Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390516

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Єрмішев Олег В"ячеславович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат біологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: нутриціологія, фізіологія, біохімія і психологія харчування
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізики і фізіології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5854-9678
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=RWU17T8AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201436936
Web of Science: https://publons.com/researcher/B-7136-2019
Корп.ел.пошта: o.yermishev@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=193#search

Праці

Знайдено документів: 34
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the some abiotic factors on the vegetable balance and functional health of women of different age groups Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V. немає Агроекологічний журнал англійська 2020 стаття 169
Визначено вплив абіотичних чинників середовища на функціональне здоров’я жінок різних вікових груп. З’ясовано, що основним регуляторним механізмом живого організму, який забезпечує гомеостаз, є вегетативна нервова система. За зміни внутрішнього і зовнішнього середовища за допомогою вегетативно-гуморальних механізмів відбувається регуляція функціональних (фізіологічних і патологічних) коливальних процесів у основних системах органів, визначаючи ступінь пристосувальної реакції організму до впливу цих чинників

2 Єрмішев Олег В"ячеславович The impact of the moon phase on the balance of the autonomous nervous system and the functional health of men of different age groups Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 199
The autonomic nervous system is the main regulatory mechanism of a living organism that provides homeostasis. Objective: to investigate the effect of the Moon phases on the autonomic balance of the human body, the ratio of sympathetic nervous system activity to the parasympathetic nervous system and the functional health of the population. Materials and methods. 1592 males of different age were examined with the help of functional vegetative diagnostics according to the method of V. Makats

3 Єрмішев Олег В"ячеславович The influence of the seasons of the year on the autonomous nervous system balance and the functional health of men of different age groups. Journal of Education, Health and Sport Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 150
It was found that the body's response to various stressful effects is largely determined by the ratio of the tone of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system. It was revealed that in those days when a predominance of the parasympathetic nervous system tone was noted stressful effects caused more significant and negative changes in the body

4 Єрмішев Олег В"ячеславович The Method of Medical-Ecological Monitoring of Public Health and Environmentally Hazardous Areas. Yermishev O. V. немає Journal of Education, Health and Sport англійська 2020 стаття 151
The main subject of the study of the ecological and medical zoning method is the complex state of the autonomic nervous system (ANS) of the child's organism and the analysis of the processes affecting it. The ANS performs adaptational trophic function - the regulation of the metabolism regarding the conditions of the environment. The analysis of possible ecological problems of the territory and its degree of ecological disturbance can be made due to the received data set on the state of functional health of the children's population of a certain territory and the averaged information on the deviation of the autonomic nervous system. In order to assess the disturbance of the territory, the relative value of the breach of vegetative homeostasis, which is defined as a percentage, is of particular importance

5 Єрмішев Олег В"ячеславович Vegetative Status of Children as a Territorial Bio-Indicator of Ecological Safety. Ukrainian Journal of Ecology Furdychko O. I., Mudrak O. V., Yermishev O. V. немає Ukrainian Journal of Ecology англійська 2020 стаття 142
The quantity of environment contaminators (pollutants) and their combinations cannot be counted and specified. Consequently, the current situation needs a change of principles of ecological control. In our case, the indicators of functional health of child population and levels of its vegetative disorders appear as integral bioindicators of individual health (dynamic stability of functional-vegetative homeostasis) and characterize the ecological dynamics in regions of compact settlement

6 Єрмішев Олег В"ячеславович Вплив погодно-кліматичних умов на вегетативний баланс та функціональне здоров’я дівчат Єрмішев О. В. немає Екологічні науки українська 2020 стаття 153
Результати численних досліджень у різних країнах світу дають підстави вважати вплив кліматичних і погодних умов на людину надійно встановленим науковим фактом. Але існуюча незначна кількість досліджень з приводу впливу погодно-кліма- тичних умов на вегетативний баланс в організмі здорової людини повністю не розкриває механізми цього впливу. Саме вегетативній нервовій системі і перш за все її симпатичному відділу належить особлива роль у формуванні пристосувальних реакцій організму, розвитку метеотропних реакцій, тобто вегетативна нервова система є первинним місцем докладання метеорологічних впливів, що викликають зрушення в її рівновазі

7 Єрмішев Олег В"ячеславович Еколого-порівняльний аналіз добових змін вегетативного балансу в організмі Єрмішев О. В. немає Наукові доповіді НУБіП України українська 2020 стаття 117
Метою роботи стало вивчення впливу періоду доби на вегетативний статус і функціональний стан організму дівчат. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі дівчат проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца, офіційно дозволеною МОЗ України. Нами було обстежено 82 студентки ВДПУ, віком 18-21 рік та 164 дівчат змішаної по віку групи 7-15 років, які проходили реабілітацію в санаторіях «Нива» та «Пролісок» в м. Моршин

8 Єрмішев Олег В"ячеславович Ефективність застосування загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дисциркуляторної енцефалопатії Панченко О. А., Єрмішев О. В., Заварзіна А. Р. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 234
Кріотерапія – лікування холодом; фізіотерапевтична процедура, дія якої базується на відповідних реакціях організму на переохолодженні зовнішнього (рецепторного) шару шкіри. Проводилось дослідження на базі Державної установи «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України». Для оцінки стану пацієнтів, які проходять курс загальної екстремальної аерокріотерапії розроблений перелік обстежень, які дозволяють отримати дані про наявність протипоказань, ступеня вираженості тієї чи іншої патології, динаміці стану кожного хворого в процесі курсу, більш докладно піде мова про функціональні дослідження як реоенцефалографія і електроенцефалографія

9 Єрмішев Олег В"ячеславович Особливості вікової вегетології чоловіків молодого та середнього віку Єрмішев О. В. немає Український журнал медицини, біології та спорту українська 2020 стаття 158
Запропоновано використовувати функціонально–вегетативну діагностику для визначення функціонального стану організму чоловіків шляхом виявлення вікових особливостей статусу вегетативної нервової системи. Для діагностики використовують функціонально–вегетативну діагностику за методом В. Макаца. Було обстежено 80 людей чоловічої статі, віком 21–51 років. Вивчали біоелектричну активність 12–ти симетричних пар функціонально–активних зон шкіри (24 ФАЗ), 12 на руках та 12 на ногах, які відображають функціональну активність симпатичної та парасимпатичної нервової системи

10 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону Єрмішев О. В. немає Довкілля та здоров'я українська 2020 стаття 129
У структурі загальної захворюваності населення все більшої питомої ваги набувають екологозалежні хвороби, внаслідок чого виникає потреба в розробці наукових засад екологічної безпеки України, методології забезпечення та її реалізації. Тому завданням наших досліджень є розробити концепцію і методологію функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів радіологічного (екологічного) контролю України, швидкий, простий метод оцінки функціонально-вегетативного здоров’я дітей, що дозволить виявляти території з підвищеним інтегральним екологічним навантаженням на людину та забезпечити функціонально-вегетативну паспортизацію дитячого населення

11 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-екологічна експертиза Тульчинського району Вінницької області Єрмішев О. В. немає Екологічні науки українська 2020 стаття 119
Запропонована концепція функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) регіонів радіаційного контролю принципово доповнює прийняті форми дозиметричного й тиреодозиметричного контролю. Метою нашої роботи стало за допомогою ФЕЕ провести верифікацію радіаційної залежності функціонального здоров’я й дозиметричної паспортизації населених пунктів Тульчинського району Вінницької області. Нами було обстежено за допомогою ФВД за методом В.Г. Макаца 2019 дітей різ¬ного віку, які проживають у с. Журавлівка, с. Клебань, с. Холодівка, с. Кирнасiвка, с. Крищинцi, с. Михайлівка, с. Тиманiвка та м. Тульчин Тульчинського району протягом 1993–1996 років, із яких хлопці – 668, дівчата – 1 351

12 Єрмішев Олег В"ячеславович Correspondence between tree pollen emissions sources and pollen content of the ambient air Kremenska L., Rodinkova V., Bobrowska O., Kriklyva S., Toziuk O., Yermishev O., Kremenskij O., Yascholt A. немає Aerobiologia англійська 2019 стаття 161
The article presents the findings, regarding the comparison between the pollen spectrum of the atmosphere in the area and the species composition of pollen emitting trees within the operating range of a Hirst-type volumetric air sampler. The research has revealed how local and transported pollen influence the pollen content of the atmospheric bioaerosol. Even though only a small number of birch trees grow in the area, its pollen proved to be prevalent in the pollen spectrum, while only an insignificant amount of Quercus pollen was detected due to the remoteness of its emission sources from the air sampler

13 Єрмішев Олег В"ячеславович Еколого-порівняльний аналіз функціонального здоров’я чоловіків різних вікових груп радіаційно забруднених та умовно чистих регіонів України Єрмішев О. В., Мудрак О. В. немає Біоресурси і природокористування українська 2019 стаття 127
Метою роботи стало вивчення впливу періоду доби на вегетативний статус і функціональний стан організму дівчат. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі дівчат проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца, офіційно дозволеною МОЗ України. Нами було обстежено 82 студентки ВДПУ, віком 18-21 рік та 164 дівчат змішаної по віку групи 7-15 років, які проходили реабілітацію в санаторіях «Нива» та «Пролісок» в м. Моршин. ФВД проводилася ранком в 700-800, в обід в 1200-1300 та ввечері в 1700–1800 годин.

14 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціональне здоров’я та вегетативний баланс жінок різних вікових груп в радіозабруднених та умовно чистих регіонах України Єрмішев О. В. немає Наукові доповіді НУБіП України українська 2019 стаття 111
Метою дослідження було дослідити і порівняти показники функціонального здоров’я та вегетативного балансу жінок різних вікових груп, проживаючих в умовно чистих та радіологічно забруднених регіонах України. Визначення вегетативного статусу та направленість вегетативної активності в організмі жінок проводили за допомогою Функціонально-вегетативної діагностики (ФВД) за методом В. Макаца

15 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-екологічна експертиза (ФЕЕ) Гайсинського району Вінницької області Єрмішев О. В. немає Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія українська 2019 стаття 153
Метою нашої роботи стало провести за допомогою функціонально-екологічної експертизи (ФЕЕ) верифікацію радіаційної залежності функціонального здоров’я і дозиметричної паспортизації населених пунктів Гайсинського району Вінницької області. Екологічним критерієм ФЕЕ конкретного регіону проживання населення є системно залежне зіставлення пригнічення функціональної активності організму (парасимпатична активність (ПА), вегетативної рівноваги (ВР) та симпатичної активності (СА). Обстежено за методом В. Г. Макаца 186 дітей різного віку (хлопці – 91, дівчата – 95), що проживали в с. Карбівка, с. Кунка та с. Степашки Гайсинського району упродовж 1993–1996 років

16 Єрмішев Олег В"ячеславович Функціонально-фізіологічні відмінності дітей різних вікових груп, проживаючих на триторіях з різним екологічним навантаженням Єрмішев О. В. немає Питання біоіндикації та екології українська 2020 стаття 137
Встановлено, що рівні функціонального здоров’я є специфічними маркерами стану адаптації організму до змінних умов зовнішнього і внутрішнього середовищ та відображають загальний функціонально-вегетативний гомеостаз організму людини. В результаті досліджень було з’ясовано, що основною характеристикою, відображаючою негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ є зменшення кількості обстежених людей в зоні функціональної рівноваги і збільшення їх в зоні парасимпатичної активності

17 Єрмішев Олег В"ячеславович Дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальнстей Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Єрмішев, О.В. немає Габітус українська 2020 стаття 102
У статті представлено результати емпіричного дослідження особистісної креативності в здобувачів вищої освіти різних спеціальностей. Здійснено теоретичний аналіз проблеми креативності, розкрито значення прояву креативності в процесі професійного становлення фахівців. Відзначено, що розвиток креативності вважається одним із першочергових завдань навчально-виховного процесу, у тому числі й у закладах вищої освіти. Проаналізовано особливості взаємозв’язку креативності з особливостями темпераменту, рисами характеру, ціннісно-смисловою сферою особистості. Зауважено, що різні спеціальності потребують від фахівців різних проявів креативності й різного рівня її розвитку, а майбутні фахівці мають різні індивідуально-психологічні характеристики, які стають підґрунтям для розвитку та реалізації креативності. Відповідно до мети роботи, здійснено емпіричне дослідження серед здобувачів вищої освіти різних спеціальностей, зокрема гуманітарного, природничого та фізико-математичного профілю, яких поділе

18 Єрмішев Олег В"ячеславович ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ПОВІТРЯНОГО СПЕКТРА СПОР ГРИБІВ ЯК ПОТЕНЦІЙНО АЛЕРГЕННОГО КОМПОНЕНТА БІОАЕРОЗОЛЮ Білоус, О.С. Родінкова, В.В. Єрмішев, О.В. немає EN VI RON MENT & HE ALTH українська 2018 стаття 100
Споры и фрагменты грибов встречаются повсеместно над неполярными районами Земли, особенно над сельскохозяйственными регионами, составляя до 45% частиц в биоаэрозоле воздуха, и могут вызывать симптомы аллергии. В статье описан спектр спор грибов как потенциальных аэроаллергенов и его часовые изменения в атмосферном воздухе города Винница. Материалы и методы. Исследование, проведенное в 2009-2014 годах волюметрическим методом, выявило в атмосфере более 30 категорий спор грибов, многие из которых имеют клинически доказанные свойства вызывать сезонную аллергию. Результаты. Показано доминирование спор рода Cladosporium в воздушном биоаэрозоле, что соответствует результатам наблюдения в большинстве точек мира

19 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія). Том 6 Макац В.Г. Курик М.В. Петрук В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 98
Видання третє (перероблене і доповнене). Його матеріали свідчать про необхідність "Функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України" і державної підтримки їх моніторингу. Звертається увага на функціональне здоров'я дитячого населення яке виступає єдиним біоіндикатором інтегрального еко-логічного забруднення населених пунктів. Монографія не має аналогів і адресована європейським державам, для яких здоров’я дитячого населення залишається пріоритетним напрямком

20 Єрмішев Олег В"ячеславович РОЗФОКУСОВАНА ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ ЯК РОЗДІЛ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ВЕГЕТОЛОГІЇ Єрмішев, О.В. немає Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія українська 2018 стаття 140
Виявлено, що незалежно від топографічної зони лазерного опромінювання, розфокусована лазеротерапія (РЛТ) при різноманітній терапевтичній патології володіє специфічним впливом на функціонально-вегетативний гомеостаз хворих дітей (переводить початкове парасимпатичне пригнічення на більш високий вегетативний рівень, а симпатичне збудження - на більш низький). Це свідчить про нормалізуючу функціонально-вегетативну спрямованість розфокусованої лазеротерапії. При цьому, проведений аналіз свідчить про відсутність статевих особливостей функціонально-вегетативних реакцій на вплив розфокусованого лазера в умовах фізіотерапевтичного стаціонару. За всіх умов спостереження РЛТ обумовлює нормалізуючий вплив при різних початкових рівнях парасимпатичної і симпатичної активності.

21 Єрмішев Олег В"ячеславович Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу) Макац, В.Г. Нагайчук, В.І. Макац, Є.Ф. Єрмішев, О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 106
На основі власних досліджень автори відкрили невідому раніше "Функціонально-вегетативну систему люди-ни", яка вперше дозволила ідентифікувати гіпотетичні "акупунктурні канали" Чжень-цзю терапії, їх біофізичну реальність, вегетативну сутність та функціональну системність. Універсальна логічність і завершеність відкритої системи указує на значення східної терапевтичної філософії і вперше обʼєднує гносеологічні позиції традиційної китайської і сучасної західної медицини. Такий, підтримуваний ВООЗ курс, забезпечить подальший розвиток обох напрямків і цілісний персоніфікований підхід в охороні здоров'я".

22 Єрмішев Олег В"ячеславович Важкі метали: біохімічні механізми токсичного впливу на організм Мельникова, Н.М. Кліх, Л.В. Деркач, Є.А. Шепельова, А.І. Ткаченко, Т.А. Заліпухін, О.Д. Єрмішев, О.С. Лазаренко, І.А Київ немає українська 2016 монографія 181
У науковому виданні наводяться результати оригінальних досліджень науковців, які узагальнюють біохімічні особливості кадмію, цезію та стронцію за умов гострих і субхронічних інтоксикацій у щурів і кролів. Науково обгрунтовані методичні підходи щодо оцінки біохімічних змін в організмі тварин, які зазнають впливу важких металів, надали можливість застосувати ряд препаратів, як засобів біологічної профілактики металотоксикантів

23 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціональної вегетології і фізіотерапії Макац В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 116
Монографія не має аналогів. Її друге перероблене і доповнене видання обумовлено відкриттям невідомих раніше “Функціонально-вегетативної системи людини” і її “Функціонально-вегетативної Матриці”. Відкриті феномени указують на біофізичну реальність “акупунктурних каналів” традиційної Чжень-цзю терапії та її вегетативну сутність, що вимагає свого місця в системній фізіології. Ідентифікація невідомих ра-ніше функціональних систем та їх комплексної залежності виявила теоретичні і практичні помилки традиційного напрямку і вносить суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних філософій. Книга адресована всім бажаючим отримати неординарні знання по новій фундаментальній основі фізіології, здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.

24 Єрмішев Олег В"ячеславович ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ БІОІНДИКАТОР УКРАЇНИ ( СПЕЦКУРС "БІОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА І СУЧАСНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДонНУ ім. Василя СТУСА) Єрмішев, О.В. Петрук, Р.В. Овчинникова, Ю.Ю. Костюк, В.В. Вінниця немає українська 2017 атлас 109
Атлас функціонально-вегетативного здоров'я дітей, що проживають в регіонах радіаційного (екологічного) контролю Вінницької, Львівської та Чернігівської областей України акцентує увагу суспільства на проблемі збереження Генофонду України. Він свідчить про необхідність вегетативної диспансеризації дитячого населення і проведенні на її основі незалежної функціонально-екологічної експертизи конкретних регіонів його компактного проживання. Атлас видано в межах державної програми "Двох етапна система вегетативної реабілітації дитячого населення, проживаючого в зоні радіаційного (екологічного) контролю України (Доручення Кабінету Міністрів України № 1861/4 та № 12010/87) і адресований керівництву європейських держав, для яких збереження власного Генофонду є пріоритетним напрямком.

25 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи біоекології, функціональної експертизи та екологічної безпеки Макац, В.Г. Єрмішев, О.В. Овчинникова, Ю.Ю. Вінниця немає українська 2017 монографія 93
Сьогодні офіційно визнано, що дитяче здоровʼя екологічно залежне. На цій основі Європейські країни розробили програму «Довкілля і здоровʼя дітей» (СЕНАРЕ). Вона передбачає гарантоване право дітей не екологічну безпеку, чисте повітря і питну воду, задовільні умови проживання, ефективний захист від небезпечних речовин і фізичних чинників. В цьому плані написана монографія обʼєднує відомі екологічні проблеми в одну спільну, та має безпосереднє відношення до здоровʼя і розвитку людини – «Біоекологію». Оригінальна структура монографії логічно обʼєдную сучасну і попередню інформацію про відомі розділи біосфери, указує не їх фактори екологічного забруднення і енерго-інформаційну сутність, від якої залежить функціональна активність польової структуру біологічних обʼєктів. Написана цікавою і доступною мовою, містить багато цікавої ілюстрації і, без сумніву, буде корисним в процесі розуміння і освоєння суті «Біоекології»

26 Єрмішев Олег В"ячеславович ГЕПАТОТОКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ЦЕЗІЮ ХЛОРИДУ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ Мельникова, Н.М. Єрмішев, О.В. немає Ветеринарна медицина українська 2015 стаття 99
Результати проведених досліджень дії цезію хлориду на організм щурів показав значне збільшення вмісту Цезію та зменшення вмісту Калію в печінці, що свідчить про їх конкуренті відносини. Дослідження ензимної функції печінки показало достовірне збільшення активності органоспецифічних ензимів печінки у крові щурів отруєних цезію хлоридом як на 4, так і на 24 добу дослідження, у порівнянні з інтактними тваринами. Таким чином, за токсичного впливу цезію хлориду в організмі щурів виникає гострий токсичний гепатит, що свідчить про гепатотоксичність Цезію

27 Єрмішев Олег В"ячеславович Іntensity of Oxygen consumption of bulls’ sperm due to the action of L-carnitine Koberska V. A., Yermishev O. V. немає Biologija. 2017. Vol. 63. No. 4 англійська 2017 стаття 94
The research is devoted to the study of peculiarities of oxygen consumption intensity and the activity of enzymes of antioxidant protection of bull sperm due to the action of L-carnitine. We used bull sperm that was mixed with sperm dilution for the “Bioexel” to the ratio 1:1. Diluted semen was divided into two parts – one control and three experimental. L-carnitine was added to the dil-uent in the amount of 10 mg/100 ml in part 2, 30 mg/100ml in part 3, and 60mg/100ml in part4; the sperm was dissolved in this liquid to the ratio of 3:1

28 Єрмішев Олег В"ячеславович Effect of alimentary synthetic estrogen on cell compensatory mechanisms in rats of different ages. Biologija Yermishev O., Lykholat T., Lykholat О. немає Biologija. 2017. Vol. 63. No. 2 англійська 2017 стаття 95
Results of a study of lipid peroxidation, antioxidant system com-ponents, and cholinergic neurotransmitter system in the organs of experimental rats of different ages exposed to alimentary syn¬thetic estrogen are presented. Given the state of peroxidation pro¬cesses and AChE activities in female rats exposed to xenoestro¬gen, it is possible to assume the possibility of the restructuring of the functioning of mediator and enzyme systems and additional strengthening of pathological symptoms. In the future, such phe¬nomena may trigger the reduction of potential of compensatory mechanisms in compromising the health of the consumers. In puberty, females were more sensitive to nutritional synthetic es¬trogen than mature animals, thus proving that age is another fac¬tor in xenoestrogen exposure

29 Єрмішев Олег В"ячеславович Уровни функционально-вегетативного гомеостаза как критерий ожоговой травмы Нагайчук В. И., Ермишев О. В. немає Рефлексотерапия и комплементарная медицина російська 2018 стаття 162
Представлены результаты функционально-вегетативной диагностике по методу В.Г. Макаца при ожоговой болезни, в патогенезе которой не учитывают функциональное состояние ВНС. Под наблюдением находился 141 больной в возрасте 18 – 80 лет, рандомизированные по индексу тяжести поражения от 60 ед., 90 ед. и больше. Больным проводили стандартную инфузионно-трансфузионную терапию, местное лечение в условиях влажной камеры, раннюю некрэктомию и ксенопластику. Вегетативный патогенез контролировали по уровням функционально-вегетативного гомеостаза k-V (ФВД проводили с 10.00 до 12.00 на 1, 3, 7, 14, 21 и 50 день пребывания в стационаре). Показана парасимпатическая динамика вегетативного гомеостаза в патогенезе острого периода ожоговой болезни

30 Єрмішев Олег В"ячеславович The levels of functional-vegetative homeostasis as criteria for magnetotherapy efficacy Yermishev O. V. немає International Journal of Medicine and Medical Research англійська 2018 стаття 118
Background. Disorders of autonomic nervous system caused up to 80% of functional disorders. There is no information about the influence of magnetotherapy (MT) on the indicators of vegetative homeostasis, which disturbance is a cause of functional pathology. Objectives. The aim of the study is to investigate vegetative rehabilitation trend of MT in various initial conditions of functional-vegetative disorders. Methods. Functional-vegetative diagnostics method by V.G. Makats was chosen as a method of control of MT impact. The diagnostic complex BIOTEST-12M was a technical tool. 38 children of different age and gender treated in the Department of Physiotherapy of Vinnytsia Regional Children Clinical Hospital in 2016-2017 were involved in the research. The patients were divided into 7 groups according to the levels of functional vegetative homeostasis. Results. MT had a different effect on vegetative activity as well as systemic and functional dependence, according to the coefficient of fu

31 Єрмішев Олег В"ячеславович Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsia, Central Ukraine Rodinkova V., Kremenska L., Palamarchuk O., Motruk I, Alexandrova E., Dudarenko O., Vakolyuk L., Yermishev O. немає Acta Agrobotanica. 2018. Vol. 71. № 1 англійська 2018 стаття 109
The control of plant pollen season patterns is especially important in the expecta¬tion of climate change, as the timing of potential varying pollen seasons affects the human population. An ever-increasing number of people suffer from hay fever symptoms with varying severity during the pollen season. This paper presents data on the seasonal variations of pollen concentration and the factors which are the likely causes of these variations in Vinnytsya, a city in Central Ukraine, in order to establish the apparent pattern of this variation and so improve the efficiency of hay fever control in Ukraine. Pollen counts were obtained by gravimetric and volumetric methods employing a Hirst-type volumetric spore trap

32 Єрмішев Олег В"ячеславович Modeling hay fever risk factors caused by pollen from Ambrosia spp. using pollen load mapping in Ukraine Rodinkova V., Palamarchuk O., Toziuk O., Yermishev O. немає . Acta Agrobotanica. 2018. Vol 71. № 3. англійська 2018 стаття 169
The paper provides a simulation of the occurrence of Ambrosia pollen in Ukraine both i terms of a determination of the regions with high pollen concentrations and the time when the high pollen load occurs. Simulation was performed using the SILAM system and the following pollen mapping using the Grid Analysis and Display System. Simulation results were compared with the aerobiological data available from six monitoring stations in Ukraine. A decrease in the concentrations of Ambrosia pollen, the duration of the Ambrosia season, and patient exposure to the Ambrosia pollen were apparent from SE to NW of Ukraine. A close correlation between the modeled and actually registered pollen concentration values and ragweed pollen release periods was observed in all the cities for which the Ambrosia pollen monitoring data had been collected

33 Єрмішев Олег В"ячеславович Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine Motruk I. I., Antomonov M. Yu., Rodinkova V. V., Aleksandrova O. E., Yermishev O. V. немає Wiadomości Lekarskie. 2018. Tom LXXI. Nr 3. Cz I англійська 2018 стаття 96
Introduction: Allergies are the most common reason of the chronic diseases in developed countries and represent an important medical, social and economic issue, the relevance of which is growing both in these countries and in Ukraine. The most famous of these allergens group is the pollen of ambrosia and pollen of poaceae, which are ubiquitously distributed in the subtropical and temperate climate. The aim: The objective of our study was to develop the mathematical models, which will be able to indicate the probability of the pollen circulation, and thus these models can simplify the forecast of symptoms risk and improve the prophylaxis of pollinosis. Materials and methods: The research was conducted on the basis of the research center of National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia in the years 2012-2014. A volumetric sampler of the Hirst type was used for the air sampling. The observation was conducted from the first of April to the thirty-first of October. For the initial

34 Єрмішев Олег В"ячеславович Peculiarities of functional-vegetative homeostasis of preschool-age females (first childhood). Yermishev O. V. немає Biologija. 2019. Vol. 65. No. 1 англійська 2019 стаття 122
In the process of ontogenesis, individual organs and systems ma-ture gradually completing their development in different periods of life. This heterochrony of maturation determines the features of organism-functioning in children of different ages. Howev-er, the data in scientific literature do not reveal the features of the vegetative status of preschool children. Therefore, the goal of our work was to determine the level of vegetative homeostasis, which indicates the ratio of sympathetic (YANG) and parasympa-thetic (YIN) functional activity of the autonomic nervous system in preschool children. Themethodology of functional-vegetative diagnostics (FVD) elaborated by Professor V.G.Makats (2016) allowed identifying acupunctural channels and discovered a pre-viously unknown human functional-vegetative system.