Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384121

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Загнітко Анатолій Панасович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: теоретична, функційна, когнітивна, ідеографічна, відмінкова, контрастивна, мовносоціумна об’єктивна і суб’єктивна граматика, дискурсологія, лінгвістик
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org//0000-0001-7398-6091
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hys69IgAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/1902366/anatoliy-p-zahnitko/
Корп.ел.пошта: a.zagnitko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=88#search

Праці

Знайдено документів: 66
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ГРАМАТИКИ І ТЕКСТУ Загнітко, А.П. ДонНУ немає українська 2014 монографія 171
У монографії висвітлено теоретичні питання граматики й тексту.

2 Загнітко Анатолій Панасович Лінгвокультурологія Загнітко, А.П. Богданова, І.В. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2017 навч. посіб. 150
У посібнику зібрано головні теоретичні та практичні здобутки сучасних лінгвокультурологійних досліджень.

3 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ЛІНГВОПЕРСОНОЛОГІЇ Загнітко, А.П. Нілан-ЛТД немає українська 2017 монографія 157
Лінгвоперсонологія є відносно новою галуззю знань, що зорієнтована на дослідження мовної особистості в різних її виявах і студіюванням власне комунікативного, вербальнотезаурусного, мотиваційно-символьного та інших рівнів лінгвоперсони, а також вивчення технологій і моделей створення мовноособистісних текстових корпусів

4 Загнітко Анатолій Панасович МОВНИЙ ПРОСТІР ГРАМАТИКИ Загнітко, А.П. Нілан-ЛТД немає українська 2018 монографія 165
Граматика пізнавана лише в мовному просторі, де найактивніше відбуваються різноманітні зрушення морфологічних і синтаксичних форм, спостережувано особливості впливу узуальних та оказіональних чинників на динаміку системно нормативних усталень і формування множин вторинних функцій таких форм із відповідним розширенням функційно-семантичних парадигм окремих морфологічних і синтаксичних форм і морфологічних і синтаксичних категорій загалом

5 Загнітко Анатолій Панасович ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Нілан-ЛТД немає українська 2015 монографія 172
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

6 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА: ПОГЛЯДИ ТА ОЦІНКИ Загнітко, А.П. ДонНУ немає українська 2014 монографія 168
У монографії проаналізовано основний корпус лінгвістичних досліджень з послідовним встановленням їхнього зв’язку з іншими мовознавчими працями та співвідносність з відповідними науковолінгвістичними парадигмами. Ґрунтовно простежено кореляцію традиційного та сучасного підходів до розгляду та оцінки відповідних мовних явищ

7 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЇ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕНЬ Загнітко, А.П. ДонНУ ім. Василя Стуса немає українська 2019 навч. посіб. 171
Схарактеризовано теорії сучасних лінгвістичних вчень із визначенням їх місця і статусу в розвитку мовознавчої думки, з’ясовано напрями й тенденції синтезу лінгвістичної думки з досягненнями географії, психології, психіатрії, соціології, філософії й утворенням нових напрямів, що є прикметою нової лінгво-наукової парадигми, значну увагу приділено закономірностям розвитку герменевтики, прагматики, семіотики, лінгвоперсонології, визначено особливості поняттєво-термінологічного апарату кожного лінгвістичного напряму і специфіку його кодифікації й нормалізації

8 Загнітко Анатолій Панасович Теория грамматических текстовых структур Загнітко, А.П. LAMBERT немає російська 2018 монографія 144
Imprint Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

9 Загнітко Анатолій Панасович У СЛОВІ ВПІЗНАВАНІМ МЕЛОДИКА НОВА Загнітко, А.П. немає Граматичні студії українська 2016 стаття 112
немає

10 Загнітко Анатолій Панасович ТИПОЛОГІЯ ЛОКАТИВА У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕННЄВОГО МОДЕЛЮВАННЯ Загнітко, А.П. немає Граматичні студії українська 2016 стаття 202
Розглянуто особливості локатива в реченнєвій структурі з простеженням закономірностей співвідношення його вияву у поверхневій та глибинній будові речення. У лінгвістичній літературі прийменниково-відмінкові конструкції інтерпретують з опертям на різні вектори простору, визначаючи основним розміщення предмета і/або його рух щодо відповідного / відповідних орієнтирів

11 Загнітко Анатолій Панасович ВІДМІНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : БЕЗПРИЙМЕННИКОВІ РОДОВИЙ І ЗНАХІДНИЙ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 172
Розглянуто особливості кваліфікації Юрієм Шевельовим безприйменникових родового і знахідного відмінків у відмінково-іменниковій системі з послідовним окресленням основних та неосновних виявів різних семантичних різновидів родового постдієслівного.

12 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА : НАЗИВНИЙ ↔ КЛИЧНИЙ У СИСТЕМІ ІМЕННИКОВОЇ КАТЕГОРІЙНОСТІ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 209
У статті досліджено особливості тлумачення Юрієм Шевельовим називного і кличного відмінків зі встановленням їх функційного призначення, що й уможливило вченим диференціювання граматично незалежного й граматично залежного називного, формування останнім у низці випадків двоцентровості речення

13 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ДАВАЛЬНОГО ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА І ЄВГЕНА ТИМЧЕНКА: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ СТУДІЇ (11) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 165
Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі.

14 Загнітко Анатолій Панасович ПАНОРАМНІСТЬ ЛІНГВОСЛОВ’ЯНСЬКИХ СТУДІЮВАНЬ: ХРОНІКА МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СЛОВО І РЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ОПИС, ПОРІВНЯННЯ, ПЕРЕКЛАД» (м. Вроцлав, 12–13 травня 2016 р.) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 192
немає

15 Загнітко Анатолій Панасович РОЗВІЙ УКРАЇНІСТИЧНИХ СТУДІЮВАНЬ: ХРОНІКА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНІСТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА…» (м. Познань, 19–20 травня 2016) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 146
немає

16 Загнітко Анатолій Панасович ЗНАВЕЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 155
немає

17 Загнітко Анатолій Панасович КОНТРАСТИВНИЙ ПОГЛЯД НА АКЦІОНАЛЬНІСТЬ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 184
немає

18 Загнітко Анатолій Панасович FUNCTIONAL-OBJECTIVE BASICS OF THE PARTS OF SPEECH’ CLASSIFICATION Загнітко, А.П. немає Граматичні читання - Х англійська 2019 стаття 159
немає

19 Загнітко Анатолій Панасович РІВНЕВО-СТУПЕНЕВА ТИПОЛОГІЯ ГРАМАТИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СЛОВ‟ЯНСЬКОМУ РЕЧЕННІ Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 157
Схарактеризовано основні поняття теорії граматизації та встановлено визначальні напрями еволюції лінгвістичних поглядів на граматизацію, витлумачено диференційні ознаки категорійно-рівневої граматизації з простеженням закономірностей початкової (←часткової), напівповної та повної граматизації.

20 Загнітко Анатолій Панасович ТЕОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЯ В ОБ’ЄКТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ : КАТЕГОРІЙНІСТЬ, СТРУКТУРНІСТЬ (КВАЛІФІКАЦІЯ ЛОКАТИВНО-СИНТЕТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ІНСТРУМЕНТАЛЯ ЄВГЕНОМ ТИМЧЕНКОМ) Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 162
Розглянуто статус локативно-синтетичної семантики в структурі іменниково-орудного відмінка, схарактеризовано загальний простір функційно-семантичної парадигми іменниково-орудного, визначено концептуальні основи тлумачення локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком

21 Загнітко Анатолій Панасович СЕМАНТИЧНО-РОЛЬОВИЙ ДІАПАЗОН ВАЛЕНТНОЗУМОВЛЕНОГО ІМЕННИКОВОДАВАЛЬНОГО В РЕЧЕННЄВІЙ СТРУКТУРІ1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 137
Розглянуто семантично-рольовий діапазон валентнозумовленого іменниково-давального відмінка з визначенням основних його відмінностей від конструктивно зумовленого й факультативного, досліджено позиційне закріплення валентнозумовленого іменниково-давального відмінка у внутрішньореченнєвій структурі, модельованій різними типами предикатів. На ґрунті аналізу значного фактичного матеріалу схарактеризовано семантичну типологію активно валентних предикатів відповідно з їх внутрішнім диференціюванням за категорійними класними ознаками

22 Загнітко Анатолій Панасович МОВНОСОЦІУМНИЙ ПРОСТІР ПРИЙМЕННИКА: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 156
Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньобелетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників

23 Загнітко Анатолій Панасович ОБ’ЄКТИВНО-ТЕКСТОВІ ВИМІРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ: МЕЖІ МОЖЛИВОГО1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 194
Розглянуто співвідношення стандартизації та експресивності в межах художнього тексту, схарактеризовано їх симетрійність та асиметрійність з опертям на дискурсивні практики, виявлено основні / неосновні засоби вираження експресивності, рівні такої експресивності, напрями посилення експресивності в художньому тексті, витворення полів експресивної епатажності з концентрованим наповненням тексту відповідними лексичними засобами. З’ясовано корелятивність експресивності зі стильовими течіями

24 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ТЕОЛІНГВІСТИКА: НОВІТНЄ ПРОЧИТАННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 143
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с.

25 Загнітко Анатолій Панасович НОВІ ВИМІРИ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 142
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

26 Загнітко Анатолій Панасович ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИВОГО МОВЛЕННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 148
Рец. на монографію: Космеда Тетяна. Лингвокалейдоскоп: процессы живой речи (на материале русского и украинского языков). – Саарбрюккен : Lambеrt Academic Publishing RU, 2017. – 308 с. (Німеччина)

27 Загнітко Анатолій Панасович ФІЛОСОФІЯ МОВИ: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 160
Рец. на: Біскуб І. П. Філософія, суспільство, мова : [монографія] / І. П. Біскуб, А. Л. Данильчук, Л. Л. Макарук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 234 с.

28 Загнітко Анатолій Панасович ФУНКЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СИНТАКСИСІ: ОБ’ЄКТИВНИЙ ПРОСТІР1 Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 160
Схарактеризовано функційно-комунікативні інновації в сучасному синтаксисі із простеженням особливостей і закономірностей реалізації доцентрових і відцентрових тенденцій у внутрішньореченнєвій і зовнішньореченнєвій структурі, виявом позиційного закріплення синтагмально розподібнених граматичних форм, сегментованих і парцельованих новотворів. Встановлено якісну нетотожність анормативних і нормативних структур із диференціюванням узусного та мовленнєвого закріплення інноваційних похідних. Розглянуто дистиктність через тенденції розчленування й доповнення зі з’ясуванням їхнього статусу в сучасному об’єктивному синтаксисі.

29 Загнітко Анатолій Панасович АСПЕКТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПСИХОТИП МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ІНТЕНЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 138
Рецензія на книгу: Космеда Т., Олексенко О., Павлова І. Семантика і прагматика дискурсивного слова та його потенціал для діагностики психотипу мовної особистості: аспектуальний опис / за наук. ред. проф. Т. Космеди. Вінниця–Познань–Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2019. 308 с

30 Загнітко Анатолій Панасович КОНЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ ТА ЇХНІХ ЕКВІВАЛЕНТІВ: ДОСВІД ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 153
Рецензія на книгу: LACHUR CZESŁAW. POLSKIE PRZYIMKI WTÓRNE I JEDNOSTKI O FUNKCJI PRZYIMKOWEJ W UŻYCIU REALNYM. MATERIAŁY DO SŁOWNIKA (W ZESTAWIENIU Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM). Tom 1: a conto – oprócz. Kępa – Opole: Wydawnictwo NOWIK Sp. j., 2019. 425 s.

31 Загнітко Анатолій Панасович РОЗШИРЕННЯ ОБРІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 121
Рецензія на монографію: Федорюк Лілія. Специфіка української концептосфери : лінгвокультурологійний вимір (на прикладі концепту смерть) : монографія / [за ред. А. П. Загнітка]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 176 с.

32 Загнітко Анатолій Панасович СУЧАСНА ОБ’ЄКТИВНА ГРАМАТИКА: ПРИЙМЕННИКИ ТА ЇХ АНАЛОГИ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 149
Рецензія на книгу: Lachur Czeslaw. Polskie przyimki wtórne i jednostki o funkcji przyimkowej w użyciu realnym : [materialy do słownika (w zestawlieniu z językiem rosyjskim). T. 1: a conto – oprócz. Opole, Kęnpa: Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2019. 176 с.

33 Загнітко Анатолій Панасович ГРАМАТИЧНА АНАЛОГІЙНСТЬ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 115
Рецензія на книгу: Канюшкевіч М. І. Беларускія злучнікі і іх аналагі. Граматыка рэальнага ўжывання. Матэрыялы да слоўніка. У з ч. Ч. 1. Дыяпазон А–З. Гродна: ГрДУ, 2019. 302 с.

34 Загнітко Анатолій Панасович КВАЛІФІКАЦІЯ ОМОНІМІЇ Загнитко А. П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 136
Рецензія на книгу: Демська О. 10 історій про омонімію. Харків: Ранок, 2019. 96 с.

35 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 166
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

36 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 117
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

37 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 181
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріало

38 Загнітко Анатолій Панасович СЛОВНИК СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ Загнитко А. П. Донецьк немає українська 2012 словник 130
У словнику схарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним тлумаченням термінів, розкриттям їхньої етимології, зв’язків з іншими термінами та висвітленням їхньої багатозначності та функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас кваліфіковано лінгвістичні терміни і поняття з визначенням їхнього навантаження в тих чи тих лінгвістичних напрямах або інших суміжних з лінгвістикою науках, де відповідний термін і поняття мають поширення. Характеристика термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом.

39 Загнітко Анатолій Панасович У слові впізнаванім мелодика нова Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 148
Рецензія на: Космеда Т. А., Осіпова Т. Ф., Піддубна Н. В. Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців / Тетяна Анатоліївна Космеда, Тетяна Федорівна Осіпова, Наталія Віталіївна Піддубна ; за наук. ред. проф. Т. А. Космеди. – Харків-Познань : Коло (м. Дрогобич), 2015. – 312 с.

40 Загнітко Анатолій Панасович Нові виміри інтертекстуальності Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 135
Рецензія на монографію: Дзера Оксана. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : [монографія]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 475 с.

41 Загнітко Анатолій Панасович Сучасна теолінгвістика: новітнє прочитання Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 143
Рецензія на монографію Н. В. Піддубної «Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світ у (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : [переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди]. Харків : Майдан, 2019. 448 с.

42 Загнітко Анатолій Панасович Концепція польських прийменників та їхніх еквівалентів: досвід лексикографування Ситар, Г.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2019 стаття 125
Рецензія на книгу: LACHUR CZESŁAW. POLSKIE PRZYIMKI WTÓRNE I JEDNOSTKI O FUNKCJI PRZYIMKOWEJ W UŻYCIU REALNYM. MATERIAŁY DO SŁOWNIKA (W ZESTAWIENIU Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM). Tom 1: a conto – oprócz. Kępa – Opole: Wydawnictwo NOWIK Sp. j., 2019. 425 s.

43 Загнітко Анатолій Панасович ЛІНІЙНІСТЬ РЕЧЕННЯ В ОБ’ЄКТИВНІЙ ГРАМАТИЦІ Загнитко А. П. Baia Mare, Romania RESEARCH OF DIFFERENT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF PHILOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU українська 2019 стаття 119
немає

44 Загнітко Анатолій Панасович Іменниково-морфологічні ідентифікатори: структурна типологія (іменниково-морфологічний рід) Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Загнітко, А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2020 стаття 88
Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду. Встановлено структурну типологію іменниково-морфологічних ідентифікаторів із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двох- та трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів

45 Загнітко Анатолій Панасович Традиційні українські прізвища в новій інтерпретації Загнітко А.П. Антонюк Олена немає Лінгвістичні студії українська 2020 рецензія 86
Рецензія на книгу: Поповський А. Дещиця про українські прізвища: монографія. Дніпро: Ліра, 2020. 300 с

46 Загнітко Анатолій Панасович Мовна особистість у науковому дискурсі Загнітко А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2020 рецензія 97
Рецензія на монографію: Романченко А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. 541 с.

47 Загнітко Анатолій Панасович Когнітивно-концептуальні та функційно-прагматичні вияви міжперсональних дискурсів у міжкультурному просторі Загнітко Анатолій, Гнатюк Любомира Вінниця немає українська 2020 монографія 96
Монографія спрямована на встановлення закономірних когнітивно-концептуальних детермінацій лінгвальних кодів спілкування від міжкультурних особливостей лінгвопросторів. З’ясування етноспецифіки застосування комунікативних правил спілкування у когнітивно-концептуальному та функційно-прагматичному аспектах, їхнього співвияву у різних лінвопросторах у тотожних / подібних ситуаціях грунтується на тому, що національно-культурні чинники окремо взятого лінгвопростору істотно впливають не лише на елементи комунікативного коду, а й на процес комунікації з усіма його складниками: принципами, максимами, правилами спілкування, комунікативними стратегіями й тактиками.

48 Загнітко Анатолій Панасович Типологія внутрішньореченнєвих квантитативно-кваліфікативних специфікаторів: об'єктивно-граматичний вимір Загнітко А.П. Liverpool Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference українська 2020 стаття 88
У статті схарактеризовано статус мовносоціумної об’єктивної та суб’єктивної граматики в сучасних лінгвістичних описах, скваліфіковано основні й неосновні специфікатори у внутрішньореченнєвій лінійній структурі, визначено різновиди модифікатори з розкриттям різних підходів до їхньої класифікації та з’ясування статусу в реченнєвій структурі. Розкрито спільні й відмінні ознаки специфікаторів і модифікаторів із простеженням різного їх онтологічного статусу в реченнєвій структурі

49 Загнітко Анатолій Панасович Study of the Influence of Katathym-Imaginative Therapy on Correction of Mental Disorders in Neurotic Conditions Загнітко, А.П. Шпортун, О.Н. Оверчук, В.А. Кушнір, Ю.В. Савчук, З.С. Педоренко, В.Н. немає BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience англійська 2020 стаття 95
The article actualizes the issue of the effectiveness of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders. An analysis of an empirical study of the features of the influence of Katathym-Imaginative Therapy on the correction of mental disorders in neurotic conditions is conducted. The purpose of the study: a psychological analysis of the concepts of “psychogeny”, “neurosis” and “neurosis-like conditions”; An empirical study of the effect of Symbol Drama on mental states of patients with neurotic disorders. The following methods were used: conversation, testing (“Minnesota Multiphasic Personality Inventory ММРI ”, “SAN” method, “Self-assessment of mental states” test by G. Aysenck, O. Kondash’s scale of social-situational anxiety, PEN Questionnaire (Hans and Sibylla Aysenck) of the Katathym-Imaginative Psychotherapy methods, which forms the experiment.

50 Загнітко Анатолій Панасович Реченнєві структури із семантикою переміщення: суб'єктивно-об'єктивний вимір Загнітко А.П. немає Perspectives of world science and education: The 9th International scientific and practical conference (May 20-22, 2020) українська 2020 стаття 86
У статті схарактеризовано особливості семантики й прагматики реченнєвих структур із семантикою переміщення з внутрішнім диференціюванням аналізованих утворень (поступове, колове, перервне, статичне, динамічне та ін. переміщення), окресленням статусу вихідного, трасового й фінального локатива. Встановлено статус аналізованих реченнєвих структур в об’єктивно-суб’єктивній мовносоціумній граматиці

51 Загнітко Анатолій Панасович Гібридна війна і гібридне мовне законодавство ↔ мовна агресія: віртуальність і реальність (минуле і сучасне) Загнітко А.П. Київ Мовне законодавство і мовна політика: Україна, Європа, світ українська 2020 стаття 81
У статті встановлено особливості мовно-гібридної війни з визначенням тенденцій мовно-інформаційного маніпулювання та реалізації мовного впливу через функційне навантаження окремих сугестем

52 Загнітко Анатолій Панасович Типологія реченнєвих структур інтелектуальної діяльності: об'єктивно-граматичний вимір Загнітко А.П. Barcelona The 5th International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress‖ (May 17-19, 2020) українська 2020 стаття 75
У статті схарактеризовано реченнєві структури із семантикою інтелектуальної діяльності з опертям на об’єктивно-граматичний вимір. Основну увагу зосереджено на встановленні основних компонентів аналізованих реченнєвих утворень та з’ясуванні типології поширювачів

53 Загнітко Анатолій Панасович Типологія формальних, семантичних і функційно-комунікативних виявів вокатива Загнітко А.П. немає Slavica Wratislaviensia українська 2020 стаття 74
W artykule omówiono formalno-gramatyczne, semantyczne i funkcjonalno-komunikatyw-ne cechy wołacza wraz z określeniem kierunków oraz tendencji siły i ograniczeń wolicjonalnych zawołań formalno-gramatycznych, ustaleniem stosunku naukowej i systemowej realizacji woła-cza, statusu wewnętrznej opozycji wołacza względem innych form przypadków. Charakterystyka pierwotnej funkcji semantyczno-syntaktycznej adresata, to jest potencjalnego adresata działania wołacza względem wtórnego — zneutralizowanego odbiorcy i identyfikatora, potwierdza jego przynależność do rdzenia apelatywnego i wolicjonalnego pola funkcjonalno-komunikatywnego. Zwężenie i/lub ekspansja poszczególnych form fleksyjnych wołacza odzwierciedla główne ten-dencje ewolucji systemu gramatycznego języka ukraińskiego

54 Загнітко Анатолій Панасович Theory of instrumental in objective grammar: category, structurality (qualification of located-analytical semantics of instrumental by Yevhen Tymchenko) . Загнітко А.П. немає Studia Ukrainica Posnaniensia. Vol 8. українська 2020 стаття 80
W artykule przeanalizowano status znaczenia lokatywno-analitycznego w strukturze narzędnika rzeczownikowego. Dokonano kwalifikacji przestrzeni ogólnej paradygmatu funkcjonalnego i semantycznego narzędnika rzeczownikowego z uwzględnieniem lokatywności statycznej oraz dynamicznej, a także podstawowych tendencji synkretyzmu. Nakreślono podstawy konceptualne interpretacji lokatywno‑analitycznego znaczenia narzędnika autorstwa Jewhena Tymczenki. Prześledzono w ujęciu linearnym pozycyjną wewnątrzzdaniową wariantywność lokatywno-analitycznego znaczenia narzędnika, jego fleksję, wewnętrzną wariantywność semantyczną oraz status funkcyjny.

55 Загнітко Анатолій Панасович Функційний статус внутрішньореченєвих модифікаторів і специфікаторів: лінійний об'єктивно-граматичний вимір Загнітко А.П. Sofia Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference українська 2020 стаття 71
У статті схарактеризовано статус мовносоціумної об’єктивної та суб’єктивної граматики в сучасних лінгвістичних описах, скваліфіковано основні й неосновні специфікатори у внутрішньореченнєвій лінійній структурі, визначено різновиди модифікатори з розкриттям різних підходів до їхньої класифікації та з’ясування статусу в реченнєвій структурі. Розкрито спільні й відмінні ознаки специфікаторів і модифікаторів із простеженням різного їх онтологічного статусу в реченнєвій структурі

56 Загнітко Анатолій Панасович Фасетні мови в сучасній корпусній лінгвістиці: класифікаційні виміри Загнітко А.П. Вінниця Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. українська 2020 стаття 76
Схарактеризовано фасетну мову, її статус у корпусній лінгвістиці, визначено основні диференційні ознаки фасетного аналізу з використанням класів термів (термінів) для адекватної побудови багатокласової лінійно-горизонтальної класифікації, сукупність рівнів якої формує ієрархічну класифікацію

57 Загнітко Анатолій Панасович Сучасний лінгвістичний словник Загнітко А.П. Вінниця немає українська 2020 словник 79
У словнику скваліфіковано сучасну лінгвістичну термінологію з послідовним тлумаченням термінів, виявом їх походження, системних зв’язків з іншими термінами та визначенням особливостей значення термінів і функційного навантаження в різних розділах мовознавчої науки. Водночас схарактеризовано лінгвістичні терміни й поняття зі встановленням їхнього навантаження у відповідних лінгвістичних наукових парадигмах, напрямах або інших суміжних із лінгвістикою науках, де відповідні термін і поняття мають поширення. Кваліфікація термінів подана з належним підтвердженням фактичним матеріалом. Особливістю видання є максимальне охоплення утрадиційненої лінгвістичної термінології із залученням до розгляду найновіших термінів і понять із виявом їхнього авторства, можливих розбіжностей у використанні, простеженням семантико-парадигмальних зв’язків

58 Загнітко Анатолій Панасович Історія заселення Донеччини як важливий чинник формування особливостей східностепових українських говірок Загнітко, А. П. Клименко Н. Б. Вінниця-Слов'янськ Форум краєзнавців Донеччини. 15 травня 2020 року. Доповіді учасників українська 2020 стаття 83
The article deals with the influence of the Donetsk region settlement history on the formation and development of Ukrainian Eastern Steppe dialects. This makes it possible to explain the mosaic spatial behavior of the dialects under study and the peculiarities of heterogeneous dialects functioning, as well as to trace the influence of the ethnic and cultu-ral environment on the formation of Donetsk dialects

59 Загнітко Анатолій Панасович Корпус текстів Юрія Шевельова: структура, функції, навігація Ситар Г. В., Загнітко А. П., Данилюк, І. Г. немає Мова: класичне - модерне - постмодерне українська 2019 стаття 81
Статтю присвячено проблемі створення корпусу текстів Юрія Шевельова. Визначено основні структурні компоненти корпусу текстів, виділено функції, схарактеризовано особливості його наповнення, пояснено екстралінгвістичне й лінгвістичне розмічення

60 Загнітко Анатолій Панасович Я-суб’єкт ↔ я-об’єкт у лінійно-об’єктивній комунікації Загнитко А. П. Гродно СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ : сб. науч. тр. російська 2019 стаття 74
Линейно-объективный статус говорящего в коммуникации может быть диагностиро-ван 1) статусом говорящего в коммуникации; 2) коммуникативными интенциями говоря-щего; 3) соотносительностью внутренне сущего и внешне адаптированного в объективно-линейном пространстве; 4) функциональной нагрузкой адресанта в фатическом моделиро-вании медийного пространства; 5) глубиной реализуемых субъективных смыслов в диску-рсивных практиках и их результативных измерениях. Говорящий в коммуникации диагно-стирует множество: а) интенций распределения и перераспределения знаний; б) направ-ленности информационных потоков; в) трансформации вербальной энергетики с опреде-лением ядерных и периферийных компонентов. Для говорящего существенной является коммуникативный потенциал сообщества, его загрузка социально-значимыми ценностями, заинтересованностью.

61 Загнітко Анатолій Панасович СИЛОВІ ПОЛЯ ГРАМАТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ: СУЧАСНІ СТУДІЇ Загнітко А.П. немає Граматичні читання - ХІ українська 2021 тези 56
Розглянуто актуальні проблеми морфологічних і синтаксичних категорій, установлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями та методи прикладних лінгвістичних досліджень, з`ясовано напрями комунікативного аналізу мовних одиниць

62 Загнітко Анатолій Панасович ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА Загнітко А.П. немає Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. українська 2021 стаття 63
Скваліфікована історія прикладної лінгвістики в її розвитку від кінця 1990-х років ХХ століття до 20-х років ХХІ століття з чітким диференціюванням основних і/чи неосновних напрямів, з’ясуванням новітніх тенденцій розвитку. Значну увагу приділено динаміці прикладної лінгвістики в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, змодельовані перспективи розвитку прикладної лінгвістики в сучасному філологічному та міждисциплінарному просторах

63 Загнітко Анатолій Панасович МОВНІ ПСИХОТИПИ ПОЛЯКІВ У ПОДІЛЬСЬКОМУ МОВНОСОЦІУМНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ Загнітко А.П. немає Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття - ІІ українська 2020 тези 59
немає

64 Загнітко Анатолій Панасович ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРУ: ВНУТРІШНЬОРЕЧЕННЄВІ ПОШИРЮВАЧІ Загнітко Анатолій, Манакін Володимир немає Лінгвістичні студії українська 2020 рецензія 74
Рецензія на монографію: Степаненко М. Просторові поширювачі у структурі простого речення. 2-ге вид., перероб. і доп. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 576 с.

65 Загнітко Анатолій Панасович СХІДНОСТЕПОВІ УКРАЇНСЬКІ ГОВІРКИ НА МАПАХ Загнітко А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2020 рецензія 61 no file
немає

66 Загнітко Анатолій Панасович АКТУАЛЬНІ ВИМІРИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ Загнітко А.П. немає Лінгвістичні студії українська 2021 рецензія 65
Рецензія на навчальний посібник: Кочан Ірина. Практикум з лінгвістики тексту. Львів: ВЦ Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020. 218 с