Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
327
Всього праць
4340
Завантажень
5
Зап. на цитування
527030

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1028
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 547
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 760
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 461
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 199
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 345
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Павлюченко Юлія Миколаївна Правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку Павлюченко Ю.М. немає Наукові перспективи українська 2021 стаття 102
Реформування української економіки мало результатом появу багатьох видів товарних ринків, зокрема й аграрного ринку. У межах цього ринку сільськогосподарські товаровиробники реалізують право на вільне розпорядження виробленою продукцією. В цьому контексті, однією з найважливіших передумов прийняття ефективних господарських рішень є доступ до повної та актуальної інформації про стан аграрного ринку. Одночасно інформаційне забезпечення має ключове значення й у діяльності професійних торговців сільськогосподарською продукцією та у діяльності органів державної влади, які здійснюють регулювання галузями всього агропромислового комплексу України. Органи державної влади на основі наявної інформації про стан аграрного ринку здійснюють прогнозування та планування розвитку, реалізують господарсько-правові засоби регулювання цього ринку

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Павлюченко Юлія Миколаївна Правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку / Павлюченко Юлія Миколаївна. // Наукові перспективи. – 2021. С.
2. Павлюченко Юлія Миколаївна Правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку / Павлюченко Юлія Миколаївна. // Наукові перспективи. – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/316