Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Попов Володимир Юрійович Війна і істина Попов В. Ю. Львів Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. Вип. 44 українська 2022 стаття 0
Стаття є міркуваннями про співвідношення війни та істини, діалектичну суперечність ролі війни як царини хитрощі й свідомої омани і засобу перевірки справжності та ствердження особливого «режиму істини». У статті досліджується сутність концепту «постправда» і його роль у формуванні сучасного епістемологічного поля


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Попов Володимир Юрійович Біля джерел наукового світогляду: Cosmotheoria і Weltanschauung Попов В. Ю. Пловдив Идеи. Философско списание, №1(19)-2(20) українська 2022 стаття 0
У статті розглядається історія виникнення наукового світогляду під час наукової революції ХVI- ХVII сторіч. Показані головні джерела цього світогляду, які знайшли відображення у концепті "сosmotheoria"


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Попов Володимир Юрійович Концепт смаку: ґенеза та історичні трансформації Попов В.Ю.,Труфанова А. О. Львів Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, вип.29 українська 2022 стаття 0
У статті досліджується походження та культурно-історичні трансформації концепту «смак», висвітлено роль концепту «смаку» у становленні європейської культурологічної та естетичної думки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Попов Володимир Юрійович Соціально-філософські погляди Василя Стуса Попов В.Ю. ,Котець Я.Ю. Львів Вісник Львівського університету. Серія філософські-політологічні студії. 2022. Вип. 41 українська 2022 стаття 0
В статті проаналізовано творчий спадок В. Стуса, спогади його однодумців та опонентів щодо політичних переконань та філософських поглядів поета. На цій підставі стверджується, що Стус з самого початку своєї творчості виборював українські національні ідеали, вставав на захист духовних засад українства та прав української мови в часи панування радянської ідеології


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Попов Володимир Юрійович Επιστημη – science – wissenschaft: до проблеми культурно-філософської визначеності поняття «наука» Попов В.Ю.Попова О.В. Одеса Актуальні проблеми філософії та соціології, № 32 українська 2021 стаття 0
В роботі здійснено аналіз ґенези та інтерпретацій поняття «наука» в давньогрецькій, латинській, французькій, британській та німецькій культурно-філософських традиціях


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Попов Володимир Юрійович Analytical anthropology of Peter Hacker Popov V. Popova O. Dnipro Anthropological Measurements of Philosophical Research. № 20. англійська 2021 стаття 0
У роботі розглядається специфіка антропологічного вчення сучасного британського філософа Пітера Гакера з урахуванням контексту аналітичної філософії в рамках Оксфордської школи "буденної мови".


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Буга Наталія Юріївна Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців з маркетингу Янчук Т.В., Буга Н.Ю., Крупчатнікова Т.С немає Молодий вчений, № 12(88) українська 2020 стаття 0
Впровадження сучасних методів навчання є важливим напрямком вдосконалення підготовки студентів у сучасному навчальному закладі. У роботі розглянуто необхідність застосування сучасних інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з маркетингу. Розглянуто види засобів навчання які функціонують на основі ІТ. Визначено основні етапи, умови та шляхи формування інформаційно-технологічної компетенції майбутніх фахівців. Визначені унікальні можливості та переваги використання інформаційних технологій у навчальному процесі, що дозволяють підвищити якість підготовки студентів та рівень професійної діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Буга Наталія Юріївна Роль інтернет технологій у рекламній діяльності підприємства. Буга Н.Ю., Ткачук С.О. немає Приазовський економічний вісни, вип. № 3(32) українська 2022 стаття 0
У статті розглянуто особливості застосування Інтернет технологій як інноваційного підходу в рекламній діяльності підприємства. Визначено основні тенденції їх застосування. Проаналізовано вплив інформаційних технологій на підприємницьку діяльність. Охарактеризовано основні інноваційні підходи до використання Інтернет-технологій. Подано інструменти інтегрованих маркетингових Інтернет-комунікацій. Виділено основні переваги використання цифрових технологій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Буга Наталія Юріївна Перспективи використання інноваційних технологій в маркетинговій діяльності підприємства Буга Н.Ю., Пелехацький Д.О. немає Економіка та суспільство, вип. № 42 українська 2022 стаття 0
У роботі описано інноваційні технології, які є адаптивними для використання в маркетинговій діяльності, направлені на покращення взаємодії з споживачами ринку товарів та послуг, визначено перспективи та умови їх використання в кризових умовах з урахуванням факторів динамічності, глобалізації та лібералізації конкурентних ринків. Досліджено сфери застосування технологій розширеної реальності (XR) та штучного інтелекту (AI) з метою формування позитивного досвіду споживача, також можливість використання даних технології для вдосконалення поточних бізнес-процесів компанії в тому числі аналітичних


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Буга Наталія Юріївна Використання інтернет-реклами для просування продукції на авторинку Буга Н.Ю., Тичинська А.І., Фаринюк Н.В. немає Приазовський економічний вісни, вип. № 6(29) українська 2021 стаття 0
У статті розкрито та проаналізовано інструменти маркетингових інтернет-технологій, їх вплив на поведінку споживача, запропоновано найефективніші канали просування продукції компанії в інтернет-середовищі, розроблено рекламні оголошення для пошукової реклами, проведено аналіз статистичних даних. Досліджено методи та інструменти просування продукції в мережі Інтернет. Обґрунтовано важливість зосередження бізнес-цілей в онлайн-середовищі. Визначено методичні підходи до інтернет-реклами для просування продукції


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Буга Наталія Юріївна Дослідження ринку інтернет-послуг Вінницького регіону Буга Н.Ю., Янчук Т.В. немає Економічний простір, № 169 українська 2021 стаття 0
У статті висвітлено результати дослідження ринку Інтернет-послуг Вінницького регіону. Визначено та проаналізовано основних учасників ринку, що надають Інтернет-послуги, – Інтернет-провайдерів. Ключовими чинниками успіху визначено: вартість підключення; співвідношення «ціна/швидкість»; асортимент тарифних планів; наявність «зовнішньої» служби продажів; наявність рекламного супроводу; наявність ексклюзивних технологій підключення; фінансова стійкість підприємства. Опитування користувачів Інтернет-послуг Вінниці дало змогу сформувати портрет цільової аудиторії


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Буга Наталія Юріївна Маркетингове забезпечення діяльності хостингової компанії Буга Н.Ю., Янчук Т.В., Філіпішин І.В. немає Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, № 4 українська 2020 стаття 0
У статті розглянуто маркетингове забезпечення діяльності хостингової компанії. Формування маркетингового забезпечення – це складний процес, що починається з маркетингового дослідження ринку, підприємства та завершується розробленням планів щодо розвитку підприємства на основі виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Під час формування маркетингового забезпечення необхідно оптимізувати використання маркетингових ресурсів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Буга Наталія Юріївна Маркетингові комунікації підприємств ІТ-сфери Буга Н.Ю., Янчук Т.В., Тарановська Ю.М. немає Економічний простір, № 162 українська 2020 стаття 0 no file
У статті досліджено використання маркетингових комунікацій для просування ІТ-послуг. Визначено відмінності між традиційним комплексом та інтернет-комунікаціями. Деталізовано види та розкрито сутність інтернет-комунікацій. На основі експертної оцінки оцінено ефективність застосування інтернет-комунікацій на прикладі хостингової компанії. Доведено, що під час вибору виду маркетингових інтернет-комунікацій потрібно враховувати сегменти цільової аудиторії


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Гоцуляк Юрій Вікторович Природа як осередок розгортання правового змісту у суспільних відносинах: онтологічно-правовий контекст Гоцуляк Ю.В. Міхайліна Т.В. немає Журнал східноєвропейського права, № 94. українська 2021 стаття 0
У статті проаналізований онтологічно-правовий вимір доктрини природного права, виявлені ключові детермінанти, що походять із самої природи людини та мають безпосередній вплив на розгортання правових атрибутів правого буття у суспільних відносинах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Гоцуляк Юрій Вікторович Верховенство конституції як фундаментальний принцип правопорядку у нормативістській правовій доктрині Гоцуляк Ю.В., Турченко О.Г. Львів Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки, № 11 українська 2022 стаття 0
Стаття присвячена питанням дослідження феномену конституції як фундаментального принципу правопорядку у позитивістській правовій традиції. Авторами обґрунтовується, що конституція це не просто нормативна категорія, це закономірний результат розгортання атрибуту ієрархії у правовій реальності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Письменна Олена Пилипівна Порушення норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України: загальні засади застосування Письменна О. П. Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 0
В роботі досліджено порушення основних норм міжнародного права під час збройної агресії РФ проти України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Письменна Олена Пилипівна Юридичні наслідки кіберзлочинів Письменна О. П., Гусар В. В., Мора К.М Карлсруе Sergeieva&Co, вип. 20, т. 3 українська 2022 стаття 0
У роботі розглядається юридичні наслідки кіберзлочинів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Письменна Олена Пилипівна Загальнотеоретичні засади формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС Письменна О.П., Кульбаба І.В Івано-Франківськ Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірка наук. пр. , № 57 українська 2021 стаття 0
В роботі досліджено формування ринку публічних закупівель в рамках законодавства ЄС


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Письменна Олена Пилипівна Верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави Письменна О. П. немає SWorldJourna, вип. 13, т. 2 українська 2022 стаття 0
У роботі розглядається верховенство права і верховенство закону як основні принципи правової держави


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Іваненко Лариса Михайлівна Дослідження якості освітньої програми маркетологів та розробка моделі їх професійної діяльності Іваненко Л.М., Боєнко О.Ю. немає Innovation and Sustainability, (2), українська 2022 стаття 1
У статті представлені результати опитування представників українських компаній і підприємств, котрі працюють на внутрішньому ринку споживчих товарів, промисловості та сервісних послуг. Встановлено, що ключовими професійними напрямами навчання та підготовки маркетологів є наступні: соціально-економічне та загально-професійне навчання; адекватний рівень системного мислення; високий рівень інформаційної компетентності; розуміння маркетингу відносин та інтернет-маркетингу; здатність приймати маркетингові рішення у невизначеній ситуації. Згідно результатів експертного дослідження встановлено, що маркетингова комунікаційна функція є найбільш розвиненою у порівнянні з іншими функціями, котрі виконують спеціалісти-маркетологи на українських підприємствах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Іваненко Лариса Михайлівна Використання сценаріїв залучення клієнтів для збільшення продажів Інтернет-магазинів Іваненко Л.М. Дніпро Економічний і соціальний розвиток регіонів та держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. Дніпро, (27 бер. 2021 р.) українська 2021 стаття 1 no file
Визначено чинники, що характеризують відвідування web-сайту компанії та надано рекомендації по роботі з ними. Описано сценарії взаємозв’язку з Інтернет-відвідувачами, що використовують Інтернет-магазини, а саме: включення онлайн-чату через одну хвилину перебування клієнта на web-сайті; зв’язок з відвідувачем у нічний або неробочий час; зв’язок з відвідувачем, який заходить на сайт втретє; зв’язок з відвідувачами, які уходять з сайту; пропозиція залишити свою електронну адресу, якщо всі оператори зайняті


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Іваненко Лариса Михайлівна Маркетплейси як об’єктивний наслідок розвитку електронної комерції Іваненко Л.М. немає Економіка і організація управління, № 3 українська 2021 стаття 0
У статті проаналізовано передумови розвитку електронної комерції, її позитивні та негативні впливи на торгівлю в цілому, а також розглянуто ті маркетплейси, що функціонують в Інтернет-просторі України. Визначено, що на сьогодні темпи розвитку електронної комерції є дуже швидкими, які значно перевищують темпи розвитку традиційної торгівлі. Структуровано переваги та недоліки електронної комерції. Представлено поняття маркетплейсу та його класифікацію


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Стаднік Ірина Василівна Межі свободи слова в контексті верховенства права Стаднік І. В., Максюта Н. В. Вінниця Правничий часопис Донецького університету імені Васидя Стуса, № 1 українська 2022 стаття 0
Статтю присвячено дослідженню окремих питань свободи слова в контексті верховенства права. Метою статті є узагальнення основних світоглядних підходів до визначення змісту і меж свободи слова та обґрунтування на цій основі правової природи цензури в контексті верховенства права.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Поліщук Наталія Володимирівна Державна підтримка активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва Поліщук Н.В. Чернівці Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, . Вип. ІІ (34). Економічні науки українська 2009 стаття 0 no file
У статті досліджено державну підтримку активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. Наведено основні інструменти державної підтримки впровадження інновацій у діяльність підприємств


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Поліщук Наталія Володимирівна Система управління інноваційною діяльністю підприємств Поліщук Н.В., Голда Н.М. Чернівці Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, Вип. ІІІ (43). Економічні науки українська 2011 стаття 0
Статтю присвячено дослідженню системи управління інноваційною діяльністю підприємств. Визначено складові системи управління інноваційною діяльністю підприємств, які підвищують їх конкурентоспроможність в сучасних умовах функціонування