Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3405

2 - тези

1135

3 - монографія

243

4 - навч. посіб.

171

5 - метод. рек.

151

6 - навч.-метод. посіб.

63

7 - метод. вказівки

36

8 - рецензія

13

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - практикум

9

12 - словник

9

13 - збірник

8

14 - альманах

8

15 - дисертація

7

16 - учеб. пособие

7

17 - метод. посіб.

7

18 - монография

6

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - патент

4

24 - нарис

3

25 - зб. наук. пр.

3

26 - доповідь

2

27 - автореферат дис.

2

28 - анотація

2

29 - лаборат. практикум

2

30 - учеб.-метод. пособие

2

31 - аналіт. звіт

2

32 - посібник

2

33 - покажчик

2

34 - довідник

2

35 - тези доповідей

1

36 - наук. доп.

1

37 - тести

1

38 - словник-довідник

1

39 - плани практ. занять

1

40 - нариси

1

41 - рекомендації

1

42 - практ. посіб.

1

43 - монографія (розділ)

1

44 - роб. зошит

1

45 - тлумачення

1

46 - навч. комплекс

1

47 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

48 - книга-альбом

1

49 - theses

1

50 - звіт

1

51 - зб. лекцій

1

52 - метод. поради

1

53 - статті, рецензії, есеї

1

54 - збірка

1

55 - дослідження

1

56 - енциклопедія

1

57 - програма

1

58 - курс лекций

1

59 - атлас

1

60 - тестові завдання

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Томчук Віктор Васильович Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації Гевлич, Л.Л. Іонін, Є.Є. Дутова, Н.В. Томчук, В.В. Вінниця немає українська 2019 тести 166
Збірник тестів та ситуаційних завдань для підготовки до атестації під- готовлено відповідно до програм комплексного атестаційного іспиту з фі- нансового обліку, управлінського обліку, обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту та бухгалтерської експертизи та аналізу господарської діяльності для студентів за ступенем освіти «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування».