Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2717

2 - тези

626

3 - монографія

226

4 - навч. посіб.

129

5 - метод. рек.

86

6 - навч.-метод. посіб.

42

7 - метод. вказівки

28

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - метод. посіб.

6

16 - збірник

6

17 - конспект лекцій

5

18 - практикум

5

19 - автореферат

5

20 - курс лекцій

5

21 - дисертація

5

22 - метод. пособие

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - доповідь

2

26 - анотація

2

27 - лаборат. практикум

2

28 - патент

2

29 - дослідження

2

30 - учеб.-метод. пособие

2

31 - аналіт. звіт

2

32 - практ. посіб.

1

33 - монографія (розділ)

1

34 - роб. зошит

1

35 - тлумачення

1

36 - навч. комплекс

1

37 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

38 - книга-альбом

1

39 - автореферат дис.

1

40 - звіт

1

41 - зб. лекцій

1

42 - метод. поради

1

43 - статті, рецензії, есеї

1

44 - енциклопедія

1

45 - програма

1

46 - курс лекций

1

47 - посібник

1

48 - атлас

1

49 - тестові завдання

1

50 - тези доповідей

1

51 - наук. доп.

1

52 - тести

1

53 - словник-довідник

1

54 - плани практ. занять

1

55 - нариси

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кістерський Леонід Леонідович Modernization of South Korea: Origins, Achievements, and the Experience for Ukraine Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev немає Економіка України англійська 2021 стаття 0
The reasons for the phenomenal economic achievements of South Korea in modern times are analyzed. Confucianism is considered as a model of comprehensive relations, which has proved its ability to dynamically modernize and creatively assimilate achievements of other cultures. The effective synthesis of the values of Confucianism and Protestantism in the process of modernization of the Republic of Korea is noted. It is shown that the South Korea experience of economic modernization and development is useful for Ukraine


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Кістерський Леонід Леонідович Диво на річці Ханган. Чим цікавий досвід Республіки Корея для України Кістерський Л., Мармазов В., Піляєв І. немає День українська 2021 стаття 0
У І половині ХХ ст. промислова й відносно багата ресурсами північ на той час єдиної Кореї значно випереджала аграрний південь за промисловим розвитком. У 1945 р. близько 65% важкої індустрії Кореї знаходилося на півночі, тоді як на півдні було зосереджено дві третини всієї рообочої сили. У перші роки після закінчення Корейської війни Республіка Корея залишалася однією з найбідніших країн світу: середній дохід її жителя в 1960 році становив лише 158 дол США на рік.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Атаманчук Зорина Асланівна Features of regions’ economic security in tourism field Atamanchuk Z., Tymchyshyn J. немає Інтернаука. Серія : :Економічні науки,. № 5 англійська 2020 стаття 0
The article examines the main trends that have a significant impact on ensuring regional economic security of Ukraine; problems of ensuring regional economic security in the field of tourism and problems of the current regional development model. The main purpose of ensuring regional economic security, a generalized model of regions economic security is outlined; principles of ensuring the sustainability of regional development, which serve as a guide, methodological framework for building a model of regional economic security of Ukraine.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз досягнень Китаю як «локомотиву» глобального економічного зростання Атаманчук З.А., Макогін З.Я., Науменко В.Д. немає SWorldJournal, № 11, Ч. 4 українська 2022 стаття 0
Здійснено оцінку місця Китаю у світовій економіці. На основі аналізу найбільш експортованих товарів у світі, автори роблять висновок, що Китай є лідером майже за усіма товарними групами. За допомогою емпіричного аналізу доведено, що значному зростанню китайської економіки сприяє експортоорієнтована політика, яка вже протягом багатьох років допомагає країні втримувати фінансову стійкість


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Атаманчук Зорина Асланівна Світовий досвід регулювання зовнішнього боргу в умовах фінансової й економічної нестабільності Кукель Г.С., Атаманчук З.А., Братчук У.П. немає Modern Economics, № 32 українська 2022 стаття 0
Розглянуті теоретико-методичні основи ефективного управління зовнішнім боргом. Проаналізовано динаміку стану державного консолідованого боргу окремих країн світу. Узагальнено досвід регулювання зовнішнього боргу у різних країнах світу. Особливу увагу приділено бюджетній консолідації як найбільш поширеному в світовій практиці методу відновлення боргової стійкості. Розглянуто основні інструменти боргової політики у кризовий період щодо груп країн. Обґрунтовано концептуальні засади вдосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом та його обслуговування в умовах глобалізації світової економіки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Атаманчук Зорина Асланівна Аналіз динаміки та структури експорту агропромислової продукції Вінницької області Атаманчук З.А., Свіргун А.Р немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2021 стаття 0
Досліджено географічну структуру експорту з Вінницької області до країн світу в цілому та до країн ЄС, зокрема; загальну структуру товарного експорту за групами УКТ ЗЕД; визначено співвідношення агропромислового товарного експорту до інших видів товарного експорту Вінниччини, структуру експорту агропромислових товарів, обсяги експорту агропромислової сировини, продуктів переробки з Вінницької області до країн світу та, для порівняння, до країн ЄС. Розраховано показник експортоорієнтованості економіки регіону. Обґрунтовано пропозиції щодо подальших орієнтирів стратегії регіонального розвитку Вінниччини


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Атаманчук Зорина Асланівна Інвестиційне забезпечення «зеленої» економіки як пріоритетний напрям розвитку держави на засадах сталого розвитку Атаманчук З.А., Неголюк Ю.В. немає Економіка і організація управління, № 1 українська 2021 стаття 0
Визначено ключові пріоритети розвитку «зеленої» економіки; вивчено стан інвестиційного забезпечення «зеленого» сектору в Україні та світі, світовий досвід залучення «зелених» технологій» в економіку; обґрунтовано перешкоди, які стримують збільшення інвестування у «зелений» сектор економіки України та ключові пріоритети розвитку сектору на основі відповідних програм; сформовано подальші орієнтири розвитку «зеленої» економіки шляхом залучення інвестицій, на засадах сталого виробництва та споживання, ефективного використання ресурсів, а також сприяння діяльності бізнесу в спосіб ресурсо- та енергоефективного, екологічно безпечного виробництва


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Атаманчук Зорина Асланівна Розвиток та оцінка ефективності транскордонної співпраці між Україною та Польщею у сфері туризму Атаманчук З.А., Макогін З.Я. немає SWorldJournal, № 10, Ч. 2 українська 2021 стаття 0
У статті проаналізовано розвиток транскордонної співпраці між Україною та Польщею у галузі туризму. Авторами здійснено аналіз динаміки туристичних потоків між країнами. За допомогою емпіричного аналізу (модель Scatterplot) доведено, що роль транскордонної співпраці у сфері туризму між Україною та Польщею є вагомою. Адже залучення інвестицій з Польщі у Львівську область позитивно впливає на туристичну галузь, оскільки сприяє зростанню закладів розміщення, які очевидно розбудовуються також із залученням польського капіталу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан криптовалют та можливості їх використання у світовій економіці Атаманчук З.А., Мороз В.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1 українська 2021 стаття 0
У статті з’ясовано місце та роль криптовалюти в світовій економіці, обґрунтовано важливість нових технологій у розвитку економічних систем. Опрацьовано варіанти використання криптовалют як фінансового інструменту та як нових технологій, що зможуть покращити та забезпечити захист даних у світовій фінансовій системі. Проаналізовано ринки криптовалют та їх капіталізацію, визначено основні недоліки їх функціонування як платіжного та інвестиційного інструменту


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Атаманчук Зорина Асланівна Безпека у міжнародному туризмі як чинник сталого розвитку Атаманчук З.А., Тимчишин Ю.В. немає SWorldJournal, № 8, Ч. 1, українська 2021 стаття 0
У статті з’ясовано місце та роль туризму в досягненні 17 цілей сталого розвитку. Обґрунтовано, що реалізація поставлених цілей та завдань дасть можливість спрямувати діяльність світової спільноти через розвиток міжнародного туризму в аспекти сталого розвитку: економічний, соціальний, культурологічний, екологічний, в покращення миру та безпеки. Розглянуто основні напрямки діяльності міжнародних організацій, які покликані впливати на безпеку міжнародного туризму. Опрацьовано основні позиції чинного законодавства з питань правового регулювання туризму і його безпеки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Атаманчук Зорина Асланівна Проблеми та перспективи корпоративного управління в Україні Атаманчук З.А. немає Бізнес Інформ, № 1 українська 2021 стаття 0
Метою публікації є з’ясування сутності корпоративного управління, вивчення особливостей формування корпоративного сектору в Україні, дослідження існуючих проблем та окреслення перспективних шляхів розвитку системи корпоративного управління. Автором розглянуто підходи до визначення поняття «корпоративне управління»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Тарасенко Лілія Олександрівна Податок на додану вартість: питання організації та методики обліку Tarasenko, Liliia Pavlotska, Kateryna немає Галицький економічний вісник українська 2022 стаття 4
The rapid process of reforming and improving the tax system contributes to the emergence of new objects for scientific research. The introduction of the electronic register of tax invoices, the electronic administration system of VAT led to the need for changes in the implementation of accounting procedures, the accrual and payment of tax, drawing up and registration of tax invoices, settlements with the budget. The abovementioned requires a study to determine specific features of VAT accounting, systematization of individual stages of its implementation. The position of the taxpayer as a permanent user of the electronic administration system at the time of financial accounting is reflected


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Гуцуляк Наталія Петрівна Сучасні технології командотворення: формування «суперкоманд» для підвищення ефективності персоналу в період невизначеності Гуцуляк Н. П., Синиченко А. В. Київ Економіка та суспільство українська 2021 стаття 2
Стаття присвячена проблемам командотворення як сучасній технології управління персоналом, виокремленню та обґрунтуванню поняття «суперкоманда», як технології, що підвищує ефективність персоналу в період невизначеності. Деструктивні наслідки невизначеності в умовах нової економіки пов’язані з непередбачуваними ситуаціями. Невизначеністю є низький рівень інформативності про майбутні події, які впливають на результати діяльності та ризиковість сучасної економіки.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Гуцуляк Наталія Петрівна Modernization of approaches to human potential management in the digital economy Nataliia Gutsuliak, Olesia Tomchuk Ihor Shcherb, Sofiia Vronska London Journal of Economics and Finance англійська 2020 стаття 3
Abstract. Global shifts and changes in the condition of the new economy are causing competency transformations at all levels of economic regulation occurring under the influence of the rapid introduction of innovative technologies all over the world and particularly in Ukraine. The tendency of the new economy is manifested in unexpected ompetence shifts, which require new knowledge and information, constant mprovement in order to remain competitive and economically efficient during mobilization; make responsible management decisions promptly; create high technologies, etc. Current competency gaps are impeding the development prospects of the new economy in Ukraine during the introduction of HRM-technologies. The article will try to sufficiently explain the facts and assumptions that HRM-technologies can reduce the competence gap between technology, people, business, society and government bodies in the system of signs of the new economy. Having


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Климчук Олександр Васильович Потенціал рослинницької галузі України у формуванні біопаливного виробництва Корнійчук, О.В. Климчук, О.В. Векленко, Ю.А. Київ: Аграрна наука Вісник аграрної науки, № 5 українська 2022 стаття 0
Аналітичні результати вказують на доцільності використання основної і побічної продукції пшениці озимої, кукурудзи на зерно, соняшника, ріпака і кользи та сої для формування сировинної бази у процесі виробництва біопалива на промисловому рівні. Використання основної і побічної продукції цукрових буряків, картоплі та кукурудза кормової у вигляді сировини для виробництва біопалива потребує значного нарощування їхніх валових зборів за рахунок незначного розширення посівних площ та зростання рівнів продуктивності з одиниці площі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Поповський Юрій Борисович Інструменти діджіталізації дистрибуції Поповський Ю. Б. немає Економіка і організація управління українська 2021 стаття 1
У статі проаналізовано та виконано аналіз і систематизовано існуючі підходи щодо визначення сутності та змісту розподілу (дистрибуції) та товароруху засобами сучасних інформаційних технологій. Розглянуто методологію інструментаріїв організації каналів, через які готові товари та послуги переміщуються з місць їхнього виготовлення до місць призначення. Деталізовано поняття діджіталізації, інформаційних систем, які використовуються для автоматизації ефективності дистрибуції


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Поповський Юрій Борисович Identifying trends in the development of higher education of Ukraine by visual analytics N. Burkina, Y. Popovskyi немає Економіка і організація управління англійська 2022 стаття 6
The article analyzes the development trends of higher education institutions of Ukraine, scientific priorities of profile specialties and the principles and criteria of their rating by specialty are substantiated. Taking into account the changes in the economy in the direction of digitalization, a retrospective analysis of the labor market was conducted. The priorities of entrants in choosing modern specialties are outlined.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Примуш Микола Васильович ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ Примуш М.В. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя Українська 2021 Стаття 7
Стаття у виданні "Політичне життя"


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Чальцева Олена Михайлівна Публичная политика с позиции конфликтологической парадигмы Чальцева Олена Михайлівна Budapest Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences Російська 2017 Стаття 8
Стаття у виданні Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Чальцева Олена Михайлівна Глобальне громадянське суспільство як актор глобальної публічної політики Чальцева О. М. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса Політичне життя Українська 2016 Стаття 13
Стаття у виданні "Політичне життя"


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Климчук Олександр Васильович Prospects of biodiesel production: the place and role of Ukraine in the context of implementation of the eu green course Klymchuk, O., Khodakivska, O., Kireytseva, O., Podolska, O., Mushenyk, I. Бразілія: Independent Journal of Management & Production, Vol. 13. No. 3. англійська 2022 стаття 10
The purpose of the study is to conduct a systematic analysis of global processes of biodiesel production and to establish priority areas of biodiesel production in Ukraine based on the calculation of economic efficiency of production from different raw materials to ensure energy independence of the agro-industrial sector. The article highlights the historical processes, current trends and prospects for the production and consumption of biodiesel in the world. Modern approaches to the formation, development and support of biodiesel production in the European Union are outlined. The following methods as well as techniques have been used during the research: economic-historical and analytical generalizations; monographic; graphic; statistical analysis; prognostication; abstract-logical. Statistical results have been processed on a personal computer using special Windows xp applications: Word, Excel 7.0 and the system "STATISTICA"


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Литвиненко Роман Олександрович Кургани поблизу залізничної станції Квашине в Донбасі (з раскопок Б.А. Шрамка) Литвиненко, Р. О. Усачук, А. М. Харків Древности Восточной Европы українська 2011 стаття 15
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Литвиненко Роман Олександрович Бабинська культура на перехресті Кавказького і Карпато-Дунайського імпульсів культуроґенези Литвиненко Р. О. Донецьк Матеріали наукової конференції професорського-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів ДонНУ за підсумками науково-дослідної роботи.;Том 2 українська 2011 стаття 10
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Литвиненко Роман Олександрович Металовиробництво племен Дніпро-Донської бабинської культури Литвиненко Р. О. Донецьк Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки українська 2011 стаття 11
Article is devoted to the analysis metallurgical and metalcutting manufactures of tribes of Dnepr-Don Babyne culture of the final period of Middle Bronze Age. Problems of a rawmaterial base, of operation of copper ores Bakhmut-Toretz hollow, a structure of Babyne’s metal arsenal, a saturation metal products of funeral stock are considered, features of localization of Copper-Bronze finds within the limits of Babyne cultural circle are certain. It is revealed connection between Cultural genesis of Babyne and the Donetsk center of metallurgy and metal working.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Литвиненко Роман Олександрович Східна периферія дніпро-прутської бабинської культури Литвиненко Р. О. Маріуполь Старожитності Північного Азов’я українська 2014 стаття 8
Article is devoted to the eastern borders of the greatest penetration of the Dnepr- Prut Babyne culture (DPBC). The basic method of research is the method of mapping burials. At first were defined diagnostic criteria burials Dnepr-Dniester steppe local variant of DPBC, most eastern monuments of which was founded between Azov See and Severski Donets. On the basis of these criteria has been allocated 17 burials with features of DPBK and given their general characteristics (Tab. 1, Fig. 1-5). Mapping of these sites demonstrates their localization by two groups. The first of them is spread on the immediate periphery of the area of the Dnepr-Dniester local variant of DPBC – in basin of left bank tributaries of the Dnepr – Samara, Vovcha, Konka and adjacent areas without going east Kalmius and Kazenyi Torets.