У процесі дослідження проаналізовано наукові погляди щодо функцій права,їх особливостей, видів функцій права та значення. Крім того, зроблено висновок про взаємообумовленість і взаємозв’язок мети та функцій господарського права у вирішенні завдання щодо утвердження і зміцнення суспільного господарського порядку в економічній системі.

122 Павлюченко Юлія Миколаївна Правова робота з відшкодування збитків, створених порушень господарських договорів Павлюченко Ю., Кошевец А. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 141
Статтю присвячено дослідженню правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, зокрема на аграрному ринку. На основі проведеного дослідження запропоновано визначення правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, та конкретизовано положення стосовно змісту такої роботи щодо кожної складової збитків

123 Павлюченко Юлія Миколаївна Завдання та засоби державного регулювання аграрного ринку Павлюченко Ю.М. немає Право України українська 2018 стаття 146
У процесі дослідження проаналізовано низку законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, із яких очевидно, що на державному рівні має місце розуміння незадовільного стану аграрного ринку та намагання держави вживати заходів для покращення ситуації, зокрема через закріплення у нормативно-правових актах шляхів і способів вирішення проблем

124 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal security of agricultural products as a condition public health system’s development Antonina G. Bobkova, Yuliia M. Pavliuchenko, Andrii M. Zakharchenko немає Wiadomości Lekarskie англійська 2019 стаття 157
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вважає безпеку харчових прдуктів одним із пріоритетів громадської охорони здоров'я, тому важливо дотримуватися параметри безпеки сільськогосподарської продукції як продуктів харчування, так і сировини для їх виробництва. Однак аналіз практики показує, що для досягнення безпеки сільськогосподарської продукції, зокрема в Україні необхідно вирішити деякі питання, пов'язані з його юридичним супроводом.

125 Павлюченко Юлія Миколаївна Правове регулювання ринку органічної продукції Павлюченко Ю.М. немає АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА. українська 2020 стаття 180
На підставі проведеного дослідження конкретизовано вимоги до реалізації органічної продукції на аграрному ринку та з’ясовано фактори, які впливають на правове регулювання ринку органічної продукції, зокрема обґрунтовано, що виробництво та обіг органічної продукції сприяють реалізації принципу екологізації аграрного виробництва та що виробництво органічної продукції тісно пов’язане із впровадженням інновацій та ресурсозберігаючих технологій

126 Серебрякова Юлія Олександрівна Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 175
Досліджується сутність та умови реалізації повноваження суду визначати у воєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи, яке впроваджуються у проекті Господарського процесуального кодексу України. Наголошується, що введення у запропонованому варіанті в дію такого повноваження може призвести до обмеження дії принципу диспозитивності, порушення прав сторін та створення колізії із статтею 20 Господарського кодексу України.

127 Серебрякова Юлія Олександрівна Хозяйственный спор как критерий разграничения юрисдикции судов Серебрякова Ю.О. немає Адилет російська 2017 стаття 127
Досліджується поняття дефініції «господарський спір» із точки зору закріплеого в законодавстві України поняття господарська діяльність та переліку спорів, які підвідомчі господарським судам України. Аналізуються доктринальні поняття господарського спору. Особливу увагу приділено суб'єктному складу таких спорів. Виділяються ключові складові змісту дефініції «господарський спір», на підставі яких формулюється поняття досліджуваної категорії.

128 Серебрякова Юлія Олександрівна Захист права власності у господарському судочинстві Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 113
Статтю присвячено дослідженню захисту права власності в господарському судочинстві. На основі аналізу положень Господарського процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України та судової практики розглянуто особливості розгляду господарськими судами справ за позовами про визнання права власності у разі втрати правовстановлюючих документів, визнання права власності на безхазяйну річ, на об’єкт самочинного будівництва, за набувальною давністю з підстави відсутності спору про право, виявлено судову позицію про неможливість розгляду таких справ в порядку позовного провадження через відсутність спору про право.

129 Серебрякова Юлія Олександрівна Адміністративне судочинство України: теорія та практика Серебрякова Ю.О. та ін. ВАІТЕ немає українська 2015 монографія 140
Досліджуються окремі аспекти участі прокурора у захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному. Наголошено про відсутність єдності позиції щодо багатьох питань участі прокурора в захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному судочинстві, зокрема щодо правомочності прокурора на звернення до адміністративного суду з метою захисту прав, свобод та інтересів громадянина, визначення приводів та строків звернення до суду прокурора в інтересах громадянина тощо

130 Титова Олена Віталіївна Щодо застосування податкового компромісу в Україні Титова О.В. , Харчевникова Н.А. немає Журнал східноєвропейського права українська 2015 стаття 217
У статті розкривається сутність податкового компромісу. Розглянуто загальний порядок регламентації податкового компромісу в України, його переваги, недоліки та наслідки застосування. Досліджено зарубіжний досвід у цій сфері. Сформульовано окремі пропозиції щодо подальших шляхів застосування податкового компромісу в Україні та його правової регламентації

131 Титова Олена Віталіївна Про окремі аспекти здійснення податкового контролю Титова О.В. немає Економіка і право українська 2015 стаття 142
У статті розглянуто проблематику кваліфікації податковими органами нікчем-них договорів, що суперечать інтересам держави і суспільства. Досліджено судову практику з цієї проблеми. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення положень чинного законодавства у цій сфері

132 Титова Олена Віталіївна Правове регулювання банкрутства в Україні: шляхи подальшого розвитку Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2015 стаття 148
У статті висвітлено окремі проблеми правового регулювання відносин у сфері банкрутства . Вказано на існуючі проблеми та запропонованошляхи їх вирішення

133 Титова Олена Віталіївна Правове забезпечення регіональної політики: теоретичні та практичні аспекти Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2015 стаття 141
В статті проаналізовано поняття державної регіональної політики. Розглянуті підходи до побудови державної регіональної політики такі як: «політика вирівнювання» рівнів розвитку регіонів (Німеччина) і «теорія полюсів зростання» (Франція). Відслідковані ці підходи у законодавстві України

134 Титова Олена Віталіївна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Economic and law paradigm ofmodernsociety українська 2016 стаття 195
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення.

135 Титова Олена Віталіївна Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність Титова О.В. немає Форум права українська 2016 стаття 157
Виконано аналіз правового статусу громадських об’єднань зі статусом юридичної особи які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність Обґрунтовано пропозиції щодо уточнення положень про зміст статуту таких громадських об’єднань Визначено доцільність уточнення порядку припинення діяльності громадських об’єднань уразі їх неплатоспроможності

136 Титова Олена Віталіївна Щодо продажу майна в провадженні у справі про банкрутство Титова О.В., Калаченкова К.О. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2016 стаття 233
Стаття присвячена аналізу питання оптимізації правового регулювання віднсин неспроможності. Здійснено аналіз досліджень правників, законодавчої бази та перспективного законодавства у цій сфері. Досліджено особливості правового регулювання продажу майна боржника в процедурі банкрутства

137 Титова Олена Віталіївна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства українська 2016 стаття 161
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення

138 Титова Олена Віталіївна Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей Титова О.В. , Калаченкова К.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 170
Стаття присвячена характеристиці діяльності юридичних клінік в Україні як асобу формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються загальні засади юридичної клінічної освіти та новітні підходи до її подальшого розвитку, а також досвід роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де проводилася відповідна просвітницька робота.

139 Титова Олена Віталіївна Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины Титова О.В., Калаченкова К.О. немає LEGEA ŞI VIAŢA російська 2018 стаття 151
В статье проводится научно-теоретическое исследование, посвященное проблематике правового регулирования отношений в сфере обеспечения кибербезопасности Украины. Осуществляется анализ исследований ученых и законодательной базы в этой сфере. Проанализирована терминологическая составляющая обеспечения кибербезопасности с использованием технико-юридического инструментария, а именно языковых средств юридической техники

140 Титова Олена Віталіївна Правові основи громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору Грудницька С.М., Титова О.В. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету українська 2018 стаття 166
Стаття присвячена дослідженню питань правових основ громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору

141 Титова Олена Віталіївна Імітаційна юридична клініка з господарського права: досвід та перспективи розвитку Титова О.В., Калаченкова К.О. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2019 стаття 166
Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам юридичної клінічної освіти в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів юридичної клінічної освіти в цілому та імітаційної юридичної клініки з господарського права зокрема, та обґрунтування шляхів удосконалення нормативних засад і практичної роботи у цій сфері

142 Титова Олена Віталіївна Правовий статус простого акціонерного товариства в Республіці Польща Титова О.В., Дякуновський О.Є. немає Науковий вiсник публiчного та приватного права українська 2019 стаття 161
Нещодавно до Кодексу торгових товариств Республіки Польща було внесено зміни, впроваджено нову організаційно-правову форму суб’єкта підприємницької діяльності – просте акціонерне товариство. У статті зазначено основні мотиви та економічне обґрунтування, якими керувався польський законодавець, запроваджуючи новий вид торгового товариства у національній системі законодавства, надана характеристика правового статусу цього виду товариств

143 Титова Олена Віталіївна Велика українська юридична енциклопедія редкол.: В. А. Устименко та ін. Харків немає українська 2016 енциклопедія 187
Видання є систематизованим зведенням знань про поняття, категорії, норми й інститути та юридичні конструкції господарського права

144 Липницька Євгенія Олександрівна Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями Липницька Є.О. немає немає українська 2015 дисертація 132
Дисертація присвячена дослідженню правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями. У роботі запропоновано уточнене визначення поняття підприємства з іноземними інвестиціями та його видів (спільного підприємства та іноземного підприємства); розроблено періодизацію розвитку законодавства щодо статусу підприємств з іноземними інвестиціями та обґрунтовано основні напрями його удосконалення

145 Липницька Євгенія Олександрівна Становление и развитие законодательства Украины, регулирующего статус предприятий с иностранными инвестициями Липницька Є.О. немає Legea si viata російська 2015 стаття 132
В статье исследуется становление и развития законодательства Украины, регулирующего статус предприятий с иностранными инвестициями. Установлено, что правовой статус рассматриваемых предприятий регулируется как общим, так и специальным законодательством

146 Липницька Євгенія Олександрівна Набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями Липницька Є.О. немає Науковий вісник Ужгородського національного університету українська 2017 стаття 144
В статті розглянуто питання набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями. На основі аналізу практики суб’єктів правозастосування щодо вирішення питань, пов’язаних із визнанням певних господарських організацій підприємствами з іноземними інвестиціями, вказано на ряд недоліків. В зв’язку з цим обґрунтовано доцільність уточнення підстав та моменту набуття такого статусу

147 Липницька Євгенія Олександрівна Предприятия с иностранными инвестициями в Украине: отдельные проблемы правового статуса Липницька Є.О. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY російська 2017 стаття 134
Статья посвящена исследованию отдельных проблем правового статуса предприятий с иностранными инвестициями, в частности, связанных с определением понятия и видов таких предприятий. Делается акцент на отсутствие единого подхода к признанию определенных хозяйственных организаций предприятиями с иностранными инвестициями, что приводит к осложнениям и коллизиям в правоприменении

148 Липницька Євгенія Олександрівна Земельна правосуб’єктність підприємств з іноземними інвестиціями Липницька Є.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2017 стаття 117
Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів земельної правосуб’єктності підприємств з іноземними інвестиціями. На основі аналізу законодавства та практики його застосування досліджено особливості земельної правосуб’єктності таких підприємств, виявлено проблеми її реалізації, а також запропоновано шляхи їх вирішення

149 Липницька Євгенія Олександрівна Суспільні потреби у відносинах відчуження земельних ділянок приватної власності Липницька Є.О. немає Приватне та публічне право українська 2019 стаття 143
В статті проаналізовано законодавчо закріплені види суспільних потреб, для забезпечення яких допускається відчуження земельної ділянки, що перебуває на праві приватної власності, звертається увага на основні недоліки законодавства щодо визначення таких потреб. Досліджено основні наукові підходи щодо доцільності закріплення переліку видів суспільних потреб на законодавчому рівні

150 Липницька Євгенія Олександрівна Здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу Липницька Є.О., Бобкова А.Г. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 146
Стаття присвячена дослідженню питання здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу. З метою обґрунтування напрямів удосконалення здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу проаналізовано доктринальні підходи до визначення поняття «земля»; надано тлумачення ключовим ознакам землі як об’єкта права власності Українського народу, а саме, віднесення її до основного національного багатства та перебування під особливою охороною держави, а також поняттю «Український народ».

151 Липницька Євгенія Олександрівна Modelling of Development of Ecological Tourism Yevheniia Lypnytska, Hanna Mashika, Iryna Davydenko, Oleksandra Olshanska, Yaroslav Sydorov, Igor Komarnitskyi немає INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH англійська 2020 стаття 231
Currently, special attention in the economy of developed countries is paid to the development of ecological tourism services. This is one of the forms of outdoor activities, where a person not only restores his health but also receives aesthetic pleasure, observing flora and fauna of the environment. The purpose of ecotourism is the rational use of nature in the tourist direction to ensure the environmental safety of the future generation and its stable development

152 Липницька Євгенія Олександрівна Формирование специальных компетентностей студентов-юристов для работы в сфере экономики Yevheniia Lypnytska, Antonina Bobkova, Andrii Zakharchenko, Yuliia Pavliuchenko, Inna Lekhkodukh немає SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference російська 2020 стаття 184
В статье рассматривается вопрос формирования специальных компетентностей у студентов-юристов, необходимых для работы в сфере экономики. Делается акцент на недостатках системы юридического образования, которые состоят в нехватке у выпускников прикладных навыков, а также их неумении применять на практике приобретенные теоретические знания

153 Калаченкова Катерина Олександрівна Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика Коншина М.В., Калаченкова К.О немає Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету українська 2016 стаття 165
Метою даної статті є адміністративно-правова характеристика правового статусу осіб, що потребують додаткового захисту. Автор доходить висновку про необхідність уточнення елементів правового статусу зазначених осіб, а також приведення українського законодавства у відповідність з міжнародними стандартами

154 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо продажу майна в провадженні у справі про банкрутство Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України українська 2016 стаття 154
Стаття присвячена аналізу питання оптимізації правового регулювання відносин неспроможності. Метою даного дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення порядку продажу майна в провадженні у справі про банкрутство

155 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо правового режиму інформації у сфері господарювання Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства українська 2016 стаття 176
Стаття присвячена правовому режиму інформації у сфері господарювання. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів правового режиму інформації у сфері господарювання та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення

156 Калаченкова Катерина Олександрівна Щодо класифікації послуг зв’язку Калаченкова К.О. немає Економіка, бізнес-адміністрування, право українська 2017 стаття 157
Стаття присвячена класифікації послуг зв’язку. Метою дослідження є конкретизація класифікації послуг зв’язку. Проведене дослідження дозволяє глибше зрозуміти сутність послуг зв’язку, підійти до них як до системного утворення, упорядкувати існуючи знання, що може мати значення для формування структури правового інституту надання послуг зв’язку

157 Калаченкова Катерина Олександрівна Об отдельных аспектах правового регулирования кибербезопасности Украины Калаченкова Е.А., Титова Е.В. немає Legea și viața російська 2018 стаття 128
В статье проводится научно-теоретическое исследование, посвященное проблематике правового регулирования отношений в сфере обеспечения кибербезопасности Украины. Осуществляется анализ исследований ученых и законодательной базы в этой сфере. Проанализирована терминологическая составляющая обеспечения кибербезопасности с использованием технико-юридического инструментария, а именно языковых средств юридической техники

158 Калаченкова Катерина Олександрівна Імітаційна клініка як засіб формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей Калаченкова К.О., Титова О.В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 131
Стаття присвячена характеристиці діяльності юридичних клінік в Україні як засобу формування компетентностей студентів юридичних спеціальностей. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються загальні засади юридичної клінічної освіти та новітні підходи до її подальшого розвитку, а також досвід роботи імітаційної юридичної клініки з господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де проводилася відповідна просвітницька робота

159 Калаченкова Катерина Олександрівна Імітаційна юридична клініка з господарського права: досвід та перспективи розвитку Титова О., Калаченкова К. немає ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY українська 2019 стаття 167
Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам юридичної клінічної освіти в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів юридичної клінічної освіти в цілому та імітаційної юридичної клініки з господарського права зокрема, та обґрунтування шляхів удосконалення нормативних засад і практичної роботи у цій сфері

160 Калаченкова Катерина Олександрівна Електронне урядування як складова розвиненого громадянського суспільства Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 160
Стаття присвячена дослідженню правової площини розвитку електронного урядування. Висвітлено проблему розвитку електронного урядування. На основі здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються впровадження інноваційних технологій у сферу державного управління

161 Калаченкова Катерина Олександрівна Про внесення до статутного капіталу спільного майна подружжя Калаченкова К. О., Євтушенко Д. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 161
Стаття присвячена аналізу проблем внесення майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, до статутного капіталу суб’єкта господарювання. Метою данного дослідження є узагальнення положень щодо правового регулювання відносин, котрі виникають унаслідок внесення до статутного капіталу спільного майна подружжя та обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення його регулювання

162 Калаченкова Катерина Олександрівна Підприємництво та бізнес: трансформація співвідношення категорій в еру інформатизації. Калаченкова К.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2020 стаття 137
Стаття присвячена дослідженню щодо трансформації співвідношення таких понять як «підприємництво» і «бізнес» в еру інформатизації. В статті звернута увага, що енциклопедії та словники не надають уніфікованого формулювання зазначених понять

163 Калаченкова Катерина Олександрівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko,Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 151
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-1

164 Нікітенко Лілія Олександрівна Щодо поняття та системи злочинів у сфері господарської діяльності Нікітенко Л.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 186
Статтю присвячено уточненню поняття та системи злочинів у сфері господарської діяльності. Здійснена спроба надати науково обґрунтоване визначення поняття «злочини у сфері господарської діяльності» з урахуванням існуючих точок зору різних науковців.

165 Нікітенко Лілія Олександрівна Проблеми та перспективи проведення реформи децентралізації Нікітенко Л.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 121
Статтю присвячено проблемам та перспективам проведення реформи децентралізації в Україні. Сформульовано цілий ряд нагальних проблем децентралізаційної реформи. Визначено перспективи децентралізації задля позитивного впливу на зміцнення територіальної цілісності країни, боротьби із корупцією, економічного розвитку, ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та зниження рівня бідності.

166 Нікітенко Лілія Олександрівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р. Ф. Гринюк, А. Є. Краковська, О. Г. Турченко, Л.О. Нікітенко та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 104
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

167 Нікітенко Лілія Олександрівна Electronic and Internet Technologies in the Election Process. Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. немає Test Engineering & Management magazine англійська 2020 стаття 126
The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process

168 Нікітенко Лілія Олександрівна Європейський досвід децентралізаційних реформ і його значення для України Нікітенко Л. О. немає Правові новели українська 2020 стаття 125
Статтю присвячено виявленню позитивного європейського досвіду децентралізаційних реформ та обґрунтуванню доцільності його впровадження в Україні. На підставі аналізу досвіду проведення реформ децентралізації в країнах Європи, з’ясовано їхні причини, плюси та мінуси перетворень, проблемні аспекти

169 Нікітенко Лілія Олександрівна Краудсорсинг як інструмент партисипативної демократії Нікітенко Л.О. немає Часопис Київського університету права українська 2020 стаття 123
У статті розглядаються питання краудсорсингу як інструменту партисипативної демократії. Акцентується увага на визнанні окремого виду демократії – партисипативної демократії, що є перспективним напрямом досліджень, прихильники якого прагнуть побудувати модель громадянської участі в управлінському процесі, адекватну умовам сучасного суспільства.

170 Нікітенко Лілія Олександрівна Щодо принципу недискримінації за ознакою місця проживання (на прикладі виборчого права внутрішньо переміщених осіб). Нікітенко Л.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 201
Стаття присвячена питанням принципу недискримінації за ознакою місця проживання у контексті активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за виборчим законодавством України до прийняття Виборчого Кодексу 19 грудня 2019 р. Ці питання залишаються актуальними й в умовах оновленого виборчого законодавства, оскільки суди загальної юрисдикції продовжують розглядати справи про порушення виборчого права ВПО на місцевих виборах 2015 року та виборах народних депутатів 2019 року

171 Нікітенко Лілія Олександрівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 151
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-19. The purpose of the work is to analyze the features of the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the context of Covid-19.

172 Патюк Світлана Олександрівна Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law Щербак І.А., Патюк С.О. Рига немає українська 2020 монографія 136
Наукове дослідження присвячене актуальним теоретико-прикладним аспектам інституту кримінальної відповідальності судді (суддів) за 612 постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Досліджуються перспективи зміни статті 375 Кримінального кодексу України. На підставі аналізу, систематизації та узагальнення наукових розробок, міжнародних правових актів, практики Верховного Суду, прецедентної практики Європейського суду з прав людини та сучасного стану кримінального законодавства уточнено коло суттєвих критеріїв категорії «неправосудність» у контексті правозастосування статті 375 Кримінального кодексу України, визначені пропозиції щодо подолання детермінантів, якими обґрунтовується необхідність її декриміналізації

173 Патюк Світлана Олександрівна Нормативна невизначеність співвідношення категорій «державне» та «публічне» обвинувачення як підстава для зловживання правом у кримінальному провадженні Патюк С. О. немає Economic and law paradigm of modern society українська 2016 стаття 139
Статтю присвячено виявленню та формулюванню шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних із зловживанням правом на відвід прокурору, підставою для якого стали зміни внесені в Конституцію України при визначенні функцій органів прокуратури у кримінальному провадженні. В статті містяться теоретичні положення, сформульовані в результаті аналізу закріплених у КПК України, Конституції України, Законі України" Про прокуратуру" положень, наукових досліджень та практичного досвіду суддів, прокурорів та сторони захисту.

174 Патюк Світлана Олександрівна Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду Щербак І.А., Патюк С.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 120
У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з формуванням Вищого антикорупційного суду в Україні. Окрему увагу приділено категорії «доброчесність» для кандидатів у судді, зобов’язанню оприлюдення знеособленої інформації щодо результатів голосування на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Громадської ради міжнародних експертів, необхідності встановлення меж повноважень цієї ради при здійсненні спеціальної процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатів у судді

175 Патюк Світлана Олександрівна Balance of Interests in the Mechanism of Protection of Industrial Property Right Iryna KOVAL, Gulnara DZHUMAGELDIYEVA, Bogdan DEREVYANKO, Iryna VENEDIKTOVA, Nino PATSURIIA, Svitlana PATIUK немає Journal of Advanced Research in Law and Economics англійська 2019 стаття 140
The research deals with the relationship of private and public interests that are implemented in intellectual property relations and balance of these interests in mechanism of protection. This study uses the complex of main known methods of scientific knowledge: historical legal, forecasting, hermeneutical semantic, structural functional, logical semantic, dogmatic, complex analysis, system structural, comparative

176 Удод Андрій Миколайович Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р. Ф. Гринюк, А.Є. Краковська, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2019 монографія 161
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

177 Удод Андрій Миколайович Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Удод А. М. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 150
В статті визначається особливості визначення об’єкту правопорушення передбаченого ст. 345 КК України

178 Удод Андрій Миколайович Щодо доцільності функціонування вищого антикорупційного суду Євтушенко Д.О., Удод А.М. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 139
Проаналізовано рішення суду і зроблені відповідні висновки про доцільність антикорупційного суду

179 Щербак Ірина Анатоліївна Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law Щербак І.А., Патюк С.О. Рига немає українська 2020 монографія 131
Наукове дослідження присвячене актуальним теоретико-прикладним аспектам інституту кримінальної відповідальності судді (суддів) за 612 постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Досліджуються перспективи зміни статті 375 Кримінального кодексу Україн

180 Щербак Ірина Анатоліївна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Щербак І.А., Самойленко С.А Вінниця немає українська 2020 монографія 133
В науковій статті зазначено, що основою вибору конкретних засобів пізнавальної діяльності слідчого виступають тактичні завдання розслідування. Аргументовано, що термін «виявлення злочину» в контексті пізнавальної діяльності слідчого відображає окрему групу тактичних завдань розслідування щодо виявлення всієї сукупності епізодів злочинної діяльності, реалізації певних тактичних операцій та організації взаємодії з оперативними підрозділами

181 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду Щербак І.А., Патюк С.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 122
У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з формуванням Вищого антикорупційного суду в Україні. Окрему увагу приділено категорії «доброчесність» для кандидатів у судді, зобов’язанню оприлюдення знеособленої інформації щодо результатів голосування на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Громадської ради міжнародних експертів, необхідності встановлення меж повноважень цієї ради при здійсненні спеціальної процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатів у судді

182 Щербак Ірина Анатоліївна Теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 196
У статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру. На підставі аналізу законодавства, матеріалів сучасної судової практики, наукових розробок у галузі кримінального процесу автор приходить до висновку, що слідчі судді при встановленні порушень процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру та/або відсутності обов’язкових елементів повідомлення про підозру повинні застосовувати ефективний спосіб захисту прав суб’єкта, що подав скаргу

183 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні аспекти процедури повідомлення про підозру в контексті реалізації принципу верховенства права Щербак І. А. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 110
У статті розглянуто проблемні правові питання реалізації принципу верховенства права на стадії досудового розслідування під час повідомлення про підозру, у тому числі стосовно окремих категорій осіб. Окрему увагу приділено питанню щодо суб’єктного складу осіб, які мають право складати та вручати особі у передбачений законом спосіб письмове повідомлення про підозру. Звернуто увагу на значення дотримання принципу верховенства права як основоположного, загальновизнаного принципу у кримінальному судочинстві

184 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні питання досудового провадження в контексті змін кримінального процесуального закону та судової реформи 2017 року Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2018 стаття 136
На підставі аналізу законодавства, наукових розробок у галузі кримінального процесу, судово-слідчої практиці здійснюється аналіз окремих змін до Кримінального процесуального кодексу України, внесених відповідно Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятого Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року

185 Щербак Ірина Анатоліївна До питання розкриття злочинів (у контексті діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України) Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2017 стаття 222
У статті визначається сутність поняття розкриття злочину та його зміст, враховуючи особливості діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України. На підставі аналізу законодавства, наукових розробок у галузі кримінального процесу, криміналістичній науці та оперативно-розшукової діяльності здійснюється порівняння теоретичної та практичної позиції з визначення змісту терміну «розкриття злочину».

186 Стаднік Ірина Василівна Статика и динамика механизма хозяйственно-правового регулирования Стадник И. В. немає Право і суспільство російська 2016 стаття 137
Статтю присвячено аналізу структури механізму господарсько-правового регулювання, співвідношення та взаємодії його статичних і динамічних елементів. Обґрунтовується функціональне призначення структурних елементів механізму господарсько-правового регулювання, а також характер їх взаємодії в процесі впорядкування господарських відносин.

187 Стаднік Ірина Василівна Ефективність механізму господарсько-правового регулювання Стаднік І. В. немає Право і суспільство українська 2017 стаття 129
Статтю присвячено аналізу поняття та змісту ефективності механізму господарсько-правового регулювання. Обґрунтовується значення ефективності механізму господарсько-правового регулювання і як внутрішньої властивості самого механізму, і як результату його дії

188 Стаднік Ірина Василівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 158
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

189 Стаднік Ірина Василівна Функціональна дієвість механізму правового регулювання господарських відносин Стаднік І. В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 124
Стаття присвячена аналізу поняття та видів функцій механізму правового регулювання господарських відносин, що забезпечують його дієвість. Визначено поняття функцій механізму правового регулювання господарських відносин. Доводиться, що механізм правового регулювання господарських відносин виконує низку особливих функцій, зокрема ідеологічну, інтегративну, моделювання, трансляційну, перетворення

190 Стаднік Ірина Василівна Механізм дії права в сфері господарювання Стаднік І. В. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 131
Статтю присвячено проблемам дії права в сфері господарювання. Виявлено неоднозначність визначення поняття та структури механізму дії права. На основі проведеного аналізу запропоновано визначення механізму дії права в сфері господарювання як системи засобів результативного впливу права на господарські відносини, опосередковану іншими неюридичними (насамперед, економічними, соціальними і психологічними) факторами і процесами, яка забезпечує досягнення цілей діяльності в сфері господарювання в конкретних історичних умовах.

191 Стаднік Ірина Василівна Права людини в контексті юридичного позитивізму Стаднік І.В., Бондар А.С немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 131
Стаття присвячена аналізу основних положень юридичного позитивізму, що розкривають його ставлення до прав і свобод людини. Визначено особливості основних видів юридичного позитивізму та їх єдність у визнанні вторинності прав людини стосовно держави. Доводиться, що правовий позитивізм на рівні правової ідеології підлягає викорененню, оскільки не визнає верховенства права, дорівнюючи його верховенству закону та заперечує об’єктивний характер прав людини як природних і невідчужуваних можливостей

192 Турченко Ольга Григорівна Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2018 монографія 142
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва(«зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, види, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

193 Турченко Ольга Григорівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р.Ф. Гринюк, А.Є. Краковська, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2019 монографія 173
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

194 Турченко Ольга Григорівна Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union Турченко О.Г., Краковська А.Є. Riga немає українська 2020 монографія 170
На підставі аналізу сформованих у доктрині підходів, положень міжнародних актів авторами охарактеризовані особливості еколого-економічного виміру безпеки, обґрунтовані взаємозв’язок і взаємозалежність екологічної безпеки та сталого еколого-економічного розвитку, розроблені пропозиції щодо формування мети та принципів екологічного підприємництва

195 Турченко Ольга Григорівна Впровадження стійких («зелених») закупівель: зарубіжний досвід Турченко О. Г. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 141
У статті обґрунтовується, що введення стійких («зелених») закупівель забезпечить досягнення розумного, стійкого і всеосяжного росту, призначеного одночасно для охорони навколишнього середовища, сприяння сталому розвитку та для забезпечення найбільш ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів

196 Турченко Ольга Григорівна Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції) Турченко О.Г., Панасюк І.О. немає Вісник Запорізького національного університету українська 2016 стаття 161
В умовах глобалізаційних процесів, зміни міжнародної системи, зміни характеру загроз трансформується й сучасна система загальної безпеки. Простір безпеки трансформується з переважно військового в «комплексне» поняття, що включає в себе елементи із суміжних предметних галузей світової взаємодії. У зв’язку з цим відбувається розширення простору безпеки й вирівнювання пріоритетності різних сфер т. зв. «широкої безпеки».

197 Турченко Ольга Григорівна Система «зеленых» закупок как условие обеспечения устойчивого развития Турченко О. Г. немає Әділет російська 2017 стаття 172
В статье обосновывается, что введение «зеленых» закупок обеспечит достижение разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста, предназначенного одновременно для охраны окружающей среды, содействия устойчивому развитию и для обеспечения наиболее эффективного использования средств государственного и местных бюджетов. Обоснованы цели, которые должны быть положены в основу реализации устойчивого процесса закупок

198 Турченко Ольга Григорівна Щодо поняття «сталий розвиток» Турченко О. Г. немає Актуальні проблеми права: теорія і практика українська 2017 стаття 137
В статті досліджено генезу розвитку підходів до трактування поняття «сталий розвиток» у офіційних документах міжнародних організацій і в економічній та юридичній доктрині й уточнено тлумачення цього поняття

199 Турченко Ольга Григорівна Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність Турченко О. Г. немає Право України українська 2018 стаття 147
Метою статті є аналіз сформованих у доктрині з урахуванням положень міжнародних актів підходів до розуміння поняття “екологічна безпека”, обґрунтування взаємозв’язку і взаємозалежності екологічної безпеки та сталого розвитку. У результаті проведеного дослідження автор доходить висновку, що забезпечення загальної безпеки загалом й екологічної безпеки зокрема безпосередньо пов’язано з переходом до сталого розвитку, відповідно, поняття безпеки ґрунтується на концепції сталого розвитку.

200 Турченко Ольга Григорівна Право дитини на безпеку під час збройного конфлікту Турченко О. Г. немає Політичне життя українська 2019 стаття 179
В статті додатково обґрунтовано, що при вивченні концепцій безпеки (соціальної, людської) необхідно принципово змінити антологічну парадигму – перейти від монізму в поясненні співвідношення матеріального і духовного, як складових універсуму, до плюралізму, що дозволяє представляти будь-яке явище як органічне поєднання і діалектичне сполучення матеріального і ідеального, коли за певних умов має місце пріоритетний розвиток одного з них, та обґрунтувати необхідність формування нової концепції всеосяжної «широкої» безпеки, при якій середовище, в якому знаходиться суб’єкт, дозволить йому приймати і реалізовувати рішення згідно зі своїми цілями, спрямованим на прогресивний розвиток

201 Турченко Ольга Григорівна Заборона дискримінації за мовною ознакою: порівняльно-правовий аналіз Турченко О.Г., Писарєва Е.А. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 146
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу міжнародного, європейського антидискримінаційного законодавства та законодавства України щодо дотримання принципу заборони дискримінації за мовною ознакою. Принципи заборони дискримінації є основоположним принципом правам, який виступає одним зі «стовпів» міжнародного, європейського та національного права у сфері прав людини

202 Турченко Ольга Григорівна Щодо правового регулювання діяльності Вищої ради правосуддя в контексті принципу верховенства права Турченко О.Г., Боровицький О.А немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 136
У статті досліджуються питання можливості оскарження та скасування рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності через призму відповідності процедури принципу верховенства права

203 Турченко Ольга Григорівна Recent Development of cross-border Cooperation between Poland and Ukraine in the socio-economic Iryna Koval, Olha Turchenko, Ella Derkach немає International Journal of Legal Studies англійська 2020 стаття 180
This paper presents an overview of the recent development in cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the socio-economic scope and policy issues relating to cross-border regions. The authors focus on the evolution of the framework concerning the formation of Euroregions with particular reference to the issues connected to cross-border projects in such regions. In addition, the recommendations are proposed in order to identify some directions for future actions to be taken to promote the innovative development of such cooperation between Ukraine and Poland, taking into account the economic and political peculiarities of both countries

204 Турченко Ольга Григорівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 165
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-19. The purpose of the work is to analyze the features of the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the context of Covid-19.

205 Турченко Ольга Григорівна Electronic and Internet Technologies in the Election Process Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. немає Test Engineering & Management magazine англійська 2020 стаття 151
The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process.

206 Щебетун Ірина Степанівна Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль, О.Г. Щебетун І.С. Вінниця немає українська 2018 монографія 161
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва(«зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, види, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

207 Щебетун Ірина Степанівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р.Ф. Гринюк, А.Є. Краковська, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2019 монографія 123
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

208 Щебетун Ірина Степанівна Процесуальні критерії (умови) прийнятності конституційної скарги в Україні та деяких зарубіжних країнах (Республіка Польща, ФРН): порівняльно-правове дослідження Щебетун І.С. Пирогов В.С. немає Державне будівництво та місцеве самоврядування українська 2018 стаття 145
Розкрито особливості процесуальних критеріїв (умов) прийнятності конституційних скарг в Україні, Республіці Польща та Федеративній Республіці Німеччина з точки зору таких вимог:1) визначення суб’єкта звернення (кола суб’єктів); 2) встановлення граничного строку, протягом якого особа може звернутися до Суду із конституційною скаргою; 3) наявність остаточного судового рішення у справі заявника; 4) вичерпання заявником усіх інших національних засобів юридичного захисту

209 Щебетун Ірина Степанівна Системи місцевого самоврядування: доктринальні підходи до визначення поняття Щебетун І.С. немає Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право українська 2018 стаття 169
Запропоновано визначення поняття системи місцевого самоврядування та уточнено її сутність на основі аналізу теоретичних напрацювань і нормативного регулювання з урахуванням таких ознак і чинників, як моделі організації публічної влади на місцях, суб’єкти та форми здійснення місцевого самоврядування, адміністративно-територіальний поділ країни та ін

210 Щебетун Ірина Степанівна Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері екологічного підприємництва Щебетун І.С. немає Економіка і право українська 2018 стаття 160
Розглянуто основні питання щодо уточнення компетенції органів місцевого самоврядування в процесі розвитку «зеленої економіки», сталого розвитку регіонів, вирішення регіональних економіко-екологічних проблем. За результатами надані пропозиції стосовно змісту компетенції рад різних рівнів, а також виконавчих органів сільських, селищних і міських рад

211 Щебетун Ірина Степанівна Захист прав дітей на окупованих територіях: міжнародний досвід та українські релігії Щебетун І.С., Міхайліна Т.В немає Політичне життя українська 2019 стаття 158
У статті досліджується проблема захисту прав дітей на окупованих територіях та під час збройних конфліктів. Виявлено, що діти відносяться до найбільш уразливих категорій населення, чиї права повсякчасно порушуються під час воєнних дій та збройних конфліктів, причому особливо актуалізується ця проблема на окупованих територіях.

212 Щебетун Ірина Степанівна Перспективи реформування муніципальної служби в Україні Щебетун І.С., Писарєва Е.А. немає Правові новели українська 2019 стаття 190
Мета наукової статті полягає у визначенні загальних проблем організації муніципаьної служби та наданні пропозицій щодо напрямів удосконалення правового регулювання цієї сфери відносин.

213 Щебетун Ірина Степанівна Законотворчий процес в Україні: шляхи вдосконалення Щебетун І.С., Рожко Г.І. немає Державне будівництво та місцеве самоврядування українська 2019 стаття 162
У статті досліджено сучасний стан законотворчого про цесу в Україні. Проаналізовано сутність і співвідношення понять «зако нодавчий» та «законотворчий» процеси,«законодавча» і «законотворча» діяльність; виявлено їх зміст. Визначено роль і встановлено недоліки нормативного регулювання законотворчого процесу, зроблено відповідні висновки щодо можливих шляхів його удосконалення

214 Щебетун Ірина Степанівна Електронна демократія: досвід зарубіжних країн і перспективи її впровадження в Україні Щебетун І.С., Довгань Б.В немає Право і суспільство українська 2020 стаття 145
Стаття присвячена питанню впровадження в Україні електронного голосування (далі ‒ е-голосування) як альтернативи традиційним формам народовладдя, а саме виборам та референдумам. Визначено сутність, характер електронної демократії (далі ‒ е-демократія). На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів, введення нових організаційних форм (сайтів органів влади, запровадження електронної петиції, розробки громадських бюджетів участі), які стосуються зазначеного питання, виокремлено особливості розвитку в Україні

215 Щебетун Ірина Степанівна Абсентеїзм як проблема сучасної демократії Щебетун І.С., Грабар О.С. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки українська 2020 стаття 162
Стаття присвячена дослідженню абсентеїзму як різновиду низької політичної участі громадян у виборах і референдумах. Автори визначають абсентеїзм як свідоме ухиляння виборців використовувати своє виборче право, яке свідчить, що програми певних політичних партій не мають суспільного визнання та не виправдовують обраний ними політичний курс

216 Щебетун Ірина Степанівна Незалежність суду та суддів як гарантія верховенства права, інтересів суспільства та правопорядку в державі Міхайліна Т.В., Щебетун І.С. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 145
У статті аналізується стан забезпечення незалежності суду та суддів як елемента верховенства права в аспекті як внутрішньої, так і зовнішньої незалежності суддів, пропонуються перспективи і шляхи удосконалення чинного законодавства з означеної проблеми

217 Щебетун Ірина Степанівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 227
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-19. The purpose of the work is to analyze the features of the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the context of Covid-19

218 Щебетун Ірина Степанівна Electronic and Internet Technologies in the Election Process Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. немає Test Engineering & Management magazine англійська 2020 стаття 155
The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process. Therefore, it is important to examine the impact and role of electronic and Internet technologies on Ukraine's electoral process, to compare it with the experience of foreign countries, and to analyze new opportunities for transforming the electoral process in Ukraine in line with democracy standards.

219 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика Мовчан Р. О. Вінниця немає українська 2020 монографія 156
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Визначається поняття та система таких злочинів, аналізується історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних відносин, з’ясовується соціальна обумовленість криміналізації порушень земельного законодавства України. Розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів

220 Мовчан Роман Олександрович Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією (коментар судової практики). Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Сеник В.Г. Вінниця немає українська 2020 практ. посіб. 167
На підставі вивчення матеріалів судової практики застосування статей 172-4–172-9 КУпАП, аналізу положень антикорупційного законодавства та з урахуванням здобутків правової доктрини розглянуто питання кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Особливу увагу звернуто на дискусійні аспекти характеристики вказаних правопорушень. Розглянуто також процесуальні особливості та основні тенденції судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

221 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства Мовчан Р.О., Незнайко С.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 150
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінально-правової характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. Аналізується соціальна обумовленість криміналізації розгляданого діяння, висвітлюється іноземний досвід кримінально-правової протидії посяганням на об’єкти житлово-комунального господарства

222 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 Кримінального кодексу України (за матеріалами судової практики). Мовчан Р. О. немає Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка українська 2019 стаття 150
У статті розглянуто найбільш дискусійні проблеми, які виникають при кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197 - 1 КК України. Обґрунтовано, що у випадку, якщо користування самовільно зайнятою земельною ділянкою набуває вигляду самовільного будівництва на ній будівлі чи споруди, дії винного треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 і ч. 3 ст. 197 -1 КК України (або ч. 2 і ч. 4 ст. 197 -1 КК України). Також доведено, що дії осіб, які розпочали ведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці, повинні кваліфікуватися як закінчений склад злочину, передбачений ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 КК України

223 Мовчан Роман Олександрович Ще раз про родовий об’єкт злочинів проти власності Мовчан Р. О. немає Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка українська 2019 стаття 154
У статті розглянуто питання родового об’єкта злочинів проти власності. Проаналізовано позиції вчених щодо відповідної проблема тики. Виснувано про потребу застосування комплексного економіко-юридичного підходу при формулюванні родового об’єкта злочинів проти власності. За результатами написання статті запропоновано авторське визначення родового об’єкта злочинів проти власності

224 Мовчан Роман Олександрович Про особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 176
У статті проаналізовано особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК. Констатується, що використане в ч. 3 ст. 197-1 КК формулювання «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті» допускає два варіанти відповіді щодо того, яке самовільне зайняття земельної ділянки має передувати самовільному будівництву

225 Мовчан Роман Олександрович Щодо антисуспільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 132
У статті розглядається питання про антисуспільну спрямованість такого діяння, як самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 Кримінального кодексу України). Розглянуто думки вчених щодо вказаного питання, аналізується відповідний історичний та іноземний досвід.

226 Мовчан Роман Олександрович Про ознаки земельної ділянки та їх значення для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 197-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки» українська 2019 стаття 214
Стаття присвячена характеристиці ознак земельної ділянки. Наводяться різноманітні класифікації ознак земельної ділянки, аналізується значення кожного блоку ознак земельної ділянки для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України

227 Мовчан Роман Олександрович Про суспільну небезпеку злочинів у сфері земельних відноси Мовчан Р. О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2018 стаття 137
Стаття присвячена характеристиці суспільної небезпеки злочинів у сфері земельних відносин

228 Мовчан Роман Олександрович Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Підприємництво, господарство і право українська 2018 стаття 246
Стаття присвячена дослідженню підстав криміналізації злочинів у сфері земельни відносин. Проаналізовано соціальну зумовленість встановлення кримінальної відповідальності за такі злочинні діяння, як самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, забруднення або псування земель, незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, незаконне заволодіння землями водного фонду та безгосподарське використання земель

229 Мовчан Роман Олександрович Про систему злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2018 стаття 151
У статті встановлено поняття та ознаки злочинів у сфері земельних відносин

230 Мовчан Роман Олександрович Поняття злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 138
Статтю присвячено дослідженню поняття «злочини у сфері земельних відносин». налізуються наукові підходи до трактування поняття «земельні злочини», а також законодавче визначення та доктринальні тлумачення пов’язаного з останнім термінологічного звороту «земельні відносини».

231 Мовчан Роман Олександрович Уголовно-правовая охрана земельных ресурсов в Украине по законодательству Российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века) Мовчан Р. О. немає Legea Si Viata російська 2016 стаття 153
В статье осуществлен глубокий и всесторонний анализ состояния уголовноправовой охраны земельных ресурсов в Украины во времена пребывания значительной части ее современной территории в составе российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века). Последовательно анализируются особенности регламентации ответственности за преступления в сфере земельных отношений по Судебникам 1497 и 1550 гг., Соборному Уложению 1649 г., Правам, по которым судится малороссийский народ 1743 г., а также другим источникам уголовного законодательства

232 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за порушення прав на землю за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз Мовчан Р. О. немає Legea Si Viata українська 2016 стаття 158
Статтю присвячено вивченню досвіду країн групи СНД щодо кримінально-правовоїпротидії порушенням прав на землю. Звертається увага на відсутність уніфікованого підходу щодо місцерозташування норм про самовільне зайняття (захоплення) землі або інші прояви порушень прав на землю у структурі Особливих частин відповідних кримінальних кодексів, що пояснюється різними системами земельних відносин, які склалися в країнах СНД

233 Мовчан Роман Олександрович Уголовно-правовая охрана земли за законодательством Украины и стран СНГ: компаративистский анализ. Мовчан Р. О. немає Журнал гражданского и уголовного права російська 2017 стаття 156
В статье с использованием компаративистского метода исследования был изучен опыт уголовно-правовой охраны земельных ресурсов Украины и стран СНГ. Анализируются особенности конструирования предусмотренных уголовными кодексами стран СНГ основных и квалифицированных составов преступлений, посвященных регламентации ответственности за такое преступление, как порча земли, а также за другие преступления, посягающие на установленный порядок рационального использования, защиты и воспроизведения земель как сложной экосистемы, тесно связанной с другими элементами окружающей природной среды.

234 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством країн Латинської Америки Мовчан Р. О. немає Еconomic and Law Paradigm of Modern Society українська 2017 стаття 147
У статті висвітлюється досвід латиноамериканських країн щодо кримінально-правової охорони земельних ресурсів. Звертається увага на розгалужену систему норм, які передбачають відповідальність за порушення прав на землю; вибір різних галузей законодавства (кримінального чи природоохоронного), на які покладається кримінально-правова охорона екологічної функції землі; оптимальні способи викладення нормативних приписів, присвячених регламентації відповідальності за злочини у сфері земельних відносин

235 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації самовільного зайняття земель, поділених на земельні частки (паї), або як кримінальне право опинилось «у заручниках» земельного Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 160
У статті вирішується питання про те, хто має визнаватися потерпілим від злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України, у разі вчинення самовільного зайняття земельного масиву, поділеного на земельні частки (паї).

236 Мовчан Роман Олександрович Земельні злочини екологічної спрямованості: від деліктів створення небезпеки до оптимальної законодавчої моделі Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 160
На підставі критичного аналізу матеріалів судової практики та з урахуванням здобутків кримінально-правової доктрини і досвіду зарубіжного законодавця з’ясовується доречність конструювання частини складів злочинів проти довкілля (а саме некваліфікованих складів земельних злочинів екологічної спрямованості) за типом деліктів створення небезпеки.

237 Мовчан Роман Олександрович Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 140
Стаття присвячена характеристиці суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. Послідовно аналізується форма вини досліджуваного злочину, його мотиви та мета. Розглядаються різні варіанти кваліфі- кації зазначеного злочинного посягання, які залежать від ставлення винної особи до похідних наслідків умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово- комунального господарства

238 Мовчан Роман Олександрович Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка українська 2018 стаття 162
У статті проведено аналіз майнової шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. На цій основі було розроблено науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинної редакції норми про умисне знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ

239 Мовчан Роман Олександрович Національне агентство з питань запобігання корупції на варті «попереднього» рубежу протидії корупції: основні проблеми та шляхи їх вирішення Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка українська 2018 стаття 150
Здійснено моніторинг сучасного стану виконання Національним агентством з питань запобігання корупції функції протидії адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією (статті 172-4 – 172-9 КУпАП). Установлено основні проблеми у вказаній сфері, сформульовано пропозиції щодо способів їх вирішення

240 Мовчан Роман Олександрович Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: проблеми судової практики та вдосконалення антикорупційного законодавства Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Дудорова К.Б. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 150
У статті на підставі критичного вивчення матеріалів судової практики, напрацювань Національного агентства з питань запобігання корупції та з урахуванням здобутків правничої доктрини й експертного середовища розглядаються окремі проблеми, пов’язані із застосуванням частини 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

241 Мовчан Роман Олександрович Порушення обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 172
У статті розглянуті найбільш актуальні питання, які виникають при кваліфікації адміністративного проступку, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків». За результатами дослідження сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення антикорупційного законодавства, спрямовані на підвищення ефективності відповідної адміністративноправової заборони.

242 Мовчан Роман Олександрович Окремі питання звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти довкілля (на прикладі «земельних» злочинів) Мовчан Р. О. немає Правові новели українська 2020 стаття 145
Стаття присвячена вирішенню питання про правомірність чинної практики звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям і примиренням потерпілого з особами, які вчинили злочини проти довкілля, зокрема такий їх різновид, як земельні злочини (статті 239, 239-1, 239-2, 254 КК України).

243 Мовчан Роман Олександрович Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України) Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Вісник Асоціації кримінального права України українська 2020 стаття 159
Статтю присвячено визначенню основних напрямів вдосконалення розділу VIII Особливої частини Кримінального кодексу України як ключового елементу механізму кримінально-правової охорони довкілля

244 Мовчан Роман Олександрович Поняття та критерії неплатоспроможності банку за законодавством України та країн СНД: компаративістський аналіз Мовчан Р. О. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» українська 2018 стаття 144
Стаття присвячена аналізу поняття та критеріїв неплатоспроможності банків у Україні та країнах СНД

245 Мовчан Роман Олександрович Криміналізація доведення банку до неплатоспроможності як черговий прояв безсистемності кримінальної правотворчості в Україні Мовчан Р.О., Васілін Є.М. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2017 стаття 222
У статті аналізується обґрунтованість доповнення КК України окремою нормою про доведення банку до неплатоспроможності

246 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Дацюк В.Б. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2017 стаття 200
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з кримінально-правовою оцінкою дій організаторів фінансових пірамід, і можливі шляхи їх розв’язання. Розкривається співвідношення організації фінансової піраміди та шахрайства

247 Деркач Елла Михайлівна Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України Деркач Е. М. немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 164
У статті розглянуті питання доцільності і перспектив кодифікації національного транспортного законодавства, виявляються основні проблеми транспортного законодавства, які обумовлюють доцільність здійснення його кодифікації. На основі аналізу зарубіжного досвіду викладається авторське бачення концептуальних засад кодифікації законодавства України про транспорт

248 Деркач Елла Михайлівна Щодо врахування європейських перспектив у правовому забезпеченні транспортної політики України Деркач Е. М. немає Право і суспільство українська 2017 стаття 138
У статті розглядаються питання щодо сучасного стану та перспектив транспортної політики Європейського Союзу, а також її впливу на розвиток транспортної політики України. Стверджується, що передовий досвід і практика з цього питання повинні використовуватися для уникнення помилок на шляху до формування сучасної транспортної інфраструктури України.

249 Деркач Елла Михайлівна Правовые вопросы государственно-частного партнерства в транспортной отрасли Украины Деркач Е. М. немає Legea Si Viata російська 2017 стаття 155
Статтю присвячено правовим питанням регулювання відносин державно-приватноо партнерства в транспортній галузі. Виявлено окремі проблеми, що перешкоджають ефективному застосуванню механізму державно-приватного партнерства в транспортній галузі, проаналізовані акти законодавства, що регулюють відносини державно-приватного партнерства, висвітлено недоліки правового регулювання державно-приватного партнерства стосовно транспортної інфраструктури і запропоновано напрями удосконалення вітчизняного законодавства в цій галузі

250 Деркач Елла Михайлівна Актуальні питання правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні Деркач Е.М., Павлюк С.М немає Підприємництво, господарство і право українська 2017 стаття 144
У статті висвітлюються основні проблеми правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, визначено напрями розвитку відповідного транспортного законодавства. На підставі аналізу зарубіжного досвіду, міжнародних документів наводиться авторське бачення вдосконалення законодавства України щодо перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні

251 Деркач Елла Михайлівна Щодо наближення законодавства України у сфері обігу цінних паперів до права Європейського Союзу Деркач Е.М., Рябов Д.С немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 133
У роботі досліджено особливості правового регулювання фондових ринків у Європейському Союзі, проведено порівняльний аналіз правового регулювання фондових ринків закордонних країн (Німеччина, Велика Британія, Республіка Польща). Узагальнено пропозиції щодо узгодження законодавства України з нормами Європейського Союзу у сфері обігу цінних паперів

252 Деркач Елла Михайлівна Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку Деркач Е.М., Рябов Д.С немає Журнал східноєвропейського права українська 2019 стаття 130
У статті висвітлено актуальні питання економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів. Обґрунтовується необхідність посилення ролі держави як учасника фондового ринку, доцільність розвитку інституту муніципальних облігацій та запропоновано зміни до податкового законодавства з метою врегулювання питання щодо їх оподаткування.

253 Деркач Елла Михайлівна Щодо правового статусу окремих суб`єктів транспортної діяльності Гринюк Р.Ф., Деркач Е.М немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 147
У статті висвітлюються проблемні питання правового статусу окремих суб’єктів траспортної діяльності. На основі аналізу законодавства ЄС, чинного та перспективного законодавства України про транспорт обґрунтовано пропозиції щодо регламентації правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності: транспортного оператора, оператора змішаного (мультимодального) перевезення, транспортної біржі

254 Деркач Елла Михайлівна Правові питання корпоративного управління у сфері залізничного транспорту Деркач Е. М. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 134
Сфері залізничного транспорту, визначено напрями розвитку відповідного законодавства на підставі аналізу зарубіжного досвіду, законодавства Європейського Союзу. У статті зазначається, що залізнична галузь нині перебуває на етапі структурного реформування корпоративного управління, імплементації норм відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, формування нової тарифної політики, а також моделі державної підтримки. Акціонерне товариство «Українська залізниця» є правонаступником Державної адміністрації залізничного транспорту України (органу державного управління залізничним транспортом загального користування), а також залізниць, які мали статус юридичних осіб. Засновником та єдиним акціонером Акціонерного товариства «Українська залізниця» є держава в особі Кабінету Міністрів України

255 Деркач Елла Михайлівна Господарсько-правові основи функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту Деркач Е. М. немає Актуальні проблеми держави і права українська 2020 стаття 129
У статті висвітлюються основні проблеми правового регулювання діяльності внутрішнього водного транспорту, визначено напрями розвитку законодавства відповідно до законодавства Європейського Союзу. У статті зазначається, що нині галузь річкового транспорту перебуває на етапі структурного реформування, імплементації норм відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, формування сучасного законодавства про внутрішній водний транспорт, а також створення конкурентного середовища на ринку річкових перевезень.

256 Деркач Елла Михайлівна International Law on the Multimodal Carriage of Goods: Recent Trends and Perspectives Ella Derkach, Sergii Pavliuk немає International Journal of Legal Studies англійська 2017 стаття 130
Multimodal transport is a systematic combination of different modes of transport such as railway, road and water transport, aviation, and other traditional transport modes that can take advantages of each individual modes and achieve higher efficiency. This paper presents an overview of legal issues concerning the multimodal carriage of goods

257 Деркач Елла Михайлівна Транспортное законодательство Украины: состояние и перспективы развития в контексте европейского выбора Деркач Э.М., Павлюк С.Н немає Научные труды "Адилет" російська 2017 стаття 140
Стаття присвячена аналізу транспортного законодавства України, виявлення тенденцій його розвитку та визначення напрямів вдосконалення з метою гармонізації транспортного законодавства України до законодавства ЄС. Обґрунтовано пропозиції щодо прийняття або зміни нормативно-правових актів, що регулюють транспортну діяльність з метою інтеграції транспортної системи України до європейської та світової системи.

258 Деркач Елла Михайлівна RECENT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN POLAND AND UKRAINE IN THE SOCIO-ECONOMIC SCOPE Коваль І.Ф., Турченко О.Г., Деркач Е.М. немає International Journal of Legal Studies англійська 2020 стаття 161
This paper presents an overview of the recent development in cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the socio-economic scope and policy issues relating to cross-border regions. The authors focus on the evolution of the framework concerning the formation of Euroregions with particular reference to the issues connected to cross-border projects in such regions. In addition, the recommendations are proposed in order to identify some directions for future actions to be taken to promote the innovative development of such cooperation between Ukraine and Poland, taking into account the economic and political peculiarities of both countries

259 Деркач Елла Михайлівна REGULATION OF OFFSHORE JURISDICTIONS’ ACTIVITIES: A PRACTICAL ASPECT ANDRII V. PAZIUK, LILIIA M. NEVARA, ELLA M. DERKACH, MYKHAILO A. PAZIUK, YULIIA O. YEFIMENKO немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 147
As of today, there are significant violations of fiscal functions in almost every country in the world, the main reasons for which are the illegal activities of offshore jurisdictions and the constant struggle for capital among the countries. Based on the above, the purpose of the scientific investigation is to study the key principles of regulation of offshore jurisdictions from a practical point of view. Such method of economic analysis as comparison was used to process statistical data.

260 Деркач Елла Михайлівна The Impact of Globalization on the Financial Sustainability and Logistics Infrastructure of Transition Economies Olena Y. Tarasenko, Marta O. Derhaliuk, Nataliya V. Blaga, Ella M. Derkach and Viktoriia А. Budnyk немає International Journal of Management англійська 2020 стаття 146
The country’s desire to increase economic activity in the transport and logistics vector causes rapid integration into the world community, the development of trade relations with other countries of the world, thereby creating favorable conditions for the free movement of services, capital, goods, and also labor across countries. Transport and logistics centers can be created at the borders of transport corridors, as well as when by using transport hubs to optimize and service the movement of cargoes within a particular region

261 Жданова Інна Євгенівна Умови правомірності, що стосуються діяння особи, яка зазнала примусу (за змістом статті 40 Кримінального кодексу України) Жданова І. Є. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 154
Здійснено аналіз суб’єктивних умов правомірності діяння особи, яка завдала шкоди правоохоронюваним інтересам, як елементу підстави вчинення діяння, передбаченого ст. 40 КК України. Звертається увага на значення неповноліття, некритичних психічних розладів, наявності стану афекту для кваліфікації примусу. Психічна або фізична неможливість особи керувати власними діями як умова діяння, вчинюваного в стані непереборного фізичного примусу розглянута в контексті встановлення спільних та відмінних рис між поняттями «фізичний та психічний примус» та «крайня необхідність».

262 Жданова Інна Євгенівна Особистісно-орієнтовані методи навчання Жданова І.Є. немає Юридична освіта у сучасному вимірі українська 2017 тези 129
Розглянуто питання введення нових, прогресивних методів навчання і наукової роботи у ВНЗ. Пропонується будувати навчання на принципі «розвиваючої допомоги». Розкрито зміст видів завдань на заняттях за особистісно-орієнтованого навчання

263 Гринюк Роман Федорович Соціокультурний дискус України і політичні практики 2014-2016 років Гринюк Р.Ф., Нагорняк Т.Л. немає Політичне життя українська 2016 стаття 169
Зрілість державності завжди корелюється з міцністю самоідентифікації нації. Якість такої кореляції стає визначальною й часто вдосконалюється під час випробувань. Події кінця 2013 – першої половини 2016 рр. в Україні викрили конфлікт між Державою та Суспільством, який мав наслідками руйнацію цілісності країни, війну в Донбасі, травму ідентичності прикордонних територій та виклик для територіальних громад. Україна після Майдану результує втратою території, наявністю невизнаної офіційним Києвом війни, внутрішнім конфліктом державної еліти, неузгодженістю функцій ВСУ, Нацгвардії та добровольчих батальйонів, поширенням впливу антидержавних течій на південно-східних територіях та загрозою соборності України

264 Гринюк Роман Федорович Регіональний та державний виміри української специфіки децентралізації влади Гринюк Р.Ф., Примуш М.В немає Політичне життя українська 2016 стаття 140
Представлене наукове дослідження вивчає існуючі політико-правові моделі децентралізації державної влади в контексті української системної трансформації. Автор доводить, що існуюча в Україні модель децентралізації має значний рівень протиріч через існуючу розбіжність політико-правових механізмів делегування влади на місцях. Робиться висновок, що протиріччя децентралізації української влади стосуються двох вимірів – «деконцентрації» та «деінституціоналізації», де певна гілка влади делегує місцевій громаді частку своїх повноважень із забезпеченням ресурсів для їх ефективного виконання

265 Гринюк Роман Федорович Вплив Конституційного Суду України на формування конституційної правосвідомості як засіб зміцнити його авторитет Гринюк Р.Ф., Багрій О.І. немає Вісник Конституційного Суду України українська 2016 стаття 151
немає

266 Гринюк Роман Федорович The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine Serhii Kozlovskyi, Roman Grynyuk, Olga Baltremus, Anna Ivashchenko немає Business Perspectives англійська 2017 стаття 167
In this article the research of theoretical and methodological approaches to ensuring the sustainable development of the agrarian sector within the region based on the methods of state regulation was conducted. Regulatory and legal measures of the agrarian sectors sustainable development within the regions in crisis where conditions have been developed. The structural scheme of the system of state regulation for pricing of the products in the agrarian sector has been developed.

267 Гринюк Роман Федорович Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) А.Г. Бобкова, Р.Ф. Гринюк, І.Ф. Коваль, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2018 монографія 161
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва(«зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, види, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Висвітлено коло учасників відносин у сфері екологічного підприємництва. Розкрито правовий режим об’єктів екологічного підприємництва. Проведено дослідження правових засад державної політики і державної підтримки у сфері екологічного підприємництва

268 Гринюк Роман Федорович Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. Т. 1 Гринюк Р. Ф. Київ немає українська 2018 монографія 170
У монографії комплексно досліджено сучасний стан та стратегію формування громадянського суспільства, перспективи його модернізації та подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції України. Аналізуються основні теоретичні та методологічні підходи до вивчення громадянського суспільства, його провідні інститути, їх конституційно-правове забезпечення та система гарантій функціонування.

269 Гринюк Роман Федорович Доктринальні аспекти вдосконалення процесу вивчення та узагальнення судової пактики Гринюк Р.Ф., Савченко К.Ю. немає Науковий вісник Ужгородського університету українська 2019 стаття 140
немає

270 Гринюк Роман Федорович Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р.Ф. Гринюк, А.Є. Краковська, О.Г. Турченко Вінниця немає українська 2019 монографія 145
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

271 Гринюк Роман Федорович Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration Roman Grynyuk, Serhii Kozlovskyi, Viktoriia Baidala, Vira Burdiak, Yuriy Bakun немає Montenegrin Journal of Economics англійська 2019 стаття 158
In conditions of political and economic transformation in Ukraine accompanied by decentralization of all aspects of public life, the function of ensuring national security of the country is allocated as an independent administrative function of the state, since it requires centralized state management. The aim of the study is to determine the main factors influencing the provision of economic security, and the improvement of the mechanism for managing the economic security of Ukraine in the context of European integration. The article proves that increasing the level of the economic security of the state is possible on the basis of improving state regulation of economic growth through the development of conceptual and program documents of interregional and territorial planning, and the creation of a comprehensive risk control system

272 Гринюк Роман Федорович Legal being and its attributes in Presocratic philosophy Roman Grynyuk, Yurii Hotsuliak немає A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direitо англійська 2019 стаття 156
The article researches how are the main features of legal being disclosed in the ancient Presocratic teachings. In particular, it is being analyzed the cosmic liability of Anaximander. Pythagoras' ideas about regulation are considered as a separate category, not as a personified image. According to Heraclitus's teachings, it is being researched the place of the Fire and Logos categories in the legal being. The author clarifies the importance of Parmenides's ontological doctrine for the formation of ancient ideas about legal being, as well as the regulatory value of love and hate in the notions of Empedocles. The article analyzes the nature concept as a criterion of truth and quality for the material rules pursuant to the Democritus philosophical doctrine

273 Гринюк Роман Федорович Щодо правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності Гринюк Р. Ф., Деркач Е. М. немає Правничий часопис Донецького національного університету українська 2019 стаття 152
У статті висвітлюються проблемні питання правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності. На основі аналізу законодавства ЄС, чинного та перспективного законодавства України про транспорт обґрунтовано пропозиції щодо регламентації правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності: транспортного оператора, оператора змішаного (мультимодального) перевезення, транспортної біржі

274 Гринюк Роман Федорович The spread of shadow norms beyond state legal system: challenges of a globalized society Mikhailina T. Grynyuk R. немає European journal of transformation studies англійська 2020 стаття 195
The article analyzes the functioning and distribution of shadow norms in the globalized world. Shadow rules are classified according to their scope and degree of danger. Legal and social mechanisms of counteraction to shadow norms are considered. It is concluded that the mechanisms of combating shadow norms in a globalized society of different degrees of danger differ diametrically. Thus, in order to combat shadow norms that exist before or in parallel with legal norms, it is advisable to use social mechanisms. But, measures of legal responsibility should be strengthened with regard to illegal shadow norms

275 Гринюк Роман Федорович Legal convergence and its impact on the statehood constitutional foundations Mikhailina T., Bykov O. Grynyuk R. немає Journal of law and political sciences англійська 2020 стаття 156
The purpose of the paper is to identify the features of convergent processes in constitutional law. It was proved that appropriate to understand the approximation of law as a form of legal convergence, which is expressed in a natural awareness of the need to move in a single direction (which does not completely negate the above definition, but only complements and deepens it). Harmonization of laws, in turn, can be called a purposeful, artificial process of convergence. The proposal to understand and differentiate adaptation, implementation, and unification as levels of harmonization in accordance with its depth has been made. Implementation as a level of harmonization is the most acceptable for constitutional law, since the constitutional foundations change only in a strictly established manner, are not subject to analogy and cannot be borrowed at the supranational level.

276 Гринюк Роман Федорович Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. Т. 2 Гринюк Р. Ф. та ін. Київ немає українська 2019 монографія 181
У другому томі монографії на концептуальному рівні досліджено адміністративно-правові, цивільно-правові, економічні та соціогуманітарні аспекти формування громадянського суспільства. Особливе місце відведено проблемам забезпечення синхронного розвитку громадянського суспільства і держави, демократії і управління, модернізаційно-трансформаційним процесам, що відбуваються в Україні. Серед ключових проблем громадянського суспільства отримали висвітлення питання економічного базису, власності та розвитку ринкових відносин

277 Киричук Анжела Станіславівна Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності Киричук А.С., Шевчук Т.М. немає КРОК українська 2019 стаття 140
Статтю присвячено аналізу процесу оновлення нормативної бази України в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Зроблено акцент на характеристиці змісту Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності та проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року, як прояву гармонізації правових норм між Україною та ЄС.

278 Нестеренко Алла Станіславівна ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ І ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ Нестеренко, А.С. Запоріжжя ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ українська 2020 стаття 186
немає

279 Нестеренко Алла Станіславівна ПРИВАТНО-ПРАВОВІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ КОМПОНЕНТИ (СКЛАДОВІ МОМЕНТИ) У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ Нестеренко, А.С. та ін. Одеса немає українська 2016 монографія 177
Монографія містить дослідження проблем теорії і правового регулювання публічно-правових засад державної політики. З використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджені актуальні теоретичні проблеми конституційного, адміністративного та фінансового права, сформульовані перспективи подальшого оновлення та вдосконалення національного законодавства

280 Нестеренко Алла Станіславівна ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Нестеренко, А.С. Київ П’ЯТІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ українська 2020 стаття 131
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «П’яті Таврійські юридичні наукові читання», яка відбулася на базі Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 15–16 травня 2020 р.

281 Нестеренко Алла Станіславівна ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ Нестеренко, А.С. Харків ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: матеріали конф. українська 2020 стаття 136
немає

282 Петренко Ганна Олександрівна Про визначення ознак платників екологічного податку Петренко Г. О. Вінниця немає українська 2017 тези 127
немає

283 Щербакова Наталія Володимирівна Теоретико-правові питання захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств Щербакова Н.В. немає Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки українська 2020 стаття 220
Статтю присвячено теоретико-правовим питанням захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств, а саме корпоративним способам захисту прав. Такі корпоративні способи захисту прав чинним законодавством прямо не визначені, а випливають із загальних способів захисту прав, що відображені в Конституції України і кодифікованих актах (ЦК України та ГК України), та спеціальних способів захисту прав, які регламентовані спеціальними нормами законодавства

284 Щербакова Наталія Володимирівна Особливості участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності Коваль І.Ф., Щербакова Н.В. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 144
Стаття присвячена дослідженню питань участі закладів вищої освіти у заснуванні суб’єктів інноваційної діяльності, обґрунтуванню положень щодо удосконалення чинного законодавства. Обґрунтовано, що в загальному законодавстві, зокрема в Законі України «Про вищу освіту», має встановлюватися загальноприйнятий у національному законодавстві підхід до кола суб’єктів інноваційної діяльності, засновником яких можуть виступати ЗВО. Як такий підхід пропонується застосування вживаного в законодавстві поняття «юридична особа приватного права», яке є системоутворюючою категорією для позначення різних юридичних осіб, що створюються на підставі установчих документів

285 Щербакова Наталія Володимирівна Видова диференціація корпоративних договорів Щербакова Н.В. немає Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції українська 2020 тези 127
В тезах автором вказується, що під час розкриття специфіки поняття корпоративних договорів необхідно визначати їх основні види, спираючись як на приклади легальних класифікацій, так і на розповсюджені в бізнес-практиці групи корпоративних договорів. Встановлено, що в науці виокремлюють дві основні моделі корпоративних договорів: широку (склалася в англосаксонській системі права, є більш структурованою) та усічену (характерна для континентальної правової системи, в правопорядках держав цієї системи видова диференціація корпоративних договорів практично відсутня, за деякими випадками).

286 Щербакова Наталія Володимирівна Корпоративні способи захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств Щербакова Н.В. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 136 no file
Стаття присвячена аналізу корпоративних способів захисту прав учасників під час реорганізації господарських товариств. Виділено такі основні корпоративні способи захисту:визнання недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів) про реорганізацію; пред’явлення вимоги про викуп товариством належних акціонерові акцій. Встановлено, що за своєю юридичною характеристикою корпоративні способи захисту прав учасників під час реорганізації є похідними; поєднують в собі наявність двох складових елементів (майнових та немайнових прав); відносяться до спеціальних способів захисту корпоративних прав

287 Щербакова Наталія Володимирівна Деякі аспекти захисту законних прав та інтересів учасників під час реорганізації господарських товариств Щербакова Н.В. немає Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 121 no file
Автором робиться висновок, що до основних корпоративних способів захисту прав учасників (акціонерів) під час реорганізації господарських товариств за чинним законодавством слід відносити:визнання недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів) про реорганізацію; пред’явлення вимоги про викуп товариством належних акціонерові акцій. Встановлено, що за своєю юридичною характеристикою корпоративні способи захисту прав учасників (акціонерів) під час реорганізації є похідними; поєднують в собі наявність двох складових елементів (майнових та немайнових прав); відносяться до спеціальних способів захисту корпоративних прав

288 Щербакова Наталія Володимирівна Сучасний стан наукової думки щодо суб’єктів корпоративного права Щербакова Н.В. немає Актуальні питання вітчизняної юриспруденції українська 2019 стаття 136
Стаття присвячена дослідженню питання сучасного стану наукової думки щодо вчення про суб’єктів корпоративного права. Доводиться актуальність теоретичного і практичного значення обраної проблематики з огляду на поширеність різних організаційно-правових форм юридичних осіб в господарському обороті. Проведено аналіз становлення та розвитку вчення про суб’єктів корпоративного права. Вказується, що перехід України від адміністративно-командної системи до ринкових відносин викликав появу нових організаційно-правових форм ведення господарської діяльності, які отримували часткове втілення в національному законодавстві, що мало встигати за бурхливим розвитком економічних відносин і моделювати найбільш адекватні форми здійснення бізнесу

289 Щербакова Наталія Володимирівна Питання відповідальності за порушення корпоративного договору Щербакова Н.В. немає Дев’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам`яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 тези 132
В тезах розглянуто питання відповідальності за порушення корпоративного договору. Встановлено, що відповідальність за порушення умов корпоративного договору має вирішуватися за допомогою загальних положень зобов’язального права, зокрема шляхом відшкодування збитків та стягнення неустойки. Доведено, що до спеціальних способів забезпечення виконання зобов’язань за корпоративним договором відноситься зокрема безвідклична довіреність

290 Щербакова Наталія Володимирівна Питання змісту корпоративного договору Щербакова Н.В. немає Корпоративне право України та країн Європейського Союзу: новели законодавства: зб. наук. пр. українська 2018 тези 137
В тезах розглянуто зміст (умови) корпоративного договору за Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», проведено угрупування умов на: (а) умови майнового характеру з приводу купівлі-продажу частки в статутному капіталі (її частини) товариства; (б) умови організаційно-управлінського характеру з приводу реалізації прав та повноважень учасниками (або утримання від їх реалізації), які випливають із немайнових прав учасників товариства (наприклад, участь в управління товариством, в тому числі, обов’язок сторін корпоративного договору проголосувати у визначений договором спосіб)

291 Щербакова Наталія Володимирівна Корпоративний договір – новела законодавства у механізмі корпоративного управління Щербакова Н.В. немає Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам`яті Є.В. Васьковського: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 тези 152
В тезах автором проведено аналіз нової правової конструкції «корпоративний договір», яку було запроваджено в ст. 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», надана правова характеристика кожної умови, яка входить до змісту корпоративного договору

292 Липницька Євгенія Олександрівна ЩОДО ПРОБЛЕМ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Липницька Є.О. Київ немає українська 2017 тези 138
В роботі досліджено окремі проблеми, що виникають при створенні території ПЗФ. Аргументовано, що в зв’язку з прогалинами у законодавстві на практиці мають місце порушення, зокрема, використання земель ПЗФ не за цільовим призначенням, незаконне відчуження земель. Така ситуація стає можливою тому, що при підготовці проектів створення територій ПЗФ органи Мінприроди, як правило, не включають до них документацію зі землеустрою, посилаючись на відсутність такої вимоги згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та коштів для замовлення такої документації. У такий спосіб закріпилася практика створення територій ПЗФ без розробки землевпорядної документації, що в підсумку призводить до відсутності відображення земель природно-заповідного призначення в Державному земельному кадастрі. Обґрунтувано пропозиції щодо удосконалення порядку створення територій ПЗФ.

293 Липницька Євгенія Олександрівна ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Липницька Є.О. Вінниця немає українська 2017 тези 135
В роботі досліджується питання правового регулювання моніторингу водних об’єктів на регіональному рівні. Обгрунтовується, що на сьогоднішній день моніторинг НПС, в тому числі водних об’єктів, як один з основних напрямів державного управління, не виконує в повній мірі тих завдань, які на нього покладені. Наслідком цього є неефективність та несвоєчасність управлінських рішень, що приймаються в галузі охорони водних ресурсів саме на підставі даних моніторингу. Враховуючи вимоги національного екологічного законодавства та законодавства ЄС запропоновано посилення координації діяльності суб’єктів моніторингу саме на регіональному рівні (місцева державна адміністрація – обласна рада – підприємство-забруднювач) шляхом укладення угод про спільну діяльність при здійсненні моніторингу НПС.

294 Липницька Євгенія Олександрівна ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Липницька Є.О. Вінниця немає українська 2018 тези 141
Метою дослідження є визначення видів проблемних ситуацій, які використовуються при викладанні правничих дисциплін. Спираючись на типологію проблемних ситуацій, запропоновану М.І.Махмутовим, визначено види проблемних ситуацій, які використовуються при викладанні правничих дисциплін (на прикладі дисципліни «Земельне право», яку вивчають здобувачі освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Право»). В роботі надано алгоритм вирішення проблемної ситуації, визначено основні переваги застосування проблемного навчання для здобувачів правничої освіти.

295 Липницька Євгенія Олександрівна ЩОДО НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРАНСПОРТ Липницька Є. О. Вінниця Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції українська 2019 тези 124
В роботі надано аналіз законодавчих актів в сфері транспорту на предмет врахування базових принципів охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, передбачених екологічним законодавством України. На підставі цього вказано на основні недоліки законів «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт» та запропоновано основні перспективні напрямі екологізації законодавства про транспорт.

296 Липницька Євгенія Олександрівна Науковий висновок з питань, порушених у конституційному поданні 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України Бобкова, А.Г. Липницька, Є.О. Павлюченко, Ю.М. немає немає українська 2020 тлумачення 138
На підставі аналізу законодавства України, наукової літератури надано тлумачення положень першого речення частини першої статті 13 та частини першої статті 14 Конституції України щодо : значення поняття «земля» як «основне національне багатство україни»; значення землі, яка перебуває під «особливою охороною держави»; значення «землі» як «об’єкту права власності українського народу»; відмінностей правомочностей Українського народу як суб’єкта права власності на землю від правомочностей органів державної влади та органів місцевого самоврядування

297 Липницька Євгенія Олександрівна Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями Липницька Є. О. немає немає українська 2015 автореферат 136
Дисертація присвячена дослідженню правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями. У роботі запропоновано уточнене визначення поняття підприємства з іноземними інвестиціями та його видів (спільного підприємства та іноземного підприємства); розроблено періодизацію розвитку законодавства щодо статусу підприємств з іноземними інвестиціями та обґрунтовано основні напрями його удосконалення. Доопрацьовано положення щодо набуття та припинення правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями; конкретизовано положення щодо майнової основи їх діяльності; уточнено зміст прав та обов’язків, наданих таким підприємствам; доопрацьовано питання щодо гарантій прав підприємств з іноземними інвестиціями

298 Липницька Євгенія Олександрівна Щодо новітніх методів викладання екологічного права студентам правничих спеціальностей Липницька Є. О. немає Юридична освіта у сучасному вимірі українська 2017 тези 130
В роботі проаналізовано новітні методи викладання з позицій їх ефективності, дієвості та доцільності використання при вивченні нормативної навчальної дисципліни «Екологічне право» студентами правничих спеціальностей. Надано характеристику пасивним, активним та інтерактивним методам викладання. Визначено особливості найбільш ефективних інтерактивних методів навчання як Case-study, мозкового штурму, творчого пошуку, робота в малих групах, PRES-формула

299 Лехкодух Інна Олександрівна ЩОДО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВА ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА ОТРИМАННЯ ВКЛАДУ ЄДИНОГО УЧАСНИКА Лехкодух І. О. Вінниця Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2017 тези 121
Тези присвячено дослідженню питання захисту прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Сформульовано пропозиції щодо захисту права товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на отримання вкладу єдиного учасника

300 Лехкодух Інна Олександрівна ЩОДО НАБУТТЯ СТАТУСУ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДНІЄЇ ОСОБИ Лехкодух І. О. Вінниця Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 121
Тези присвячено виявленню особливостей та обґрунтування пропозицій щодо набуття статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Запропоновано ключові напрями доопрацювання положень щодо набуття статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи

301 Лехкодух Інна Олександрівна Щодо управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи Бобкова, А.Г. Лехкодух, І.О. Київ Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу:матеріали круглого столу українська 2018 тези 131
Тези присвячено виявленню особливостей управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Сформульовано пропозиції щодо управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи.

302 Лехкодух Інна Олександрівна ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ З ОДНИМ УЧАСНИКОМ Лехкодух І. О. немає Форум права українська 2016 стаття 120
Статтю присвячено дослідженню особливостей правового статусу господарських товариств з одним учасником. За результатами проведеного аналізу запропоновано основні напрями удосконалення законодавства в сфері господарювання щодо регулювання правовідносин, що виникають у процесі створення, функціонування та припинення господарського товариства з одним учасником

303 Лехкодух Інна Олександрівна Формирование специальных компетентностей студентов-юристов для работы в сфере экономики Бобкова, А.Г. Захарченко, А.М. Липницька, Є.О. Павлюченко, Ю.М. Лехкодух, І.О. немає SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference українська 2020 стаття 120
Метою дослідницької роботи є запропонувати пропозиції щодо вдосконалення підходів до формування спеціальних компетенцій студентів юридичних факультетів. У статті зосереджено увагу на недоліках системи юридичної освіти, що полягають у відсутності прикладних навичок здобувачів, а також у недостатній їх здатності застосовувати теоретичні знання, які вони набули, на практиці. Однією з причин такого стану підготовки майбутніх юристів є переважання традиційних форм викладання спеціалізованих юридичних дисциплін. У результаті дослідження було зроблено висновок, що перелік спеціальних компетенцій, що містяться у Стандарті вищої освіти України за спеціальністю «Право», не достатньо конкретний, оскільки не зосереджений на компетенціях, спеціально спрямованих на роботу в економічній галузі. На основі аналізу спеціальностей юридичної практики в економічній галузі пропонується базовий перелік таких спеціальних компетенцій. У статті проілюстровано один із способів формування спеціальних компетенцій

304 Лехкодух Інна Олександрівна ЩОДО ПРАВОВОЇ ОСНОВИ СТАТУСУ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДНІЄЇ ОСОБИ Лехкодух І. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 132
Статтю присвячено дослідженню стану правової основи статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Звертається увага на те, що правову основу статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи складають переважно загальні положення нормативно-правових актів, які стосуються усіх товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Встановлено, що хоча окремі норми визначають особливості заснування, діяльності та припинення товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи, низка положень законодавства щодо статусу таких господарських організацій потребує доопрацювання. За результатами проведеного аналізу запропоновано основні напрями удосконалення правової основи статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи

305 Лехкодух Інна Олександрівна ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОДНІЄЇ ОСОБИ Лехкодух І. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 116
Статтю присвячено дослідженню питання здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Звертається увага на виконання єдиним учасником функцій вищого та виконавчого органів товариства одночасно; виконання єдиним учасником функцій директора на підставі трудового договору з товариством та без його укладення; здійснення майнових прав без визначеності суб’єкта таких прав; відсутності розмежування повноважень єдиного учасника як учасника вищого та виконавчого органів тощо. За результатами проведеного аналізу обґрунтовано пропозиції щодо здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи

306 Титова Олена Віталіївна ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ Титова, О.В. Шмикова, О.О. Рівне Вплив євроінтеграції на розвиток юридичної науки в Україні: матеріали І всеукр. заочної наук.-практ. конф. українська 2017 тези 147
Проаналізовано положення Стратегії кібербезпеки України, у тому числі, у порівнянні із відповідними стратегіями зарубіжних країни. Обгрунтовано пропозиції щодо її вдосконалення

307 Титова Олена Віталіївна ПРО ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВА ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Титова, О.В. Вінниця Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали IІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції українська 2019 тези 129
Досліджено проблематику використання права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, надано окремі пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у цій сфер

308 Титова Олена Віталіївна ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ Титова, О.В. Вінниця Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матеріали I міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції українська 2019 тези 148
Досліджено окремі аспекти надання нефінансової звітності у Франції та в Україні

309 Щербакова Наталія Володимирівна Господарьске право Бобкова А.Г., Моісєєв Ю.О., Щербакова Н.В. та ін Харків немає українська 2018 практикум 163
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів. Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни «Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних посібників, науково-практичних коментарів Господарського кодексу України, які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних знань, формування умінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення, перевірку якості їх засвоєння

310 Щербакова Наталія Володимирівна Визначення ознак договорів про злиття (приєднання) господарських товариств Щербакова Н.В. немає Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції українська 2018 тези 145
Тези присвячено аналізу таких видів договорів про злиття (приєднання), які укладаються під час реорганізації господарських товариств, спрямованих на укрупнення бізнесу, концентрацію капіталу. Розглянуто різні підходи на правову природу цих договорів та виокремлено специфічні ознаки, які вказують на їх самостійність, зокрема: мета – координація дій учасників для забезпечення проведення злиття (приєднання); суб’єктний склад – господарські товариства; ускладнений предмет – узгоджені дії товариств щодо забезпечення проведення комплексу реорганізаційних заходів з передачі майна від загально цільового до правонаступника. Вказані ознаки свідчать про організаційно-управлінський характер цього договору, який слід вважати корпоративним (порядок погодження умов відбувається шляхом погодження волі всіх учасників) та відносити до договорів загально цільового типу

311 Щербакова Наталія Володимирівна Питання змісту корпоративного договору Щербакова Н.В. немає Фоліант українська 2018 стаття 123
Стаття присвячена аналізу питань змісту корпоративного договору. Змістом корпоративного договору виступають його істотні умови: предмет, умови майнового характеру та умови організаційно-управлінського характеру. Предмет корпоративного договору – є комплексним, в якому необхідно враховувати всі складові: відповідні права та повноваження учасників; правові рамки обмеження прав та обов’язків; правила поведінки, за якими відбувається здійснення та реалізація таких прав та повноважень.

312 Щербакова Наталія Володимирівна Система корпоративного екологічного управління Щербакова Н.В. Вінниця Перша міжнародна науково–практична конференція «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення»; збірник тез доповідей Першої міжнародної науково–практичної конференції «Екологія Донбасу: уроки історії та виклики сьогодення» українська 2017 тези 119
У сучасних умовах реформування економіки, виробничих відносин, форм власності ще діє поняття «галузеве управління» як наслідок минулих форм централізованого управління народним господарством. Раніше розвиток галузей відбувався здебільшого за рахунок бюджетних коштів і ресурсів. Нині, в умовах децентралізації управління власністю, акціонування капіталу, у зв’язку з розширенням підприємництва все більше набуває поширення корпоративне управління, яке базується на принципі партнерства–взаємодія корпорації, уряду та суспільства. Розвиток в напрямку стабільності вимагає від бізнес-структур пошуку нових підходів отримання прибутку і, в той же час, розширення традиційних меж діяльності, які повинні включати, перш за все, екологічні та соціальні аспекти. Роль держави в цьому процесі полягає в створенні максимально сприятливих умов для розвитку екологічно орієнтованого бізнесу

313 Щербакова Наталія Володимирівна Деякі аспекти удосконалення правового становища товариств з обмеженою відповідальністю Щербакова Н.В. Ірпінь Суб’єкти господарського права: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 5 грудня 2016 року українська 2016 тези 133 no file
В тезах розглядаються деякі питання удосконалення правового становища товариств з обмеженою відповідальністю, зокрема щодо формування статутного капіталу, встановлення чи скасування мінімального розміру статутного капіталу. Аналізується судова практика на предмет врахування голосів тих учасників, які повністю не сплатили свої внески до спливу одного року з моменту держаної реєстрації товариства

314 Щербакова Наталія Володимирівна Деякі аспекти спадкування корпоративних прав в товаристві з обмеженою відповідальністю Щербакова Н.В. Одеса Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI столітті: матеріали Всеукраїнської науко-практичної конференції українська 2015 тези 119
В тезах розглянуто деякі аспекти спадкування корпоративних прав в товариствах з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Проаналізовано відповідні норми чинного законодавства (Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства»), судову практику, наукові підходи

315 Щербакова Наталія Володимирівна Щодо застосування поняття організаційно-правова форма в Господарському кодексі України Коваль І.Ф., Щербакова Н.В. немає Форум права українська 2015 стаття 128
Організаційна-правова форма становить свого роду конституцію, модель, основу, на підставі якої здійснюється господарська діяльність суб’єкту господарювання. Задля ефективного ведення господарської діяльності суб’єктам господарювання, зокрема господарським організаціям, важливо чітко визначитися із вибором своєї організаційно-правової форми, оскільки від такого вибору залежить порядок створення, функціонування, реорганізації та ліквідації. Проте в законодавстві й досі визначення цього поняття та відповідних критеріїв, за допомогою яких можна було б відмежувати одну організаційно-правову форму від іншої, а також чіткої системи організаційно-правових форм, не встановлено

316 Щербакова Наталія Володимирівна Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб Щербакова Н.В. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2015 стаття 126
У статті проведено дослідження з питань застосування нових моделей реорганізаційних процедур господарських організацій, зокрема підприємницьких товариств. Встановлено, що закріплення на законодавчому рівні положень про проведення складної реорганізації дозволить оптимізувати систему функціонування та управління підприємством, передавати активи від одного господарюючого суб’єкта до іншого, мінімізуючи трудові, фінансові, податкові ресурси. Обґрунтовано запровадження процедури проведення складної реорганізації із одночасним застосуванням різних її форм (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) та за участі юридичних осіб різних організаційно-правових форм

317 Щербакова Наталія Володимирівна Правова характеристика процентів за грошовими зобов’язаннями Щербакова Н.В., Ширніна А.Е. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2014 стаття 118
Статтю присвячено аналізу положень Цивільного кодексу України з питань застосування процентів за грошовими зобов’язаннями. Визначено правову природу процентів за грошовими зобов’язаннями на підставі розглянутих наукових підходів та положень судової практики. Надано розмежування процентів за користування чужими грошовими коштами та процентів річних від простроченої суми за грошовими зобов’язаннями, розроблено пропозиції із вдосконалення законодавства у цій сфері

318 Щербакова Наталія Володимирівна Захист законних прав та інтересів кредиторів під час реорганізації Щербакова Н.В. немає Підприємництво, господарство і право українська 2008 стаття 122
В статті визначені шляхи удосконалення та подальшого розвитку законодавства про захист прав та законних інтересів кредиторів під ч проведення реорганізації господарських товариств. Автором пропонується передбачити в законодавстві таку норму, яка б надавала можливість кредиторові в судовому порядку вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язання у разі, якщо буде доведена реальна загроза його інтересам. Закріплення такої норми дасть можливість зберегти цілісний майновий комплекс, зняти безпідставне утримування процесу капіталізації українських господарюючих суб’єктів, стати конкурентоспроможними учасниками ринку

319 Щербакова Наталія Володимирівна Гражданское право Украины Дорошенко А.Н., Коваль И.Ф., Красицкая Л.В., Федорчук Д.Э., Щербакова Н.В., Янкова Е.С Донецк немає російська 2007 курс лекций 123
Курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Гражданское право Украины. Общая часть». Для студентов всех форм обучения специальности «Правоведение».

320 Щербакова Наталія Володимирівна Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ Щербакова Н.В. немає Підприємництво, господарство і право російська 2007 стаття 117
Автором статьи была определена правовая природа реорганизации хозяйственных обществ через установление свойственных ей признаков. Выделены следующие юридически значимые признаки всех форм реорганизации хозяйственных обществ: (1) появление нового либо обновленного целостного имущественного комплекса хозяйственного общества; (2) создание одного (или более) хозяйственного общества (обществ) и (или) прекращение одного (или более) хозяйственного общества (обществ); (3) наличие правопреемства между реорганизуемыми хозяйственными обществами (правопредшественниками и правопреемниками). На основании выделенных признаков автором было сформулировано определение реорганизации хозяйственных обществ

321 Щербакова Наталія Володимирівна Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ Щербакова Н.В. Донецк немає російська 2007 монография 145
В монографии исследуются отношения, складывающиеся в ходе проведения слияния и присоединения хозяйственных обществ. Дается общая характеристика таких форм реорганизации, как слияния и присоединение хозяйственных обществ, их правовых способов регулирования, а также исследуется генезис правового регулирования слияния и присоединения хозяйственных обществ. Раскрывается определение и правовая природа договоров о слиянии (присоединении) хозяйственных обществ, анализируется их заключение и исполнение. Исследуется защита частных и публичных интересов участников (акционеров), кредиторов, государства при слиянии и присоединении хозяйственных обществ.

322 Щербакова Наталія Володимирівна Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств Щербакова Н.В. Київ немає українська 2006 автореферат 143
В дисертації досліджуються відносини, які складаються під час проведення злиття та приєднання господарських товариств. Надається загальна характеристика таких форм реорганізації, як злиття та приєднання господарських товариств, їх правових засобів регулювання, а також досліджується генезис правового регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Розкривається визначення та правова природа договорів про злиття (приєднання) господарських товариств, аналізуються питання їх укладання та виконання. Досліджуються правові аспекти захисту приватних та публічних інтересів учасників (акціонерів), кредиторів, держави під час проведення злиття та приєднання господарських товариств

323 Щербакова Наталія Володимирівна Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств Щербакова Н.В. немає Вісник господарського судочинства українська 2006 стаття 117
В статті автор досліджує питання правової природи договорів про злиття та приєднання в порівняні із такими видами договорів як договір простого товариства та установчий договір. Виокремлює загальні та відмінні риси цих договорів і наводить кваліфікуючі ознаки саме договорів про злиття та приєднання, надає своє власне авторське визначенням цим договорам

324 Щербакова Наталія Володимирівна Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації Щербакова Н.В. немає Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права українська 2002 стаття 114 no file
В статті встановлено, що наявність чи відсутність правонаступника (правонаступників) у підприємства, яке припиняє існування і, відповідно, передача (правонаступництво) прав та обов’язків підприємства є головною відмінною ознакою, відрізняє форми припинення підприємства – реорганізацію від ліквідації. З’ясовано, що під реорганізацією розуміється форма припинення підприємства, при якій комплекс прав та обов’язків переходить до правонаступників.

325 Гринюк Роман Федорович Law of the European Union Grynyuk R. та ін. Voronezh немає англійська 2016 навч. посіб. 125
немає

326 Краковська Анжеліка Євгеніївна Поняття та зміст адміністративних послуг Краковська, А.Є. Колотуха, К.А. немає Журнал східноєвропейського права українська 2020 стаття 126
У статті виявлено теоретичну та практичну проблему тлумачення і розуміння визначення «адміністративних послуг». Здійснено порівняльний аналіз існуючих підходів науковців до дефініції такого поняття. Встановлено, що у європейських країнах, використовується інший термінологічний апарат послуг, що надаються органами влади, це – «public service», дослідженопідходи до визначення змісту такого поняття. Розроблено власне наукове визначення терміну «адміністративні послуги», обґрунтовано пропозиції щодо закріплення такого визначення у Законі України «Про адміністративні послуги»

327 Краковська Анжеліка Євгеніївна Верховенство права як ідеологічна парадигма цивілізованої держави Краковська, А.Є. Стаднік, І.В. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 135
The article is dedicated to the study of the problem of the rule of law as an ideological paradigm in the context of building a civilized state. The main approaches to define the concept of paradigm are analyzed and it is proved that the ideological paradigm of a civilized state is the ideal model of a state, is formed on the basis of society members’ general perception of basic values and fundamental knowledge and determines goals setting and choices of means to achieve them, as well as provides adequate implementation of its essential characteristics into real life.

328 Щебетун Ірина Степанівна Правові наслідки контрасигнації: зарубіжний та вітчизняний досвід Сушко, О.О. Щебетун, І.С. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 113
Стаття присвячена характеристиці правових наслідків контрасигнації актів глави держави й органів публічної влади в закордонних країнах і Україні. Уточнено, що кінцеві результати контрасигнації визначаються правовими наслідками – досягненням мети, для якої вона застосовується, а саме тим, що або через неї відповідний акт набуває сили та/або обмежуються повноваження глави держави чи органу публічної влади, та/або перекладається відповідальність за ухвалення та виконання акта на контрасигнуючого суб’єкта. З’ясовано, що конституційне закріплення цих наслідків у різних країнах світу позначається деякою варіативністю. Установлено, що в державах із монархічної формою правління затверджений принцип невідповідальності монарха, конституції цих країн покладають відповідальність за ухвалення та виконання актів глави держави на уряд. В умовах республіки на президента може покладатися юридична відповідальність, але інститут відповідальності уряду є базисним для парламентських та змішаних республікан

329 Серебрякова Юлія Олександрівна Правові аспекти конкурсного порядку набуття права оренди державного нерухомого майна Серебрякова Ю.О. немає Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності українська 2010 стаття 102
Досліджено сучасні проблеми застосування конкурсного порядку набуття права оренди державного нерухомого майна

330 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо підстав застосування заходів забеспечення позову у господарському судочинстві Серебрякова Ю.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2011 стаття 96
немає

331 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо нотаріальної форми договору оренди нерухомості в господарському праві Серебрякова Ю.О. немає Економіка та право українська 2004 стаття 95
немає

332 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо підстав примусового припинення громадських об'днань Серебрякова Ю.О. немає Вісник вищого адміністративного суду України українська 2015 стаття 96
Проаналізовано стан чинного законодавства України щодо підстав примусового припинення громадських об'єднань та практики його застосування

333 Серебрякова Юлія Олександрівна Зарубіжний досвід правового регулювання орендних відносин Серебрякова Ю.О. немає Економіка та право українська 2005 стаття 97
немає

334 Серебрякова Юлія Олександрівна Щодо оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. та ін. Донецьк Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України українська 2013 кол. монографія 106
Колективна монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем забезпечення розвитку економіки України господарсько-правовими засобами

335 Серебрякова Юлія Олександрівна ПРАВОВІ РИЗИКИ УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ШЛЯХОМ ОБМІНУ ФАКСОГРАМАМИ Серебрякова Ю.О. немає ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Суб’єкти господарських відносин», 05.12.2016 р українська 2016 стаття 106
немає

336 Серебрякова Юлія Олександрівна Добровільне припинення корпоративних правовідносин між учасником та товариством з обмеженою відповідальністю шляхом відступлення частки (її частини) у статутному капіталі Серебрякова Ю.О. немає Наука і правоохоронна українська 2012 стаття 98
Проаналізовано стан чинного законодавства України щодо добровільного припинення корпоративних правовідносин між учасником та товариством з обмеженою відповідальнвстю шляхом відступлення частки (її частини) у статутному капіталі

337 Серебрякова Юлія Олександрівна Переважне право орендаря на продовження сроку дії договору оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. Донецк Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования українська 2009 стаття 95
У збірнику наведено статті учасників VII Міжнародної науково-практичної конференції "Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми господарювання". Розглянуто концептуальні й методологічні основи економіко-правового регулювання господарської діяльності в місті

338 Серебрякова Юлія Олександрівна Об'єкт, строк та орендна плата як істотні умови договору оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. немає Право і Безпека українська 2007 стаття 101
Визначено особливості господарсько-правового регулювання таких істотних умов договору оренди державного та комунального нерухомого майна як об'єкт, строк та орендна плата. Виявлепі колізії застосування правових норм у цієї сфері. Розроблено рекомендації щодо узгодження та удосконалення правового регулювання досліджуваних умов договору оренди

339 Серебрякова Юлія Олександрівна Окремі аспекти участі прокурора у захисті прав, свобод та інтересів людини в адміністративному судочинстві Серебрякова Ю.О. та ін. Київ Адміністративне судочинство України: теорія та практика українська 2015 монографія 107
У монографії аналізуються генезис, сучасний стан та шляхи подальшого розвитку адміністративного судочинства в Україні. Результати дослідження сприяють забезпеченню одноманітного застосування права судами у сфері публічно-правових відносин, утвердженню верховенства права й відправлен- ню справедливого правосуддя під час захисту конституційних прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Для суддів, прокурорів, адвокатів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями адміністративного судочинства

340 Серебрякова Юлія Олександрівна Договір оренди державного та комунального нерухомого майна Серебрякова Ю.О. Шелухін М.Л. Донецьк немає українська 2010 монографія 120
Монографію присвячено комплексному дослідженню договірних відносин оренди державного та комунального нерухомого майна у сфері господарювання. Уточнено поняття оренди державного та комунального нерухомого майна. Удосконалено порядок розроблення та затвердження Типових договорів оренди державного та комунального нерухомого майна. Досліджено питання змісту та форми договору оренди державного та комунального нерухомого майна та розроблено пропозиції з удосконалення вимог щодо них. Обґрунтовано необхідність удосконалення порядку здійснення поліпшень об'єкта оренди державного та комунального нерухомого майна, визначено поняття невід'ємних поліпшень

341 Щербакова Наталія Володимирівна Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики Щербакова Н.В. та ін. Вінниця немає українська 2020 монографія 97
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам захисту прав та інтересів учасників майнових відносин. Проаналізовано поняття захисту прав, механізму захисту прав, види способів захисту прав та інтересів, стандарти та процесуальні гарантії судового захисту майнових прав та інтересів. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавства України про захист майнових прав і інтересів. Узагальнено висновки Верховного Суду щодо застосування норм права у контексті забезпечення правової визначеності у цивільних відносинах Розгляну- то актуальні питання захисту прав та інтересів учасників корпоративних, трудо- вих, зобов’язальних відносин, відносин інтелектуальної власності. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам юридичних навчальних закладів, практикам, працівникам судових і правоохоронних органів, а також усім, хто цікавиться проблематикою у сфері захисту прав та інтересів учас- ників майнових відносин

342 Сушко Олег Олександрович Історико-правові засади становлення та розвитку інституту контрасигнації Сушко О.О. немає Держава та регіони. Серія : Право українська 2019 стаття 88
Статтю присвячено аналізу історичних аспектів становлення та розвитку інституту контрасигнації – важливого інструменту системи стримувань та противаг, який забезпечує гарантії проти зловживань повноваженнями з боку представників усіх гілок влади. Запропоновано дослідження історії інституту контрасигнації на підставі періодизації розвитку конституцій у світі. Виявлено причини зародження інституту контрасигнації та умови його існування в сучасних конституційно-правових системах

343 Сушко Олег Олександрович Гарантії реалізації контрасигнації Сушко О.О. немає Інтернаука : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 84
У статті уточнено визначення поняття «гарантії реалізації контрасигнації». Дотримуючись системного під ходу, констатовано, що існують загальні та спеціальні гарантії реалізації контрасигнації. Здійснено поділ спеціальних гарантій реалізації контрасигнації на нормативні та організаційні. Особлива увага в системі організаційних гарантій приділена судовому захисту. Встановлено, що спори, які виникають з питань контрасигнації, це публічно--правові спори між учасниками публічно-¬правових відносин, вирішення яких є завданням адміністративного судочинства. На підставі аналізу судової практики по цій категорії справ визначено, що створення ефективного судового механізму захисту від порушень з боку влади є одним з ключових завдань як судової, так і адміністративної реформ

344 Сушко Олег Олександрович Скріплення підписом актів глави держави за законодавством України Сушко О.О. немає Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства українська 2019 стаття 75
Статтю присвячено підготовці та обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань скріплення підписом актів глави держави. Проведено змістовний аналіз історії законодавстваз питань скріплення підписом актів глави держави в нашій державі. Розглянуто сучасний стан законодавства України проскріплення підписом актів глави держави главою чи членом Уряду. На підставі аналізу норм чинного законодавства, що регламентує інститут контрасигнації, розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо його удосконалення

345 Сушко Олег Олександрович Напрями удосконалення законодавства України про контрасигнацію з урахуванням зарубіжного досвіду Сушко О.О. немає VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS українська 2020 стаття 90
Статтю присвячено визначенню напрямів удосконалення законодавства України про контрасигнацію з урахуванням зарубіжного досвіду. Охарактеризовано стан нормативного закріплення контрасигнації в Україні, виявлено основні і найбільш життєво важливі проблеми, що реально заважають її ефективній реалізації. Проведено змістовний аналіз положень чинних нормативно-правових актів з питань контрасигнації актів Президента України. На підставі аналізу зарубіжного досвіду нормативного регулювання контрасигнації, розроблено пропозиції щодо удосконалення цього правового інституту в Україні

346 Мілієнко Олена Анатоліївна Захист прав людини в адміністративному судочинстві з точки зору міжнародного права Мілієнко О.А. немає Law- Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine англійська 2020 стаття 71
Administrative litigation can affect almost every aspect of a person's life, such as custody, immigration, welfare, and housing. At the same time, the decisions made by state authorities are not always legal and those that meet international legal standards. At present, it can be said that administrative law is becoming globalised, as well as, in particular, administrative proceedings. The relevance of the subject matter is conditioned by the necessity of analysing the topics of human rights protection in administrative proceedings from the standpoint of international law, as well as the insufficient theoretical development of this subject. Considering that international law has an impact on the rule of law of states, including in administrative proceedings, it would be appropriate to analyse international legal acts in this area

347 Мілієнко Олена Анатоліївна Сучасні методологічні підходи до встановлення сутності адміністративного акта як інструмента здійснення функцій публічного управління Мілієнко О.А. немає Юридичний вісник українська 2020 стаття 73
Постановка проблеми. Методологічна складова частина являє собою сукупність дослідницьких методів, за допомогою яких наука досягає своєї основоположної мети – здобуття та приросту нового знання про досліджувані явища та процеси. Арсенал наукових методів, що використовуються адміністративним правом, є надзвичайно широким і включає як емпіричні методи – вимірювання, спостереження, порівняння, – так і суто теоретичні. Останні являють собою навіть не чисто методологічні інструменти, а скоріше теоретико-методологічні рами, що задають певне наукове пояснення досліджуваного об’єкта, в нашому випадку – адміністративного акта

348 Мілієнко Олена Анатоліївна Діалектичний та системний методи дослідження сутності поняття адміністративного акта Мілієнко О.А. немає Juris Europensis Scientia українська 2020 стаття 86
Метою роботи визначено встановлення особливостей застосування діалектичного та системного методів наукового пізнання сутності поняття адміністративного акта. У ході здійсненого дослідження встановлено, що методологічна складова частина є сукупністю дослідницьких методів, за допомогою яких наука досягає своєї основоположної мети – здобуття та формування нового знання про досліджувані явища та процеси. Наголошено, що арсенал наукових методів, що використовуються адміністративним правом, є надзвичайно широким і включає як емпіричні методи вимірювання, спостереження, порівняння, так і суто теоретичні

349 Мілієнко Олена Анатоліївна Аналіз судової практики щодо спорів про визнання протиправними та скасування індивідуального акта чи окремих його положень Мілієнко О.А. немає Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence українська 2020 стаття 67
Досліджено найбільш поширені випадки судової практики щодо спорів про визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень. Вказано, що можливість скасування актів у судовому порядку передбачена нормами адміністративного, фінансового, цивільного та інших галузей права, процесуальний порядок такого скасування передбачений нормами Кодексу адміністративного судочинства України, в деяких випадках нормами Господарського процесуального кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України. Більшість адміністративних актів скасовується в порядку адміністративного судочинства, оскільки відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

350 Мілієнко Олена Анатоліївна Концепція адміністративного акта у дослідженнях «радянського» періоду розвитку України Мілієнко О.А. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція українська 2020 стаття 68
Метою роботи є визначення концепції адміністративного акту в дослідженнях «радянського» періоду розвитку України. Досягнення мети статті вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний, історико-правовий, метод порівняльного правознавства, моделювання, що дає змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників вітчизняної юридичної науки «радянського» періоду. Зроблено висновок, що найголовнішою формою адміністративної діяльності в радянській адміністративно-правовій науці визнавалися акти державного управління, які в загальному вигляді розумілися як виконувані виконавчо-розпорядчими органами юридичні форми виконавчо-розпорядчої діяльності

351 Мілієнко Олена Анатоліївна Європейські науково-теоретичні підходи до розуміння сутності адміністративного акта Мілієнко О.А. немає ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 16 українська 2020 стаття 72
Метою роботи є визначення європейських науково-теоретичних підходів до розуміння сутності адміністративного акта. Досягнення цієї мети вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, зокрема діалектичного, історико-правового, методу порівняльного правознавства, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акта як адміністративно-правової категорії в політико-правових дослідженнях представників країн Західної Європи. Установлено, що коріння доктринальних концепцій адміністративного акта простягаються від французької до німецької адміністративно-правової науки. Визначено, що французька теорія acte administratif, яка охоплювала більшість дій адміністративної влади, що стосувалися законних інтересів людини, була запозичена німецькими юристами та з 1826 р. була адаптована до правової системи Федеративної Республіки Німеччина. Установлено, що відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина 1826

352 Мілієнко Олена Анатоліївна Припинення дії адміністративних актів: поняття й підстави Мілієнко О.А. немає KELM (Knowledge, Education, Law, Management) українська 2020 стаття 69
Статтю присвячено аналізу поняття й підстав припинення дії адміністративних актів. Констатовано, що припинення дії адміністративного акта – це момент, із якого він перестає впливати на права, обов’язки чи законні інтереси осіб, тобто стає неможливою реалізація приписів, що в ньому містяться. Більш обґрунтованим визнано поділ підстав припинення дії адміністративних актів на фактичні та юридичні, оскільки саме цей поділ дає змогу найефективніше дослідити способи припинення дії індивідуальних адміністративних актів. Указано, що фактичне припинення чинності адміністративних актів відбувається саме собою, автоматично, у зв’язку з настанням певного факту або юридичної події, пов’язаних із виконанням (реалізацією) адміністративного акта, тому немає потреби в спеціальному волевиявленні або виданні адміністративного акта, спрямованого на їх припинення. Підставами припинення адміністративним актом чинності визначено: а) виконання адміністративного акта; б) припинення дії адміністративного акта у

353 Мілієнко Олена Анатоліївна Теоретико-методологічні підходи до дослідження системи адміністративних актів: сучасний стан наукового розроблення проблеми Мілієнко О.А. немає Право і суспільство українська 2020 стаття 71
Метою роботи є характеристика сучасного стану наукового розроблення проблеми визначення теоретико-методологічних підходів до дослідження системи адміністративних актів. Досягнення мети цієї статті вимагає застосування сукупності загальних і спеціальних методів наукового пізнання, таких як діалектичний метод, історико-правовий метод, метод порівняльного правознавства, метод моделювання, що дало змогу з’ясувати еволюцію юридичної думки щодо сутності та значення адміністративного акту в сучасних умовах. До визначальних характеристик адміністративного акта як правового інституту, з урахуванням доктринальних актів Ради Європи, Європейської комісії та Європейського суду з прав людини, віднесено: 1) індивідуальний характер; 2) реалізується в межах здійснення повноважень органами публічної влади; 3) має характер прямої дії та правомірно або неправомірно стосується прав, свобод та інтересів приватних осіб; 4) не є актом, що виконується під час здійснення судових функцій

354 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. Вінниця немає українська 2020 монографія 115
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Визначається поняття та система таких злочинів, аналізується історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних відносин, з’ясовується соціальна обумовленість криміналізації порушень земельного законодавства України. Розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів

355 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво Мовчан Р. О. Луганськ немає українська 2009 дисертація 110
Проведене комплексне наукове дослідження кримінальної відповідальності за самвільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво дозволяє нам дійти наступних висновків та висловити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, метою яких є підвищення ефективності застосування ст. 197-1 КК України

356 Гуцуляк Олена Ігорівна Обов’язкова імунізація як умова доступу до закладів освіти: дискримінація чи законодавча вимога щодо реалізації права? Гуцуляк Олена немає Юридичний вісник українська 2020 стаття 50
У статті обґрунтовано необхідність встановлення балансу між індивідуальним правом (інтересом) особи відмовитися від імунопрофілактики шляхом щеплень та загальним правом (інтересом) суспільства, інших осіб на санітарно-епідемічне благополуччя. Автор демонструє, що в контексті права на санітарно-епідемічне благополуччя варто розглянути імунопрофілактику як умову доступу до певних форм освіти. Доведено, що заборона відвідування закладів освіти і дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не може вважатися дискримінацією, а є особливою вимогою, передбаченою законом, щодо реалізації права на освіту

357 Гуцуляк Олена Ігорівна Правове регулювання обов'язкової вакцинації як засобу забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя Гуцуляк Олена немає Публічне право українська 2020 стаття 49
У статті обґрунтовано необхідність встановлення балансу між індивідуальним правом (інтересом) особи відмовитися від імунопрофілактики шляхом щеплень і загальним правом (інтересом) суспільства, інших осіб на безпеку, охорону здоров’я, санітарно-епідемічне благополуччя. Розкрито поняття й уточнено зміст права на санітарно-епідемічне благополуччя. Проаналізовано можливі моделі правового регулювання вакцинації та зроблено висновок, що з огляду на міжнародні стандарти та правову природу вакцинопрофілактики як медичного втручання примусова вакцинація не є прийнятною

358 Жданова Інна Євгенівна ON PROBLEM ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL INFRACTION Zhdanova I немає Open Science: Interesting Events for 2020. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Primedia E-launch англійська 2020 тези 79
The changes that have taken place in the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine in connection with the entry into force of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Simplify the Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Wrongs» are analyzed. An assessment of the discussion moments of the introduced novelties in the legislation is given. On the basis of the theoretical analysis of legal norms on simplification of pre-trial investigation possible problematic situations in practical activity concerning violation of the rights of participants of criminal proceedings are modeled

359 Жданова Інна Євгенівна Щодо питання про трудову міграцію українців Жданова І.Є. немає Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції українська 2019 тези 78
Здійснено аналіз та з’ясовано причинно-наслідкові зв’язки і механізми міграційних процесів. Досліджено проблеми, пов’язані із втратою людського потенціалу України, запропоновано шляхи їх розв’язання

360 Жданова Інна Євгенівна Щодо питання про активізацію уваги студентів на навчальному занятті Жданова І. Є. немає Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса українська 2018 тези 81
Сформульовано низку теоретичних положень, спрямованих на оптимізацію та підвищення ефективності активізацію уваги студентів на навчальному занятті.

361 Липницька Євгенія Олександрівна Використання практикоорієнтованих завдань при підсумковому оцінюванні рівня сформованості професійних компетентностей здобувачів вищої юридичної освіти Липницька Є.О., Лехкодух І.О. Одеса Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів як невід’ємна складова реформи юридичної освіти: матеріали Круглого столу (м. Одеса, 20 травня 2021 р.). українська 2021 стаття 59
В роботі аналізується досвід використання практикоорієнтованих завдань при проведенні підсумкового оцінювання з навчальних дисциплін «Екологічне право», «Земельне право», «Аграрне право» та «Господарське процесуальне право» у форматі «open book». Робиться висновок, що вирішення завдання такого типу дозволяє оцінити рівень розуміння природи та змісту основних правових інститутів та процедур національного права, особливостей їх реалізації та застосування, а також вміння здобувача здійснювати аналіз та оцінку юридичних фактів, визначати інтереси та мотиви поведінки інших осіб, приймати неупереджені, мотивовані рішення, кваліфікувати правопорушення, тобто застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання практичної юридичної допомоги

362 Лехкодух Інна Олександрівна ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКООРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ ОЦІНЮВАННІ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ Липницька Є.О., Лехкодух І.О. Одеса Забезпечення практикоорієнтованості навчання юристів як невід’ємна складова реформи юридичної освіти: матеріали Круглого столу (м. Одеса, 20 травня 2021 р.). українська 2021 стаття 64
В роботі аналізується досвід використання практикоорієнтованих завдань при проведенні підсумкового оцінювання з навчальних дисциплін «Екологічне право», «Земельне право», «Аграрне право» та «Господарське процесуальне право» у форматі «open book». Робиться висновок, що вирішення завдання такого типу дозволяє оцінити рівень розуміння природи та змісту основних правових інститутів та процедур національного права, особливостей їх реалізації та застосування, а також вміння здобувача здійснювати аналіз та оцінку юридичних фактів, визначати інтереси та мотиви поведінки інших осіб, приймати неупереджені, мотивовані рішення, кваліфікувати правопорушення, тобто застосовувати отримані теоретичні знання в процесі надання практичної юридичної допомоги

363 Амелічева Лілія Петрівна Соціальний діалог як механізм підтримки проєвропейських трудоправових реформ в Україні у світлі концепції гідної праці Амелічева Л. П., Синчук С. М. немає Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2021 стаття 65
У статті досліджено проблематику посилення соціального діалогу як механізму підтримки проєвропейських трудоправових реформ в Україні у світлі концепції гідної праці

364 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису Амелічева Л. П., Руденко Л.Д. немає Правова позиція українська 2021 стаття 79
У статті проаналізовано передумови формування та розвитку юридичної клінічної науки (клінічного права), надана загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризм

365 Амелічева Лілія Петрівна Implementation of constitutional human rights and social guarantees of security in the context of digitalization Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., & Myroshnychenko, V. немає Amazonia Investiga англійська 2021 стаття 68
Автором проаналізовано рівень дотримання конституційних прав людини в умовах цифровізації, розглянуто позитивний та негативний вплив технологічних досягнень на приватне життя людини, досліджено шляхи захисту основоположних прав людини в умовах глобальної цифровізації

366 Амелічева Лілія Петрівна Антикорупційний комплаєнс у трудових відносинах у світлі цифровізації та досягнення сталого розвитку: економіко-правове дослідження Амелічева Л. П. немає Економіка промисловості українська 2021 стаття 87
У статті уточнюється зміст одного з основних елементів комплаєнсу у трудових відносинах – антикорупційного комплаєнсу – з використанням синергетичного підходу, що характеризується поєднанням наук трудового права й економіки праці, а також висвітлюється проблематика регулювання цих відносин у сфері праці у світлі цифровізації України та досягнення сталого розвитку

367 Амелічева Лілія Петрівна Приватно-правове регулювання гідної праці Амелічева Л. П. Київ Кухня трудових прав: нариси про важливі інгредієнти українська 202. стаття 122
У статті розглянуто роль колективних договорів, галузевих і територіальних угод учасників соціального діалогу в сфері реалізації концепції гідної праці

368 Амелічева Лілія Петрівна Право працівника на поважне ставлення до його честі та гідності у вимірі гідної праці Амелічева Л. П. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» українська 2019 стаття 63
Стаття присвячена уточненню понять честі та гідності працівника в науці трудового права, висвітленню значення цих понять в аспекті суб’єктивного права на поважне ставлення до честі і гідності працівника, розробленню і обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення забезпечення реалізації вказаного права у вимірі гідної праці

369 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми забезпечення реалізації права працівника на ділову репутацію в умовах кризи гідної праці Амелічева Л. П. немає Прикарпатський юридичний вісник українська 2019 стаття 61
У статті уточнено зміст понять «ділова репутація», «право працівника на ділову репутацію» в умовах кри-зи гідної праці, виявлено деякі проблеми забезпечення реалізації зазначеного права за чинним законодавством про працю, розроблені пропозиції щодо його вдосконалення

370 Амелічева Лілія Петрівна Право на гідну працю трудових мігрантів в умовах глобалізації Амелічева Л. П. немає Підприємництво, господарство і право українська 2020 стаття 80
Стаття присвячена дослідженню змісту поняття «право на гідну працю трудових мігрантів», виявленню деяких проблем правового регулювання права на гідну працю трудових мігрантів за міжнародними стандартами праці та національним трудовим законодавством і пошуку шляхів їх вирішення

371 Амелічева Лілія Петрівна Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері гідної праці Амелічева Л. П. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 132
Стаття присвячена висвітленню за методологією трудового права одного зі стовпіву сфері гідної праці – заборони дискримінації працівників, вивченню найбільш поширених і нових форм і видів дискримінації в зазначеній сфері, виявленню проблем правового регу- лювання захисту від них і розробленню деяких пропозицій щодо вдосконалення антидискримінаційного законодавства у сфері праці

372 Амелічева Лілія Петрівна До питання про гідну працю працівників, що здійснюють трудову діяльність в населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні Амелічева Л. П. немає Науковий вісник публічного та приватного права українська 2019 стаття 58
У статті висвітлюється проблематика правового забезпечення гідної праці (усіх її компонентів за методологією трудового права) працівників, що працюють у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні

373 Амелічева Лілія Петрівна ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ГІДНОЇ ПРАЦІ У СВІТЛІ АНТРОПОСЕМІОТИКИ ПРАВА Амелічева Л. П. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 62
Стаття присвячена проблематиці правового забезпечення вимірювання та оцінки гідної праці в Україні у світлі антропосеміотики права

374 Амелічева Лілія Петрівна Правове регулювання справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, постраждалих внаслідок конфліктів і лих Амелічева Л. П. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2019 стаття 53
Стаття присвячена аналізу загальнотеоретичних засад трудової міграції як відносно нового поняття в трудовому праві, виявленню деяких проблем правового регулювання справедливої зайнятості та гідної праці трудових мігрантів, які постраждали від конфліктів і лих

375 Амелічева Лілія Петрівна Заборона дискримінації за ознаками «гендерна ідентичность» та «сексуальна орієнтація» у світлі теорії прав людини та концепції гідної праці Амелічева Л. П. немає Часопис цивілістики українська 2020 стаття 88
У статті висвітлюються правові засади заборони дискримінації за ознаками «гендерна ідентичність» та «сексуальна орієнтація» в суспільно-трудових відносинах

376 Амелічева Лілія Петрівна Гідна праця: теоретико-правовий погляд на проблему її регулювання Амелічева Л. П. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 54
Стаття присвячена характеристиці гідної праці в сучасних умовах розвитку України. Автором аналізуються норми внутрішньодержавного законодавства про працю й актів договірного характеру, що регулюють відносини у сфері гідної праці, й безпосередньо стосуються централізованого, локального (колективнодоговірного) методів регулювання зазначених відносин

377 Амелічева Лілія Петрівна Сутнісно-змістовна характеристика права на гідну працю Амелічева Л. П. немає Economic and Law Paradigm of Modern Society українська 2019 стаття 59
Стаття присвячена характеристиці права на гідну працю як категорії понятійного апарату трудового права.

378 Амелічева Лілія Петрівна Парадигма правового регулирования достойного труда как концептуальное направление развития трудового права в условиях глобализации и неолиберализма Амеличева Л. П. немає Трудовое и социальное право російська 2019 стаття 62
Статья посвящена теоретическим аспектам правового регулирования достойного труда в условиях глобализации и неолиберализма. Исследуется проблематика становления и развития парадигмы правового регулирования достойного труда в трудовом праве. С использованием методологии теории и философии трудового права раскрыто понятие научно-практической парадигмы правового регулирования достойного труда. На основе анализа международных стандартов труда, научно-теоретических исследований дана характеристика составляющих формирующейся парадигмы

379 Амелічева Лілія Петрівна Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики Амелічева Л. П. та ін. Вінниця Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики українська 2020 монографія 63
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам захисту прав та інтересів учасників майнових відносин. Проаналізовано поняття захисту прав, механізму захисту прав, види способів захисту прав та інтересів, стандарти та процесуальні гарантії судового захисту майнових прав та інтересів. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавства України про захист майнових прав і інтересів. Узагальнено висновки Верховного Суду щодо застосування норм права у контексті забезпечення правової визначеності у цивільних відносинах

380 Краковська Анжеліка Євгеніївна The Independence of Judges as a Criterion for Assessing the Efficiency of Court Activities In the Conditions of the Reform of the Judicial System of Ukraine Anzhelika Krakovska, Oleh Prudyvus, Viktor Koshchynets, Oleksandr Basai, Nataliia Nestor немає Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues англійська 2020 стаття 87
The independence of judges as a criterion for assessing the effectiveness of judges in the conditions of reforming the judicial system of Ukraine is considered in the article. It is established that the principle of independence of judges from any interference in the process of adjudication is enshrined in international and Ukrainian normative legal acts,. The principle of independence is multifaceted and involves the adoption of various means for its implementation. It is established that the formation of an adequate level of independence of judges is important for sending fair proceedings and creating the conditions for citizens to restore confidence in the judicial system.

381 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна процедура призначення деяких голів ЦОВВ зі спеціальним статусом Краковська, А.Є. Київ Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019-2020 рр. (квітень-травень 2021 р.). українська 2021 тези 71
На сьогодні існує багато адміністративних процедур. Однією з них є адміністративна процедура призначення на посаду очільників центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), зокрема голів ЦОВВ зі спеціальним статусом, яка закріплена чинним законодавством України. Однак, станом на сьогодні деякі з них не відповідають Конституції України, існують колізії, а відповідні закони України так і не були приведені у відповідність до Основного закону України. У науковій літературі після прийняття змін до Конституції України це питання залишається малодослідженим, а також не вирішеним на практиці

382 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правове забезпечення соціальної функції сучасної держави та стан поточного соціального законодавства Краковська, А. Є. Київ ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Соціальні права та їх захист адміністративним судом» українська 2020 тези 88
Питання, пов’язані із соціальною правовою державою, соціальною функцією держави, станом соціального законодавства та захистом соціальних прав – були, є, і залишаються не до кінця дослідженими як в теоретичному аспекті, так і в практичному та правозастосовчому, а тому є актуальними на сьогодні. В роботі звернуто увагу на розвиток теорії соціальної держави та значення соціальної функції держави в різних контекстах, зазначено ще одну важливу групу причин і факторів, що впливають на реалізацію соціальної функції держави – це специфіка правової системи перехідної держави та її вплив на реалізацію соціальної функції

383 Краковська Анжеліка Євгеніївна Екологічне підприємництво, мета та принципи державної політики у цій сфері Краковська, А. Є. Тернопіль Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб.матер.Міжнародн.наук.-практ.конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у двох томах. Т.1. Ч.1. українська 2020 тези 92 no file
На сьогодні в Україні відсутнє комплексне законодавче регулювання екологічного підприємництва, яке є необхідною умовою його запровадження. Не розпорошуючи увагу на аналіз всієї концепції екологічного підприємництва, в роботі зосереджено увагу на формулюванні мети та принципів екологічного підприємництва для визначення змісту державної політики у цій сфері

384 Липницька Євгенія Олександрівна Екологізація господарського законодавства як засіб забезпечення сталого розвитку (на прикладі Господарського кодексу України). Липницька Є. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2021 стаття 58
Стаття присвячена аналізу окремих положень Господарського кодексу України на предмет їх відповідності цілям та принципам екологічного законодавства в умовах забезпечення сталого розвитку. Аргументовано, що у зв’язку з постійним погіршенням стану довкілля в Україні, а також в умовах наявності міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення сталого розвитку, які визначені стратегічними документами ООН та Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, постає необхідність у зміні підходів до правового регулювання забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та охорони довкілля, а також ефективного розвитку сфери господарювання

385 Липницька Євгенія Олександрівна Державна політика у сфері використання пластику в Україні: правовий аспект. 2021. № 10. С. 300-303 Липницька Є.О., Довгань Б.В. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2021 стаття 66
Стаття присвячена аналізу державної політики у сфері використання пластику в Україні, визначенню напрямів удосконалення законодавства щодо використання пластику з урахуванням особливостей національного розвитку, європейських підходів до управління відходами й позитивного досвіду зарубіжних країн і провідних компаній. Охарактеризовано нещодавно прийнятий Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» й з’ясовано, що для його ефективної реалізації необхідно внесення доповнень, які б конкретизували діючі норми, або прийняття підзаконних правових актів. Йдеться про уточнення поняття «пластиковий пакет», перелік гармонізованих європейських стандартів, які визначають здатність пластикових пакетів до біорозкладання, визначення порядку маркування пластикових пакетів

386 Липницька Євгенія Олександрівна Щодо проблем застосування положень закону України «Про оренду землі» про поновлення договору оренди земельної ділянки Липницька Є. О. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 56
Проаналізовано одну з найчисельніших категорій земельних спорів - спори про поновлення договору оренди земельних ділянок. Досліджено різні підходи Верховного Суду до тлумачення норм, що регулюють поновлення договорів оренди земельних ділянок. Запропоновано власний підхід до тлумачення положень ст. 33 Закону України «Про оренду землі».

387 Страшок Анна Анатоліївна Історичний розвиток правового статусу суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню Страшок А. А. немає Актуальні проблеми держави і права українська 2020 стаття 40
В статті досліджено основні періоди історичного розвитку правового статусу суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню. Дослідження становлення правового статусу свідка, понятого, перекладача, спеціаліста та експерта починається з VІІІ–VІ ст. до н. е., під час колонізації Північного Причорномор’я, й до наших днів. Проаналізовано найбільш визначні законодавчі акти минулих часів, які регулювали правовий статус суб’єктів, які здійснюють функцію сприяння кримінальному провадженню

388 Страшок Анна Анатоліївна Процесуальний статус експерта у кримінальному провадженні Страшок А. А. немає Visegrad Journal on Human Rights, № 4 українська 2021 стаття 37
В статті досліджено поняття «екcперта» як учасника кримінального процесу, який здійснює функцію сприяння кримінальному провадженню. Наведено основні нормативно-правові акти, які регулюють питання процесуального статусу даного учасника. Автор аналізує та порівнює положення Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про судову експертизу» щодо закріплення основних прав та обов’язків експерта, а також наводить основні види відповідальності до яких його може бути притягнуто.

389 Страшок Анна Анатоліївна Забезпечення безпеки свідка у кримінальному провадженні Страшок А. А. Ужгород Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип 57, Т. 2 українська 2019 стаття 31
У статті висвітлено питання забезпечення безпеки свідка, а також близьких родичів та членів його сім’ї у кримінальному провадженні в Україні. Надається аналіз чинного Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Автор акцентує увагу на розкритті змісту поняття «забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», а також надає перелік осіб, які відносяться до числа «близьких родичів та членів сім’ї» свідка. Перелічено підстави, приводи для застосування заходів захисту, а також види заходів безпеки, які застосовуються до даних осіб та конкретизовані у чинному Кримінальному процесуальному кодексі

390 Павлюченко Юлія Миколаївна Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва. Юридична відповідальність у сфері екологічного підприємництва Павлюченко Ю.М., Бобкова А.Г. Вінниця Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки): українська 2018 монографія 96
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвику законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

391 Павлюченко Юлія Миколаївна Публічно-правове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій Павлюченко Ю.М. Вінниця Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права українська 2019 монографія 66
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

392 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal security of agricultural products as a condition public health system’s development Antonina G. Bobkova, Yuliia M. Pavliuchenko, Andrii M. Zakharchenko Warsaw Wiadomosci lekarskie англійська 2019 стаття 72
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вважає безпеку харчових продуктів одним із пріоритетів громадської охорони здоров'я, тому важливо дотримуватися параметри безпеки сільськогосподарської продукції як продуктів харчування, так і сировини для їх виробництва. Однак аналіз практики показує, що для досягнення безпеки сільськогосподарської продукції, зокрема в Україні необхідно вирішити деякі питання, пов'язані з його юридичним супроводом

393 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal enforcement of state aid control in the field of healthcare: experience of Ukraine in the context of Еuropean integration Bobkova, A.G., Zakharchenko, A.M., Pavliuchenko, Y.M. Warsaw Wiadomosci lekarskie англійська 2020 стаття 134
Метою даної статті є конкретизація напрямів удосконалення правового забезпечення контролю за державною допомогою у сфері охорони здоров'я. У дослідженні проаналізовано джерела права Європейського Союзу та законодавчих актів України щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання, відповідні матеріали Антимонопольного комітету України, у тому числі понад 20 рішень, прийнятих цим органом за результатами повідомлень про надання державної допомоги в сфері охорони здоров'я. Методологічну основу дослідження складають загальні та спеціальні методи наукового дослідження, зокрема діалектичний, аналітико-синтетичний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий методи

394 Павлюченко Юлія Миколаївна Principles of Business Activity in the Context of Sustainable Development Kalachenkova, K., Melnyk, S., Pavliuchenko, Y., Titova, O., Kvasnytska, R. немає Lecture Notes in Networks and Systems англійська 2021 стаття 87
Наукові дослідження ґрунтуються на тому, що ділова активність суб’єктів є одним із ключових елементів у досягненні цілей сталого розвитку. Враховуючи, що підприємницька діяльність здійснюється на основі певних принципів, автори вважають, що цілі сталого розвитку впливають на модернізацію та формування нових принципів підприємницької діяльності. Дотримання цих принципів сприяє актуалізації ділового (господарського) обороту в сучасних реаліях. Метою статті є обґрунтування формування нових засад підприємницької діяльності суб’єктів як основних керівних принципів її реалізації та відповідного регулювання в контексті сталого розвитку

395 Павлюченко Юлія Миколаївна Правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку Павлюченко Ю.М. немає Наукові перспективи українська 2021 стаття 109
Реформування української економіки мало результатом появу багатьох видів товарних ринків, зокрема й аграрного ринку. У межах цього ринку сільськогосподарські товаровиробники реалізують право на вільне розпорядження виробленою продукцією. В цьому контексті, однією з найважливіших передумов прийняття ефективних господарських рішень є доступ до повної та актуальної інформації про стан аграрного ринку. Одночасно інформаційне забезпечення має ключове значення й у діяльності професійних торговців сільськогосподарською продукцією та у діяльності органів державної влади, які здійснюють регулювання галузями всього агропромислового комплексу України. Органи державної влади на основі наявної інформації про стан аграрного ринку здійснюють прогнозування та планування розвитку, реалізують господарсько-правові засоби регулювання цього ринку

396 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права як ідеологічна парадигма цивілізованої держави Стаднік І.В., Краковська А.Є. немає Право і суспільство.№ 6. Ч. 1. українська 2020 стаття 158
Статтю присвячено дослідженню проблеми верховенства права як ідеологічної парадигми в контексті розбудови цивілізованої держави. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття парадигми та доводиться, що ідеологічна парадигма цивілізованої держави є ідеальною моделлю держави, яка формується на основі загального сприйняття членами суспільства базових цінностей і фундаментальних знань та визначає постановку цілей і вибір засобів їх досягнення, а також забезпечує можливість адекватного втілення її сутнісних характеристик у реальне життя

397 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права як принцип забезпечення свободи людини Стаднік І.В., Тріпак Ю.Р. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 4. українська 2021 стаття 67
Статтю присвячено дослідженню однієї з актуальних теоретико-правових проблем розбудови правової держави, а саме верховенству права як принципу забезпечення свободи людини. Авторами проаналізовано основні підходи до визначення змісту свободи людини та доведено, що вона являє собою можливість свідомого вияву людиною власної волі в умовах справедливої нормативної системи, яка забезпечує узгодження індивідуальних воль та правовий порядок у суспільстві. Автори акцентують на соціальній природі свободи та підкреслюють, що саме свобода людини є одним із головних критеріїв розмежування формального та змістовного підходів до розуміння верховенства права. Доводиться, що істинна свобода людини в суспільстві неможлива без встановлення відповідних меж на основі загальновідомого принципу: «Права і свободи однієї людини закінчуються там, де починаються права і свободи іншої людини».

398 Краковська Анжеліка Євгеніївна ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ ТА ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ: КОЛІЗІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Краковська А.Є. немає Аналітично-порівняльне правознавство українська 2021 стаття 83
У статті досліджено процедуру призначення на посаду голів Антимонопольного комітету та Фонду державного майна України. Наголошено, що сьогодні існує багато адміністративних процедур. Однією з них є процедура призначення на посаду очільників центральних органів виконавчої влади, зокрема голів ЦОВВ зі спеціальним статусом. Дана процедура закріплена чинним законодавством України, а саме Конституцією України, загальним законом України «Про центральні органи виконавчої влади», спеціальними законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про Фонд державного майна України» та ін

399 Краковська Анжеліка Євгеніївна Цифровізація адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку Краковська А.Є., Бабик Максим Ужгород Науковий вісник Ужгородського національного університету Українська 2022 стаття 37
Стаття присвячена з’ясуванню та дослідженню сучасного стану та перспектив розвитку цифровізації адміністративних послуг в Україні як однієї з основних складників формування сервісної держави. У статті визначено, що основною ідеєю цифровізації державних послуг є забезпечення населення якісними послугами адміністративного характеру в електронній формі. Дано визначення електронної адміністративної послуги. В процесі дослідження розглянуто та проаналізовано погляди вчених-юристів щодо сучасного стану інтеграції адміністративних послуг в цифрове середовище. Акцентовано увагу на чинниках, які актуалізують процес удосконалення рівня цифровізації адміністративних послуг в Україні; досліджено чинники, які сприяють переходу держави на електронні адміністративні послуги; акцентовано, що наслідком цифровізаційних процесів є формування сервісної держави, тобто держави, основною функцією якої є захист інтересів та задоволення потреб громадян шляхом їх обслуговування. Зроблено висновок, що наразі укр

400 Краковська Анжеліка Євгеніївна Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей. Краковська Анжеліка, Прокопова Анна Ужгород Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. Українська 2022 стаття 35
Статтю присвячено дослідженню адміністра- тивної відповідальності, передбаченої за пору- шення правил щодо карантину людей на території України. Висвітлено питання вивчення історично- го становлення адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину в цілому, та карантину людей зокрема. Досліджено зако- нодавчі акти, які регулюють відносини у сфе- рі захисту населення від інфекційних хвороб та охорони здоров’я на території України. Особливу увагу приділено статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про ад- міністративні правопорушення. Проаналізовано зміни, яких зазнала дана стаття за змістом та під- відомчістю даної категорії справ про адміністра- тивні правопорушення; статистичні дані та прак- тику розгляду судами справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених статтею 44-3 КУ- пАП у сучасних умовах. Зроблено висновок, що запровадження статті 44-3 КУпАП містить і пози- тивні, і негативн

401 Краковська Анжеліка Євгеніївна ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВИХ ПОСЛУГ У ВОЄННИЙ ЧАС Краковська Анжеліка, Євтушенко Дарина Кривий Ріг Збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану» Українська 2022 тези 35
Публікується за матеріалами Міжнародного науково-практичного онлайн-семінару «Діяльність державних органів в умовах воєнного стану», який відбувся 29 квітня 2022 року у Донецькому державному університеті внутрішніх справ (м. Кривий Ріг). Збірник розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників закладів освіти й наукових установ, здобувачів вищої освіти юридичного і правоохоронного напрямів, а також на тих, хто цікавиться питаннями забезпечення публічної безпеки і порядку; застосування кримінального, адміністративного та трудового законодавства; законодавчого регулювання військових і територіальних формувань, реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану.

402 Стаднік Ірина Василівна Право людини на здоров’я в умовах пандемії: окремі медико-правові аспекти Стаднік І. В., Стаднік Є. А. немає Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса, № 2 українська 2021 стаття 18
Статтю присвячено дослідженню окремих медико-правових аспектів права людини на здоров’я в умовах пандемії. Метою статті є узагальнення основних проблем у сфері забезпечення права людини на здоров’я в умовах пандемії, обґрунтування напрямів та засобів їхнього вирішення на основі використання комплексного медико-правового підходу. Уточнено поняття пандемії як екстремальної ситуації, що проявляється у значному та швидкому територіальному поширенні в світі (країни, континенти) спалаху небезпечного інфекційного захворювання, викликаного новим інфекційним агентом (або новим штамом вже відомого раніше)

403 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права в умовах воєнного стану Стаднік І.В., Буравська А.А немає Юридичний науковий електронний журнал, № 9 українська 2022 стаття 21
Статтю присвячено дослідженню проблеми верховенства права в умовах воєнного стану. Проаналізовано основні підходи до визначення структурних елементів верховенства права та доводиться, що основними елементами системи верховенства права є: справедливе, публічне і незалежне правосуддя та безперешкодний доступ до нього; дотримання принципу законності та демократичності; прозорий доступ до політичної влади через вільні та чесні вибори; правовий характер влади; повага до прав людини; юридична визначеність; недискримінація та рівність перед законом; дотримання державою своїх зобов’язань як у межах міжнародного, так і національного права

404 Павлюченко Юлія Миколаївна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ Павлюченко Ю.М. Вінниця немає українська 2022 монографія 11
У монографії розкрито концептуальні засади господарсько-правового забез-печення аграрного ринку з урахуванням нових соціально-економічних умов та глобалізаційних процесів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, окреслено напрями удосконалення відповідного законодавства. Зокрема, надано загальну характеристику поняття аграрного ринку, проаналізовано господарсько-правовий механізм забезпечення аграрного ринку, стан та перспективи розвитку законодавчої основи господарсько-правового забезпечення цього ринку. Висвіт-лено питання структури і правових форм аграрного ринку. Розкрито проблемні питання господарсько-правових засобів регулювання аграрного ринку з окремим дослідженням теоретичної моделі господарсько-правового забезпечення аграрного ринку. Значну увагу приділено проблематиці господарсько-правового захисту прав і законних інтересів суб’єктів аграрного ринку

405 Страшок Анна Анатоліївна Процесуальне становище перекладача: особливості залучення та участі у кримінальному провадженні Страшок А. А. немає Актуальні проблеми держави і права? № 92 українська 2021 стаття 2
У роботі розглядається питання щодо осіб, які можуть бути залучені як перекладачі. На основі проаналізованого законодавства висуваються власні вимоги до особи перекладача у кримінальному процесі, а саме: незаінтересованість у кримінальному провадженні; компетентність; досягнення повноліття

406 Страшок Анна Анатоліївна Поняття обізнаних осіб та форми їх залучення у кримінальному судочинстві України Страшок А. А. немає Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції;№ 3. українська 2022 стаття 3
В науковій статті досліджено поняття обізнаних осіб у кримінальному судочинстві України. Зазначено, що у чинному кримінальному процесуальному законодавстві термін «обізнані особи» відсутній, проте він зустрічається в численних вітчизняних наукових публікаціях з кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи. Проаналізовано численні визначення поняття «обізнані особи», надані вітчизняними та зарубіжними науковцями та на їх підставі сформульовано авторське визначення

407 Краковська Анжеліка Євгеніївна ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ» В РОЗРІЗІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ Краковська, А.Є. Євтушенко, Д.О. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 11 українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена аналізу Закону України «Про очищення влади», в розрізі дотримання прав публічних службовців. Виявлено два основних підходи до люстрації. Проаналізовано досвід Естонії та Латвії стосовно цього явища, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Полях та інші проти України». Виявлено, що Закон України «Про очищення влади» порушує права державних службовців, адже не вимагає будь-якого доведення індивідуальної вини, а застосовується до широкого кола осіб. Проаналізовано законопроєкт № 3326 від 13.04.2020 року, яким передбачається внесення змін до Закон України «Про очищення влади».

408 Краковська Анжеліка Євгеніївна Викладання адміністративного права та адміністративного судочинства: досвід ДонНУ імені Василя Стуса і виклики сьогодення Краковська А. Вінниця Еволюція адміністративної юстиції: 20 років самостійності: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 8 лип. 2022 р.). українська 2022 тези 5
Робота присвячена досвіду ДонНУ імені Василя Стуса щодо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства на юридичному факультеті. Зазначено, що адміністративне право та адміністративне судочинство, як освітні компоненти, мають велике значення для формування правників. І саме сьогодні, підчас пандемії, воєнного стану, оновлення Стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» – наповнення цих дисциплін, виокремлення окремих компонентів (службового права, адміністративної процедури, адміністративного деліктного права) та безпосередньо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства мають велике значення для формування сучасних правників як на бакалаврському рівні вищої освіти, так і на магістерському рівні

409 Краковська Анжеліка Євгеніївна Порушення прав публічних службовців та закон України «Про очищення влади» Краковська, Анжеліка Євтушенко, Дарина Харків Гарантії та забезпечення прав людини в Україні: становлення, розвиток та перспективи: збірник тез доповідей українська 2022 тези 5
Робота присвячена окремим аспектам порушення прав публічних службовців та Закону України «Про очищення влади». Зазначено, що у 2014 р. в Україні почався процес люстрації, який актуальний і сьогодні. В ході цього виникло питання щодо того, чи не порушує Закон України «Про очищення влади» (на основі якого проводиться люстрація) права публічних службовців. Зроблено висновок, що Україна повинна внести зміни у ті положення Закону України «Про очищення влади», які порушують права людини

410 Краковська Анжеліка Євгеніївна Види моделей публічної служби Краковська Анжеліка Пазевич Тетяна Одеса Права людини в період збройних конфліктів : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (18 лист. 2022 р.) українська 2022 тези 4
В роботі розглянуті види можелей публічої служби в деяких країнах ЄС. Зазначено, що із урахуванням останніх змін, воєнного стану, отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, досліджуючи питання права громадян України на публічну службу, варто звернути увагу на реформи країн-членів ЄС у сфері публічної служби, дослідити існуючі види моделей публічної служби та визначити доцільність запозичення позитивного іноземного досвіду для України

411 Краковська Анжеліка Євгеніївна Правові засади державного управління епідеміологічним наглядом в Україні Краковська А. Є. Гладких Ф. В. Харків Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.конф. українська 2022 тези 6
В роботі розглянуто правові засади державного управління епідеміологічним наглядом в Україні. Зазначено, що багаторічний аналіз захворюваності на інфекційні хвороби в Україні свідчить про тенденцію до її зниження, проте епідемічна ситуація з інфекційних хвороб в країні залишається нестабільною. За інформацією МОЗ станом на 01.01.2021 р. в Україні зареєстровано 1064479 випадки захворювання на COVID19, з них 18680 випадків – летальні. За індексом Bloomberg Україна віднесена до країн з низьким рівнем здоров’я населення

412 Нікітенко Лілія Олександрівна Сутнісні характеристики партисипативної демократії як соціально-правового феномену Нікітенко Л.О немає Науковий вісник публічного та приватного права. №3 українська 2022 стаття 3
У статті з’ясовуються сутнісні характеристики партисипативної демократії як соціально-правового феномену. Доведено, що феномен партисипативної демократії слід розуміти як комплексне, складне соціально-правове явище, що має дуалістичну природу, адже гармонійно поєднує в собі суспільну та державну складові, а в якості механізму з’єднання інтересів суспільства та держави виступає запорукою підвищення рівня економічного прогресу і конкурентоспроможності держави, а також потужним чинником розвитку громадянського суспільства

413 Нікітенко Лілія Олександрівна E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis Pyroha, I., Tokarchuk, L., Perezhniak, B., Nikitenko, L., & Berch, V. немає Amazonia Investiga, Volume 11 - Issue 51 англійська 2022 стаття 4
The development of the information society and the strengthening of e-democracy have already become an important priority for many countries around the world at the present stage of development. The implementation of this priority implies open and transparent public administration, and thus the transformation of political institutions and processes and the introduction of new forms of government. It is meaningful to analyze the concept of “e-democracy” and to understand the importance of ensuring this in the mechanism for the democracy of each individual state

414 Мартинюк Олексій Володимирович Норми міжнародного права у правовій системі Київської Русі Мартинюк, О.В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 5 українська 2021 стаття 4
У статті досліджується процес становлення норм та інститутів міжнародного права у правовій системі Київської Русі. Перед новою державою постали завдання щодо міжнародно-правового визнання, розширення геополітичного впливу, встановлення дипломатичних стосунків з іншими державами, посилення торговельної взаємодії. Впродовж ІХ –ХІІ ст. ст. міжнародні відносини здійснювалися на основі норм тогочасного міжнародного права, а київські князі стають повноцінними суб’єктами міжнародного права, оскільки їх міжнародні зобов’язання ставали зобов’язаннями держави в цілому.

415 Мартинюк Олексій Володимирович Правова природа четвертого покоління прав людини Мартинюк О.В., Шеремет Я. С. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2022 стаття 6
У статті досліджено правову природу та сутнісне наповнення четвертого покоління прав людини, що охоплює права у сфері медицини, інформаційних технологій та соціальні права, сформовані розвитком даних галузей. Визначено важливість розширення традиційних трьох поколінь прав. Проаналізовано статті та публікації юристів щодо прав четвертого покоління, різні підходи щодо визначення кола прав, правомірності та доцільності їх впровадження на міжнародному та національному рівнях. Охарактеризовано власний перелік прав, які охоплюються четвертим поколінням прав людини

416 Мартинюк Олексій Володимирович Історичні передумови встановлення кримінальної відповідальності за зловживання на оптових енергетичних ринках Мартинюк, О.В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2022 стаття 4
У статті визначаються історичні передумови щодо появи ст. 222-2 та 232-2 в Особливій частині КК України у контексті встановлення кримінальної відповідальності за зловживання на оптових енергетичних ринках та виокремлюється три основних періоди

417 Мартинюк Олексій Володимирович Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності (ст. ст. 147, 150) за Кримінальним кодексом 1960 р.: історико-правовий аналіз Коваль І. Ф., Мартинюк О.В. Ужгород Аналітично-порівняльне правознавство;№ 4 українська 2022 стаття 4
У статті проводиться історико-правовий аналіз складів злочинів, передбачених ст. 147 і 150 Особливої частини Кримінального кодексу 1960 року. Зазначається, що суспільні відносини в сфері господарської і пов’язаної з нею діяльності є одними з найбільш розповсюджених та вагомих. Відтак з метою захисту нормального функціонування господарської і пов’язаної з нею діяльності в Особливу частину Кримінального кодексу України включено Розділ VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності».

418 Мартинюк Олексій Володимирович Роль міжнародного права у підтримці загального миру та безпеки Мартинюк О.В., Гаврилюк С. В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 11 українська 2022 стаття 4
В результаті проведеного аналізу зроблено висновки про важливість існування міжнародного права, його вплив на міждержавні відносини у стані збройного конфлікту та вагоме значення міжнародних організацій при врегулюванні збройних конфліктів

419 Мартинюк Олексій Володимирович Здійснення конституційних прав людини та соціальні гарантії захищеності в умовах цифровізації Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., & Myroshnychenko, V. немає Amazonia Investiga,olume 10, Issue 45 англійська 2021 стаття 6
Мета роботи: проаналізувати рівень дотримання конституційних прав людини в умовах цифровізації, розглянути позитивний та негативний вплив технологічних досягнень на приватне життя людини, дослідити шляхи захисту основоположних прав людини в умовах глобальної цифровізації. В роботі використано такі методи наукового пізнання: порівняння, історичний, системний підхід до дослідження, метод аналізу та синтезу.

420 Щебетун Ірина Степанівна КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ Щебетун І.С., Міхайліна Т.В. Одеса Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. № 56. українська 2022 стаття 4
У роботі аналізується інститут конституційної скарги як один із засобів захисту права і свободи людини. Розглянуто сутнісні характеристики даного інституту, точки зору вітчизняних та зарубіжних дослідників на природу конституційної скарги, її види та ключові особливості. Проаналізовано питання закріплення інституту конституційної скарги в українському законодавстві

421 Щебетун Ірина Степанівна СУЧАСНИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. ВІННИЦЯ) Щебетун І.С., Міхайліна Т.В. Одеса Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. № 57 українська 2022 стаття 4
В роботі є критичний аналіз нормативних засад та оцінка ефективності сучасних практик муніципального менеджменту (на прикладі роботи центрів адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради). Значне місце в реформі місцевого самоврядування займають питання впровадження та розвитку нових інструментів управління, ефективного управління людськими ресурсами, корпоративної культури в місцевому самоврядуванні

422 Щебетун Ірина Степанівна ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Щебетун І.С., Волошина К. Ю. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. № 1 українська 2022 стаття 4
У роботі досліджуються актуальні питання конституційної модернізації місцевого самоврядування з урахуванням євроінтеграції та децентралізації публічної влади. Висвітлюються недоліки і прогалини конституційного регулювання питань організації місцевого самоврядування та пропонуються шляхи їх вирішення. Аналізуються окремі моделі місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Надані рекомендації щодо подальшого вдосконалення конституційної моделі і засад місцевого самоврядування в Україні

423 Щебетун Ірина Степанівна РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Щебетун І.С., Гусар В.В. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. № 2 українська 2022 стаття 4
У роботі досліджено нормативно-правову базу міжнародного та національного рівнів, що регулює питання організації діяльності місцевого самоврядування. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення поняття «децентралізація». Розглянуто Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, що передбачає удосконалення місцевого самоврядування в державі. Охарактеризовано процес об’єднання та співробітництва територіальних громад, що регулюється відповідними законами

424 Мовчан Роман Олександрович Судова практика в справах про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва: питання кваліфікації Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено висвітленню проблемних питань кваліфікації кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва в судовій практиці і виробленню розрахованих на правозастосувачів рекомендацій. Ключові слова: кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва, кваліфікація, судова практика, правозастосовні орієнтири, бланкетність, охорона праці, склад кримінального правопорушення

425 Мовчан Роман Олександрович Аналіз законодавчого рішення про посилення кримінальної відповідальності за мародерство Мовчан Р. О. немає Аналітично-порівняльне правознавство українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено дослідженню рішення вітчизняних парламентаріїв про посилення кримінальної відповідальності за мародерство

426 Мовчан Роман Олександрович Законодавчі новели щодо диференціації кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр та незаконне видобування корисних копалин Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Правові новели, № 16 українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено аналізу положень Закону України від 15 липня 2021 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин», на підставі якого статтю 240 Кримінального кодексу України (КК) викладено у новій редакції

427 Мовчан Роман Олександрович Аналіз кримінально-правової новели про несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 6
У статті проаналізовано кримінально-правову новелу, присвячену регламентації відповідальності за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України), яка з’явилась внаслідок набрання чинності Законом України від 24 березня 2022 р. № 2160-ІХ

428 Мовчан Роман Олександрович Ризики одноразового добровільного декларування в аспекті податкової злочинності Довгань, Б.В. Мовчан, Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 7
У статті порушено проблему окремих ризиків проведення податкової амністії в Україні (2021 р.) в контексті аналізу рівня злочинності у сфері ухилення від сплати податків та зборів

429 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми Мовчан Р. О. Івано-Франківськ Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право, № 13 українська 2022 стаття 10
Критичне осмислення кримінально-правової новели, передбаченої ст. 436-2 КК України, за результатами якого мають бути: по-перше, запропоновані рекомендації щодо вирішення тих дискусійних питань, наявність яких спроможна викликати найбільші складнощі у процесі правозастосування; по-друге, виявлені притаманні аналізованій нормі вади та висловлені пропозиції щодо їхнього усунення

430 Мовчан Роман Олександрович Аналіз законодавчих змін, направлених на підвищення ефективності кримінально-правової протидії кіберзлочинності в умовах дії воєнного стану Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 11
У статті проаналізовано кримінально-правові наслідки ухвалення Закону України від 24 березня 2022 р.№ 2149-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану»

431 Мовчан Роман Олександрович Новели кримінального законодавства України про колабораційну діяльність Письменський Є. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журна, № 6 українська 2022 стаття 6
Аналізуються окремі складники кримінально-правової норми про колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), на основі чого висуваються ідеї з розв’язання найбільш складних та контроверсійних проблем, які можуть виникнути у процесі правозастосування, висловлюються пропозиції з удосконалення кримінального законодавства в цій частині

432 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Вип. 2 українська 2022 стаття 7
Статтю присвячено аналізу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 Кримінального кодексу України «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

433 Мовчан Роман Олександрович Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Дніпро Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, № 2 українська 2022 стаття 6
Розглянуто деякі (найбільш контроверсійні) проблеми тлумачення ч. 1, 3 та 6 ст. 111-1 КК України про ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм як окрему форму колабораційної діяльності. Здійснене тлумачення дало змогу виявити найбільш складні у плані правозастосування проблеми, які потребують вирішення, та на цьому тлі сформулювати відповідні рекомендації щодо кваліфікації розгляданого кримінального правопорушення

434 Мовчан Роман Олександрович Криміналізація діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки Мовчан Р. О., Янівський В. М. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 7 українська 2022 стаття 7
Стаття присвячена дослідженню суспільної небезпечності таких діянь, як декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (статті 366- 2, 366-3 Кримінального кодексу України

435 Петренко Ганна Олександрівна Щодо правового забезпечення випуску військових облігацій внутрішньої державної позики в умовах воєнного стану. Петренко Г.О., Довгань Б.В. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 4 українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена аналізу правового забезпечення випуску військових облігацій внутрішньої державної позики в Україні в умовах воєнного стану та пошуку шляхів подальшого вдосконалення відповідної сфери. Встановлено доцільність законодавчого закріплення поняття «військові облігації» для уникнення його множинного трактування та розуміння

436 Петренко Ганна Олександрівна Застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України Петренко Г.О., Буравська А.А. немає Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Випуск 70 українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена дослідженню проблематики застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України. Актуальність даного питання зумовлена неоднозначністю підходів щодо застосування таких ознак до визначення, підтвердження або позбавлення статусу податкового резидента України та подальшого застосування механізму оподаткування такої особи

437 Петренко Ганна Олександрівна Процедура проведення великої приватизації: порівняльно-правовий аспект Петренко Г.О., Ковальчук Л. В. немає Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип. 70 українська 2022 стаття 5
Стаття присвячена висвітленню однієї з найважливіших проблем сучасності – процесу великої приватизації. В результаті аналізу законодавства визначено, що приватизація державного або комунального майна – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, а також виявлено, що віднесення майна до об’єктів великої приватизації відбувається на основі їх вартості, яка повинна перевищувати 250 мільйонів гривень

438 Моісєєв Юрій Олексійович До питання правового регулювання економічної конкуренції у сфері біржової торгівлі Моісєєв Ю. О. немає Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 1 українська 2021 стаття 4
У статті проведено аналіз впливу процесів глобалізації та концентрації на розвиток біржового ринку України, акцентовано увагу на посилення конкуренції серед учасників біржової торгівлі в сучасних умовах ринкової економіки

439 Моісєєв Юрій Олексійович Біржове право Моісєєв Ю. О., Бобкова А. Г. Київ немає українська 2005 навч. посіб. 5
В інфраструктурі сучасної ринкової економіки особливе місце займають біржі, серед яких товарні біржі виконують власну важливу функцію. Функціонування і опар них бірж сприяє формуванню конкурентного середовища, розвитку вільного ринку товарів, мінімізації втручання держави в заготівельно-збутові процеси, підвищенню ефективності господарювання п цілому багатьох суб'єктів господарювання

440 Моісєєв Юрій Олексійович Деякі питання застосування порядку відшкодування майнової шкоди в умовах воєнного стану в Україні Моісєєв Ю.О., Уралова Ю.П. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 8 українська 2022 стаття 4
У статті розглядаються актуальні питання щодо відшкодування майнової шкоди в умовах воєнного стану в Україні. Проаналізовано діюче спеціальне законодавство, що регламентує особливості відшкодування шкоди в умовах воєнної агресії рф проти України

441 Моісєєв Юрій Олексійович Господарське право: практикум Бобкова А. Г. ,Моїсєєв Ю. О., Павлюченко Ю. М. та ін Харків немає українська 2020 практикум 3
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів

442 Моісєєв Юрій Олексійович Insurance Service in the Doctrine of Commercial Law Iurii Moisieiev, Yuliya Uralova немає Право України, № 45 українська 2021 стаття 5
Необхідність забезпечення сталого розвитку українського ринку страхування на основі інтеграції та гармонізації з країнами Європейського Союзу, запровадження у національне законодавство європейських стандартів, принципів і культури надання страхових послуг об'єктивно обумовлюють потребу удосконалення правового регулювання надання страхових послуг

443 Моісєєв Юрій Олексійович Balance of Interests in the Mechanism of Protection of Industrial Property Rights Koval, Iryna; Dzhumageldiyeva, Gulnara; Derevyanko, Bogdan; Venediktova, Iryna; Patsuriia, Nino; Patiuk Svitlana немає Journal of Advanced Research in Law and Economics англійська 2019 стаття 6
Дослідження стосується взаємозв’язку приватних та державних інтересів, що реалізуються у відносинах інтелектуальної власності, та балансу цих інтересів у механізмі захисту. У цьому дослідженні використовується комплекс основних відомих методів наукового пізнання: історико-правовий, Прогнозуючий, герменевтичний семантичний, структурно-функціональний, логічний семантичний, догматичний, комплексний аналіз, системний структурний, порівняльний

444 Мовчан Роман Олександрович Істотна шкода як наслідок незаконної порубки лісу: ретроспектива, сьогоднішній стан і перспектива кримінального закону Дудоров О. О., Мовчан Р. О., Письменський Є. О немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Вип. 3 українська 2022 стаття 5
У статті автори надають спробу відповісти на найбільш дискусійні питання, пов’язані зі встановленням «істотної шкоди» як ознаки злочину, передбаченого ст. 246 КК.

445 Мовчан Роман Олександрович Відповідальність за пособництво державі-агресору: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник Асоціації кримінального права України українська 2022 стаття 6
Метою дослідження є критичне осмислення дискусійних аспектів кримінально-правової новели щодо пособництва державі-агресору, за результатами чого мають бути розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідних положень чинного КК і практики його застосування

446 Мовчан Роман Олександрович Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes Vozniuk, A., Dudorov, O., Tytko, A., & Movchan, R. немає Revista Amazonia Investiga Volume 9 - Issue 28 англійська 2020 стаття 7
Article presents comparative analysis of features and characteristics of organized criminal associations recommended for further criminalization by provisions of Palermo Convention and Framework Decision 2008/841/JHA

447 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації порушень прав на землю, які вчиняються шляхом бездіяльності Мовчан Р. О. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2021 стаття 11
Стаття присвячена вирішенню актуальних проблем кримінально-правової оцінки порушень прав на землю, які вчиняються шляхом бездіяльності

448 Мовчан Роман Олександрович Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, вип. 3 українська 2021 стаття 7
Статтю присвячено проблемі відновлення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду в Україні

449 Мовчан Роман Олександрович У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. немає Правова держава, № 3 українська 2021 стаття 6
У статті розглядаються проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

450 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за виборчі правопорушення: аналіз останніх законодавчих змін Мовчан Р. О. Львів Вісник Львівського університету. Серія юридична українська 2021 стаття 6
Розглянуто останні зміни кримінального законодавства, присвяченого регламентації відповідальності за виборчі кримінальні правопорушення.

451 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова заборона щодо контрабанди деревини: сучасний стан і перспективи Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 2 українська 2021 стаття 7
Статтю присвячено аналізу дискусійних питань, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням ст. 201-1 Кримінального кодексу України «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України

452 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз законодавчих новел Дудоров О.О., Ємельяненко В.В., Мовчан Р.О. немає Юридичний науковий електронний журнал;№ 1 українська 2021 стаття 4
Статтю присвячено аналізу Закону України від 3 вересня 2020 р. «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». З урахуванням здобутків кримінально-правової науки і підходів, вироблених судовою практикою, з’ясовується обґрунтованість положень цього Закону та їхній можливий вплив на правозастосування

453 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова протидія «бурштиновим» правопорушенням: аналіз останніх законодавчих новел Мовчан Р. О. Київ Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, № 4 українська 2020 стаття 2
Метою статті є науковий аналіз обґрунтованості рішення вітчизняних парламентаріїв про доповнення Кримінального кодексу України ст. 240-1 й оновлення редакції ст. 254, яке спричинило появу в її структурі одночасно трьох нових частин, а також визначення перспектив розвитку кримінального законодавства у відповідній царині

454 Мовчан Роман Олександрович Скасування мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення – чи готовий до цього закон України про кримінальну відповідальність? Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Проблеми законності, вип. 151 українська 2020 стаття 1
У статті з'ясовується питание, чи потребує чинний криминальный закон України змин у звязку по скасуванням мораторию на обіг земель сельськогосподарського призначення й очікуваним відкриттям рынку таких земель

455 Мовчан Роман Олександрович Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, вип. 4 українська 2020 стаття 2
Статтю присвячено з’ясуванню тенденцій розвитку законодавства України про відповідальність за господарські кримінальні правопорушення за останні п’ять років

456 Мовчан Роман Олександрович Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. немає Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2020 стаття 3
У статті здійснено спробу вирішити питання про те, чи відповідає скасування заборони грального бізнесу в Україні та здійснене після цього оновлення редакції статті 203–2 Кримінального кодексу України такому принципу криміналізації (декриміналізації), як принцип суспільної небезпеки. Звернення до відповідної проблематики пояснюється недослідженістю останньої у вітчизняній кримінально-правовій науці, а також відсутністю уніфікованої позиції щодо неї

457 Мовчан Роман Олександрович Кваліфікуючі ознаки самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва: проблеми конструювання та шляхи вдосконалення законодавства Мовчан Р. О. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 7 українська 2020 стаття 2
Статтю присвячено виявленню законодавчих вад конструювання кваліфікуючих ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтею 197-1 Кримінального кодексу України

458 Мовчан Роман Олександрович Criminal liability for illegal mining: analysis of legislative novelties Movchan, R. O. Dudorov, O. O. Kamensky, D. V. Vozniuk, A. A. Babanina, V. V. Дніпро Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu;№ 5, англійська 2022 стаття 1
У статті здійснено критичний аналіз кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 240 Кримінального кодексу України, виявлення її недоліків, розроблення пропозицій щодо їхнього усунення.

459 Мовчан Роман Олександрович Criminal and legal protection of land resources in Ukraine and Latin America: comparative legal analysis Movchan R., Vozniuk A., Kamensky D., Koval I., Golovko O немає Revista Amazonia Investiga;Volume 11 - Issue 51 англійська 2022 стаття 2
У статті проведено компаративістське дослідження кримінально-правової охорони земельних ресурсів за законодавством України та країн Латинського Америки

460 Мовчан Роман Олександрович Problems of criminal liability for illegal amber mining in Ukraine Movchan, R. O., Vozniuk, A. A., Kamensky, D. V., Dudorov, O. O., Andrushko, A. V. Дніпро Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu;№ 6, англійська 2021 стаття 2
Critical analysis of the criminal law provision on illegal mining of amber, identification of its shortcomings, development of proposals for their elimination.

461 Мовчан Роман Олександрович Combating commodity smuggling in Ukraine: in search of the optimal legislative model Movchan, R., Dudorov, O., Vozniuk, A., Areshonkov, V., Lutsenko, Y немає Revista Amazonia Investiga;Volume 10 - Issue 47 англійська 2021 стаття 3
Метою статті є пошук оптимальної законодавчої моделі кримінально-правової протидії товарній контрабанді в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн насамперед Європейського Союзу

462 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні питання початку досудового розслідування в Україні Патюк, С.О. Щербак, І.А. немає Підприємництво, господарство і право; № 5. українська 2021 стаття 4
В роботі досліджено проблемні питання початку досудового розслідування, порядок застосування ст. 214 КПК України в сукупності з іншими нормативно-правовими актами, які регламентують процесуальний порядок поводження із заявами (повідомленнями) та іншою інформацією, що містить дані про вчинення кримінального правопорушення. Проведено правовий аналіз різних точок зору, висловлених у юридичній літературі щодо етапу кримінально-процесуальної діяльності

463 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо удосконалення процедури перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на початку досудового розслідування Патюк С.О., Щербак І.А. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 4
У роботі розглядається процедура перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на початку досудового розслідування. Уточнено порядок і підстави перевірки обставин, які мають значення для початку досудового розслідування

464 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо оскарження рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань Патюк, С.О. Щербак, І.А. немає Promising scientific researches of Eurasian scholars : матеріали наук.-практ. Міжнар. конф. українська 2021 тези 5
У роботі розглядається процедура і підстави оскарження рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визначені проблемні аспекти

465 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо сутності принципу заборони екстрадиції біженців Щербак І.А., Грабар О.С. Полтава Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права ХХ1 столітті: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15 квіт. 2022 р.). українська 2022 тези 3
У роботі розглядається сутність принципу екстрадиції біженців. З урахуванням судової практики акцентовано увагу на особливості оскарження рішень про екстрадицію біженців

466 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо гарантій незалежності суддів Щербак І. А., Жданова І. Є. Львів Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Львів, 5-6 лип. 2022 р.) українська 2022 тези 4
У роботі розглядається питання незалежності суддів. Розглядаються питання щодо тиску на суддів під час виконання ними обов’язків

467 Щербак Ірина Анатоліївна UKRAINE'S INTERNATIONAL LIABILITIES ON INITIATION OF MEASURES FOR PUBLIС HEALTH PROTECTION END THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN IMPLEMENTATION OF HEALTH CARE POLICY Deshko, L. Vasylchenko, O. Sherbak, I. Galai, V. Medvid, A. немає Georgian Medical News;№ 3 англійська 2021 стаття 3
The article examines the international of Ukraine to implement measures to protect public health and the role of local governments in implementation of health policy. Emphasis is placed on Ukraine's implementation of the Sustainable Development Goals being a member of the UN, the Association Agreement between Ukraine and the EU, and the commitment to develop cooperation in the field of health care undertaken by Ukraine, radical health care reform and decentralization reform in Ukraine.

468 Страшок Анна Анатоліївна Щодо інституту понятих у кримінальному провадженні Страшок А. А. Харків Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : тези ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, практикуючих юристів, аспірантів та студентів (Харків, 11 травня 2019 р.) українська 2019 тези 5
У роботі досліджується питання участі понятих у кримінальному провадженні. Зокрема, надано визначення поняттю «понятий у кримінальному провадженні», визначено мету його залучення, з’ясовано основні напрямки його кримінальної процесуальної діяльності, проаналізовано основні прогалини правового регулювання процесуального статусу даного учасника кримінального провадження

469 Страшок Анна Анатоліївна Witness protection in Germany Страшок А. А. Харків Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. інозем. мовами (Харків, 15 травня 2019 р.) англійська 2019 тези 4
In scientific work, the author examines the protection of witnesses in Germany. It is stated thatGermany has specific legislation governing the operation of their witness protection programmes. The WPPs in Germany was created by Witness Protection Harmonisation Act in 2001. Some norms of Code of Criminal Procedure (StPO) also regulates witness protection such as Section 68, Section 68b, Section 223, Section 247, Section 96, Sections 110 b and 110 d.

470 Страшок Анна Анатоліївна Залучення перекладача як гарантія дотримання прав і законних інтересів учасників кримінального провадження Страшок А. А. Харків Юридична осінь 2019 року : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учених (Харків, 29 листопада 2019 р.) українська 2019 тези 3
Автором досліджуються підстави участі перекладача у кримінальному провадженні, зокрема зазначено, що у разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів сторони кримінального провадження або слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача (сурдоперекладача).

471 Страшок Анна Анатоліївна Вплив місць позбавлення волі на психологію засуджених Страшок А. А. Полтава Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 лютого 2019 р.) українська 2019 тези 4
У науковій роботі досліджено питання впливу місць позбавлення волі на психологію засуджених.Зроблено висновок про те, що держава повинна створити такі умови, що допомогли б цій особі вижити та встояти за будь-яких обставин. Вбачається за необхідне реформування пенітенціарної системи країни України з метою покращення основної функції, яку вона й повинна виконувати, а саме, необхідним є надання гарантій соціального захисту тих осіб, що звільняються з місць позбавлення волі

472 Страшок Анна Анатоліївна Детермінанти корупційної злочинності в Україні Страшок А. А. Харків Протидія організованій злочинності і корупції: матеріали ХІХ Всеукр. наук. конф. з кримінології для студ., асп. та мол. вчених (м. Харків, 2 грудня 2019 р.) українська 2019 тези 3
У тезах доповіді розглянуто питання детермінант корупційної злочинності в Україні. Надано визначення корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Здійснене формування причин корупційних злочинів у чотири групи та надане детальне висвітлення кожної

473 Страшок Анна Анатоліївна Вимоги до особи перекладача у кримінальному процесі Страшок А. А. Харків Теорія і практика сучасної юриспруденції : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф (Харків, 30 травня 2020 р.) українська 2020 тези 2
У роботі автором досліджується питання вимог до особи перекладача у кримінальному процесі. Встановлено, що прогалиною законодавства є відсутність визначення докладних чітких вимог, які висуваються до особи перекладача у кримінальному процесі, внаслідок чого зроблено висновок про необхідність внесення змін до законодавства шляхом доповнення КПК України нормами, що стосуються вимог, які висуваються до особи перекладача у кримінальному провадженні

474 Страшок Анна Анатоліївна Відповідальність свідка у кримінальному провадженні Страшок А. А. Тернопіль Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., вип. 36 (Тернопіль, 13 жовтня 2021 р.) українська 2021 тези 3
У науковій роботі автором встановлено, що свідок відноситься до суб’єктів на яких покладено функцію сприяння кримінальному провадженню. Зазначено, що кримінальний процесуальний статус свідка складається з таких елементів як права, обов’язки та відповідальність. Здійснено аналіз законодавства та з’ясовано, що свідок може бути притягнутий до декількох видів юридичної відповідальності, а саме кримінальної, кримінально-процесуальної та адміністративної

475 Страшок Анна Анатоліївна Особливості тимчасового доступу до речей і документів в умовах воєнного та надзвичайного стану Страшок А. А. Тернопіль Актуальні дослідження правової та історичної науки: матеріали Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф., . вип. 41 (Тернопіль, 12-13 травня 2022 р.) українська 2022 тези 3
Автором досліджено питання особливостей тимчасового доступу до речей і документів в умовах воєнного та надзвичайного стану. Проаналізовано ст. 615 КПК України та 207 Перехідних положень та встановлено, що дані норми співвідносяться як загальна та спеціальна. Вказано, що законодавцю необхідно вносити зміни до вже існуючих законів та приймати нові закони більш ретельно, що унеможливить появу колізій в законодавстві та забезпечить однозначне розуміння норм права

476 Страшок Анна Анатоліївна До питання затримання особи в період воєнного стану Страшок А. А. Полтава Проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф.(Полтава, 20 серпня 2022 р.) українська 2022 тези 5
У роботі автором проаналізовано особливості строку затримання особи в період воєнного стану, зокрема норми ст. 211 та п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та встановлено наявність ієрархічної колізії, яка може бути подолана таким чином: у разі суперечності застосовуються норми, що мають більш високу юридичну силу

477 Амелічева Лілія Петрівна Забезпечення та захист права на належні безпечні і здорові умови праці у світлі міжнародних та європейських трудових стандартів Амелічева Л. П., Турченко О.Г. Львів Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 35 українська 2022 стаття 6
Метою статті є уточнення змісту поняття «право на належні безпечні і здорові умови праці» за міжнародними та європейськими трудовими стандартами, виявлення деяких проблем недостатньої ефективності механізмів забезпечення та захисту права на належні безпечні і здорові умови праці, поновлення порушеного права як в Україні, так і в світі у світлі зазначених стандартів, підсилення ролі юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці в нашій державі та розробка пропозицій щодо удосконалення правового регулювання захисту вказаного права на міжнародному та національному рівнях.

478 Амелічева Лілія Петрівна Деякі проблеми правового регулювання соціальної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів Амелічева Л. П. немає Академічні візії українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено виявленню деяких проблем правового регулювання соціальної реабілітації дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, та розробці пропозицій щодо удосконалення соціально‐захисного законодавства і нормативно‐правових актів про охорону праці

479 Амелічева Лілія Петрівна Legal framework for regulating the right to labor migrants Venediktov V., Zapara S., Amelicheva L., Kravchenko I., Horbachova K., Romanenko E. немає AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research англійська 2022 стаття 6
The article describes the modern international legal framework for the universal and regional regulation of the status of migrant workers, shows scientific approaches to regulating certain types of labor migration and analyzes the forms of interstate cooperation in this area. The author studied the special components of the existing international legal mechanisms for managing labor migration in the context of the activities of interstate integration associations, analyzed challenges and suggested some outlines

480 Амелічева Лілія Петрівна Адміністративні суди як правозахисний інструмент у сфері соціального захисту в умовах воєнного стану Амелічева Л. П. немає Наукові записки Львівського університету бізнесу та права українська 2022 стаття 9
Статтю присвячено розробці шляхів посилення правозахисного характеру розгляду адміністративними судами спорів з приводу реалізації публічної політики у сфері соціального захисту в Україні в умовах воєнного стану

481 Амелічева Лілія Петрівна Гендерна ідентичність особи як об’єкт прав людини на особисте життя та на гідні умови праці. Амелічева Л. П. немає Наукові записки Львівського університету бізнесу та права українська 2021 стаття 32
Статтю присвячено вивченню соціально-правового феномена гендерної ідентичності людини крізь призму теорій прав людини та гідної праці, а також виявленню проблем легітимації визначення гендерної ідентичності у чинному національному законодавстві.

482 Костенко Юлія Олександрівна Деякі аспекти визначення правової природи відносин у сфері податкового контролю Костенко, Ю.О. Петренко, Г.О. Київ Наука і правоохорона, № 3, Ч. ІІ українська 2015 стаття 3
В статті досліджено наукові підходи щодо визначення предмета податково-правового регулювання; виділено особливості майнових та організаційних податкових правовідносин; визначено місце відносин, які виникають при здійсненні податкового контролю в предметі податково-правового регулювання.

483 Амелічева Лілія Петрівна Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки Амелічева Л. П. та ін. Київ немає українська 2022 монографія 4
У монографії наведено теоретичні засади дослідження впливу цифровізації економіки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Визначено методологічні підходи до оцінювання ризиків у цій сфері, обумовлених цифровізацією економіки. Обґрунтовано концептуальні підходи до виявлення перспектив розвитку цифрових компетентностей працівників і напрямів розвитку системи управління персоналом організації в умовах цифрової трансформації економіки. Розкрито концептуальні засади та стратегічні напрями посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері при цифровізації економіки

484 Костенко Юлія Олександрівна Правове регулювання податкових консультацій Гринюк Р. Ф., Краковська А. Є., Турченко О.Г. Костенко Ю. О. Вінниця Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права українська 2019 монографія 0
Присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історикоправового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

485 Костенко Юлія Олександрівна Гарантії не притягнення до відповідальності осіб, які мають намір скористається одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних їм активів Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правова позиція, № 2 українська 2022 стаття 0
У статті досліджені гарантії не притягнення до відповідальності осіб, які мають намір скористається одно- разовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних їм активів. Розглянуто сутність одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

486 Костенко Юлія Олександрівна Адміністративна процедура надання дозволу на роботу для іноземців у Польші Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правничий часопис Донецького національного універсиету імені Василя Стуса. № 1 українська 2022 стаття 0
У статті досліджено застосування адміністративної процедури надання дозволу на роботу для іноземців у Польщі. Акцентовано, що правове регулювання відносин у сфері працевлаштування іноземців у Польщі врегульовується законом, у якому закріплюється правовий статус іноземців, та низкою інших нормативно-правових актів, норми яких впливають на врегулювання цього статусу, в т.ч. підзаконними актами, розробленими відповідними міністерствами та відомствами, на які покладаються функції з безпосереднього надання дозволу на проживання та роботу іноземних громадян; дозвіл на роботу надається виключно за умови легального перебування іноземця в країні, а процедура його надання відмінна залежно від категорії іноземців

487 Костенко Юлія Олександрівна Організаційно-правові аспекти внутрішнього аудиту в державному секторі економіки Рядінська В.О., Костенко Ю.О., Петренко Г.О. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 7 українська 2020 стаття 0
Статтю присвячено дослідженню організаційно-правових аспектів, що мають місце у сфері державного фінансового контролю, зокрема внутрішнього аудиту. Виділено чотири рівні системи побудови нормативно-правових актів щодо внутрішнього аудиту в державному секторі економіки

488 Костенко Юлія Олександрівна Determining gifts received as public discounts on goods, services, wins, prises Riadinska V., Kostenko Y. немає European Reforms Bulletin. № 3 англійська 2020 стаття 0 no file
Метою статті є дослідження фізичної підготовки як складової службової підготовки працівників Національної поліції України, висвітлення проблемних питань, що виникають у процесі підготовки поліцейських та можливих шляхів покращення їх рівня у процесі службової діяльності.

489 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти організації державного пробірного контролю в Україні Костенко, Ю.О. немає Юридичний науковий електронний журнал. № 3 українська 2019 стаття 0
У статті здійснено аналіз стану правового регулювання організації державного пробірного контролю в Україні. Виділено низку проблем, пов’язаних із розпочатою у 2014 році адміністративною реформою і ліквідацією Державної пробірної служби України; охарактери- зовано діючу систему органів контролю у сфері регулювання операцій із дорогоцінними металами та камінням. Особлива увага приділена питанню реалізації повноважень Міністерством фінансів України та покладенням на нього функції про- бірного контролю

490 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти розмежування адміністративної та фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства Костенко, Ю.О. немає Науковий вісник публічного та приватного права. № 2. українська 2019 стаття 0
У статті розглянуто чинну систему відповідальності за порушення законодав- ства у сфері податків і зборів як складну правову конструкцію, що містить три са- мостійних види юридичної відповідальності: фінансову, адміністративну та кримі- нальну. Уточнено, що головне призначення відповідальності полягає в державному примусі до реального виконання податкових обов’язків зобов’язаними суб’єктами

491 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері Костенко Ю.О., Рядінська В.О немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 49 українська 2021 стаття 0
У статті досліджено окремі аспекти харак- теристики правової природи контрольних правовідносин в адміністративній сфері. Проаналізовані наукові підходи до визначення категорії «контроль», зокрема, як: елемента державного управління чи функції управління; виду зво- ротного зв’язку; стадії управлінського циклу; способу забезпечення законності чи метода (форми) управлінської діяльності

492 Костенко Юлія Олександрівна Recent Trends in Organization of Supreme Audit Institutions in Ukraine and Poland Valeriia Riadinska, Alla Nesterenko, Yuliia Kostenko, Ella Derkach немає European Journal of Tranformation Studies. Vol. 8. No. 2 англійська 2020 стаття 0
This paper presents an overview of the recent developments in organizing a system of state financial control, as well as policy issues concerning functioning the supreme audit institutions (SAI) in the Republic of Poland and Ukraine. The authors highlight the evolution of the framework within cooperation on auditing between Ukraine and the Republic of Poland in the field of public financial control (audit). The paper is aimed at investigating current practice of organizing supreme audit control in the Republic of Poland and in determining recent trends in developing the cooperation between the States in public financial control area

493 Костенко Юлія Олександрівна STATE LEGAL FORMS OF INTERACTION WITH DEBT OBLIGATIONS AND STATE LOSSES Olga O. Dmytryk, Yuliia O. Kostenko, Anton O. Monaienko, Valeriia O. Riadinska, Oksana V. Soldatenko немає Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI. Issue 2 англійська 2020 стаття 0
Regulation of financial relations in the state is first and foremost based on an understanding of the allowed extent of freedom of financial transactions. In this regard, of relevance becomes the understanding of what is a limitation or expansion of the freedom of economic thought. The novelty of the study is determined by the fact that financial obligations ultimately become the tasks of state financial regulation

494 Костенко Юлія Олександрівна THE RIGHT TO HEALTH: UKRAINE'S INTERNATIONAL OBLIGATIONS AND FINANCIAL ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CONTEXT OF REFORMING THE NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM Deshko, L., Kostenko, Y., Koval, I., Mikhailina, T., Oliinyk, O. немає Georgian Med News Jul-Aug; англійська 2020 стаття 0
The article explores the issue of the human right to health as a fundamental one in a democratic society, international norms and standards, international obligations of Ukraine, as well as the financial activities of public authorities in the context of radical reform of the health care system in Ukraine.

495 Костенко Юлія Олександрівна Щодо співвідношення понять «подарунок» та «дарунок» Рядінська В.О., Костенко Ю.О. немає Правові горизонти. № 18 українська 2019 стаття 0
У статті проаналізовано співвідношення понять «подарунок» та «дарунок» як категорій сучасного законодавства України. Зазначено, що хоча етимологічне значення слів «подарунок» та «дарунок» є тотожним, законодавець використовує ці поняття як різні категорії; в нормативних актах або надає їм нетотожне визначення або оперує обома цими категоріями як синонімами. Порівнюючи ознаки дарунку та подарунку, визначено, що подарунок може бути наданий як безоплатно, так і платно, проте за ціною, нижчою мінімальної ринкової

496 Стаднік Ірина Василівна Межі свободи слова в контексті верховенства права Стаднік І. В., Максюта Н. В. Вінниця Правничий часопис Донецького університету імені Васидя Стуса, № 1 українська 2022 стаття 0
Статтю присвячено дослідженню окремих питань свободи слова в контексті верховенства права. Метою статті є узагальнення основних світоглядних підходів до визначення змісту і меж свободи слова та обґрунтування на цій основі правової природи цензури в контексті верховенства права.

497 Письменна Олена Пилипівна Верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави Письменна О. П. немає SWorldJourna, вип. 13, т. 2 українська 2022 стаття 0
У роботі розглядається верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави

498 Письменна Олена Пилипівна Загальнотеоретичні засади формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС Письменна О.П., Кульбаба І.В Івано-Франківськ Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірка наук. пр. , № 57 українська 2021 стаття 0
В роботі досліджено формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС

499 Письменна Олена Пилипівна Юридичні наслідки кіберзлочинів Письменна О. П., Гусар В. В., Мора К.М Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 0
У роботі розглядається юридичні наслідки кіберзлочинів

500 Письменна Олена Пилипівна Порушення норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України: загальні засади застосування Письменна О. П. Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 0
В роботі досліджено порушення основних норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України

501 Письменна Олена Пилипівна INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY:FORMATION OF INFORMATION COMPETENCIES Pysmenna Olena Karlsruhe The level of development of technology and technology in the XXI century. Monographic series «European Science». Book 7. Part 3 українська 2022 монографія 0
В роботі досліджено інформаційні технології в юридичній діяльності та формування інформаційних компетентностей для правників

502 Гоцуляк Юрій Вікторович Верховенство конституції як фундаментальний принцип правопорядку у нормативістській правовій доктрині Гоцуляк Ю.В., Турченко О.Г. Львів Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки, № 11 українська 2022 стаття 0
Стаття присвячена питанням дослідження феномену конституції як фундаментального принципу правопорядку у позитивістській правовій традиції. Авторами обґрунтовується, що конституція це не просто нормативна категорія, це закономірний результат розгортання атрибуту ієрархії у правовій реальності

503 Гоцуляк Юрій Вікторович Природа як осередок розгортання правового змісту у суспільних відносинах: онтологічно-правовий контекст Гоцуляк Ю.В. Міхайліна Т.В. немає Журнал східноєвропейського права, № 94. українська 2021 стаття 0
У статті проаналізований онтологічно-правовий вимір доктрини природного права, виявлені ключові детермінанти, що походять із самої природи людини та мають безпосередній вплив на розгортання правових атрибутів правого буття у суспільних відносинах