Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679393

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Краковська Анжеліка Євгеніївна Екологічне підприємництво, мета та принципи державної політики у цій сфері Краковська, А. Є. Тернопіль Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб.матер.Міжнародн.наук.-практ.конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у двох томах. Т.1. Ч.1. українська 2020 тези 123 no file
На сьогодні в Україні відсутнє комплексне законодавче регулювання екологічного підприємництва, яке є необхідною умовою його запровадження. Не розпорошуючи увагу на аналіз всієї концепції екологічного підприємництва, в роботі зосереджено увагу на формулюванні мети та принципів екологічного підприємництва для визначення змісту державної політики у цій сфері

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Краковська Анжеліка Євгеніївна Екологічне підприємництво, мета та принципи державної політики у цій сфері / Краковська Анжеліка Євгеніївна. // Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб.матер.Міжнародн.наук.-практ.конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у двох томах. Т.1. Ч.1. . – 2020. С.
2. Краковська Анжеліка Євгеніївна Екологічне підприємництво, мета та принципи державної політики у цій сфері / Краковська Анжеліка Євгеніївна. // Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: зб.матер.Міжнародн.наук.-практ.конф., м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 р.: у двох томах. Т.1. Ч.1. . – 2020. [Електронний ресурс]-режим доступу: no