Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585993

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Наумова Марина Анатоліївна Аналіз трансформацій в сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності Наумова М.А. немає Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова українська 2018 стаття 142
У статті здійснено ретроспективний огляд соціально-демографічних характеристик робочої сили та динаміки основних показників зайнятості; проведено аналіз тенденцій розвитку, інерційних процесів та проявів турбулентного стану сфери зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, ступенів освіти, професійно-кваліфікаційної структури, видів економічної діяльності тощо. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз чисельності зайнятого населення України на чотири квартали. Наведено пріоритетні напрями розвитку, які можуть привести до покращення ситуації на ринку праці

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Наумова Марина Анатоліївна Аналіз трансформацій в сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності / Наумова Марина Анатоліївна. // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2018. С.
2. Наумова Марина Анатоліївна Аналіз трансформацій в сфері зайнятості України в умовах соціально-економічної нестабільності / Наумова Марина Анатоліївна. // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2018. [Електронний ресурс]-режим доступу: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2018_23_2/19.pdf