Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151168
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Яворська Олена Григорівна Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля» Марківська Л.В., Шпак Н.П., Федорончук М.М., Яворська О.Г., Куземко А.А. Київ Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). українська 2016 стаття 21
Наведено екологічні й ценотичні характеристики представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля». на території НПП «Кармелюкове Поділля нами підтверджено зростання шести представників родини Orchidaceae. Platanthera bifolia виявлено у нетипових для виду умовах степового фітоценозу класу Festuco-Brometea; P. chlorantha i Neottia nidus-avis – в угрупованнях класу Carpino-Fagetea (син. Querco-Fagetea), Cephalanthera damasonium – в угрупованнях класу Quercetea pubescentis. Представники роду Epipactis – E. purpurata та E. helleborine представлені в угрупованнях обох класів лісової рослинності. Більш широке розповсюдження двох останніх видів ми пояснюємо тим, що екологічні параметри місцезростань рослин цих таксонів за проаналізованими екологічними факторами відповідають умовам, наближеним до оптимальних для даних видів, тоді як для чотирьох інших видів за окремими факторами умови близькі до межі екологічної амплітуди, а інколи навіть виходять за її межі

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Яворська Олена Григорівна Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля» / Яворська Олена Григорівна. // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна).. – 2016. С.
2. Яворська Олена Григорівна Еколого-ценотична характеристика представників родини Orchidaceae у Національному природному парку «Кармелюкове Поділля» / Яворська Олена Григорівна. // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна).. – 2016. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://www.botany.kiev.ua/doc/zbirnik_2016.pdf