Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548205

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Письменна Олена Пилипівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія держави та права, цивільне право, адміністративне право, міжнародне право, міждисциплінарні дослідження (юриспруденція, соціологія, психологія)
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8688-1894
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9nzLN24AAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.pysmenna@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=121#search

Праці

Знайдено документів: 12
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Письменна Олена Пилипівна Правовий захист учасників бойових дій та ветеранів війни Письменна О.П., Пінчук Р.С. Одеса немає українська 2020 стаття 152
У статті розглянуто положення законодавства України щодо правового захист учасників бойових дій та ветеранів війни.. Досліджено сучасне правове регулювання захисту учасників бойових дій та ветеранів війни . Зроблено висновок, що передбачені чинним законодавством України обмеження права громадян на захист

2 Письменна Олена Пилипівна Історико-теоретична та методологічна характеристика правосвідомості Письменна О.П. Запоріжжя немає українська 2020 стаття 147
В роботі акцентовано увагу аналізу історико-теоретичної та методологічної характеристики правосвідомості, сутності правосвідомості як фактору утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу, обґрунтуванню її ролі як вирішального чинника станов-лення громадянського суспільства та правової держави

3 Письменна Олена Пилипівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Краковська А.Є., Турченко О.Г., Гринюк Р.Ф. та інші Вінниця немає українська 2019 монографія 145
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

4 Письменна Олена Пилипівна Римське право як надійний фундамент системи права України Письменна О.П. Ужгород Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 147
В роботі акцентовано увагу Римському праву як надійному фундаменту системи права України. Зазначено, що вожливо досліджувати рецепцію історико-теоретичної концепції впливу римського прова на законодавство України

5 Письменна Олена Пилипівна Основні аспекти усиновлення українських дітей іноземними громадянами Письменна О.П. немає Правові новели українська 2020 стаття 156
В роботі акцентовано увагу на основних аспектах усиновлення українських дітей іноземними громадянами. Зазначено, що одним з основоположних напрямів державної політики України є реалізація комплексу заходів, спрямованих на охорону дитинства

6 Письменна Олена Пилипівна Теоретичні аспекти правової природи шлюбного договору Письменна О.П., Гордейчук А.В.. немає Правові новели українська 2020 стаття 164
Основним завданням дослідження було з’ясування особливостей та умов укладання шлюбного договору в Україні. Зазначено, що з появою такого інституту, як шлюбний договір, у подружжя з’явилося право самим встановлювати правовий режим свого майна як під час шлюбу, так і в разі його розірвання, що належить до числа найбільш істотних новел СК України

7 Письменна Олена Пилипівна Покращення правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України Письменна О.П., Пінчук Р.С. Ужгород Науковий Вісник Ужгородського національного університету українська 2020 стаття 160
Основним завданням дослідження було з’ясування правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України . Проаналізовано законодавство України щодо правового і соціального захисту військовослужбовців. Зазначено, що на сьогодні є необхідність удосконалення законодавства щодо покращення правового і соціального захисту військовослужбовців збройних сил України

8 Письменна Олена Пилипівна Верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави Письменна О. П. немає SWorldJourna, вип. 13, т. 2 українська 2022 стаття 1
У роботі розглядається верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави

9 Письменна Олена Пилипівна Загальнотеоретичні засади формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС Письменна О.П., Кульбаба І.В Івано-Франківськ Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірка наук. пр. , № 57 українська 2021 стаття 1
В роботі досліджено формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС

10 Письменна Олена Пилипівна Юридичні наслідки кіберзлочинів Письменна О. П., Гусар В. В., Мора К.М Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 2
У роботі розглядається юридичні наслідки кіберзлочинів

11 Письменна Олена Пилипівна Порушення норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України: загальні засади застосування Письменна О. П. Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 1
В роботі досліджено порушення основних норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України

12 Письменна Олена Пилипівна INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY:FORMATION OF INFORMATION COMPETENCIES Pysmenna Olena Karlsruhe The level of development of technology and technology in the XXI century. Monographic series «European Science». Book 7. Part 3 українська 2022 монографія 0
В роботі досліджено інформаційні технології в юридичній діяльності та формування інформаційних компетентностей для правників