Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
587100

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері Костенко Ю.О., Рядінська В.О немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 49 українська 2021 стаття 6
У статті досліджено окремі аспекти харак- теристики правової природи контрольних правовідносин в адміністративній сфері. Проаналізовані наукові підходи до визначення категорії «контроль», зокрема, як: елемента державного управління чи функції управління; виду зво- ротного зв’язку; стадії управлінського циклу; способу забезпечення законності чи метода (форми) управлінської діяльності

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері / Костенко Юлія Олександрівна. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 49. – 2021. С.
2. Костенко Юлія Олександрівна Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері / Костенко Юлія Олександрівна. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. № 49. – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc49/9.pdf