Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585981

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кудрич Юлія Сергіївна Соціально-демографічна ситуація в Україні: Аналаліз та перспективи розвитку Наумова, М.А. Кудрич, Ю.С. Панасюк, П.І. немає Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,, № 6 (117) українська 2020 стаття 141
У статті зроблено моніторинг соціально-демографічного стану регіонів України з використанням та- ких показників, як кількість живонароджених і померлих, середня тривалість життя, кількість прибулих і вибулих осіб, зайняте населення віком 15–70 років, безробітне населення віком 15–70 років, середній розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та середня заробітна плата працівників в Україні. За допо- могою методу таксономічного аналізу побудовано рейтинг регіонів країни за основними соціально-демо- графічними показниками. Визначено стратегічні пріоритети щодо поліпшення соціально-демографічної ситуації в країні та усунення міжрегіонального дисбалансу, наголошено на важливості спрямованості со- ціально-економічної політики держави на вирішення гострих проблем, таких як стимулювання народжува- ності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі державних та недержав

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Кудрич Юлія Сергіївна Соціально-демографічна ситуація в Україні: Аналаліз та перспективи розвитку / Кудрич Юлія Сергіївна. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,, № 6 (117). – 2020. С.
2. Кудрич Юлія Сергіївна Соціально-демографічна ситуація в Україні: Аналаліз та перспективи розвитку / Кудрич Юлія Сергіївна. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,, № 6 (117). – 2020. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1591