Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390458

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Прокофьєв Михайло Іванович Адаптер для визначення відношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення : патент України № u201808538 на корисну модель UA 132009 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68, заявл. 07.08.2018 В. В. Куліш, М. I. Прокофьєв, В. М. Стеченко, А. С. Тодоренко Київ Бюлетень, № 3 українська 2019 тези 33
Адаптер для визначення співвідношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення, що містить корпус та світловий індикатор, який відрізняється тим, шо містить перший та другий фільтри високих частот (ФВЧ) та симетрувальний трансформатор, при чому перші входи першого та другого ФВЧ є входами адаптеру, виконаними з можливістю підключення до фазного та нульового дротів мережі електроживлення, другі входи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та виконані з можливістю підключення до дроту заземлення мережі електроживлення, перші виходи першого та другого ФВЧ підключені до першого та другого входів симетрувального трансформатора, другі виходи першого та другого ФВЧ з’єднані між собою та підключені до третього входу симетрувального трансформатора, а перший та другий виходи симетрувального трансформатора є виходом адаптера

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Прокофьєв Михайло Іванович Адаптер для визначення відношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення : патент України № u201808538 на корисну модель UA 132009 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68, заявл. 07.08.2018 / Прокофьєв Михайло Іванович. // Бюлетень, № 3. – 2019. С.
2. Прокофьєв Михайло Іванович Адаптер для визначення відношення сигнал/завада в однофазних дротових мережах електроживлення : патент України № u201808538 на корисну модель UA 132009 U G01R 29/00, H04L 12/22, H04M 1/68, заявл. 07.08.2018 / Прокофьєв Михайло Іванович. // Бюлетень, № 3. – 2019. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://iprop-ua.com/inv/pdf/yhuez6uv-pub-description.pdf