Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - збірник

8

13 - монография

8

14 - альманах

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - доповідь

2

26 - анотація

2

27 - лаборат. практикум

2

28 - патент

2

29 - учеб.-метод. пособие

2

30 - аналіт. звіт

2

31 - покажчик

2

32 - тези доповідей

1

33 - наук. доп.

1

34 - тести

1

35 - словник-довідник

1

36 - плани практ. занять

1

37 - нариси

1

38 - рекомендації

1

39 - практ. посіб.

1

40 - монографія (розділ)

1

41 - роб. зошит

1

42 - тлумачення

1

43 - навч. комплекс

1

44 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

45 - книга-альбом

1

46 - автореферат дис.

1

47 - theses

1

48 - звіт

1

49 - зб. лекцій

1

50 - метод. поради

1

51 - статті, рецензії, есеї

1

52 - збірка

1

53 - дослідження

1

54 - енциклопедія

1

55 - програма

1

56 - курс лекций

1

57 - посібник

1

58 - атлас

1

59 - тестові завдання

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Бабаков Роман Маркович СТРУКТУРИ І МЕТОДИ СИНТЕЗУ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ З ОПЕРАЦІЙНИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ КОДІВ СТАНІВ Бабаков Р. М. Харків немає українська 2020 дисертація 76
У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову проблему розробки, обґрунтування і дослідження теоретичних основ, структур, моделей і методів, спрямованих на зменшення апаратурних витрат у схемі мікропрограмного автомата за рахунок адаптації схеми автомата до характеристик імплементованого алгоритму керування


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво Мовчан Р. О. Луганськ немає українська 2009 дисертація 110
Проведене комплексне наукове дослідження кримінальної відповідальності за самвільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво дозволяє нам дійти наступних висновків та висловити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, метою яких є підвищення ефективності застосування ст. 197-1 КК України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Ситар Ганна Василівна Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри Ситар, Г.В. Київ немає українська 2018 дисертація 149
У дослідженні проаналізовано синтаксичні фразеологізми, або фразеологізовані речення, сучасної української мови в розрізі конструкційної граматики. Виділено ознаки синтаксичних фразеологізмів, з‘ясовано шляхи їхнього утворення в українській мові, розмежовано основні структурні, семантичні й інтонаційні типи, визначено прагматичний потенціал. Синтаксичний фразеологізм є одним із типів конструкції − конвенційного й некомпозиційного мовного знака, форма та значення якого не пояснювані лише за допомогою поєднання форми та значення їхніх компонентів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Кравченко Елла Олександрівна Поетика зв'язків і відношень імені–тексту–поетонімосфери Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2017 дисертація 152 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Липницька Євгенія Олександрівна Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями Липницька Є.О. немає немає українська 2015 дисертація 132
Дисертація присвячена дослідженню правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями. У роботі запропоновано уточнене визначення поняття підприємства з іноземними інвестиціями та його видів (спільного підприємства та іноземного підприємства); розроблено періодизацію розвитку законодавства щодо статусу підприємств з іноземними інвестиціями та обґрунтовано основні напрями його удосконалення