Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151131
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Машталер Олександра Володимирівна Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів О.З. Глухов, О.В. Машталер немає Промышленная ботаника. Вып. 7. українська 2007 стаття 19
Вперше виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища південного сходу України. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. та B. caespiticium Hedw. Встановлено, що B. argenteum накопичує більший вміст елементів забруднення, ніж B. caespiticium. Визначено кореляційні зв’язки між показниками забруднення ґрунтів важкими металами та вмістом відповідних елементів у гаметофітах мохів. Розвиток мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища є досить інформативним індикатором забруднення середовища, тому вони можуть слугувати адекватними біомаркерами у системі моніторингу за станом середовища

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Машталер Олександра Володимирівна Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів / Машталер Олександра Володимирівна. // Промышленная ботаника. Вып. 7.. – 2007. С.
2. Машталер Олександра Володимирівна Індикація техногенного забруднення середовища із застосуванням мохів / Машталер Олександра Володимирівна. // Промышленная ботаника. Вып. 7.. – 2007. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9211