Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
328
Всього праць
4439
Завантажень
5
Зап. на цитування
528369

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1033
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 587
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 799
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 476
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ахновська Інна Олександрівна Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України Ахновська І.О. немає Теоретичні та прикладні питання економіки українська 2018 стаття 149
Сьогодні ми знаходимось на етапі розвитку постіндустріальної економіки, в якому знання стають важливим фактором виробництва разом з працею, землею, капіталом, підприємницькою здібністю та інформацією, а також відіграють головну роль у тенденціях соціально-економічної трансформації суспільства. В умовах глобалізації, поширення кроскультурних комунікацій, віртуалізації ринку освітніх послуг, все більшого поширення набуває сімейна освіта, а також одна з її форм – домашня освіта

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Ахновська Інна Олександрівна Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України / Ахновська Інна Олександрівна. // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2018. С.
2. Ахновська Інна Олександрівна Сучасні тенденції розвитку освітніх послуг на ринку сімейної освіти України / Ахновська Інна Олександрівна. // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2018. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2018_36/zb36_12.pdf