Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Загнітко Анатолій Панасович Сучасний лінгвістичний словник Загнітко А.П. Вінниця немає українська 2020 словник 21
У словнику скваліфіковано сучасну лінгвістичну термінологію з послідовним тлумаченням термінів, виявом їх походження, системних зв’язків з іншими термінами та визначенням особливостей значення термінів і функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас схарактеризовано лінгвістичні терміни й поняття зі встановленням їхнього навантаження у відповідних лінгвістичних наукових парадигмах, напрямах або інших суміжних із лінгвістикою науках, де відповідні термін і поняття мають поширення. Кваліфікація термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом. Особливістю видання є максимальне охоплення утрадиційненої лінгвістичної термінології із залученням до розгляду найновіших термінів і понять із виявом їхнього авторства, можливих розбіжностей у використанні, простеженням семантико-парадигмальних зв’язків


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Чоботар Олексій Васильович Великий сучасний німецько-український українсько-німецький словник О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко Донецьк немає німецька 2009 словник 33
Німецька мова належить до популярних європейських мов. Її вивченню в наш час приділяється чимала увага. Даний німецько-український українсько-німецький словник містить як основну, так і спеціальну лексику сучасної німецької мови. У виданні наводяться загальновживані слова, вільні та фразеологічні словосполучення, прислів'я і приказки, терміни, що вживаються в різних галузях науки, техніки і виробництва. Словник розрахований на широке коло осіб, що вивчають німецьку мову у середніх та вищих навчальних закладах, на очних або заочних курсах чи самостійно. Видання стане в пригоді викладачам німецької мови і перекладачам


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Кравченко Елла Олександрівна Словник власних імен поетичних текстів Василя Стуса. Т. 1. Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2020 словник 51
Розглянуто деякі аспекти онімографії (опис власних імен поетичних текстів). Визначено основні проблеми поетонімології, пов’язані з функціонуванням імені художнього твору, буттям і розвитком імені у складі поетонімосфери і тексту. Запропоновано структуру і зміст словникової статті, що передбачають відображення у словнику повної парадигми іменування художнього об’єкта, надання енциклопедичної інформації, поетонімологічного коментаря, включення необхідного і достатнього контексту поетоніма


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 49
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 74
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріало


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 43
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 50
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.