Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2717

2 - тези

626

3 - монографія

226

4 - навч. посіб.

129

5 - метод. рек.

86

6 - навч.-метод. посіб.

42

7 - метод. вказівки

28

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - метод. посіб.

6

16 - збірник

6

17 - конспект лекцій

5

18 - практикум

5

19 - автореферат

5

20 - курс лекцій

5

21 - дисертація

5

22 - метод. пособие

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - доповідь

2

26 - анотація

2

27 - лаборат. практикум

2

28 - патент

2

29 - дослідження

2

30 - учеб.-метод. пособие

2

31 - аналіт. звіт

2

32 - практ. посіб.

1

33 - монографія (розділ)

1

34 - роб. зошит

1

35 - тлумачення

1

36 - навч. комплекс

1

37 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

38 - книга-альбом

1

39 - автореферат дис.

1

40 - звіт

1

41 - зб. лекцій

1

42 - метод. поради

1

43 - статті, рецензії, есеї

1

44 - енциклопедія

1

45 - програма

1

46 - курс лекций

1

47 - посібник

1

48 - атлас

1

49 - тестові завдання

1

50 - тези доповідей

1

51 - наук. доп.

1

52 - тести

1

53 - словник-довідник

1

54 - плани практ. занять

1

55 - нариси

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кістерський Леонід Леонідович Prospects for the East-West Civilizational Convergence: Confucian Tradition Democracy in the Republic of Korea Leonid L. Kistersky, Vasyl Ye. Marmazov, Igor S. Piliaiev Prague немає англійська 2021 монографія 0
This monograph presents a comprehensive study of the phenomenon of traditional Confucian democracy – from the ontological foundations to the case study of its histirical and cultural specifics, socio-economic and political dynamics in the Republic of Korea – in the context of realizing prospects for bringing the historically and axiologically conditioned dichotomy of East and West. This monograph also explains to what extent the values, customs and traditions of the Republic Korea are Confucian and discusses how this is relevant to the democratic practice and amazing success of multifaceted modrnization the Republic Korea


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Атаманчук Зорина Асланівна Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку Орєхова Т.В., Савченко М.В., Хаджинов І.В., Кістерський Л.Л., Атаманчук З.А., Лимар В.В. та ін. Вінниця немає українська 2021 монографія 0
У монографії досліджені процеси структурної трансформації моделей розвитку економічних систем та розроблено науково-практичні рекомендації з формування механізму трансформації економік країн в умовах викликів глобального сталого розвитку


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Литвиненко Роман Олександрович НЕОРДИНАРНЕ ПОХОВАННЯ БРОНЗОВОГО ВІКУ З ҐИРЛИҐОЮ: КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГІЧНА ОЦІНКА Литвиненко Р. О. Київ Пологівський посох: досвід міждисциплінарного вивчення українська 2020 монографія 32
У колективній монографії аналізується унікальний комплекс, досліджений у 2018 році археологічною експедицією Бердянського державного педагогічного університету біля с. Пологи Пологівського району Запорізької області. Уперше в українській археології матеріали кургану, особливо статусний символ (посох), аналізуються за матеріалами звіту не лише в рамках міждисциплінарного дослідження, але й є об’єктами дискусії широкого кола фахівців різних держав. Особливу увагу приділено технологіям, семантиці та семіотичному статусу артефактів, а також культурній приналежності поховання епохального кінця III тис. до н.е


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Кримова Марія Олександрівна Стратегічні пріоритети активізації інноваційного потенціалу зайнятості в Україні Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 28
З метою реалізації найбільш сприятливого сценарію розвитку інноваційної зайнятості в Україні доцільно реалізувати значну кількість напрямків та заходів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Кримова Марія Олександрівна Основні напрями і механізми розвитку інноваційних видів зайнятості Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 20
Сучасними складовими державної політики забезпечення розвитку інноваційної зайнятості населення повинні стати: стимулювання підприємницької діяльності; фінансова підтримка підприємств, що провадять політику створення нових інноваційних робочих місць; підтримка вітчизняного та закордонного інвестування, спрямованого на забезпечення інноваційності праці; нормативно-правове забезпечення малого та середнього бізнесу; сприяння самозайнятості населення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Кримова Марія Олександрівна Освітньо-професійна детермінанта розвитку інноваційних видів зайнятості. Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 27
Необхідними освітньо-професійними передумовами та чинниками впливу на розвиток інноваційних видів зайнятості є можливості підвищення рівня освіченості населення, реагування економіки та системи освіти на появу нових професій, систематичне оновлення знань


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Кримова Марія Олександрівна Типологізація інноваційної зайнятості та особливості її прояву в сучасних умовах. Кримова М. О. та ін. Київ Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір зайнятості українська 2016 монографія 26
Темпи поширення інноваційної зайнятості в умовах реконструкції економіки дають змогу припустити, що з часом такі види зайнятості перейдуть у розряд типових: завдяки сучасним технологіям можна поєднати у мобільних пристроях практично всі офісні функції, не випадково ринок телекомунікаційних пристроїв і послуг зв’язку в світі сьогодні зростає швидкими темпами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Кримова Марія Олександрівна Features of the transformation of the labor market of Ukraine in the new economy. The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world Krymova M., Yakimova N. and itc. Katowice The role of technology in the socio-economic development of the postquarantine world англійська 2020 монографія 26
У сучасних умовах триває процес формування якісно нової продуктивної системи зайнятості населення та ринку праці, що характеризується трансформацією за видами економічної діяльності, формами зайнятості, соціально-демографічними та професійноосвітніми характеристиками населення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Кримова Марія Олександрівна Глобальні передумови нестабільності. Професійно-кваліфікаційна асиметрія ринку праці Кримова М. О. та ін. Київ Глобальні передумови асиметрії українського ринку праці українська 2020 монографія 21 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Кримова Марія Олександрівна Економічна активність ВПО. Наслідки для можливості офіційної зайнятості в Україні Кримова М. О. та ін. Київ Українське суспільство: міграційний вимір : національна доповідь українська 2018 монографія 24
Внутрішнє переміщення значної кількості населення завжди пов’язане з проблемами їх залучення до економічної діяльності, що є базовою умовою забезпечення добробуту. Це має пріоритетне значення для ВПО


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Кримова Марія Олександрівна Втрати робочих місць. Економічні загрози розвитку українського суспільства Кримова М. О. та ін. Київ Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі (національна доповідь) українська 2015 монографія 22
У доповіді досліджено історичні передумови формування соціокультурного феномену та новітні чинники трагедії Донбасу, соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі. Визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціо-політичній сфері, а також пріоритети інтеграції українського суспільства. Проаналізовано соціально-економічні, інституційні й соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Кримова Марія Олександрівна Розбудова сучасної промисловості Кримова М. О. та ін. Київ Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних витрат і пріоритетні напрями державної політики (національна доповідь) українська 2015 монографія 23
Відродження Донбасу потребує цілеспрямованої систематичної і системної роботи владних структур, широкого залучення громадянського суспільства, міжнародних організацій. Необхідно максимально опрацювати накопичений в різних країнах, важким шляхом отриманий досвід та, за можливості, адаптувати й використати його в Україні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Кримова Марія Олександрівна Політика зайнятості Кримова М. О. та ін. Київ Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь українська 2015 монографія 26
Актуальність проблем, які розглядаються у представленій доповіді, визначається необхідністю якнайшвидшої зміни існуючих засад економічного розвитку та створення умов для активного використання можливостей вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалів. Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують інноваційну діяльність, а також в обгрунтуванні стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-технологічний простір.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Кримова Марія Олександрівна Апробація методики оцінки соціального потенціалу сталого розвитку з визначенням інтегрального показника Кримова М. О. та ін. Донецьк Соціальний потенціал сталого розвитку інноваційні механізми формування та використання українська 2014 монографія 23
На підставі запропонованих методичних підходів до оцінки сталого розвитку взагалі та його складових зокрема побудовано ієрархічну модель оцінки соціального потенціалу сталого розвитку. Це стало підставою для здійснення оцінки соціального потенціалу сталого розвитку на етапах його формування та реалізації, а також у цілому


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Кримова Марія Олександрівна Інновації соціального розвитку держави Кримова М. О. та ін. Київ Соціальні інновації: потенціал та реалізація українська 2014 монографія 23 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Кримова Марія Олександрівна Професійна освіта та професійний розвиток населення Кримова М. О. та ін. Донецьк Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики українська 2014 монографія 25
Мета роботи – наукове осмислення історичних витоків та функцій соціальної держави, аналіз соціально-економічних наслідків трансформацій державної політики у різні періоди історії України, оцінка їх впливу на якість та швидкість суспільних перетворень. Історична обумовленість таких трансформацій відображена крізь призму результатів регулювання соціально-демографічних процесів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Кримова Марія Олександрівна Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг Кримова М. О. та ін. Донецьк Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики російська 2014 монографія 25 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Кримова Марія Олександрівна Конкурентоспроможність фахівця як наукова категорія та індикатор якості професійної освіти Кримова М. О. та ін. Київ Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників українська 2013 монографія 22 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Ковальска Леся Андріївна Гібридна війна: in verbo et in praxi Ковальська Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2017 монографія 37
Запропонована читачеві монографія може бути розглянута як продовження наукової роботи з осмислення суті гібридної війни. Далеко не кожному поколінню науковців доля дарує можливість стати свідками і фіксаторами подій, що визначають світову історію. Автори, у більшості соціальні філософи за фахом, вважають за обов’язок зафіксувати процес формування смислів, еволюція яких обумовила певні очікування громадян, видозмінила мотиви їх поведінки та, врешті-решт, призвела до початку бойових дій.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Павлюченко Юлія Миколаївна Публічно-правове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій Павлюченко Ю.М. Вінниця Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права українська 2019 монографія 31
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Павлюченко Юлія Миколаївна Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва. Юридична відповідальність у сфері екологічного підприємництва Павлюченко Ю.М., Бобкова А.Г. Вінниця Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки): українська 2018 монографія 30
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвику законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Зелінська Оксана Владиславівна ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ НА ВІБРОПРЕСОВОМУ ОБЛАДНАННІ З ГІДРОІМПУЛЬСНИМ ПРИВОДОМ Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Зелінська, Я. В. Іванчук Вінниця немає українська 2018 монографія 26
Визначено високу ефективність вібраційного і віброударного формоутворення заготовок з порошкових матеріалів. Розглянуто системний підхід і на основі нечітких множин зроблено оцінку ефективності функціонування технологічного комплексу формоутворення. Розроблено автоматизовану систему розрахунку і експериментально досліджені основні параметри системи технологічного комплексу формоутворення заготовок.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Трегубов Олександр Сергійович Стратегічні пріоритети розвитку малого бізнесу в умовах цифровізації економіки та глобальних викликів Трегубов О. С. та ін. Вінниця Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку українська 2021 монографія 25
Глобальні виклики сталого розвитку створюють певні ринкові можливості для малого бізнесу. Особливо це стосується тих компаній або підприємців, які здатні розробляти та втілювати інноваційні й ефективні рішення. Глобальний вплив передових технологій сприяє цифровим трансформаціям та ціфровізації малого підприємництва. Інформаційні технології дозволяють гнучко змінювати власну модель бізнесу, забезпечувати інноваційний розвиток та посилювати конкурентні позиції


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Амелічева Лілія Петрівна Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики Амелічева Л. П. та ін. Вінниця Захист прав та інтересів учасників майнових відносин: питання теорії і практики українська 2020 монографія 31
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам захисту прав та інтересів учасників майнових відносин. Проаналізовано поняття захисту прав, механізму захисту прав, види способів захисту прав та інтересів, стандарти та процесуальні гарантії судового захисту майнових прав та інтересів. Досліджено стан та перспективи розвитку законодавства України про захист майнових прав і інтересів. Узагальнено висновки Верховного Суду щодо застосування норм права у контексті забезпечення правової визначеності у цивільних відносинах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Козлов Вадим Петрович Розвиток фінансових відносин підприємства в умовах цифрової трансформації економіки Козлов В. П. та ін. Полтава ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ українська 2021 монографія 25
У колективній монографії представлено дослідження особливостей розвитку підприємництва; аналізу ресурсного забезпечення діяльності підприємств України; теоретичних та практичних аспектів складових управління економічною діяльністю підприємств; аналізу маркетингової діяльності підприємств; обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств; особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств