Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679403

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки Ковальська Л. А. немає Бібліотечний вісник українська 2021 стаття 147
Актуальність теми. Віддалена інформаційна діяльність людини, яка стала буденністю, акту-алізувала потреби в цілісному інформаційно-аналітичному продукті. Це, в свою чергу, стимулюєрозширення інструментального супроводу послуг, збільшення варіативності спектра техніко-тех-нологічних рішень, пов’язаних із забезпеченням доступу до інформаційного ресурсу бібліотек.Мета дослідження – розкрити зміст діяльності бібліотек в умовах цифровізації, «ковідних» змін,враховуючи зростаючі потреби користувачів в інформаційно-аналітичній продукції. При викладіосновного матеріалу дослідження розглянуто напрями інформаційно-аналітичної діяльностібібліотек, наявні бібліотечні інформаційно-аналітичні продукти; обґрунтовано необхідністьпришвидшення переходу до інноваційних методів роботи з інформацією; запропоновано перспек-тивні напрями аналітичного опрацювання бібліотечних ресурсів. У висновках наголошується насуттєвих змінах запитів сучасних користувачів, що вимагає від бібліотекарів невідкладного впро-ва

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки / Ковальска Леся Андріївна. // Бібліотечний вісник. – 2021. С.
2. Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність сучасної бібліотеки / Ковальска Леся Андріївна. // Бібліотечний вісник. – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://cutt.ly/eRUUwvD