Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528420

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Оверчук Вікторія Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат психологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: психологія, поведінкова економіка
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра психології
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7744-9346
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=J9iBSUYAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216980986
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAY-4666-2020/
Корп.ел.пошта: v.overchuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=222#search

Праці

Знайдено документів: 80
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in June, 2020 Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 125
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment. The sample included 86 people - patients of the neurological department of the Vinnitsa Regional Psych

2 Оверчук Вікторія Анатоліївна Соціальна політика контексті реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 118
Ця праця містить критичний аналіз науково-теоретичних основ соціальної політики сфері реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, розглядається історія становлення соціально-орієнтованого ринку праці як в країнах ЄС, так і в Україні, вивчається досвід інших країн світу в цій сфері і співставляється із діючою практикою в Україні. Саме такий підхід, на нашу думку, дозволяє побачити цілісну картину і запропонувати на основі проведеного аналізу ряд рекомендацій щодо того, як можна покращити становище осіб з інвалідністю в Україні шляхом сприяння їх працевлащтуванню, як невід’ємного системи реабілітації. Зокрема, у роботі досліджені процеси і системі реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю, функції окремих інститутів, проблеми, які перешкоджають вчасній соціальній та професійній реабілітації та абілітації осіб інвалідністю. Окрема, увага приділена самозайнятості осіб з інвалідністю і ролі в цьому соціальних підприємств, що є поширеною та актуальною тенденцією у світі.

3 Оверчук Вікторія Анатоліївна Трудоустройство лиц с ограниченными физическими возможностями как показатель успешной социально-психологической адаптации Оверчук, В.А. Харьков Развитие науки в ХХІ веке : XXVI Междунар. конф. українська 2017 стаття 116
В статье рассматривается роль мотивации к профессиональной деятельности, трудоустройству в процессе социально-психологической адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями

4 Оверчук Вікторія Анатоліївна Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України Оверчук, В.А. Хмельницький Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки українська 2016 стаття 131
В статті розглянуто складний процес формування мотивації до праці у осіб з обмеженими фізичними можливостями, кінцевою метою якого є ефективне працевлаштування інвалідів

5 Оверчук Вікторія Анатоліївна Копінг-стратегії особистості в подоланні кризових станів Оверчук, В.А. Київ Літні наукові читання : V Міжнар. конф. українська 2017 стаття 122
Данная статья посвящена изучению психологической адаптации чело-века в кризисных ситуациях с помощью копинг-стратегий и механизмов психологической защиты

6 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМУВАНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 135
Стаття присвячена особливостям ранньої профорієнтації та підтримуваного працевлаштування молоді із синдромом Дауна в Україні. Зазначено, що на сьогоднішньому етапі розвитку України проблеми осіб з інвалідністю набувають свого загострення. В статті наголошується, що синдром Дауна – це не хвороба, а описовий термін, який вказує на те, що у даної людини є певна хромосомні порушення. Авторкою відзначається той факт, що вітчизняні автори акцентують напрям своїх досліджень на виявлені слабких сторін психомоторного профілю і спрямовують на них корекційний вплив. В той час, як закордонні фахівці зорієнтовані на розуміння психологічних особливостей людей з синдромом Дауна та фокусують свою увагу на областях, в яких вони проявляють свої сильні сторони, з метою так побудувати їхнє життя, щоб вони активно використовували свої таланти і інтереси, так як 242 цілеспрямований розвиток сильних сторін полегшить самостійне оволодіння іншими, більш важкими навичками. Авторкою зауважується, що в останні де

7 Оверчук Вікторія Анатоліївна УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ПРАЦЮ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 121
З’ясування аспектів діяльності медико-соціальних експертних комісій, які важливі для подальшого працевлаштування осіб з інвалідністю, та пошук варіантів усунення наявних недоліків. Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: моделювання, аналізу та синтезу – для визначення ролі та встановлення впливу рішень медикосоціальних експертних комісій на подальше працевлаштування осіб з інвалідністю; індукції та дедукції – для виявлення проблемних питань їх роботи; метод системного аналізу – для розробки напрямів удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій

8 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Оверчук, В.А. Ужгород НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ українська 2019 стаття 120
У статті запропоновано розглядати систему реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю як підсистему соціальної політики держави. Залежно від функціональної спрямованості у ній доцільно виділити підсистеми реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю. Завдання підсистеми реабілітації визначені в українському законодавстві, тоді як підсистеми працевлаштування осіб з інвалідністю окремо не встановлені. З огляду на необхідність удосконалення системи реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні проаналізовано ключові характеристики її можливої трансформації за різними класифікаційними ознаками. Охарактеризовано суб’єктний аспект необхідної трансформації із групуванням суб’єктів системи реабілітації та працевлаштуванням осіб з інвалідністю за їх роллю у цьому процес

9 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 113
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

10 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ КВОТУВАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Інноваційна економіка українська 2018 стаття 121
Соціальна політика сучасних держав побудована на спільних принципах, визначених міжнародними документами та все ж має певні національні особливості. Це проявляється в домінуванні окремих напрямів соціальної політики по відношенню до роботодавців з метою працевлаштування осіб з інвалідністю. До поширених інструментів соціальної політики належить квотування кількості робочих місць для осіб з інвалідністю. Такий підхід використовується у європейських країнах з 20-х років минулого століття. В українському законодавстві теж встановлено норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні є обов’язковим відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 № 875-XII. Але застосування цієї норми українського законодавства, на жаль, не приносить бажаних результатів. Це зумовлює необхідність пошуку причин такої ситуації

11 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ НАВЧАННЯ У ВНЗ Оверчук, В.А. немає Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions" англійська 2017 стаття 158
This article analyzed psychological-pedagogical problems of students with special needs personality in educational conditions of university. Psychological analysis of personality`s development connected with learning process of personality`s development in youth, ways of solving the problem of professional development, self-determination and entering in independent adult life. The authors emphasize that for successful, effective pedagogical, psychological, social work with students with special needs it is necessary to know the psychological and pedagogical difficulty that can kinder the productive interaction of psychologists, teachers, social workers. Development of students with special needs, his consciousness under the influence of various social factors leads to what can happen or not to resolve the contradictions, which ultimately leads to the adaptation or disadaptation of the individual. The pedagogical problems faced by teachers of higher educational institutions during work

12 Оверчук Вікторія Анатоліївна КОНСОРЦІУМ ЯК СПОСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. немає Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції українська 2018 стаття 128
Працевлаштування осіб з інвалідністю залишається актуальною проблемою в Україні і потребує особливої уваги з боку органів державної влади. Крім того, що такі особи потребують особливої уваги і реалізації спеціальних заходів, ситуація ускладнюється недостатнім фінансуванням, а часом і недостатньою обізнаністю персоналу центрів зайнятості і недостатнім рівнем співпраці між органами державної, місцевої влади, організацій, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, і суспільства в цілому.

13 Оверчук Вікторія Анатоліївна АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 127
В процесі дослідження використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: методи аналізу і синтезу та специфічні методи аналізу документів – при аналізі нормативно-правових документів, що стосуються теми дослідження; метод індукції та дедукції ‒ при аналізі факторів впливу на розвиток інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю, а також виділенні резервів розвитку цієї інфраструктури; описової статистики – при аналізі рівня розвитку інфраструктури та огляді рівня потреби в об’єктах інфраструктури. Результати. Проаналізовано регіональну інфраструктуру забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Розглянуто види установ за напрямами реабілітації. Проведено огляд тенденцій в змінах інфраструктури протягом останніх років. Зазначено географічні, соціальні, економічні та інші фактори, що впливають на ці зміни. Виділено резерви розвитку регіональної інфраструктури забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. Наукова новизна. Удо

14 Оверчук Вікторія Анатоліївна НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Оверчук, В.А. немає Приазовський економічний вісник українська 2018 стаття 136
У статті проведено огляд основних нормативних документів, що стосуються забезпечення прав осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Детально розглянуто документи, що регламентують дотримання права на працю осіб з інвалідністю на міжнародному та національному рівнях. Охарактеризовано основні заходи держави, передбачені законодавством для забезпечення активної позиції осіб з інвалідністю на ринку прац

15 Оверчук Вікторія Анатоліївна Віддалена праця як інструмент підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова українська 2018 стаття 116
У статті розглянуто сучасні форми організації праці, що передбачають виконання завдань поза приміщенням роботодавця. До віддаленної праці віднесено надомну працю та телероботу. Проаналізовано стан їх правового регулювання в Україні. Розглянуто можливості та передумови використання їх для працевлаштування осіб з інвалідністю. На основі проведеного дослідження сформовано основні напрями для підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю завдяки формі віддаленої праці

16 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Science Review українська 2018 стаття 125
The article deals with the complicated process of integration into the educational space of the Ukrainian Orthodox Church in persons with disabilities. The necessity is substantiated, in the current conditions of development of the country, research of psychological support of the person and processes of social and psychological adaptation, which reflects the level of its interaction and integration with the community and self-determination in it, the level of realization of internal opportunities of a person and his personal potential in socially significant activity, in ability, while preserving oneself as a person, to interact with the surrounding society under specific conditions of existence. It is noted that joining the RCC is a turning point in the life of people with disabilities. The conditions of integrated training, on the one hand, require the student to do some work, and on the other hand, they offer more opportunities for self-realization. An important issue that arises w

17 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СТУДЕНТАМ-ПЕРШОКУРСНИКАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ВЗО Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає немає українська 2018 стаття 113
The results of the comparative analysis of the experimental studying of the peculiarities of the social-psychological adaptation process of the first-year students and the students- invalids of the higher educational establishments are presented in the article

18 Оверчук Вікторія Анатоліївна СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЧЕРЕЗ ПІЛЬГОВЕ ОПОДАТКУВАННЯ Оверчук, В.А. немає КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ : Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2018 стаття 115
В останні десятиліття світова спільнота утвердилась в думці, що найкращим варіантом адаптації осіб з інвалідністю в сучасному середовищі є їх активна життєва позиція, що проявляється зокрема і в здійсненні ними трудової діяльності. З огляду на це у міжнародних документах державам рекомендується використовувати цілу низку засобів (методів) для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вони мають організаційний, технічних, правовий характер, але метою їх застосування є максимальна реалізація трудового потенціалу окремих категорій громадян.

19 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ Оверчук, В.А. немає СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ українська 2019 стаття 119
У статті розглянуто актуальну проблему розвитку і підтримки системи професійного навчання осіб з інвалідністю в Україні. Окрему увагу приділено системі державних і недержавних закладів, через яку здійснюється професійне навчання осіб з інвалідністю. Виділено ключові недоліки системи професійної освіти осіб з інвалідністю в Україні, зокрема в частині фінансування такої освіти, матеріально-технічного забезпечення окремих груп осіб з інвалідністю, а також навчальних закладів і підприємств, яким необхідно адаптувати місце навчання чи роботи для потреб особи з інвалідністю. Проведений аналіз також указує на недоліки процедури вибору професії для осіб з інвалідністю за участю МСЕК. Окремо сформульовано рекомендації щодо подолання цих недоліків

20 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Оверчук, В.А. немає Österreichisches Multiscience Journal українська 2019 стаття 162
У статті проаналізовано зміни у соціальній політиці держави внаслідок проведення реформи місцевого самоврядування. Серед правових документів, які визначають основи децентралізації виділено ті положення, що мають вплив на реабілітацію та працевлаштування осіб з інвалідністю. Розглянуто суперечності та виділено недоліки прийнятих правових актів з точки зору виконання завдань щодо реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю

21 Оверчук Вікторія Анатоліївна Огляд методів соціально-економічної інтеграції осіб з інвалідністю Оверчук, В.А. немає Економіка та суспільство українська 2018 стаття 117
Стаття присвячена проблемі соціальної та економічної інтеграції осіб з інвалідністю. Особлива увага приділяється проблемі трудової (ре-)інтеграції цих осіб. Автор проводить аналіз факторів, що перешкоджають інтеграції, на основі цього аналізу робить огляд діючих в Україні та за кордоном методів інтеграції з погляду їх відповідності наявним потребам осіб з інвалідністю та з урахуванням переваг та недоліків порівняно з іншими методами. Запропонована систематизація цих методів, окреслені основні напрями подальших досліджень цієї проблеми

22 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ЛГБТ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ Оверчук, В.А. немає Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія» українська 2018 стаття 118
У статті розглядається теоретичний та практичний досвід вивчення особливостей ставлення до ЛГБТ у школярів українськими та зарубіжними вченими. В роботі представлені емпіричні дані щодо прояву толерантного та інтолерантного ставлення до ЛГБТ у учнів старшого шкільного віку в залежності від рівня їх агресивності. Наведені приклади останніх соціологічних досліджень ставлення до ЛГБТ в Україні

23 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСНИКІВ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОББІНГУ В КОЛЕКТИВІ Оверчук, В.А. немає Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції українська 2019 стаття 131
На сучасному етапі розвитку українського суспільства питання взаємодії керівника та підлеглих набуває особливо актуального значення. Ефективна взаємодія керівника з колективом полягає і у формуванні та підтриманні здорового морально-психологічного клімату в колективі, і в переконанні підлеглих дотримуватися його розпоряджень, і в знанні психологічних особливостей своїх підлеглих, і в наявності зворотного зв’язку та необхідних якостей залежно від рівня психологічного впливу взаємодії керівника. Для створення сприятливого, здорового морально-психологічного клімату в колективі, забезпечення конструктивного впливу на активність підлеглих керівник повинен правильно будувати взаємини, застосовувати владу залежно від ситуації та усвідомлювати, що саме від його рішення залежить доля як колективу, так і організації в цілому

24 Оверчук Вікторія Анатоліївна МОББІНГ ЯК ЗАСІБ ІНТОЛЕРАНТНОГО КЕРІВНИЦТВА У ВЗО Оверчук, В.А. немає немає англійська 2019 стаття 128
The article is dedicates to the problems of intolerant authority, which despite the creative or developing management operating methods of disorganization, decoordination, destimulation, demotivation, decompetention, etc. One of the tools of this type of management can be mobbing. Mobbing spreads very quickly in working community. Usually, the development of this process is associated with a poor level of management, the Director's inexperience in the field of conflict resolution and poor organization of work in general. The author examines the concept of "mobbing", "bossing", "intolerant". The analysis of psychological features of managers who are prone to intolerant. As result of mobbing, scientific and pedagogical workers lose their confidence, make mistakes, get fired. The result of mobbing is depersonalization of the negative mobilization, the fear of making decisions, the fear to defend, escape from freedom, from taking responsibility and selections. This article discusses option

25 Оверчук Вікторія Анатоліївна АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Потаєва, К.С. Кушнір, Ю.В. Оверчук, В.А. немає немає українська 2019 стаття 121
The article examines the aspects of historical perception of academic integrity. The actuality of the definition of "academic integrity" for the modern educational environment in institutions of higher education is analyzed

26 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Оверчук, В.А. Констянтинова, Н.С. Херсон Актуальні проблеми сучасної психології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції українська 2017 стаття 121
Дошкільний навчальний заклад являє собою інститут соціалізації дітей на першій її стадії, а група однолітків являє собою модель суспільства, де дитина знайомиться з соціальними нормами, набуває певні соціальні навички взаємодії з соціумом. Тому важливе значення має саме в цьому віці виявлення особливостей соціально-психологічної адаптації, коли компенсаторні можливості особистості, ще формуються і є можливість запобігти формуванню стійких проявів, а, також сприяти його подальшої соціально-психологічної адаптації на наступних етапах психологічного і соціального розвитку як особистості. Соціально-психологічна адаптація являє собою пристосування до відносно нового соціуму, нормам поведінки і взаємин у новому колективі. Виступає як засіб захисту особистості, за допомогою якого послаблюються і усуваються внутрішнє психічне напруження, занепокоєння, дестабілізаціїційні стани, що виникають у дитини при взаємодії з дорослими та однолітками, суспільством в цілому

27 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. немає Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. українська 2018 стаття 126
У статті виноситься на розгляд необхідність інтеграції осіб з обмеженими можливостями здоров’я в суспільство шляхом подолання не тільки фізичних, але й умовних перешкод в їхньому житті. Психологічні дослідження засвідчили, що для студентів з інвалідністю вибір професії, набуття знань та професійних навичок, майбутня робота за фахом і подолання соціальної ізоляції – особливо значимі проблеми. Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, які сформувалися в попередні періоди життя та навчання молодих людей і суттєво впливають на їхню пізнавальну активність та інтеграцію в освітнє середовище. Конкретне завдання, яке стоїть перед професійною підготовкою осіб з обмеженими можливостями, полягає в забезпеченні реальної рівноправності в повсякденній життєдіяльності, успішній інтеграції їх у суспільство шляхом навчання, працевлаштування та зайнятості. Саме якісна освіта може виступати основним каналом успішної соціально-психологічної інтеграції та фактором самореалізації

28 Оверчук Вікторія Анатоліївна CHILDREN’S TRAUMA: PSYCHOLOGICAL FEATURES OF REACTION Overchuk, Viktoriya немає Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale англійська 2020 стаття 117
Trauma is a frightening, dangerous or violent event that poses a threat to the mental or physical safety of a child. Evidence of a traumatic event that threatens the life or physical safety of a loved one can also be traumatic. This is especially important for young children, as their sense of security depends on the perceived security of their attachment figure.

29 Оверчук Вікторія Анатоліївна FORMATION OF RESILIENCE IN THE CHILDREN WHO HAVE BEEN GOT TRAUMATIC EXPERIENCE AS A RESULT OF THE ARMED CONFRONTATION IN UKRAINE Overchuk, V.A. немає немає англійська 2018 стаття 142
The article is devoted to the peculiarities of the children’s experience of different ages the consequences of armed conflict in the east Ukraine. It was identified the psychological qualities that help the child to grow and maintain the psychical health in an active military conflict situation. From the point of view of the children, these qualities include: the ability to communicate; a sense of happiness; to help others; a family support. Vitality or resilience is a modern concept in foreign schools of psychology and sociology and it means the broadest understanding the ability of an individual to resist the influence of the unfavorable external factors. Increasing the resilience of the child (stress resistance) can be considered as increasing its individual resource potential, and as well as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

30 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF OVERCOMING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ISOLATION OF PERSONS WITH SPECIAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriia немає The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” англійська 2020 стаття 122
This article dedicates to psychological aspects of overcoming problem with social isolation of persons with special needs, limited ability for their communication, their leisure organisation, education, getting a profession, finding a possible income. The peculiarities of the psychological barriers that impede the integration of persons with special needs into society are considered

31 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL BULLYING AMONG TEENAGE GIRLS Overchuk, Viktoriia немає The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” англійська 2020 стаття 219
The article is devoted to the phenomenon of teenage violence, which is very important among specialists in the field of psychology, education and social work. There is a lack of scientific researches in Ukraine, which would reveal the peculiarities of this phenomenon in terms of sexual and age peculiarities. The author states that teenage girls, unlike boys, clearly direct bullying on a particular person, and definitely choose its vulnerable place. Female bullying is more veiled and outwardly less noticeable, but more effective. Key words: bullying; peculiarity; aggression; tender; age crisis

32 Оверчук Вікторія Анатоліївна SCIENTIFIC AND APPLIED PROBLEMS OF THE MODERN MEDICO-SOCIAL EXAMINATION IN UKRAINE Viktoriia, Overchuk немає Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference англійська 2020 стаття 127
The states around the world are trying to establish an effective rehabilitation system which would provide persons with disabilities the meaningful life and integration / reintegration into society. The problems of the current state of medical and social expertise, both scientific and applied; they are intrinsically linked to the state’s social policy for persons with disabilities. In the sphere of medical and social expertise, one of the aspects is the quality of the provision of medical and social assistance, the rehabilitation measures for persons with disabilities, which reflects the state of the health care system and the nature of state’s social policy.as the ability of the nearest environment to protect the child from the influence of the unfavorable factors

33 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL MEANINGS OF DEVIANT BEHAVIOR IN TRANSFORMATION OF FUNCTIONS OF SOCIETY CONDITIONS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2019 стаття 125
The article highlights the meanings of the deviant behavior of teenagers in terms of transformation of functions of society. Destructive processes that at the present stage, engulfing diverse public sphere, economic impoverishment of the population, the military conflict on the East of the country, led to the growth of deviation is not only among the adult population, but also among teenagers. Teenage deviant behavior is due to a number of factors, among which in the first place it is worth noting the growth and increasing teen crime, aggression and violence, which is observed in Ukraine. The tendency of teenagers to deviant behavior is caused by the fundamental changes of consciousness, activity and relationships, which are characteristic of this age period. The author of the selected factors that cause aggressive behavior, signs of deviant behavior and its goals. Emphasises the need for search forms, methods and technologies to prevent and overcome the deviant behavior of teenagers

34 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROBLEMS OF STRUGGLE WITH SOCIAL ISOLATION OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS DURING ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE Overchuk, Viktoriya немає Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science англійська 2018 стаття 119
Disablement, as a social meaning, belongs to special citizens in any country in the world. Today, the population of people with special needs among the inhabitants of the planet reaches the figure of more than a billion people or 15%. The number of people with special needs in Ukraine is about 2.9 million. Almost 80% of this population are working age persons. But, unfortunately, it`s unfortunate to talk about equal opportunities for employment, adapted infrastructure and education for them. People with disabilities are not simply depend on out-of-pocket help - they are not in a position to overcome the informational, physical and psychological barriers. This state of affairs is shameful and unacceptable for a civilized European state. Because disability is not a verdict, people with special needs can and will become full-fledged and highly effective members of society, excellent specialists, socially active and cheerful people who can inspire a lot of people, including absolutely heal

35 Оверчук Вікторія Анатоліївна Prevention of the Development of Post-traumatic Stress Disorder in People who have experienced an Armed Conflict in the East of Ukraine Overchuk, Viktoriia Warsaw PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON HEALTH AND DISEASE Collective Monograph англійська 2019 монографія 136
Armed confrontation in the South-East of Ukraine, considerable impoverishment of the population, the lack of a comprehensive national policy in the interests of citizens – these and many other factors led to the development of the management experiences of the individual, that cause the intellectual, spiritual, emotional and physical tension man. Today, almost two million Ukrainians are forced to leave their homes, fundamentally change their life structure and search for new housing, thousands in recent years, died in a result of armed conflict, and hundreds of them officially recognized missing. Psychological assistance is necessary for all civil and military people who went through or were affected by the war. The large-scale traumatic experience is new and atypical of the modern and independent Ukraine

36 Оверчук Вікторія Анатоліївна PROFESSIONAL REHABILITATION AND EMPLOYMENT AS MEANINGS OF INTEGRATION IN SOCIETY OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS Overchuk, Viktoriya немає немає англійська 2018 стаття 127
This article dedicates to problems of personal development of people with special needs, improvement their process of socialisation and integration in outer democratic society. About the socially secure, worthy of the life of persons with disabilities will be only when they will be competitive on the labour market. Among the people, for the first time recognised disabilities, most are persons of working age. A large percentage of persons with disabilities requires involvement in measures of vocational rehabilitation. Motor rehabilitation is the belief that large groups of people, who tend to have the least opportunities to use modern social and cultural values, while aware members of society. Thus begins the process of integration, which requires deep changes in the schemes of thought and regulatory guidelines

37 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE TEACHER-INHIBITOR Overchuk, Viktoriia немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серия : "Психологічні науки" англійська 2020 стаття 125
The article is devoted to there search of the problem of educational environment’s psychological safety in IHE during the interaction of its participants. For this purpose, the psychological features of the inhibitor teachers and the prerequisites for their psychological assault on the psychological safety of educational service providers have been investigated. According to the stated purpose, the following problems are solved in the article: it was carried out the theoretical analysis of the scientifc literature and outlined the main approaches to the study of the problem of psychological violence in the educational environment of the IHE; it was also analyzed the psychological characteristics of the teacher-inhibitor’s personality; it was discussed the prerequisites for the emergence of the abuse in the educational environment. Theoretical research methods were used to solve these tasks and achieve the goal of the work: theoretical analysis of theoretical and methodological, scienti

38 Оверчук Вікторія Анатоліївна Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Victoria, Overchuk Liliya, Ukraynets Svetlana, Rudakova Dmytro, Kabachenko немає International Journal of Economics and Business Administration англійська 2020 стаття 125
Purpose: In modern conditions new forms of employment are being introduced. The purpose of scientific investigation is to reveal and analyze the theoretical, methodological and practical aspects of employment’s innovative forms in the transformation of the labor market. Design/Methodology/Approach: The theoretical, methodological and practical aspects of innovative forms of employment in the labor market transformation are presented on the basis of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, and empirical research methods, such as measurement, observation and comparison. Findings: The investigation of the materials submitted by Eurofound has made it possible to reveal 9 key innovative forms of employment, which are widely implemented by the member states of the European Union and not only by them, namely: employee sharing, job sharing, interim management, casual work, ICT-based mobile work, voucher based work, portfolio work, crowd employment, collaborative employment

39 Оверчук Вікторія Анатоліївна SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR PEOPLE WITH DISABILITY AS A CONDITION OF THEIR SUCCESSFUL SOCIAL INTEGRATION Overchuk, V.A. немає Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України англійська 2019 стаття 118
The article deals with the problem of integral conception of the essence of social and psychological support for people with disability in the process of social integration. The purpose of this research is to study the problems of people with disability, the factors that prevent their successful social integration and to determine the effective actions to improve the life of these people. For this purpose, the socio-psychological support for people with disability is considered as a condition of their successful social integration and the modern paradigm of social integration of people with disability is constructed. The main groups of barriers that prevent people with disability from having a valuable social life are identified and the methods of their overcoming are proposed.

40 Оверчук Вікторія Анатоліївна Cyberbullying as a form of the manifestation of the adolescents’ deviant behavior Overchuk, Victoriia Запоріжжя ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ : зб. наук. пр. українська 2019 стаття 123
Violent behavior, violence, violence among teenagers have always been one of the actual problems of the educational environment, however, in recent years, these phenomenon are becoming more common and lead to severe psychological phenomenon. Today bullying of some people over others, as a social phenomenon is present in various stages of formation and development of the human personality since childhood. Bullying is the word has evolved into the international term and includes a number of serious social, psychological, legal and pedagogical problems and is one of the urgent problems of our time, which requires careful study. Lately, the experts have talked about the output of bullying beyond the real space in the virtual space. Bullying is becoming dangerous every day, as it can be done using Internet technologies

41 Оверчук Вікторія Анатоліївна Stigmatization of people with disability as a psychological barrier towards integration to social life Overchuk, Viktoriia немає Вісник післядипломної освіти : «Серія «Соціальні та поведінкові науки» українська 2019 стаття 111
Today, for Ukraine the problem of stigmatizing people with certain physical health disorders is actual. The implementation of social programs, actions and initiatives direct to the comprehensive rehabilitation of people with certain physical health disorders and realization their potential, despite all other factors; it is significantly slowed down by the fact that there is a set of persistent negative stereotypes in Ukrainian society regarding such people. Stigmatization of people with disability as a social group is becoming increasingly significant socio-cultural phenomenon. At the same time, the mechanisms of stigmatization are also manifested at the level of self-identification. People with disability may have at least three stigma strategies: the acceptance, speculation of illness and resistance. Particularly painful this question is for those with disability who strive for full value working life and professional realization. Stigmatization is quite close to discrimination. In a

42 Оверчук Вікторія Анатоліївна Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Zagnitko, A.Shportun, O.,Overchuk, V.,Kushnir, J.,Savchuk, Z.,Pedorenko, V. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience українська 2020 стаття 109
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of socialsituational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment.

43 Оверчук Вікторія Анатоліївна Statistical Data Analysis of Socio-Economic and Demographic Losses of Labor Resources in Ukraine Zayukov, Ivan Overchuk, Viktoriya Burdiak, Vira Velykyi, Yurii Butyrska, Iryna Butenko, Vira немає Montenegrin Journal of Economics українська 2020 стаття 121
Regarding the fact that life, in general, and public health, in particular, form the main values for the government and the individuals as well, the relevance of this study is indisputable. This article is aimed to statistical data analysis the losses in labor and life potentials of the Ukrainian population due to some negative socio-economic and demographic processes. The object of this study is represented by the demographic processes’ impact on the national economy of Ukraine. Meanwhile, the subject of the paper is related to social, economic and demographic assessment of the losses in human resources in Ukraine associated with the catastrophic cancer mortality. The initial hypothesis of this study was that the interdependencies between the losses in labor potential, considering the premature mortality of Ukrainian working-aged population, and the Gross Domestic Product fluctuations were comparable with the corresponding relations in advanced economies

44 Оверчук Вікторія Анатоліївна PECULIARITIES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION AND DEVELOPMENT OF CRISIS SURVIVAL SKILLS IN INDIVIDUALS AFFECTED BY TRAUMATIC EVENTS OF THE ARMED CONFLICT Overchuk, V. Київ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ ПРОБЛЕМИ І ЗДОБУТКИ : зб. наук. ст. українська 2019 стаття 114
This article deals with the negative impact of traumatic events of the armed conflict in the East of Ukraine on the psyche and social psychological adaptation of the affected people. They have a distinct stress disorder and mostly lack skills and knowledge of how to deal with their state and feelings they are experiencing. It is important to emphasize the fact that this phenomenon has impact not only on the combatants, but 177 also on their close surrounding – family, friends, acquaintances, who often don't know how to behave and react. Stress can lead to a crisis because of the repeated failure to get rid of it. Life goals disappear, a person is not able to see the future or set other objectives, to find a new meaning of his/her life. As a result, adapting to the new reality becomes complicated. When stressed, a person mostly resorts to such forms of psychological adaptation as coping strategies and other mechanisms of psychological protection. In the process of psychological adaptati

45 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНЕ ЦЬКУВАННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Оверчук, В.А. Manchester Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (August 16-18, 2020) українська 2020 стаття 98
Проблема девіантної поведінки в підлітковому середовищі – одна з найактуальніших проблем, яка на сьогоднішній день широко обговорюється психологами, педагогами, правозахисниками, соціологами, медиками. Деструктивні процеси, які на сучасному етапі охопили різноманітні суспільні сфери, економічне зубожіння населення, військовий конфлікт на сході країни, призвели до зростання девіацій не тільки серед дорослого населення України, але й серед підлітків.

46 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ПОДОЛАННІ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ Оверчук, В.А. Київ Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій: зб. наук. пр. українська 2018 стаття 101
На сучасному розвитку України збільшилась кількість складних життєвих ситуацій, спровокованих соціальними й економічними аспектами життя, збільшенням кількості стихійних лих, катастроф, терористичних актів, випадків фізичного, морального й сексуального насильства в повсякденному житті. Всі ці фактори призвели до розвитку кризових переживань особистості, що викликають інтелектуальне, духовне, емоційне і фізичне напруження людини. Все це не могло не позначитися як на рівні суспільної свідомості, так і на індивідуальній системі соціальних установок та ціннісних орієнтацій окремої людини. Наслідком цього є збільшення попиту на психологічну допомогу в кризових та надзвичайних ситуаціях. Проблема подолання особистістю критичних і стресових ситуацій на сьогодні є однією з найактуальніших, саме вивченню цих питань присвячені праці вчених з різних галузь знань: психології, медицини, біології, педагогіки тощо.

47 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОБЛЕМА МОБІНГУ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ Оверчук, В.А. Суми ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ МАТЕРІАЛИ V Міжнар. наук.о-практ. конф. 28 лют. – 1 бер. 2019 р. українська 2019 стаття 105
Більшість часу свого життя людина проводить на роботі. Саме тому велика увага приділяється реалізації всіх прав працівників, передбаченим трудовим законодавством. Але психологічне цькування в колективі не є рідкістю в наш час. Проблема булінгу і мобінгу на роботі все частіше обговорюється в засобах масової інформації та професійних спільнотах. Вчені, що займаються вивченням особливостей поведінки в організаціях, тепер приділяють увагу і цій проблемі. Так, за останні два роки з'явилася низка публікацій в наукових журналах і написано кілька книг, які присвячені неприпустимому поводженню на робочих місцях, жорстокості керівництва, проблемам булінгу і мобінгу.

48 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ: МОДЕЛІ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Київ Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. українська 2019 стаття 108
Висвітлюються соціально-психологічні проблеми інвалідів, важливі не так самі по собі, як, перш за все, у контексті вивчення механізмів інтеграції осіб з інвалідністю в соціум, створення рівних можливостей для інвалідів, забезпечення оптимальних умов для розкриття їхніх компенсаторних можливостей, ефективної адаптації та соціалізації. Розглянуто причини ускладнення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, пов’язані з низкою труднощів соціально-психологічного характеру. Висловлюється припущення, що такий стан речей головним чином зумовила медично орієнтована модель інвалідності, яка до недавнього часу панувала в нашому суспільстві. У зв’язку з цим у соціумі сформувався відповідний стереотип – соціальна стигма, що представляє інвалідів як “хворих”, які потребують постійного стороннього догляду і доля яких – перебувати в установах інтернатного типу. Звертається також увага і на негативні наслідки іншої моделі інвалідності – соціально орієнтованої, відповідно до якої особи з інвалідністю

49 Оверчук Вікторія Анатоліївна Reasons for psychological unpreparedness of persons with disabilities for work Overchuk, V. немає Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія англійська 2020 стаття 79
The article focuses on the socio-psychological integration of people with disabilities, which remains an important issue for most countries. The author refers to a number of studies conducted in Ukraine and abroad, which show that, despite the efforts of states, there are still problems with the acceptance of persons with disabilities by society, and this primarily concerns the right to work. Discrimination and prejudice against people with disabilities by employers is based on the belief that typical abilities are higher. At its heart, ableism is rooted in the assumption that disabled people require ‘fixing’ and defines people by their disability. It is a system that values people based on their bodies and minds and what society deems to be ‘normal’, and devalues and limits the potential of disabled people.

50 Оверчук Вікторія Анатоліївна Analysis of scientific approaches in the formation of the social policy of the state Overchuk Viktoriya Katowice ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 87
The article analyses different types of welfare state and approaches to the definition of social policy, which allowed the author to formulate a general definition of "social policy" as one that takes into account the interests of persons with disabilities. Social policy is considered by the author as a human-cantered institution, and the main purpose of such a policy is to protect and ensure the rights and freedoms of the individual regardless of age, gender, health, social status or nationality by mobilizing efforts, coordinating actions and encouraging the participation of state institutions, enterprises, organizations and society as a whole

51 Оверчук Вікторія Анатоліївна Analysis of psychological features of development and social adaptation of students with disabilities Overchuk, Victoriya Bozhenko, Vladislava Katowice ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT українська 2021 стаття 64
The article provides a theoretical analysis of research on the problems of psychological formation and adaptation of freshmen with disabilities, which are due to the new social situation of their development in free economic education, inadequate attitudes and self-acceptance of their disability, communication difficulties and relationships with classmates and teachers. The authors propose and scientifically substantiate the model of the process of social and psychological adaptation of disabled freshmen as a complex dynamic process of an individual's entry into a new situation of development, changes in personal states, behavioral reactions, personality tr

52 Оверчук Вікторія Анатоліївна Problems and prospects of socio-psychological and economic integration of people with disabilities in Ukraine Overchuk Viktoriya Вінниця немає англійська 2020 монографія 67
The scientific and theoretical foundations of social protection and the methodology of socio-psychological and economic integration into the society of the disabled are considered. Research of realities and prospects of support of education, employment, social and psychological support at the workplace of people with disabilities in Ukraine. Assessment of the state and processes of the system of rehabilitation and employment of disabled people, functions of individual institutions, problems that prevent timely socio-psychological and professional rehabilitation and habilitation of disabled people. For scientists, specialists in the field of inclusion, social psychology, labor economics, social economics and politics, graduate students and masters of knowledge 05 "Social and behavioral sciences" of higher educational institutions

53 Оверчук Вікторія Анатоліївна Проблема комунікації у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю Вікторія Оверчук Вінниця ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ українська 2020 стаття 65 no file
The article is devoted to the study of the quality of communication between subjects that determine the institutional environment of rehabilitation and employment of persons with disabilities. The quality of communication, the author, is offered to understand the interaction between the subjects, first of all, in terms of sharing the necessary information. The preconditions for the implementation of quality communications, according to the author, are the regulatory regulation of interaction, methodological and organizational-technical conditions. The author states that there is no current normative document regulating the procedure of communications between the subjects, no methodological and organizational and technical preconditions are created, which is reflected in the fragmentation of data accumulation, the absence of a single information complex for data accumulation, processing and analysis

54 Оверчук Вікторія Анатоліївна Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Lopushnyak, Lopushnyak Overchuk, Victoria Ukraynets, Liliya Rudakova, Svetlana Kabachenko, Dmytro немає International Journal of Economics and Business Administration Vol. VIII англійська 2020 стаття 58
Purpose: In modern conditions new forms of employment are being introduced. The purpose of scientific investigation is to reveal and analyze the theoretical, methodological and practical aspects of employment’s innovative forms in the transformation of the labor market. Design/Methodology/Approach: The theoretical, methodological and practical aspects of innovative forms of employment in the labor market transformation are presented on the basis of theoretical analysis and synthesis, induction and deduction, and empirical research methods, such as measurement, observation and comparison

55 Оверчук Вікторія Анатоліївна Statistical Data Analysis of Socio-Economic and Demographic Losses of Labor Resources in Ukraine Zayukov, Ivan Overchuk, Viktoriya Burdiak, Vira Velykyi, Yurii Butyrska, Iryna Butenko, Vira немає Montenegrin Journal of Economics Vol. 16, No. 2 англійська 2020 стаття 70
Regarding the fact that life, in general, and public health, in particu-lar, form the main values for the government and the individuals as well, the relevance of this study is indisputable. This article is aimed to statistical data analysis the losses in labor and life potentials of the Ukrainian population due to some negative socio-economic and demographic processes. The object of this study is represented by the demographic processes’ impact on the national economy of Ukraine. Meanwhile, the subject of the paper is related to social, economic and demographic assessment of the losses in human resources in Ukraine associated with the catastrophic cancer mor-tality.

56 Оверчук Вікторія Анатоліївна Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities by Promoting Their Professional Rehabilitation Overchuk, Victoriia etc. немає Universal Journal of Public Health англійська 2021 стаття 66
The article considers fundamental aspects of ensuring the quality of life of persons with disabilities in Ukraine, recognition of their rights to a full life in society and the creation by the state of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration. There have been significant changes in attitudes towards people with disabilities in recent decades. The basis of such changes is the recognition of their rights to a full life in society and the creation of appropriate conditions for their rehabilitation and social integration, but, despite the positive changes, the quality of life of people with disabilities lags far behind and does not meet today's requirements

57 Оверчук Вікторія Анатоліївна Features of realization of internal opportunities and personal potential of persons with disabilities in socially significant activity Overchuk V.A. Kushnir Yu.V. немає Габітус, Вип. 20 англійська 2020 стаття 66
The article is devoted to the study of psychological support and socio-psychological adaptation of persons with disabilities, which reflect the level of their interaction and integration with the community and self-determination, the level of realization of internal capabilities of a person with disabilities and his personal potential in socially significant activities, personality, interact with the surrounding society under specific conditions of existence. For Ukraine, the issue of social protection and psychological support of persons with disabilities does not lose its relevance. This is due to a number of reasons, the main of which are psychological, demographic, socio-economic and political

58 Оверчук Вікторія Анатоліївна Проблеми стимулювання самозайнятості осіб з інвалідністю: соціально-психологічний аспект Оверчук, В.А. немає Габітус українська 2020 стаття 69
Стаття присвячена зайнятості людей з обмеженими можливостями, яка залишається важливою проблемою для більшості країн світу. Авторка посилається на низку досліджень, проведених в Україні й за кордоном, які демонструють, що, незважаючи на зусилля держав, продовжують існувати підприємства й організації, які бояться приймати на роботу осіб з інвалідністю. У таких умовах одним із напрямів роботи у сфері соціальної реабілітації осіб з інвалідністю та їх працевлаштування є стимулювання самозайнятості таких осіб. Водночас, на думку автора, проблема самозайнятості осіб з інвалідністю потребує глибокого аналізу не лише за показником чисельності осіб, які отримали допомогу на створення власної справи, а й за низкою інших показників, що використовуються в дослідженнях закордонних учених

59 Оверчук Вікторія Анатоліївна Psychological counseling methodology for overcoming a life crisis Overchuk, Viktoriia Yaroshchuk, Marianna Danylchenko, Tetiana Litvinova, Anastasiia Absalyamova, Larysa немає Laplage em Revista (International), vol.7 англійська 2021 стаття 68
The aim of the present study is to determine a set of interconnected methods and techniques of psychological counseling in overcoming life crises for clients of all ages. In an online survey, 182 psychologists-practitioners (Ukraine) took part. The list of positive and negative elements of normative crises in human life according to four life stages was outlined. It was determined, that in order to reveal the life crisis of patients at the age of 20-23 years practical psychologists recommend using the following methods: analysis of the content of metaphors, psychological testing within the framework of personality constructs and the specialized method of semantic differential.

60 Оверчук Вікторія Анатоліївна Psychocorrection of Adolescents 'Anxiety by Music Therapy Overchuk V.A. etc. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2021 стаття 68
Personal anxiety in adolescence is largely determined by psychological factors (personal, adaptive, motivational), and the correction of personal anxiety in adolescents is possible by combining two areas of work: reducing the effects of psychological factors on its occurrence; development of constructive forms of behavior in psychogenic situations, in conditions of increased anxiety through the use of music therapy. The aim of the study is to study the state of anxiety in adolescence after psychocorrection by music therapy. A set of methods was used to study the psychological features of anxiety in adolescents, ways to overcome and level before and after the psychocorrection program

61 Оверчук Вікторія Анатоліївна Вікова та спеціальна психологія Кушнір Ю. В., Оверчук В.А., Шпортун О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 79
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія», а також рекомендується педагогічним працівникам, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів

62 Оверчук Вікторія Анатоліївна Термінологічний словник до навчальної дисципліни «Психологія бізнесу» для здобувачів вищої освіти програми minor «Власна справа», СО «Бакалавр». Оверчук, В.А. Боженко, В.Г. Вінниця немає українська 2021 словник 73
Термінологічний словник розкриває зміст найбільш уживаних психологічних понять, термінів і категорій, що відображають сучасний стан економічної психології та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу. Призначений для спеціалістів, які цікавляться проблемами психології, для здобувачів вищої освіти, широкого кола читачів, що використовують в своїй роботі психологічні знання

63 Оверчук Вікторія Анатоліївна Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління і психологія організацій» для здобувачіввищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 053 «Психологія» СО «бакалавр» Оверчук, В. А. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 72
У методичних рекомендаціях викладено тематичний зміст практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління і психологія організацій» та індивідуальні завдання, питання для самоконтролю та тестові завдання, перелік рекомендованої літератури

64 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМОСТАВЛЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ Оверчук, В. А. Худа, М. Б. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 4
Статтю присвячено теоретичному аналізу основних підходів щодо визначення сутності психологічного феномену самоставлення особистості в юнацькому віці. Розглянуто особливості самоставлення як однієї зі складових категорії самосвідомості. Проаналізовано вплив гендерних стереотипів на формування самоставлення в юнацькому віці. Розглянуто основні характеристики самоставлення. Зазначено, що самоставлення становить собою складний феномен, динамічну ієрархічну систему, що містить в собі взаємоперетворювані, різними способами пов’язані та ієрархічно влаштовані підсистеми. Проаналізовано специфіку вивчення феномену самоставлення у вітчизняній та зарубіжній психології.

65 Оверчук Вікторія Анатоліївна ДВОФАКТОРНА МОДЕЛЬ САМОПОВАГИ ОСОБИСТОСТІ Синєгуб, Ю. А. Оверчук, В. А. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 18–19 листопада 2022 року Вінниця МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 2
Cамоповагу можна визначити, як визнання особистістю своєї цінності, своїх умінь та унікальних достоїнств. Оскільки аналіз методичного інструментарію, за допомогою якого є можливим виміряти той чи інший феномен, є важливим джерелом інформації про нього, метою нашої подальшої роботи буде розглянути методики діагностики самоповаги, які найчастіше застосовуються та спрямовані на вимірювання різних її сторін і аспектів

66 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПРОБЛЕМА ВТОМИ ВІД СПІВЧУТТЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ Оверчук, В. А. Лапшова, Н. С. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 18–19 листопада 2022 року Вінниця МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ українська 2022 стаття 4
Метою нашого дослідження було провести теоретичний аналіз дослідження впливу попереднього травматичного досвіду на профе- сійну діяльність та формування втоми від співчуття у професійних психологів.

67 Оверчук Вікторія Анатоліївна FEATURES OF PROFESSIONAL BURNOUT IN THE TEACHERS-CHOREOGRAPHERS Overchuk, Victoriia, Bondarchuk, Olha Київ Перспективи та інновації наук (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)ˮ № 7 англійська 2022 стаття 2
Стаття присвячена особливостям професійного вигоряння педагогів-хореографів, трудова діяльність яких пов’язана із інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями, які поєднують у своїй роботі функції педагога, балетмейстера і репетитора. Автори розглядають вигоряння як трьох компонентну систему, що включає психоемоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію професійних досягнень. Розглянуті особливості педагогічної діяльності у викладачів-хореографів, які пов’язані із їхніми особистісними характеристиками що сприяють формуванню феномену професійного вигоряння.

68 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТEOРEТИКO-ПСИХOЛOГIЧНИЙ AНAЛIЗ НEРВOВO-ПСИХIЧНOГO НАПРУЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ Оверчук, В.А.,Биковська Д.С. Івано-Франківськ Психологія особистості, вип. 41 українська 2022 стаття 1
Стаття присвячена теоретико-психо- логічному аналізу нервово-психологічного напруження особистосі в ситуації невизна- ченності, який набуває особливого значення в умовах військової агресії. Інформаційне поле перенасичене екстреними новинами та зображеннями про війну, смерть і руй- нування, ця інформація є для людей приго- ломшливою і страшною. Все це впливає на емоційне здоров’я українців, провокує три- вогу та стрес.

69 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОВЕДІНКОВИХ ЗМІН У ДІТЕЙ УНАСЛІДОК ТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ Оверчук, В. А. немає Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки, № 2 українська 2022 стаття 1
Стаття присвячена особливостям психологічної травматизації дітей різних вікових груп унаслідок військової агресії Росії проти України. Особливою категорією, що зазнає психотравми, є діти, стрес яких може посилюватися через поведінку дорослих, які відчувають страх, тривогу та безпорадність у реаліях війни. Авторка звертає увагу на те, що батьки можуть стати джерелом передачі психотравми своїм ще не народженим дітям через непомітні, але спадкові зрушення в геномі та під впливом постійної тривоги, спричиненої досвідом війни.

70 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF SERVICEMEN AS THE BASIS FOR THE COHESION OF THE MILITARY COLLECTIVE OF Overchuk V. A. Karlsruhe Modern engineering and innovative technologies Issue 22;IIssue 22 / Part 2 англійська 2022 стаття 1
The article is devoted to the study of cohesion of servicemen as one of the important factors determining the nature of interaction in the military collective. The author emphasizes that the cohesion of servicemen largely depends on: psychological compatibility of servicemen, combination of their psychological qualities, which would allow them to participate peacefully in joint combat activities, the basis of which is correspondence of individual temperamental properties and socio-psychological compatibility of wrestlers, which reflects their professional and moral qualities

71 Оверчук Вікторія Анатоліївна DETERMINANTS OF PERSONALITY STRESS RESISTANCE Overchuk, Victoriia, Kuznietsova, Olena Київ Наукові перспективи СЕРІЯ «Психологія»;№ 10(28) англійська 2022 стаття 2
Стаття присвячена актуальним питанням формування стресостійкості особистості в умовах нестабільності, невизначеності, поганої передбачуваності соціальних процесів. Ці питання набувають особливої актуальності в умовах збройної агресії держави-терористки на території України, коли тривалий час зростає психічне навантаження на людину, коли постійний стрес ставить перед нею нові вимоги до розуму і тіла

72 Оверчук Вікторія Анатоліївна КРИЗОВІ СТАНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВНАСЛІДОК ЗМІНИ СОЦІАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ Оверчук, В.А. Лапшова, Н.С. Вінниця АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ :МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. 19 лист. 2021 р. українська 2021 стаття 2
Адаптація та особливості кризових станів внаслідок зміни соціального статусу значною мірою залежать від типології особистості відносно процесу набуття соціометричного статусу у малій групі. Така типологія пов’язана з визначеними шляхом експерименту характерними для особистості наборами чинників набуття соціального статусу для окремих соціометричних типів: знехтуваних, неприйнятих, прийнятих та зірок

73 Оверчук Вікторія Анатоліївна ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АБ’ЮЗНИХ СТОСУНКІВ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Оверчук, В.А. Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності : МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (19 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 1
кібербуллінг – одна з форм негативної девіації, що виникла в епоху інформаційного суспільства. Перед батьками, психологами, соціальними працівниками, педагогами стоїть дуже важливе завдання вчасного реагування та запобігання цього небезпечного явища

74 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL READINESS OF PERSONS WITH DISABILITIES FOR WORK Overchuk, Victoriia Ostenda, Aleksander Вінниця Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєдіяльності : МАТЕРІАЛИ І МІЖНАР. НАУК.-ПРАКТ. КОНФ. (19 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 1
The employment of people with disabilities remains an essential issue for most countries. To a large extent, the European orientation of modern Ukrainian politics draws additional attention to the needs of minorities and social groups that are in a non-competitive position

75 Оверчук Вікторія Анатоліївна PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FOMO, PHUBBING AS MANIFESTATION OF INTERNET ADDICTIONS IN MODERN YOUTH Оverchuk, V. А. Potaieva, K. S. Київ Духовність особистості: методологія, теорія і практика;3 українська 2021 стаття 3
The article substantiates the problem of the emergence, manifestation and spread of such a modern relevant phenomenon as phubbing and FOMO in the article. It was also revealed the essence of the risks of using information technology, Internet abuse, which leads to social isolation, changes in consciousness, functional changes in the brain, depressive and obsessive disorders, inability to learn, work, think deeply, etc.

76 Оверчук Вікторія Анатоліївна PERSONAL FACTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING IN CONDITIONS OF SOCIOECONOMIC INSTABILITY OVERCHUK, VICTORIIA SMULSON, MARYNA LIASHCH, OKSANA IHNATOVYCH, OLENA KOVALOVA, OLGA SMOKOVA, LIUDMYLA немає OURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH українська 2022 стаття 2
The relevance of the topic is in the peculiarities of the formation of psychological well-being under the influence of destructive phenomena of the socioeconomic environment. The modern geopolitical space and economic trends encourage the solution of problems not only at the macroeconomic level and stabilization of the economy but also at the level of the individual, which is the prerogative of the state social policy. The factors of psychological well-being formation may differ in their nature and direction, which necessitates a methodical analysis of the available factors. The issue of using pedagogical, spiritual, and cultural practices to ensure the formation of psychological well-being is a key task in the implementation of the mechanism for creating a positive psychological climate.

77 Оверчук Вікторія Анатоліївна THE INFLUENCE OF COGNITIVE PREJUDICES ON GROUP BELIEFS OF AVERAGE RUSSIANS Overchuk, Viktoriia немає Promising scientific researches of Eurasian scholars українська 2022 стаття 2
The article examines the cognitive biases of Russians that have led to widespread support for the Kremlin's criminal policies, which distort thinking, influence beliefs, and affect the decisions and judgments Russians make every day. The author notes that the rapid pace of publication of messages and news releases, as well as the perceived need to quickly respond to them, encourages the Russian population to "think fast" (reflexively and emotionally) as opposed to "thinking slowly" (rationally and prudently). Such concepts as cognitive biases and logical errors are distinguished

78 Оверчук Вікторія Анатоліївна INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF JURY UKRAINIAN COURTS Overchu, Victoriia Дніпро Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;№ 5, англійська 2021 стаття 0
The article presents individual psychological features of the jury and it was also justified the need to identify some features that have an impact on the process of making a balanced, reasonable and, most importantly, fair decision. The peculiarity of the formation of the jury’s internal conviction is described and the factors that influence it are named. At the present stage of the country development, there is a search for a place for the judicial system in the context of the general state and legal reform. There is a rather heated discussion about the practical renewal of the judicial system in the state and society. The basis of judicial reform is not only the implementation of an independent judiciary, ensuring its affiliation, but also the involvement of the people’s representatives (jury), before the administration of justice, which is reflected in most developed countries.

79 Оверчук Вікторія Анатоліївна ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЙ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Оверчук, В. А. немає Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.(19-22 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 0 no file
немає

80 Оверчук Вікторія Анатоліївна ОСОБИСТІСНА ГОТОВНІСТЬ ПСИХОЛОГА ДО НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ Оверчук, В. А. немає Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві :зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (19-22 лист. 2021 р.) українська 2021 стаття 0 no file
немає