Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. Вінниця немає українська 2020 монографія 11
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Визначається поняття та система таких злочинів, аналізується історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних відносин, з’ясовується соціальна обумовленість криміналізації порушень земельного законодавства України. Розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Вашеняк Юлія Анатоліївна Національний каталог біотопів України Вашеняк Ю.А. та ін. ; за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера Київ немає українська 2018 монографія 13
The National Catalog includes information on all diversity of habitats (biotopes) in Ukraine. For each habitat type are given Ukrainian and English names, photograph, relations with EUNIS classifcation, habitat types listed in the Resolution 4 of the Berne Convention and Annex I of the Habitat Directive, the Green Book of Ukraine, syntaxonomic units, the list of characteristic species (mainly plants, in some cases also animals and microorganisms), dominantі, ecological characteristics, distribution in Europe and Ukraine, representativeness and conservation degree, information on the presence of species listed in the Red Data Book of Ukraine, Resolution 6 of the Bern Convention and Annexes II and IV of Habitat Directive, main threats and management. The Catalog can become the basis for mapping the habitats in protected areas of Ukraine and the sites of the Emerald Network of Ukraine in order to develop their management plans. For biologists, environmentalists, students and teachers of b


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Вашеняк Юлія Анатоліївна Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», част.2) Вашеняк Ю.А. та ін. Київ немає українська 2019 монографія 12
Видання вміщує описи 147 територій, які пропонуються до включення у мережу Емеральд (Смарагдову мережу) України. Обгрунтування протягом 2019 року підготували 79 професійних біологів та експертів. Кожен з описів є самостійною роботою і має свій колектив авторів. Описи є оригінальною працею авторів та створені шляхом опрацювання власних даних і залучених джерел, а також спеціально проведених польових досліджень. Всі опубліковані у цьому видання пропозиції у лютому 2020 року були передані до Міністерства енергетики та захисту довкілля України і схвалені ним. Видання буде корисним для професійних біологів, натуралістів-аматорів, краєзнавців, органів місцевого самоврядування


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Вашеняк Юлія Анатоліївна Смарагдова мережа Донецької області Вашеняк Ю.А. та ін. Харків немає українська 2018 монографія 11
«Смарагдова мережа Донецької області» є першим в своєму роді регіональним виданням, присвяченим формуванню Смарагдової мережі. Передусім, книжка містить базову інформацію про саму мережу, процедури її створення та функціонування. Також, у виданні зібрана інформація про всі існуючі території Смарагдової мережі, території, що знаходяться на етапі проектування, та ті, що лише розглядаються як перспективні, але до цього часу робота щодо них ще не почалась. Ця інформація в узагальненому вигляді публікується вперше. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, природоохоронців, працівників установ природно-заповідного фонду, студентів та викладачів природничих спеціальностей, вчителів, учнів та краєзнавців. Також, без сумніву, видання буде корисним для представників об’єднаних територіальних громад, в межах яких розміщені «смарагдові» території


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Вашеняк Юлія Анатоліївна Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смараг¬дової мережі) в Україні Вашеняк Ю.А. та ін. Київ немає українська 2017 монографія 12
Книга узагальнює інформацію про основні засади проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі); включає аналіз її проектування в Україні; містить першу версію «тіньового списку» територій, які пропонується громадськістю для включення у Мережу та пропозиції щодо організації подальшої роботи по формуванню Мережі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Машталер Олександра Володимирівна Бріоіндикація техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України Глухов О. З. Машталер О. В. Донецьк немає українська 2007 монографія 9
У монографії наведено результати дослідження бріоіндикації техногенного забруднення навколишнього середовища південного сходу України. Виявлено видовий склад мохоподібних в екотопах техногенно трансформованого середовища. Виділено екологічні групи видів мохоподібних. В якості перспективних тест-видів для проведення локального комплексного моніторингу обрано види моху Bryum argenteum Hedw. B. сaespiticium Hedw. Виявлено диференційовану чутливість досліджених видів мохоподібних до токсичної дії важких металів, що підтверджує перспективність методів бріоіндикації стану навколишнього середовища і розширює можливості їх використання.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Кістерський Леонід Леонідович Consequences of the Reformation for modern Europe. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О.А., Липова T. В. Prague немає англійська 2020 монографія 12 no file
The EU would probable to become a two-speed entity, consisting of a strongly integrated group of "core" countries and a group of "periphery" countries more free to select those EU policies in which they wish to participate. Further EU integration essentially would be put on hold, and possibly reversed in some areas, with sovereignty on certain issues reclaimed by national capitals. The EU would emerge from its current challenges more united and integrated. Such an outcome could actually be more likely as a result of Brexit, resulting in more aligned membership on the need for further political and economic integration. This configuration is likely not to encourage further EU enlargement


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Кістерський Леонід Леонідович The role of Protestantism in shaping a democratic highly developed society. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Піляєв І.С., Романенко О.А Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
It argues that not a single religious movement has had such an impact on the formation and development of modern Western and modern post-industrial globalized society as Protestantism. The problem of societies not yet sufficiently affected by the influence of Protestantism, including Ukraine, is perhaps the absence of the Reformation in the form of a creative stream of will that managed to organically and extremely fruitfully link the ancient and monotheistic traditions of Western civilization, turning their mysticism and deep reflection into the energy of creative transformation of physical and social world


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Кістерський Леонід Леонідович The impact of the reformation on the development of axiology approach in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л. Л. Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
World experience shows that a purely pragmatic approach to economic development, while providing acceptable rates of growth, does not solve many fundamental problems of the society, which entail growth of extremism and shocks, crises and social difficulties. In contemporary world these problems are exacerbated in both − individual countries and in the international system as a whole. The current global economic crisis has shown that the gap between the material sphere and moral principles can be very deep. However, this crisis is global not only in geographical sense, but also in content and systemic relation, it is not only and not so much economic as economic-spiritual. Thus, not only are new economic mechanisms needed to overcome the current crisis, but also new approaches which take into account spiritual, moral and other human values


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Кістерський Леонід Леонідович Importance of biblical principles and of the reformation for state-building in Ukraine. In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 11 no file
Ukraine officially proclaimed a course on European integration. But without awareness of what have become the reasons for the formation of successful states, without studying their experience and implementing real reforms, it is unlikely that it will be possible to come closer to the united Europe by only making declarations. Reforms are extremely necessary primarily for Ukraine, as they should change the internal foundations of state-building, create conditions for the economy to work for the benefit of the whole society, and equality before the law for all. Reforms should ensure the state and society's concern about the environment, the quality of food and water, good education and effective health care, fighting corruption and crime


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Кістерський Леонід Леонідович Introduction In the Book: REFORMATION: The Success Of Europe And A Chance For Ukraine Кістерський Л.Л., Романенко О. А. Prague немає англійська 2020 монографія 13 no file
In the process of centuries of development, society has achieved significant progress in education, science and technology; people have become more educated, more rational, but not wiser. This explains the existence in society of the same problems as many centuries ago, only at a higher technological level. This book is the result of a long-term study by 18 prominent scientists from four countries (Ukraine, the United Kingdom, the United States, and Slovakia) including 2002 Nobel Laureate Vernon L. Smith


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Таранич Андрій Володимирович Маркетинг інновацій як драйвер управління трансформаціями індустріальних країн в еру інформаційної економіки // Менеджмент у XXI столітті: проблеми і шляхи вирішення в умовах України Таранич А.В. та ін. Вінниця немає українська 2020 монографія 17 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Таранич Андрій Володимирович Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в інформаційній економіці Гриценко С.І., Таранич А.В. Донецьк немає українська 2010 монографія 13
У монографії досліджено теоретичні основи розвитку кластерних утворень на світовому та регіональному рівнях через узагальнення теоретичних доробок щодо виявлення тенденцій глобалізації та регіонального розвитку світового господарства на інноваційних засадах; розкрито сутність кластерних утворень і сучасну концепцію їх розвитку; розглянуто теоретичні підходи до формування стратегій зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Іваненко Лариса Михайлівна Innovative formats of retail development: worldwide trends and special aspects in Ukraine Іваненко Л.М. та ін. Rigа Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities англійська 2019 монографія 26
The article presents innovative processes taking place in the modern sector of the retail trade of Ukraine and the world. The research considers modern processes taking place in the global retail market. The analysis of world tendencies of purchase behavior and their development in the future perspective is carried out. Established four basic customer needs and identified approaches to retailers with them. The model of retailfields is offered, based on the type of the product and features of its purchase. The e-commerce share in retail trade turnover in Ukraine and in the world has been dynamically analyzed. The features of new creative thinking about the strategy of retail development and in comparison with existing marketing strategies are highlighted


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Іваненко Лариса Михайлівна Методологічні основи формування та просування бренду на глобальний ринок Іваненко Л.М. та ін. Запоріжжя Розвиток економіки України: трансформації та інновації українська 2017 монографія 24
Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи сталого розвитку національної економіки в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи біоекології, функціональної експертизи та екологічної безпеки Макац, В.Г. Єрмішев, О.В. Овчинникова, Ю.Ю. Вінниця немає українська 2017 монографія 26
Сьогодні офіційно визнано, що дитяче здоровʼя екологічно залежне. На цій основі Європейські країни розробили програму «Довкілля і здоровʼя дітей» (СЕНАРЕ). Вона передбачає гарантоване право дітей не екологічну безпеку, чисте повітря і питну воду, задовільні умови проживання, ефективний захист від небезпечних речовин і фізичних чинників. В цьому плані написана монографія обʼєднує відомі екологічні проблеми в одну спільну, та має безпосереднє відношення до здоровʼя і розвитку людини – «Біоекологію». Оригінальна структура монографії логічно обʼєдную сучасну і попередню інформацію про відомі розділи біосфери, указує не їх фактори екологічного забруднення і енерго-інформаційну сутність, від якої залежить функціональна активність польової структуру біологічних обʼєктів. Написана цікавою і доступною мовою, містить багато цікавої ілюстрації і, без сумніву, буде корисним в процесі розуміння і освоєння суті «Біоекології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціональної вегетології і фізіотерапії Макац В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 26
Монографія не має аналогів. Її друге перероблене і доповнене видання обумовлено відкриттям невідомих раніше “Функціонально-вегетативної системи людини” і її “Функціонально-вегетативної Матриці”. Відкриті феномени указують на біофізичну реальність “акупунктурних каналів” традиційної Чжень-цзю терапії та її вегетативну сутність, що вимагає свого місця в системній фізіології. Ідентифікація невідомих ра-ніше функціональних систем та їх комплексної залежності виявила теоретичні і практичні помилки традиційного напрямку і вносить суттєву корекцію в основи Східної та Західної терапевтичних філософій. Книга адресована всім бажаючим отримати неординарні знання по новій фундаментальній основі фізіології, здатним критично осмислити механістичні постулати європейської терапевтичної школи.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Єрмішев Олег В"ячеславович Важкі метали: біохімічні механізми токсичного впливу на організм Мельникова, Н.М. Кліх, Л.В. Деркач, Є.А. Шепельова, А.І. Ткаченко, Т.А. Заліпухін, О.Д. Єрмішев, О.С. Лазаренко, І.А Київ немає українська 2016 монографія 39
У науковому виданні наводяться результати оригінальних досліджень науковців, які узагальнюють біохімічні особливості кадмію, цезію та стронцію за умов гострих і субхронічних інтоксикацій у щурів і кролів. Науково обгрунтовані методичні підходи щодо оцінки біохімічних змін в організмі тварин, які зазнають впливу важких металів, надали можливість застосувати ряд препаратів, як засобів біологічної профілактики металотоксикантів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Єрмішев Олег В"ячеславович Невідома китайська голкотерапія (проблеми вегетативного патогенезу) Макац, В.Г. Нагайчук, В.І. Макац, Є.Ф. Єрмішев, О.В. Вінниця немає українська 2017 монографія 26
На основі власних досліджень автори відкрили невідому раніше "Функціонально-вегетативну систему люди-ни", яка вперше дозволила ідентифікувати гіпотетичні "акупунктурні канали" Чжень-цзю терапії, їх біофізичну реальність, вегетативну сутність та функціональну системність. Універсальна логічність і завершеність відкритої системи указує на значення східної терапевтичної філософії і вперше обʼєднує гносеологічні позиції традиційної китайської і сучасної західної медицини. Такий, підтримуваний ВООЗ курс, забезпечить подальший розвиток обох напрямків і цілісний персоніфікований підхід в охороні здоров'я".


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Єрмішев Олег В"ячеславович Основи функціонально-екологічної експертизи (невідома вегетологія). Том 6 Макац В.Г. Курик М.В. Петрук В.Г. Нагайчук В.І. Єрмішев О.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 30
Видання третє (перероблене і доповнене). Його матеріали свідчать про необхідність "Функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України" і державної підтримки їх моніторингу. Звертається увага на функціональне здоров'я дитячого населення яке виступає єдиним біоіндикатором інтегрального еко-логічного забруднення населених пунктів. Монографія не має аналогів і адресована європейським державам, для яких здоров’я дитячого населення залишається пріоритетним напрямком


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Мацишина Ірина Віталіївна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні Мацишина І. В. та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 22
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні. Монографія становить інтерес для вчених, викладачів, політиків, державних службовців, студентів та усіх, хто цікавиться суспільно-політичними процесами у світі та Україні.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Іванницька Ольга Павлівна Іспанія у ХХ-ХХІ сторіччя Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2017 монографія 25
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Іванницька Ольга Павлівна Франко–каудильйо Іспанії Іваницька О.П. Чернівці немає українська 2006 монографія 25
Політична біографія Франсиско Франко Баамонде – військового й політичного діяча, генералісимуса та глави Іспанської держави упродовж майже сорока років, що стало рекордом у світовій історії минулого століття, перше дослідження у сучасній українській історіографії. Авторка спираючись на широке коло оригінальних джерел та принципи сучасного світобачення, дає власну аргументовану відповідь на низку запитань, які дебатуються у зарубіжній історичній науці, зокрема, ким був Франсиско Франко Баамонде: рятівником іспанської нації, її патріотом, фашистським диктатором та великим інквізитором? Життєвий, військовий та політичний шлях іспанського каудильйо подається на широкому історичному тлі суспільних, політичних та економічних проблем Іспанії ХХ століття.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Іванницька Ольга Павлівна Хуан Карлос І: шлях до корони Іваницька О.П. Вінниця немає українська 2019 монографія 25
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Окуньовська Юля Вікторівна Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні. Т. Л. Нагорняк, М. В. Примуш, М. А. Польовий, Ю. В. Окуньовська та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 17
У монографії комплексно розглянуто суспільно-політичні процеси у двох масштабах – світовому та українському. Досліджується динаміка потоків міжнародної міграції та міграційні процеси в Україні, взаємодія громадських організацій та владних інститутів, процеси формування та еволюції довіри. Аналізуються процеси, пов’язані із захистом та просуванням національних інтересів у глобалізованому світі. Висвітлено інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави, процеси формування державної політики у сфері культури в сучасній Україні, процеси формування та просування локальних та глобальних брендів та брендинг території в контексті формування нового світового порядку. Здійснено аналіз інститутів місцевого самоврядування, бюджетної політики та формування публічної політики в Україні