Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Вашеняк Юлія Анатоліївна Habitats 7270 – Petrifying springs with tufa formation (Crataneurion) in the basin of Dniester River (Ukraine) Didukh, Y., Chorney, I., Budzhak, V., Vasheniak, Yu., Rozenblit, Yu., Tokariuk, A. немає Vegetation survey 90 years after publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and comcepts. Book of abstracts of 27th Congress of the European Vegetation Survey англійська 2018 тези 10 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Вашеняк Юлія Анатоліївна Rare limestone outcrops habitats of the Dniester Canyon listed in Bern Convention Vasheniak Y. немає Ukrainian Rufford Small Grants Conference “From monitoring to implementation”. Book of Abstracts англійська 2018 тези 9
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Вашеняк Юлія Анатоліївна Syntaxonomy of the sandy and rocky grasslands of Ukraine: preliminary results of large-scale analysis Anna Kuzemko, Dmytro Dubyna, Tatiana Dziuba, Ivan Moysiyenko, Yulia Vasheniak, Maryna Zakharova немає EDGG Meeting “From Population Biology to Community Ecology” held in Germany англійська 2015 тези 9
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Климчук Олександр Васильович Універсальність підходів щодо використання інформаційних систем і технологій в управлінні Климчук О. В. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 6
Проведена оцінка потенційного значення інформаційних систем і технологій у підтримці розвитку вказує на невід’ємну цінність щодо доведення нових ідей до широкого кола споживачів світового інформаційного потоку, участі у досягненні конкретних цілей стратегічного розвитку та значної ролі у сприянні більш широкого економічного зростання за рахунок збільшення продуктивності. Однак, що є ще більш важливим у довгостроковій перспективі розвитку, інформаційні системи і технології при сприятливій урядовій політиці здатні посилити загальну продуктивність праці в країнах, що розвиваються, шляхом підвищення ефективності та технологічної конкурентоспроможності, забезпечуючи підтримку та входження місцевих виробників до світових ринків.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Кученко Тетяна Анатоліївна The influence of hydrotechnical constructions on quality of drinking water T. Odikadze, N. Lyalyuk немає 2ND International Conference «Smart Bio» (3-5 May 2018, Kaunas, Lithuania) англійська 2018 тези 5 no file
For all other parameters, the samples tested did not exceed the acceptable standards. Thus, the water of the two waterways of Ukraine, which differ in many parameters (man-made and man-made pressures, lithological conditions, climatic, etc.) and used as a source of drinking water, appeared unsatisfactory. It has been established that interference with the watercourse in the ecosystem leads mainly to the deterioration of water quality. Among such interventions is the creation of artificial drainage of water (channels), closed water conduits, any, even simple cleaning plants of water conduits


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Кученко Тетяна Анатоліївна Влияние гидротехнических сооружений на качество воды Лялюк Н.М. Одикадзе Т.А. немає Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології :мМатеріали IV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених російська 2016 тези 5 no file
Создание гидроузлов с водохранилищами большого объёма приводит к различным изменениям окружающей среды. Исследовательские роботы проводились по двум крупным водным объектам питьевого водоснабжения – канал Северский Донец-Донбасс и Южный Буг


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Атаманчук Зорина Асланівна Туристична галузь України в умовах пандемії COVID-19 Атаманчук З.А., Горкун К.В. немає XXV Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern science and practice» українська 2021 тези 14
Висвітлено сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг, обґрунтувано специфіку та напрями динаміки ринкової кон’юнктури в умовах пандемії СOVID-19, а також пошук шляхів диверсифікації туристичного продукту. Встановлено, що внаслідок пандемії та закриття кордонів держав, в Україні більш інтенсивно почав розвиватися внутрішній туризм


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України Атаманчук З.А., Пльонсак А.О. Лісабон Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» українська 2021 тези 9
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль не лише у розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази, підвищення рівня політико-правової стабільності, покращення інфраструктури, усунення бюрократичних перешкод та боротьба з корупцією є передумовою економічного розвитку нашої держави. Обґрунтовано, що для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів, забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановлення економічно обґрунтованих та взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси. Відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить пришвидшення соціально-економічного поступу нашої держави та її пріоритетних галузей виробництва


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Атаманчук Зорина Асланівна Деякі особливості формування туристичних потоків: регіональний аспект Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір : матеріали II мМжнар. наук.-практ. конф. українська 2015 тези 10
Проаналізовано особливості формування туристичних потоків на регіональному рівні. Обґрунтовано, що, зважаючи на туристичний потенціал України, її регіональні можливості, для підвищення ефективності досліджуваної галузі доцільно в ситуації, що склалася розвивати внутрішній туризм, пропонуючи якісно нові види турів. Міністерство закордонних справ повинно займається роз'яснювальною роботою про безпечність подорожей, що сприятиме підвищенню обсягів в‘їзних потоків іноземних громадян у цілком безпечні регіони України


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Атаманчук Зорина Асланівна Міжнародний туризм як каталізатор економічного розвитку Атаманчук З.А. Маріуполь Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політико-правовий простір: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. українська 2019 тези 9
Обґрунтовано роль і значення туризму як каталізатора економічного розвитку держав світу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Атаманчук Зорина Асланівна Правове регулювання туристичної діяльності: досвід Франції Атаманчук З.А., Яворовенко Н.М. немає I International Science Conference on Multidisciplinary Research, Berlin, Germany. January українська 2021 тези 9
Проаналізовано основні нормативно-правові акти на основі яких здійснюється правове регулювання туристичної діяльності у Франції. Визначено, що важливу роль у провадженні туристичної діяльності Франції відіграє державна підтримка сфери туризму, яка є особливо відчутною в умовах пандемії і спрямована на: звільнення від сплати соціальних внесків для підприємств малого та середнього бізнесу; фінансову підтримку з боку фонду солідарності; позики, гарантовані державою; запровадження податкового кредиту відповідно до законопроєкту про фінансування на 2021 рік; за рішенням місцевої влади передбачено також можливе зниження туристичного збору та інших місцевих податків; передбачена можливість для банків продовжити термін кредитування суб’єктів туристичного бізнесу до 12 місяців; для надання короткострокових та довгострокових позик буде залучено близько 600 мільйонів євро ресурсів від групи «Caisse des Dépôts et Consignation» (Bpifrance, Banque des Territoires, La Banque Postale), в цілому гру


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Атаманчук Зорина Асланівна Цифрові трансформації у міжнародному туризмі як чинник економічного розвитку держав Атаманчук З.А. Запоріжжя Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 жовт. 2019 р., м. Запоріжжя) українська 2019 тези 10
Обґрунтовано, що прискорення розвитку світової туристичної індустрії та залучення інвестицій, трансформація суміжних з туризмом секторів економіки в конкурентоспроможні та ефективні, технологічна та цифрова модернізація туристичних послуг, доступність для громадян переваг та можливостей цифрових технологій під час подорожей, розвиток цифрового туристичного підприємництва – це далеко не вичерпний перелік цілей цифровізації міжнародного туризму, реалізація яких дозволить відкрити нові потужні можливості для держави, суспільства, громадян. Очікується, що масштаби і темп цифрових трансформацій можуть стати основними чинниками економічного поступу нашої держави


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Гарбера Ірина Володимирівна DEFINITION OF LINGUISTIC CONFLICTOLOGY AND ITS IMPLEMENTATION Harbera Iryna, немає Лінгвокомп’ютерні студії англійська 2021 тези 11
The definition of linguistic conflictology is given. The range of problems of this scientific discipline is outlined. The key conflict-causing factors and the main tasks of their research are described. An example of a typical modern conflict language situation in the field of virtual discourse is offered, on the basis of the analysis of which a conclusion is made about the key features of speech conflict


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Гарбера Ірина Володимирівна THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF LINGUOCONFLICTOLOGY AS A FIELD OF APPLIED LINGUISTICS Iryna Harbera немає Граматичні читання- ХІ англійська 2021 тези 10
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF THE LINGUISTIC WORLD’S IMAGE: THE POSSIBILITIES OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH Krasnobaieva-Chorna Zhanna немає Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. англійська 2021 тези 8
The article presents promising directions of modern phraseology with the actualization of theoretical and applied aspects of interdisciplinarity (axiology, cognitive linguistics, media linguistics, cultural linguistics, linguopersonology, psychology, applied linguistics, suggestive linguistics, ethnography). It has been established that the results of an interdisciplinary approach to the description of phraseological units allow to illuminate in a new way the role of phraseological units in the language as signs-microtexts and to supplement the knowledge about the role of phraseological units as cultural signs


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна QUANTITATIVE METHODS IN APPLIED LINGUISTICS: FORMATION OF LINGUISTIC COMPETENCE OF THE MODERN ACQUIRER OF HIGHER EDUCATION Zhanna Krasnobaieva-Chorna, Vitalina Zaiets’ немає Граматичні читання- ХІ англійська 2021 тези 9
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Загнітко Анатолій Панасович МОВНІ ПСИХОТИПИ ПОЛЯКІВ У ПОДІЛЬСЬКОМУ МОВНОСОЦІУМНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ Загнітко А.П. немає Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття - ІІ українська 2020 тези 5
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Загнітко Анатолій Панасович СИЛОВІ ПОЛЯ ГРАМАТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ: СУЧАСНІ СТУДІЇ Загнітко А.П. немає Граматичні читання - ХІ українська 2021 тези 7
Розглянуто актуальні проблеми морфологічних і синтаксичних категорій, установлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями та методи прикладних лінгвістичних досліджень, з`ясовано напрями комунікативного аналізу мовних одиниць


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Ситар Ганна Василівна ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА APPLIED LINGUISTICS» (СО ‘БАКАЛАВР’ І СО ‘МАГІСТР’): ДОСВІД МОНІТОРИНГУ Ситар Ганна, Краснобаєва-Чорна Жанна немає Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. українська 2021 тези 7
Здійснено моніторинг ОП «Прикладна лінгвістика Applied Linguistics» (СО ‘Бакалавр’, СО ‘Магістр’) Донецького національного університету імені Василя Стуса. Основними критеріями моніторингу визначено: 1) аналіз подібних програм у вітчизняних та закордонних ЗВО; 2) анкетування випускників; 3) аналіз кадрового забезпечення; 4) аналіз якості викладання; 5) робота зі стейголдерами та роботодавцями і залучення їх до обговорення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Ситар Ганна Василівна ПРИЙМЕННИК «О» В ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ Ситар Г. В. Вінниця Доля поляків та доля Вітчизни: погляд крізь століття - ІІ : зб. наук. пр. українська 2020 тези 9
У дослідженні проаналізовано первинний прийменник «о» в польській та українській мовах. Зіставлено семантичний потенціал, особливості керування та функційного навантаження прийменника о в цих мовах. Показано, що вибір перекладного відповідника залежить від типу семантичних відношень, переданого прийменниковою одиницею, та сполучувальних можливостей окремих дієслів. Ширший семантичний діапазон польського прийменника о зумовлює його продуктивність у складі аналітичних прийменникових конструкцій, яким в українській мові відповідають прийменникові еквіваленти з іншими первинними прийменниками або безприйменникові констуркції у формі орудного відмінк


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Ситар Ганна Василівна АНАЛІЗ МОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЛИСТІВОК: НА МАТЕРІАЛІ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 2020 РОКУ Ситар Ганна, Віннчук Єлизавета немає Грамачині читання - ХІ українська 2021 тези 7
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в сучасному суспільстві політична реклама є не лише засобом впливу на електорат, іноді її роль у просуванні політичних кандидатів може перевищувати позитивні якості або можливості самого кандидата. Політична агітація – невід‘ємний складник виборчого процесу, завданням якого є переконати виборця віддати голоси за ту чи іншу партію або кандидата. З цією метою використовується реклама, що відбиває сутність політичної платформи певних політичних сил, налаштовує виборців на їхню підтримку через логічну аргументацію або через зображення позитивних наслідків такого вибору, формує певне уявлення про плани й характер цих політичних сил, створює в масовій свідомості бажану психологічну установку перед виборчим процесом


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Ситар Ганна Василівна ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ КОНСТРУКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ: ДОСВІД СТВОРЕННЯ Ситар Ганна, Адамусік Каріна немає Граматичні читання-ХІ українська 2021 тези 8
Створення електронних словників є актуальним завданням сучасної української комп‘ютерної лексикографії. Мова розмітки гіпертексту HTML та спеціальна мова стилю сторінок CSS є досить зручними інструментами для створення веб-сайтів електронних словників. Вони дають можливості не лише належного візуального оформлення, але й організації інтерактивного пошуку, створення системи гіперпосилань. За потреби можна також додати мультимедійні елементи.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Барановська Лідія Віталіївна Типологія помилок студентів при вивченні польської мови Барановська Лідія Вінниця Граматичні читання – ХІ: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. 13–14 трав. 2021 р. українська 2021 тези 8
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Климчук Олександр Васильович Використання інформаційних систем і технологій у менеджменті Климчук О. В. Луцьк Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2021 р.). українська 2021 тези 12
Інформаційні системи і технології, особливо в умовах пандемії CОVID-19, діють як вектор соціального розвитку та трансформації. Вони здатні запропонувати значні соціальні вигоди, шляхом надання доступу до різних видів послуг, включаючи фінансову, продовольчу і освітню сфери; покращення зв’язку та створення можливостей додаткового заробітку і працевлаштування. Поширюваний вплив інформаційно-комунікативних технологій на суспільство значно вищий, ніж приріст загальної продуктивності. На основі інформаційних систем і технологій здійснюється також забезпечення більш прямої взаємодії між суспільством та урядами, що дозволяє підвищити ефективність державного управління та забезпечити створення нових способів участі громадян у прийнятті політичних рішень. Запроваджувані урядами ініціативи щодо відкритості певних державних даних та посилення зобов’язань щодо надання інформації в Інтернеті покращують прозорість та підзвітність їх діяльності.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Климчук Олександр Васильович Управлінські аспекти розвитку інформаційних систем і технологій в Україні Климчук О. В. немає Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації: Матеріали всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції (12-13 травня 2021 р.). українська 2021 тези 13
Інформаційні системи і технології відіграють важливу і зростаючу роль у світовій економіці, а країни, галузі та підприємства отримують все більші вигоди від вливання інвестицій у даний напрям та розширення діджиталізації економіки. Завдяки цьому відбувається стимулювання інноваційної діяльності у сфері послуг, підвищується ефективність виробництва, створюється додана вартість, що зумовлюється полегшенням управління запасами та адміністративними витратами. Інформаційні системи і технології виступають каталізаторами змін у компаніях, покращують організаційно-економічні процеси виробництва, сприяючи зменшенню витрат на звичайні операції та впорядкуванню ланцюгів поставок