Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
587155

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краковська Анжеліка Євгеніївна Викладання адміністративного права та адміністративного судочинства: досвід ДонНУ імені Василя Стуса і виклики сьогодення Краковська А. Вінниця Еволюція адміністративної юстиції: 20 років самостійності: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 8 лип. 2022 р.). українська 2022 тези 13
Робота присвячена досвіду ДонНУ імені Василя Стуса щодо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства на юридичному факультеті. Зазначено, що адміністративне право та адміністративне судочинство, як освітні компоненти, мають велике значення для формування правників. І саме сьогодні, підчас пандемії, воєнного стану, оновлення Стандартів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, прийняття Закону України «Про адміністративну процедуру» – наповнення цих дисциплін, виокремлення окремих компонентів (службового права, адміністративної процедури, адміністративного деліктного права) та безпосередньо викладання адміністративного права та адміністративного судочинства мають велике значення для формування сучасних правників як на бакалаврському рівні вищої освіти, так і на магістерському рівні

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Краковська Анжеліка Євгеніївна Викладання адміністративного права та адміністративного судочинства: досвід ДонНУ імені Василя Стуса і виклики сьогодення / Краковська Анжеліка Євгеніївна. // Еволюція адміністративної юстиції: 20 років самостійності: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 8 лип. 2022 р.). . – 2022. С.
2. Краковська Анжеліка Євгеніївна Викладання адміністративного права та адміністративного судочинства: досвід ДонНУ імені Василя Стуса і виклики сьогодення / Краковська Анжеліка Євгеніївна. // Еволюція адміністративної юстиції: 20 років самостійності: матеріали наук.-практ. конф. (Вінниця, 8 лип. 2022 р.). . – 2022. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2562