Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585986

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Поповський Юрій Борисович РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ WEB-РЕСУРСІВ Поповський, Ю.Б. Вацьківська, А.В. Вінниця ПраціXVIII Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів,аспірантів тамолодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,сталеекономічнезростання” українська 2018 стаття 162
В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової системи характеризується зростанням обсягів зовнішньої заборгованості більшості країн світу. Обумовлене це зростання гострою нестачею власних фінансових ресурсів для здійснення внутрішніх інвестицій, необхідністю покриття дефіциту державних бюджетів, не завжди ефективним використанням позик і кредитів, порушенням термінів виконання боргових зобов'язань, а також дисбалансом поточних платіжних балансів. Тому ефективне управління державним зовнішнім боргом і його обслуговування є пріоритетними завданнями фінансової політики держави, важливою умовою стабільності його фінансової системи.

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Поповський Юрій Борисович РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ WEB-РЕСУРСІВ / Поповський Юрій Борисович. // ПраціXVIII Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів,аспірантів тамолодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,сталеекономічнезростання”. – 2018. С.
2. Поповський Юрій Борисович РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ WEB-РЕСУРСІВ / Поповський Юрій Борисович. // ПраціXVIII Міжнародноїнауковоїконференціїстудентів,аспірантів тамолодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво,сталеекономічнезростання”. – 2018. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/147