Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151004
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Коваль Людмила Михайлівна Психолінгвістика.Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти магістерського рівня освітньо-професійної програми "Українська мова та література" Коваль Л. М. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 20
Мета вивчення навчальної дисципліни – опанувати теоретичні засади витлумачення процесу породження та сприйняття мовлення, механізмами впливу мови на свідомість людини, засвоїти закони успішної мовленнєвої комунікації. Навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки з іншими дисциплінами освітньої програми, такими як: «Етнолінгвістика», «Інтертекстуальний аналіз» «Методологія наукових досліджень і актуальні питання сучасної лінгвістики. Кваліфікаційна робота»

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Коваль Людмила Михайлівна Психолінгвістика.Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти магістерського рівня освітньо-професійної програми "Українська мова та література" / Коваль Людмила Михайлівна. // немає. – 2021. С.
2. Коваль Людмила Михайлівна Психолінгвістика.Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти магістерського рівня освітньо-професійної програми "Українська мова та література" / Коваль Людмила Михайлівна. // немає. – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1611