Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гевлич Лариса Леонідівна МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗБІРНИК кейсів з фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іонін, Є. Є. Поліщук, О. Т. Гевлич, Л. Л. Разборська, О. О Вінниця немає українська 2021 збірник 2
Міждисциплінарний збірник кейсів з фахових дисциплін підготовлена для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адмініст- рування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування» забезпечує формування в майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навичок з організації та методики аудиту, міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту, державного фінансового аудиту, фінансового аналізу, стратегічного аналізу, обліково-аналітичного обґрунтування управлін- ських рішень, обліку і фінансової звітності за міжнародними стандартами, мето- дології наукових досліджень в обліку і аудиті, підготовки кваліфікаційної роботи.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Гевлич Лариса Леонідівна МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗБІРНИК кейсів з фахових дисциплін для здобувачів вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Іонін, Є. Є. Поліщук, О. Т. Гевлич, Л. Л. Разборська, О. О. Томчук, В. В. Тарасенко, Л. О. Вінниця немає українська 2021 збірник 4
Міждисциплінарний збірник кейсів з фахових дисциплін підготовлена для здо- бувачів вищої освіти СО «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування». Забезпечує формування в майбутніх фахівців знань із бухгалтерської справи, фінансового обліку, обліку у зарубіжних країнах, обліку й оподаткування власного бізнесу, обліку у фінансово-кредитних інститутах, обліку у бюджетних установах, аудиту та бухгалтерської експертизи, аналізу господарської діяльності, інформаційних систем та технологій в обліку і аудиті, управлінського обліку, обліку зовнішньоекономічної діяльності, обліку у галузях економіки, внутрішньогосподарського контролю та облікової політики


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Томчук Віктор Васильович МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ Томчук, В.В. Томчук, О.Ф. Вінниця немає українська 2014 збірник 130
У збірнику наведені матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», де викладено результати наукових досліджень з питань формування потенціалу продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави, нормативно-правового та обліково-фінансового забезпечення економічних аспектів виробництва біопалива; технологій виробництва та отримання біомаси рослинного і тваринного походження, екологічних аспектів використання біопалива; систем машин та обладнання для реалізації енергоощадних технологій виробництва та впровадження альтернативних джерел енергії


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Соловей Олег Євгенович Атоми і Порожнеча Соловей О. Є. Донецьк немає українська 2012 збірник 154
У збірці «Атоми і Порожнеча» донецького критика Олега Солов’я зібрані деякі з актуальних рецензій, які дозволяють відчути базові й концептуальні засновки сучасного літературного процесу, безкомпромісний опір української літератури неприглядним реаліям банківсько-ліберального сьогодення. Третина текстів стосується україномовної донецької літератури, яка є, практично, невідомою українському читачеві.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Соловей Олег Євгенович ОБОРОННІ БОЇ Соловей О. Є. Донецьк немає українська 2013 збірник 153
«...Стояти в обороні, тобто займати позицію з відповідним розміщенням вогневих засобів перед нападом противника, — це та дія, яка бачиться основною для суб’єкта (автора) літературно-критичного письма О.Солов’я: стояти в обороні істинно творчого — такого, що бунтує проти теперішньої світової даності (безґрунтярства, буржуазності чи то, вслід автору, ліберально-демократичного карнавалу симулякрів), — най і передчуваючи реальну небезпеку для мистецтва...» Ольга Пуніна


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Соловей Олег Євгенович УТРАЧЕНИЙ ПОГЛЯД Соловей О. Є. Вінниця немає українська 2018 збірник 152
Нова книга літературного критика Олега Солов’я містить рецензії, літературно-критичні статті та есеї, написані автором упродовж останніх десяти років і оприлюднені переважно на сайті «Буквоїд» та в «Українській літературній газеті». Осердям книги є авторський концепт утраченого погляду. Авторові йдеться про ситуацію етичного та культурного опору загрозі остаточного розчинення людини у паноптикумі ліберально-демократичних симулякрів із їх фальшивими цінностями та стримінням до тотального пораблення людського духу. Для широкого кола шанувальників актуальної української літератур


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Соловей Олег Євгенович Орґазм і відчай: випадок Степана Процюка Соловей О. Є. Вінниця немає українська 2017 збірник 152
У книзі «Орґазм і відчай: Випадок Степана Процюка», яка представляє собою збірку рецензій, нарисів, есеїв, здійснена спроба системного підходу до розгляду поетичної та прозової творчости знакового письменника нашої сучасности Степана Процюка. Читачеві пропонується максимально суб’єктивна та пристрасна рецепція ледве не всієї жанрової палітри письменника (лірика, ліро-епіка, повісті, романи, романізовані біографії, есеї тощо). Для широкого кола шанувальників актуальної української літератури


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Мартинець Лілія Асхатівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Мартинець, Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2018 збірник 178
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Всиля Стуса