Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2999

2 - тези

731

3 - монографія

230

4 - навч. посіб.

139

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

45

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

11

9 - рецензія

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - альманах

8

13 - монография

8

14 - збірник

8

15 - метод. посіб.

7

16 - практикум

7

17 - учеб. пособие

7

18 - конспект лекцій

5

19 - автореферат

5

20 - курс лекцій

5

21 - метод. пособие

5

22 - дисертація

5

23 - зб. наук. пр.

3

24 - нарис

3

25 - доповідь

2

26 - патент

2

27 - анотація

2

28 - лаборат. практикум

2

29 - аналіт. звіт

2

30 - покажчик

2

31 - дослідження

2

32 - учеб.-метод. пособие

2

33 - тлумачення

1

34 - навч. комплекс

1

35 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

36 - книга-альбом

1

37 - автореферат дис.

1

38 - theses

1

39 - практ. посіб.

1

40 - монографія (розділ)

1

41 - роб. зошит

1

42 - зб. лекцій

1

43 - метод. поради

1

44 - статті, рецензії, есеї

1

45 - збірка

1

46 - звіт

1

47 - курс лекций

1

48 - посібник

1

49 - атлас

1

50 - тестові завдання

1

51 - енциклопедія

1

52 - програма

1

53 - тести

1

54 - словник-довідник

1

55 - плани практ. занять

1

56 - нариси

1

57 - рекомендації

1

58 - тези доповідей

1

59 - наук. доп.

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гевлич Лариса Леонідівна ЗБІРКА КЕЙСІВ для проходження практики в умовах віртуального підприємства здобувачами вищої освіти СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Гевлич, Л. Л. Дутова, Н. В. Поліщук, О. Т. Разборська, О. О. Томчук, В. В. Тарасенко, Л. О. Костенко, О. К. Вінниця немає українська 2021 збірка 2
Збірка кейсів призначена для організації проходження практики в умовах віртуального підприємства здобувачами вищої освіти 3, 4 курсів СО «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Забезпечує формування в майбутніх фахівців практичних навичок ведення первинного, синтетичного, аналітичного обліку на вітчизняному підприємстві, інтерпретації нормативних документів з організації обліку в масштабах підприємства, прийняття управлінських рішень на основі облікової інформації. Базується на даних облікових систем реальних суб’єктів господарювання