Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
390461

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Щербіна Ольга Сергіївна ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ПАРСЕРІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Щербіна О.С., Вакуленко Ю.О. немає Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія українська 2021 стаття 71
Мета роботи полягає в необхідності розроблення концепції формування комунікації з використанням програм-парсерів у відділі кадрів закладу вищої освіти для удосконалення освітньої діяльності. Методологія. У процесі дослідження було застосовано методи інформології і соціальної комунікації, діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, які дозволили розкрити змістовну повноту впровадження програм-парсерів; здійснити аналіз використання програм-парсерів в закладах вищої освіти на прикладі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність впровадження та використання програм-парсерів у закладах вищої освіти. Досліджено використання Google Spreadsheet у відділі кадрів університету як інформаційно-пошукової системи та текстово-цифрової бази даних для удосконалення освітньої діяльності закладів вищої освіти

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Щербіна Ольга Сергіївна ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ПАРСЕРІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Щербіна Ольга Сергіївна. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. С.
2. Щербіна Ольга Сергіївна ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ПАРСЕРІВ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ / Щербіна Ольга Сергіївна. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/238787