Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
387045

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Прокофьєв Михайло Іванович Конвертер для дослідження сигналів у дротових лініях зв’язку : патент України № u201808537 на корисну модель UA132008 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68; заявл. 07.08.2018 О. П. Вівдич, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, Д. В. Танцюра Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 28 no file
Конвертер для дослідження сигналів у дротових комунікаційних лініях, що містить корпус, вхід та вихід конвертера, який відрізняється тим, що містить виносний пробник, що є входом конвертора, вихід якого підключено до вхідного блоку, який включає коло узгодження вхідного опору, компаратор захисту від перенапруги та гальванічну розв’язку, вихід вхідного блока підключено до паралельно включених першого і другого атенюаторів, до яких підключені зовнішні джерела живлення, виходи першого і другого атенюаторів підключені до першого та другого входів комутатора відповідно, вихід комутатора підключено до входу пасивного режекторного фільтру, вихід якого підключено до входу активного режекторного фільтру, вихід якого підключено до послідовно з’єднаних фільтру високих частот та фільтру низьких частот, а вихід фільтру низьких частот підключено до входу кола узгодження вихідного опору, що є виходом конвертора, при цьому конвертор спеціально пристосований для використання з мережевим адаптером для

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Прокофьєв Михайло Іванович Конвертер для дослідження сигналів у дротових лініях зв’язку : патент України № u201808537 на корисну модель UA132008 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68; заявл. 07.08.2018 / Прокофьєв Михайло Іванович. // Бюлетень, № 3. – 2019. С.
2. Прокофьєв Михайло Іванович Конвертер для дослідження сигналів у дротових лініях зв’язку : патент України № u201808537 на корисну модель UA132008 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68; заявл. 07.08.2018 / Прокофьєв Михайло Іванович. // Бюлетень, № 3. – 2019. [Електронний ресурс]-режим доступу: no