Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шкурат Марія Євгенівна Особливості впливу інвестицій у відновлювальну енергетику на рівень життя населення на глобальному рівні Шкурат М.Є. Роздобудько М.М. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 13
Досліджено сучасний стан та динаміку глобальних інвестицій у відновлювальні джерела енергії на основі екологічних принципів у світовому масштабі. Також дослідження містить результати вивчення сучасного досвіду провідних країн світу в розвитку відновлювальних енергетичних технологій. Наведено класифікацію відновлювальних джерел енергії. Обґрунтовано напрями й особливості використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії. Проаналізовано обсяги інвестування у країнах із різними рівнями розвитку та виділено основні країни-лідери в сфері відновлювальної енергетики. Сформовано основні тенденції у сфері інвестування в альтернативні джерела енергії. Досліджуючи статистичну інформацію стосовно загальних показників інвестицій в потужність відновлюваної енергії за 2019 рік, енергія вітру займає 1-е місце зі 138,2 мільярдами доларів в усьому світі, сонячна – 131,1 млрд доларів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Шкурат Марія Євгенівна Вплив діяльності міжнародних лоукост-авіакомпаній на розвиток авіаринку України Шкурат М.Є. Завидовська А.О. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 11
Високий рівень конкуренції в пасажирському повітряному транспорті в результаті глобалізації світової економіки, а також зростаючий попит, призвели до появи нових бізнес-моделей. Одна з найбільш гнучких із них реалізується бюджетними авіакомпаніями або лоукостерами. У статті досліджено найкращі лоукост-авіакомпанії світу та Європи, здійснено аналіз економічної діяльності авіакомпаній України. Проаналізовано вплив міжнародних низькотарифних авіакомпаній на авіаринок України та запропоновано шляхи залучення лоукостерів на український ринок.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Шкурат Марія Євгенівна Україна у глобальному інноваційному просторі Шкурат М.Є. Миколайчук Ю.І. немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 10
В роботі запропоновано аналіз позиціонування України у глобальному інноваційному просторі. Визначено необхідність першочергового розвитку інноваційної сфери країни в умовах кризових явищ. Проведено оцінку місця України у Індексах, що характеризують рівень розвитку інноваційної складової конкурентоспроможності економіки країни. Проведено аналіз виробничої структури промисловості України, наголошено на необхідності збільшення частки високотехнологічних секторів. Оцінено рівень інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наголошено на необхідності збільшення фінансування дослідницької діяльності та залученні іноземного інвестування для модернізації промисловості країни. Відзначено недостатній рівень розвитку інноваційної інфраструктури в країні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Шкурат Марія Євгенівна Аналіз ефективності діяльності ради бізнес-омбудсмена в Україні як каталізатора ефективного діалогу українського підприємництва та державних структур Шкурат М.Є. Мурашкіна Н.О немає Економіка і організація управління українська 2020 стаття 11
Стаття присвячена створеному у 2014 році інституту бізнес-омбудсмена, як інструменту захисту підприємців від неправомірних дій чи бездіяльності владних структур країни. Даний інститут створений за рекомендацією і наглядом Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку, а також ряду бізнес-організацій світу. У статті розглядаються ключові показники ефективності діяльності Ради бізнес-омбудсмена як для малого та середнього бізнесу, так і для державних органів та бізнес середовища України. Наведені статистичні дані та їх аналіз показують позитивний результат роботи Ради в різних сферах бізнес-середовища, а також значні зрушення та зміни у взаємодії державних органів та підприємців


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Шкурат Марія Євгенівна Innovative development of countries in the context of global economic imbalances Shkurat, Mariia Temerbek, Alisa немає Research Papers in Economics and Finance 4 (4) 2020 англійська 2020 стаття 11
The paper emphasises the fact that innovation is a driver for development and a leading factor in economic growth and ensuring a high level of competitiveness. The impetus for further development is given to those countries that already have a sufficient innovation level of the economy. The aim of the research is to determine the role of innovative development of a country in its economic development and competitiveness of the national economy. The world’s leading countries now face the challenge of building a competitive economy, so the dynamics of positioning countries in the Global Competitiveness Index (GCI) and Global Innovation Index (GII) has been provided and the view that innovation plays an important role in the country’s development and the formation of its competitiveness confirmed. The authors have distinguished groups of countries by systematising the places they occupy


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Ситар Ганна Василівна Типи мовних засобів впливу в передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України: на матеріалі виборів 2019 року Ситар Ганна, Рогова Марина немає Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Філологія" українська 2020 стаття 6
У статті проаналізовано типи мовних засобів впливу в передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України 2019 року, використаних з метою установлення або втримання влади і маніпуляції суспільною свідомістю і поведінкою виборців. Виокремлено такі типи мовних засобів впливу: оцінна лексика, фразеологізми, ідеологічні кліше, метафори, прецедентні феномени, перифрази, повтори, градація, риторичні запитання. Характерною особливістю мовного наповнення передвиборних програм є нашарування декількох різнотипних мовних засобів, що має виразний маніпулятивний ефект, створює потрібне враження, викликає відповідні думки і спонукає до голосування


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Шкурат Марія Євгенівна Tendencies of European integration processes development in Ukraine M.Shkurat, M.Varlamova немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 10
The article highlights the main trends in the development of the integration processes of Ukraine and the EU. Historical prerequisites and current trends of economic convergence are analyzed. The level of Ukraine's integration with the EU has been determined. The analysis of current processes is based on the comparison of trends in public opinion towards the choice of the European integration vector and the analysis of the characteristic features of the development of the European integration processes since the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In the analysis of public opinion, the results of the analysis in the dynamics are presented, as well as the modern attitude of the citizens of Ukraine to the choice of the European integration direction is characterized. Positive results of strengthening of integration are defined and its weaknesses are outlined


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Шкурат Марія Євгенівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Savchenko M., Varlamova M., Shkurat M., Melnyk L.,BondarV. немає Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 42. No. 4 англійська 2020 стаття 10
The article is devoted to the problem of development of integration links between countres in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted. On the basis of the cluster analysis, integration groups are divided into 4 groups, each of which has certain features of development


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Шкурат Марія Євгенівна Диверсифікація джерел газопостачання як аспект енергетичної безпеки України Шкурат М.Є., Короленко В. немає Галицький економічний вісник українська 2020 стаття 11
Досліджено питання диверсифікації енергоресурсів та пошук напрямків підвищення енергетичної ефективності для забезпечення високого рівня енергетичної безпеки держави. Українамтривалий час відчувала тиск з боку Російської Федерації, оскільки вона була єдиним постачальником природного газу для нашої країни. Наразі російський газ перетворюється на європейський і лише тоді постачається до України. Таким чином, наша держава стимулює розвиток транзиту й отримує значні надходження до держбюджету. Однак на європейській «газовій карті» відбуваються значні зміни, що пов’язано із запуском нових газопроводів, які оминають територію України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Шкурат Марія Євгенівна Ключові фактори розвитку інноваційного напрямку «зелена економіка» в умовах глобалізованих трансформаційних процесів Шкурат М.Є. Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 12
У роботі актуалізовано питання проблем переходу суспільства до сучасного напрямку «зелена економіка», наведено її можливі перспективи розвитку та необхідність упровадження у сучасний господарський процес. Надано визначення терміну «зелена економіка» та наведено основні характерні риси даного процесу. Розглянуто визначення питання в межах робіт іноземних та вітчизняних авторів та аналіз їх оцінки впливу даного напрямку на загальний економічний розвиток країни. Визначено основні переваги та перспективи напрямку «зелена економіка». Здійснений аналіз розвитку інноваційного методу в умовах функціонування ринкової системи управління та вільної конкуренції. Проаналізовано методи впливу та регулювання даного напрямку у межах законодавчої системи країни. Висунуто пропозиції щодо можливого плану розвитку держави за умов функціонування інноваційного напрямку «зелена економіка» у господарський процес


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Вашеняк Юлія Анатоліївна Діджиталізація картування біотопів на прикладі проектованого смарагдового об’єкта – долини річки Вільшанки (Вінницька область) Вашеняк Ю.А., Ворона Є.І., Долинний В.В., Яворська О.Г. немає Моніторинг та охорона біорізноманіття: Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття. Серія “Conservation Biology in Ukraine”, 16 (3) українська 2020 стаття 13
Формування Смарагдової мережі – один з найважливіших напрямів охорони біологічного й ландшафтного різноманіття в Україні, спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природнихсередовищ існування в Європі (Convention 1979). Інвентаризація й картування біотопів, що мають високу природоохоронну цінність, є основою створення Смарагдової мережі в Україні.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Вашеняк Юлія Анатоліївна Ecological hackaton as a basis formation of ecological model of behavior Lialuk, N.M., Vasheniak Yu. A., Yavorska, O.G., Mashtaler, O.V. немає Organization of Scientific research in modern conditions. Conference proceedings англійська 2020 стаття 10
В роботі розглядається особливість змісту екологічного хакатону для формування основ моделей екологічно безпечної поведінки. Зміст спрямований на популяризацію засад сталого розвитку суспільства. Показаний навчальний потенціал хакатонів в інтегрованій формі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Вашеняк Юлія Анатоліївна Нове місцезнаходження Allium obliquum L. У Дністровському каньйоні Вашеняк Ю.А., Дідух Я.П., Термена І.Б. Київ-Чернівці Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). Том 1 українська 2019 стаття 14
Allium obliquum, цибуля коса, характеризується диз’юнктивними ареалом і трапляєься в Румунії, на Уралі, Алтаї, Саур-Тарбагатаї та Тянь-Шані (Euro+ Med, 2006; Червона книга України, 2009). У 1979 р. було знайдено цей вид і в Україні, зокрема в долині р. Смотрич, поблизу с. Устя Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (Червона книга України, 2009). Автори зазначають (Дідух та ін., 1982): популяція такого виду налічує 2500 особин та займає площу у декілька гектар. Наразі популяція Allium obliquum знаходиться під охороною у заказнику місцевого значення «Устянський», що входить до системи природоохоронних територій національного природного парку «Подільські Товтри»(Любінська, 2016). Під час проведення експедиції по Дністровському каньйону ми знайшли нове місцезнаходження популяції виду поблизу с. Субич Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (N48. 60771; E26. 82700, 137 м н. р. м.). Популяція є досить чисельною–близько 5000 особин і займає вертикальні стінки каньйону п


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Вашеняк Юлія Анатоліївна До методики виділення та інтерпретації синтаксонів (рівень асоціацій) на прикладі рослинності вапнякових відслонень Вашеняк Ю.А. Київ Класифікація рослинності та біотопів України як основа збереження біорізноманітності : наук.-теорет. конф. українська 2018 стаття 11
The approach of the syntaxa distinguishing and interpretation (association level) has been characterized in this article. The main aim of our investigation is to make syntaxonomical revision and to present the syntaxonomical scheme of the Dniester Canyon dry grasslands on limestone outcrops using this approach. As the nomenclature types we have used relevés of the associations described from the study area and adjacent territories. The data processing has been performed using JUICE software and PC-Ord. Two associations of Alysso-Sedetalia order and six associations of Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis order (one is a new association) have been distinguished using cluster analysis with nomenclature types. Syntaxonomical position of the associations has been critically reviewed. Associations have been moved to the corresponded alliances and orders according to the analysis.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Вашеняк Юлія Анатоліївна Порівняльна характеристика рослинності відслонень центральної Європи Вашеняк Ю. Київ Класифікація рослинності та біотопів України як основа збереження біорізноманітності : наук.-теорет. конф. українська 2016 стаття 12 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Вашеняк Юлія Анатоліївна Biodiversity of dry grasslands in Armenia: First results from the 13th EDGG Field Workshop in Armenia Vasheniak Yu, etc. немає Palaearctic Grasslands англійська 2020 стаття 11
The 13 th EDGG Field Workshop was conducted from the 26 June to 6 July 2019 in Armenia. The Field Workshop had two main aims: (a) to analyse the biodiversity patterns of the Armenian grasslands across multiple taxonomic groups and grain sizes, and (b) to study the syntaxonomic position of these grasslands in a general European context. We conducted our sampling in 16 sites that ensured good geographical coverage across the country. In total, we sampled 29 EDGG Biodiversity Plots (nested-plot series of 0.0001 to 100 m²) and 53 additional 10-m 2 plots. Data of orthopteroid insects (Orthoptera and Mantodea) were recorded in 42 100-m² plots. We found mean total species richness values of the vegetation of 7.5 species in 0.01 m², 31.9 species in 1 m² and 51.3 species in 10 m². The richest grasslands for vascular plants were meso-xeric grasslands with up to 35 species in 0.1 m² and 80 in 10 m². Maximum orthopteroid richness in 100 m² was 14. Syntaxonomically, the majority of stands appear to


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Вашеняк Юлія Анатоліївна GrassPlot v. 2.00 – first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands Buirun, I., Burrascano, S., Dembicz, I. et al. (including Yu.Vasheniak) немає Palaearctic grasslands англійська 2019 стаття 11
GrassPlot is a collaborative vegetation-plot database organised by the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG) and listed in the Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD ID EU-00-003). Following a previous Long Database Report (Dengler et al. 2018, Phytocoenologia 48, 331–347), we provide here the first update on content and functionality of GrassPlot. The current version (GrassPlot v. 2.00) contains a total of 190,673 plots of different grain sizes across 28,171 independent plots, with 4,654 nested-plot series including at least four grain sizes. The database has improved its content as well as its functionality, including addition and harmonization of header data (land use, information on nestedness, structure and ecology) and preparation of species composition data. Currently, GrassPlot data are intensively used for broad-scale analyses of different aspects of alpha and beta diversity in grassland ecosystems.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Вашеняк Юлія Анатоліївна Biodiversity patterns of dry grasslands at the meeting point of Central Europe and the Balkans: Impressions and first results from the 9th EDGG Field Workshop in Serbia 2017 Vasheniak Yu. etc. немає Bulletin of the European Dry Grassland Group англійська 2017 стаття 11
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Вашеняк Юлія Анатоліївна The first find of Myurella sibirica (Plagiotheciaceae, Bryophyta) in Ukraine S.Nyporko, Yu.Vasheniak немає Ukrainian Botanical Journal українська 2020 стаття 14
The first record of a new for the flora of Ukraine species Myurella sibirica is reported. The species was found on the slope of Maslyatyn Mt. (at 381 m a.s.l.) in the Kremenets Mountains National Nature Park (Ternopil Region). It grew among other mosses on the soil layers in the cracks of vertical limestone wall, under the canopy of Betula klokovii near the forest meadow. Myurella sibirica is quite rare in the mountains of Europe and more common in mountains of Asia and North America. The species is listed in The IUCN Red List of Threatened Species (Vulnerable), Red Data Book of European Bryophytes (Endangered), European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts (Vulnerable) and several Red lists of European countries


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Вашеняк Юлія Анатоліївна Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра Вашеняк Ю.А. та ін. немає Український ботанічний журнал українська 2018 стаття 11
The conditions of tufa formation and their distribution throughout the Dniester River canyon and adjacent territories are studied in the current work. The sites with waterfalls, in which the carbonate Silurian rocks are characterized by horizontal faults with the formation of aquicludes, were allocated. A group of different classes is formed in the zone of water entrainment flowing through the cliff walls. The central place is occupied by Montio-Cardaminetea (Cratoneuretum filicino-commutati), represented by moss cushions of Cratoneurum filicinum, Palustriella commutata, Didymodon tophaceus, which drain water, where CaCO3 is absorbed and powerful tufas are formed. On the surface under falling water, algae of emerald color Stigeoclonietea tenuis (Cladophoretum glomeratae) develop along with the dark spots of cyanobacteria Gloeocapsetea sanguineae (Scytonema myochrous) on slightly moistened rocks. At the base of the waterfalls, the hygrophilic Agrostis stolonifera (Molinio-Arrhenatherete


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Климчук Олександр Васильович World trends in bioethanol and biodiesel production in the context of sustainable energy development Klymchuk O., Khodakivska O., Kovalov B., Brusina A., Benetyte R., Momotenko I. немає International Journal of Global Environmental Issues англійська 2020 стаття 7
The article outlines the current state of increasing consumption and demand for primary energy resources due to exhaustion and avalanche-like growth of their world prices. The effects of excessive use of non-renewable energy resources that have led to global climate change and deterioration of the natural environment are highlighted. The priority of sustainable development of the world energy sector is based on increasing consumption of renewable energy resources. The processes of the general world consumption of various types of primary energy and the dynamics of indicators of world bioethanol and biodiesel production during 2000-2018 are analysed. The forecast of consumption of the primary world energy and the production of liquid biofuels has been made for 2019-2025. The results indicate that the world market of bioethanol and biodiesel tends to expand, providing from an economic point of view rational use of energy resources, reducing gasoline and diesel consumption.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Вашеняк Юлія Анатоліївна Біотопічне різноманіття трав’яних угруповань Центрального Поділля та їх созологічна оцінка Вашеняк Ю.А. немає Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи) українська 2016 стаття 8
Дається класифікаційна схема рідкісних трав’яних біотопів відповідно до системи EUNIS, IV-VII рівнів, де IV, V рівень за флористичною класифікацією відповідає союзу, а VI рівень – асоціаціям, субасоціаціям та їх варіантам. Наведено порівняльну характеристику біотопів і синтаксонів рослинності, виділеної за флористичною класифікацією. Виділення синтаксонів проведено за допомогою прикладної програми JUICE, TWINSPAN Modified, PC-ORD та інтерпретації на основі вітчизняних та іноземних публікацій. Картування біотопів здійснювалось за допомогою програми ArcGIS. Побудовано класифікаційну систему біотопів до шостого-сьомого рівня. Загалом така схема налічує 25 одиниць VI рівня, 15 одиниць V рівня, 10 одиниць VI рівня.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Вашеняк Юлія Анатоліївна Phytosociology, ecology and conservation status of Carlina acanthifolia subsp. utzka on its northern distribution limit (Poland and Ukraine) Vasheniak Iu., Dmytrash-Vatseba I., Markivska L., Swacha G., Kuzemko A немає Biologia англійська 2020 стаття 11
This paper is focused on phytosociological and ecological peculiarities of the vulnerable species Carlina acanthifolia subsp. utzka in Ukraine and Poland at the northern distribution limit of the species. Based on the analysis of 86 relevés, we recognised three associations within Festuco-Brometea class in which Carlina acanthifolia subsp. utzka occurs. We also revealed an ecological differencies between habitats of the species using Didukh’s phytoindication scale. It was concluded that the limited factors of Carlina acanthifolia subsp. utzka distribution are soil humidity, carbonate content and thermal climate. The assessment of ecological amplitude of Carlina acanthifolia subsp. utzka shows that the most vulnerable are the habitats in the Southern Podillia (Ukraine), at the eastern limit of the total range. It has been revised the carbonate content indices for Carlina acanthifolia subsp. utzka species and has been proposed new ecological amplitude according to our results. We propose


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Вашеняк Юлія Анатоліївна sPlot – A new tool for global vegetation analyses Vasheniak Yu.etc. немає Journal of Vegetation Science англійська 2019 стаття 14
Questions: Vegetation-plot records provide information on presence and cover or abundance of plants co-occurring in the same community. Vegetation-plot data are spread across research groups, environmental agencies and biodiversity research centers, and thus, are rarely accessible at continental or global scales. Here we present the sPlot database, which collates vegetation plots worldwide to allow for the exploration of global patterns in taxonomic, functional and phylogenetic diversity at the plant community level. - Location: sPlot version 2.1 contains records from 1,121,244 vegetation plots, which comprise 23,586,216 records of plant species and their relative cover or abundance in plots collected between 1885 and 2015. - Methods: We complemented the information for each plot by retrieving environmental conditions (i.e. climate and soil) and the biogeographic context (i.e. biomes) from external sources, and by calculating community-weighted means and variances of traits using gap-f


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Вашеняк Юлія Анатоліївна Vegetation of limestone outcrops in Western and Central Podilla (Ukraine) Didukh Ya., Vasheniak Yu. немає Tuexenia англійська 2018 стаття 9
This article characterises limestone outcrop vegetation. Such communities grow on limestone, chalk, gypsum and other kinds of rocks of the Devon and Paleogene period dispersed throughout Western and Central Podillia. The relief, geological structure, soil, distribution factors caused by climate, specificity and diversity of the communities and their particular floristic qualities are highlighted. The history of phytocoenological investigations of limestone outcrop communities in Ukraine is also shown. Syntaxo-nomical and ecological assessments with critical analyses and evaluations of 118 relevés, including bryophytes and lichens, were conducted based on scientific papers. Research activity involved the formation of a database with the help of TURBOVEG, processing the data with JUICE and creating clusters with the help of the Modified TWINSPAN algorithm and OptimClass. The resulting communi-ties were assigned to two classes: the