Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іваненко Лариса Михайлівна Зворотна логістика у контексті розвитку ланцюга поставок Іваненко Л.М. Львів Маркетинг і логістика в системі менеджменту: тези доп. XІV Міжнар. наук.-практ. конф..(28 жовт. 2022 р.) українська 2022 тези 0
Надано схему зворотного логістичного ланцюга поставок, що складається з наступних кроків: кінцевий споживач, зворотна доставка, обробка повернення, рух до розташування, переробка/відновлення, кінцевий споживач. Виділено три інструменти ефективної зворотної логістики: мінімізація витрат на повернення товарів, ефективна організація управління запасами, екологізація політики виробництва та використання принципів «зеленого маркетингу».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Іваненко Лариса Михайлівна Побудова стратегії контент-маркетингу для залучення Інтернет-клієнтів Іваненко Л.М. Київ Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф.(07 лист. 2021 р.) українська 2021 тези 1
Представлено результати опитування маркетологів ринку B2C щодо використання контент-маркетингу в їх організаціях. Розглянуто етапи розробки стратегії контент-маркетингу і запропоновано інструменти та рекомендації щодо їх реалізації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Іваненко Лариса Михайлівна Логістика останньої милі як засіб оптимізації електронної комерції Іваненко Л.М. Львів Актуальні питання світової і національної економіки: оцінки та стратегії розвитку: Матеріали Мжнар. наук.-практ. конф..(27 бер. 2021 р.) українська 2021 тези 0 no file
Визначено, що переважну частку у структурі логістичних витрат e-commerce мають транспортні витрати, котрі пов’язані з доставкою останньої милі – 50%. Охарактеризовано способи організації доставки товарів Інтернет-споживачам: поштові і логістичні оператори, поштомати, пункти самовивезення, кур’єри, власна служба доставки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Іваненко Лариса Михайлівна Контент-воронка продажів як основа залучення клієнтів в Instagram Іваненко Л.М. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 0
Визначено п’ять кроків створення контент-воронки продажів в Instagram: робота з цільовою аудиторією, опис цілей власника бізнесу, робота з контентом, аналіз результатів та відстеження реакції аудиторії, організація всіх дій і процесів у певну систему. Надано характеристику процесу створення і публікації контенту згідно з етапами готовності клієнта до покупки продукту в Instagram


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Поліщук Наталія Володимирівна Види ефектів інноваційної діяльності підприємств Поліщук Н.В. Praha Veda a vznik – 2010/2011: materiały VII Mezinarodni vedecko-prakticka conference (Praha, 27.12.2010-05.01.2011 r.). Dil 20. Ekonomicke vedy. українська 2011 тези 0
Досліджено поняття «ефект» та «ефективність». Узагальнено різні точки зору щодо видів ефектів від інноваційної діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Поліщук Наталія Володимирівна Іпотечне інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств Поліщук Н.В., Каськова І. Г. Київ Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ,, асп. та мол. вчених. (16 лист. 2022 р.). українська 2022 тези 0
Обґрунтовано необхідність активізації інвестиційної діяльності, використовуючи іпотечне інвестиційне кредитування сільськогосподарських підприємств


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Поліщук Наталія Володимирівна Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства Поліщук Н.В., Чернюк Т.В. Львів Напрями науково-технічної роботи для підтримки економіки під час воєнного стану, LXXXIII Міжнар. наук.-практ. iнтернет-конф. (18 квіт. 2022 р.). українська 2022 тези 0 no file
Проаналізовано вплив інфляції на різні аспекти економічної діяльності, в першу чергу, пов'язані з управлінням фінансовою безпекою і побудовою ефективних систем корпоративної фінансової безпеки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Поліщук Наталія Володимирівна Розвиток ринку фінансових інвестицій в Україні Поліщук Н.В., Рудь В.В Lviv Modern research in world science. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. українська 2022 тези 0 no file
Проаналізовано сучасний стан та визначено проблеми здійснення фінансових інвестицій в Україні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Поліщук Наталія Володимирівна Фінансова політика підприємства: стратегія і тактика Поліщук Н.В., Рудь В.В. немає Materials of the XVIII International scientific and practical Conference Cutting-edge science - 2022, April 30 - May 7 , Sheffield. 2022 українська 2022 тези 0 no file
Систематизовано теоретичні аспекти фінансової політики підприємства, її стратегічних і тактичних цілей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Поліщук Наталія Володимирівна Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності підприємств Поліщук Н.В., Каськова І.Г. Полтава Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в XXI столітті: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15 квіт. 2022 р.). українська 2022 тези 0
Досліджено теоретичні аспекти інвестиційної діяльності. Наведено ознаки, які притаманні інвестиційні діяльності. Узагальнено шляхи мінімізації ризиків інвестиційної діяльності.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Поліщук Наталія Володимирівна Інфляційні процеси в Україні Поліщук Н.В., Грібанова Д.О. Вінниця Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції: міжвузівська наук.-практ. конф. (Вінниця, 22 квіт. 2021 р.) українська 2021 тези 0
Досліджено сутність інфляції, її основні чинники. Наведено найважливіші умови подолання інфляції в Україні


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Поліщук Наталія Володимирівна Міжнародний рух капіталу Поліщук Н.В., Дробчак В.В. Вінниця Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції: міжвузівська наук.-практ. конф. (Вінниця, 18 лист. 2021 р.) українська 2021 тези 0
Узагальнено теоретичні аспекти міжнародного руху капіталу. Окреслено основні принципи міжнародного руху капіталу. Визначено суб’єктів міжнародних економічних відносин з приводу руху капіталу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Поліщук Наталія Володимирівна Зарубіжна практика використання іпотечного кредитування у сільському господарстві Поліщук Н.В., Локотей Я.М. Вінниця Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції: міжвузівська наук.-практ. конф. (Вінниця, 19 лист. 2020 р.) українська 2020 тези 0
Досліджено досвід розвинутих країн світу щодо впровадження фінансово-кредитного механізму підтримки сільського господарства країни


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Климчук Олександр Васильович Організаційна культура як управлінський інструмент Климчук О.В., Притуляк М. Вінниця Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці XXІІ Міжнар. наук. конф. студ., асп. та мол. вчених (м. Вінниця, 2 груд. 2022 р.) Т. 2 українська 2022 тези 3 no file
У сучасних умовах основними напрямами роботи з підвищення ефективності організацій є зміна ставлення працівників до праці, забезпечення сучасних умов та методів організації праці, а також творчої спрямованості. Саме це формує передумови для розвитку організаційної культури. Наразі роль організаційної культури в економічних процесах все більше зростає, тому що вона стає важливим інструментом управління


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Литвиненко Роман Олександрович ДО ПРОБЛЕМИ МЕТАЛОВИРОБНИЦТВА КУЛЬТУРИ БАБИНЕ Литвиненко Р. О. Алчевськ ПРОБЛЕМИ ГІРНИЧОЇ АРХЕОЛОГІЇ (матеріали 11-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару) с. Новозванівка Попаснянського р-ну Луганської області 21-25 липня 2003 р. українська 2005 тези 4
At present time among scientists, there is no uniform point of view on а problem of manufacture of bronze at tribes of Babino culture. Some authors connect the metallurgy and metalworking of Babino culture with ore sources and traditions of the Caucasus. Other researchers consider, that their manufacture of metal was guided Ьу copper ores of Bakhmut hollow. Condition of sources yet does not allow carrying out complex research of this problem. Therefore we were limited to the analysis only one however most investigated and а representative source- materials of burial grounds


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Швець Катерина Андріївна Практики публічного управління у Скандинавських країнах Чальцева, О. М. Швець, К. А. Львів ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЇ : Міжнар. форум 20-21 трав. 2021 р. : тези доп. українська 2021 тези 6
У результаті здійсненого аналізу було виявлено, що скандинавська модель управління є найбільш соціалізованою моделлю, тобто такою, де економіка найбільшою мірою працює на задоволення потреб членів суспільства. Вона відрізняється надзвичайно високою часткою ВВП, яка розприділяється через бюджет (понад 50%), акумулюванням у руках держави значних фінансових ресурсів, домінуванням ідеї рівності та солідарності у здійсненні соціальної політики, активними, профілактичними заходами у сфері зайнятості, жорстокою політикою доходів, високим рівнем соціального захисту населення, що забезпечується в основному за державні кошти


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Швець Катерина Андріївна Застосування PR-технології у передвиборчій кампанії США (на прикладі президентських виборів 2016 року) Швець К. А. Київ Дні науки філософського факультету – 2017 : матеріали доповідей та виступів Міжн. наук. конф. (25-26 квіт. 2017 р. ; Київ). українська 2017 тези 3
Виборчі технології як сукупність засобів і алгоритмів цілеспрямова- ного політико-психологічного впливу на електоральні настрої та поведі- нку, а також результати голосування задля досягнення цілей у виборчій кампанії вже стали невід'ємною складовою електоральних процесів.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Швець Катерина Андріївна PR-технології у президентській передвиборчій кампанії у Франції 2017 року. Швець К. А. Київ Дні науки філософського факультету – 2018 : матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф (26-27 квіт. 2018 р.): українська 2018 тези 2
Особливості перезидентської передвиборчої кампанії у Франції становлять використані PR-технології двома кандидатами, які вийшли у другий тур виборів – Еммануелем Макроном та Марін Ле Пен


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Швець Катерина Андріївна PR-технології у передвиборчій президентській кампанії в Україні 2019 року Швець К. А. Вінниця Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини : /збірка матеріалів Міжнар. наук. студ. конф українська 2019 тези 4
Дане дослідження надає інформацію про digital PR-технології в президентській кампанії в Україні у 2019 році, розкриває специфіку використання нових видів PR-технологій у президентській виборчій кампанії в Україні у 2019 році.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Швець Катерина Андріївна PR-технології у передвиборчій президентській кампанії у Франції 2017 року Швець К. А., Чальцева О. М. Маріуполь Сучасні PR-технології та молодь: проблеми впливу: зб. матеріалів інтернет-конф українська 2018 тези 3
У сучасних умовах засоби масової комунікації (ЗМК), зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають величезний вплив на політичні процеси, що відбуваються в суспільстві. Здатність охоплювати широкі аудиторії в комунікаційному просторі дає можливість сучасним засобам масової комунікації трансформувати виборчу систему в певному напрямі, з приводу чого в розвинутих суспільно-політичних системах панує теза, що той, хто володіє засобами масової інформації – володіє громадською думкою


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Швець Катерина Андріївна Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки під час виборчої президентської кампанії в Україні 2019 Швець К.А., Чальцева О. М. Вінниця Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. вчених українська 2020 тези 2
Мета дослідження визначити як засоби масової комунікації повпливали на формування громадської думки під час виборчої президентської кампанії в Україні 2019


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Швець Катерина Андріївна Digital PR-тeхнoлoгiї у пeрeдвибoрчих прeзидeнтських кaмпaнiях СШA тa Фрaнцiї 2016–2017 рр. Швець, К. А. Чальцева, О. М. Вінниця Вiсник студeнтськoгo нaукoвoгo тoвaриствa ДoнНУ iмeнi Вaсиля Стусa.;Вип. 11. Т. 1. українська 2019 тези 3
У даному дослідженні подана інформація про digital PR-технології у передвиборчих президентських кампаніях США та Франції 2016–2017 рр. про специфіку застосування нових видів PR-технологій у президентських передвиборчих кампаніях у США та Франції у 2016–2017 рр. Методологічною основою роботи є системний підхід в основі якого покладено «Теорію Комунікації Дойча», біхейвіоралістичний підхід – «Теорії магічної кулі». Також була застосована «Теорія пропаганди Гарольда Лассуелла», а також «Теорія медіазалежності». Специфіка досліджуваної теми передбачає застосування компаративного методу, а саме: бінарне пряме порівняння (за принципом максимальної схожості країн), темпоральне (синхронне) порівняння; контент-аналіз; івент-аналіз


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Швець Катерина Андріївна Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки під час виборчої президентської кампанії в Україні-2019 Швець К.А., Чальцева О. М. Вінниця Прикладні інформаційні технології :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ.. асп. та мол. вчених українська 2020 тези 3
Мета дослідження визначити як засоби масової комунікації повпливали на формування громадської думки під час виборчої президентської кампанії в Україні 2019


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Швець Катерина Андріївна Впровадження публічних е-консультацій в Україні. Швець К. А. Вінниця Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. українська 2021 тези 4
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Швець Катерина Андріївна PR-technologies in the presidential campaign in Ukraine in 2019 Shvets Kateryna немає The Days of Science of the Faculty of Philosoph - 2019 : International Scientific Conference (April 23-24, 2019:)( англійська 2019 тези 4
немає