Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
586015

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ковальска Леся Андріївна Зображувальні документально-інформаційні ресурси у документознавчому і джерелознавчому дискурсі Ковальська Л. А. немає Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки,Том 32 (71). № 1. українська 2021 стаття 12
Мета дослідження полягає у вивченні внутрішніх і зовнішніх характеристик зображувальних документально-інформаційних ресурсів, залучення їх в документознавчий і джерелознавчий дискурс. У процесі дослідження визначеної проблеми застосовано методи загальнонаукового, історико-документознавчого, історико-джерелознавчого, архівознавчого методологічного інструментарію, серед яких методи наукового аналізу й синтезу, оглядово-аналітичний, історичний, класифікаційний і термінологічний методи

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Ковальска Леся Андріївна Зображувальні документально-інформаційні ресурси у документознавчому і джерелознавчому дискурсі / Ковальска Леся Андріївна. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки,Том 32 (71). № 1. . – 2021. С.
2. Ковальска Леся Андріївна Зображувальні документально-інформаційні ресурси у документознавчому і джерелознавчому дискурсі / Ковальска Леся Андріївна. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки,Том 32 (71). № 1. . – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/30.pdf