Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390483

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мартьянова Тетяна Андріївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: інформаційні технології
Факультет: Факультет інформаційних і прикладних технологій
Підрозділ: Кафедра інформаційних технологій
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8700-8050
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fZF8h4gAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: немає
Корп.ел.пошта: t.martianova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=274#search

Праці

Знайдено документів: 2
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мартьянова Тетяна Андріївна Методи і комп’ютерні засоби для розпізнавання патологій очного дна при цукровому діабеті Кожем’яко В. П., Салдан Й. Р., Прудивус П. Г., Загоруйко Л. В., Мартьянова Т. А. Вінниця Вісник Вінницького політехнічного інституту українська 2015 стаття 107
Проведено аналіз методів і комп’ютерних засобів розпізнавання біомедичних зображень, розроблено теоретичні основи методів і комп’ютерних засобів розпізнавання зображень очного дна при цукровому діабеті. Розроблено методи, алгоритми, структури та програмно-апаратні засоби для розпізнавання патологічних зображень очного дна. Проведено експериментальні дослідження розпізнавання зображень очного дна та визначення площі патології.

2 Мартьянова Тетяна Андріївна Method and computer tools for identifying diabetes-induced fundus pathology Pavlov, S.V. Martianova, T.A. Saldan, Y.R. Saldan, Y.I. Zagoruiko, L.V. Pinaieva, O.Yu. Omiotek, Z. Dassibekov, K. немає Information Technology in Medical Diagnostics II англійська 2019 стаття 95
This work analysis the method and computer tools for recognition of diabetes-affected fundus images and offers the theoretical foundations for methods and computer aids for recognition of such images. The methods, algorithms and architecture of the software and hardware tools for fundus pathology identification have been developed. Experimental research has been conducted in the field of fundus image recognition and identification of pathology-affected areas