Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585920

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Деркач Володимир Олександрович Generalized -generating matrices and Nehari-Takagi problem V. Derkach, E.. Sukhorukova немає Operators & Matrices англійська 2016 стаття 190
У даній роботі розглядається наступна задача Нехарі-Такагі: Дана Ганкелева матриця G і число k. Потрібно знайти матриць-функцію f із класу істотно обмежених матриць-функцій таку, що блочна матриця Ганкеля від'ємних коефіцієнтів Фур'є матриць-функції f відрізняється від G на скінченновимірну матрицю ранга k. При деяких припущеннях встановлено взаємно однозначну відповідність між рішеннями задачі Нехарі-Такагі та рішеннями деякої інтерполяційної задачі Такагі-Сарасона. Показано, що резольвентна матриця задачі Нехарі-Такагі належить до класу так званих узагальнених γ-відтворюючих матриць, які вводяться та вивчаються в даній роботі.

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Деркач Володимир Олександрович Generalized -generating matrices and Nehari-Takagi problem / Деркач Володимир Олександрович. // Operators & Matrices. – 2016. С.
2. Деркач Володимир Олександрович Generalized -generating matrices and Nehari-Takagi problem / Деркач Володимир Олександрович. // Operators & Matrices. – 2016. [Електронний ресурс]-режим доступу: dx.doi.org/10.7153/oam-10-60