Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2808

2 - тези

651

3 - монографія

228

4 - навч. посіб.

130

5 - метод. рек.

88

6 - навч.-метод. посіб.

43

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - збірник

6

16 - метод. посіб.

6

17 - дисертація

5

18 - метод. пособие

5

19 - конспект лекцій

5

20 - практикум

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - дослідження

2

26 - учеб.-метод. пособие

2

27 - аналіт. звіт

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - енциклопедія

1

33 - програма

1

34 - курс лекций

1

35 - посібник

1

36 - атлас

1

37 - тестові завдання

1

38 - покажчик

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Григошкіна Ярослава Володимирівна Геопоетика versus геополітика: кілька спостережень над альтернативною пропозицією. Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Київ Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика українська 2022 стаття 0
Статтю присвячено геопоетиці, яку розглянуто в літературно-художньому та літературознавчому аспектах. Актуальність цієї праці зумовлена значним зацікавленням геопоетичною проблематикою в суспільстві, що спостерігалося після падіння Берлінської стіни, необхідністю протиставити геополітичній експансії життєтворчу концепцію, яка б об’єднала митців і вчених, здатних утвердити нові принципи співжиття у світі. Ландшафт тепер набуває концептуального осмислення, особистісного сприйняття, інтерпретаційного значення.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Григошкіна Ярослава Володимирівна Задротянська лірика «Каліського Парнасу»: тексти і контексти. Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Riga New development horizons of philological science : Scientific monograph українська 2022 стаття 1
Стаття присвячена з’ясуванню обставин, усупереч яким колишні учасники національно-визвольних змагань в Україні зуміли себе творчо реалізувати в таборі для інтернованих вояків польського містечка Каліш. В умовах безперспективності таборового життя творча діяльність стала справжньою аутотерапією для обдарованих людей, які прагнули надолужити втрачене, хоч словом прислужитись Батьківщині


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Просалова Віра Андріївна Геопоетика versus геополітика: кілька спостережень над альтернативною пропозицією. Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Київ Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика українська 2022 стаття 0
Статтю присвячено геопоетиці, яку розглянуто в літературно-художньому та літературознавчому аспектах. Актуальність цієї праці зумовлена значним зацікавленням геопоетичною проблематикою в суспільстві, що спостерігалося після падіння Берлінської стіни, необхідністю протиставити геополітичній експансії життєтворчу концепцію, яка б об’єднала митців і вчених, здатних утвердити нові принципи співжиття у світі. Ландшафт тепер набуває концептуального осмислення, особистісного сприйняття, інтерпретаційного значення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Просалова Віра Андріївна ЗАДРОТЯНСЬКА ЛІРИКА «КАЛІСЬКОГО ПАРНАСУ»: ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ Просалова, В. А. Григошкіна, Я. В. Riga New development horizons of philological science : Scientific monograph українська 2022 стаття 0
Стаття присвячена з’ясуванню обставин, усупереч яким колишні учасники національно-визвольних змагань в Україні зуміли себе творчо реалізувати в таборі для інтернованих вояків польського містечка Каліш. В умовах безперспективності таборового життя творча діяльність стала справжньою аутотерапією для обдарованих людей, які прагнули надолужити втрачене, хоч словом прислужитись Батьківщині


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Литвиненко Роман Олександрович Братченко Станіслав Никифорович Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 4
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Литвиненко Роман Олександрович Бахмутський кінний козацький полк Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 6
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Литвиненко Роман Олександрович Абашевська культура Литвиненко Р. О. немає Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 6
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Литвиненко Роман Олександрович Азовська губернія Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 8
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 4
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Литвиненко Роман Олександрович Айдарська сторожа Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини. Т. 1 українська 2013 стаття 4
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Литвиненко Роман Олександрович Археологічні пам’ятки Донбасу Литвиненко Р. О. немає Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 10
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Литвиненко Роман Олександрович Бахмутська провінція Литвиненко Р. О. Донецьк Енциклопедія Донеччини, Т. 1 українська 2013 стаття 8
У виданні зосереджено відомості про людей, які зробили помітний внесок у розвиток регіону на різних етепах його становлення: підприємців, діячів, освіти. Інформується про видатних осіб, які жили в різні часи та живуть зараз, уславлюючи Донеччину своєю працею та звершеннями. Вміщено біографії державних, політичних, громадських, релігійних діячів, полководців, героїв війн, космонавтів, письменників і художників, скульпторів і композиторів, артистів і мандрівників, вчених і конструкторів. Окремі статті присвячені історичним подіям, які стали віхами в розвитку України та нашого регіону. Мається інформація про населені пункти Донеччини, промислові та інші підприємства краю, окремі виробничі об'єднання, різного роду організації та установи, особливості їхнього розвитку на різних історичних етапах. Увага надається географічним і топонічнім термінам, місцевим назвам окремих поселень та відповідним історичним змінам


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Стаднік Ірина Василівна Верховенство права в умовах воєнного стану Стаднік І.В., Буравська А.А немає Юридичний науковий електронний журнал, № 9 українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено дослідженню проблеми верховенства права в умовах воєнного стану. Проаналізовано основні підходи до визначення структурних елементів верховенства права та доводиться, що основними елементами системи верховенства права є: справедливе, публічне і незалежне правосуддя та безперешкодний доступ до нього; дотримання принципу законності та демократичності; прозорий доступ до політичної влади через вільні та чесні вибори; правовий характер влади; повага до прав людини; юридична визначеність; недискримінація та рівність перед законом; дотримання державою своїх зобов’язань як у межах міжнародного, так і національного права


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Стаднік Ірина Василівна Право людини на здоров’я в умовах пандемії: окремі медико-правові аспекти Стаднік І. В., Стаднік Є. А. немає Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса, № 2 українська 2021 стаття 8
Статтю присвячено дослідженню окремих медико-правових аспектів права людини на здоров’я в умовах пандемії. Метою статті є узагальнення основних проблем у сфері забезпечення права людини на здоров’я в умовах пандемії, обґрунтування напрямів та засобів їхнього вирішення на основі використання комплексного медико-правового підходу. Уточнено поняття пандемії як екстремальної ситуації, що проявляється у значному та швидкому територіальному поширенні в світі (країни, континенти) спалаху небезпечного інфекційного захворювання, викликаного новим інфекційним агентом (або новим штамом вже відомого раніше)


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Литвиненко Роман Олександрович Західна периферія бабинського осередку культуроґенези Литвиненко Р. О. Харьков Проблемы истории и археологии Украины: матер. V Междунар. науч. конф.(Харьков, 6 нояб. 2004 г.) українська 2004 стаття 9
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Литвиненко Роман Олександрович Інгульська катакомбна спадщина: дві лінії розвитку Литвиненко Р. О. Харків Проблеми історії та археології України ; матер. VI Міжнар. наук. конф. (Харків, 10-11 жовтня 2008 р.). українська 2005 стаття 8
Трансформація інгульської КК, що була викликана чи стимульована імпульсом з боку ДДБК, відбувалася по двох напрямках чи лініях розвитку: основному, що призвів до утворення ДніпроДністровського варіанту ДПБК; і другорядному, що знайшов вузько локальний і, можливо, короткочасний прояв у кримсько­таврійському регіоні через пам’ятки євпаторійської групи.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Литвиненко Роман Олександрович Поховання культурного кола Бабине з астрагалами Литвиненко Р. О. Харків Старожитності українська 2005 стаття 6
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Литвиненко Роман Олександрович Пам’ятки типу Бабине ІІІ: від культури до культурного кола Литвиненко Р. О. Донецьк Нові сторінки історії Донбасу;Кн. 15/16 українська 2008 стаття 7
In the article the evolution of sights of researchers on an estimation of cultural taxonomy of monuments of the Babine type is considered: from their perception as uniform archaeological culture, through culture with several local variants, up to modern estimations of this archaeological formation, as supercultural phenomenon. It is offered to consider all set of the monuments of Babine type within the framework of three-level system of taxonomy: a local variant – culture – a cultural circle. In structure of Babine cultural circle it is allocated two archaeological cultures: Dnepr-Don and Dnepr-Prut. First of them is represented homogeneous, and the second culture includes three local variants: Dnepr-Dnestr, Dnepr-Bug and the Dnestr-Prut.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Литвиненко Роман Олександрович До проблеми випростаних поховань культури Бабине Середньої Наддніпрянщини Литвиненко Р. О. немає Історичні і політологічні дослідження, № 1/2 українська 2007 стаття 8
From the middle of 1980th in a historiography the point of view according to which the structure of Babine culture of Middle Dnepr Basin included ceremonial group of burials with the outstretched position of dead men was ratified. Critical check of sources has not confirmed this conclusion as the list of the outstretched burials appeared filled either unreal complexes, or insufficiently documentary or belonging to other cultures of a Bronze Age, in particular Middle Dnepr culture. Hence, the common thesis that for Middle-Dnepr Babine group it is peculiar funeral ritual of the "outstretched" burials can be taken off.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Просалова Віра Андріївна Міфологема в поетиці художнього твору: варіативні й інваріантні складники Просалова В. Одеса Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», № 56 українська 2022 стаття 7
У статті з’ясовано передумови активізації міфопоетичного мислення в художній практиці українських письменників, розглянуто один із способів його вияву в поетиці літературного твору. Для визначення ознак міфологічного мислення застосовано міфопоетичний аналіз, що дає можливість простежити рецепцію та інтерпретацію міфу письменником. Для чіткішого термінологічного визначення міфологеми були узагальнені спроби зарубіжних та українських учених, на підставі яких визнано доречною кореляцію цього поняття з архетипом, що запропонував американський фольклорист Алан Дандес. Виокремлення вченим варіативного складника, тобто аломотиву, та інваріантного, тобто мотифеми, прояснює неповторність художньої реалізації у літературному творі повторюваного мотиву, образу чи ситуації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Просалова Віра Андріївна Gamification, coaching, scribbling, storytelling in Ukrainian literature classes: innovative potential and effectiveness of application Prosalova V.,, Hryhoshkina Y., Ivanyshyn M., Stepanenko O., Zamsha A. немає Amazonia Investiga, Vol. 11 (55) англійська 2022 стаття 9
The article is devoted to the peculiarities of the application of innovative technologies and methods in the lessons of Ukrainian literature. The article aims to highlight the main characteristics, content, and practical importance of the innovative potential of gamification, coaching, scribing, storytelling, their impact on improving the quality of teaching. To evaluate the effectiveness of the application of these innovative methods, the article applied theoretical and empirical methods, including the study of professional literature and the conduct of scientific and pedagogical experiment in the lessons of Ukrainian literature in the seventh grade of secondary school. As a result, confirmation of the effectiveness of such innovative teaching methods as gamification, coaching, scribbling, storytelling was obtained.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Головенько Віта Віталіївна Гендерні аспекти вербалізації полімодальності перцептивного процесу в англійськомовному YouTube-дискурсі Головенько В. В. Вінниця Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур : матеріали Міжвуз. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 12–13 квіт. 2021 р.) українська 2021 стаття 8
Мета роботи полягає у визначенні особливостей мовного вираження полімодальності ПП у межах жіночого та чоловічого мовлення задля виявлення типових рис комунікативної поведінки жінок та чоловіків на матеріалі розмовного дискурсу англійськомовного відеоблогу. Матеріалом дослідження слугують 47 од./99 слововж. СМ, дібраних методом суцільної вибірки з відеооглядів українських страв та продуктів харчування англійськомовними блогерами США, Великобританії та Канади (загальна тривалість відео 11 год. 31 хв. 01 с.), розміщених на відповідних YouTube каналах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Головенько Віта Віталіївна Гендерні аспекти синестетичної метафори в межах англійськомовного YouTube дискурсу Головенько В. В. Кам’янець-Подільський Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти українська 2021 стаття 8 no file
The article is devoted to the study of synaesthetic metaphor gender peculiarities within the conversational English-speaking YouTube discourse. The analysis conducted within 47 samples (99 uses in speech) of the synaesthenic metaphor implies the absence of typically masculine or feminine features in the framework of metaphorical perceptual information transmission


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Головенько Віта Віталіївна Візуальний модус перцепції в оглядах українських страва та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів) Головенько В. В. Вінниця Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур : матеріали Міжвуз. наук. студ. конф. (м. Вінниця, 12–13 квіт. 2020 р.) українська 2020 стаття 7
Мета роботи полягає у проведенні аналізу зорових сенсоризмів в англійській мові на матеріалі розмовного дискурсу відеоблогу та виявленні особливостей їхньої семантики, функціонування й мотивації. Матеріалом дослідження слугують 89 од./191 слововж. на позначення зорових відчуттів, дібраних методом суцільної вибірки з відеооглядів українських страв та продуктів харчування англійськомовними блогерами США, Великобританії та Канади (загальна тривалість відео 7 год. 47 хв. 33 с.), розміщених на відповідних YouTube каналах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Головенько Віта Віталіївна Густативні прикметники з «прозорим» еталоном Головенько В. В. Кам’янець-Подільський Англійська мова у міждисциплінарному контексті безперервної освіти українська 2019 стаття 8 no file
The article is dedicated to the study of lexico-semantic features of gustatory adjectives (GA) with the «transparent» prototype in English. The types of wordformation and structure of GA are also investigated. In addition, GA are discussed in terms of the thematic groups they constitute