Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2999

2 - тези

731

3 - монографія

230

4 - навч. посіб.

139

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

45

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

11

9 - рецензія

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - альманах

8

13 - монография

8

14 - збірник

8

15 - метод. посіб.

7

16 - практикум

7

17 - учеб. пособие

7

18 - конспект лекцій

5

19 - автореферат

5

20 - курс лекцій

5

21 - метод. пособие

5

22 - дисертація

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - доповідь

2

26 - патент

2

27 - анотація

2

28 - лаборат. практикум

2

29 - аналіт. звіт

2

30 - покажчик

2

31 - дослідження

2

32 - учеб.-метод. пособие

2

33 - тлумачення

1

34 - навч. комплекс

1

35 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

36 - книга-альбом

1

37 - автореферат дис.

1

38 - theses

1

39 - практ. посіб.

1

40 - монографія (розділ)

1

41 - роб. зошит

1

42 - зб. лекцій

1

43 - метод. поради

1

44 - статті, рецензії, есеї

1

45 - збірка

1

46 - звіт

1

47 - курс лекций

1

48 - посібник

1

49 - атлас

1

50 - тестові завдання

1

51 - енциклопедія

1

52 - програма

1

53 - тести

1

54 - словник-довідник

1

55 - плани практ. занять

1

56 - нариси

1

57 - рекомендації

1

58 - тези доповідей

1

59 - наук. доп.

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нагорняк Тетяна Леонтіївна Нагорняк Тетяна Леонтіївна: бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження Чальцева О. М., Скопова О. І., Міщан Т. І. Вінниця немає українська 2022 покажчик 6
Бібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності першого проректора Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктора політичних наук, професора, професора кафедри політології та державного управління Тетяни Нагорняк. Покажчик з нагоди 50-річчя з дня народження Т. Л. Нагорняк вміщує нарис про її життя та науково-педагогічну, публічну діяльність, перелік опублікованих праць за 1998–2022 роки, виступи ювілярки у ЗМІ.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Польовий Микола Анатолійович Бібліографічний покажчик до 50-річчя з дня народження В. Хаджинов, Т. І. Міщан, О. А. Солдатова (укл.) Вінниця немає українська 2022 покажчик 13
Бібліографічний покажчик, підготовлений з нагоди 50-річчя доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління Донецького національ-ного університету імені Василя Стуса Миколи Анатолійовича Польового, охоплює пере-лік його наукових, навчально-методичних праць, публікацій у наукових фахових видан-нях та публіцистичні дослідження. У книзі у хронологічному порядку вміщено доробок відомого сучасного політолога та історика, який займається дослідженням проблем кліометрії, теоретичної історіогра-фії; моделювання історичних та політичних процесів; формалізованого прогнозування суспільно-політичного розвитку. Покажчик розраховано на науково-педагогічних працівників, студентів, усіх, хто цікавиться означеними науковими проблемами.